Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)


 • Вінниця · вул. Хмельницьке шосе, 95, 21021
 • (043) 256-08-48
  (043) 246-57-72
 • vntu@vntu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1960 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

4900
студентів
425
викладачів
280
кандидатів
наук
90
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

 • 122 Комп'ютерні науки.
 • 124 Системний аналіз.
 • 126 Інформаційні системи та технології.
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Факультет електроенергетики та електромеханіки

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • 121 Інженерія програмного забезпечення.
 • 123 Комп’ютерна інженерія.
 • 125 Кібербезпека.

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

 • 051 Економіка.
 • 073 Менеджмент.
 • 075 Маркетинг.
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 125 Кібербезпека.

Факультет інформаційних електронних систем

 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
 • 153 Мікpо- тa наносиcтемна теxніка.
 • 163 Біомeдична інженeрія.
 • 171 Елeктроніка.
 • 172 Телeкомунікації тa радіотеxніка.

Факультет машинобудування та транспорту

 • 131 Прикладна механіка.
 • 132 Матеріалознавство.
 • 133 Галузеве машинобудування.
 • 274 Автомобільний транспорт.
 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії

 • 144 Теплоенергетика.
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія.
 • 101 Екологія.
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища.

Абітурієнтам

Підготовче відділення: [відкрити контакти](043) 243-76-51.

10 причин, чому абітурієнти обирають ВНТУ:

Приймальна комісія ВНТУ https://vstup.vntu.edu.ua/

Путівник вступника 2022 https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/howto.html

ВНТУ у соціальних мережах https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/vntu-internet.html

Контакти приймальної комісії: [відкрити контакти]pk@vntu.edu.ua

Телефон приймальної комісії: [відкрити контакти](043) 246-66-67, [відкрити контакти](093) 133-41-70, [відкрити контакти](097) 082-54-97.

Офіційний Telegram-канал приймальної комісії ВНТУ.

Також є доступними чат та бот приймальної комісії.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](043) 246-66-67[відкрити контакти](093) 133-41-70, [відкрити контакти](097) 082-54-97.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](043) 246-66-67[відкрити контакти](093) 133-41-70, [відкрити контакти](097) 082-54-97.

Про ЗВО (вуз)

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) створено Постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 20.04.94 року на базі Вінницького політехнічного інституту, заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Указом Президента України № 868/2003 від 25 серпня 2003 року Університету надано статус національного.

За результатами акредитації, відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 року, протокол №9, яке підтверджене рішенням ДАК від 24 лютого 2004 року протокол №49, Вінницький національний технічний університет віднесений до закладів вищої освітичетвертого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-
професійними та освітньо-науковими програмами підготовки бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук з спеціальностей в обсягах отриманої ліцензії.

Науково-педагогічну діяльність в університеті здійснюють 37 кафедр, серед них і кафедра військової підготовки, 28 із яких є випусковими кафедрами і мають філії на підприємствах м.
Вінниці та області. 80% викладачів університету мають наукові ступені вчені звання; 3 % викладачів кафедр мають почесні звання «Заслужений», а 15% є академіками та членами- кореспондентами державних галузевих та громадських Академій.

Університет готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання на 7 факультетах за 28 бакалаврськими і 22 магістерськими спеціальностями.

Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 22 спецiальностей i докторантурi з 9 спецiальностей, функцiонують 6 спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 6 докторських і 10 кандидатських спецiальностей.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет має двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними унiверситетами мiст Яси, Сучава, Бакеу (Румунiя), Датським технiчним унiверситетом, Лундським технологiчним iнститутом (Швецiя), Шаньдунским унiверситетом (iнститут вiрусологiї) м. Цзинань (КНР),
Унiверситетом м. Євле (Швецiя), Люблiнським технiчним унiверситетом (Польща), унiверситетом м. Дананга (В'єтнам), Грузинським технiчним унiверситетом (м. Тбiлiсi),
Бакинським державним унiверситетом (Азербайджан) iiншими.

Крім цього, у ВНТУ організовано тісну співпрацю з навчальними закладами та організаціями Великобританії,
Італії, США, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Китаю. ВНТУ має 53 угоди про співробітництво із закордонними організаціями. Останнім часом укладено 8 угод, зокрема:
Міжнародним фондом соціальної адаптації (Норвегія), Вищою школою м. Єленя Гура (Польща), Алматинським університетом енергетики та зв'язку (Казахстан), Нурландським університетом (Норвегія).

Вінницький національний технічний університет має розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, яка в повній мірі забезпечує потреби навчально-виховного процесу та
науково-дослідної роботи і є достатньою для подальшого розвитку університету в напрямку інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Територія Вінницького національного технічного університету складає 22,5833 гектарів в одному з кращих районів міста. Крім того, в постійному користуванні університету в
Немирівському районі (100 км від Вінниці) знаходиться ділянка землі площею 8,8086 гектарів, на якій розміщений комплекс будівель і споруд спортивно-оздоровчого табору
«Супутник».

Університетський комплекс сьогодні являє собою практично завершене у функціональному і архітектурному відношенні університетське містечко, яке включає у себе навчально-
лабораторні корпуси, гуртожитки з блоком побутового обслуговування (студмістечко), спортивний комплекс, господарські та інші споруди, які розміщені компактними групами цільового призначення відповідно до генерального плану будівництва університету.

Університет має 8 навчально-лабораторних корпусів загальною площею 121917м2, з яких площа навчально-лабораторних приміщень 72119,7 м2і складає 5,7м2в розрахунку на одного студента. Корпуси розміщені двома комплексними групами поряд з 6 гуртожитками, що зменшує недоцільні переходи студентів під час занять. Загальна площа студентських гуртожитків складає 41129,0 м2, місткість за нормативами 2500 місць. Забезпеченість
студентів гуртожитками досягає 100% завдяки наявності 6 гуртожитків.

У центрі університетського містечка розміщено сучасну їдальню на 530 місць, яка являє собою двоповерхову споруду із завершеним технологічним циклом по зберіганню і
переробці харчової сировини, що забезпечує повноцінне харчування студентів і працівників університету.

В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а саме збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів.

Серед пріоритетів розвитку університету — створення сучасного інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розвитку ресурсів та нових технологій
обслуговування в бібліотеці та активного запровадження інноваційних інформаційних технологій і ресурсів, телекомунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

Завершується робота по створенню автоматизованої системи управління університетом на основі сучасних інформаційних технологій.

З цією метою:

 • значно розширена локальна обчислювальна мережа в навчальних корпусах, організовано
  доступ до локальної мережі з гуртожитків;
 • модернізовано та збільшено парк персональних комп'ютерів, придбано нове ліцензійне програмне забезпечення, впроваджені сучасні версії програмного забезпечення навчального процесу, збільшено кількість комп'ютерних класів та комп'ютерів, підключених до локальної мережі університету;
 • збільшено обсяги отримання інформації через Інтернет;
 • розроблені в університеті або придбані у провідних виробників підсистеми, які забезпечують автоматизоване управління: «Приймальна комісія», «Відділ кадрів», «Підтримка графіку навчального процесу», «Управління якістю навчального процесу» та інші;
 • запроваджено систему електронного документообігу, всі структурні підрозділи університету підключені до електронної пошти;
 • запроваджено електронну систему контролю доступу до університету;
 • функціонує цифрова фотостудія та відеостудія, організовано запис аудіо- та відеолекцій на електронні носії, впроваджено проведення відеолекцій у режимі «оnlinе» по локальній мережі та через Інтернет;
 • впроваджено бездротовий Wi-Fi доступ до Інтернету на території університету.

Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Вінниці, а також коледжі в Вінниці, курси в Вінниці, репетитори в Вінниці, тренінги в Вінниці, робота в Вінниці