Факультети і спеціальностівгору

Факультет автоматики та приладобудування

 • Автоматика та управління в технічних системах
 • Інформаційно-вимірювальні технології і системи
 • Радіоелектроніка
 • Теоретичні основи електротехніки

Факультет бізнесу і фінансів

 • Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
 • Історія науки і техніки
 • Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
 • Менеджмент та оподаткування
 • Міжкультурна комунікація та іноземна мова

Факультет військової підготовки ім. Верховної Ради

Економічний факультет

 • Економіка та маркетинг
 • Економічний аналіз і облік
 • Загальна економічна теорія
 • Організація виробництва і управління персоналом

Електроенергетичний факультет

 • Автоматизація та кібербезпека енергосистем
 • Електричні станції
 • Електроізоляційна та кабельна техніка
 • Передача електричної енергії

Електромашинобудівний факультет

 • Автоматизовані електромеханічні системи
 • Електричні апарати
 • Електричні машини
 • Загальна електротехніка
 • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
 • Промислова і біомедична електроніка

Енергомашинобудівний факультет

 • Гідравлічні машини
 • Парогенераторобудування
 • Теплотехніка та енергоефективні технологiї
 • Турбінобудування

Інженерно-фізичний факультет

 • Динаміка та міцність машин
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів
 • Прикладна математика
 • Теоретична механіка

Факультет інтегровані технології та хімічна техніка

 • Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
 • Інтегровані технології, процеси і апарати
 • Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
 • Хімічна техніка та промислова екологiя

Факультет комп`ютерних та інформаційних технологій

 • Інформатика та інтелектуальна власність
 • Мультимедійні інформаційні технології і системи
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Розподілених інформаційних систем і хмарних технологій
 • Системи інформації

Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії

 • Комп’ютерна математика і аналіз даних
 • Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В.
 • Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
 • Стратегічне управління

Машинобудівний факультет

 • Вища математика
 • Деталi машин та мехатронні системи
 • Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка
 • Підйомно-транспортні машини і обладнання
 • Технологія машинобудування та металорізальні верстати

Механіко-технологічний факультет

 • Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
 • Зварювання
 • Ливарне виробництво
 • Матеріалознавство
 • Обробка металів тиском
 • Охорона праці і навколишнього середовища

Факультет міжнародної освіти

 • Гуманітарних наук
 • Іноземна мова
 • Освітній центр «Німецький технічний факультет»
 • Політична історія
 • Природничих наук
 • Українська і росiйська мова та прикладна лiнгвiстика

Факультет соціально-гуманітарних технологій

 • Ділова іноземна мова та переклад
 • Етика, естетика та історія культури
 • Інтелектуальнi комп’ютернi системи
 • Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна
 • Право
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Філософія

Факультет технології неорганічних речовин

 • Загальна та неорганічна хімія
 • Технічна електрохімія
 • Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
 • Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Факультет технології органічних речовин

 • Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
 • Видобування нафти, газу та конденсату
 • Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
 • Органічний синтез та нанотехнології
 • Технологія жирів і продуктiв бродiння
 • Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
 • Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів
 • Фізична хімія

Факультет транспортного машинобудування

 • Автомобіле- і тракторобудування
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Електричний транспорт та тепловозобудування
 • Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова
 • Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Фізико-технічний факультет

 • Інженeрна електрофізика
 • Теxнічна кpіофізика
 • Фізика
 • Фізика мeталів і напівпровідників
 • Фізичнe матеріалознавcтво для елeктроніки тa геліоенергeтики
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 707-66-34, (057) 707-66-35.

Довузівська підготовка: тел. (057) 707-62-31.

 • математика, фізика, українська мова (3-8 міс.);
 • хімія, математика, українська мова (3-8 міс.);
 • англійська мова, історія України, українська мова (3-8 міс.).

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 707-66-34, (057) 707-66-35.

Докладніше про ВНЗвгору

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", заснований в 1885 році, є першим технічним вищим навчальним закладом України.

Історія Харківської політехніки з моменту її започаткування стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. З Харківським технічним університетом пов'язані імена лауреата Нобелевської премії Л. Д. Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків М. М. Бекетова, П. П. Будникова, А. К. Вальтера, А. М. Ляпунова, С.П.Тимошенко, М.Д. Пільчикова, К.Д.Синельникова, В. А. Стеклова, Е.І.Орлова, Г.Ф. роскури, І.І.Стрелкова, В.М. Хрущова, С.С. Уразовського, А.П. Філіпова, В.І. Атрощенка, М.І. Бережного, А. М. Підгорного, а також засновника НТУ «ХПІ» й Київської політехніки професора В. Л. Кирпичова та інших.

За рейтингом ТОП - 200 серед вузів України університет посідає 4-те місце, а серед технічних - друге місце та входить до світового рейтингу ТОП-1000, де також посідає 4-те місце серед внз України.

В складі Університету 18 факультети, 96 кафедр, факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, верстатоінструментальний технікум, військовий коледж, Полтавський політехнічний коледж, науково-технічна бібліотека на 2 млн. томів, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково-методичне управління, центр дистанційної освіти, науково-дослідна частина, два науково-дослідних інститути, центр нових інформаційних технологій.

В університеті склалися і плідно працюють відомі діячі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл з фізики металів та напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі тощо.

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути “Молнія” та “Іоносфера”. Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять Національне надбання Держави.

Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ” є науково-технічна співпраця з більш ніж 20 установами Національної академії наук України.

За останні десять років видатні наукові розробки Університету удостоєні 11 Державних премій України в галузях науки й техніки та архітектури, 3 премії Президента України для молодих вчених. Щорічно більше 30 студентів стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

В університеті на базі відомих наукових шкіл працює 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно науково-педагогічними співробітниками захищаються 12-14 докторських дисертацій та більше 50 кандидатських.

Науковці університету вносять вагомий вклад у зміцнення обороноздатності України. На протязі багатьох років університет разом з науковими інститутами «Молнія» і «Іоносфера» створює нові види електромагнітної зброї та засобів радіоелектронного захисту, в тому числі нові методи по боротьбі з тероризмом. Розроблено програму і закон України з електромагнітної безпеки Держави. Університет є єдиним із вузів країни членом консорціуму «Бронетехніка» і готує фахівців з танкобудування, експлуатації бронемашин та військових спеціалістів у цій галузі. Значна частина вчених приймає участь в дослідженнях і розробці аерокосмічної та авіаційної техніки.

Вчені-хіміки сьогодні розробили технологію та спроектували обладнання для знешкодження шкідливих речовин, таких як окислювач ракетного палива – меланж. Всі ці роботи виконуються згідно Державних програм та постанов Кабінету Міністрів України, щодо забезпечення потреб збройних сил країни.

Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. Сьогодні НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.

Університет активізує свою участь у міжнародних програмах. Тут виконуються проекти в рамках європейських програм INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO-COPERNICUS та ЮНЕСКО. Отримано колективні та індивідуальні гранти Фонду Сороса, гранти Інформаційного Агентства США, Німецького академічного товариства DААD, земельні гранти Німеччини та інших організацій. Свої наукові досягнення НТУ «ХПІ» демонструє постійно на виставках в Україні, Ганновері (Німеччина), Італії, Китаї тощо. Неодноразово отримував золоті медалі, Дипломи та інші відзнаки цих виставок.

Університет створив і впроваджує власну систему працевлаштування, яка протягом п'яти останніх років забезпечує працевлаштування 90-95 % випускників.

Університет володіє сучасною лабораторною базою, яка налічує 168 аудиторій для проведення лекційних занять, 234 спеціалізовані лабораторії на 3179 робочих місць, 91 комп'ютерний клас та 2100 сучасних ПЕОМ.

НТУ «ХПІ» має 15 гуртожитків на 6700 місць. Загальна площа гуртожитків складає 85806 кв.м., житлова 29791 кв.м. У всіх гуртожитках працюють буфети й кафе. На сьогодні в гуртожитках забезпечується 100 % поселення всіх іногородніх студентів.

Університет володіє сучасним спортивним комплексом із легкоатлетичним манежем, 14 спортивними залами, 2 плавальними басейнами, стадіоном, 4 баскетбольними майданчиками та іншими спортивними спорудами. Це надає широкі можливоcті для зaнять студeнтів споpтом.

У 2012 рoці завершeно будівництвo фундамeнтальної науково-теxнічної бібліотeки обcягом 1,5 млн. тoмів з сучаcної інфоpмаційної теxнології.  

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 155 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

ничего не дают, ничего не требуют. всем на все плевать. отопления не дают до ноября. из плюсов физкультура, выбираешь любую секцию (коих ооооочень много) и ходишь сколько хочешь. НЕ ПОСТУПАЙТЕ СЮДА! если нужна бумажка о дипломе и не хотите париться, то тогда это наоборот отличное место!))

,

Просто переписываем книгу в тетрадь на половине всех пар.

,

Включили отопление наконец-то, 3 дня назад, а сегодня, 13 ноября! в корпусе У 5 его опять отключили! Просто издеваются над студентами, кто как выживет в холоде. Я надеюсь, руководство в курсе, или у них там тепло?

,

Это просто издевательство. Сегодня 7 ноября. Отопления нет!!!! В аудиториях 7-8 градусов. Пар изо рта идет. Учиться невозможно!!!! Руководству вуза ПОЗОР!!!

,

Комендант, вернее заведующая15-ым общежитием творит что хочет:
1. В обязательном порядке заставляет проходить трудовую практику (отработки). Не хочешь этого делать — плати.
2. Липовая страховка - берет со студентов по 300 грн, а полисов не выдает.
3. В комнатах студенты как кильки в банке: "мест не хватает", зато их хватает вообще "левым" лицам (а почему бы не заработать на таких?)
4. Отопление включать и не собираются, несмотря на то, что конец октября и уже давно не тепло. Видимо, и здесь выгоду имеет.
5. Мегера редкостная!
Бедные студенты, живущие в этой общаге, как я вам сочувствую(
P.S. Моя оценка (1звезда)

,

Потупил сюда учится. Эта какой та кашмар. Начиная от праректара через каго поступал. Толко денги за все. Каждый справка - это денги. Общежитий кашмар. Хачу перевадится в другой университета праректор толко за денги сказал. Его сын са мной постояна разгаваривает. Студенты других стран идите другой институт.

,

После двух лет потраченного зря времени перевелась на заочный. В этом вузе на дневном делать нечего. Знаний все равно каких-то особых не получишь. То, что тебе втирают на большинстве лекций (если они вообще проводятся, потому что есть преподаватели, которых мы видим по 3-4 раза за полгода!!!), ты можешь успешно выучить дома сам. Просто дико выводит из себя то, что полно, просто полно бесполезных предметов!!! Я тупо сидела на парах и понимала, что зря теряю время. Об убитом состоянии корпусов, дичайшем холоде зимой и отсутствии какой-либо четкой организации учебного процесса со стороны деканата я вообще молчу. Одним словом, бегите, бегите и не оглядывайтесь, если не хотите тупо протирать штаны на никому не нужных лекциях по тем предметам, которые вам в жизни 100% ни разу не понадобятся!!!

,

Политех это чтото... Еще не учились но уже прошли семь кругов ада. Столкнулись с безрозличием, хамством, высокомерием. Родители если ваш ребенок решил учится именно здесь, запаситесь терпением. Оно вам ох как пригодится. Чтоб заселится в общежитие нужно отстоять 4 очереди... Но когда допустят до комнаты выпейте успокоительного потом заходите,есть риск получить сердечный приступ. Бомжатник отдыхает... В общежитие пускают только после оплаты пообещав новые деревянные кровати, шикарные шкафы и т.д. Но реально старые сеточные жилезные кровати ,шкафы без двери ,входная дверь практически опсуцтвует.Да и вид у комнаты будто бомжи пировали. Статус зарабатывают а за общагами присмотреть некому. Родители платят бешеные деньги . по мимо того требуют деньги на содержание общежития. С каждого студента. Так и хочется спросить ,а куда все девается? За что берут денги...

,

Заканчиваю вуз в этом году.Кафедра технологии полимерных композиционных материалов и покрытий,очень рада,что попала именно туда.Преподаватели всегда помогут,подскажут.

,

Поступил сын в 2016 году. Поселение (общ.№5, говорили самое лучшее). Будьте готовы к тому, что придется выстоять практически день в коридоре общаги, чтобы просто посмотреть комнату. Распределяет комендант по принципу: посмотрела, оценила, послала. Копий заполнения документов нет. В коридоре манюсенький столик на 200 человек.Далее тебя рассматривает студсовет. Выписывают оплату за проживание в банк,
за 3 месяца. Платишь - вновь: выстой к коменданту. Далее нужно поставить прописку и взять "бумажку", чтоб встать на учет в военкомат. К вечеру попадаете в комнату - шок!!! Начать ремонт нереально, так как автоматически вас в этот день заселилось 4. Даже просто вымыть комнату сложно, а поклеить обои, покрасить.... Одна рабочая розетка на комнату. О горячей воде и не мечтайте. Туалет - назад в СССР. Теперь о знаниях. Заканчиваем первый курс. Староста, участвует во всех возможных мероприятиях. 1 семестр - все автомат, кроме Потаниной (математика). Второй по ходу также.

,

Я закончил вуз 11 лет назад факультет ТМ, и по поводу холодных аудиторий они были и тогда. А по поводу ремонта его не было ни в ГАКе ни в У1, и общаге, но это не помешало мне получить отличное образование, кто хочет учится тот учится. Если бы сказали мне пройти 5,5 лет обучения в этом вузе- без раздумий. ТМ факультет кафедра АТ. Спасибо.

,

Учусь на уже третий курс в этом месте факультет СГТ специальность психология, единственное, что я уяснила за все это время, на первом месте у этого вуза бюрократия, а на втором спорт комплекс. Никому не важно хочешь ты учится или нет, учить тебя здесь все равно не будут. Аудитории ужасные!В них невозможно учится! Даже если не обращать внимания на плесень, отсутствие техники, убитые парты, отсутствие нормального освещения, то не обратить внимание на холод невозможно. Руководство важно памятник поставить в парке, а не нормальное отопление сделать.
В столовой питаться нельзя, все что не их продукции идет со 100% наценкой, их же продукция опасна для здоровья, никогда не будешь уверен, свежая она сегодня или уже древняя.
Насчет учебы. Её нет. Писать нечего. Не знаю как на остальных кафедрах, но психологи знания не получают.
Родители, если вы хотите сказать своему ребенку : " я же говорил(а), что психология бесполезна " и тд, то отправляете ребенка сюда.

,

Электроэнергетический факультет.
Не стоит поступать если хотите после обучения найти нормальную работу. Электроэнергетика в украине вымерла!!!!! Сейчас зарплата у кондуктора в трамвае больше, чем у выпускников Э факультета!!!!

,

Закончил МТ, комп науки, в этом году. Диплом бакалавра отдали только в сентябре, видимо чтобы не поступил в магистратуру на нормальный факультет.
Есть отличные преподы Торяник, Глибко, Матюшенко хорошо объясняют, читают свой материал, импровизируют. Остальные ни о чем. На этой кафедре только самообразование, но зачем тогда ездить каждый день в эту шарагу и мерзнуть.
Ремонта нет, иногда что-то красят, весной реставрировали У1 краска уже сыплется. С отоплением плохо, можно даже сказать его никогда не было.
Замы декана и секретарь отличные всегда помогали по части заявлений, справок. Чего нельзя сказать о самом декане, была у него привычка врываться в аудиторию во время пары и орать на группу, а в последний год завел новую «привычку» требовать объяснительные за пропуски.
И да коррупция есть, не все берут, но берут.

,

Учился с 1990 по 1996. Факультет АП. Жили возле Гиганта в ББК.
Вспоминаю как лучшие годы жизни. Несмотря на то,что для страны это было тяжелое время. Зимой в аудиториях был адский дубарь. Общагу ремонтировали сами. Столовки в ХПИ были ужасные -ходили или в юридический или в ХАДИ -там было гораздо лучше.
Кто хотел учится -учился и сейчас имеет приличную жизнь и нормальные заработки. Кто околачивал -тот сам себе злобный буратино. Я учился и у меня все хорошо.
Был возле ХПИ несколько назад, был неприятно удивлен. Такое впечатление, что за прошедшие больше 20 лет ни кто и не пытался ничего улучшить или отремонтировать. Похоже, даже окна последний раз мыли в годы моей учебы. Подозреваю,что с учебной базой тоже самое.

,

В общем, если хотите провести четыре года хоть с малейшей пользой для мозга, а не учиться выпрашивать оценки, клянчить и давить на жалость, то вам здесь не место. Конечно, ко всему можно привыкнуть и даже к такому. Хотя у меня до сих пор не получилось, ибо бесят всякие нытики, выпрашивающие оценки, и вся эта необъективность со стороны преподавателей. Об отсутствии ремонта в корпусах, диком холоде в аудиториях, неорганизованности деканата и т.д. я вообще молчу, ибо все это ничто по сравнению с тем, что я уже описала выше. Когда сталкиваешься с подобными ситуациями, желание ходить на пары, а иногда и в общем учиться пропадает напрочь. Паши-не паши, а по оценкам (а значит и знаниям) тебя все-равно приравнивают чуть ли не к троечнику. И это по уму он почти троечник, зато у него тоже в зачетке одни пятерки-четверки, но не честно заработанные, а выпрошенные и/или натянутые. Дааа... СГТ, ПЕРЕВОД, ONE LOVE!!!!!!!!!!!!

,

Если кому-нибудь когда-нибудь придет на ум "гениальная" идея поступать сюда на факультет СГТ на специальность "перевод", то одумайтесь и остановитесь, пока не поздно!!! Идите лучше сразу в какой-нибудь гуманитарный вуз (тот же Каразина или Сковороды в крайнем случае). Ничему вы здесь не научитесь, кроме как оценки выпрашивать. Из преподавателей могу перечислить человека 2-3, к которым ходишь на пары и действительно получаешь там знания. Я понимаю, что в большей степени уровень знаний зависит от самообразования, но ходить на пары и не получать там и 40% более-менее полезной информации-это просто бред! Оценивание знаний студентов, мягко говоря, необъективное. Взяток не берут, но у многих преподавателей запросто можно выпросить оценку (у меня некоторые знакомые такое умеют и практикуют). И это нормально? Кому-то "отлично" ставят за то, что пахал весь семестр как проклятый, а кому-то только за то, что подошел к преподавателю раз так 10 и поныл о том, какой он бедный и всеми недооцененный.

,

СГТ факультет, перевод.
Единственный плюс ХПИ — преподаватели. В большинстве своем отличные, и если у них не наблюдается желания вас учить, мешать точно не будут: всегда добавят балл, подтянут и прочее. Сессии закрываем автоматом, не тратя ни копейки. Кроме того нет обязаловки в плане тетрадей, учебников и т.д
То, что выводит из себя - это лютый холод. На парах студенты сидят в зимних куртках и шапках, но все равно болеют целыми группами. Администрации нет дела.
Еще один существенный минус - деканат. К проблемам учащихся абсолютно равнодушны, студенческие выдают примерно в ноябре, проездные - в конце декабря (в 2015 году), ответом на любой вопрос служит поток неиссякаемого хамства.
И, наконец, общежития. До середины октября без горячей воды, иногда без воды вообще, полчища тараканов, один душ на этаже и, если повезет и вас поселят в новые корпуса, куча глупых обязанностей как дежурство на вахте, часы отработки, обязательная страховка.
Потому советую учиться только на заочном.

,

МТ факульет… Декан неадекватный, вечно истерит и орет на студентов, если кто пропустил пару - должны писать ему объяснительные. Знания посредственные, информатику ведет бабушка лет 70, которая не может объяснить чем отличается С от С++. Задания читает с распечатки, которую студенты должны себе перенабрать, объяснений - 0, если не работает то это потому что у нас Visual Studio 2013 года, а у нее на 2008 все работало. Такие "программисты".
Контингент деревня, на нее собственно и рассчитан факультет.
В общаге нужно отрабатывать – сидеть на вахте. Осенью студенты делали "ремонт" крыльца, ровняли ступеньки и носили бордюры, все это во время пар.
Учебы как таковой, здесь нет и не будет, только посещения, объяснительные записки и отработки, за это, собственно, оценки и ставят.
Если хотите убить 4 года вам на МТ. Перевестись будет очень проблематично, с подписанием заявлений о переводе тянут пока время переводов не закончиться.

,

На БФ ни в коем случае не идите, особенно на английское обучение. Сюда только на технические специальности, такие как металлургия, промышленнлсть, химия, программирование, ещё какая-нибудь фигня. Выбирайте лучше нормальный ВУЗ.

,

Учусь на БФ. Очень доволен всем, что происходит у нас на кафедре менеджмента внешнеэкономической деятельности и финансов. Во-первых тесные связи кафедры с продвинутыми зарубежными предприятиями восточного и самое главное западного вектора развития. Учитывая нынешний курс нашей страны на евроинтеграцию, актуальным становиться вопрос переориентирования экономических процессов под современные стандарты и тренды Европы. И на кафедре все наши научные исследования и современный опыт, которым делятся с нами преподаватели как раз и ориентирванны на использование интеллектуального и научно-технического потенциала, структурную перестройку и развитие отечественных предприятий в соответствии с европейскими стандартами. Именно таковые меры позволят в будущем нашей стране не просто быть на европейском рынке сырьевым придатком и рынком сбыта для других стран, но и стать равным партнером, конкурентноспособным партнером в рыночных отношениях стран западного вектора развития.

,

хочу сказать про общежития.в общежитии 14 какие то безплатные отработки 150 часов,отработать ты обязан,но возможности отрабатывать не дают.зэкам назначают часы отработок,а не студентам,а я своего ребёнка отправила учится.Сейчас сесия,надо сдавать,а в общаге капают,что за не отработку селить в сентябре не будут,хоть плач.неужели эти отработки утверждены ректором,так он утверждает что в наших общежитиях нет ни каких отработок.как быть,кому жаловаться?

,

Учусь на ИТ. Второй курс.
Обожаю этот ВУЗ, обожаю преподавателей, обожаю дворец студентов.
Преподают хорошо, главное принимать эти знания, некоторые преподаватели "учат жизни", некоторые строго относятся, некоторые снисходительно. Взятки отдельная тема, но как таковой коррупции нет. Учится можно самому и все время оставаться на стипендии, было бы желание. В целом ВУЗ хороший, но ректорату все равно на права студентов и за этот год студентов сильно ущемили.
Советую поступать, но ответственно подойти к выбору специальности.
Специальностей много и много специальностей которые есть только в ХПИ.
Спорткомплекс просто находка для людей которые любят спорт.
Дворец студентов тоже умещает в себе много талантливых людей и тоже даёт определенное образование.
Лично от себя - поступайте на ИТ факультет, так как специальности хорошие, деканат лучший, а кафедры еще лучше.

,

Огромный плюс НТУ"ХПИ" это наличие большого количества бюджетных мест, отсутствие коррупции.
В остальном есть очень много недостатков: отсутствие ремонта.Иногда создается такое впечатление что его не делали с тех пор как построили университет. Столовая тоже оставляет желать лучшего.Зимой жутко холодно в корпусах, находиться порой просто невыносимо. Нормальных общежитий очень мало.

,

Учусь на маркетинге. Очень довлен качеством преподавания. Все на высоком уровне.Техобеспечение аудиторий тоже на высоте! Короче отличный современный ВУЗ. всем рекомендую. Если ты политеховец - ты априори красавчик и готов ко всем жизненным ситуациям!

,

А что вы хотели, это такая Боллонская система. По ней вся Европа учится: что выучил - то и твоё, а преподаватель - только даёт направления или ориентиры. Это в советские времена знания "втирали" в головы, и вообщем-то нормальные знания получали. Так, что дерзайте !!! Так и потом выходит, что один ВУЗ заканчивает два выпускника, а знания разные.
Ребята вы все учитесь на "технарей", получите бакалавра здесь и поступайте в магистратуру в польские ВУЗы по своей специальности. Это не то, что я в ЮРКе учусь и перспектива найти работу на 1200 грн. "по знакомству" - секретарём в суд работать....

,

В этот ВУЗ я поступала с большой надеждой на то, что меня здесь действительно будут учить. Но, к большому сожалению, кафедра САиУ не оправдала моих надежд и выполнила своих обещаний. Возможно тем, кто поступил сюда с хорошими базовыми знаниями в области программирования, учиться будет легко. Но если вы собираетесь поступать с надеждой, что всему там научат, то лучше не делайте этого, потому что очень и очень пожалеете.Очень много материла нужно учить самому, а если что-то непонятно, то объяснить вам никто не поторопиться.

,

Уровень обучения на троечку. Тем, кто хочет учится не напрягаясь, прямая дорога сюда. Ремонт отсутствует, когда впервые переступаешь порог вуза, то думаешь:"О Боже, куда я попал!" Корпуса У-1 и У-4 это вообще мрак! Нет гардеробов, что очень неудобно в зимнее время. Хотя часто в аудиториях настолько холодно, что приходится ходить весь день в куртке. Выдача студенческих и проездных почему-то затягивается чуть ли не до Нового Года. Большой плюс это то, что нет коррупции. Но здесь не дают каких-то глубоких знаний по твоей специальности. Если ты студент этого вуза, то ты должен заниматься самообразованием на 90%

,

Ужасный ВУЗ

,

Перш за все хочу похвалити фізичне виховання.Я особисте ніколи не займалась спортом,але цей ВУЗ привів мені любов до спорту на все життя.Ти самостійно обираєш секцію,тренера,кількість занять в неділю.Багато хто писав про ремонт.Ремонт дійсно ніякий,але не в усіх корпусах.Та й чесно кажучи,ремонт на навчання не впливає.А вот опалення-це дійсно проблема.Коли його взагалі нема ,ми виходимо на вулицю грітись (а доречі дають його пізніше ніж в інших вузах).Також на деяких кафедрах дуже старі компи,на яких навіть не встановлені необхідн програми для програмування.До речі,практики з програмування на багатьох кафедрах майже не викладають.Ми приходимо,нам дають лабу,ми робимо вигляд що щось робимо,або нас взагалі відпускають,на наступній парі показуємо звіт і все.А як то робити не пояснують.Деякі преподи мають звичку запізнюватись,або взагалі не приходити.Більшість викладачів добре викладають,на совість.Студаки видають десь в початку грудня,картки на метро то взагалі окрема тема.Корупціі нема.

,

2. Зачем читают тот или иной предмет никого не волнует. Например, у психологов есть инженерная графика, на вопрос зачем говорят «Вы же учитесь в техническом вузе должны уметь чертить». Аудитории убитые, ремонт не делали лет 30. Комп классы из прошлого века. Группу 18 чел могут посадить в аудиторию на 8.

Отдельные темы дают для самостоятельно обучения, говорят часов не хватает, и вообще студенты должны занимается самообразованием. Ок, самообразование это хорошо, но зачем тогда вы, зачем вам платить(контракт) и мерзнуть, если все равно учить и искать материал нужно самому.

Физра. Студенты предписаны к тренерам, можно ходить и в другие секции, но зачет ты получаешь у своего тренера, если тренера весь семестр не было – зачета нет, почему ты без зачета никого не волнует, решай как хочешь.

Студенты ночью дежурят на территории вуза. Кто живет в общаге должен дежурить на вахте. Дежурство на территории это, конечно, весело, но никто не освобождает от пар на следующий день.

,

1.
Сейчас ноябрь–отопления нет. Вернее есть в двух корпусах в ГАКе(там подкурсы) и ректорском. В корпусах холодно,в У1 холоднее чем на улице.

Студаки в прошлом году дали в ноябре, в этом году первокурсники студаки еще не получили.

,

я- студентка 2 курса и факультета. с удовольствием хожу в институт. это для меня просто рай после школы. основные плюсы заключаются в том, что все преподаватели высококвалифицированы, не берут взяток, одинаково относятся ко всем студентам, и оценивают их по знаниям, а не по профессии родителей или их материальному положению. я счастлива, что здесь учусь.спасибо

,

Случайно сегодня наткнулся на рейтинг самых востребованных специальностей, где мой родной политех на 1 месте http://www.osvita.com.ua/articles/116/ и решил от гордости оставить свой отзыв, хоть я его уже и 4 года как закончил. Лучшие годы прошли здесь, на моем любимом физико-техническом факультете. Вы не представляете - какой толчок дал мне Политех, я очень благодарен! Я сам приехал из Запорожья, поступил на бюджет. У меня был большой выбор, но мне сразу приглянулся этот ВУЗ. Территория университета впечатляет, особенно спортивная база – видно, что заботятся о студентах не на словах, а на деле. Загруженность, конечно была большая. Предметов много, но зато интересно учиться - образование даётся на высшем уровне. Особенно – приятна атмосфера, в которой я находился все учебные годы. После окончания нашел хорошую достойную работу, хотя опыта не было. Зарплата меня в принципе устраивает. Благодарен всем преподавателям, полученные знания очень помагают. Спасибо ВУЗу и преподавателям за всё.

,

Меня Политех полностью устраивает. Главный плюс - военная кафедра. Выбирал вуз из этого критерия и не ошибся. Технические предметы читают качественно, учиться не особо тяжко, главное всё сдавать вовремя и будет ок. Никто в голову насильно знания пихать не будет, но на сессии спросят всё, что рассказывали. А в целом очень хороший ВУЗ - множество программ доп. образования, базовые кафедры, грамотные преподаватели. Есть гарантия что выйдешь с дипломом, если будет голова на плечах.

,

Благодарен родной кафедре инженерной электрофизики на физико-техническом факультете за системность знаний, врядли ВУЗы с такой подготовкой еще есть у нас. На всем протяжении учебы нас прессовали и накачивали предметами капитально. Учится нужно с первого дня, так что те которые желают «шары» или просто протереть штаны на задних партах, вам не сюда. Тут надо пахать как папа Карло каждый день. Я не пасовал!
Защита у меня прошла хорошо, правда последний месяц ложится спать постоянно приходилось после 1часа ночи.
Так что учитесь на хорошо и отлично).

,

А что можно сказать по поводу состояния общежития Гигант? Увиденное шокировало. Окна вот-вот вывалятся. Двери ужасные. Кошмар, а не условия. Ладно обои-их можно переклеить,но что делать с остальным.

,

По преподавательскому составу ничего плохого сказать не могу. Есть конечно преподаватели, которые не знания дают, а свою самооценку поднимают за счет студентов, но такие есть везде. А вот когда сталкиваешься с организационной стороной - волосы дыбом! Что отдел кадров, что деканат - отношение, словно ты к ним домой пришел и требуешь что-то по работе! Театральные паузы в 3 минуты после заданного вопроса, пренебрежение и откровенное хамство... Эмоций много, не хочется здесь грязь лить. Меня удивляет, что институт выпускает и экономистов, и спецов по менеджменту, а у себя оптимизацию в этой сфере навести даже не пытаются.

,

Очень рада, что сюда поступила! Если бы вернуть время назад, я поступила бы только в ХПИ. Преподы адекватные, большинство свой предмет знают и могут доступно его объяснить. Одногруппники тоже нормальные люди, без всяких там понтов и без пафоса. Атмосфера в коллективе нормальная, и это не мало важно. После первой недели учёбы здесь поняла, что не ошиблась в выборе вуза. До поступления в ХПИ не могла и представить, что на учёбу можно ходить с удовольствием!

,

Закончил ХПИ шесть лет назад, кит, хороший вуз, все устраивало, диплом делал сам, ничего не платил, много хороших преподавателей. Так что, кто хочет учиться, тот учится, а кто дурака валяет, ну сами знаете...

,

В принципе всё бы ничего, но вот контингент попадается не всегда адекватный. Иногда складывается впечатление, что ХПИ-это сплошная гопота, среди которой кое-где встречаются нормальные люди. И это касается не только народа из общежитий. У большинства моих одногруппников одни пьянки-гулянки на уме, а не учёба. Народ слишком развязный, взгляды на жизнь черезсчур свободные. Когда я поступала сюда, то не думала, что буду чуть ли не единственной, кто не пьет, не курит и т.д. А сколько матов можна услышать, проходя по корридорам! Здесь им не ругаются, а ежеминутно общаются друг с другом, будь то какое-то недоразумение или милая дружеская беседа. Но! Удивительно, но даже такие люди в основном не тупые, просто им лень полноценно учиться. И это огромный плюс, что даже гопников в ХПИ нельзя назвать тупоголовыми. По началу я смотрела на все это и думала:"О Боже, куда я попала!" А потом привыкла, ведь на самом почти все эти гопники вполне милые, хоть и не совсем адекватные люди))

,

(СпортБаза, Заключение) Ну и то ли в угоду моему оптимизму, то ли действительно так и есть, но больше очевидных минусов я не нашел. Есть несколько мелких: Студаки вам выдадут к Декабрю, проездные всегда выдают в последний месяц семестра, сосиска в хот-доге в столовых свернута из туалетной бумаги, ну и в общем то все.
Спортивная база в университете - это то, чем вы сможете хвастаться своим поступившим бывшим одноклассникам. Коротко говоря, если вы были спортсменом - спортсменом и останенесь. +"качалки" в общагах. В 13-й бесплатная, в Гиганте платная(если не ошибаюсь) за остальные - не знаю.
В целом хочется оставить еще пару слов о своей 4-ке этому университету.
Замечательный университет, который даст вам нужные навыки и знания. Но это не Европейский уровень, это очень Украинский университет, потому 4.
Вообщем и целом - я рад, что поступил сюда. И никакого желания уйти отсюда за весь год пока-что не проявлялось.

,

Мелкие и просто приятные плюсы:
- Богатая история Университета, чистота в учебных заведениях, территория универа подобна очень красивому парку, добрый обслуживающий персонал.

Ну, а теперь к неприятному - минусы.
- Первым и самым большим минусом являются эти ненависные общежития. В чем тут дело. Как писали ниже - если ты убираешься - у тебя чисто. Если нет - ты живешь в откровенной грязи с таранами в ноутбуке. Любое общежитие каждый день убирается по 2 раза и персоналом и дежурными студентами по общежитию. Тараканов в коридорах, душах, туалетах, на кухнях, спортзалах - нет и это отлично. Они есть только в грязных комнатах. И это серьезно. Мои одногруппницы прожили весь год, заметив всего-лишь несколько тараканов в своей комнате. У нас же в комнате они чуть не устроили бунт :D
За каждое общежитие отвечает один или несколько факультетов. И в общежития селят именно по факультетам.

,

-Из очевидных плюсов так же можно отметить разнообразный преподавательский состав. Энергичные, веселые, молодые преподаватели; Строгие, требовательные и справедливые "советские" преподаватели; Люди, которые всей душой любят и обожают свой предмет. Вот это и есть около 80% всех преподавателей ХПИ. Остальные 20% либо вообще потеряли интерес к жизни, либо преподаватели физ. воспитания.
- Корумпированность. Я тут проучился всего-лишь год и не могу ничего утверждать по поводу внутриуниверситетских махинаций(среди управления,не слышал ничего о них), но лично я проучился без всякой материальной "поддержки". Опять же говорю, если ты хочешь учиться без взяток - ты будешь учиться без взяток и сами преподаватели будут тебе в этом помогать, потому-что молодые не "берут" в связи с тем, что боятся потерять работу, опытные не "берут" потому-что важна репутация. Хотя, не спорю, есть преподаватели, которые могут взять. В семье не без...(в основном берут физруку/-чки).

,

Часть1(Препод-ский состав,отопление зимой в универе, Кафедра)
Отзыв студента, прошедшего первый курс в этом университете.(Энергомаш, 13-я общага и т.д.)
Из плюсов:
-Отличный преподавательский состав. Выражусь лаконично: Если хочешь учиться на стипендии - будешь учиться на стипендии, сильно постараешься - вытянешь на повышенную. Не хочешь/поступил откосить от военки/сидишь дома целыми днями и думаешь что все само собой сдасться и прокатит - ничего такого не будет. Обязательно будет лишняя 3-ка, которую ничего не перекроет(была история у знакомого).
-Отопление зимой хорошее, не слушайте других. Просто в этом году как-то внезапно закончился отопительный период и действительно приходилось сидеть при 8-15 градусах в аудиториях.
-Кафедра Теплотехники и Энергоэффективных технологий(спец-сти:Теплоэнергетика и Энергетический менеджмент) - прекрасная кафедра. Все преподаватели веселые и в меру требовательные.

,

Учусь на факультете технологии неорганических веществ. Не очень легко было на 1 курсе, но на стипендию вытянул. Сейчас учиться легче, получаю повышенную. Никогда ни за что не платил. Наоборот, попытка моего друга "договориться" с преподавателем чуть не закончилась отчислением. В деканате сделали "последнее китайское предупреждение", друг принял к сведению и взялся за учебу. Сейчас учится без троек. Не знаю, как на других факультетах, но у нас по всем вопросам можно обращаться прямо к декану. Его мобильные знают большинство студентов, они есть и на сайте факультета. Он лично занимается приемом, опекает студентов, помогает трудоустроиться выпускникам. По всем вопросам поможет или подскажет. Только деньги (и прочее) не предлагайте, а то помогать перестанет. И еще: если не ходишь на занятия, помогут спастись один раз, но потом о прогулах забудь. Если стараешься, хочешь учиться, то помогут.
Живу в общаге №11. Кто убирает, у того чисто, кто нет - бойся студсовета и выселения.
Рекомендую!

,

Хорошее:
Много спортивных секций
Много коллективов художественной самодеятельности
Закрывать предметы достаточно легко

О наболевшем:
Зимой адский холод во всех аудиториях института
Многие аудитории просто разваливаются
Общежития в отвратительном состоянии

Взятки берут почти все. Несмотря на легенды о некоррупционном Политехе
И самое главное: учат выкручиваться, а не знаниям

Многие скажут:"Так занимайся самообразованием!". На что отвечу:"А нафига тогда поступать было? На кой чёрта ужасно замерзать? Зачем сидеть на лабораторных без дела только потому, что нет оборудования или инженер что-то там не подготовил?"
80%-м преподавательского состава на вас просто плевать с высокой колокольни

Хотя, есть и мировые преподаватели. Даже чувствуешь каплю студенческих лет с такими хорошими людьми

В общем, обычный отечественный университет, коих много на нашей светлой Родине

Что хочу сказать напоследок? Выбирайте тщательно то место, где проведете 6 лет своей жизни!

,

Поставлю четыре . Так как в целом доволен, но есть некоторые минусы. Долго выбирал между ХНУРЭ и ХПИ. В целом выбор пал на ХПИ. Радует я б сказал хорошая спортивная база, два спорткомплекса+бассейн(в ХНУРЭ не видел своей спортбазы). В общем доволен. Это касательно спорта.К минусам бы отнес: Нас учат выкручиваться, а не знаниям.:( то есть самообразование, в чем то свои плюсы и минусы(зачем тогда поступать в универ?). Радует то что взяток не берут!!!!!(универ входит в 5 наименее коррумпированых ВУЗов Украины) плюс ко всему выйти на стипендию не составляет труда.В универе дают хорошую образовательную базу, дальше сам(увы но оснащение желает оставлять лучшего). Недоволен состояниям общежития, есть живность...

,

Здравствуйте. Поступал в 12ом году. Проблем с приёмом документов никаких (в отличии от хаи, хнуре, жд, днту), всё быстро и легко. К тому же по просьбе ознакомили с учебными процессами выбранных специальностей (чего не хотели делать в прочих универах). Проживание, снова таки, в отличии от прочих универов намного лучше (5 общага, рядом с гигантом), все знакомые завидуют. Не апартаменты, но ремонты в коридорах летом делают, сломанное чинят. В комнатах делаем сами.
Обучение ИМХО среднее. Хочется больше специализированных предметов, половину учебного процесса занимают всякие истории, психологии, социологии и прочее. Преподаватели в большинстве случаев интересные, понимающие и с юмором, а главное умные. Если есть желание учится то знания отличнейшие. Физ-воспитанием лично я не с большой охотой занимаюсь, а вот одногруппники постоянно участвуют в соревнованиях, им спорткомплекс очень нравится. Оценки никто не покупает, сдаётся умом. Кстати, я контрактник с оценками лучше чем у бюджетников.

,

Выпускник 1979 года. Помню как поступал в ХПИ с большим желанием стать специалистом в области средств автоматики. Учился с удовольствием. Многие дисциплины осваивал без труда и с желанием. Все прошлые годы всегда знания помогали в жизни. Работал в стране и за границей, на атомных станциях, с приборами и вычислительной техников не расставался никогда, особенно, произведенными тогда в Харькове. Защитил диссертацию. Не составило труда в свое время освоить и новую компьютерную технику, участвовать в заметных разработках и внедрениях новых технологий. Не взирая на то, что за прошлые годы было известное всем всякое, но, как видите, донес благодарные слова до сегодняшнего дня, чтобы обратиться к своему ХПИ с благодарностью и пожеланиями оставаться заметным ВУЗом, преодолевающим все сложное и нескладное в системе высшей школы. А студентам советую осваивать и старую технику, что остается в ХПИ, с которой намного легче понять устройство нового современного электронного и радиооборудования.

,

Боже, какие золотые годы учёбы прожиты..., с благодарностью
вспоминаю каждый прожитый день в общежитии и учёбу в институте. Спасибо всем-всем. Закончила в 1982 году энергомашиностроительный факультет, вышла замуж за однокурсника, прожила с ним счастливую жизнь, вырастили двух сыновей, один из которых пошёл по нашим стопам, но живет и преподаёт сейчас в университете в Ливерпуле. Всё хорошо, но очень тяжело мне сейчас от того, что ровно 2 года назад я потеряла своего любимого- рак головного мозга. Спасибо всем сотрудникам института, за наше счастливое прошлое. Кстати, жила в ББК в комнате было нас по-моему 16 человек, да как дружно жили, а когда нас расселяли мы рыдали друг за другом и потом до конца учебы ходили друг к другу в гости.

,

Боже, какие золотые годы учёбы прожиты..., с благодарностью
вспоминаю каждый прожитый день в общежитии и учёбу в институте. Спасибо всем-всем. Закончила в 1982 году энергомашиностроительный факультет, вышла замуж за однокурсника, прожила с ним счастливую жизнь, вырастили двух сыновей, один из которых пошёл по нашим стопам, но живет и преподаёт сейчас в университете в Ливерпуле. Всё хорошо, но очень тяжело мне сейчас от того, что ровно 2 года назад я потеряла своего любимого- рак головного мозга. Спасибо всем сотрудникам института, за наше счастливое прошлое. Кстати, жила в ББК в комнате было нас по-моему 16 человек, да как дружно жили, а когда нас расселяли мы рыдали друг за другом и потом до конца учебы ходили друг к другу в гости.

,

13 гуртожиток кращий) Вуз теж гарний) Все подобається) Усим рекомендую)

,

На счет общаг. То что они в просто ужаснейшом состоянии, при чем как в Гиганте, так и в 16 (если собираетесь поступать на данную специальность и парень - сразу сюда и не надейтесь на Гигант - шансов 0, в Гигант - только девчонок). Для справки, 16 общежитие находится на територии Танкового училиша (каждый день проходить через КПП, ни друзей позвать, ни девченку провести), до метро Холодная гора 20 минут пешком в режиме турбо, 30 минут в метро, 10 минут до универа и в резульате - каждый день 2 часа на дорогу. В комнате живет по 6 человек в режиме казармы. В кухнях стоят електроплитки (в которых работают по 1-2 канфорки в лучшем случае), в здании 4 этажа, душ рабочий на 3-х (рабочие в среднем 2 кабинки). Интернет просто невероятно ужасный (5 Мбит/с на 6 человек), при том что тут половина программистов.
Гигант находится в 10 минутах ходьбы, в комнатах по 3-4 человека, но комнаты гораздо меньше чем в 16. Душ работает с 6 до 10 и с 18 до 23 на двух этажах (в здании 5 этажей).

,

Учусь на факультете ИФ, кафедры АСУ, специалность "Программная инженерия".
Что можно сказать о учебном завидении: из всего обещанного выполнили максимум 5%, преподы часто забивают на пары, знаний 0, на всю кафедру 2-3 нормальных преподователя которым не пофиг, а весь хваленый уровень кафедры держится на том, что набирают студентов, которые изначально обладали знаниями и усилено занимаются самообучением. При таких условиях вообще возникает вопрос необходимости данного учебного заведения.
Относительно администрации, там все еще хуже. Стоит начать с того что студаки дали в средине декабря. Организация при поступлении (особенно для тех, кто после коледжей) просто ужаснейшая.
И не обольщайтесь на счет спорт комплекса - днище. Из всего, что в нем есть можно ходить только на свою физру и все + не поймешь кто за что отвечает.

,

Добрий день. моя донька навчається в ХПІ. Все добре, заняття, викладачі..але чому досі не підключено опалення в аудиторіях? Дітям кажуть, що в інституті немає грошей на опалення. Як можна залишити ціле навчальний заклад без тепла?

,

Учусь заочно на бюджете, 4 курс. Три предыдущие курса тоже на бюджете. Никто не заставлял платить, после подачи документов сразу позвонили и сказали,что можно донести оригиналы. Друзья учатся тоже в Политехе на дневном, довольны

,

В цьому році зараховували на бюджет тих хто з Луганська і Донецька, без оригіналів (їм говорили, що оригінали потім привезете) і головне, що в списках поданих перед тобою оригіналів, їх не відмічали, тобто я як і інші розраховував, що мені вистачить місця на бюджет, а головне я ще й і запитував в приймальній комісії "чи це дійсні списки поданих оригіналів на мою спецільність?". Це поза правилами вступної кампанії. За правилами на бюджетну форму освіти зараховуються тільки ті хто подав оригінали до завершеня 11.08 до 18:00.
Дуже багато людей, яким дзвонили і говорили, що "ви проходите на бюджет, приносьте оригінали" просто пролетіли. Мені особисто не вистачило менше 1 бала. Якби мені відразу сказали, що буде такий дибілізм, я би подав оригінали в інший ВНЗ там де мене вже точно прийняли на бюджет, а так із-за ""Щодо вступної компанії-вуз дуже гарно працює"" мені і ще дуже багатьом прийшлося йти на контракт.

,

Энергомаш. общага №13. такого ужаса я ещё не видела...в таких условия не то,что учиться невозможно,но и жить. Если бы изначально показывали общежитие,то я думаю кол-во студентов в разы уменьшилось! Это просто клоака!

,

Щодо вступної компанії-вуз дуже гарно працює.Мені особисто дзвонили,і всім моїм знайомим.

,

Вуз не очень,при наборе абитуриентов очень много махинаций,лгущие представители вуза-огромное спасибо,не звонят,не предупреждают,что ты мог поступить туда

,

балы пересчитывают, наверное, потому что в этом году ввели коэффициент.
умножь свои экзамены на соответствующий коэффициент, сложи их и получишь 423,85 б. учись делать правильные выводы

,

Подала документы в 2014 году с общим баллом 498.50 б., а в рейтинговых списках почему-то оказалось 423.85 б.так что делайте выводы...

,

Прекрасный ВУЗ с многолетней историей и перспективным будущим. Не совсем понятно, почему инженерно-физическом факультете участвуют в преподавании аспиранты. Может преподавателей не хватает? Но это никак не должно сказываться на общей значимости НТУ "ХПИ".

,

Закончила первый курс, ни копейки не заплатила. Тому, у кого нет желания учиться, делать в политехе нечего.

,

Закончила ХПИ 29 лет назад.Все было супер.Незабываемые студенческие годы. А в общежитии ремонт мы делали сами.

,

Общаги - это жесть! я не видела никогда и нигде, чтоб люди жили в таких условиях. Это ужас. Обвалившаяся штукатурка, облупившаяся краска в коридорах, стены в плесени всех цветов и потёках. Потолок в коричневых разводах. Ладно в комнате можно сделать ремонт, а кто сделает ремонт в коридорах, на кухне? В туалетах? Убитые двери тоже за свой счёт менять? А эти двухярусные кровати? В комнатах живёт по 4-6 человек при площади 10-12 кв.м. (может и того нет) При этом общага стоит 1000 грн в полгода. На такие то деньги во всей общаге ремонт можно было сделать.

,

Закончила вуз в 2010 году,ф-т ЭМС, с 1го по 4й курс училась на контракте,остальные 1,5 года перешла на бюджет и получала повышенную степендию.Жила в общежитии.Что могу сказать?Я очень довольна,что поступила сюда,пусть и не совсем на девчачую специальность!Правда говориться,те кто хочет учиться,учатся!!!!На данный момент работаю по специальности!Спасибо огромное всему педагогическому коллективу!!!!

,

Классный вуз, советую поступать сюда! Общаги плохие, но знания преподы дают, взяток не требуют и вообще интересно учится;)

,

Я окончила ХПИ в феврале 1975 г. Даже, если с тех пор ничего не изменилось в общежитии, это совершенно не важно для студентов. Ремонт мы всегда делали сами в августе и мамам не жаловались, наши мамы работали и знали, что мы уже взрослые. Мы жили весело и дружно в БКК (большой красный корпус) в комнатах по 6 - 9 человек и до сих пор отлично дружим. Учились мы все в основном в чит.залах(они были в каждом корпусе). До сих пор я с благодарностью вспоминаю нашу комендантшу Ольгу Антоновну. Преподавательский состав на факультете был найвысшего уровня. Но самая моя большая благодарность Волковой Наталье Николаевне, ее просто невозможно забыть.Поступали мы не за деньги, мы хотели учиться сами, поэтому и уровень знаний был высокий. А мамам, которые жалуются на условия в общежитии, я скажу так:" Если ваши дети не могут сами навести порядок,то вы помогите, вам, ведь, делать нечего.Если это неприемлемо, то снимите квартиру своему чаду." Нам, завидовали харьковчане и те, кто не жил в общежитии.

,

Чудесный вуз))))
Очень сложно и очень интересно!
Коррупции нет, слава Богу)))
Преподы отменные!

,

скажу честно, когда попал в вуз он меня напугал, он не совсем уютный и устрашающий. но когда я проучился здесь месяц - я перестал обращать внимание на огромные нависающие здания! преподователи добрые, понимающие, хорошо дают материал, но много требуют. хотя требуют все то,что они рассказывали на лекциях или парах. взяток не требуют, дают распечатки материалов (беспалтно!!!!!), методички все в электронном в виде, не нужно на них тратиться (подруга поступила в педогогический вуз и потратила уже 500 грн на методички). учиться очень сложно, ксожалению, а может и к радости, взяток не берут,все нужно сдавать своими силами. мое впечатление-супер вуз)

,

Я так рада, что выбрала именно НТУ ХПИ. Если сказать, что вуз мне нравиться, то это ничего не сказать. Я в восторге от преподавателей и атмосферы вуза. О взятках никто и никогда не говорил и даже не намекал. Учусь на 3 курсе и за два года моего обучения я ни копейки не дала. А даже, если бы хотела дать, то не взяли. Есть конечно преподаватели к которым подъезжали родители богатеньких сыночков и пытались всунуть им деньги, но все эти сыночки успешно вылетали из вуза. Многие жалуются на наше общежитие (я учусь на органике-живу в 11 общаге). Общежитие нормальное!!! Главное, поддерживать чистоту. Если ты свинья, то у тебя будут и тараканы и крысы, но если ты взбрасываешь во время мусор, то всего этого ре будет. Мы комнатой собрали денег и сделали косметический ремонт, теперь у нас уютно и хорошо. Учиться сложно, но мне нравиться. Советую поступать к нам)))))

,

"Алесю" просто в ХПИ преподавать не взяли, вот она и лютует.
Хороший ВУЗ, нормальные перспективы трудоустройства, если есть голова на плечах. Взяток не вымогают.

,

Чому оминаєте увагою гуртожитки ХПІ? Адже від умов проживання залежить і навчання наших дітей. Коли в казармі (гуртожиток№16 факультету транспортного машинобудування) живе шестеро чоловік, немає на кожного стільця, речі стоять на підвіконні(бо більше ніде), елементарні умови відсутні, то про яке якісне навчання може бути мова? Хлопці жартують, що від казарми тікали і туди ж потрапили.

,

Отчет за первую неделю - постуление 2013.

1. Студгородок - включает в себя учебные корпуса.
2. Общежития - от 10мин ходьбы до реальных 30-40 минут езды на маршрутке (3грн). Про дальние общежития говорят на кафедрах 15мин езды - ложь !!! во благо набора студентов((.
3. Организация приема первокурсников на слабенькую троечку. Нет информации, нет образцов как заполнять бланки на регистрацию-ошибки, переписывания, куча беготни на ксерокс, очереди в душных коридорах продолжительностью до 4х часов.
4. Если Ваши общежития - комнаты, находятся в таком ужасном состоянии, то почему не распределить за 10 дней до поселения и предупредить что требуется ремонт. Как начать ремонт, если заехало 4человека с вещами!!! А реально требуется замена пола, ремонт стен и окно - это просто ужас((...

Дали буде

,

Усі позитивні враження були перекреслені поселенням в гуртожиток №16 казарму училища танкових військ. У кімнаті шестеро чоловік, яким навіть ніде розмістити речі. Кухня відсутня. Коли заходиш у вбиральню, то голова впирається в стелю.Малесенький стіл, за яким, очевидно, доведеться і їсти, і робити креслення, стільців три штуки на шістьох. Я розумію, що фінансування недостатнє, але ми заплатили за цей гуртожиток не менше, ніж люди платять за нормальний.Про інші негаразди я прмовчу, бо їх реально виправити(пофарбувати підлогу чи поклеїти шпалери, якось покращити умови у самій кімнаті).Та чи зможуть діти обійтися без гарячого харчування?

,

Вуз отличный своим местоположением и своим студгородком. Учится легко, если сам этого хочешь. Советую всем поступать, кто хочет связать свою жизнь с ИТ, как я например. Учусь на факультете ИФ и не пожалел ни разу.

,

Учусь на КИТе. В общем и целом доволен и факультетом и преподавательским составом, но проблема вот в коменданте общежития. Не хорошая женщина попалась. А в остальном советую сюда поступать: знания, новые друзья и хорошие преподаватели. Экзамены можно сдать без денег (многие пугают, что надо платить)

,

Хороший вуз, я бы тоже хотел бы там учиться, но боюсь уже позно

,

Учусь на кафедре психологии ИФ факультета. Что могу сказать? Я в восторге! Замечательные преподаватели, которые заинтересованны в наших знаниях, по этому не валят, взяток не берут, предметы рассказывают с таким интересом, что с охотой, возвращаясь домой, заново просматриваешь лекции... Я действительно рада, что выбрала именно этот вуз... и всем сознательным людям советую поступать сюда)

,

ВУЗ хороший, студенческие годы были лучшими. Но я год сидела без работы, потому что с моей специальностью, расхваленной преподами вовсю, разве что полы мыть. Поэтому перед тем как поступать тысячу раз подумайте надо ли это потом будем вам!! Это по поводу профессий............

,

Отличный ВУЗ!! Здесь прошли прекрасные годы!

,

ХПИ - супер ВУЗ

,

Тоже могу сказать только хорошие слова о моем любимом ВУЗе. Сейчас получаю второе высшее в другой "бурсе" и как в пословице начинаю понимать в сравнении все прелести ХПИ. Преподы, реально старались нам дать знания, не было вымогательства, напрягов без дела и др. ХПИ держит марку и дай Бог будет в лидерах еще много-много лет! Особо светлые воспоминание остались о двух местах:
- кафедре автомобиле- и тракторостроения (моя кафедра была)
- военной кафедре в танковом уилище

Спасибо Вам, Учителя!

,

Учусь и с преподавателями нет проблем даже когда не все хорошо знаю.На оценки не обижаюсь потому что есть определенная справедливость.Обидно бывает.Но знаю что просто не дотянул и недоучил.По сравнению с академией городского хозяйства (загляните) у нас наглых поборов просто нет.Цените.

,

Самый лучший ВУЗ г Харькова. А Харьков самый лучший город на земле.

,

Учусь уже на 3м курсе, ф-та ИФ) за все это время ни разу ничего не платил, преподаватели в основном хорошие, а самое главное понимающие люди, нет особых напрягов, всегда войдут в ситуацию. А на счет учебы тут уже вам решать как учиться, учить или от балды сдавать, никто заставлять не будет, своя голова на плечах должна быть.

,

Читая комментарии некоторых особ становиться противно, честное слово, ВУЗ вполне приличный, занимает 6е место по рейтингам, и думаю дает не плохие знания...по-этому возвожно буду суда поступать...А вот уважаемая Алеся (комментарий ниже), если у вас нет мозгов, то понятно что вам будет трудно с устройством та и просто с работой...имея голову на плечах и при этом закончив даже низший ВУЗ можно выбиться.

,

ВУЗ нормальный.сам я тут учусь.ну мне правда он не сильно нравится так на первом курсе я его люто ненавидел.
но а как университет вполне нормальный учиться можно.на стипендию можно выходить

,

круто

,

Подойдем серьезно к вопросу о учебе в ХПИ. Самый низший ВУЗ в стране,и таким он был всегда. Когда я закончила этот вуз,был еще СССР,придя в институт ( проектный)работать,я вдруг поняла ( была отличницей),что обсолютный 0, и тогда мне повезло,мне попался хороший начальник,который научил меня всему.Я думала,что за эти годы хоть,что то изменилось,да стало только хуже. Знаний так таковых этом ВУЗ не дает,и пустая трата времени как для студента так и для его семьи,потому,что после окончания данного заведения устроиться на работу возможностей нет.Учебный план постоен на старых и уже нигде не применяющихся темах,преподавательский состав,это люди не нашедшие применения в жизни, решили,что они могут препадавать,это слошные неудачники,которые работают за гроши,у них полностью отсутствует педагогическая жилка(о таланте речь не идет). Совет всем новым студентам,пока не позно и не даром потрачены деньги и время,перейти в другие учебные заведения,и получить достойное образование. Преподаватель.

,

Закончила в июне. Прекрасный ВУЗ. Захочешь сдать экзамены сам - сдашь!!! Бывают, конечно, преподаватели намекают, но это в виде исключения. Отдельное слово о заочном деканате - бардак полный, постоянно толпы студентов - особенно к Лаврентьевой Л.Г. Материальная база - ОЧЕНЬ слабенькая!!! Но если учесть стоимость обучения - то можно закрыть глаза.

,

Прекрасный ВУЗ, кроме общежития и его коменданта. Да и то, когда возникли проблемы с живностью. на критику тут же отреагировали и потравили. Преподаватели неравнодушные, если бы вовремя не позвонили, сына могли бы уже отчислить. Спасибо им всем. Жаль, что младший не смог пройти

,

Во время вступной кампании я выбирал ВУЗ в который не стыдно будет ходить. Зашел в дэканат, стены ободраные, ремонта никакого, двери вобще 50 годов прошлого века - просто ужасно, такое чувство я побывал во время Второй мировой войны. Потом пошел в общежитие посмотреть, я такого еще не видел, еще хуже чем в дэканате. Не советую сюда йти учится, лучше выбирете себе нормальный ВУЗ, сюда поступите будете всю жизнь жалеть. Так не только я думаю и знакомые тоже самое говорят.

,

взятки не страшное горе. безграмотность основного состава преподователей, пользование интернетом ужас,новаций некаких. я учился знаю что говорю.

,

Перешла на 3 курс ИФ- по спец. "Педагогики и психологии управления социальными системами" За 2 года учебы в этом ВУЗе я ни разу не пожалела что поступила сюда.....действительно очень хорошие преподаватели.....все на высшем уровне=))))Поступайте не пожалеете!=)))

,

Замечательный институт, очень хорошие преподаватели. Учусь на кафедре психологии и могу сказать только самые приятные отзывы... преподаватели денег не берут, не валят, интересно рассказывают предметы... Я счастлива, что поступила именно в этот институт)))

,

а здесь есть филологический факультет

,

Учился в "ХПИ", трудно первых два курса, потом легче. Суда легко поступить, но учится очень непросто! Хотите обеспечить будущее,- учитесь! Лучший из лучших - это "ХПИ". Дедушка Ленин сказал: "Учиться, учиться и ещё раз учиться". С Уважением бывший студент,- Юра, ЭМС.

,

Учусь на факультете АП , 1-я специальность. Отличная педагогическая база. Учиться тяжело, если не на тройку ))) зато в будущем есть высокие перспективы трудоустройства, в престижные зарубежные компании как Siemens , Samsung и тому подобное.
Если в будущем Вы желаете стать успешным человеком поступайте именно сюда ну или в Киевский политех.

,

Оканчил ХПИ им . Ленина в 1981г. очень благодарен преподавателям за знания, полученные мной, даже сейчас они помогают мне в работе. Отличный ВУЗ для тех, кто хочет учиться.

,

Классный ВУЗ,я там училась.Взятки не требуют,преподы суперские.Если захочешь закончить универ,то обязательно его закончишь,а если постараешся, то даже с отличием.Образование дают хорошее,главное его взять,а не пройти мимо и не пролежать все 5 .5 лет на кровати в общаге.А васек который писал про коррупцию наверное в универе появляется только на сессии по-этому ничего не знает об учебе.НТУ "ХПИ"Самые лучшие годы в моей жизни.

,

Что за бред про вымогательства?????Кто хочет - тот учиться. За 6 лет учебы(магистр) не то,что копейки не заплатила,а даже был случай,что пытались договориться- так пожалели всей группой. Реально учат и требуют знания. Кто не хочет учиться -то его проблемы. Кто хочет - ни у кого ничего не требуют,еще сто раз помогут,проконсультируют и раздуплят с заданиями. Классный вуз во всех отношениях

,

Была бы возможность,всю жизнь там учился б!!!

,

Окончила ВУЗ в 1972 г. Ф-т "Автоматика и приборостроение", специальность "ЭВМ". Огромное спасибо преподавательскому составу за за знания, которые они нам дали, научили работать с литературой. Работала электронщиком, программистом, преподавателем. Низшайший поклон ныне здраствующим и тем, кого уже нет,: Васильеву В.Г., Звереву В.А., Домнину Ф.А.,Сергиенко В.С.,Калашникову В.И., Шпильбергу А.Я.,Червоному С.Й., Дриккеру, Мелентьеву и всей кафедре математики. Очень жалела, что было мало часов по математике. Вспоминаю наш "Гигант", чистота в общежитии во многом зависела от нас - студентов. Вот уже 40 лет с любовью вспоминаю наш вуз. Школа не может просто так уйти. Поэтому поступайте в этот вуз.

,

Ну, я дочка преподавателя в этом ВУЗе. Что могу сказать, взяток они не берут, так как одна уже полетела на этом. Декан очень милый человек, преподавателей знаю всех, тоже очень хорошие. Правда есть там пару фруктов, которые возможно и берут взятки))

,

Вуз отличный! преподаватели классные!!!

,

в етом году заканчую школу. Собираюсь поступать сюда.

,

Ну, что сказать, учусь =) . Не разу не пожалел, что поступил. Учусь ИТ, третья специальность. Задротизма много, но всё таки это ВУЗ, а не школа. В принципе на стипендии, проблем с закрытием сессии не возникало, всегда по рейтингам выходил. Денег не берут. Преподы нормальные. Вот только Смирнова Р.А. с СМГ, это жалкое убожество, выводящее нервы...

,

Сейчас учусь в ХПИ. Сложились очень хорошие впечатления о факультете(ИП) - замечательное руководство и методисты. Большинство преподавателей замечательны.
А теперь о плохом:
1. Очень старая материальная база, которую администрация просто не хочет ремонтировать. Главная "отмазка" - денег нет. Хотя другие ВУЗы, имея такую же стоимость контракта, но меньшее количество студентов и такую же крупную территорию, могут поддерживать нормальное качество.
2. Имеются "специфические" преподаватели. Здесь главная "отмазка": "Хочешь знать - учись сам", хотя сами даже не проводят всех положенных консультаций. Но где-то на 95% преподавательский состав замечательный

,

Я в 2012г. заканчиваю школу и хочу поступить в этот ВУЗ. Подскажите что нужно для поступления на фак. "физическое воспитание" ???

,

ВУЗ хороший, но надо очень внимательно выбирать факультет и кафедру. Так как факультет-факультету и кафедра кафедре-рознь!!! Но в принципе, можно идти получать любую специальность, в том числе экономическую, но нужно много работать самостоятельно. Особенно рекомендую инженерно-физический факультет, потому что знаю-сильнейший в ВУЗе.

,

Я в этом году поступила на заочное,такое впечатление,что всю жизнь здесь училась.Сразу видно,какой преподавательский состав-почти у всех ученые звания.Все мероприятия делаются на совесть.Я считаю,что мне просто повезло с учебным заведением!

,

вобще непонятно что ето за ВУЗ мнения разделились моментально!!! но думаю что уже не совсем уверен что хочу поступать именно сюда!!

,

закончил мш-17б в 1993.сегодня главный инженер завода.теория и практика по тем временам выше всяких похвал.как сейчас не знаю но ремонта в туалете наверно не было с тех пор

,

Коментарии норм! Поступлю - раскажу!)

,

приятно слышать, что мне не одной в политехе нравилось!!!!!! закончила ЭМС, училась и на дневном и на заочном! и там и там все суппер. Преподаватели класс!!! общаюсь со многими одногруппниками желание у всех одно! ХОТЬ НА ДЕНЕК В НАШУ 33Б!!!!! обучение хорошее, отношение отличное, общага замечательная!!!! вобщем не универ, а сказка для студента!!! всему ЭМСу приветики!!!!

,

super

,

Я заканчиваю учиться через пол года, я всем советую ХПИ, никаких взяток никто не требует, главное, это желание учиться, и не сачковать, НТУ ХПИ- самый лучший !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Закончила ХПИ в 1995 году, машфак, здесь прошли самые счастливые годы моей жизни, преподавательский состав был просто на высшем уровне, до сих пор помню имена многих преподавателей, большое им спасибо за все.Теперь мечтаю, чтобы сын поступил именно в мой политех.

,

Закончила факультет Автоматики и приборостроения по специальности информационно-измерительная техника. Второе высшее - ХНУ, химия. Работаю в газотранспортной системе. Отличная подготовка в обеих вузах!!! Тем кто не собирается учиться!!! лучше в ХПИ не ходить.

,

хороший ВУЗ, сам в нем учился. Денег не дерут. Но высшую оценку не ставлю, т.к. много стариков-преподавателей, которые не желают или уже не могут идти в ногу со временем. Мне кажется, что в наше время выпускась инженера в свет без малейших навыков работы с САПР (AutoCAD, Компас хотя бы...) - это кошмар. А так вообще хорошая база, лаборатории, библиотека. Тот кто хочет учится - хороший вариант.

,

Закончил этот ВУЗ относительно недавно, с красным дипломом заочно, денег не платил ни разу. Также заканчивал ещё один расхваленный харьковский ВУЗ (дневное отделение), общался с людьми и с других ВУЗ-ов. Моё мнение: политех -лучший!!! Если вы хотите по настоящему хоть что-то знать - вам сюда. По поводу комментариев относительно коррупции - есть везде, а в расхваленных вузах - тем более.

,

Мой любимый Политех... :) здесь прошли прекрасные годы ))) отличный ВУЗ

,

Институт просто класс!!!

,

Уже одна писала мама, я присоединяюсь, условия в общежитии.... Хотя бы места общего пользования можно покрасить??? За такие -то деньги... Я имею ввиду общ. № 13 по ул. Клочковская 218,а. К умывальнику на расстоянии вытянутой руки не подойти. Просто жаль, в каких условиях детям приходится жить.

,

учусь на энергомаше..поначалу как то не нравилось,а сейчас я вообще не жалею что поступила именно сюда,просто если есть желание то все получится

,

я проучился в нём 5.5 года на инженерно-физическом факультете,вот весной(2011г.) заканчиваю обучение.Ничуть не жалею о том что именно этот университет дал мне образование.Если есть желание учится,то квалифицированный преподавательский состав факультета не только всё понятно изложит,но и пожертвует своим личным временем.Проучившись сколько времени,я никогда не слышал об взяточнистве на факультете,скорее наоборот при патовых ситуациях деканат сам идёт к тебе на помощь(это факт)!!!Руководство считает своих студентов не обузой а достоинством!Сравнивать мне пока,конечно,нету с чем но под каждым словом о факультете готов подписаться.От себя могу добавить что институт(университет,академия) это не только заумные предметы но и бесценный опыт общение в коллективе,умение выслушать мнение других и найти едино верное решение!!!!!В общем ребята - учится это СИЛА,а есть чему (говорю вам Я-пока студент НТУ"ХПИ":(:(!!!!!).

,

Вуз отличный, только с общагой здесь не очень.Платишь прилично,а нормальных условий нет, наверно перейдем на квартиру

,

Вуз действительно хороший, хотя иногда сильно раздражаю преподы-взяточники с других кафедр. На нашей кафе такого вообще нет. Поэтому поступайте лучше на кафедру колесных и гусеничных машин - там действительно крутые преподы, нет крохобоства, взяток....

,

моя дочь учиться в этом ВУЗе и учиться собственными силами, никому ничего не платим, я очень рада, что мы выбрали именно "Политех", она собирается получать второе образование и только в любимом "Политехе",
а кто пишет обратное - тот пишет с ошибками )))
Политех - лучше всех!!!

,

хороший институт.пребует знаний и стремления к ним)))
учусь на 3 курсе ЭМСа

,

лучший ВУЗ

,

Закончила Политех с красным дипломом и никому не заплатила ни копейки! Никто на это даже и не намекал! Сейчас здесь работаю! И со своих студентов требую только знания.

,

Отличный ВУЗ, очень люблю его, буду выпускаться в февраля!!!!Ни кому не дал за время обучения ни копейки!!!

,

Учусь в политехе сейчас и могу сказать что за 4 года обучения ни разу не сталкивался с вымагательством денег! Хочешь учиться - учись, тебе только помогут. Не хочешь учиться - попробуй договориться, но не совсеми преподами это получится.

,

Есть желание учиться - учитесь! Нет желания учиться - ваши проблемы!
ВУЗ отличный!

,

НТУ ХПИ хороший вуз может в нем и есть какие то плохие изъяны но они есть везде...

,

Самый лучший вуз)) перешла на второй курс)) все поступаем сюдааа))

,

Я поступил на радиофак в 1967г.Это был один из лучших Вузов Страны.Сильнейший преподавательский состав.Заложенная ими база знаний и умений всегда помогала найти лучшие технические и жизненные решения.Если-бы пришлось снова выбирать:куда поступать-снова пришёл-бы только в Политех.

,

Закончил Политех, кафедру ДВС, факультет ТМ в 1996 году. Никому ничего не платил. Даже и намёка на это не было. Платят те, кто не хочет учится, а хочет получить диплом. ВУЗ замечательный!

,

Харьковский Политех лучший)))

,

ХПИ лучший!!!!!!!!!

,

закончила ХПИ в феврале и если бы предложили поступить туда еще раз, пошла бы не задумываясь! ВУЗ замечательный, а по поводу коррупции, хотелочь бы отметить, что за 5, 5 лет обучения не заплатла никому ни копейки, а закончила с красным дипломом!!! спасибо, что дали возможность учиться своими силами, а не толщиной родительского кошелька!!!

,

Не вуз а отстой полный. Несоветую сюда поступать.

,

класс...........я поступаю туда !!!!!!!!!!!!

,

Вуз полная лажа....взятка на взятке,никакого обучения,знания дают почти 0!все сплоченно работают над выдавливания денег со студентов,я там учусь и ...понимаю о чём я говорю....продажное место.

,

Вуз неплохой, но только в тех направлениях, в которых удалось сохранить кадры и мат базу. В специальностях "модных" ХПИ слабоват...

,

Политех - Лучше всех!!!

,

Я окончила этот ВУЗ 31 год назад!- Он самый лучший , самый сильный профессорско-преподавательский состав.

,

Отличный ВУЗ! Дает прекрасное базовое образование! :))

,

ПОЛИТЕХ лучший поступайте не пожелеете!:-)

,

Я тоже считаю ХПИ первоклассным ВУЗом, хотя и не училась там.:-)

,

ВУЗ достоен наивысшей оценки, ведь я там учился! ;) Но и объективно - супер!

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок