Курси
Гарант-освіта, спеціалізований навчальний центр підготовки, перекваліфікації та працевлаштування

Бухгалтерський та податковий облік, 1С, М.Е.Дос, комплекс зі змінами 2022 р., з нуля та комплекс для головбуху, офлайн, онлайн


 • 2580 грн 

Спеціалізований навчальний центр "Гарант-Освіта" проводить індивідуальне навчання у навчальному центрі та навчання онлайн (дистанційно) за програмою Бухгалтерський і податковий облік з урахуванням змін 2022 році + 1С Бухгалтерія 7.7, 8.2, 8.3, УТП, УПП, РОЗДРІБ, BAS (комплекс для новачків, так і для працюючих бухгалтерів та для тимх,хто бажає підвищити свою кваліфікацію до рівня головного бухгалтера).

Під час війни  ми працюємо по всій теріторії України як дистанційно,так і очно у м.Черкаси.Проводимо навчання,надаємо консультації,допомогаємо у складанні звітності по підприємству,ТОВ або ФОП та  інші послуги.

Ціни на навчання та консультації знижено на 30% на період війни !

Будьте завжди в центрі новинок та змін тільки з УЦ "Гарант- Освіта".

 • Наші бухгалтерські курси для тих, хто тільки збирається стати бухгалтером і немає ні досвіду, ні практики.
 • Наші курси бухгалтерського, податкового обліку та 1С 7.7, 8.2,8.3 BAS, УТП, УПП, РОЗДРІБ для тих, хто працює бухгалтером, але не вистачає знань.
 • Наші курси бухгалтерського, податкового обліку та 1С 7.7, 8.2, 8.3,BAS, УТП, УПП для тих, хто раніше працював, а зараз вирішив відновити свої знання в податковому та бухгалтерському обліку.
 • Наші курси бухгалтерів для Вас, якщо ви студент-випускник, якому необхідно зрозуміти теорію бух. обліку і знання програми 1С для успішного працевлаштування.
 • Наші курси бухгалтерського та податкового обліку для Вас, якщо ви юрист і не розумієте податкову звітність.
 • Наші курси бухгалтерського та податкового обліку для Вас, якщо ви програміст 1С і не володієте основами бухгалтерського обліку.
 • Наші курси бухгалтерського та податкового обліку для Вас, якщо ви - керівник, що бажає розуміти податковий облік.
 • Наші курси бухгалтерського та податкового обліку для Вас, якщо Ви хочете дізнатися всі новини та зміни в бухгалтерському та податковому обліку з 2022року!

Навчання проводитиметься індивідуально у зручний для вас час (не в групах), а також навачння проводиться онлайн! 

Для кожного випускника надається працевлаштування з рекомендаціями від нашого центру !!!
Є можливість коригувати програму навчання або вибрати необхідний модуль за програмою:

 • Первинні документи + 1С: 7.7, 8.2,8.3BAS,УТП, УПП, роздріб,РРО для ФОПів
 • Тільки програма 1С: Бухгалтерія 7.7, 8.2,8.3, BAS,УТП, УПП, РОЗДРІБ.
 • Модулі по нарахуванню ЗП, ведення обліку ТМЦ, ПДВ, Звітність, Бух. облік для ФОП, Роздрібна торгівля, Бух. облік в закладах громадського харчування і тд.

Важливо !!! Навчання проводять сертифіковані викладачі з досвідом роботи і необхідною профільною освітою, які успішно пройшли атестацію у фірмі "1С" (наявність сертифіката 1С: Професіонал) !!!

Програма навчання розроблена з урахуванням нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку!

Вибирайте нас - і Ви точно не пошкодуєте!

1 частина! Теорія бухгалтерського обліку

Програма курсу

Теорія основи бухгалтерського обліку:

 • Бухгалтерський облік і його завдання.
 • Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку.
 • Класифікація об'єктів бухгалтерського обліку.
 • Метод бухгалтерського обліку. Елементи методу (бухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис і т.д.).
 • Бухгалтерський баланс, його зміст і будова, головне облікової рівняння.
 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх структура та призначення.
 • Активні і пасивні рахунки.
 • Подвійна запис. Кореспонденція рахунків.
 • Синтетичний і аналітичний облік.
 • Правила ведення аналітичного обліку.
 • План рахунків бухгалтерського обліку, його будова.
 • Класифікація рахунків.
 • Призначення рахунків і їх характеристика.
 • Взаємозв'язок бухгалтерських рахунків з балансом.
 • Оборотно-сальдова відомість.

