Запорізький національний університет (ЗНУ)

Запорізький національний університет (ЗНУ)


 • Запоріжжя · вул. Жуковського, 66, 69600
 • (061) 228-75-08
 • zv@znu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1930 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

12000
студентів
600
викладачів
418
кандидатів
наук
92
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Перелік факультетів і спеціальностей(освітніх програм) на бакалаврському рівні:

біологічний факультет: біологія (біологія); екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування); лісове господарство (лісове і садово-паркове господарство); лісове господарство (мисливське господарство); хімія (хімія); середня освіта (біологія та здоров'я
людини).

економічний факультет: фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит); облік і оподаткування (облік і аудит); економіка (міжнародна економіка); економіка (економічна кібернетика); економіка (управління персоналом та економіка праці); маркетинг (маркетинг).

історичний факультет: історія та археологія (історія); міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство); середня освіта (історія); інформаційна, бібліотечна та архівна справа (архівна справа та документознавство).

математичний факультет: середня освіта (математика); середня освіта (інформатика); математика (математика); прикладна математика (прикладна математика); комп’ютерні науки (комп'ютерні науки); інформаційні системи та технології (інформаційні системи та технології); математика (комп'ютерна математика); прикладна математика (математичне та програмне забезпечення криптології); інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія); середня освіта (фізика); фізика та астрономія (фізика); прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика).

філологічний факультет: філологія (українська мова та література); філологія (російська мова та література (друга мова)); філологія (слов'янський переклад (польський)); середня освіта (українська мова і література).

юридичний факультет: право (правознавство).

факультет журналістики: журналістика (журналістика); журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю); журналістика (видавнича справа та редагування); інформаційна, бібліотечна та архівна справа (інформаційна справа).

факультет іноземної філології: філологія (мова і література (англійська)); філологія (переклад (англійський)); філологія (мова і література (німецька)); філологія (переклад (німецький)); філологія (мова і література (французька)); філологія (переклад (французький)); філологія (мова і література (іспанська)); середня освіта (мова і література (англійська)).

факультет менеджменту: менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво та комерційна логістика); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (агробізнес); менеджмент (менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу); менеджмент (менеджмент міжнародного бізнесу).

факультет соціології та управління: соціологія (соціологія); політологія (політологія); соціальна робота (соціальна робота); філософія (філософія); публічне управління та адміністрування (публічне управління та адміністрування).

факультет соціальної педагогіки та психології: соціальна робота (соціальна педагогіка); психологія (психологія); сценічне мистецтво (театральне мистецтво); дизайн (графічний дизайн); дошкільна освіта (дошкільна освіта); початкова освіта (початкова освіта)факультет фізичного виховання: фізична культура і спорт (фізичне виховання); фізична культура і спорт (спорт); фізична терапія, ерготерапія (фізична терапія, ерготерапія); туризм (туризм); готельно-ресторанна справа (готельно-ресторанна справа).

Перелік факультетів і спеціальностей(освітніх програм) на магістреському рівні:

біологічний факультет: біологія (біологія); біологія (генетика); екологія (екологія та охорона навколишнього середовища); лісове господарство (мисливське господарство); хімія (хімія).

економічний факультет: фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит); облік і оподаткування (облік і аудит); економіка (міжнародна економіка); економіка (економічна кібернетика); маркетинг (маркетинг); менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою); менеджмент (управління проектами); економіка (економіка довкілля і природних ресурсів); економіка (управління персоналом та економіка праці).

історичний факультет: історія та археологія (історія); історія та археологія (архівознавство); міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство).

математичний факультет: математика (математика); прикладна математика (прикладна математика); комп'ютерні науки (комп’ютерні науки); інженерія програмного забезпечення (інженерія програмного забезпечення); фізика та астрономія (фізика); прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика); середня освіта (фізика).

філологічний факультет: філологія (українська мова та література); філологія (російська мова і зарубіжна література (друга мова)).

юридичний факультет: право (правознавство); правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність).

факультет журналістики: журналістика (журналістика); журналістика (зв’язки з громадськістю); журналістика (реклама); журналістика (медіакомунікації).

факультет іноземної філології: філологія (мова і література (англійська)); філологія (переклад (англійський)); філологія (мова і література (німецька));філологія (мова і література (іспанська)); філологія (переклад (німецький));філологія (мова і література (французька)); філологія (переклад (французький)).

факультет менеджменту: менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування); менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); менеджмент (логістика); менеджмент (бізнес-адміністрування); менеджмент (менеджмент закладів освіти, культури та спорту).

факультет соціології та управління: соціологія (соціологія); політологія (політологія); соціальна робота (соціальна робота); публічне управління та адміністрування (публічне управління та адміністрування); філософія (філософія).

факультет соціальної педагогіки та психології: соціальна робота (соціальна педагогіка); психологія (психологія); освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи); сценічне мистецтво (театральне мистецтво).

факультет фізичного виховання: фізична культура і спорт (фізичне виховання); фізична культура і спорт (спорт); фізична терапія, ерготерапія (фізична терапія, ерготерапія); туризм (туризмознавство).

Абітурієнтам

Приймальна комісія:
Адреса: вул. Жуковського, 66 б,
навчальний корпус № 2, ауд. 114, 115.
Телефон: [відкрити контакти](061) 764-67-53, [відкрити контакти]289-12-68
http://web.znu.edu.ua/pk/

Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування:
Адреса: вул. Жуковського, 66 б,
навчальний корпус № 2, каб. 204, 209.
Тел.: [відкрити контакти](061) 289-12-96
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/11582

В університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
з різних предметів. Висококваліфіковані викладачі університету підготують
слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих
конкурсів і творчого заліку.


До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися такі документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь у конкурсі,зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](061) 764-67-53, [відкрити контакти](061) 289- 18-75.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](061) 764-67-53, [відкрити контакти](061) 289-12-96.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](061) 764-67-53, [відкрити контакти](061) 289-12-96.

Про ЗВО (вуз)

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Телефони: [відкрити контакти](061) 228-75-08
www.znu.edu.ua , [відкрити контакти]znu@znu.edu.ua

Ректор: Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України.

Запорізький національний університет це заклад вищої освіти державної форми власності, літопис якого ведеться майже 90 років. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави.

До структури університету входить 15 факультетів - математичний, фізичний, економічний, філологічний, біологічний, історичний, юридичний та факультети журналістики, іноземної філології, соціології та управління, менеджменту, соціальної педагогіки та психології і фізичного виховання, а також відокремлені структурні підрозділи - Криворізький факультет та Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі, 2 коледжі Економіко-правничий і Торговий, Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші мовні освітні центри, Школа Конфуція, потужна Наукова бібліотека.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі.. У виші функціонує 7 спеціалізованих вчених рад, з них 3 докторські (з історичних, юридичних і педагогічних наук), 4 кандидатські (з фізико-математичних, економічних, філологічних і філософських наук).

В університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.

Університет здійснює багатоступеневу підготовку фахівців: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями, за освітніми ступенями «Бакалавр» 65 спеціальностей та «Магістр» 57 спеціальностей.

Навчання в Запорізькому національному університеті здійснюється за державним замовленням, за кошти державного бюджету; за кошти фізичних та юридичних осіб.

На міжнародному рівніЗНУпідтримує партнерські зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами за межами України. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах обміну ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, MEVLANA та навчатись у вищих навчальних закладах Франції, Італії, Польщі, Естонії, Болгарії, Румунії, Туреччини та ін. Запорізький національний університет забезпечує освітню євроінтеграцію для студентів завдяки програмі подвійного диплома, за якою магістранти можуть водночас отримати вищу освіту та другий диплом.

Запорізький національний університет має потужну матеріально-технічну базу та розвинену інфраструктуру для комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс, 4 гуртожитки, наукову бібліотеку (книжковий фонд понад 1 млн примірників), електронну бібліотеку,музеї, відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування, редакційно-видавничий відділ,прес-службу, Інтернет-радіо «Університет», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ»,інтернет-портал «Пороги», два оздоровчі пункти, бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та на острові Хортиці.


Випускників 9-11 класів запрошуємо на навчання до коледжів ЗНУ:

Економіко-правничого коледжу ЗНУ за спеціальностями (освітніми програмами):

 • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)
 • Менеджмент (Організація виробництва)
 • Інженерія програмного забезпечення (Розробка програмного забезпечення)
 • Право (Правознавство)
 • Туризм (Туристичне обслуговування)
 • Журналістика (Видавнича справа та редагування)
 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
 • Соціальна робота (Соціальна робота)
 • Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)

Телефони для довідок: (061) [відкрити контакти]228-75-39, [відкрити контакти]289-12-29, [відкрити контакти]289-12-21

Торгового коледжу ЗНУ за спеціальностями (освітніми програмами):

 • Маркетинг (Маркетингова діяльність)
 • Харчові технології (Виробництво харчової продукції)
 • Облік і оподаткування(Бухгалтерський облік)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність)

Телефони для довідок: [відкрити контакти](0612) 62-40-31, [відкрити контакти](0612) 62-44-41,63-37-79

http://tk.znu.edu.ua/


Відгуки191

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
Даша, 14.02.2021, 18:27

Поддерживаю. Биологический the best !

Катерина, 12.02.2021, 13:47

Дуже подобається навчатись на біологічному факультеті.Чудові викладачі. Знання дають. Практики проходять не тільки в школі, але на різних підприємствах. Запамяталась практика на о.Бірючий. Красота і море рядом.Ті, що не хочуть навчатись, то їм все не так.

Ирина, 04.02.2021, 17:21

Отучилась на магистра на экономическом факультете. Замечательный факультет , хорошие преподаватели! С самого начала обещали трудоустроить по окончанию. Получила диплом, подошла к декану Череп А.В. Как и обещали, устроили на предприятие на достойную перспективную должность! Рада, что пошла учиться именно в ЗНУ и именно на экономический факультет! Спасибо преподавателям и Алле Васильевне за дорогу в моё успешное будущее!

