Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького


 • Львів · вул. Пекарська, 50, 79010
 • (032) 260-28-89
 • vetacademv@hot.mail.com
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1784 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

3472
студенти
406
викладачів
257
кандидатів
наук
55
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Напрямки навчання:

 • Ветеринарна медицина
 • Охорона здоров’я
 • Виробництво та технології
 • Природничі науки
 • Хімічна та біоінженерія
 • Публічне управління та адміністрування
 • Сфера обслуговування
 • Освіта/Педагогіка

Факультет ветеринарної медицини

 • Ветеринарна медицина

Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

 • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
 • Фармація, промислова фармація
 • Фізична терапія, ерготерапія
 • Фізична культура і спорт
 • Екологія
 • Право
 • Освітні/Педагогічні науки

Факультет харчових технологій

 • Харчові технології з освітніми програмами:
 1. технологія зберігання, консервування та переробки м’яса;
 2. технологія зберігання, консервування та переробки молока;
 3. технологія жирів та жирозамінників
 • Хімічні технології та інженерія з освітньою програмою:
 1. хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
 • Біотехнології та біоінженерія.

Біолого технологічний факультет

 • Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з освітніми програмами:
 1. зоофізіотерапія;
 2. дорадництво в АПК
 • Водні біоресурси та аквакультура

Факультет економіки та менеджменту

 • Економіка
 • Менеджментз освітніми програмами:
 1. менеджмент організацій та адміністрування;
 2. менеджмент IT технологій та бізнес аналітика
 • Публічне управління та адміністрування
 • Маркетинг
 • Туризм

Про ЗВО (вуз)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З Ґжицького (ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького) один з найстаріших ветеринарних університетів Європи, де органічно поєднуються традиційні та інноваційні підходи до навчального процесу.

Завдяки тісній та злагодженій співпраці адміністрації та науково-педагогіних працівник університету ліцензуються та акредитуються нові і перспективні напрями та спеціальності, що забезпечуєпосилення конкурентних позицій вишу на ринку освітніх послуг.

ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицькогопостійно працює над розширенням міжнародної співпраці, як в навчальному, так і в науковому напрямах. На теперішній час університет активно співпрацює з навчальними закладами Польщі, Франції, Словаччини, Угорщини, Австрії, Латвії, США, Німеччини, Канади, Болгарії, Данії.

Завдяки міжнародному співробітництву з провідними університетами Європи та світу забезпечується можливість навчання і стажуваннястудентів, аспірантів, науково-педагогічних та наукових працівників у рамках програм UNESCO, DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо.

Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З Ґжицького спільно з колегами з Люблінського природничого університету (Польща) у рамках гранту ЄС «Ветеринарна школа передової діагностичної техніки зі спеціалізованими лабораторіями» реалізував масштабний проект із побудови ветеринарної клініки та оснащення університету найсучаснішою діагностичною апаратурою. Загальна сума гранту становить 1,5 млн.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) у Львові, а також коледжі у Львові, курси у Львові, репетитори у Львові, тренінги у Львові, робота у Львові