Факультети і спеціальностівгору

Факультет автоматики та приладобудування

 • Автоматика та управління в технічних системах
 • Інформаційно-вимірювальні технології і системи
 • Радіоелектроніка
 • Теоретичні основи електротехніки

Факультет бізнесу і фінансів

 • Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
 • Історія науки і техніки
 • Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
 • Менеджмент та оподаткування
 • Міжкультурна комунікація та іноземна мова

Факультет військової підготовки ім. Верховної Ради

Економічний факультет

 • Економіка та маркетинг
 • Економічний аналіз і облік
 • Загальна економічна теорія
 • Організація виробництва і управління персоналом

Електроенергетичний факультет

 • Автоматизація та кібербезпека енергосистем
 • Електричні станції
 • Електроізоляційна та кабельна техніка
 • Передача електричної енергії

Електромашинобудівний факультет

 • Автоматизовані електромеханічні системи
 • Електричні апарати
 • Електричні машини
 • Загальна електротехніка
 • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
 • Промислова і біомедична електроніка

Енергомашинобудівний факультет

 • Гідравлічні машини
 • Парогенераторобудування
 • Теплотехніка та енергоефективні технологiї
 • Турбінобудування

Інженерно-фізичний факультет

 • Динаміка та міцність машин
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів
 • Прикладна математика
 • Теоретична механіка

Факультет інтегровані технології та хімічна техніка

 • Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
 • Інтегровані технології, процеси і апарати
 • Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
 • Хімічна техніка та промислова екологiя

Факультет комп`ютерних та інформаційних технологій

 • Інформатика та інтелектуальна власність
 • Мультимедійні інформаційні технології і системи
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Розподілених інформаційних систем і хмарних технологій
 • Системи інформації

Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії

 • Комп’ютерна математика і аналіз даних
 • Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В.
 • Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
 • Стратегічне управління

Машинобудівний факультет

 • Вища математика
 • Деталi машин та мехатронні системи
 • Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка
 • Підйомно-транспортні машини і обладнання
 • Технологія машинобудування та металорізальні верстати

Механіко-технологічний факультет

 • Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
 • Зварювання
 • Ливарне виробництво
 • Матеріалознавство
 • Обробка металів тиском
 • Охорона праці і навколишнього середовища

Факультет міжнародної освіти

 • Гуманітарних наук
 • Іноземна мова
 • Освітній центр «Німецький технічний факультет»
 • Політична історія
 • Природничих наук
 • Українська і росiйська мова та прикладна лiнгвiстика

Факультет соціально-гуманітарних технологій

 • Ділова іноземна мова та переклад
 • Етика, естетика та історія культури
 • Інтелектуальнi комп’ютернi системи
 • Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна
 • Право
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Філософія

Факультет технології неорганічних речовин

 • Загальна та неорганічна хімія
 • Технічна електрохімія
 • Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
 • Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Факультет технології органічних речовин

 • Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
 • Видобування нафти, газу та конденсату
 • Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
 • Органічний синтез та нанотехнології
 • Технологія жирів і продуктiв бродiння
 • Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
 • Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів
 • Фізична хімія

Факультет транспортного машинобудування

 • Автомобіле- і тракторобудування
 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Електричний транспорт та тепловозобудування
 • Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова
 • Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Фізико-технічний факультет

 • Інженeрна електрофізика
 • Теxнічна кpіофізика
 • Фізика
 • Фізика мeталів і напівпровідників
 • Фізичнe матеріалознавcтво для елeктроніки тa геліоенергeтики
Абітурієнтамвгору

Довузівська підготовка: тел. (057) 707-62-31.

 • математика, фізика, українська мова (3-8 міс.);
 • хімія, математика, українська мова (3-8 міс.);
 • англійська мова, історія України, українська мова (3-8 міс.).

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 707-66-34, (057) 707-66-35.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 707-66-34, (057) 707-66-35.

Докладніше про ВНЗвгору

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", заснований в 1885 році, є першим технічним вищим навчальним закладом України.

Історія Харківської політехніки з моменту її започаткування стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. З Харківським технічним університетом пов'язані імена лауреата Нобелевської премії Л. Д. Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків М. М. Бекетова, П. П. Будникова, А. К. Вальтера, А. М. Ляпунова, С.П.Тимошенко, М.Д. Пільчикова, К.Д.Синельникова, В. А. Стеклова, Е.І.Орлова, Г.Ф. роскури, І.І.Стрелкова, В.М. Хрущова, С.С. Уразовського, А.П. Філіпова, В.І. Атрощенка, М.І. Бережного, А. М. Підгорного, а також засновника НТУ «ХПІ» й Київської політехніки професора В. Л. Кирпичова та інших.

За рейтингом ТОП - 200 серед вузів України університет посідає 4-те місце, а серед технічних - друге місце та входить до світового рейтингу ТОП-1000, де також посідає 4-те місце серед внз України.

В складі Університету 18 факультети, 96 кафедр, факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, верстатоінструментальний технікум, військовий коледж, Полтавський політехнічний коледж, науково-технічна бібліотека на 2 млн. томів, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, науково-методичне управління, центр дистанційної освіти, науково-дослідна частина, два науково-дослідних інститути, центр нових інформаційних технологій.

В університеті склалися і плідно працюють відомі діячі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл з фізики металів та напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі тощо.

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути “Молнія” та “Іоносфера”. Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять Національне надбання Держави.

Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ” є науково-технічна співпраця з більш ніж 20 установами Національної академії наук України.

За останні десять років видатні наукові розробки Університету удостоєні 11 Державних премій України в галузях науки й техніки та архітектури, 3 премії Президента України для молодих вчених. Щорічно більше 30 студентів стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

В університеті на базі відомих наукових шкіл працює 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно науково-педагогічними співробітниками захищаються 12-14 докторських дисертацій та більше 50 кандидатських.

Науковці університету вносять вагомий вклад у зміцнення обороноздатності України. На протязі багатьох років університет разом з науковими інститутами «Молнія» і «Іоносфера» створює нові види електромагнітної зброї та засобів радіоелектронного захисту, в тому числі нові методи по боротьбі з тероризмом. Розроблено програму і закон України з електромагнітної безпеки Держави. Університет є єдиним із вузів країни членом консорціуму «Бронетехніка» і готує фахівців з танкобудування, експлуатації бронемашин та військових спеціалістів у цій галузі. Значна частина вчених приймає участь в дослідженнях і розробці аерокосмічної та авіаційної техніки.

Вчені-хіміки сьогодні розробили технологію та спроектували обладнання для знешкодження шкідливих речовин, таких як окислювач ракетного палива – меланж. Всі ці роботи виконуються згідно Державних програм та постанов Кабінету Міністрів України, щодо забезпечення потреб збройних сил країни.

Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. Сьогодні НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.

Університет активізує свою участь у міжнародних програмах. Тут виконуються проекти в рамках європейських програм INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO-COPERNICUS та ЮНЕСКО. Отримано колективні та індивідуальні гранти Фонду Сороса, гранти Інформаційного Агентства США, Німецького академічного товариства DААD, земельні гранти Німеччини та інших організацій. Свої наукові досягнення НТУ «ХПІ» демонструє постійно на виставках в Україні, Ганновері (Німеччина), Італії, Китаї тощо. Неодноразово отримував золоті медалі, Дипломи та інші відзнаки цих виставок.

Університет створив і впроваджує власну систему працевлаштування, яка протягом п'яти останніх років забезпечує працевлаштування 90-95 % випускників.

Університет володіє сучасною лабораторною базою, яка налічує 168 аудиторій для проведення лекційних занять, 234 спеціалізовані лабораторії на 3179 робочих місць, 91 комп'ютерний клас та 2100 сучасних ПЕОМ.

НТУ «ХПІ» має 15 гуртожитків на 6700 місць. Загальна площа гуртожитків складає 85806 кв.м., житлова 29791 кв.м. У всіх гуртожитках працюють буфети й кафе. На сьогодні в гуртожитках забезпечується 100 % поселення всіх іногородніх студентів.

Університет володіє сучасним спортивним комплексом із легкоатлетичним манежем, 14 спортивними залами, 2 плавальними басейнами, стадіоном, 4 баскетбольними майданчиками та іншими спортивними спорудами. Це надає широкі можливоcті для зaнять студeнтів споpтом.

У 2012 рoці завершeно будівництвo фундамeнтальної науково-теxнічної бібліотeки обcягом 1,5 млн. тoмів з сучаcної інфоpмаційної теxнології.  

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок