Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ)

Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ)

Днепровский государственный технический университет (ДГТУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта

2507
студентів
139
викладачів
84
кандидати
наук
22
професори
і доктори наук

Спеціальності та освітні програми

36
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

054 Соціологія

 • Спеціальність «Соціологія», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки та соціальних комунікацій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 14.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Соціологія», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки та соціальних комунікацій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (12.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 8.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з психології та соціології

0.00 Мотиваційний лист

071 Облік і оподаткування

 • Спеціальність «Облік і оподаткування», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки та соціальних комунікацій.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з обліку та фінансів

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Облік і оподаткування», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки та соціальних комунікацій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (12.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з обліку та фінансів

0.00 Мотиваційний лист

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки та соціальних комунікацій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (12.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з обліку та фінансів

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Факультет машинобудування та транспортних технологій:

 • 131  Прикладна механіка ;
 • 133  Галузеве машинобудування ;
 • 208 Агроінженерія;
 • 274 Автомобільний транспорт.

Факультет комп'ютерних технологій та енергетики:

 • 113 Прикладна математика;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 171 Електроніка;
 • 172 Електронні комунікації та радіотехніка;
 • 176 Мікро- та наносистемна техніка.

Металургійний:

 • 101 Екологiя;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 136 Металургія;
 • 161 Хiмiчні технологiї та інженерія;
 • 162  Біотехнології та біоінженерія.

Факультет економіки та соціальних комунікацій:

 • 017 Фізична культура і спорт ;
 • 035 Філологія;
 • 054 Соціологія;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
 • 073 Менеджмент

Абітурієнтам

Cторінка на сайті ДДТУ «Вступникові» www.dstu.dp.ua/uni/enrollees/index.html

Назва спеціальності 

Назва освітньої програми 

(освітньо-професійної/освітньо-наукової)

БАКАЛАВР

(017) Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

(035) Філологія 

германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

(054) Соціологія

Соціально-психологічне забезпечення управлінської діяльності

(071) Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

(073) Менеджмент

Менеджмент

(101) Екологія

Екологія

(104) Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

(113) Прикладна математика

Прикладна математика

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

(131) Прикладна механіка

Прикладна механіка

(131) Прикладна механіка

Технології машинобудування

(131) Прикладна механіка

Технології та устаткування зварювання

(132) Матеріалознавство

Матеріалознавство

(133) Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

(136) Металургія

Металургія

(136) Металургія

Проєктування та виробничі технології

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(144) Теплоенергетика

Теплоенергетика

(161) Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

(162) Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

(171) Електроніка

Електроніка

(172) Електронні комунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

(176) Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

(208) Агроінженерія

Агротехніка

(274) Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

МАГІСТР

(054) Соціологія

Соціальні трансформації в управлінні

(054) Соціологія

Соціологія

(071) Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхуваня

(073) Менеджмент

Менеджмент

(073) Менеджмент

Менеджмент об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

(101) Екологія

Екологія

(104) Фізика та астрономія

Фізика конденсованого стану

(113) Прикладна математика

Прикладна математика

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

(131) Прикладна механіка

Технології машинобудування

(131) Прикладна механіка

Технології та устаткування зварювання

(132) Матеріалознавство

Матеріалознавство

(133) Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

(136) Металургія

Металургія чорних металів

(136) Металургія

Освітньо-наукова програма

Металургія чорних металів

(136) Металургія

Обробка металів тиском

(136) Металургія

Освітньо-наукова програма

Обробка металів тиском

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(144) Теплоенергетика

Теплоенергетика

(161) Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

(162) Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

(171) Електроніка

Електроніка

(172) Електронні комунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

(274) Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

(073) Менеджмент

ОНП  Менеджмент

(101) Екологія

ОНП Екологія

(113) Прикладна математика

ОНП Прикладна математика

(131) Прикладна механіка

ОНП  Прикладна механіка

(132) Матеріалознавство

ОНП  Матеріалознавство

(133) Галузеве машинобудування

ОНП  Галузеве машинобудування

(136) Металургія

ОНП   Металургія

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(161) Хімічні технології та інженерія

ОНП  Хімічні технології та інженерія

(274) Автомобільний транспорт

ОНП  Автомобільний транспорт

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](067) 997-53-63.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](067) 997-53-63.

Про ЗВО/ВНЗ

Дніпровський державний технічний університет розпочав свою більше ніж 100-річну історію з 25 квітня 1920 року. ДДТУ розташований в одному з найкрасивіших районів міста, на правому березі Дніпра, де знаходяться  будівлі та споруди функціонального, культурно-побутового і допоміжного призначення, об’єднаних у загальну інфраструктуру університету. Університет є багатогалузевим, автономним та самоврядним закладом вищої освіти, який провадить інноваційну, освітню, наукову, науково-технічну, навчально-виробничу, інформаційно-консультативну, фінансово-господарську та міжнародну діяльність.     

    Навчальну інфраструктуру Університету складають 4 факультети, 17 випускових кафедр, регіональний навчально-науково-виробничий комплекс «Прометей», освітній округ-пілотний проєкт регіональної інтегрованої системи освіти міста Кам’янське, відокремлені структурні підрозділи: Техніко-економічний фаховий коледж ДДТУ, Технологічний фаховий коледж ДДТУ, Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ.

     До складу Університету входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки 5 науково-дослідницьких лабораторій. В освітньому процесі використовуються 77 навчальних аудиторій, 97 обладнаних лабораторій, 35 комп’ютерних класів, 14 класів для роботи магістрів, комп’ютерні класи на 10-ти філіях кафедр. У бібліотеці університету створені комфортні умови і кожен знайде зручне місце, щоб самостійно чи з колегами попрацювати, зустрітися з викладачами або науковим керівником, поспілкуватися з друзями або відпочити. Користувачі бібліотеки мають доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus компанії Elsevier та Web of Science (ClarivateAnalytics), до ресурсів платформ SpringerLink і Science Direct, до повнотекстових документів інформаційного порталу ДДТУ, що надає вільний доступ до навчальних інформаційних ресурсів університету. Інтернет в приміщеннях бібліотеки надається за допомогою Wi-Fi. Внутрішні ресурси бібліотеки - це бібліотечна колекція, чисельність якої складає понад 575 тис. прим., та електронний каталог, який відображає активний фонд бібліотеки. Організація фонду бібліотеки проводиться в автоматизованій бібліотечно - інформаційній системі ALL LIBRARI.

   Університет має сучасну спортивну базу: стадіон «Буревісник» біля набережної річки Дніпро з футбольним полем, волейбольними та баскетбольними майданчиками, 400 метровою легкоатлетичною доріжкою, тренажерною залою; залу настільного тенісу в корпусі № 6, фітнес залу в гуртожитку № 3; 3 спортивні зали загальною площею 1448,15 кв.метрів, стрілецький тир, 2 футбольні майданчика, 9 спортивних майданчиків, де працюють секції з 10 видів спорту, спортивний клуб «Золота шашка», спортивно-оздоровчий табір на річці Оріль.

  У ДДТУ є медичний пункт, діє штаб цивільного захисту,  обладнані  5 укриттів, які рекомендовані до використання для укриття  здобувачів вищої освіти та населення району, в якому розташовано заклад. Університет має достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами за допомогою найбільш доступних для таких осіб методів і способів спілкування. В університеті, гуртожитках встановлені пандуси, поручні, є окремі паркувальні місця для транспорту, спеціально обладнаний санітарний вузол, кімнати відпочинку, заняття проводяться на І поверсі, при необхідності супроводження викликається відповідна особа. Плани евакуації враховують осіб з особливими потребами.

     У теперішній час, згідно з отриманими  ліцензією та сертифікатами, в Університеті здійснюється підготовка за 24 освітньо-професійними програмами з 22 спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем, за 24 освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами з 19 спеціальностей за другим (магістерським) рівнем та 10 освітньо-науковими програми з 10 спеціальностей за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

      В Університеті успішно діють шість наукових шкіл: «Прогресивні схеми калібровок складних профілів», «Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії», «Теорія і практика сталеплавильних процесів», «Теорія та практика аглодоменно-конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України», «Фізико-хімічні основи гетерогенних систем», «Комплексна автоматизація процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів». Оригінальність та новизна розробок учених Університету підтверджена  патентами на об’єкти інтелектуальної власності, поданими заявками на корисні моделі та на винаходи.

     Університет виступає офіційним учасником проекту SEA4VALUEУ «Розробка радикальних інновацій щодо видобутку мінеральних речовин та металів із розсолів знесолення морської води», що фінансується Європейською Комісією відповідно до Рамкової програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». Проєкт виконується міжнародним консорціумом, що об’єднує 15 дослідницьких організацій, університетів та промислових компаній з країн Європейського Союзу (Іспанія, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія). Виконавці проєкту постійно проводять відеоконференції з партнерами Політехнічного університету Каталонії (Іспанія), Лаппеенрантського технологічного університету (Фінляндія) та компанії TECNICAS REUNIDAS SA (Іспанія), які приймають участь у виконанні робочого етапу, щодо планування роботи та обговорення отриманих результатів. Вартість проекту 157 000 євро.

     Університет підтримує ділові зв’язки з зарубіжними навчальними закладами, організаціями, підприємствами на рівні кафедр, факультетів, ректорату, окремих фахівців за договорами про співробітництво, а саме з: Боснією і Герцеговиною, Сербією, Китаєм, Польщею, Індонезією, Хорватією. У процесі співпраці між Університетом та зарубіжними партнерами підтримуються науково-творчі зв’язки, здійснюється спільна видавнича діяльність, участь у Міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах.

     ДДТУ має підтвердження-дозвіл на членство в Міжнародній академії Cisco Networking (CAN). Здобувачам вищої освіти і науково-педагогічним працівникам університету стали доступні програми підвищення кваліфікації і сертифікація знань від CNA. 

    Університет є учасником Благодійного фонду «Ki Фанд» («К.FUND») та приймає участь в реалізації проєкту «Ukraine GIobaI FacuIty» (UGF) щодо залучення викладачів, дослідників та галузевих експертів високого рівня з різних країн світу для проведення он-лайн лекцій і майстер-класів для здобувачів вищої освіти, науково- педагогічних працівників та інших зацікавлених учасників усіх освітніх програм університету.

     ДДТУ приєднався до Всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNeT (Ukrainian Recognition Network) шляхом підписання Протоколу про приєднання до Меморандуму про створення та розвиток всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій,укладений 18 лютого 2020 року між Міністерством освіти і науки України та Державним підприємством «Інформаційно-іміджевий центр», на яке покладено функції Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine.

      Наказами Міністерства освіти і науки України три наукових журнали університету включено до переліку фахових, їм надано категорію «Б». Це журнали: «Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки), «Математичне моделювання», «Економічний вісник».

     Науково-педагогічні працівники спільно із здобувачами вищої освіти усіх рівнів приймають участь у науково-дослідній роботі університету, що підтверджується спільними публікаціями у наукових виданнях,  які включені до переліку фахових видань України, до наукометричниз баз, зокрема Scopus , Web of Science Core Collection, приймають участь у наукових конференціях. 

     Університет має упорядковану систему студентського самоврядування, реалізовану через Молодіжний студентський парламент, який об’єднує здобувачів вищої освіти. Заходи різного призначення проводяться на базі актової зали та молодіжного клубу «Полум’яні зорі».

       В університеті діє Рада молодих вчених, що є добровільним колегіальним дорадчим органом, який створено для забезпечення захисту прав та інтересів молодих учених.  Представники Ради стали  лауреатами премії Президента України, 2 молодих науковця отримують  іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених - докторів наук, 4 представника Ради є дійсними стипендіатами Кабінету Міністрів України.

    В Університеті створено «Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами», у складі якого діє підготовче відділення для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства з метою оволодіння ними української мови, як іноземної, та набуття ними первинних фахових знань.

        В Університеті діє Центр планування кар’єри, який здійснює цільову підготовку та сприяє працевлаштуванню випускників, централізовану організацію та координацію роботи щодо формування банку даних наявності робочих місць, вивчення та прогнозування ситуації на ринку праці у містах та регіоні.    


Відгуки

75
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Большенство преподавателей что встречались по моей специальности абсолютно компетентны и если есть желание что-то узнать в подробностях расскажут, поскольку большинство из них доктора или кандидаты наук . (Есть конечно и неадекваты но их мало) На счёт обеспечения да есть проблемы, но для моей специальности того что есть вполне хватает. На счёт взяток то я не слышал чтобы тянули с кого-то, сейчас студентов не много то преподаватель если видит стремление к учебе то в обиду не даст . В целом мне университет нравится если хочешь учишься, не хочешь, вне универа работаеш например, заболел-не успел какую нибудь курсовую, денюшку дал и все довольны )

,

ДГТУ рулит. Большинство выпустников отучились в аспирантурах других городов Украины или работают на руководящих должностях, многие устроились за границей. Сама закончила этот ВУЗ в 2010 году и поступила в аспирантуру в Днепре. Лично мои друзья один поступил в аспирантуру в Киеве, другой во Львове, третий в Запорожье. Преподаватели университета знания дают, а кто хочет, тот учится и знает. Это не школа, никто за ручку водить никого не будет. Только приятные воспоминания о ДГТУ.

,

Закончил в 2023 году на механика в целом доволен преподаватели хорошие

,

Училась 5 лет на дневном в ДГТУ и получила диплом специалиста " Экология и охрана окрущающей среды" Это лучшие годы! Ездила на конфиренции, училась своими силами и скажу ничего не платила. А что мне дало образование? Да всё дало! Экологию люблю и нашла работу по специальности и это было счастьем т.к занимаюсь любимым делом! Студентам хочу сказать, что преподаватели хорошие и многому научат кто хочет учиться! Большое спасибо за обучение! А особенно поблагодарить Малышеву А.Д по высшей математике это преподаватель от Бога!

,

Ни лабораторных, ни практических, даже лекции нормальные мало кто проводит. Вуз чисто для косильщиков армии


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Кам'янському, коледжі в Кам'янському, курси в Кам'янському, репетиторів в Кам'янському, роботу в Кам'янському.