Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)


 • Вінниця · вул. Хмельницьке шосе, 95, 21021
 • (043) 256-08-48
  (043) 246-57-72
 • vntu@vntu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1960 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

6000
студентів
492
викладачі
327
кандидатів
наук
76
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет менеджменту та інформаційної безпеки.
 • Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля.
 • Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії.
 • Факультет комп'ютерних систем і автоматики.
 • Факультет машинобудування та транспорту.
 • Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання.
 • Факультет електроенергетики та електромеханіки.
 • Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем.

Абітурієнтам

Підготовче відділення: [відкрити контакти](043) 243-76-51.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](043) 246-66-67.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](043) 246-66-67.

Про ЗВО (вуз)

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) створено Постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 20.04.94 року на базі Вінницького політехнічного інституту, заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Указом Президента України № 868/2003 від 25 серпня 2003 року Університету надано статус національного.

За результатами акредитації, згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 року, протокол №9, яке підтверджене рішенням ДАК від 24 лютого 2004 року протокол №49, Вінницький національний технічний університет віднесений до закладів вищої освітичетвертого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовкибакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук з спеціальностей в обсягах отриманої ліцензії.

Науково-педагогічну діяльність в університеті здійснюють 42 кафедри, 29 із яких є випусковими кафедрами і мають філії на підприємствах м. Вінниці та області. 80% викладачів університету мають наукові ступені вчені звання; 3 % викладачів кафедр мають почесні звання «Заслужений», а 15% є академіками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академій.

Університет готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання на 7 факультетах та в 1 інституті за 29 бакалаврськими і 24 магістерськими спеціальностями.

Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 22 спецiальностей i докторантурi з 9 спецiальностей, функцiонують 6 спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з6 докторських і 10 кандидатських спецiальностей.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет має двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними унiверситетами мiст Яси, Сучава, Бакеу (Румунiя), Датським технiчним унiверситетом, Лундським технологiчним iнститутом (Швецiя), Шаньдунским унiверситетом (iнститут вiрусологiї) м. Цзинань (КНР), Унiверситетом м. Євле (Швецiя), Люблiнським технiчним унiверситетом (Польща), унiверситетом м. Дананга (В'єтнам), Грузинським технiчним унiверситетом (м. Тбiлiсi), Бакинським державним унiверситетом (Азербайджан) iiншими. Крім цього, у ВНТУ організовано тісну співпрацю з навчальними закладами та організаціями Великобританії, Італії, США, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Китаю. ВНТУ має 53 угоди про співробітництво із закордонними організаціями. Останнім часом укладено 8 угод, зокрема: Міжнародним фондом соціальної адаптації (Норвегія), Вищою школою м. Єленя Гура(Польща), Алматинським університетом енергетики та зв'язку (Казахстан), Нурландським
університетом (Норвегія).

Вінницький національний технічний університет має розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, яка в повній мірі забезпечує потреби навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи і є достатньою для подальшого розвитку університету в напрямку інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Територія Вінницького національного технічного університету складає 22,5833 гектарів в одному з кращих районів міста. Крім того, в постійному користуванні університету в Немирівському районі (100 км від Вінниці) знаходиться ділянка землі площею 8,8086 гектарів, на якій розміщений комплекс будівель і споруд спортивно-оздоровчого табору «Супутник».

Університетський комплекс сьогодні являє собою практично завершене у функціональному і архітектурному відношенні університетське містечко, яке включає у себе навчально-лабораторні корпуси, гуртожитки з блоком побутового обслуговування (студмістечко), спортивний комплекс, господарські та інші споруди, які розміщені компактними групами цільового призначення відповідно до генерального плану будівництва університету.

Університет має 8 навчально-лабораторних корпусів загальною площею 121917м2, з яких площа навчально-лабораторних приміщень – 72119,7 м2і складає 5,7м2в розрахунку на одного студента. Корпуси розміщені двома комплексними групами поряд з 6 гуртожитками, що зменшує недоцільні переходи студентів під час занять. Загальна площа студентських гуртожитків складає 41129,0 м2, місткість за нормативами 2500 місць. Забезпеченість студентів гуртожитками досягає 100% завдяки наявності 6 гуртожитків.

У центрі університетського містечка розміщено сучасну їдальню на 530 місць, яка являє собою двоповерхову споруду із завершеним технологічним циклом по зберіганню і переробці харчової сировини, що забезпечує повноцінне харчування студентів і працівників університету.

В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а саме збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів.

Серед пріоритетів розвитку університету — створення сучасного інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розвитку ресурсів та нових технологій обслуговування в бібліотеці та активного запровадження інноваційних інформаційних технологій і ресурсів, телекомунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

Завершується робота по створенню автоматизованої системи управління університетом на основі сучасних інформаційних технологій.

З цією метою:

 • значно розширена локальна обчислювальна мережа в навчальних корпусах, організовано доступ до локальної мережі з гуртожитків;
 • модернізовано та збільшено парк персональних комп'ютерів, придбано нове ліцензійне програмне забезпечення, впроваджені сучасні версії програмного забезпечення навчального процесу, збільшено кількість комп'ютерних класів та комп'ютерів, підключених до локальної мережі університету;
 • збільшено обсяги отримання інформації через Інтернет;
 • розроблені в університеті або придбані у провідних виробників підсистеми, які забезпечують автоматизоване управління: «Приймальна комісія», «Відділ кадрів», «Підтримка графіку навчального процесу», «Управління якістю навчального процесу» та інші;
 • запроваджено систему електронного документообігу, всі структурні підрозділи університету підключені до електронної пошти;
 • запроваджено електронну систему контролю доступу до університету;
 • функціонує цифрова фотостудія та відеостудія, організовано запис аудіо- та відеолекцій на електронні носії, впроваджено проведення відеолекцій у режимі «оn-linе» по локальній мережі та через Інтернет;
 • впроваджено бездротовий Wi-Fi доступ до Інтернету на території університету.

Відгуки132

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчався на КІ, ФІТКИ. Навчання тоді було на рівні університету, але мінус, що кожен викладач свій предмет, який нам був потрібен лише для загального ознайомлення, міг зробити найвищим, з максимальним завантаженням. Бачу, що нічого не змінилося з тих часів, пишеш лекцію, перерва на пояснення, руки в кишеню, бо такий холод, що від судоми руки зводило. А як не звести якщо в 90-ті в деяких аудиторіях і взимку не було цілих вікон, а саме холодна аудиторія, де вікна були з пластики, сонце до нього не добиралося, і ще люк і у підвал був відритий. Від керівництва пішло багато хороших викладачів, але великий йому плюс, це рейтингова система, яка давала десь плюс два тижні до канікул, а це стимул добре вчитись. А на людей було начхати, якось довго не ходив по особистим причинам, ніхто навіть і не поцікавився з деканату. Нічого, наздогнав. Для роботи ви там нічого корисного не вивчите. Там лише вчать вчитись, не більше. Вчився безкоштовно, вступав по екзаменам, хабарів не давав принципово.

,

Відношення дуже погане щоб взяти довідку треба місяць чекати ......

,

Якщо вам немає більше чим зайнятись і хочеться експериментів, то вступайте.

,

П'ять років навчання витрачено в пусту. Рівень знань які надає ВНТУ наближається до нуля. Та ще є викладачі в котрих одна мета заставити студента дати хабара.

,

Окончил данный "университет " в 2019 г. Проанализировав, могу сказать коротко: шарага, простой типичный украинский ВУЗ, где уровень развития соответствует уровню 70-ых годов. Моя оценка - 0.5 звезды.

,

Поступив в даний навчальний заклад, і не шкодую! ВНТУ - чудове місце для повноцінного студентського життя. Сон до обіду, можливість працювати замість відвідування пар, немає такого що не вчив, є таке що мало пропонуєш) Якщо серйозно, то є викладачі, котрі знають свій пердмет, вчаться самі і хочуть навчати інших, але то 1 випадок з 10. Хочеться поставити 5 зірок, оскільки навчання не напряжне, ти можеш отримати ту кількість та якість знань, яку хочеш, але здебільшого за рахунок самоосвіти, НЗ приймає в цьому доволі посередню участь. Галузь ІТ тут на рівні предметів "цифрові автомати" і MSDOS та MILLENIUM на 10-річних машинах. Від комп. класів (ФІТКІ) часто тільки назва, а працювати на ноутах ні в вільний час, ні в аудиторіях немає як (розеток 0). Люди з потоку, котрі до випуску знайшли роботу, отримали її після проходження стажування і навчання безпосередньо в компаніях, а вся та наукова пліш та конкурси, олімпіади - мильний пузир, який дують студенти своїми силами заради доп. балів

,

Сын закончил второй курс . Преподаватели молодые , а если и есть пожилые то они профи . За два года ни копейки взяток ! За время карантина убедилась , что преподаватели реально заинтересованы в том , чтобы были знания ! Сын учится на 124 специальности Сыну нравиться все , в восторге от философии , физики и т.д Кто хочет , тот имеет знания .

,

Бурса, а не универ)

,

Дуже коротко: бутафорія та абсурд, альма-матір безглуздя та імітація навчально-наукового вищого закладу освіти. Закінчив з відзнакою, проте жалкую за даремно витрачиними часом і зусиллям. В нормальних країнах 80% студентів даної бурси не змогли б навіть поступити в університет. Прикро, що не можна поставити оцінку "0".

,

Если хотите попросту потратить время и получить картонную бумажку (даже не пластик !), подтверждающую звание "бакалавр" или "магистр", с целью перебраться со своего села в город (90% учащихся - село), то смело поступайте. При этом минимальный бал - не помеха поступить на бюджет, особенно это касается факультета машиностроение и транспорта . Благо, есть коррупция, которая позволит превратить дневную форму обучение на вольное посещение без весомых для вас последствий. Посему советую смело начинать работать или усердно изучать иностранный язык и искать свое место в этой жизни со второго курса обучения. Все выговоры со стороны администрации - имитация бурной деятельности. На моей памяти, выгоняли просто откровенных ленивых

,

Мій син вступив у цьому році і вчиться на факультеті ІТКІ.І хочу залишити позитивний відгук.Якщо студент прагне гарно вчитись,то і сесію реально здати з гарними результатами і без грошей.Щоб не здати сесію то треба бути повним нульом!А тоді,вибачте,платіть гроші шановні!!І гуртожиток 5 до речі не такий вже жахливий ,як описувалось.Да,прийшлось зробити косметичний ремонт але все таки дитина буде тривалий час там жити.Погано що не дозволяються електроприлади..Бо поки приготовиш їсти можна вмерти з голоду...Плюс в аудиторіях дійсно холодно..Це звісно великий мінус для такого університету. ...

,

Шкода , що для розвитку внту тільки студенти кладуть свої сили ... Зимою жах просто.. Корпуси в жахливому стані , яким чудом вони не розвалились (реально чудо). Майбутній абітурієнте - коаще подумай стосовно вибору університету .

,

Провчилась тут уже 4 роки, що хочу сказати, зимою в аудиторіях дуууууууже холодно, сидимо в куртках та рукавичках. Аудиторії в жахливому стані (в деяких навіть стеля протікає). Виклалачі як які, є класні які дають гарні знання(їх реально мало), а є "пенсіонери" які вчать ще по книжкам 50 років(це просто жах). Гуртожиток виписалась через місяць, зїхала на квартиру(то окрема тема).

,

Коротко: Викладачі - "важні дуже". Знання: в цьому універі самоосвіта твоє все. Викладачі не сильно орієнтуються в реальних технологіях (живуть в свому світі де все можна вирішити за допогою if()) Гуртожиток - таракани...... Корупція: якщо є бажання самому вивчити і здати, то ніхто не буде проти ) У будь якому випадку все залежить від тебе самого. (будь який заклад це всього лиш міні-база знать які тобі реально знадобляться)

,

Просто помойка а не университет!Если вы считаете нормальным сидеть зимой в куртках и перчатках слушая лекции - тогда вам сюда. Уровень преподавания (некоторых предметов) просто ужасный. Иногда приходит понимания того, что преподаватель и не нужен для понятия предмета

,

Навчався на ПІ, ФІТКИ. За 4 роки навчання засвоїв багато важливої інформації. Університет дав дуже великі можливості, завдяки чому я мав змогу приймати участь у різних олімпіадах, конкурсах та форумах не тільки на території України, а й закордоном. Викладачі на кафедрі висококваліфіковані. Я з радістю буду згадувати університецькі роки, адже після ВНТУ залишились лише приємні спогади.

,

ВНТУ навчальний заклад високого рівня. Університет дає студентам безліч пожливостей реалізувати себе, так як концентрується не на вузькій спеціальності, а пропонує перспективні відхилення від основного потоку навчання. Про корупцію заявляють лише ті, у кого особистий рівень освіти не дозволяв отримати хоча б середній рівень оцінки.

,

Отримала диплом Бакалавра і Магістра на кафедрі Програмного забезпечення, ІнІТКІ, випуск 2015 року і зовсім не шкодую про вибір ВНТУ. Цей університет допоміг мені знайти мою теперішню професію, роки навчання були надзвичайно продуктивними, веселими і цікавими. Університет дає чудові можливості тим, хто їх шукає. Викладачі професійні та знають свою справу, завжди допоможуть розібратись, якщо попросиш. Університет дав мені дуже чудові фундаментальні знання з програмування, які я застосовую зараз у своїй роботі. Окрім навчання в університеті ще дуже дуже багато всяких можливостей для студентів: всесвітні олімпіади з програмування, курси, конкурси з комп'ютерної графіки, студентські організації - це лише малий перелік того що можна отримати в ВНТУ. Нижче знайшла коменти про хабарі. Я скажу так: на своїй кафедрі, я нікому не давала ніяких хабарів. Хто не хоче навчатись і розвиватись самому - завжди знайде привід виправдати себе. Я бажаю ВНТУ розвиватись і надалі, ви молодці! Дякую

,

Кожен знаходить тут що шукає. Хто захоче заплатити - знайде спосіб, хто хоче навчитись - теж зможе. Університет дає величезну кількість можливостей, від знайомств до подорожей за кордон. Можна розвиватись як в технічних напрямках (академія Microsoft, Cisco, тестові центри для отримання сертифікацій, постійно проводяться хакатони і олімпіади, університет часто приймає міжнародні змагання), так і в творчих(є танці, вокал, КВН, можна навчитись грати на муз інструментах і виступати на сцені). Недоліки є, як і у всьому, але як би там не було - все залежить від мотивації і бажання розвиватись.

,

Навчався на ПІ, ФІТКІ. Я не буду оцінювати стан навчальних корпусів, бо це для мене не так важливо, та гуртожитків (я не жив там - хай оцінюють ті, хто там проживають). Були моменти, які мені не подобалися. Але рівень знань викладачів досить високий (були і виключення), і, якщо мати бажання, то можна здобути досить непогану освіту. Університет виконав свою роботу - дав базову професійну освіту та навчив навчатися самостійно, за що я йому дуже вдячний. Та ще подарував 5,5 років, що були сповнені приємних спогадів =)

,

Університет загалом нормальний,є викладачі трішки хворі на голову,але є й досить хороші люди,загалом *норм*,чи вивчите щось тут-навряд (якщо просто ходити на пари),якщо ж вчити самому,то можна щось знати.На рахунок гуртожитку --ПОМОЙКА люта(батьки дітей які будуть вступати- пожалійте своє чадо,краще на квартирі в 4 людини,ніж в гуртожитку,якщо ж в гуртожиток то готуйтесь до моральної травми день в толпі,до ночі точно =) ).Подаючи документи не дивіться що все таке чудове і чисте,то тільки в тому корпусі =) Якщо що це на ФІТКІ

,

Навчався на ФІТКІ. Що можу сказати ? Я вдячний ВУЗу і викладачам, особливо з кафедри (ПІ) за те що "розворушили" мене, так як саме тут я зміг себе реалізувати і саме так, як сам того хотів. Тут кажуть про корупцію - нонсенс, адже якщо ти сам по собі лінивий, то це можна виправити лише самостійно, а не питати у викладачів "А може якось домовимось?", сам на ФІТКІ не зустрічав корупцію про яку тут згадуюсь і дивуюсь звідки ця інформація взагалі береться. В кінці можу сказати, а скоріше підтримати і Кафедру "ПІ" і хлопця який написав золоті слова "якщо дійсно щось робити і все здавати вчасно, а не сидіти і протирати штанці" - то все буде нормально і не доведеться шукати якихось "шляхів" для вирішення проблем (які, до речі, студенти самі собі і створюють). Просто будьте активними і цікавтесь хоча б чимось, тоді ви побачите на що здатні і викладачі і ви самі.

,

ВУЗ жахлививй, починаючи від інфраструктури:холодних, брудних гуртожитків, старих корпусів, ніяких компів і закінчуюючи методикою навчання, застарілими знаннями викладачів, і залізною впевненністю у своєму божественному походженні деяких індивідів. Половину викладачів не можна звільнити бо вони 150 років тому були кимось і ВУЗ втратить якесь звання без них. А все що можуть дати ці люди - теорії 70річної давнини, круто якщо це "Історія", а не "Програмування". Хлопці зробили власний світ, де вони боги і їхня воля закон. "Ти в першу чергу студент" - забудь про роботу. Про 99% речей необхідні мені по спеціальності я вперше почув на роботі. А взагалі все як у всіх: корупція і самодурство. Я нікому не кажу що там вчився бо це соромно!!

,

Закінчив магістратуру на кафедрі Захисту Інформації. Це - дуже хороша кафедра. Викладачі кафедри чудово роблять свою роботу. Можливостей щось зробити і вивчити було багато, частиною я скористався. Бази з перших курсів мені цілком вистачило, щоб працювати за спеціальністю, плюс є експертиза для дотичних пет-проектів. Стосовно питання корупції є хороше інтерв'ю ректора.

,

Навчалась на кафедрі захисту інформації(бакалавр,2017) та на кафедрі програмного забезпечення(магістр,2019).Якщо у вас є бажання отримати знання - ви їх тут отримаєте,а якщо бажання відсутнє - у цьому немає вини інших людей.Викладачі цих кафедр(які викладали особисто у мене) завжди виконували свою роботу добросовісно.Викладачі добре ставляться до студентів,завжди ідуть на зустріч,залишаються після занять на консультації та допомагають студентам з лабораторними,курсовими і тд(знову ж таки, тим - у кого є бажання навчатися).Хто шукає можливості розвитку - також їх тут може знати:міжнародні олімпіади,конкурси,ярмарка кар'єри,BEST та багато чого іншого.Аудиторії на цих кафедрах у гарному стані,обладнання також. 3 роки проживала у 5 гуртожитку.Умови проживання нормальні(приводили до ладу самі за свої кошти),але якщо ви викидаєте сміття раз у два тижні,миєте брудний посуд раз у місяць - звичайно це антисанітарія,проте з чиєї вини?З відгуками про коменданта погоджуюсь,ставлення бажає кращого

,

Освіта - справа кожного. Очікувати, що хтось запіхне в голову все необхідне студенту - даремні очікування. Університет - норм, ті, хто хоче вчаться, то вчаться і без хабарів. Винні і ті, хто дає хабар. Хабарі - це в нашій країні в кожному університеті. Освіту, яку дають - класна. Я за професією програміст, мені основи про бази даних пригодилося на роботі, створення UML діаграм (створення архітектури ПЗ) також. Штучний інтелект, теорія вірогідності тут викладають на найвищому рівні. Правда ці дисципліни важкі і не кожен студент чухається, щоб вчитися і пургу гонить на викладачів і на сам універ. Тут в універі класна штука - ІТ компанії зацікавлені, щоб студент до них йшов працювати, і викладають курси безкоштовно. Міжнародні ІТ компанії мають власні платні курси у себе в офісі. А тут в університеті - вони безкоштовні. Щодо гуртожитку. Жила в 5 гуртожитку. Так, там Вам не люкс в 5 зірковому готелі Hilton. Але це хоть щось.

,

Навчальні корпуси у жахливому стані, викладачі в більшості знахабніли і нічого толкового не викладають, їх чсв на стільки високе, що є причиною озонових дір, а це шкодить екології міста. В гуртожитках проживає настільки багато тарганів, що це шкодить цілосності держави, оскільки ті скоро утворять свою "республіку" та будуть вимагати визнати тарганячу мову другою державною. Іноді складається враження, що десь у підвалах ВНТУ стоїть машина часу, бо готують спеціалістів для 2000-2009 року, але і хабарі приблизно тих років, тому тут справедливо. Вуз добре підійде для людей, які плануюють їхати в експедицію в Антарктиду. Це буде Ваш тренувальний табір. P.S. Щиро вдячний Романюку, який змушує студентів робити проекти та відправляти їх на конкурси до рфії, до країни з якою ми воюємо, а їм за це закриває курсові роботи. Так тримати

,

Как выпускник кафедры скажу, что учится там совершенно не тяжело. Конечно, есть некоторые условия, вроде наличия минимального количества серого вещества. Это правда, что коррупция существует, однако чтоб она коснулась вас придется постараться. Например, заявится на экзамен не сдав ни одной работы. В остальном же преподаватели очень понимающие. Лично я участвовал в разнообразных конкурсах, олимпиадах, и студенческих инициативах (BEST), за что меня освобождали от сдачи большинства предметов, где это было возможно. Это правда, что преподаватели не знают всего, однако университеты выпускают не сразу старших разработчиков. Особенно с учетом того, что 90% людей приходят с нулевыми знаниями. Вам дают возможность учится самостоятельно и задавать вопросы. Дают возможность съездить за границу на курсы, наладить контакты с реальными компаниями. Лично я бы многое поменял в системе образования IT-специалистов, однако то что сейчас есть вполне устроит людей, желающих получить специальность.

,

Навчаюсь на ФІТКІ, спеціальність Комп'ютерні науки. Вчитися можна навіть без хабарів, якщо дійсно щось робити і все здавати вчасно, а не сидіти і протирати штанці. Дуже багато розважальних, культурно-масових заходів, також регулярно проводяться різні наукові тренінги, зустрічі з фахівцями. Більшість викладачів дійсно розуміються у своєму предметі, до студентів ставляться адекватно. Для студентів є можливості побувати закордоном, такі можливості надають студентські організації та перемоги в олімпіадах.

,

Закінчив перший курс. Університет точно розвививає нестандартне мислення, винахідливість та вміння думати взаголом. Відчуваю, що став розумнішим.

,

Хороший университет. Сам в нем учусь на ФИТКИ. Очень доволен.

,

Я вважаю, що ВНТУ можна вважати ВНЗ з гарною матеріальною базою, перспективними спеціальностями та можливостями. На факультеті ІТКІ є багато гарних викладачів, які є експертами у своїй області: Шемет, Барабан і т.д. Саме вони можуть підштовхнути вас у вірному напрямку. ВНТУ завжди приймає участь у різних олімпіадах та конкурсах, де можна проявити себе, а також поїхати за кордон на практику чи навчання, заявити про себе перед працедавцями.

,

Всі недостатки університету компенсують висококваліфіковані викладачі та адміністрація, яка забезпечить безтурботне та продуктивне навчання протягом всіх всього часу

,

Більшість викладачів на ПІ кваліфіковані і знаючі. Вчитися не важко, якщо вчасно все робити. Якщо сам усе робиш, то легко вчишся без хабарів. Мені університет подобається. Дає багато можливостей: конкурси, олімпіади, поїздки за кордон по BEST, зустрічі з працівниками різних фірм, безкоштовні курси. З працевлаштуванням після університету проблем немає (та їх немає майже у всіх вже після 3 курсу). Більшість викладачів на ПІ з розумінням ставляться до студентів.

,

Стара гнила система, абсолютно погані викладачі, корупція. Навчався на ПІ, це навіть не хочу про це згадувати.

,

Якщо вам немає більше чим зайнятись і хочеться експериментів, то вступайте. У програмі холодні аудиторії, ремонт 70-х, пліснява, низькокваліфіковані викладачі (на 10 викладачів 1 трапляється дійсно знаючий свою дисципліну), втрата часу і деградація. Моє навчання мені запам‘яталось, тому дякую, ВНТУ.

,

Дуже шкода, що університет, який намагається позиціонувати себе як один з найкращих університетів України(входить у топ 25), не може знайти кошти на програму Microsoft, яка не тільки доступна в країнах Африки, але й університетах, які знаходяться у Вінниці(ДонНУ) та нижче за рейтингом. Тому для виконання завдань доводиться займатися піратством та нелегально використовувати "ломаний софт". Керівництво про це добре знає, але головним виправданням є те, що всі гроші ідуть на комуналку. Знайти ж альтернативне джерело фінансування -- нікому не цікаво, оскільки, скоріше за все, це не принесе жодної вигоди.

,

Це жахлива бурса. Сюди йде вчитись одне село. Це альма-матір деградації. Єдиною втіхою є те, що корупція не вимагає великих коштів. Це тінь колись справжнього вищого навчального закладу, де панували знання й наука. А нині ті, хто знають таблицю множення, можуть вважати себе у цих стінах науковцем. Гуртожитки- це жахіття і смітник, сміття якого знаходиться у головах адміністрації.

,

Навчаюсь на спеціальності "Комп'ютерна інженерія" із предметів - історія україни, історія української культури, українська мова, філософія, психологія особистості. З таким же успіхом міг піти в педагогічний.

,

Якщо вам насправді важливі знання і ви збираєтеся стати успішним, кваліфікованим працівником - не вступайте до ВНТУ! Краще вже на контракт але в будь-яке інше місце. Навчаюсь на факультеті ФІТКІ. Знання не надаються взагалі. Є гарні викладачі, які справді розуміються на своєму предметі, але таких мало. Більшість не знає навіть власну навчальну програму, не кажучи вже про предмет в цілому, і використовують сесію просто як спосіб нажитись. Так і виходить, що студенти, які не відвідували заняття, отримують 5, а ті, хто навчався старанно, - 3. Магія якась. Стан корпусів жахливий, ремонту не було вже дуже давно, матеріальна база ніяка. Технічний вуз, а комп'ютери старіші ніж у моєї бабці, і то, ми бачимо їх раз в місяць, бо весь матеріал викладач подає крейдою на дошці. Стан гуртожитку ще гірший: таргани, відсутність мінімального ремонту і жахливе відношення до проживаючих. Збережіть свої нерви, час і гроші та оберіть інший вуз.

,

Найгірший університет україни, знання 0 , а корупція на найвищому рівні, крпуси як закинута лікарня

,

Хороший був ВУЗ ,навчався з 1985 по1992.Зараз не знаю ,мабудь корупція так.як і кругом

,

Не рекомендую. Даремна витрата часу і сил.Велике розчарування. Курупція процвітає.Знання на 0 рівні.

,

самый худший университет,потому что студентов и родителей воспринимают как людей 2-го сорта.Начиная с поселения в общежитие №5,которое длилось 2 дня,коменданта общежития не волнует,что люди иногородние,что они тоже работают,что дома семья ждет.Да не тут то было,нужно заработать на всех, поселить в гостиницу к семейным парам,чтоб побольше денег сбить.А у родителей, которых было немного денег пришлось ночевать на вокзале,а на 2 день штурмовать коменданта.Уважения и понимания в администрации университета нет,организация поселения большой"0".Комнату, которую выделили это был ужас,бомжи наверное лучше живут,чем студенты в 21 веке высшего учебного заведения,анти-санитария полнейшая.После таких впечатлений уже и учиться здесь не нужно.С этого дня началось выживание.По коменданту общежития№5 отдельная тема,она не только оскорбляет,но и унижает студентов,чем нарушает права чести и достоинства студентов.Знайте все,что по любому поводу вас могут выселить без серьезных оснований.Знания не какие.

,

в общагах зимой холодно а платить много

,

В общежитиях всегда холодно.Общежитие 5 очень холодно,тараканы,одеяла и матрасы в желтых пятнах сами знаете чего. а коммендантка общаги №5 говорит что нет денег на ремонт, хоть и за общагу платим почти 600 грн.мес.регулярно. Нет ничего,теплой воды,унитазы забиты,совок довоенный

,

дисципліною і відношенням задоволені, Матеріальна база бажано трішки покращити ,Комендант гуртожитку 6 золота людина

,

Мій син в цьому році вступив до ВНТУ, факультет ФІТКІ. Перші враження від навчального процесу і викладачів хороші. Єдине, що неприємно вражає, це поганий фізичний стан навчальних корпусів. Здається, що ремонтні роботи проводились там років 20 назад. Гуртожиток №5, сказати жахливо, це нічого не сказати. Не можуть люди в 21 столітті жити в таких умовах, тим паче, що плата в місяць складає 510 грн. з особи. Куди йдуть гроші? Старша дочка проживала в гуртожитку Хмельницького національного університету. То умови, там значно кращі і в рахунок плати за гуртожиток міняють вікна і проводять ремонти. Керівництву ВНТУ треба звернутись за досвідом до керівництва більш успішних вузів. Процес поселення в гуртожиток, то окрема неприємна, болюча історія. Є над чим попрацювати керівництву ВНТУ, якщо для них важлива репутація вузу.