Кожна тема ілюструється числовими прикладами і вирішенням завдань.
Практичне завдання по темі «Баланс».

II. Бухгалтерський і податковий облік в Україні

Облік грошових коштів

Організація, облік і документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками:

 • Нормативна база
 • Порядок відкриття рахунків в установах банків
 • Документальне оформлення
 • Кореспонденція рахунків
 • Відображення обліку операцій за безготівковими розрахунками в облікових регістрах та звітності.
 • Числові приклади та завдання.

Організація, облік і документальне оформлення операцій з готівковими коштами:

 • Нормативна база
 • Організація ведення касових операцій
 • Документальне оформлення касових операцій
 • Надходження готівкових коштів в касу підприємства і їх видача. - Касова книга
 • Готівкові розрахунки з іншими підприємствами
 • Кореспонденція рахунків
 • Відображення обліку касових операцій в облікових регістрах і звітності.
 • Числові приклади і задачі.наверх

Облік розрахунків з іншими дебеторами і кредиторами

Розрахунки з учасниками
Розрахунки з підзвітними особами. Витрати на відрядження. Звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт (Авансовий звіт).

Облік розрахунків по оплаті праці

 • Нормативна база
 • Організація обліку по оплаті праці на підприємстві
 • Структура, форми і системи оплати праці
 • Порядок розрахунку ЗП. Утримання із ЗП
 • Нарахування на фонд оплати праці
 • Порядок виплати ЗП
 • Порядок надання та розрахунку відпускних
 • Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності
 • Документальне оформлення. Розрахунково-платіжна відомість
 • Кореспонденція рахунків
 • Відображення обліку розрахунків по оплаті праці в облікових регістрах та звітності
 • Числовий приклад розрахунку ЗП з нарахуванням відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, застосуванням податкової соціальної пільги.
 • Формуванням всі звіти, пов'язані з оплатою праці (Єдиний соціальний внесок, 1 ДФ, відображення в Декларації з податку на прибуток).

Податок на додану вартість

 • Законодавча база. суть ПДВ
 • Платники податку
 • Об'єкти і база оподаткування
 • Ставки податку
 • Податкові зобов'язання та податковий кредит
 • Організація обліку ПДВ по 1 і 2 подіях
 • Пільги по ПДВ
 • Бюджетне відшкодування
 • Документальне оформлення. Податкова накладна. Реєстри отриманих та виданих податкових накладних
 • Декларація з ПДВ.

Облік основних засобів (ОС) та інших необоротних активів

 • Нормативна база. Поняття ОС, їх класифікація. Інші необоротні активи
 • Облік надходження ОС і їх оцінка
 • Методи нарахування амортизації у бухгалтерському обліку
 • Облік витрат на утримання (ремонт, модернізація)
 • Інвентаризація
 • Оренда
 • Облік вибуття
 • Кореспонденція рахунків
 • Документальне оформлення рухів ОС
 • Відображення обліку ОС в облікових регістрах та звітності
 • Податковий облік основних засобів. Амортизація у податковому обліку.

Облік нематеріальних активів

 • Нормативна база. Поняття нематеріального активу
 • Первісна вартість
 • Амортизація
 • Кореспонденція рахунків.
 • Відображення обліку нематеріальних активів в облікових регістрах та звітності
 • Числові приклади, завдання.

Облік запасів

 • Нормативна база. Поняття і склад запасів
 • Первісна вартість
 • Оцінка на дату Балансу
 • Оцінка вибуття запасів
 • Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП)
 • Документальне оформлення надходження, вибуття запасів. Довіреність (оформлення та облік)
 • Кореспонденція рахунків
 • Числові приклади, завдання
 • Податковий облік
 • Відображення в Декларації з податку на прибуток і додатках. Відображення в Декларації з ПДВ.

Облік розрахунків з дебеторами і кредиторами

Розрахунки з постачальниками і покупцями, з дебеторами і кредиторами
Числові приклади та завдання.
Розрахунки за податками. Види податків і зборів
Відображення в Декларації з податку на прибуток і в Декларації з ПДВ.

Витрати на виробництво. собівартість

 • Нормативна база. Витрати, їх склад
 • Розрахунок виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг)
 • розподіл рах.91
 • Кореспонденція рахунків з обліку витрат (рахунки класу 9, рахунки класів 8 і 9)
 • Спрощена система ведення обліку (рахунки класу 8)
 • Відображення обліку витрат в облікових регістрах та звітності.

