Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» (ПІЕПУУ)

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» (ПІЕПУУ)
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 1999 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом Держ. Зразка.

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Безкоштовне навчання
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

845
студентів
72
викладачі
29
кандидатів
наук
9
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

 • Право.
 • Соціальна робота.
 • Спеціальна освіта (адаптивна фізична культура та реабілітація).
 • Філологія (переклад, англійська, німецька мови).
 • Фінанси, банківська справа та страхування.

Абітурієнтам

Документи, необхідні при вступі

 • Заява про вступ.
 • Копія паспорту (якщо паспорт у вигляді ID-картки, то додається копія Витягу з Єдиного державного реєстру) та ідентифікаційного коду.
 • Копія військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Сертифікати ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та молодшого спеціаліста), видані 2017, 2018, 2019, 2020 роки; сертифікати ЗНО з іноземної мови за 2018, 2019, 2020 роки.
 • Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту (ЄВІ) (для вступу у магістратуру) за 2020 рік.

Про ЗВО/ВНЗ

Якісна підготовка фахівців з використанням елементів дистанційного навчання.

Для вступників пільгових категорій: (сироти, люди з особливими освітніми потребами, учасники АТО та ін.)встановлюються спеціальні ціни на навчання.

Бакалавр

Фінанси, банківська справа та страхування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Географія/Історія України.

Спеціальна освіта/Адаптивна фізична культура та реабілітація:

 • Українська мова та література.
 • Біологія
 • Історія України/Географія.

Філологія/Переклад:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова (Англ. мова; Нім. мова).
 • Історія України/Географія.

Соціальна робота:

 • Українська мова та література.
 • Історія України.
 • Іноземна мова/Математика.

Право:

 • Українська мова та література.
 • Історія України.
 • Іноземна мова/Математика.

Магістр

Спеціальна освіта/Адаптивна фізична культура:

 • Професійне випробування.
 • Іноземна мова.

Переклад:

 • Професійне випробування.
 • Іноземна мова.

Фінанси, банківська справа та страхування:

 • ЗНО Іноземна мова.

Соціальна робота:

 • Професійне випробування.
 • Іноземна мова.

Право.

ЗНО:

 • Тест по праву.
 • Тест загальної початкової правової компетентності.
 • Тест по іноземній мові.

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Полтаві, а також коледжі в Полтаві, курси в Полтаві, репетитори в Полтаві, робота в Полтаві