,

5 гуртожиток ВНТУ на Інтернаціоналістів-пишу як випускник,кухня з тарганами що можуть впасти навіть у каструлю коли готуєш їжу,антисанітарія,заср**ні туалети, диктатура коменданта під час поселення,приниження все це чекає кожного нового поселенця, з рдістю чекають Вас

,

Понятия не имею откуда вообще повсплывали оценки "5". Университет стремительно деградирует. И начал он деградировать всего спустя пару лет как стал "национальным". Всё как бы замерло в той эпохе. ІТ и этот универ - вещи несовместимые. Разве что можно поржать над колекцией древних вирусов, которые бережно храняться в компьютерных класах этого заведения. Существует ошибочное мнение мол на универ потом можно будет забить и пойти работать - не тут уж было. Если вы пошли работать - это уже первые тревожные звоночки что скорее всего вам этот универ и не нужен. А вот ещё несколько интересных фактов об универе. Не "решают" в универе сессию только отчисленные после сессии студенты. Распределение непрофильных дисциплин (включая и выборные) всё так же происходит по принципу у нас слишком много условных учителей труда, поэтому "непло было бы накинуть сверху ещё больше пар труда - труд наиглавнейшие основание всего прогресса! Без труда ваще никак!!". В общем, названия изменились - а суть всё та же.

,

Гарний заклад .Рекомендую!

,

Гарний університет ! Відносно сучасний. Проводяться міжнародні конкурси. Сам нодноразово брав участь. Рекомендую !!!

,

Слова тут излишние- помойка знатная

,

Університет для типових хохлів.

,

Это просто позор нашего города!

,

Жахливе місце. Один із найгірших вузів у Вінниці. Рівень корупції зашкалює. Застарілий матеріал + жахливі викладачі. Вчитись складно, якщо не очеш платити, але ніякої користі для подальшої освіти чи роботи це не приносить, бо матеріал просто максимально не корисний. Даремна витрата безцінного часу.

,

ВНЗ ВНТУ, непоганий вибір для того щоб стати майбутнім інженером. Навчальний заклад дає можливість стати спеціалістом. Але якщо сам цього бажаєш. Вчитись доволі не просто, але все під силу тим хто цього хоче.

,

На тройку. Можно поступать только ради получения общий базовый знаний. с расчетом поступать на специалитет либо магистратуру в серьезный вуз или за границу. Я выпуска 2007 года, был в этом году в своем родному ВНТУ и ужаснулся. Время застыло словно пчела в янтаре, все те же удитории, мебель, те же чебуреки в буфетах и дешевое хрючево в столовой. Мрак. Я с 2007 еще два вуза закончил, отработал в 5 странах, построил с десяток сложных объектов, выучил английский. да куча всего произошло, а здесь в ВНТУ ничего не поменялось, как будто вернулся на 10 лет во времени. Походил по корпусам с жутким чувством и уехал. Честно - желания возвращатся больше нет. Как будто на кладбище побывал.

,

Не знайкращих університетів

,

Не найкращий університет. Не поступайте пожалієте.

,

Хочу сказати університет не найкращий поступив і дуже сильно розчарувався. Зданіє таке старе усе в тріщинах що зимою що літом холодно і темно., обородування таке старе що половина з них не працює, я мовчу вже про викладачів відносяться до тебе як до якоїсь тварини і то мені з дається до тварин краще відносяться, хамлять і обзивають. Якщо є змога поступайте в інший університет.

,

Можу сказати одне : ФМТ відстале недорозуміння. Сюди потрапляють ті , хто не знає скільки буде 2+2. Це переважно одне село.

,

Це чудовий заклад !!!

,

Прекрасное учебное заведение с традициями, хорошей оснащенностью и преподавателями. Рекомендую всем желающим получить высшее техническое образование.

,

Я - гордо можу сказати, так я авчалася у ВНТУ ! Це дійсно один із найкращих ВУЗів м.Вінниця. Скажу так, платила дуже і дуже рідко за здачу предметів! В основному здавала предмети самостійно! Отримувала стипендію! Знання надають хороші. Усе необхідне, що потрібно студенту є у ВНТУ. Знання, кваліфіковані викладачі, корпуси поруч,великі та зручні лекційні зали, бібліотека, найдешевша в місті столовка,стадіон, гуртожиток! Я рекомендую ВНТУ!

,

ВНТУ жахливий університет! Старий підхід до навчання!

,

самый плохой университет в мире!! никому не советую поступать........

,

Впринсипі, ВНТУ не поганий... Але: в корпусах темно як в підвалі, холодно. Є викладачі які не викладають нормально матеріал і потому на сесії валять, щоб їм платити...(М.Т.М.), але більшість нормальні, адекватні люди) (студ. ІнМ)

,

Дійсно ВУЗ не поганий. Вчи не вчи хорошу оцінку отримують тільки обрані (самі викладачі кажуть скільки їм сказали лишити на стипендії). Дійсно взятки є, є і студенти які отримують оцінки за "гарні очі", вчитись можна але проти системи не попреш всеодно буде так як хочуть вони . Незалежно від того про взятки всі знають і розцінки теж. Також є пенсіонери яких давно пора на пенсію (працівники деканату).

,

отримав 2 вищу по мережам-викладачі виконують свої функції-проблема в тому що для повного розуміння тех наук потрібно бути професійним фізиком або математиком-крім того захід не дає всю інформацію про компьютери-а особливо виробництво-словянам це не по зубам- ми відсталі

,

ВНЗ чудовий!!! Але задовбує укр. мова, яку читає Азарова. Це просто ужас. Технічний університет, а вивчають мову, як в гуманітарному.

,

Вуз непоганий, особливо якщо порівнювати з іншими закладами України. Провчилася тут пів року, скарг не маю. Гуртожиток не бачила, нічого сказати не можу. Єдине, що хочу всім сказати - добре зважуйте свої сили! Якщо Ви гуманітарій, а раптом захотіли стати програмістом - забудьте, Вам не сюди. Якщо ж з технічними науками дружите - можете вступати, Вам тут буде добре:) Викладачі різні, є вимогливі, є й не дуже. Хабарів не бачила, та, кажуть, що є як усюди. Зважайте, що в ІнЕЕЕМ декана в цьому році за хабар пов'язали, то ж якщо захочете дати комусь - подумайте тричі. В цілому, хто хоче вчитись - той навчиться. Не очікуйте зірок із неба і все буде добре.

,

Всутпила у цей ВНЗ і абсолютно не шкодую.Тут є купа можливлстей,які відкриваються при бажанні навчатися. Хабарі діло рідке, але вони є. Вчитися важко тим,у кого немає знань і бажання.

,

Тут можна получити спеціальність пов'язану з автомобільною електронікою???

,

Інститут не найкращий, холодно в корпусах, взимку на першому році навчання заробила собі запалення нирок, висидіти просто нереально при такому дубарі! вчителі є неадекватні, старкуваті зі своїм маразмом просто вбивають

,

В цьому році подавав документи на програмування.Хочу відмітити -це єдиний вуз Вінниці ,який передзвонює до абітурієнтів.Це є свідченням чесного вступу ( на відміну від *цільових* в аграрний і пед).

,

Не, ну политех крутой однозначно!

,

ВУЗ супер, я там сама вчилась,і не шкодую про це . Головне мати бажання вчитись. Дуже зручно , бо гуртожиток і корпуси знаходяться на одній території, хороші умови в гуртожитках.

,

Навчаюсь тут на спеціальності "Управління інформаційною безпекою", все подобається: хороша спеціальність, гарні викладачі.

,

ВНТУ как всегда на высоте! Хотел бы там учиться,но я не технарь((( Самый добрый универ Винницы)

,

Закінчила політехнічний інститут у 1989 році. Працювала по спеціальності і за розподілом всього декілька років , але жодного разу не пошкодувала що навчалась в цьому навчальному закладі. Слова вдячності хочу адресувати екс-ректору Кузміну , декану енергетичного факультету Налбандяну Д.Б.,викладачу математики, зав. кафедрою Маргасіну А.М., викладачам Пащенко Н., Головченко А,,Свірідову Н. та іншим. Тут пройшли найкращі роки мого життя.

,

Преподаватели так себе, не очень знаний дают. Те кто реально знают молодые , но к сожелению в них никакого уважение к студентам нет. Обзывает студетов тупими и тп. и тд.Есть такие несомневайтесь. Взятки есть, когда предлагают они не отказываются а некоторые и сами просят. Учится можно но есть принципиальные преподаватели которые реально ошыблись местом очень требуют знаний в ВНТУ есть такой один. Я здесь учился. Потом меня выгнали. Видать мало денег дал. Сейчас учусь в другом ВУЗе я и не жалею что меня выгнали с 4 курса.Но жалко времени которое я потерял. Но есть что вспомнить хорошого и не очень. Тут только учится ради диплома о висшем образовании. А так знания которые здесь дают никому не нужны всё необходимое по вашей спецыальности можно выучить за 2-3 месяца самостоятельно, то что 100 % вам пригодится. Сейчас работаю программистом хоть учился совсем на другой специальности. Единственому что я здесь научился это выходить с очень сложных ситуаций.

,

Замечательный вуз, сейчас я перешел на 3 курс, получил промежуточный диплом слесаря, взятки - это дело редкое тут, всем рекомендую, достаточно легко поступить сюда, причем если вы подали сюда документы и не прошли по рейтингу, вам перезвонят и предложат поменять специальность на ту где есть свободные гос места, а не как в других вузах Винницы - звонят чтобы "обрадовать" что не пройшли и предложить учиться платно. Вобщем универ лучший в Виннице, все корпуса и общаги в одном месте города. ИнБТЕГП - лучший)

,

Восемь лет уже, как получил образование в политехе, а как здаю сессию, до сих пор снится. В целом отношение к ВУЗУ положительное. Хотелось бы увидеть своих преподавателей, но не на фотках.

,

Для Ирины : "Занимаю руководящую должность. Среди подчиненных - бывшие политеховцы специалисты на голову выше выпускников других технических вузов." - а мне показалось что статуса университета он долго добивался по сравнению с остальными - насколько я помню ....... и кто сказал что они на голову выше других????? неправда это, как и в каждом заведениии есть "специалисты" которые всё портят и свою специальность расхваливают ... не дело в заведении - а дело в том насколько человек хочет вложить в голову то что ему дают... уж извините что неудержался от коментарием, я во Львовском учился и не считаю что знаю меньше Вашего по своей специальности - вот так...

,

ВУЗ хороший.закончила 20 лет назад ФАМ. Занимаю руководящую должность. Среди подчиненных - бывшие политеховцы специалисты на голову выше выпускников других технических вузов.

,

ВУЗ очень хороший. Я заканчивала в 2003 электроэнергетический институт. Сейчас сравнивая свои знания со знаниями подруги закончившей КПИ (отличницы), понимаю что ВДТУ дал мне намного больше знаний чем ей КПИ. Да, берут взятки, но у тех кто не хочет учиться. Учиться будет трудно. Если начнете пропускать лекции и покупать курсовые, то так будет до последнего курса.Если все делать самому, то можно сдавать без взяток и еще и получать стипендию. Хоть я за оценками не гналась лишь бы получить стипендию, но на всех местах моей работы мои знания были выше тех, кто заканчивал КИСИ или КПИ. Так что ВУЗ очень сильный, это я понимаю спустя 10 лет.

