Криворізький національний університет (КНУ)

Криворізький національний університет (КНУ)

Криворожский национальный университет (КНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

4153
студенти
284
викладачі
174
кандидати
наук
46
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

564
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

015 Професійна освіта

 • Спеціальність «Професійна освіта», спеціалізація 015.39 «Цифрові технології» на 1 курс.
 • Факультет: інформаційних технологій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 2 місяці навчання (01.11.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 30 жовтня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Професійна освіта», спеціалізація 015.39 «Цифрові технології» на 1 курс.
 • Факультет: інформаційних технологій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 2 місяці навчання (01.11.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 31 жовтня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Професійна освіта», спеціалізація 015.39 «Цифрові технології» на 1 курс.
 • Факультет: інформаційних технологій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 2 місяці навчання (30.11.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 30 листопада.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Професійна освіта», спеціалізація 015.39 «Цифрові технології» на 1 курс.
 • Факультет: інформаційних технологій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 2 місяці навчання (30.11.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 30 листопада.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Професійна освіта», спеціалізація 015.39 «Цифрові технології» на 1 курс.
 • Факультет: інформаційних технологій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (01.10.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Гірничо-металургійний факультет

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю (геологія)
 • 136 Металургія
 • 184 Гірництво
 • 263 Цивільна безпека (охорона праці)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • 101 Екологія
 • 103 Науки про Землю (геологія)
 • 136 Металургія  
 • Металургія чорних металів, 
 • Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

184 Гірництво 

 • Відкриті гірничі роботи, 
 • Підземна розробка родовищ корисних копалин, 
 • Шахтне та підземне будівництво, 
 • Маркшейдерська справа, 
 • Збагачення корисних копалин

263 Цивільна безпека

Будівельний факультет 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 • Промислове і цивільне будівництво, 
 • Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

193 Геодезія та землеустрій 

Електротехнічний факультет

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 • Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів,
 • Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв, 
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, 
 • Електромеханічні та електротехнічні  комплекси і системи транспортних засобів

144 Теплоенергетика

Факультет механічної інженерії та транспорту

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

131 Прикладна механіка 

 • Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування

 • Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

274 Автомобільний транспорт

Факультет інформаційних технологій

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 

 • Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті

Факультет економіки та управління бізнесом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

051 Економіка (Бізнес-економіка та HR-інжиніринг)

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля 

081 Право

 281 Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент 

 • Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

Абітурієнтам

https://www.knu.edu.ua/ogoloshennya/vstupnykam-2024-roku 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](096) 339-56-75.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](096) 339-56-75.

Про ЗВО/ВНЗ

Обирай Криворізький національний університет!

 • посідає одні із перших позицій у щорічному академічному рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна»;
 • один із лідерів серед університетів України з наукової діяльності;
 • 75% викладачів мають наукові ступені докторів та кандидатів наук і вчені звання професорів та доцентів;
 • партнер ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у молодіжних освітніх та професійно-практичних проєктах;
 • співпраця з потужними підприємствами міста, регіону, області, України та інших держав;
 • близько 100 договорів з міжнародними організаціями та установами;
 • співвиконавець міжнародних проєктів академічної мобільності в межах програми Erasmus+ (країни-партнери: Франція, Польща, Латвія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Греція, Грузія) та Турецької Програми академічних обмінів MELVANA;
 • дуальна форма навчання – поглиблена фахова підготовка студентів та гарантоване перше робоче місце в межах співпраці з усіма гірничо-металургійними підприємствами регіону;
 • стажування та навчання студентів за кордоном, зокрема за програмою «Подвійний диплом» – Франція, Бельгія, Польща та інші країни;
 • потужна матеріально- технічна база, спеціалізовані навчальні лабораторії, обладнані сучасними апаратними та програмними засобами (SIEMENS, CISCO, Schneider Electric, Phoenix Contact, K-MINE, OMRON, SolidWorks, Okuma, FeatureCAM, Cimco, Autodesk, BAS Бухгалтерія КРП та інші), що забезпечує високий рівень проведення занять, виконання науково-дослідних робіт;
 • аспірантура та докторантура – підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

До складу університету входять 6 фахових коледжів:

 • Автотранспортний
 • Інгулецький
 • Індустріальний
 • Гірничий
 • Гірничоелектромеханічний
 • Політехнічний

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Кривому Розі, коледжі в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетиторів в Кривому Розі, роботу в Кривому Розі.