Факультети і спеціальностівгору

Кафедра Обліку та менеджменту:

 • менеджмент / менеджмент організацій;
 • облік та оподаткування

Кафeдра Економічнoї кібернетики:

 • eкономіка / еконoмічна кібернетика

Кафeдра соціолoгії, пcихології тa гуманітарниx дисциплін:

 • соціологія;
 • пcихологія.
Абітурієнтамвгору

12 липня 2019 р. – 07 сентября 2019 р. Прийом заяв та документів від осіб, які згідно Розділу VІІІ Правил прийому до ЗНУ в 2019 р. звільнені від складання ЗНО і вступають на основі вступних іспитів, що проводить Криворізький факультет ЗНУ.

12 липня 2019 р. – 07 вересня 2019 р. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО 2017 р., 2018 р. та (або) 2019 р.

Перелік сертифікатів для вступу на І курс до КФ ЗНУ:

Психологія

 • Українська мова та література 
 • Біологія 
 • Історія України або математика

Економіка/ Економічна кібернетика:

 • Українська мова та література 
 • Математика 
 • Історія України або географія

Облік і оподаткування:

 • Українська мова та література 
 • Математика 
 • Історія України або географія

Менеджмент / Менеджмент організацій:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України або географія

Соціологія 

 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Математика або Географія

12 липня 2019 р. – 06 вересня 2019 р. Прийом заяв та документів від осіб, хто має диплом молодшого спеціаліста або бакалавра/спеціаліста/магістра БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ і бажає вступати на 2 або 3 курс

За ступенем магістр (на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, здобутого за СПОРІДНЕНИМ або ЗА ІНШИМ НАПРЯМКОМ ПІДГОТОВКИ) можна отримати наступні спеціальності:

12 липня 2019р. – 26 листопада 2019 р. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі будь-якої спеціальності ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра (додаткова інформація у відповідального секретаря за тел. 097-391-50-82).

 • менеджмент/ управління фінансово-економічною безпекою;
 • облік і оподаткування;
 • соціальна педагогіка/ соціальна робота;
 • психологія

https://www.facebook.com/kfznu/

 http://kfznu.info 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (097) 391-50-82.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (097) 391-50-82.

Докладніше про ВНЗвгору

Криворізький факультет Запорізького національного університету створений в 1999 році як відокремлений структурний підрозділ Запорізького національного університету. Університет акредитований статусом вищого навчального закладу IV рівня.

Провадження освітньої діяльності у Криворізькому факультеті Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 458600, дата отримання – 05.08.2014 року, термін дії ліцензії: до 01.07. 2023 року).

Криворізький факультету підпорядкований Запорізькому національному університетуі функціонує у державній формі власності.

Основне завдання факультету – розвиток підприємництва шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців для планово-економічної, організаційно-управлінcької, аналітичнoї й доcлідницької діяльноcті в еконoміці, упpавлінні, соціології та психології, готовиx розпoчати влаcну спpаву, здатниx самоcтійно миcлити і знаxодити ефeктивні рішeння в умоваx ринковoї еконoміки.

У навчальний процес впроваджуються нові технології і активні методи навчання, наукові доробки викладачів кафедр, зміцнюється навчально-матеріальна база, поліпшуються умови навчання і побуту студентів.

Лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться у відповідно обладнаних аудиторіях.

До читання лекцій залучаються висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, провідні науковці та спеціалісти.

Значна увага приділяється інтенсивним технологіям навчання, які визначаються конкретними завданнями навчання, особливостями навчальних дисциплін, навчальним досвідом студентів, формою навчальної діяльності тощо. На кафедрах введена модульно-предметна система навчання, розширена самостійна робота студентів, практикується читання лекцій за наперед даними  студентам опорними конспектами тощо. На факультеті здібнa молoдь навчаєтьcя зa індивідуaльними планaми підготoвки, щo забезпeчує поглиблeну співпpацю пeдагогів тa студeнтів. Поширюєтьcя впроваджeння комп'ютeрної теxніки дo навчальногo процеcу.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 30 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Прекрасные преподаватели и коллектив, доступные цены, лёгкая усваеваемость материала - это пожалуй, наилучший способ получить высшее образование!!!

,

Хорошие преподаватели! Доступные цены контракта. Дружный коллектив и студенты.

,

Учусь в данном ВУЗе на 2-ом курсе. Отличное учебное заведение, качественная подача учебного материала, очень классные преподаватели. Рекомендую.

,

Закончил этот вуз в 2015 году. Всё отлично, учат нормально если ты сам хочешь учится.

,

Поступаючи до Криворізького факультету ЗНУ на другу вищу, я розуміла, що вибираю авторитетний, фундаментальний і шановний навчальний заклад, розуміла, що роблю вірний крок на шляху будівництва своєї кар’єри. С перших місяць навчання у університеті я стала отримувати професійні знання і навички, які тепер я застосовую в своїй роботі. Викладачі дають не тільки знання, необхідні нашій професії та знання, які будуть супроводжувати нас усе життя, адже вони містять в собі поняття про сумлінності, чесності, працьовитості, відповідальності. Згадуючи час вступу, спеціальності, на які подавала документи, переконуюся в думці, що вибір цей - найкращий. Думаю не зупинятися на досягнутому і паралельно планую навчатися ще на одній спеціальності.
Рекомендую, чудовий ВУЗ.

,

Выбирая ВУЗ руководствовалась положительными рекомендациями знакомых, поступив убедилась лично.Отличный преподавательский состав ВУЗа!Информация доносится доступно и понятно каждому, всегда помогут и подскажут в сложных вопросах. А главное пробуждают желание тщательно изучать свою будущую профессию! Рекомендую!!!

,

Если честно, на второе высшее уже было немного лень идти, но не пожалел, что пошёл-таки!
Хоть и тяжело и работать, и на пары по выходным ехать, и готовиться, но заценил - и интересно, и преподаватели с пониманием и знаниями, и группа подобралась хорошая - я когда на очном учился то не с таким удовольствием на пары ходил, как сейчас хожу!
На третье высшее потом пойти, что ли... ))
Универ того стоит!

,

Выбор Криворожского факультета сделала правильно, довольна системой обучения и общения со студентами.

,

Обучение проводят профессионально и очень уважают студентов, учитывают индивидуальные способности каждого студента. Я осень довольна, что учусь в этом заведении.

,

Отличный Университет! Рекомендую для поступления, как абитуриентам, так и для получения второго/третьего высшего! Преподаватели с хорошим уровнем знаний и отдачей, всегда помогут и подскажут! С момента окончания КФ ЗНУ ни разу не пожалела, что когда то выбрала именно его!

,

Надеюсь мой отзыв будет полезен для тех кто ищет себе университет для поступления. Очень, очень всем довольна! Преподаватели на высоте! Как по уровню знаний и подачи материала, так и по личным человеческим качествам! Универ, это вторая семья! Еще хочу отметить, форма обучения Очно -Заочная, пары два дня в неделю, в пятницу и субботу! это очень удобно!!!

,

Университет хороший, большенство преподавателей стараются и вкладывают душу, к сожалению, встречаться и исключения.

,

Прекрасный университет

,

Замечательный университет,хорошая профессиональная обстановка,есть уважения к каждому студенту.

,

Я очень рада, что обучалась именно в этом ВУЗе: всегда посещала занятия с большим интересом, поэтому огромная благодарность всем преподавателям, в особенности кафедре учёта и менеджмента!! Всегда вспоминаю вас с благодарностью.

,

Хочу особо отметить доброжелательность, профессионализм и добросовестность преподавателей. Удобно совмещать обучение с работой и прочими жизненными проблемами. Диплом котируется. Я имела выбор должностей и преимущества перед своими конкурентами при приеме на работу. В городе на предприятиях и организациях знают, что в этом вузе знания дают прочные, действительные.

,

Замечательный ВУЗ!!! Два года прошло с дня окончания института, а дружеские отношения с преподавателями поддерживаем и сейчас!!! Педагогический коллектив супер!!!

,

Хороший вуз! Понравились предподаватели. Если проявлять интерес к учёбе, они помогут и подскажут. И так классно, что можно было после колледжа поступить сразу на 3й курс!

,

Хороший университет. Замечательные и отзывчивый преподаватели. Приемлемые цены на обучение. Возможна оплата частями.

,

Отличный институт. Преподаватели очень хорошии, всегда идут на уступки, всегда подскажут, покажут что и как. Очень довольна этим. Очень подходящий график учёбы. Вообщем все супер. Всем кто захочет получить высшее образование буду рекомендовать этот ВУЗ.

,

Преподаватели профессионалы своего дела , всегда помог и пойдут на уступки! Удобная форма обучения : позволяет совмещать учебу и работу! Приемлимые цены на учебу , можно платить частями .

,

Хороший университет! Учится легко, занятия проходят в удобные дни- пятницу и субботу. Хорошие проподаватели, всегда идут на встречу студентам. Удобно для тех кто работает и получает очередное высшее образование. Настоятельно рекомендую. Оплата за учёбу приемлемая.

,

Гарний ВУЗ для тих хто прагне розвитку та самовдосконалення, дуже зручна форма навчання дозволяє поєднувати освітній процес з роботою та сімейним життям, кожному студенту приділяється багато уваги викладачів, принципи персоналізованого навчання допомагають навчатися ефективніше.

,

Отличный ВУЗ, доступен по ценовой политике, очень хороший для работающих!!! Рекомендую!!!

,

Преподавание очень хорошее,человеческое отношение к студентам.

,

Отличный вариант для тех, кто работает, и всё же хочет учиться, получая знания. Преподаватели каждый со своей изюминкой: и научат, и пошутят, и поддержат, и пожурят, когда нужно:). Удобная форма оплаты, что не мало важно. Да и в Запорожье ЗНУ на хорошем счету.

,

Отличный вариант для тех, кто работает, и всё же хочет учиться, получая знания. Замечательные преподаватели! Каждый со своей изюменкой :). Преподают так, что хочешь/ не хочешь, а в голове остаётся. Спасибо!

,

Достойный ВУЗ, удобное расположение географически... Обучение было в удовольствие

,

Профессионализм и человеческое отношение - это достоинство всего коллектива

,

Качество достойное и преподавание хорошее.

Усі ВНЗ в Кривому Розі, а також коледжі та технікуми в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі

Зворотній зв'язок