Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

8500
студентів
650
викладачів
370
кандидатів
наук
160
професорів
і докторів наук

Освітні програми 303

Фільтри

051 Економіка

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 17 — 24 вересня.
 • Місця: контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр заочної форми навчання.
 • Заочна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (11.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 1 — 7 вересня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.2 ≥ 100 Хімія

0.2 ≥ 100 Біологія

0.25 ≥ 100 Історія України

0.2 ≥ 100 Фізика

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.3 ≥ 100 Українська мова

0.3 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО

0.3 ≥ 100 Географія

0.3 ≥ 100 Історія України

0.3 ≥ 100 Фізика

0.3 ≥ 100 Біологія

0.3 ≥ 100 Хімія

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 33.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр заочної форми навчання.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Факультет: Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

Обовʼязкові предмети ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.2 ≥ 100 Біологія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.3 ≥ 100 Українська мова

0.3 ≥ 100 Математика

Предмет на вибір ЗНО

0.3 ≥ 100 Іноземна мова

0.3 ≥ 100 Історія України

0.3 ≥ 100 Біологія

0.3 ≥ 100 Географія

0.3 ≥ 100 Фізика

0.3 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

І Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ):

 • Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем.
 • Мікро- та наноелектроніка.
 • Біомедична інженерія.
 • Електронні пристрої та системи.

ІІ Факультет інфокомунікацій (ІК):

 • Інфокомунікаційна інженерія.
 • Інформаційно-мережна інженерія.
 • Управління інформаційною безпекою.
 • Якість продукції, процесів та програмного забезпечення.

ІІІ  Факультет комп’ютерних наук (КН):

 • Програмна інженерія.
 • Комп’ютерні науки та технології.
 • Штучний інтелект.
 • Інформаційні технології управління.
 • Видавничо-поліграфічна справа.

IV  Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації  (ІРТЗІ):

 • Системи технічного захисту інформації.
 • Інформаційні технології інтернету речей.
 • Системи, технології  і комп’ютерні засоби мультимедіа.
 • Радіотехніка.
 • Медіаінженерія.

V Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій  (АКТ):

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 • Системна інженерія.
 • Радіоелектронні засоби вбудованих систем.
 • Вбудовані системи авіоніки.

VI Факультет комп’ютерної інженерії та управління (КІУ):

 • Комп’ютерна інженерія.
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

VII Факультет інформаційно-аналітичниx теxнологій тa менеджмeнту (ІТМ):

 • Еконoмічна кібернeтика.
 • Прикладна математика.
 • Інформатика.
 • Системний аналіз.

Абітурієнтам

Підготовче відділення багатофункціональний навчально-методичний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, який забезпечує поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін інформатики, фізики, української мови, математики, а також займається підготовкою учнів шкіл та технічних ліцеїв, студентів технікумів та коледжів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступу до закладів вищої освіти України.

На базі ПВ працюють:

 • групи поглибленої підготовки для учнів 9-11 класів терміном навчання 2 3 роки (недільна, заочна, навчально-консультаційна форма навчання);
 • курси базової комп’ютерної підготовки, інтернет-програмістів, основ дизайну тощо;
 • недільний клуб «Юний програміст».

Контакти: Головний корпус, 1 поверх, кімн. 144, [відкрити контакти](057) 702-14-55, [відкрити контакти][email protected]

Центр післядипломної освіти:

 Основна діяльність центру полягає у наданні таких освітніх послуг:

Освіта за іншою спеціальністю (2 роки) ступінь бакалавра за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем), тощо;

Заочна магістратура з застосуванням дистанційних технологій (1,5 або 2 роки), за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (освітня програма Інженерія програмного забезпечення);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем);
 • Видавництво та поліграфія (освітня програма Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв);
 • Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма Телекомунікаційні системи та мережі) тощо.

Професійний розвиток за основними спеціальностями.

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 20000 фахівців.

Навчання здійснюється в сучасних комп’ютерних класах. Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Центр організовує курси навчання, призначені для професійного розвитку людей, які мають базову та вищу освіту.

Випускники отримують документи про закінчення навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом бакалавра або магістра).

Контакти: кімн. 283, 283-а, [відкрити контакти](057) 702-18-05, [відкрити контакти][email protected]

Навчально-науковий центр заочної форми навчання:

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає:

 • 5 років навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
 • З роки або 4 роки навчання з третього або другого курсів (відповідно) за умови зарахування на старший курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 5 місяців або 1 рік 10 місяців) для отримання освітнього рівня «магістр».

Контакти: Головний корпус, 2 поверх, кімн. 227, 225, 223, [відкрити контакти](057) 702-14-75, [відкрити контакти][email protected]

До заяви абітурієнти мають подати такі документи:

 1. Паспорт громадянина України (з довідкою про реєстрацію).
 2. Копії паспорта та довідки про реєстрацію 2 шт.
 3. Військовий квиток або приписне свідоцтво для військовозобов’язаних (обов’язково для чоловіків з 16,5 років) і копія 2 шт.
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код 2 шт.
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копія 2 шт. Приклад.
 6. Додаток до атестата з оцінками і копія 2 шт. Приклад.
 7. Сертифікат ЗНО та копія сертифіката 2 шт.
 8. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
 9. Медична довідка за формою 086 та картка щеплень (копія, засвідчується у медпрацівника ХНУРЕ на вході до Приймальної комісії)

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](057) 702-17-20.

Про ЗВО/ВНЗ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах:

 • архітектурному;
 • будівельному;
 • сантехнічном;
 • геодезичному.

1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ).

Факультети:

 • машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування);
 • гірничо-електромеханічний; промислового транспорту.

1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР.

Факультети:

 • гірничий;
 • шахтобудівельний;
 • гірничо-електромеханічний;
 • промислового транспорту.

1962 року ХГІІ отримав назву Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ).

Факультети:

 • автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості;
 • радіотехнічний;
 • гірничого машинобудування.

1966 року ХІГМАОТ перейменований у Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

Факультети 1966 року:

 • автоматики, обчислювальної техніки
 • радіотехнічний,
 • радіофізичний
 • електроніки
 • гірничого машинобудування

1972 року:

 • систем керування;
 • конструювання радіоапаратури;
 • радіотехнічний;
 • обчислювальної техніки;
 • електроніки.

На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами:

 • 0606 — автоматики і телемеханіки;
 • 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої;
 • 0611 — електронні прилади;
 • 0612 — промислова електроніка;
 • 0704 — радіофізика й електроніка;
 • 0701 — радіотехніка;
 • 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури.

1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 34 кафедр. В університеті навчається понад 8 000 студентів за різними формами навчання. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.
Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus), Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.
В університеті працюють близько 160 докторів наук, професорів, 370 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури. На цей час в університеті працюють  7 спеціалізованих вчених рад  із захисту дисертаційних робіт, з них 6 — докторських, 1 — кандидатська (PhD).

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях.
Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

У 2020 році Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Університет вперше включено до рейтингу університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA від британського консалтингового агентства QS.

 • у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2021 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у групі 801-1000 і третє місце серед українських університетів;
 • у предметних рейтингах Times Higher Education https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject по Комп’ютерним наукам ХНУРЕ посів позицію у групі 301-400, по Інженерії та технології — у групі 601-800;
 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2020 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 601+;
 • у регіональному рейтингу британського консалтингового агентства Quacquarelli Symonds QS EECA https://www.topuniversities.com/universities/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 251-300;
 • у GreenMetric World University Rankings Університет посів 716 місце.Серед українських університетів ХНУРЕ займає — 13 місце;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 станом на січень 2021 року ХНУРЕ займає 8 місце серед 316 ЗВО Україні. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 5 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics http://www.webometrics.info/en/transparent у січні 2021р. ХНУРЕ зайняв 8 позицію;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking https://www.4icu.org/ua/ у липні 2020р.ХНУРЕпосів 41 місце серед 171 ЗВО України;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2020 року https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=UKR&sector=all ХНУРЕ зайняв 18 місце серед 29 університетів України;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank 2020 https://www.umultirank.org/ ХНУРЕ займає 3 місце за кількістю кращих індикаторів;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2020 році http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091 Університет займає 9 місце;
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України»  https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ Університет у 2020 році зайняв 11-12 позицію серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу від «Вступ.ОСВІТА.UA» закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету, ХНУРЕ посів 8 місце;
 • у рейтингу університетів від порталу DOU-2019 https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2019/ ХНУРЕ посів 6 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.
На честь університету названа мала планета — 10681 ХТУРЕ.


Відгуки

91
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Если бы сайт позволял, тут было бы много матов, не советую, отношение к студентам скотское

,

Закончил этот универ в 2011 году. Судя по комментариям качество образования только ухудшилось. Скотское отношение преподов,поголовные поборы и отсутствие знаний. Мне повезло поступить в универ после учебы в техникуме сразу на 3 курс. Так вот качество образования в техникуме будет повыше чем в универе. Поэтому если хотите получить базовые знания которые реально пригодятся в жизни - отучитесь сперва в техникуме или колледже. Они не заслуженно недооцененны молодежью.

,

Закінчив два курси університету. Спосіб подачі матеріалу студентам найгірший (або зачитка лекцій з презентацій чи з інших файлів, або просто беріть і читайте самі), сам же матеріал має бідну структуру, тобто в більшості випадків прийдеться самому шукати інформацію. З цього випливає складність виконання робіт, а в більшості випадків, термін його виконання (можна просидіти за компом увесь день і нічого не зробити і не знайти). Якщо діло доходе до якихось контрольних заходів, то тут вони вимогливі. Сесія взагалі жах. Щодо викладачів, то на 10 викладачів - 2-оє нормальних викладачів, які все пояснюють, захоочують, цікаві в бесіді і по різним видам робіт (лаби, пз і т.д.) не вимогливі. Що стосується робочого персоналу (деканату), то вони будуть працювати тільки якщо щось стосується грошей, тобто борги за гуртожиток чи за навчання. Якщо узагальнити, то викладачам на вас всерівно, ніякого заохочення, займайтесь самонавчанням, а вимагати будуть багато. Не університет, а жах :(

,

Всё супер!.. Хотел бы я сказать после моей первой сессии. Есть вопросы к процессу формирования баллов... По некоторым предметам такое ощущение, что включили генератор случайных чисел. Самое интересное, что там где должны были быть проблемы- оказалось более/менее хорошо, а там где посадил зрение на дистанционке и закипятил мозг- что-то странное выставили. Итог: баллы-случайны, прайс-конкретный.

,

Положительные отзывы только о прошлом вуза. Сейчас качество обучения ниже плинтуса, а требования потолок. На дистанционке уже 1,5 года. За это время преподаватели только рады, что даже лекции часто переносят, подстраивая расписание под себя. Заданий куча, но без объяснений. Все учатся только по роликам в инете. Это не высшее образование. Это самообразование. Зрение у всех упало, проблемы со здоровьем. В других вузах на аналогичных специальностях требуют гораздо меньше, понимая, что дистанционка. Минимум 10 -12 часов в день у компа - не гарантия что вообще сдашь сессию. Мероприятия о которых радостно пишут на официальном сайте зачастую вообще не доносятся до студентов.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові