Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

8200
студентів
1000
викладачів
588
кандидатів
наук
146
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Напрями підготовки:

 • Медицина.
 • Стоматологія.
 • Соціальна робота.
 • Освіта.
 • Управління та адміністрування.

Факультети: І, II, III, IV медичний, стоматологічний, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, в складі якого 3 факультети з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ.

ХНМУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:

За ступенем «Бакалавр»:

 • «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти).
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти).
 • «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти).

За ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти):

 • «Медицина».
 • «Педіатрія».
 • «Стоматологія».

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» для випускників медичних ЗВО I-II рівня акредитації за спеціальностями:

За ступенем «Бакалавр»:

 • «Медсестринство».
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями галузі знань «Медицина».
 • «Технології медичної діагностики та лікування» на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика»).

На основі ОС «Бакалавр» на спеціальності:

 • «Медсестринство» (заочна форма здобуття освіти).
 • «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» (денна форма здобуття освіти).
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти).

На основі диплому ОС «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на спеціальності:

 • «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти).
 • «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Управління у сфері охорони здоров'я» (заочна форма здобуття освіти).
 • «Освітні, педагогічні науки» (заочна форма здобуття освіти).
 • «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти).

Абітурієнтам

Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, крім осіб, які мають право, передбачене Правилами та Умовами прийому. Вони подають заяви в паперовій формі особисто звернувшись до Приймальної комісії.

До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • результати національного мультипредметного тесту 2022 р. або копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 р., 2020 р., 2021 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;
 • мотиваційний лист;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копія ідентифікаційного номера;
 • результат флюорографічного обстеження;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 конверти та папка для паперів;
 • інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.

Перелік предметів, оцінки з яких враховуються у конкурсному відборі при вступі до ХНМУ

Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

 • Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів, незалежно від форми фінансування освіти вступників, необхідні результати національного мультипредметного тесту (українська мова, математика, історія України) або сертифікати ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому відповідного року. Також обов’язково повинен бути мотиваційний лист, який враховується при однакових балах. Мінімальний бал для участі у конкурсі з кожного предмета — 100. Для участі у конкурсі на місця за кошти державного бюджету конкурсний бал потрібен 125 та вище.  
 • Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Соціальна робота» (денна та заочна форма здобуття освіти) на основі 11 класів на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні результати оцінювання мотиваційного листа.
 • Для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування» (2, 3 курс) на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра зараховуються бали національного мультипредметного тесту з української мови або ЗНО 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) та мотиваційний лист.
 • Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі раніше здобутого ОС «Бакалавр» та за спеціальностями «Освітні, педагогічні науки», «Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі раніше здобутого ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні тільки результати оцінювання мотиваційного листа.
 • Для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на основі раніше здобутого ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (друга вища освіта) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні результати магістерського тесту навчальної компетенції або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту з основ економіки та управління. Також обов’язково повинен бути мотиваційний лист, який враховується при однакових балах.

Про ЗВО/ВНЗ

ХНМУ — сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою й матеріально-технічною базою що включає: 70 кафедр (серед яких 48 клінічні), Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ, Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ. Успішно діють 6 навчальних науково-виробничих об’єднань ХНМУ, 2 наукові інститути: науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, Український інститут клінічної генетики. Крім того, до складу університету входять 5 центрів: лікувально-навчально-науковий підрозділ «Університетський стоматологічний центр», навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень, центр гендерної освіти, центр медичного краєзнавства, 4 проблемні лабораторії. В структурі університету працює медичний фаховий коледж, який проводить підготовку «Фахових молодших бакалаврів» за спеціальністю «Медсестринство».

В університеті понад 8 тисяч студентів, інтернів, аспірантів і докторантів серед яких понад 4300 іноземних громадян з 74 країн світу.

Університет бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, здійснює співробітництво з зарубіжними організаціями. Під час навчання студенти проходять практику та стажування в лікарнях, шпиталях, медичних установах України та інших країн Світу. ХНМУ співпрацює з навчальними закладами країн СНД, Америки, Європи, Африки та Азії. У 1998 році університет прийнято до Міжнародної асоціації університетів світу.

В університеті застосовується прогресивна технологія навчання. Активно використовуються симуляційні класи з широким спектром тренажерів, технологій комп’ютерного та віртуального моделювання різноманітних клінічних ситуацій для відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та умінь роботи з маніпуляційною медичною технікою. До послуг студентів сучасні комп’ютери, відео- та аудіоапаратура, комп’ютерні класи, наукова бібліотека, фонд якої нараховує понад 1 млн екземплярів та розгалужена мережа пунктів обслуговування з автоматизованою книговидачею.

На базі ХНМУ створені всі умови не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців, але й для повноцінного особистісного розвитку та розвитку фізичного здоров’я наших студентів. Університет має три спортивні бази, площа та устаткування яких дозволяють проводити тренування та змагання більш ніж з 20 видів спорту під керівництвом відомих в Україні та Європі тренерів. Вихованці нашого університету неодноразово ставали переможцями та призерами національних й міжнародних змагань, і навіть, чемпіонами Світу. 

В університеті успішно діють колективи художньої самодіяльності, є «Молодіжний центр», який представлений усіма видами гуртків художньої самодіяльності: вокальних, інструментальних, хореографічних та інших. Популярним серед студентів та співробітників університету є відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Медик», розташованому в мальовничому куточку Харківщини на березі Сіверського Донця.

Студенти забезпечуються гуртожитком з сучасними умовами проживання.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії.

Адреса Приймальної комісії:

 • 61022, м. Харків, пр. Науки, 4, (вхід з вул. Літературна).

Тел.: [відкрити контакти](057) 707-73-28, [відкрити контакти](057) 705-07-20, моб.тел. [відкрити контакти](098) 211-34-83

E-mail: [відкрити контакти][email protected]

Web: knmu.edu.ua


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові