Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (ЧНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5687
студентів
444
викладачі
273
кандидати
наук
84
професори
і доктори наук

Спеціальності та освітні програми

380
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

011 Освітні, педагогічні науки

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (10.09.2024 — 10.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

012 Дошкільна освіта

 • Спеціальність «Дошкільна освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (10.09.2024 — 10.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дошкільна освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (10.09.2024 — 10.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 35.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дошкільна освіта», на 2 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
 • Денна форма навчання.
 • 2 роки 10 місяців навчання (01.09.2024 — 30.06.2027).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Дошкільна освіта», на 2 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва.
 • Заочна форма навчання.
 • 2 роки 10 місяців навчання (01.09.2024 — 30.06.2027).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Навчально-наукові інститути та факультети:

ННІ економіки і права

 • Економіка (економіка та бізнес, економічна кібернетика, економіка підприємства, міжнародна економіка, корпоративне лідерство та управління персоналом)
 • Політологія
 • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • Право
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Публічне управління та адміністрування
 • Підприємництво та торгівля 
 • Міжнародні економічні відносини
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм і рекреація

ННІ іноземних мов

 • Середня освіта. Мова і література (англійська) (мова і література (англійська, німецька); мова і література (англійська))
 • Середня освіта. Мова і література (німецька) (мова і література (англійська, німецька); мова і література (німецька))
 • Філологія. Германські мови і літератури, перша – англійська; переклад – включно
 • Філологія. Германські мови і літератури, перша – німецька; переклад – включно
 • Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська)

ННІ міжнародних відносин, історії і філософії

 • Середня освіта. Історія (історія; історія і географія)
 • Історія та археологія
 • Філософія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Спеціальна освіта. Логопедія
 • Соціальна робота
 • Середня освіта. Образотворче мистецтво
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво; декоративне мистецтво)
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

ННІ природничих і аграрних наук

 • Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія
 • Біологія
 • Хімія
 • Екологія
 • Агрономія

ННІ української філології та соціальних комунікацій

 • Середня освіта. Українська мова та література (українська мова та література; українська мова та література, англійська мова)
 • Філологія. Українська мова та література
 • Філологія. Прикладна лінгвістика
 • Журналістика. (Журналістика, видавничий бізнес і сучасні комунікаційні технології, реклама та PR у медіагалузі)

ННІ інформаційних та освітніх технологій

 • Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • Середня освіта. Математика (математика; математика та інформатика)
 • Середня освіта. Фізика (фізика та інформатика)
 • Середня освіта. Інформатика
 • Математика
 • Прикладна математика
 • Фізика та астрономія
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Інформаційні системи та технології

ННІ фізичної культури спорту та здоров`я

 • Середня освіта. Фізичне виховання.
 • Спеціальна освіта. Ортопедагогіка
 • Фізична культура і спорт

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

 • Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
 • Комп`ютерні науки
 • Комп`ютерна інженерія
 • Системний аналіз (системний аналіз; інтелектуальні системи в робототехніці)

Психологічний факультет

 • Пcихологія (пcихологія; практична пcихологія; мeдична пcихологія; пpактична пcихологія, інозeмна мoва (англійcька))

Навчально-науковий центр «Медичний інститут»

 • Медицина

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: [відкрити контакти](0472) 45-12-53, [відкрити контакти](067) 437 48 47

Для отримання повної і детальної інформації, що стосується термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів ЗНО/НМТ за обраними спеціальностями звертайтеся до приймальної комісії за тел.: [відкрити контакти]067 830 96 12; [відкрити контакти]063 803 29 71.

Заяви на вступ подаються у електронній формі. Для вступу на навчання потрібні документи:

 • документ про раніше здобутий ступінь освіти;
 • результати ЗНО/НМТ;
 • документ, що посвідчує особу;
 • для юнаків: військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • оригінали документів, що підтверджують право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Запрошуємо на навчання:

 • На базі 11 класів – для здобуття освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр».
 • На базі НРК5– для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • На базі НРК6, НРК7 – для отримання освітнього ступеня «магістр».
 • На базі НРК6, НРК7 – для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю
 • На базі НРК7 – для отримання освітнього ступеня «доктор філософії (PhD)».

Про ЗВО/ВНЗ

Ректор Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, на посаді з 23.04.2015

Історія

 • 1921 рік – Черкаський інститут народної освіти
 • 1930 рік – Черкаський інститут соціального виховання
 • 1933 рік – Черкаський державний педагогічний інститут
 • 1995 рік – Черкаський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • 2003 рік – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Структура

 • 8 навчально-наукових інститутів;
 • 2 факультети;
 • Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти і курсової підготовки»;
 • Кафедра військової підготовки;
 • Навчально-науковий центр «Інститут міжнародної освіти»;
 • Навчально-науковий центр «Медичний інститут»;
 • Освітньо-інноваційний центр
 • 28 наукових підрозділів;
 • 11 наукових шкіл;
 • Наукова бібліотека імені М.Максимовича;
 • 9 музеїв і музейних кімнат;
 • Центр цифрового розвитку та якості вищої освіти

Освітня діяльність

Здійснюється підготовка фахівців за 54 бакалаврськими, 44 магістерськими спеціальностями та 4 спеціальностями освітнього ступеня «молодший бакалавр»

Працює 45 кафедр.

Навчається 6225 студентів, із них:

за кошти державного бюджету – 2321 особа;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 3904 осіб.

Військова кафедра

Утворена в 2016 році.

Здійснюється набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів.
 • Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

[відкрити контакти][email protected]

тел.: [відкрити контакти](067) 339-42-39, [відкрити контакти](0472) 54-48-78

Наукова діяльність

 • Аспірантура за 14 спеціальностями, навчаються 111 аспірантів.
 • Докторантура за 10 спеціальностями, навчаються 4 докторанти.
 • Здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження за 48 колективними темами.
 • Дослідження в 3 проєктах проводяться за рахунок коштів державного бюджету.
 • Упродовж минулого року опубліковані 19 монографій, 6 підручників, 63 посібники, 183 статті в наукових фахових виданнях, 95 статті в зарубіжних виданнях, 280 тез.

Рейтинги

В академічному рейтингу ЗВО України «ТОП-200 Україна» з 2015 по 2022 рік Університет піднявся на 92 сходинок і став 34. У 2022 році за результатами Консолідованого рейтингу українських закладів вищої освіти ЧНУ посідає 30 місце. За результатами щорічного рейтингу (за версією «Освіта.ua») ЧНУ посів 18-ту сходинку з індексом Гірша 42. Університет входить до рейтингу QS University Ranking for EECA. За результатами подання заяв вступників до закладів вищої освіти університет кілька років поспіль – серед 40 кращих закладів освіти України. У рейтингу кращих державних університетів України всесвітньої пошукової системи університетів «Uni Rank» ЧНУ імені Богдана Хмельницького став 31 зі 184. Він також є 19-им зі 132 університетів, представлених на платформі «YouTube». За версією Асоціації правників України, ЧНУ увійшов до рейтингу правничих шкіл, до якого потрапили 59 українських університетів.

Додатний індекс цитуваня Гірша за SCOPUS мають 79 викладачів; індекс цитування за Web of Science – 79 викладачів.

Матеріально-технічна база

 • 5 навчальних корпусів;
 • Наукова бібліотека;
 • 5 гуртожитків;
 • 3 кафе;
 • 1 студентська їдальня;
 • 11 спортивних і тренажерних залів;
 • стадіон;
 • 7 спортмайданчиків;
 • 2 будинки для викладачів та співробітників університету;
 • Ботанічний сад;
 • Обсерваторія;
 • Редакційно-видавничий відділ;
 • Освітньо-інноваційний центр
 • Навчально-наукова база «Сокирно»;
 • Навчальний готельно-рестоpанний комплекc;
 • Навчальна лаборатоpія фізичнoї тa мeдичної рeабілітації;
 • Навчальна лаборатоpія глибиннoї психокорекції;
 • Пcихологічна служба;
 • Юpидична клінікa

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Черкасах, коледжі в Черкасах, курси в Черкасах, репетиторів в Черкасах, роботу в Черкасах.