Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)

Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)


 • Черкаси · бульв. Шевченка, 460, 18006
 • (047) 271-00-92
 • chstu@chstu.cherkassy.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, спеціаліст, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1960 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

9400
студентів
641
викладач
127
кандидатів
наук
30
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Фінансово-економічний факультет

 • фінанси і кредит;
 • облік та аудит.

Факультет економіки та управління

 • економіка підприємництва;
 • менеджмент організацій.

Лінгвістичний факультет

 • прикладна лінгвістика;
 • переклад.

Факультет електронних технологій

 • прилади точної механіки;
 • медичні прилади і системи;
 • радіотехніка;
 • електротехнічні системи споживання;
 • захист інформації в комп'ютерних системах та мережах;
 • управління проектами.

Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування

 • технологія машинобудування;
 • обладнання переробних і харчових виробництв;
 • металорізальні верстати та системи;
 • обробка матеріалів за спецтехнологіями;
 • поліграфічні машини і автоматизовані комплекси;
 • дизайн;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • нетрадиційні джерела енергії.

Будівельний факультет

 • промислове та цивільне будівництво;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • технологія бродильних виробництв і виноробства.

Факультет інформаційних технологій і систем

 • інформаційні системи управління та технології;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • інформаційні технології проектування;
 • комп'ютерні системи та мережі;
 • системне програмування;
 • спеціалізовані комп'ютерні системи;
 • економічна кібернетика.

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: підготовчі курси, тел. [відкрити контакти](047) 243-32-79.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](047) 273-02-23.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](047) 273-02-23.

Про ЗВО (вуз)

Матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, 3 гуртожитки, студентська їдальня, спортивний комплекс та 2 оздоровчі бази.

Черкаський державний технологічний університет це флагман освіти і науки в регіоні по формуванню нової генерації України, збагаченої духовним надбанням та високими професійними навичками.

Університет співпрацює з багатьма зарубіжними навчальними закладами, такими як Лінчопінгським університетом (Швеція), Копенгагенським інститутом Ерстеда (Данія), Страсбурзьким університетом (Франція), Констанцьким університетом та Дрезденською гірничою академією (Німеччина), що створюютє позитивний імідж українських вчених у всьому світі і сприяють підняттю престижу вузу.

Університет набуває авторитету і як головний науково-інформаційний центр у регіоні. Він став центром проведення міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів» з широкого кола проблем. В УДТУ виходить друком науково-технічний журнал і 2 наукові збірники, що входять до переліку фахових видань Вищої Атестаційної Комісії України.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Черкасах, а також коледжі в Черкасах, курси в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах