Львівський університет бізнесу та права (ЛУБП)

Львівський університет бізнесу та права (ЛУБП)

Львовский университет бизнеса и права (ЛУБП)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток

700
студентів
89
викладачів
30
кандидатів
наук
7
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

право; 

міжнародні відносини (бакалавр), міжнародне право (магістр); 

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 

облік і оподаткування; 

журналістика; 

готельно-ресторанна справа; 

туризм і рекреація.

🎓 Запрошуємо також до вступу на нові освітні програми: 

Організація освітнього процесу (магістр) (галузь 01 Освіта/Педагогіка)

Мистецтвознавство і реставраційна справа, Музичне мистецтво, Організація соціокультурної діяльності (галузь 02 Культура і мистецтво)

Психологія (магістр) (галузь 05 Соціальні та поведінкові науки)

Інженерія програмного забезпечення (галузь 12 Інформаційні технології)

Адміністративний менеджмент (магістр) (галузь 28 Публічне управління та адміністрування)

Аспірантура

051 Економіка

081 Право

докторантура

 • 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
 • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся за тел.:  [відкрити контакти](097) 097-60-01

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте за тел.:  [відкрити контакти](097) 097-60-01.  

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся за тел.: [відкрити контакти](097) 097-60-01.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйт за тел.: [відкрити контакти](097) 097-60-01.

Про ЗВО/ВНЗ

Докладніше про ВНЗ  

 • Навчання за усіма освітніми рівнями – коледж, підготовка до ЗНО, бакалавратура, магістратура, аспірантура та докторантура (з можливістю захисту кандидатської (PhD) та докторської (DrSc) дисертації відповідно).
 • Створені можливості для плідної наукової роботи: університет регулярно проводить міжнародні та студентські наукові конференції, є засновником фахових наукових журналів Наукові записки Львівського університету бізенсу та права (категорія «Б» з економічних та юридичних наук), Академічні візії (категорія «Б» з економічних, юридичних та педагогічних наук), зареєстрованого у Чехії міжнародного видання Global Prosperity та співзасновником міжнародного наукового журналу «European Science».
 • Можливість одержати одночасно два дипломи – український диплом державного зразка та диплом польського або американського вищого навчального закладу.
 • Бажаєте сумістити навчання та одержання практичного досвіду роботи? Львівський університет бізнесу та права може Вам допомогти! Можливість навчання за дуальною формою.
 • А також: навчання на військовій кафедрі, гуртожиток, курси водія, охоронця, англійської мови, підвищення кваліфікації, освіта за кордоном, підготовчі курси до ЗНО.

Є засновником фахових наукових журналів Наукові записки Львівського університету бізенсу та права (категорія «Б» з економічних та юридичних наук), Академічні візії (категорія «Б» з економічних, юридичних та педагогічних наук), зареєстрованого у Чехії міжнародного видання Global Prosperity та співзасновником міжнародного наукового журналу «European Science».


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ у Львові, коледжі у Львові, курси у Львові, репетиторів у Львові, роботу у Львові.