,

Не знаю звідки з'явилися всі ці похвальні коментірі... Я ще раз переконалася, що відгукам в інтернеті вірити не варто. Люди, не вірте всьому, що пишуть. Університет мені відверто не подобається, особливо хамське відношення викладачів, і взагалі я дуже шкодую, що поступила сюди (точніше вступила)

,

ВУЗ в якому можна здобути гарні знання, але треба потрудитись. ІнЕЕЕМ найкращий.

,

супер ВУЗ

,

вчитись по-справжньому завжди важко, але і в бою бувають віддушини, які запамятовуються на все життя

,

класний вуз.. особливо ІнАЕКСУ

,

я закінчила школу з золотою медаллю але на державне поступити не вдалось, всі роки вчилась на 4 і 5, але дуже жалко що багато державників є по знаннях нежче чим контрактники... Найкращі студентські роки провела в гуртожитку, знайшла багато гарних друзів і знань не поганих ))) Але вчитись важко, потрібно мати високі знання щоб перед сесією не хвилюватися...

,

Я там тоже училась класс!

,

Не вірте всій цій інформації. що написана, сидить один воїн і пише, а Вуз насправді 0, не поступайте в ВНТУ, потім будете жалкувати!!!

,

КРАЩИЙ ВУЗ, Альма-матір.

,

друзі,які там навчаються кажуть,що потрібно бути або дуже розумним,або дуже багатим!!!!частіше друге))але зараз так у всіх навчальних закладах!!

,

класний.....!!

,

Вуз - один из лучших в Украине и точно самый лучший в Виннице! Я училась на энергетическом факультете, сейчас работаю по специальности. Знания пригодились на 90 %, кое-что выучила сама. Спасибо преподавателям, очень хорошие специалисты!

,

ВУЗ хороший, главное не дотягивать до последнего и систематично учиться

,

найкращий вуз

,

Хто вчиться по своїм знанням - на тому й їдуть. Один мій знайомий взяв академвідпустку, бо вчителі своїми шантажними діями просто "дістали"! Не зробиш комусь там курсову - не поставлю оцінку. От такий ВУЗ!

,

хорошый вуз.и учителя хорошие все понимают друг друга.и не плохие девушки!

,

я еще не учусь в нем, но желаю. Такого порядка в приемной комисии нет не в одном ВУЗе. Спасибо!

,

Хороший вуз,но дорогой

,

вуз- супер

,

Хороший ВУЗ. Нравиться там учиться.Но немного тяжело. Но первый курс был самый легкий...

,

Класний вуз!!! Спорт розвинен на високому рівні, особливо футбол))) Але вчитись тяжко, особливо на 1 курсі, взяточники є, не спорю. ІнРТЗП найкращий))))))

,

класний вуз!!))) ІнБТЕГП рулить!!!

,

Учился в 92-94-ом году. Преподавание было отличное. Лучше, чем в Волгограде. Единственный преподаватель, который был так себе - Буда (кафедра физики). Интересно, до сих пор там три триместра с одним "трудовым". Вiтаю кафедру фiзiчноii культури, а особливо секцiю дзюдо!

,

Я закончил учебу из этого института в 1988 году (Электрические станция), отлично институт (университет), я желаю ему успехов и прогресса.

,

Як сам університет не знаю, але викладачі таки знають своє діло!!!!!!!!!

,

Вступайте в ВНТУ, не пошкодуєте))) ІнРТЗП найкращий, тут найкращі викладачі, хто хоче вчитися - той буде))) Кафедра ПМБА the BEST

,

Вклоняюсь тобі низько, рідний університет

,

ВУЗ просто ужасный. Взяточники в нём работают.

,

СУПЕР ВУЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поступайте не пажалкуєте!!!!!!!!!!!!!!

,

Вуз нчого такий вчитись можна. я вже два роки відівчилась ще не пожаліла. Поступайте сюди будем разом усуватись.

,

викладання в університеті більш-менш, одне тільки добре, якщо поселишся в гуртожиток дійсно чомусь навчишся, викладачів висококваліфікованих дуже мало, в магістратуру набирають заучок, а тим хто дійсно знає пропонують платну магістратуру, практичних занять взагалі немає ніяких, в цілому університет можливо і має високий рівень, але точно не всі інститути, якщо хтось сюди і зібрався то не поступайте в ІнРТЗП, самий низький рівень знань саме в ньому, я зараз працюю на добреоплачуваній роботі в закордонній фірмі по спеціальності "Радіоелектроніка",влаштувався туди не по тих знаннях які дали в уверситеті, а тих що дали люди, які працюють на виробництві, з першого курсу спілкувався з ними, цікавився електронікою, відео в інтернеті дивився, від платної магістратури відмовився, не хочеться вчитись в університеті де насамперед цінять хто твої мама і тато, а тих хто дійсно знають практику більшу половину відраховують...з такими підходами незабаром і викладачів не залишиться що щось знають...

,

Хороший универ

,

нормуль....

,

Університет, який дає добру освіту

,

Университет отличное

,

Университет отличное

,

Я учился, мне понравилось. Преподаватели довольно хорошие. Естественно требования к студентам на должном уровне. Здесь не требуют денег и не собирают... Не очень тяжело здесь учится. Понятно что не все студенты которые отсюда выходят работают по специальности. Но это не главное. Институт даёт базу с которой можно что-то делать и идти далее.

,

Якщо хочеш вчитися - то будеш вчитися

,

Хороший Університет, в ньому можна реально чогось навчитись корисного!!!!

,

университет лучший в мире

,

хороший университет

,

хороший университет

,

хороший вуз .

,

Отличный вуз. Не зажравшийся.

,

Хороший ВУЗ, бо в ньому вчуся(:


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Вінниці, а також коледжі в Вінниці, курси в Вінниці, репетитори в Вінниці, робота в Вінниці