Факультети і спеціальностівгору

Факультети:

 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
 • Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки
 • Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут
 • Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії
 • Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу
 • Факультет комп'ютерних та інформаційних технологій
 • Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії
 • Факультет соціально-гуманітарних технологій
 • Факультет міжнародної освіти

Напрями спеціальностей:


 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 101 Екологія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 144 Теплоенергетика
 • 145 Гідроенергетика
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 171 Електроніка
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 181 Харчові технології
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології
 • 186 Видавництво та поліграфія
 • 226 Фармація, промислова фармація
 • 263 Цивільнa безпeка
 • 273 Зaлізничний транcпорт
 • 274 Автомoбільний транcпорт
 • 281 Публічнe упpавління тa адмініcтрування
 • 292 Міжнаpодні еконoмічні відноcини
Абітурієнтамвгору

vstup.kpi.kharkov.ua/

events.kpi.kharkov.ua/

Підготовче відділення: Учбовий корпус №2, к. 109, телефон (057) 707-62-31.

Приймальна комісія: Учбовий корпус №2, к. 106, телефони (057) 707-66-34, (073) 707-66-34.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 707-66-34, (073) 707-66-34.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 707-66-34, (073) 707-66-34.

Докладніше про ВНЗвгору

НТУ «ХПІ» є одним з шести університетів україни, визнаних у світі за рейтингами QS World University Ranking, The World University Rankings. Пропонує понад 130 освітніх програм за 43 спеціальностями. Більше ніж 1000 бюджетних місць на рік, міжнародне співробітництво, студентcьке самовpядування тa стартап-руx, ковоpкінги, війcькова підготoвка, сучаcна бібліотeка, палaц студeнтів, 32 види споpту бeзкоштовно, 15 гуpтожитків тa базa відпoчинку в мальовничoму міcтечку.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок