Курси
Гарант-освіта, спеціалізований навчальний центр підготовки, перекваліфікації та працевлаштування

Кадрове діловодство, заробітна плата і кадри, 1С:8.2,3; 7.7, ЗУП, управління персоналом з урахуванням змін 2022 р., офлайн, онлайн


 • 3580 грн 

Під час війни ми проводимо навчання як дистанційно по всій Україні,так і очно в м.Черкаси.Менеджер по персоналу затребувана професія на ринку працевлаштування. Хороший менеджер - кадровик - велика знахідка для будь-якої фірми. Такий менеджер відмінно розбирається в Трудовому кодексі, знає, як оцінити виконання роботи, основи трудової дисципліни, порядок ведення трудових книжок та особових справ працівників підприємства, здатний вирішити конфліктні ситуації і трудові суперечки. Всі ці та інші знання, необхідні для успішної роботи керівником кадрової служби можна отримати на курсі Менеджер по персоналу.

Унікальність програми полягає в тому, що навчання побудоване за принципом міні-тренінгів. Вся теорія закріплена практичними завданнями, кейсами, рольовими та діловими іграми

Цільова аудиторія:

Молоді фахівці які хочуть зробити кар'єру в сфері HR та фахівці з управління персоналом на підприємствах різних форм і видів діяльності.
Курс менеджера з персоналу дозволить використовувати сучасні технології в діяльності НR, навички проведення аналізу, формування кадрової політики, оцінки та розвитку персоналу, проектування і організації служби управління персоналом.

Менеджер по персоналу - інспектор відділу кадрів

«1С: Зарплата і управління персоналом 8».

 • Роль і функції інспектора відділу кадрів.
 • Сфера відповідальності. Функції і завдання кадрів на підприємстві.

КЗпП України.

 • Структура, основні положення КЗпП.

Класифікатор професій.

 • Посадові повноваження (посада і її різновиди, види посадових повноважень, розподіл і делегування повноважень).

Кадровий документообіг. Докладний блок "Кадрове діловодство"

 • Організація кадрового обліку на підприємстві. Організаційно-штатна структура, штатний розклад, трудовий договір, табель обліку робочого часу, особиста справа співробітника, правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • Посадові інструкції співробітників; накази про прийом, переведення, звільнення; правила ведення і порядок зберігання трудових книжок.

Відпустки та їх оформлення.

 • Закон про відпустки, види відпусток, порядок розрахунку і документальне оформлення отпусков.Виходние і святкові дні.

Припинення трудового договору:

 • за угодою сторін, за власним бажанням, з ініціативи роботодавця і інших підстав.
 • Компенсації і допомоги при звільненні.
 • Накази, повідомлення та акти.

Ведення трудової книжки, особової картки, журналів.

Тривалість робочого часу.

 • Нічна і понаднормова робота.
 • Ненормований робочий день, змінна робота і інші режими робочого часу.

Відрядження. Табелювання. Накази. Тимчасова непрацездатність.

 • Оформлення та оплата лікарняного листа. Заохочення і покарання.
 • Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Модуль № 2.

Роль і функції менеджера з персоналу.

 • Сфера відповідальності менеджера з персоналу. Взаємодія менеджера з персоналу з вищим керівництвом, лінійними менеджерами, співробітниками компанії.

Пошук і підбір персоналу

 • Причини виникнення вакансії. Призначення і види заявки на фахівця; методи пошуку персоналу на вакантну посаду, збір інформації про кандидата, аналіз резюме і анкетних даних претендентів. Співбесіди: види, типи, етапи, правила проведення, типові помилки. Практичне заняття по співбесідах.

Адаптація нових співробітників у компанії:

 • види, підходи до адаптації новачка в компанії, що супроводжує документація. Значення і тривалість випробувального терміну.

Атестація персоналу:

 • правила, технологія, процедури, документація, юридичні норми та вимоги.

Оцінка ефективності та результативності персоналу:

 • поняття, види, цілі проведення і методи оцінки. Застосування результатів оцінки.

Навчання персоналу компанії:

 • види і форми навчання, визначення потреб у навчанні, організація корпоративного навчання, вибір оптимальних навчальних програм. Відстеження і аналіз результатів навчання.

Мотивація і стимулювання персоналу:

 • поняття «мотивація» і «стимулювання». Внутрішнє і зовнішнє винагороду. Матеріальне та нематеріальне стимулювання персоналу.

Звільнення персоналу:

 • види, процедури, технології звільнення. Юридичні і психологічні особливості звільнення.
 • Організація роботи менеджера по персоналу на новому робочому місці.

Робота з працівниками, які мають додаткову гарантію при працевлаштуванні:

 • прийом і переклад інвалідів, людей які мають додаткові гарантії, тимчасові роботи, напрямок з центру зайнятості.

Підготовка звітів по кадровому обліку на підприємстві:

 • Робота з щомісячною, щоквартальною і річною звітністю по кадрам.
 • Підготовка звітів в ЦЗ, Статуправління, ФСС.

Модуль № 3: «1С: Зарплата і Управління Персоналом 8»

Введення початкових даних і настройка програми

 • Введення початкових даних;
 • Налаштування параметрів обліку;
 • Налаштування користувачів конфігурації.

Загальні принципи організації обліку:

 • Класифікація облікових завдань;
 • Робочі місця;
 • Прийняття рішень.

Управління персоналом:

 • Планування потреби в персоналі;
 • Набір персоналу;
 • Облік кадрів підприємства;
 • Оцінка персоналу за компетенціями;
 • Навчання персоналу;
 • Планування зайнятості персоналу.

Регламентований кадровий облік:

 • Місця роботи співробітників організацій;
 • Штатний розклад організацій;
 • Реєстрація руху працівників організацій;
 • Військовий облік.

Заробітна плата, податки та внески:

 • Управлінська зарплата: нарахування, утримання, виплата та звітність;
 • Регламентована звітність.

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Черкасах, а також ЗВО (вузи) в Черкасах, коледжі в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах