18-19 липня м. Київ. Cемінар «Договірні відносини. Вплив змін законодавства на виконання договірних зобов’язань. Спори, що виникають з договірних відносин. Нова судова практика ВС» (в форматі Case Study)

Укладання. Зміна умов договору. Розірвання. Визнання договору недійсним. Штрафні санкції. Виконання договорів. Ефективне використання процесуальних можливостей. Договірні відносини в контексті закону про ТОВ.

Семінар проводять:

Васильченко Т. В. - суддя Господарського суду м. Києва, к.ю.н.

Шаді Саад - один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 15 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal. Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України. Член президії асоціації "Українські емітенти". Лекторський стаж - 6 років.

Грек Б. М. - суддя Північного апеляційного господарського суду, к.ю.н., Заслужений юрист України. 

Муравйов О. В. - експерт, екс-заступник голови Вищої Ради Юстиції, екс-суддя Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) та Вищого господарського суду України (ВГСУ), зас. юрист України, адвокат.

Богініч О. Л. - ст. науковий співробітник інституту Держави і права ім. М.Корецького, к.ю.н.

Програма семінара на сайті:

Укладання договорів в контексті нового закона про тов та зміни до закона про ат. вплив корпоративної реформи на договірні відносини.

 • Значні правочини та правочини із заінтересованістю. 
 • Значні правочини: особливості процедури укладання – що каже Закон про ТОВ. Наслідки порушення. 
 • Які критерії віднесення правочинів до значних можна встановити у статуті ТОВ? Правочини щодо вчинення яких є заінтересованість. Процедура укладання. Наслідки порушення. Конфлікт інтересів. Ознаки правочинів із заінтересованістю. 
 • Порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю? Наслідки порушення.
 • Нові обмеження(можливості) в повноваженнях керівника ТДВ та АТ. Наслідки перевищення повноважень при вчиненні  значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визнання через суд відсутності прав. Припинення через суд зловживання правом. Нова судова практика КГС ВС щодо оскарження правочинів з підстав перевищення повноважень посадовими особами.
 • Чи можливе наступне схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Укладання, зміна умов та розірвання господарських договорів.

Можливість у договорі відступати від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судової практики. Застосування аналогії (ст. 8 ЦКУ). Застосування судом типових договорів, якщо сторони не передбачили це у договорі.

 • Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору відповідно до актуальної судової практики. Тлумачення договору судом. Вплив на оподаткування. Важливе в оформленні реквізитів договору (оформлення преамбули, проблеми датування контракту, банківські реквізити. Як правильно ставити печатку, хто відповідає за її використання). Істотні умови договору. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливості заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.
 • Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Узгодження спорів при укладенні. Протокол розбіжностей. Момент набрання чинності договору. Реєстрація. Порушення при укладенні. Протидія зловживанням. Стягнення завданої шкоди при веденні переговорів.
 • Фактичне здійснення господарської операції. Роль господарського договору для підтвердження вчинення господарської операції. 
 • Захист договору від фальсифікацій - деякі технології протидії шахрайським діям контрагентів (необхідні оговорки, особливості розміщення тексту, зшивання тощо).
 • Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів
 • Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та правові наслідки порушення. Вимоги до письмової форми. Забезпечення виконання зобов'язань. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна печатка і нумерація договорів. Укладення договору через: ділову переписку, е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання, конклюдентні дії, використання специфікацій. Використання таких договорів в суді.
 • Усна форма договору. Доведення факту вчинення договору та наявності між сторонами зобов’язальних відносин. Свідчення свідків. Судова практика.
 • Нотаріальне посвідчення договору. Особливості застосування ч. 2 ст. 220 ЦК України. Нова судова практика ВС. З якого моменту посвідчений договір визнається укладеним. 
 • Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки, тощо). Відношення до цього судів та податківців.
 • Електронна комерція. Електронні документи. Договірні відносини та листування в електронній формі. Електронні докази. Дослідження та оцінка. Форма подачі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів, як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.
 • Укладання. Підписання договору. Набрання чинності. Хто має право підписувати та приймати договори до виконання?. Нові підходи Верховного Суду. Підписання договору фізичною та юридичною особою без печатки - можливості для шахрайства. Способи протидії. Підроблені підписи, печатки у судовій практиці. Відмова визнати підпис, експертиза.  Використання методів кримінального судочинства. Використання "в.о.". Факсимільний підпис. Судова практика.
 • Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Сучасна практика і методика перевірки підписів і повноважень підписантів. Особливості і нюанси для договорів, у т.ч. за відсутності печатки. Особливості і нюанси для актів прийому-передачі, накладних, довіреностей тощо. Ситуації, коли перевірка повноважень підписанта, підпису і печатки не має сенсу.
 • Укладення договору з перевищенням повноважень. Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - нове у судовій практиці. Недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи. Юридична сила обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи для третьої особи. Докази схвалення правочину та оцінка їх судом. Форми схвалення. Нова судова практика Верховного Суду. Чи є перевищення повноважень при вчиненні дій від імені юридичної особи з третіми особами підставою для визнання договору недійсним? 
 • Доручення та довіреність. Підписання договорів без доручення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки при оформленні й застосуванні. Наслідки.
 • Строки й терміни в договорах. Строк договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору. Що робити, якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Наслідки. Судова практика. Наслідки у випадку невиконання судових рішень про стягнення. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.
 • Зміна умов договору (в т.ч. одностороння). Судова практика. Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів. 
 • Ціна договору. Валюта договору. Звичайна ціна. Зміна ціни в договорі. Зміна ціни з моменту, що передує ухваленню відповідного рішення суду. Чи є акт ревізії щодо завищення обсягів фактично виконаних робіт підставою виникнення правового зобов’язання з повернення сплачених коштів. Можливість визначення ціни в договорі в у.о. Курсова різниця. Інфляційні втрати. Стягнення заборгованості в іноземній валюті.
 • Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому порядку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: огляд судової практики. Нова судова практика Великої Палати Верховного Суду.
 • Відповідальність сторін у договорі. Як ефективно використати та передбачити в договорі  штрафні санкції (пеню, штрафи), оперативно-господарські санкції.

Визнання договору недійсним: наслідки та способи захисту. Судова практика.

 • Правова позиція судів при вирішенні спорів про визнання договорів та їх частин недійсними в судовому порядку. Податкові аспекти. Хто має право пред'явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Строк позовної давності для визнання договору недійсним.
 • Звернення з позовом про недійсність договору особи, яка вважає себе власником майна за таким договором. Віндикаційний позов. Негаторний позов.
 • Принцип «належного урядування». Визнання недійсним правочину у разі недотримання вимоги щодо відповідності інтересам держави і суспільства. Правочин, який порушує публічний порядок.
 • Визнання договору недійсним: нова судова практика. Визнання недійсним розірваного договору. Ухвала про накладення арешту на майно як підстава визнання недійсним договору купівлі-продажу. Стягнення заборгованості по договору, визнаному недійсним. Реституція. Витребування майна у добросовісного набувача. Борги як збіг тяжких обставин і можливість визнання договору недійсним. 
 • Вчинення угоди під впливом обману. Обман чи тяжкі обставини? Зловмисна домовленість як підстава недійсності договору. 
 • Фіктивні договори. Чи буде визнаний фіктивним договір, у якому одна з сторін діяла «для вигляду», а інша намагалась досягти правового результату. 
 • Удаваний правочин. Фіктивний &  удаваний правочин. Судова практика.
 • Визнання договору неукладеними як спосіб ухилення від повернення боргу. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками). Що робити, якщо за таким договором вже передано майно. Нова судова практика. Поради щодо формулювання позовних заяв про визнання договору неукладеним.
 • Визнання недійсними документів, що не є договорами (акту прийому-передачі, накладної, довіреності, наказу про призначення директором...).


Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов

Пожалуйста, введите email
или Отменить

Другие статьи в категории Новости