Настя, 04.02.2021, 07:55

Біологічний факультет приклад розрухи в усіх смислах цього слова, до шкіл їм далеко,треба практиці вчитись у вчителів, позор, якщо на бюджет не потрапиш,то там робити нема що.

Алексей, 30.12.2020, 22:31

Учился на биологическом факультете. Знания дают преподаватели хорошие, но необходимо уметь их брать. Нужно учиться.Очень хорошие лекции проф. Омельянчик Л.А., Ляха В.А., доц. Войтолвич Е.Н., Поляковой И.А., Генчевой В.И., Малько М.Н. и др. Есть, конечно, преподаватели, которые плохо обьясняют и постоянно сидят в ноотбуке,но их мало и они молодые.Преподаватели всегда идут на встречу студентам, но не надо хамить.

111, 01.10.2020, 17:01

Отношения преподавателей к студентам отвратительное особенно на математическом факультете, студентов вообще не считают людьми такое ощущения что студенты не люди, такое отношение неуместно как для преподавателя!!!!!!!!!!!!!!!!

Владислав, 29.06.2020, 19:25

Дуже приємні та теплі спогади після навчання на факультеті соціальної педагогіки та психології. Висловлюю подяку завідувачці кафедри Губі Наталі Олександрівні за допомогу та підтримку, декану факультету Пономаренко Ользі Вікторівн та усім викладачам. Ви - найкращі!

Елена, 25.05.2020, 17:26

Очень разочарована вузом, не ожидала такого! Отношение к студентам неуважительное, законы соблюдают на свое усмотрение... Есть хорошие грамотные преподаватели, но общее впечатление жуть!

Данил, 20.05.2020, 20:32

это ужас какой особенно с предметами.Такая ситуация я учусь на мат факе на программиста у меня 4 предмета которые вообще не относятся к моей специальности(основы медицины,психология и педагогика),по нужным же предметам 0 нормальных объяснений только задания и их сдача.приходится ходить в универ из за ненужных предметов осталоное тупо сдается в мудле...

Студент ФИФА английский, 13.04.2020, 23:07

Во время карантина учителя стали невыносимы : задают просто огромное количество домашней работы, при этом даже не объясняя материал , на «онлайн занятиях «, если их можно так назвать , мы просто тратим время на проверку этого дз, так в чем смысл этих онлайн занятий ? Для галочки ? По моему мнению лекции существуют , чтобы на них преподаватель объяснял новый материал , а не задавал вопросы , на которых нет ответа на его странице в мудле. В чем заключается тогда работа учителей ? Просто задать дз и слушать всю пару решение этого дз ? И на следующую пару задать ещё тучу дз , проверка которого затянется ещё на 2 пары .... простите , но это самообразование какое то и уж явно не стоит столько , сколько я плачу за обучение . Пересмотрите свою модель образования , тк я понимаю , что своих детей никогда в жизни не отдам в ФИФ ЗНУ. Вот как то так.

Тала, 28.01.2020, 09:56

Закінчила наш рідний філологічний факультет у 2006 році. Особисто мені навчання в університеті дало чимало: не лише гарне знання української мови й літератури, але й польської, основи латини й старослов’янської, які необхідні для мовознавчих студій. Студентські роки залишили позитивні згадки. Але, зізнаюся, трохи заздрю сучасним студентам: у них більше можливостей для отримання знань: від вивчення англійської мови упродовж усього навчання в бакалавраті й магістратурі, можливості займатися в мультимедійних аудиторіях до участі в міжнародних програмах академічного обміну, змоги пройти стажування в іноземному університеті.

ваша смерть, 22.01.2020, 21:32

Потратил 4 года на это "чудное" место. Ничего хорошего не могу сказать, ты тратишь всё свободное время на домашнее обучение, которое составляет 80%, чтобы получить недовольные мины преподов, ужасное отношения руководства, отдельно могу упомянуть общаги, куда чтобы попасть нужно принести жертву всем богам, сколько нервов люди тратят чтобы попасть туда (отдельный привет суке баланюк, думаю эта дама много кому показало чего стоит весь этот университет). Совет дня - идите работайте, платите за сессию. если вам действительно интересно что-либо лучше учите сами, вас тут не научат. делается всё ради диплома, а отношения как к скоту и вечные взятки только поощряются, пока не выдохнет весь совок, который крепко там засел. местные царьки не раз покажут что ты из себя представляешь.

Вероника, 04.01.2020, 16:45

Пару слов о историческом факультете. Специальность международные отношения. Отучилась на нем 5 лет. Неизвестно для кого он был создан? Мои ожидания полученная специальность вообще не оправдала. После окончания "куда идти" главный вопрос? Преподаватели меняют темы своих лекций на мой взгляд как сами хотят. Есть ли какой-либо план у них кто его знает. Преподаватели факультета образованные и довольно таки адекватные люди.Омельченко А.В. - КРАСАВЧИК факультета среди препод.состава. 90% студенткам он нравился. Шиханов Р.Б., Кривко И.Н., Давлетов О.Р. как преподаватели, да и как люди обычные норм.... Хотя у каждого свои прибамбасы. Особо хочу выделить, то , что в дипломе стоит отметка "ПЕРЕВОДЧИК", переводчик чего и с чего? Преподавание иностранных языков полный НОЛЬ..... На кого рассчитан факультет, на каких специалистов неизвестно.

