Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра
 • Аспірантура, докторантура

300
студентів
25
викладачів
13
кандидатів
наук
2
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

 • Економічний.
 • Технічний.

Про ЗВО/ВНЗ

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті  перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький. 

Історія інституту веде початок з 1993 року, коли було створено Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію №02512-ГО від 16 липня 1993 р.) У 1999 році Міністерство освіти України затвердило Статут Кіровоградського інституту комерції (довідка №5022 від 23.09.99 «Про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України»). У 2009 році була отримана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності на рівень молодший спеціаліст спеціальності «Фінанси і кредит» (ліцензія: серія АВ №443636 від 08.05.09 р.) та відкрито Економіко-правовий коледж.

 У серпні 2017 року відбулася зміна власників інституту. Новим власником став Благодійний фонд «Ельворті». У грудні 2017 було змінено назву інституту на Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 1003456973 від 10.01.2018).

Кадрова політика в інституті ведеться на основі ретельного підбору висококваліфікованих досвідчених фахівців і здібної молоді. Програми міжнародних зв’язків інституту забезпечують зростання професійного рівня викладачів. Викладачі інституту також беруть участь у міжнародних програмах з розвитку бізнесу, фінансованих європейськими союзом (Productivity Initiative Programme, TACIS; JICAP, UK). Для студентів та викладачів інституту організовано безплатні курси підготовки до складання екзамену TOEFL.

 З 1996 року Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті плідно співпрацює з Корпусом Миру (США) і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання на факультетах. За цей час працювали викладачі Корпусу Миру Юджинія Леслі (Університет штату Північна Кароліна), Ендрю Біл (Університет Джорджтауна, Вашингтон), Джастін Коу (Університет штату Каліфорнія), Пол Грау, Кейт Робінсон, Дуейн та Моллі Норріс, Барбара Шліпер, Колін Вілер та інші.

Інститут протягом багатьох років підтримує наукові зв'язки з ученими та студентами Польщі, Великої Британії, США, Угорщини. Ці зв'язки здійснюються шляхом обміну викладачами, стажувань, публікацій наукових праць, обміну досвідом роботи, участі в дискусіях з питань економічного розвитку, «круглих столів» за участю керівників-практиків та публічних лекцій, що проводяться відомими вченими, відвідування наукових установ та навчальних закладів різних країн тощо.

Науково-просвітницька роль інституту в житті міста підтримується започаткованою 1997 року традицією проведення регулярних публічних лекцій гуманітарного спрямування, які читають українські та зарубіжні вчені, Почесні доктори Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті: М.Кларксон Вебб, Д. К.Спунлі, П.Майлз та інші.

Для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті застосовує Європейську кредитно-трансферну систему, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш інститут постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами ПАТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» та запроваджується дуальна форма навчання. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети. Досягнуті успіхи стали можливими передусім завдяки високому рівню викладання у ВНЗ.

Освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті сьогодні здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за такими напрямками підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»), 131 «Прикладна механіка» (галузь знань 13 «Механічна інженерія»), 122 «Комп’ютерні науки» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»). В Економіко-правовому коледжі Економіко-технологічного інституту ім. Р. Ельворті здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший бакалавр» за напрямком підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Також студенти мають можливість подовжити навчання в магістратурі за напрямком підготовки 073 «Менеджмент».

Згідно Закону України «Про вищу освіту» навчальний процес у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота та індивідуальні заняття та консультації. Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта Ельворті створені 5 кафедр: «Фінансів та економіки», «Бухгалтерського обліку», «Маркетингу та менеджменту», «Соціально-гуманітарних дисциплін» та «Прикладної механіки».

Фінансово-економічна, комерційна та господарська діяльність ґрунтується, в основному на коштах, отриманих від фізичних та юридичних осіб за підготовку фахівців. Про ефективність фінансово-економічної, комерційної та господарської діяльності свідчить постійно зростаюча матеріально-технічна база інституту. Головним принципом є забезпечення відповідних умов і засобів для нормального повноцінного навчального процесу.

За роки діяльності інституту показники, що характеризують розвиток інституту, з року в рік змінювались в напрямку її нарощування та вдосконалення. На теперішній час Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті має розвинену матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на сучасному рівні, готувати фахівців у відповідності з вимогами часу та потребами регіону та України. У 2018 році було завершено будівництва нового сучасного корпусу Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті. Інститут має комп’ютерні класи, бібліотеку з читальним залом, їдальню, лабораторії тощо. Кожну лекційну аудиторію обладнано ноутбуками та відеопроекторами з екранами для забезпечення сучасного якісного рівня навчання.

Стратегія подальшого розвитку інституту, як системи діяльності всіх членів колективу, визначається злагодженим функціонуванням існуючих окремих підсистем довузівської, вузівської та післявузівської підготовки разом із новими функціями співпраці із викладачами середніх шкіл, коледжів та провідними фахівцями існуючих науково-дослідних установ та провідних роботодавців і створення на цьому ґрунті творчих колективів безперервної підготовки.

Місія інституту в цих умовах полягає в наступному:

 • надавати високоякісну освіту, яка будується на принципах гуманізації та толерантності, демократизації , практичності і прагматичності, неперервності і варіативності, адаптативності та оптимальності;
 • виховувати гармонійно розвинену особистість, патріота української держави як складової частини світового співтовариства;
 • формувати соціально активну толерантну людину з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
 • забезпечувати високу функціональність молоді в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей;
 • виробляти у студентів здатність до свідомого і ефективного функціонування в глобалізованому інформаційному суспільстві, зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчити студентів вчитися протягом всього життя;
 • забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, виробництва, освіти, науки і культури, здатних постійно розвиватися;
 • всебічно розвивати фундаментальні й прикладні наукові дослідження;
 • поступово інтегруватися у світовий освітянський простір, одночасно зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти.

Регіональна місія інституту полягає в спадкоємності культурно-освітніх традицій регіональної освіти, а також науки і освіти Центрального регіону.


Відгуки

125
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Чотири роки навчання в ЕТІ пролетіли дуже швидко. Багато позитивних емоцій назавжди залишаться зі мною. Дякую викладачам: Павловій Ользі Володимирівні, Алексеєвій Ларисі Миколаївні, Тертиці Олександру Олександровичу, Кваші Олені Юріївні за безцінні знання та досвід. Особлива подяка ректору Василенку Ігорю Миколайовичу і всьому економічному факультету за їх відношення до студентів. ЕТІ FOREVER

,

Навіть зараз, коли йде війна, все працює в нашому інституті. Який ще універ може зараз цим похвалитися? Ми навіть поспілукватися сюди зараз приходимо просто так, бо тягне :-) Пари вдома пройшли дистанційно - та в інститут. Мені тут цікаво, хочеш - в тенніс пограй, хочеш - у бібліотеку заглянь, хочеш - на консультацію сходи. Викладачі-то на місці тут, в інситуті. Короче, життя продовжується!

,

Як працівник управління персоналу ПрАТ «Гідросила Груп» хочу висловити подяку ректору інституту Ігорю Василенку і викладачам за якісну підготовку студентів, високій рівень кваліфікації, сучасність і практичність матеріалів і майстерність викладачів у донесенні знань незважаючи то на карантин, то на воєнний стан. Підприємства «Гідросила Груп» вже давно і плідно співпрацюють з інститутом, реалізуючи багато спільних проектів від навчання операторів верстатів з програмним керуванням до школи МВА магістрів бізнес-адміністрування (Master of Business Administration). Реалізовані і продовжуються напрямки співпраці з навчання працівників підприємств за дуальною формою освіти, підвищення кваліфікації, отримання працівниками вищої освіти бакалавра і магістра. Працівники різних підрозділів – інженери, маркетологи, економісти, бухгалтера беруть участь у відео конференціях з актуальних питань сучасних технологій, законодавства, порад практиків і роз’яснень посадових осіб державних установ.

,

Дуже довго думала, куди вступати після закінчення коледжу та, вступивши в ЕТІ, жодного разу не пожалкувала. Дуже хороша людина ректор Василенко Ігор Миколайович. Усі викладачі привітні, кваліфіковані. Кожна пара проводиться по максимуму, немає такого, що ми нічого не робимо. Навчатися досить важко, в плані того, що на кожному семінарі маєш отримати бали. Корупції немає, принаймні жодного разу про неї не чула. В інституті в більшій мірі оптимальна температура - в теплу пору - не жарко, взимку не холодно. Якщо Ви думаєте, який навчальний заклад обрати в Кропивницькому, особисто я раджу ЕТІ. Також, якщо Ви думаєте, який навчальний заклад обрати -"КІСМ" чи "ЕТІ", то раджу ЕТІ, адже на власному досвіді оцінила ці два заклади, і можу сказати, що в "КІСМі" ви нічого не отримаєте, окрім бумажки про закінчення університету+витратите багато коштів на сесії. Але вибір за вами)))

,

У мене в цьому інституті навчається донька, то вона практично завжди позитивно відгукується про цей ВНЗ. Найбільша перевага для мене, це те, що є можливість навчатися безкоштовно і проходити практику на відомих підприємствах. Дочці найбільше подобається інфраструктура інституту і атмосфера:) Інститут рекомендуємо для всіх знайомих!!! P.S. В останніх двох відгуках я замітила "?", якщо що, то так інколи цей сайт показує якісь певні смайли. Ну це так, інформація, щоб ні в кого не виникали якісь дивування))


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Кропивницькому (Кіровограді), а також коледжі в Кропивницькому (Кіровограді), курси в Кропивницькому (Кіровограді), репетитори в Кропивницькому (Кіровограді), робота в Кропивницькому (Кіровограді)

Також в Кропивницькому (Кіровограді)