Фінансовий результат

 • Нормативна база. Доходи, їх склад і облік
 • Фінансовий результат діяльності підприємства. Схема визначення фінансового результату і прибутку
 • Кореспонденція рахунків
 • Відображення обліку доходів і визначення фінансового результату в облікових регістрах та звітності
 • Відображення у фінансовій звітності
 • Облік власного і позикового капіталу

Облік власного капіталу
Облік позикового капіталу. Кредити банків.

Прибуток

 • Податковий Кодекс України
 • Платники податку. Об'єкт оподаткування. Ставка податку
 • Визначення доходів і витрат
 • Визначення поточного податку на прибуток
 • Поточний податок на прибуток і витрата з податку на прибуток
 • Звітність в Україні

Місячна, квартальна і річна звітність. Терміни подачі.
Фінансова звітність (Баланс, Звіт про Фінансові результати і ін)
Податкова звітність (Декларація з податку на прибуток, Декларація з ПДВ та ін.)

2 частина! Програма курсу "1С: бухгалтерія для України 7.7, 8.2,8.3,ВAS УТП, УПП"

Заповнення довідників в програмі 1С:

 • Побудова ведення бухгалтерського обліку в 1С Бухгалтерія;
 • Внесення реквізитів підприємства;
 • Внесення банківських реквізитів;
 • Внесення співробітників підприємства;

Облік формування і змін статутного капіталу в програмі 1С:

 • Внесення засновників підприємства;
 • Формування документів по статутному капіталу в програмі 1С;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік грошових коштів в касі в програмі 1С:

 • Робота з документами: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку в програмі 1С:

 • Робота з документами: платіжне доручення, банківська виписка;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік запасів:

 • Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві в 1С;
 • Бухгалтерський облік запасів в 1С;
 • Первинна документація з обліку запасів;
 • Облік запасів в програмі 1С
 • Заповнення довідників: реквізитів покупців, постачальників, внесення найменувань ТМЦ, послуг, робіт;

Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованість) в 1С:

 • Призначення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками;
 • Документальне оформлення операцій з постачальниками і підрядниками;
 • Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками в 1С;
 • Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками;
 • Документальне оформлення операцій з покупцями і замовниками в 1С;
 • Облік поточної дебіторської заборгованості в 1С;
 • Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, формування реєстру виданих та отриманих податкових накладних;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік доходів і витрат підприємства в 1С:

 • Суть і призначення витрат;
 • Поточний облік витрат в 1С;
 • Класифікація доходів в 1С;

Облік розрахунків з підзвітними особами в програмі 1С:

 • Облік операцій з підзвітними особами в програмі 1С;
 • Робота з документами: Авансовий звіт, посвідчення про відрядження;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік основних засобів в програмі 1С:

 • Визначення основних понять, класифікація та оцінка основних засобів в 1С;
 • Облік основних засобів в 1С;
 • Придбання основних засобів в 1С;
 • Введення в експлуатацію основних засобів в 1С;
 • Амортизація основних засобів в програмі 1С;
 • Вибуття основних засобів;
 • Заповнення довідників: внесення карток на основні засоби;
 • Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, акт введення в експлуатацію основних засобів, відомість нарахування зносу;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік інших необоротних матеріальних активів в програмі 1С:

 • Заповнення довідників: внесення карток на інші необоротні матеріальні активи;
 • Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, акт введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів, відомість нарахування зносу;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік нематеріальних активів в програмі 1С:

 • Заповнення довідників: внесення карток на нематеріальні активи;
 • Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, акт введення в експлуатацію нематеріальних активів, відомість нарахування зносу;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік зобов'язань за позиками в програмі 1С:

 • Облік короткострокових кредитів;
 • Облік довгострокових кредитів;

Облік заробітної плати в програмі 1С:

 • Заповнення довідника "Співробітники";
 • Розрахунок заробітної плати за звітний місяць;
 • Здійснення виплати заробітної плати;
 • Перерахування податків і зборів по фондах;
 • Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках;

Облік процесу виробництва в програмі 1С:

 • Облік витрат на виробництво;
 • Визначення характеру готової продукції;
 • Облік готової продукції;
 • Розрахунок планової і фактичної собівартості в 1С;

Фінансовий результат в програмі 1С:

 • Відображення витрат у фінансовій звітності;
 • Облік доходу та фінансових результатів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
 • Визначення прибутку (збитку) з бухгалтерського обліку в 1С;
 • Формування фінансового результату за звітний період;
 • Формування оборотно-сальдової відомості за звітний період.
 • Закриття періоду в програмі, заборона коригування!

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Черкасах, а також ЗВО (вузи) в Черкасах, коледжі в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах