Роль міжнародної сертифікації медичних установ відповідно до ISO 9001у підвищенні якості надання медичних послуг

«Здоров'я - такий стан людини, якому властиво не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але повне фізичне, душевне і соціальне благополуччя». Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 1986 г.

Здоров'я є основою економічної продуктивності і добробуту. Забезпечення належного балансу в галузі охорони здоров'я населення сприяє зростанню соціальної згуртованості і стабільності. Процвітаюче і стабільне населення - це важливе надбання кожної країни

З введенням ринкових відносин в охороні здоров'я питання якості медичної допомоги стає все більш актуальним. Будь-яка медична послуга може знайти свій сегмент ринку тільки в тому випадку, якщо виявиться виконаною на досить високому рівні.

Проблема якості надання медичних послуг в даний час є однією з найбільш важливих в охороні здоров'я. З метою впливу на рівень якості медичних послуг, розроблено та впроваджено наступні механізми:

 • ліцензування діяльності з медичної практики та контроль за виконанням ліцензійних умов;
 • акредитація закладів охорони здоров’я;
 • система стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • здійснення контролю якості медичних послуг;
 • сертифікація медичних установ відповідно до стандарту ISO 9001:2008.

Стандарт ISO 9001 : 2008 « Системи управління якістю , вимоги» є базовим для розробки системи менеджменту якості у клініці для її сертифікації . Принципи менеджменту якості , встановлені в ISO9000 та ISO 9001, враховані в стандарті ІСО 9001. Стандарт ІСО 9001 базується на двох методологічних аспектах: 1) процесному підході та орієнтації на споживача ( пацієнта ) і 2) задоволенні очікувань споживачів ( пацієнтів) . Внутрішня документація по якості описує взаємодії процесів та послуг у відповідних протоколах , положеннях , інструкціях і т. д. , а також передбачає обов'язковий моніторинг та контроль всіх процесів з аналізом отриманих результатів , метою якого є постійне поліпшення якості і вибору оптимальних та ефективних методик надання послуг.

Концепція якості надання медичних послуг є глобальною і різнобічною. Експерти зазвичай розрізняють кілька основних характеристик якості :

 • Професійна компетенція : відноситься до рівня навичок і вмінь , які реалізуються в процесі діяльності людей , що надають медичне обслуговування , діяльності керівництва та обслуговуючого персоналу.
 • Доступність медичної допомоги: під нею ми розуміємо ступінь , в якій медична допомога може безперешкодно надаватися , незалежно від географічних , економічних , соціальних , культурних , організаційних чи мовних факторів .
 • Результативність: мається на увазі ступінь, в якій лікування пацієнта призводить до поліпшення його стану або до бажаного результату.
 • Міжособистісні відносини: цей фактор відноситься до якості взаємодії між постачальниками послуг та споживачами , а саме: між керівництвом і персоналом , медичними працівниками та пацієнтами.
 • Ефективність : це постійно існуючу напругу між потребою в обслуговуванні і наявними ресурсами надання допомоги. Проект забезпечення якості визначає ефективність як надання оптимальної медичної допомоги населенню , тобто оптимальна кількість медичної допомоги , досяжне при використовуваних ресурсах.
 • Безперервність: це ступінь, в якій пацієнт отримує необхідне йому медичне обслуговування без перерв , зупинок або зайвих повторень діагнозу або лікування .
 • Безпека: відноситься до ступеня , в якій система медичної допомоги знижує ризик пошкоджень , інфікування , шкідливих побічних явищ або іншого збитку , що наноситься в процесі надання медичної допомоги.
 • Комфортність: належить до тих характеристиках медичного обслуговування , які безпосередньо не відносяться до клінічної ефективності , але можуть позитивно вплинути на задоволеність пацієнта якістю обслуговування. Комфортність визначається як зовнішній вигляд і чистота всіх використовуваних приміщень , обладнання та персоналу , а також заходи, що вживаються для забезпечення комфорту і зручності пацієнта .

У відповідність з ISO 9001 діяльність щодо забезпечення якості медичної установи має бути спрямована як на клінічний , так і на організаційний аспект надання медичних послуг.

Впровадження стандарту ISO 9001 і подальша сертифікація системи якості дають можливість виявити неефективні ланки у діяльності клініки, підвищити ефективність використання ресурсів , уникнути як дублювання робіт , так і оголення окремих ділянок, документувати всі виробничі операції , встановити відповідальність за кожну з них , провести структуризацію виробничих процесів і вибудувати чіткі технологічні схеми , а найголовніше - істотно підвищити якість медичних послуг. Крім того , впровадження та сертифікація системи менеджменту якості підвищує престиж самого лікувального закладу

Впровадження ISO 9001 і подальша сертифікація системи управління якістю у клініці - етап структурно - функціонального розвитку , що забезпечує бездоганний сервіс і зручність , насамперед для пацієнта. Така сертифікація передбачає постійну адаптацію менеджменту до нових умов , як внутрішнім , так і зовнішнім. Крім того, впровадження та сертифікація системи менеджменту якості підвищує престиж самого лікувального закладу. Зростає значення нової системи менеджменту якості і в умовах страхової медицини, коли страхові компанії, які оплачують лікування, вимагають гарантії високого рівня обслуговування для своїх клієнтів.

Головною вимогою Міжнародної організації зі стандартизації є стабільне проведення роботи щодо поліпшення якості виробленої продукції або ж надаються. Контроль за відповідністю клініки вимогам ISO 9001: 2008 проводиться динамічно , після первинного сертифікації укладається контракт з установою на три роки , і кожні 12 місяців проходить повторна оцінка системи менеджменту , яка здійснюється спеціальною міжнародною аудиторською групою

За інформацією Міжнародної організації зі стандартизації у 2011 році  всього в світі видано сертифікатів  ISO 9001 -1.111.698, з них -  1935  заклади охорона здоров’я,

по країнах США 23950, Англія – 19353, РФ – 12880, Україна - 521

Література:

         1 .    ISO  «2011 Survey data»  http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-

survey.htm

        2.    Стандарт ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirement»


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Медицина, фармацевтика