Факультетивгору
 • Факультет математики та інформаційних технологій
 • Фізико-технічний факультeт
 • Хімічний факультeт
 • Біологічний факультет
 • Іcторичний факультет
 • Факультeт іноземниx мов
 • Філолoгічний факультeт
 • Економічний факультeт
Абітурієнтамвгору

Маріупольська філіяяк структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснює прийом заяв і документів від вступників на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11-ти класів);
 • ОКР «Молодший спеціаліст»;
 • базової або повної вищої освіти;
 • у порядку переведення і поновлення.

Прийом заяв і документівздійснюється на денну і заочну форми навчання наступних факультетів:

 • фізико-технічний факультет;
 • факультет математики та інформаційних технологій;
 • хімічний факультет;
 • біологічний факультет;
 • філологічний факультет;
 • факультет іноземних мов;
 • історичний факультет;
 • економічний факультет;
 • юридичний факультет,
 • а також на кафедру педагогіки та управління освітою, де діють постійні ліцензовані курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, а також здійснюється підготовка магістрів за унікальними в регіоні програмами «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка вищої школи».

З буклетами факультетів можна ознайомитися за посиланням.

Вступники на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подають заяви тільки в електронній формі. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники мають право подати до 9 заяв на місця державного замовлення не більше ніж з 4-х спеціальностей. Кількість поданих заяв для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) не обмежується.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016, 2017 роках.

Особи, які не подають сертифікати ЗНО, мають подати документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в ДонНУ імені Василя Стуса.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua

Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

Приймальна комісія у м. Маріуполь: вул. Азовстальська, буд. 4, каб. 11

Телефон:+380 (629) 46-55-34, +380 (67) 399-66-56, +380 (99) 710-38-77, +380 (66) 362-48-30

E-mail: mariupol@donnu.edu.ua

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (067) 399-66-56, (099) 710-38-77, (066) 362-48-30.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (067) 399-66-56, (099) 710-38-77, (066) 362-48-30.

Докладніше про ВНЗвгору

Маріупольську філіюДонецького національного університету імені Василя Стуса було створено на базі Маріупольського навчально-консультаційного центру, який розпочав свою діяльність відповідно до наказу ректора Донецького національного університету від 24.09.1990 р. № 513-5 на підставі клопотання Маріупольської міської ради, керівництва комбінатів ім. Ілліча, «Азовсталь» і концерну «Азовмаш».

Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території м. Маріуполь з метою надання якісної і сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях і наближення місця навчання до місця проживання здобувачів вищої освіти.

Маріупольська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса разом з іншими підрозділами університету утворює потужний освітньо-науковий комплекс, який за останні роки встиг здобути цілий ряд престижних нагород всеукраїнського і світового значення. Серед них:

 • Премія Свободи, якою в 2015 році під час проведення щорічного саміту Wroclaw Global Forum було нагороджено університет за розбудову свободи у світі;
 • Почесне звання «Лідер вищої освіти України», якиму2016 році був двічі відзначенийДонецький національний університет імені Василя Стусаза результатами участі у міжнародних спеціалізованих виставках «Освіта та кар’єра» (м. Київ);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Інформаційні технології у вищому навчальному закладі» (2015 рік);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Профорієнтаційна робота серед молоді» (2016 рік);
 • Золота медаль у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (2016 рік).

Престиж і висока якість освіти підтверджуються не лише визначними нагородами, а й численними рейтингами:

 • рейтингQS World University Ranking– один з 4-х українських вишів, що увійшов до рейтингу у 2016/2017році;
 • рейтинг Освіта.ua – 2 місце серед вишів Центральної України в 2016 році;
 • рейтинг Наукометричної платформи Scopus – 17 місце серед 128 вишів України у 2016 році;
 • рейтинг «Топ-200 Україна» - 32 місце у 2015/2016 році;
 • 1 місце серед університетів м. Вінниця за показником поданих заяв для вступу у 2016 році.

Маріупольська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса є частиною університету, що має потужні міжнародні зв’язки і є учасником багатьох міжнародних проектів у сфері модернізації освіти:

 • єдиний ВНЗ України, що став членом Guide Association (Асоціація Глобальних Університетів Дистанційної Освіти, Італія), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти;
 • член European University Association (EUA);
 • учасник проекту «Європейський розвиток ДонНУ у м. Вінниця» Міжнародного фонду «Відродження»;
 • учасник міжнародних проектів в рамках програми ТЕМРUS: ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі - InterEULawEast»;
 • учасник програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+».

Завдяки міжнародному визнанню ДонНУ імені Василя Стуса і партнерству з провідними закордонними вишами студентиМаріупольськоїфілії мають можливість здобувати знання не лише у стінах університету, а й подорожуючи світом. На сьогоднішній день 33 закордонні вищі навчальні заклади є постійними партнерами ДонНУ імені Василя Стуса у сфері модернізації освіти і академічного обміну.

Ще однією перевагою навчання в університеті є створене для студентів надсучасне освітнє онлайн-середовище, яке об’єднує мережеві сервіси щоденного користування. Це надає можливість усім студентам безкоштовно встановлювати програми для спілкування з викладачами і одногрупниками через миттєві повідомлення та аудіо-відео дзвінки, конспектувати лекції у віртуальному записнику і надавати спільний доступ до них будь-кому, брати участь в онлайн-конференціях, організовувати розклад в особистому календарі, листуватися в корпоративній мережі, працювати разом над спільними документами на кількох пристроях одночасно.

Студентські роки пов’язані не лише з навчанням. Це роки незабутніх вражень, активної творчості, студентських веселощів і розваг, роки справжньої студентської дружби. Розуміючи наскільки важливими є збереження та примноження культурних традицій університету, розвиток студентського самоврядування і підтримка університетського духу, у 2016 році у складі університету було утворено Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів. Тож кожен студент може долучитися до участі у таких заходах, як Посвята в студенти, День Університету, студентські фестивалі «Дебют першокурсника» та «Екватор». Окрім цього, значна увага в університеті приділяється і заходам національно-патріотичного та історичного спрямування. Серед них – тематичні фотовиставки, зустрічі з письменниками і громадським діячами, вечори пам’яті.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – цe вeлика рoдина! Щоpоку студeнтами універcитету стaють більш ніж 2500 талановитиx випуcкників з різниx облаcтей Укpаїни! Тoж приєднуйтеcь і ви дo вeликого і дpужнього кoла студeнтів-однодумців!

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Поки ніхто не дав оцінку цьому ВНЗ, і Ви можете поставити свою оцінку першим.
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Партнери сайту
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Маріуполі, а також коледжі та технікуми в Маріуполі, курси в Маріуполі, репетитори в Маріуполі, робота в Маріуполі

Зворотній зв'язок