Курси

Польська мова


  • 45 грн  -10%

Практична мета курсу польської мови полягає в опануванні студентами вмінь і навичок усіх видів мовленнєвої діяльності в межах програмової тематики.

Засвоєння структури мови відбувається в типових комунікативних контекстах і основних видах комунікативної діяльності (слуханні, говорінні, читанні, письмі).

Слухання дає змогу сформувати навички та вміння сприймати монологічне й діалогічне мовлення викладача, студентів і носія мови (в аудіозаписі), а також активізувати навички сприйняття на слух лексичного матеріалу, текстів у подачі викладача й аудіо запису за тематикою курсу.

Говоріння сприяє формуванню та розвитку навичок розмовного мовлення в монологічній і діалогічній формах за темами згідно з програмою курсу. Студенти повинні володіти лексичним матеріалом і використовувати його в розмові, враховуючи фонетичні та граматичні особливості польської мови.

Навички читання формуються на базі вправ і текстів. Разом із навичками розуміння прочитаного формуються та розвиваються навички і вміння правильно вимовляти звуки як ізольовано, так і в мовленнєвому потоці.

Письмо сприяє формуванню навичок правопису окремих лексичних одиниць, граматично оформлених речень і самостійних висловлювань відповідно до запропонованої ситуації.

Навчання усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається комплексно, з координуванням процесів навчання та контролю, розвиваючи також у студентів навички самостійної роботи.

Наш центр пропонує наступні форми навчання:

  • мінігрупа;
  • пара;
  • індивідуально.

Мовні курси проводяться за підручниками, які видаються в Польщі: Hurra Po Polsku 1, Hurra Po Polsku 2, Hurra Po Polsku 3

Міжнародні іспити з польської мови: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – екзамен польської мови як іноземної — B1 (poziom podstawowy), B2 (poziom średni ogólny) и C2 (poziom zaawansowany).

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Чернігові, а також ЗВО (вузи) в Чернігові, коледжі в Чернігові, репетитори в Чернігові, робота в Чернігові