Запорожский государственный медико-фармацевтический университет (ЗГМФУ)

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет (ЗГМФУ)

 • Наличие бесплатного обучения
 • Наличие платного обучения
 • Наличие военной кафедры
 • Наличие общежитий
 • Последипломное образование
 • Аспирантура, докторантура
 • Подготовительное отделение

12836
студентов
764
преподавателя
475
кандидатов
наук
125
профессоров
и докторов наук

Образовательные программы 71

Фильтры

221 Стоматология

 • Специальность «Стоматология» на 1 курс.
 • Факультет: ІІІ медичний факультет.
 • Дневная форма обучения.
 • 4 года 10 месяцев учебы (01.09.2023 — 30.06.2028).
 • Магистр.
 • Подача заявлений: 19 — 31 июля.
 • Мест: контракт — 80.
 • Региональний коэффициент — 1.07.

Обязательные предметы ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

или ЗНО 2020 - 2021

Обязательные предметы ЗНО

0.3 ≥ 100 Українська мова

0.2 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО

0.4 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Фізика

0.4 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Стоматология» на 1 курс.
 • Факультет: ІІІ медичний факультет.
 • Дневная форма обучения.
 • 4 года 10 месяцев учебы (01.09.2023 — 30.06.2028).
 • Магистр.
 • Подача заявлений: 21 — 23 августа.
 • Мест: контракт — 1.
 • Региональний коэффициент — 1.07.

Обязательные предметы ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Хімія

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.5 ≥ 100 Фізика

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

или ЗНО 2020 - 2021

Обязательные предметы ЗНО

0.3 ≥ 100 Українська мова

0.2 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО

0.4 ≥ 100 Хімія

0.4 ≥ 100 Біологія

0.4 ≥ 100 Фізика

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Стоматология» на 1 курс.
 • Факультет: ІІІ медичний факультет.
 • Дневная форма обучения.
 • 4 года 10 месяцев учебы (30.09.2023 — 30.06.2028).
 • Магистр.
 • Подача заявлений: 4 — 15 сентября.
 • Мест: контракт — 8.
 • Региональний коэффициент — 1.07.

Обязательные предметы ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.5 ≥ 100 Біологія

или ЗНО 2020 - 2021

Обязательные предметы ЗНО

0.3 ≥ 100 Українська мова

0.2 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО

0.4 ≥ 100 Фізика

0.4 ≥ 100 Хімія

0.4 ≥ 100 Біологія

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Стоматология» на 1 курс.
 • Факультет: ІІІ медичний факультет.
 • Дневная форма обучения.
 • 3 года 10 месяцев учебы (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Магистр.
 • Подача заявлений: 19 — 31 июля.
 • Мест: контракт — 12.
 • Региональний коэффициент — 1.07.

Обязательные предметы ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

или ЗНО 2020 - 2021

Обязательные предметы ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова

Предмет на выбор ЗНО

0.5 ≥ 100 Біологія

0.25 ≥ 100 Географія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Історія України

0.4 ≥ 100 Математика

0.00 Мотиваційний лист

 • Специальность «Стоматология» на 1 курс.
 • Факультет: ІІІ медичний факультет.
 • Дневная форма обучения.
 • 3 года 10 месяцев учебы (30.09.2023 — 30.06.2027).
 • Магистр.
 • Подача заявлений: 4 — 15 сентября.
 • Мест: контракт — 2.
 • Региональний коэффициент — 1.07.

Обязательные предметы ЗНО/НМТ

0.35 ≥ 100 Українська мова

0.4 ≥ 100 Математика

Предмет на выбор ЗНО/НМТ

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.5 ≥ 100 Фізика

0.35 ≥ 100 Хімія

0.25 ≥ 100 Історія України

0.5 ≥ 100 Біологія

или ЗНО 2020 - 2021

Обязательные предметы ЗНО

0.35 ≥ 100 Українська мова

Предмет на выбор ЗНО

0.25 ≥ 100 Історія України

0.25 ≥ 100 Географія

0.35 ≥ 100 Хімія

0.5 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Фізика

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.4 ≥ 100 Математика

0.00 Мотиваційний лист

Факультеты

8 факультетів та освітні програми:

 • 1-3 медичний;
 • 2 фармацевтичних факультети;
 • 2 міжнародних факультети;
 • факультет післядипломної освіти.

