Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (УкрГУЖТ)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5713
студентів
412
викладачів
276
кандидатів
наук
101
професор
і доктор наук

Спеціальності та освітні програми

1075
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

035 Філологія

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 4 — 24 вересня.
 • Місця: контракт — 2.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (30.11.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 15 — 24 листопада.
 • Місця: контракт — 4.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 3 місяці навчання (30.11.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 15 — 24 листопада.
 • Місця: контракт — 4.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (30.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 16 — 24 жовтня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий центр гуманітарної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.10.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: бюджет — 1, контракт — 7.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.07.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Університет це 6 факультетів з денним і заочним навчанням, філіями на підприємствах і заочний факультет в м. Лиман (Донецької області).

Три освітніх рівня підготовки:

 • за першим освітнім рівнем проводиться навчання за 22 спеціальностями, 60 освітніми програмами;
 • за другим освітнім рівнем за 17 спеціальностями та 29 освітніми програмами;
 • за третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) за 8 спеціальностями.

Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»(ІКСТ):

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 • Комп’ютерні, інформаційно-управляючі системи.
 • Мережеві технології та комп’ютерна техніка.
 • Інтелектуальні машини.
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи.
 • Інтелектуальні інформаційні технології.
 • Телекомунікаційні системи та мережі.
 • Системи мобільного зв'язку та мережі доступу.
 • Технології штучного інтелекту.
 • Інфокомунікації та інженерія.
 • Системи керування рухом поїздів.

Механіко-енергетичний факультет:

 • Електричний транспорт.
 • Електропостачання та ресурсозберігаючі технології.
 • Альтернативні джерела енергії та екологічно-чистий транспорт.
 • Електромобілі та електропривод автономного транспорту.
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
 • Якість, стандартизація та сертифікація.
 • Теплоенергетика.
 • Енергетичний менеджмент.
 • Енерго-екологічний контроль і аудит.
 • Локомотиви та локомотивне господарство.
 • Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту.
 • Високошвидкісний рухомий склад.
 • Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць.
 • Вагони та вагонне господарство.
 • Мехатроніка у вагонобудуванні.

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти (ННЦГО): 

 • Переклад та англійська мова і література.

http://kart.edu.ua/osvita/liman_filia_ua

Абітурієнтам

Абітурієнту: 

Чому саме ми?

Український державний університет залізничного транспорту — є провідним закладом транспортної галузі України.

 • Наша освіта визнана світом.
 • Широкий вибір програм підготовки.
 • Попит на ринку праці.
 • Підготовчі курси до ЗНО.
 • Підготовка до вступу в магістратуру.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 730-19-90, [відкрити контакти](057) 732-28-25.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](057) 732-28-25.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](057) 732-28-25.

Про ЗВО/ВНЗ

Докладніше про ВНЗ

Український державний університет залізничного транспорту є правонаступником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у 1930 р. За роки свого існування навчальний заклад декілька раз підвищував свій статус.

З квітня 2015 року навчальний заклад одержав назву Український державний університет залізничного транспорту.

За майже 90-річну історію університет підготував понад 95 тис. спеціалістів для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей народного господарства та економіки.

Важливим напрямком діяльності університету є наукова робота та підготовка науково-педагогічних кадрів.

В університеті діють чотири спеціалізовані ради, в яких приймаються до захисту дисертації за 9 спеціальностями. Протягом 2019 р. захищено 18 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Науково-дослідна робота в УкрДУЗТ за напрямом технічних наук виконується в 17 Галузевих науково-дослідних лабораторіях (ГНДЛ), Центрі діагностики споруд транспортного призначення та на 25 кафедрах. За напрямом суспільних наук науково-дослідна робота забезпечується однією ГНДЛ та 10-ма кафедрами.

Для виконання науково-дослідної роботи кафедри та лабораторії УкрДУЗТ забезпечені необхідним випробувальним обладнанням, дослідницьким інструментарієм, обчислювальною технікою тощо, які періодично оновлюються і поповнюються.

Основними замовниками госпдоговірних науково-дослідних робіт є: АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», ПАТ «АрселорМіттал», ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС, ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно», ПАТ «Азоть», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Покровський ГЗК», ПАТ «Полтавський ГЗК», ПрАТ «Новоселівський ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Кременчуцький колісний завод»; ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», АО «Запорізький феросплавний завод», ПрАТ «Харківський коксовий завод», ТОВ СП «НІБУЛОН», ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ НВП «Агрінол».

Науковці університету приймають активну участь у винахідницькій діяльності, що підтверджується чисельними патентами на винаходи та корисні моделі, свідоцтвами про авторське право, ліцензіями.

Університет здійснює успішне міжнародне співробітництво. Спільно з Державним освітнім науковим і культурним закладом Франції (CNAM) (м. Париж) здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Інфраструктура та експлуатація високошвидкісних магістралей». У 2018 та 2019 роках за цією програмою підготовлено 113 магістрів з високошвидкісних рухомих систем.

В рамках реалізації програми академічної мобільності університету за проєктом Еразмус + був організований обмін науковцями між університетом та партнерами з Франції, Польщі, Латвії.

УкрДУЗТ веде підготовку висококваліфікованих фахівців з-поміж іноземних громадян за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та другим (магістерським) рівнем вищої освіти для інфраструктури залізничного транспорту та підприємств інших країн. В університеті навчаються іноземні громадяни з 11 країн. Контингент іноземних громадян становить 480 осіб, з них денна форма навчання 113 особи, заочна форма навчання 365 осіб, аспірантура 2 особи.

Протягом навчання студенти університету приймають участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, конкурсах, конференціях, олімпіадах, в тому числі в Німеччині, Китаї, Болгарії, Польщі, Франції.

В університеті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, започатковані понад 20 студентських наукових гуртків.

Результати науково-технічної діяльності здобувачів освіти доповідаються на щорічній студентській конференції та публікуються в електронному виданні.

Університет має міцну матеріальну базу, яка відповідає всім вимогам для здійснення навчального процесу. Навчання проводиться в 4 навчальних корпусах. До послуг студентів є 6 гуртожитків.  Забезпеченість студентів гуртожитком становить 100% від потреби.

В університеті розроблена і впроваджена в навчальний процес система професійно-практичної підготовки студентів. У студентів є можливість приймати активну участь в роботі творчих колективів університету, займаються вокалом, хореографією.

Студенти університету одержують перемоги і займають призові місця на чемпіонатах світу, Європи, України з паверліфтингу, спортивної аеробіки, козацького двобою.

За свою історію існування Український держаний університет залізничного транспорту  став одним із найпрестижніших закладів вищої освіти нашої держави, здобув високий міжнародний авторитет, став потужним науковим осередком.

Основне гасло нашого Університету: «Освіта — визнана світом!».

Колектив Університету наполегливо працює для того, щоб реалізувати цю ідею. Перетворення нашого Університету в сучасний європейський навчальний заклад зі збереженням здобутків і утвердженням найкращих національних академічних традицій головна мета нашої університетської спільноти.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетиторів в Харкові, тренінги в Харкові, роботу в Харкові.