Рівні вищої освіти для спеціальностей:

 • 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація — другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий);
 • для спеціальностей 227 Терапія та реабілітація і 224 Технології медичної діагностики та лікування — перший (бакалаврський) і другий (магістерський);
 • для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація у — початковий рівень (короткий цикл);
 • у Медичному коледжі ЗДМФУ підготовка на рівні фахової передвищої освіти за спеціальностями 223 Медсестринство та 226 Фармація, промислова фармація.

Абитуриентам

В університеті працюють 8-ми та 3-х місячні курси з підготовки до ЗНО, відповідно з 1 жовтня по 31 травня та з 1 лютого по 30 квітня. Підготовка відбувається з таких предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • хімія.

За детальною інформацією звертатися за телефонами: [открыть контакты](061) 233-01-49, (061) [открыть контакты]236-22-52, (061) [открыть контакты]233-65-55.

Довузівська підготовка: dl.zsmu.zp.ua.

ЗДМУ здійснює прийом громадян України, які мають повну загальну середню освіту за рахунок коштів державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс І, ІІ та ІІІ медичних факультетів для здобуття ступеня магістра спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» термін навчання 6 років, «Стоматологія» 5 років; «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») для здобуття ступеня бакалавра термін навчання 4 роки та маґістра 1,5 роки, «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр) 4 роки; на І та ІІ фармацевтичні факультети (денна і заочна форми навчання) для здобуття ступеня магістра спеціальності «Фармація, промислова фармація» за освітніми програмами «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» далі «ТПКЗ» термін навчання 5 років і 5,5.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і не мають особливих умов для вступу, подають до ЗДМУ заяви тільки в електронній формі (до п’яти заяв на місця державного замовлення). Подання заяв в електронній формі на конкурсні пропозиції для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання електронних заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти (за результатами ЗНО) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність її по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність.

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступники подають сертифікат ЗНО з української мови та літератури для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного (денна і заочна форми) спрямування, а також складають фахове вступне випробування:

 • молодші спеціалісти спеціальності 223 Медсестринство («Лікувальна справа», «Сестринська справа») при вступі на спеціальності 222 Медицина та 228 Педіатрія на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) 5 років) складають фахове комплексне вступне випробування, яке містить завдання з анатомії, фізіології людини, мікробіології та імунології, фармакології;
 • молодші спеціалісти спеціальності 221 Стоматологія («Стоматологія», «Стоматологія ортопедична») при вступі на спеціальність 221 Стоматологія на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) 4 роки) складають фахове комплексне вступне випробування, яке містить завдання з анатомії, фізіології людини;
 • молодші спеціалісти фармацевтичного спрямування при вступі на денну форму навчання спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма «Фармація») на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) 4 роки) та заочну форму на 1 курс (скорочений термін навчання (контракт) 4,5 років) складають фахове комплексне вступне випробування, яке містить завдання з фармацевтичної хімії, технології ліків, організації та економіки фармації, фармакогнозії;
 • молодші спеціалісти фармацевтичного та медичного спрямування при вступі на заочну форму навчання спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) 4,5 років) складають фахове комплексне вступне випробування, яке містить завдання з фармацевтичної хімії, технології ліків, організації та економіки фармації, фармакогнозії.

При вступі на основі диплома молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів ЗНО з української мови та літератури, фахового (тестового) випробування та середнього бала диплома.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра (денна форма) за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») на основі ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови фахового (тестового) випробування та середнього бала диплома бакалавра.

Для получения полной и детальной информации касающейся сроков, условий приёма, экзаменов и необходимых сертификатах центра оценивая для выбранных специальностей, обращайтесь в приёмную комиссию по тел.: [открыть контакты](061) 236-22-52, [открыть контакты](061) 233-01-49, [открыть контакты](061) 233-65-55 .

При подаче заявления в бумажной форме абитуриенту могут понадобится следующие документы

 • оригинал и копия документа о ранее полученном образовании и приложения к нему;
 • оригинал и копия сертификатов ВНО;
 • оригинал и копия документа, удостоверяющего личность;
 • 4 одинаковые цветные фотографии размером 3х4 см;
 • для юношей: оригинал военного билета или удостоверения о приписке;
 • оригиналы документов, подтверждающих право на участие в конкурсе, зачисление по собеседованию, зачисление по квотам (при наличии).

Окончательный список всех необходимых документов и форму подачи (оригинал или заверенная копия) уточняйте в приёмной комиссии по тел.: [открыть контакты](061) 236-22-52, [открыть контакты](061) 233-01-49, [открыть контакты](061) 233-65-55 .

О вузе

Універcитет засновано в 1903 році.

Матеріально-технічна база: 47 комп'ютерних класів, 1308 комп'ютерів, університет володіє унікальним обладнанням для проведення фундаментальних і прикладних научниx досліджень: компьютерні томогpафи, прибоpи ультpазвукової діагноcтики, ангіографічного та ендоскопічного дослідження, радіоізотопної діагноcтики.


Отзывы

390
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Ваша оценка
Пожалуйста, выберите количество звезд
Пожалуйста, введите ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов
или Отменить
,

прекрасный вуз.прекрасные препадователи

,

Знаний никаких,оценки необъективны.Преподы хамят,грубят,оскорбляют,переход на личности это в порядке вещей.

,

Окончила вуз в 2007 г. Тот,кто хочет,тот будет учиться во все времена . Коррупция и деньги- это отговорки для слабых. ЗГМУ- отличный вуз .

,

Захоплення від вступу розвіялись вже через рік-два, стала зрозуміла прикра правда - всім чхати на студентів і навіть гірше. Поваги менше, ніж до пасажирів у автобусі, які перебувають там 15 хв, поки не доїдуть до роботи. Студентів вважають навіть не меблями, а пилом, робиться вигляд наявності демократії і права голосу, але повірте, це все як в Північній Кореї. Якщо адміністрація робить вигляд, що щось робить для студентів у 95% випадків це показуха, яка до реальності немає ніякого відношення. Часто буває, що адміністрація намагається робити вигляд, що вона вирішує конфлікти між студентами і викладачами, насправді ж запрошені на "килим" викладачі просто ржуть разом з деканатами зі скарг, а потім ще більше "ґвалтують" психіку студента, який посмів на них щось "накатати" керівництву. Ну правильно, викладачі - назавжди, студенти - ніхто і ненадовго. Випадки маразму щодо самого навчання на рівні присловутого СРСР, по типу пиши від руки, бо я так хочу. Нажаль, така правда..

,

Минулі учні шкіл поступають в цей університет, думаючи що після закінчення навчання будуть отримувати високу зарплату. Але навіть після закінчення їх чекає ще більша корупція вони повинні платити за місце роботи, через деякий час з якої їх виганяють щоб взяти інших за гроші, і так безкінечний потік хабарів не закінчується. На мою думку це неповага до самого себе навчатися в такому університеті, щоб потім платили низьку заробітну плату 0.5 ставки в гривні, працюючи лікарем в Україні ти прив'язаний бо цей диплом ніде в світі не визнається, ще й іноді на лікарів нападають пацієнти та їх родичі. А керівництво університету відноситься до бідних студентів як до бидла.


Оставить отзыв

Все вузы в Запорожье, а также колледжи в Запорожье, курсы в Запорожье, репетиторы в Запорожье, тренинги в Запорожье, работа в Запорожье