Выпускник, 25.08.2019, 12:16

Да ладно вам о ФИФе, хороший факультет, все познается в сравнении. Я училась на английской филологии. Да, 1ый курс Аракина - не самый интересный учебник в мире, но потом он усложняется. Может, был бы смысл либо сразу давать вторую книгу, либо поискать хорошие комплексные учебники. Если вы из спецшколы, то чтобы не потерять мотивацию на 1 курсе, слушайте подкасты, смотрите шоу на иностранном языке. Согласна, что многое зависит от того, к какому преподавателю по специальности попадешь. К сожалению, очень мало аудирования, не знаю, так ли это до сих пор. Если вы идете сюда просто чтобы выучить язык и не планируете преподавать, тратьте больше времени на предметы по специальности, разговорка, фонетика, грамматика и проч. Я помню, что к 4 курсу мы были на голову выше киевских студентов похожих специальностей. По сравнению с иностранными вузами, тут все разжевывают и в клювик кладут, и, если учить, то получаешь хорошую базу, вот именно базу, не разговорку по верхам, а систему.

Студентка, 19.08.2019, 12:35

Не поступайте сюда, это издевательство просто над лучшими годами жизни. Потратите время впустую. В частности, не поступайте на ФИФ. Здесь вы просто никто по сравнению "высшим обществом" (преподавателями). Ни знаний, ни желания преподавать, ни желания что-то менять, все обещания оказались ложью, учиться будете по старым правилам и учебникам, а требовать будут от вас невозможного

Galina, 26.07.2019, 02:24

Какие же откровенно зажравшиеся тетки находятся в отделе кадров. Корону снимите! И, к слову, они мне так и не пояснили, каким нормативным актом регламентируется обязательное наличии "статуса" магистра для должности ассистентки кафедры, например. Если я ВУЗ заканчивала еще в те годы, когда магистратуры еще не было.

Андрей, 23.07.2019, 13:26

Ребят, бегите отсюда и не поступайте ни в коем случае, потратите 4 года своей жизни, причем лучшие годы

Студент, 27.05.2019, 06:41

По-поводу ФИФ-а. 80% преподавателей - или ужасно скучные, или некомпетентные (включающее или). На факультете атмосфера полнейшего релакса и похуизма. Хотите спокойно отсидеть свой срок и получить диплом на радость родителям - вам сюда. Хотите заниматься наукой/умных и интересных преподавателей - не по адресу. Хотите заучивать кучу устаревшей и неактуальной инфы - тоже сюда. Решили просто выучить язык? опять мимо. The decision is yours

Имя, 10.04.2019, 13:29

Обучать не умеют, особенно такую новую профессию которая была введена 3 года назад как «Дизайн», не знаю чему учить, учат по системе СССР(совка), однообразие, преподаватели могли смотреть на таких премьерах как Европа, Америка, и Япония, где дизайну обучают с криативом, где нет однообразных и повторяющихся предметов, и обучения ссср, не рекомендую ЗНУ для обучения данной профессии! Только потратите 4-5 лет в пустую, лучше учите английский и Едте в другую страну, желательно где-то в Европе, и там будет гораздо лучшее обучение для Вас! Чем ссср

Евгений, 21.03.2019, 13:24

ВУЗ очень и очень хороший, конечно, традиционно за исключением некоторых преподавателей))) Учился на юрфаке, понравилось, в общаге не жил!

Ким, 21.03.2019, 11:56

Окончил магистратуру факультета социологии и управления. Факультет очень слабый, знания которые дают исключительно теоретические, а перспективы трудоустройства даже с так называемым красным дипломом нулевые. Радует что первые 5 лет (бакалаврат) отучился на бюджете. О том как преподаватели хвалили магистратуру и радужно описывали перспективы которые открываются после ее окончания я опущу. Скажу лишь следующее, на выходе оказалось, что специалисты с подобным образованием в родном Запорожье не нужны и 7 лет университета - зря потраченное время. Настоятельно не рекомендую данный ВНЗ, особенно факультет социологии.

Ольга, 10.01.2019, 02:45

Мне кажется, уместно напомнить, что ВСЁ зависит от конкретного факультета и даже кафедры. Лично мне на ФИФ (перевод) нравится. Помогут, поддержат, если есть в этом необходимость.Некоторые преподаватели даже чересчур лояльные. Знания дают, главное - хотеть их принимать. Есть вещи, которые хотелось бы исправить, это везде так. Но абсолютно не критично. И не стоит забывать о вежливости и тактичности. Politeness costs nothing, gains everything...

Lana, 04.10.2018, 09:37

Мені цей університет подобається. Досвідчені і кваліфіковані викладачі, які прагнуть передати свої знання і досвід молодому поколінню. Головне, щоб було бажання вчитись, вдосконалюватись, здобувати знання не тільки теоретичні, але і практичні.

Андрей, 21.09.2018, 00:24

есть преподаватели, которые ставят свой предмет выше остальных. Хоть на лекция и на практиках материал доступно не объясняется. Преподаватели набираются наглости орать и унижать студентов при других курсах. Могут завалить на экзамене, только потому что вы ему не понравились и не волнует, что вы бюджет ( хоть вы ничего не делали ему плохого). Но радует что есть и те преподаватели которые могут реально чему-то научить. Благодаря им я на биофаке достиг каких-то знаний)))

Настя, 14.09.2018, 23:12

"заоблачных знаний никто от Вас не требует" - потому что преподаватели их не имеют. Не все, конечно же

Наталья, 11.08.2018, 19:34

Супер колледж моя дочь учится,о взятках и не слышала педогогический состав отменный ,не одного побора ребенок очень доволен и уровень знаний повышается особенно по профессии,если кто собрался поступать не мешкайте а в перед,главное посещать занятия и делать домашние задания,заоблачных знаний не кто от вас требовать не будет,главное будте людьми а не пупами земли ,и все будек ОК.

Павло, 01.08.2018, 19:03

Мені "пощастило" бути студентом цього "зразкового" ВНЗ. Є досить гарні викладачі, але нажаль це рідкість. Сподіваюся, що все зміниться на краще.

Ніколас, 27.07.2018, 22:04

Хабарі, хабарі, хабарі. Звідки ці відгуки про професійних викладачів..

Катерина, 27.07.2018, 22:01

Рівень освіти нульовий. Система поборів поаціє як годинник.

Аркадий, 27.07.2018, 21:59

Кроме фасада ничего нет. Одна сплошная Потёмкинская деревня. Лучше бы вкладывали деньги в ВУЗ, а не "осваивали", хотя, чего ещё ожидать от ф. после детских садиков

Дмитрий, 06.07.2018, 11:02

Не поступайте сюда!!!!

Любов, 23.06.2018, 15:21

Закінчила заочне відділення фізмату за спеціальністю математика в 1993 році.До того мала інженерну вищу освіту в Дніпропетровської ВУЗі на денному відділенні.Є з чим порівнювати.Нормальна лсвіта, яка дозволяє за фахом працювати. Ні в одному учбовому закладі ніяких хабарів не давала.Правильно пишуть ті, що вказують на таке - хто хоче, той вчиться.Хто не хоче - шукає обхідні шляхи.

катерина, 20.06.2018, 12:22

Закончила специальность 'Экономическая Кибернетика' очно в 2006 году, могу сказать что кроме препадавателям по физкультуре чтоб туда не ходить, больше взяток никому не давала. Да и вообще странно как можно все 5 лет ходить на физкультуру, при этому у меня экономическая специальность была, а не мастер спорта, но в программе была физкультура 2 раза в неделю. Могу сказать что диплом университета мне так и не пригодился так как я уехала в Италию, а там украинское образование не катируется и я окончила заново Университет уже в Милане

Lily, 09.06.2018, 18:06

Проучилась на кафедре иностранной филологии(английский язык) Сказать, что все ужасно - ничего не сказать. Если у вас есть блаты, то договорились, заплатили и получили свои пятёрки. Если нету, то даже можете не стараться. Не оценят. Знаний не дают совершенно никаких. Берут за обучение такие бешенные деньги, а взамен ничего не отдают. Никому не советую. И если надумали поступать - даже не вздумайте и бегите оттуда пока не поздно!!!

Наталья Волноваха, 26.05.2018, 19:56

Закончила вуз в 1983 году. прошло много времени, но воспоминание остались самые теплые, спасибо всем.

Алиша, 10.05.2018, 16:56

Закончила две специальности в ЗНУ (филология, журналистика), работаю по специальности здесь же. Коллеги и вуз всегда поддерживает "своих".

Екатерина, 09.05.2018, 15:47

ужасное место, особенно директорат и декан. сплошные взятки

Аноним, 09.05.2018, 13:09

В целом вузом довольна, хорошие и понимающие преподаватели, которые стараются проводить интересные пары. Доступное обучение. Есть конечно куда расти, ну а так не плохо все.

Марина, 08.05.2018, 12:04

Обучение довольно не плохое, многие, не все конечно, но большая часть преподавателей объясняют грамотно и доступно. Из-за того как объясняют преподаватели, зависит обучение студентов, т.е если предмет сам по себе интересен и о нем(предмете) рассказывают очень хорошо - то и учиться хочется, но если же предмет интересен, а объясняют так, что ничего не поймешь - конечно же учиться не кто не захочет. Есть и некоторые проблемы, например связаны с общежитием, но все же хороших сторон больше. Часто между 2-м и 6-м корпусами студенты ЗНУ проводят разные мероприятия, очень интересные, познавательные и т.д. Каждый сам для себя находит или минусы, или плюсы!

Helen, 08.05.2018, 09:15

Я обучением довольна, преподаватели знают свой предмет на высоком уровне, всегда готовы помочь и вдохновить. А те, кто не хочет учиться, всегда будут искать негатив и недостатки.

Анон, 13.03.2018, 15:19

Серьёзно. Тут всё в очень плачевном состоянии. Ты будешь не учится, но получать такие же оценки как и те кто учится. И учишь ты всё сам в основном. Планы не выполняются, указанные по документам сроки не соблюдаются. Я по собственному опыту говорю, я учился на ин. язе. Хорошие некоторые преподы спасают университет, иначе извините за выражение, то было бы все плохо. И знаете, самооценка у этого заведения такая, будто это МГУ, или МГИМО, или Империал Колледж, исходя из отзывов друзей которые учатся в иностранных университетах, в ВШЭ, в Университете Парижа, и Гамбурга не такая высокая самооценка. К слову, общежития этого университета, вообще калечат психику и мировоззрение студентов, вынужденные жить в такой обстановке, они начинают видеть мир сквозь призму этого треснутого ужаса. Если у вас есть возможность попасть в место лучше, даже если в другой город придётся ехать, то не поступайте сюда. Попутного ветра, удачи.

Nasy, 18.02.2018, 17:06

Хочу рассказать вам о МАН в этом университете. Касательно психологии, я сама стала участником этого мероприятия. Поэтому хочу всех предупредить НИКОГДА не пишите МАН!!!!!! Жюри не компетентное и не справляется со своими обязанностями!!! Дети которые действительно заслуживают победы остались без ничего. Однако дети которые кажется впервые увидели свои работы на защите заняли призовые места!!!! После такого опыта я с уверенностью могу сказать, что с этим университетом не стоит даже связываться!!!! P.S. что б было понятнее во время моего выступления один из членов жюри вышел и вернулся когда я закончила свой доклад. И угадайте что? В таблице с результатами стоял бал от преподавателя, который даже НЕ слышал мою устную защиту.

Юлия, 11.02.2018, 13:44

Университет не плохой - есть свои минусы, но теряет все звёзды из-за общежития №3, руководство которого обнаглело в край, требуя баснословные суммы за поселение "вне очереди". А изначально запрашивают справки про доходы родителей абитуриентов, через которые идёт отбор с кого потом можно содрать кругленькую сумму в $ и так каждый год. На какие-то простейшие просьбы кривят лица, острят, отпускают тупые шуточки и орут, что складывается впечатление о проживании не в студ.общежитии, а на зоне, где тебя ни за кого не считают. Ладно если хотя бы общежитие было достойным таких испытаний, но нет. Жаль, что высшее руководство закрывает на всё это глаза, так как, я уверена, что мой отзыв не первый касательно общежития, а положительных изменений нет.

Diva, 27.01.2018, 01:44

Здраствуйте, я первый курс. В начале я безумно была расстроена, что поступила вообще в Зп. Но сейчас я модно скачать, что очень рада. Мой факультет очень дружный. Учусь на факультете социологии и управления. Преподаватели чудесные , о коррупции вообще не слышала. А у тех кто и захочет предложить , будут проблемы. Так как не только декан университета против коррупции, но и декан факультета -замечательный, образованный человек . Так, что не понимаю людей которые пишут прохие отзывы. И лично моя общага (третья) достаточно хорошая, у нас всегда пытаются додерживатся чистоты и порядка. Прусаков лично у меня на блоке нету.

Никита, 29.11.2017, 10:18

Закончил бакалавра в 2017-м году на матфаке.И сейчас учусь на магистратуре. Все преподаватели отличаются исключительно высоким уровнем знания по своему предмету и отношение к студенту очень даже лояльное. Если уважать их,то и они будут уважать в ответ не меньше.Даже с трудоустройством помогают преподаватели.А если прогуливать все пары,а потом заявиться в конце семестра со словами "поставьте", - то так любой препод будет вам плохим,независимо от вуза или факультета.В общем, преподавателями доволен, а вот материальная база оставляет желать лучшего. Студентам приходится носить ноутбуки на пары, так как нормальных компьютерных классов в университете, по пальцам одной руки можно пересчитать и те зачастую закреплены за филологами, которым не нужны такие хорошие компьютеры. Взяток,как явления на матфаке нет от слова совсем. Не заплатил ни копейки преподавателям,да и те не требуют и не требовали никогда. Абитуриентам,советую учиться тут.

михаил, 04.09.2017, 08:46

Вуз приличный , Учится сын , Если хочешь учиться , то все в норме , Хотя те , кто волынит и платят , Так это как выберешь , Одно плохо это жуткие общежития , Совок полный , коррупция и взяточничество при поселении , Жуткая , почти ccовская система контроля , доходящая до маразма

Александр, 30.08.2017, 06:29

Дочка заканчивает ВУЗ, никому ни копейки не платили взяток. Кто хочет УЧИТЬСЯ-учится, хочешь купить-плати!

Анон, 20.08.2017, 04:16

И все бы вроде ничего, но никто не написал о расписании. А расписание ведь просто кошмар. Мало того что меняются смены так еще и выходной один переносят как хотят.

константин, 18.08.2017, 15:10

вуз..взятки..взятки...плати..и.получи.диплом...бред...

ЗНУchan, 13.08.2017, 16:30

ВУЗ нехилый, коррупция местечковая, власть у студентов, общаги они и в других городах такие же. Учишься? Учись. Платишь? Плати. КАждому свою, ну и специфики факультетов. Поступайте, сгусчоначки

Марина Шельман, 30.06.2017, 13:24

Не понимаю людей которые положительно отзываются об этом ВУЗе. Закончила 3 года назад Ист.Фак. и впечатления смешанные! С одной стороны учёба действительно хорошая, но она на 90% состоит из самообразования. Преподы читают кучу дисциплин (причем разных по направлениям) и сами понимаете уровень знания преподавателя, когда у него за полугодие 3-5 дисциплин разного направления. Коррупции нет, но от этого не слаще, ибо некоторые преподы выжимают все соки из тебя прежде чем поставят зачёт. Очень много ненужных предметов и соответственно очень большой объём сессий! А общежитие это АД! Мало того что отработки добровольно-принудительно, так ещё "гайки" настолько закрученные, что вдохнуть нельзя. Легче перечислить что в общежитии можно чем чего нельзя. Плюс эта глупость с ежегодным выселением и поселением обратно. И можно сделать ремонт в комнате, а в следующем году ты будешь уже жить в другой комнате. ВУЗ на 2, местами хорошо, местами ужасно. Если сомневаетесь - лучше не идти. Рядом есть ЗНТУ!!

татьяна собко-крылова, 27.05.2017, 22:24

Закончила в 1997.....прекрасный вуз

Мария, 23.04.2017, 19:32

Закончила матфак в 2004г. Сейчас работаю по специальности в другом вузе и могу сказать, что образование дали отличное. Есть с чем сравнить. Кто хотел - тот учился, а кто не хотел - тот взятки давал. А преподаватели - они же тоже люди, все разные, также как и студенты.

Ира, 12.04.2017, 13:22

Учусь в Мелитополе на физиореабилитолога,не знаю кому там что не нравиться?!Я не разу за 3 года никому не заплатила!Преподы хорошие и относятся с пониманием к студентам.Но имеется в виду именно студенты которые хотят получать знания!Да безусловно минусы есть, и не мало,Это и ужасная общага,и отсутствие некоторых обесчещенных "вещей"и отсутствие стипендии.Но это не по вине преподов , так что на них не стоит нападать!!Да и вообще напишите хоть один ВУз где все идеально и нет не довольных?!Так что ребята не бойтесь и поступайте, тот кто действительно хочет получать знания -получит, а те кому хочетьчя поплакать и что бы их "бедных и несчастных " пожалели-ищите другие ВУзы

Александр, 28.03.2017, 11:49

Вы еще расскажите как вы там добровольно принудительно, взятки не платили не разу. Под прикрытием на "задобрить препода".

Ирина, 30.01.2017, 22:30

Училась в ЗНУ(ист.фак.) в 20 веке! Все знания,что получила там-пригодились в практической деятельности!

Марина, 14.01.2017, 21:43

Закончила ВУЗ в 2012 году, училась на математическом факультете, на бюджете. Преподы нормальные, как и все люди разные, ко всем нужен свой подход...Специальность тяжелая на восприятие, поэтому при трудностях в сессии приходилось находить и другие методы сдачи. Никогда не поверю, что нет коррупции, она всегда была и будит везде в нашей стране! И вообще это проблема студента - не можешь выучить и сдать тогда плати, и думай через какие десятые руки ты сможешь передать деньги.

Анна, 12.01.2017, 13:52

Училась с удовольствием на биологическом факультете. Знания получила и нашла приличную работу. Нужно не лить грязь на ВУЗ, а учиться и все будет нормально. Если не нравится жить в общежитии - ищите квартиру. Преподаватели на биофаке знающие и нужно эти знания у них черпать, а также учиться самостоятельно. Работать в библиотеке. За время учебы никому не платила.

Татьяна, 04.01.2017, 23:31

Училась несколько лет назад на СПП - все супер! Спасибо ВУЗу. Знаю точно - если учиться хочешь - здесь научат. Не платила. Приходилось иногда побегать к преподам, но это, опять же, связано с моими же пропусками. Если препод видит, что работаешь - обязательно поможет

Анна, 10.08.2016, 14:19

Дочери 15 лет, думаем вместе кем быть и где учиться.Кроме официальной информации о ВУЗах читаем и отзывы.Дошла до родного ЗНУ. Ужасаюсь некоторым коментариям: класненько, бездушные преподаватели, взятки...Удивительно, сколько мусора размещают студенты здесь. Могу сказать, что я получаю здесь второе высшее(заоч.) на кафедре украинского языка и литературы. Да база у меня уже имеется и опыт работы тоже, но и декан и преподавательский состав умнейшие люди, готовые дать знания, помочь и подсказать как сделать.А делать и учить необходимо самому. Я старше многих своих сокурсников и встречала высказывания:"преподаватели должны ", возникает вопрос а студенты разве не должны думать, учить, делать и т.д. Мои сверстники еще в 2000 закончили разные факультеты ЗНУ ( ин.яз, псих., ист.фак.в этотом ВУЗе еще в начале 2000 и работают вполне успешно не только в Запорожье.Так что , уважаемые студенты. учитесь и думайте!!!

Александра, 11.07.2016, 12:04

Есть такое интересное выражение "Алюминиевый тазик строит из себя хрустальную вазу" так вот прям в точку про ЗНУ Почему то в этом вузе даже самая начинающая, только пришедшая ... строит из себя оооочень много Все думают что им что то должны Я скажу так, за деньги тут не хватаются (показывая тем самым что они и так очень состоятельные и гордые) в этом вузе что бы тебе что то банальное подписали надо пройти круги ада ) всё делается специально) видимо персонал подбирается "неудачников" которым только и есть дело до того что бы издеваться За деньги скажу так: заплатить можно, но никто не заставляет Учишься - учишься, платишь - плати Ну и самый ужас это конечно общежитие) Такого ада я не испытывала никогда Будто в карцере 4 года )) Все запуганные Кароче если вы хотите испытать студенческие годы, то это не сюда А вот если хотите ОТСИДЕТЬ не по детски, милости просим ))

Андрей Л, 21.06.2016, 16:14

Закончил в этом году ЗНУ, сказать честно - туфта! Несомненно преподают хорошо, есть даже замечательные преподаватели, но есть и ужасные. На моем факультете взяток не брали и в некоторых моментах жалел что не брали.А так в целом учеба хорошая 8/10. Деканат ужасный - 4/10. А вот общежитие это просто убожество. Постоянные проверки, туча ограничений и контроля, будто Я не в ВУЗе учился, а в колледже на базе 9и классов, ото только воспитателей не хватало. Состояние общаги ужасно, места мало и заселяли в комнаты больше положенного, за место в общаге нужно грызть глотки, ибо каждый год собирается комиссия которая решает жить тебе в следующем году или с вещами на выход! Каждый год нужно выселяться, вывозить все вещи, потом заново поселяться, отрабатывать по 40 часов! В общем общежития ЗНУ это их огромнейшая слабость! Всем кто сюда поступает, мой Вам искренний совет - ищите квартиру сразу! Общага - 2/10

Карина, 03.03.2016, 22:15

Если решили выучиться на юриста, то точно сюда не поступайте, без штанов останетесь, да и знаний ноль..Рада, что наконец-то закончила этот ад!

Алинка М., 15.12.2015, 00:55

Учусь 5 год в этом ВУЗе. На ф-е СПП, отличные знания и преподаватели. Хочешь учиться- вперед! Отдельное спасибо за знания: Поплавской А.П., Ищук О.В., Гранд В.В, Шевченко Н.Ф.

Алина Мельникова, 15.12.2015, 00:44

ВУЗ-замечательный! Я учусь 5 год на факультете СПП, замечательные преподаватели, классный декан, отличные знания!

Денис, 27.09.2015, 21:48

Окончил колледж при ЗНУ, по специальности "Финансы и кредит". Отношения двоякое. Много, очень много не нужных дисциплин. Профильных предметов было мало, но преподаватели, именно по профильным предметам - отменные! Требовательные, строгие - но это им большой плюс. Подруга паралельно мне, сразу поступила именно в универ, а не колледж. От нее были одни жалобы на древних как фекалии мамонта преподов, которые вместо лекций рассказывают об СССР или о работе на заводе. Либо вообще лекции не читают/не приходят.

Наталья, 12.08.2015, 11:57

Я много лет назад проучилась в этом университете всего два курса и жила в общежитии, но не могу спокойно читать комментарии выпускников, которые поливают грязью свой вуз. Думаю, что, прежде всего, нужно посмотреть на себя и оценить свои возможности. За два года никто с нас взяток не требовал и не брал. Что же касается "учат плохо", то отвечу - человек учится на протяжении всей своей жизни сам, и никто не обязан стоять над ним и заставлять учиться. Я вспоминаю свой вуз, а мне есть с чем сравнивать, только с теплом и благодарностью. Надеюсь, что мой комментарий прочитает наш куратор Павленко Ирина Яковлевна, я та Ваша студентка из Донецка, которая училась с 1989 по 1991 год с Катей Петрив, Уколовым Костей, Гнып Надеждой, Покровским Яном и др. Спасибо Вам большое! И Сапожникову, и Борщевскому, и нашей молодой преподавательнице латыни, к сожалению не помню имени и отчества, но язык знаю до сих пор. Я горжусь, что начинала свою учебу именно в Запорожском национальном университете.

Аня, 24.07.2015, 18:20

я неимоверна рада что закончила этот универ ! все в нем было г.....если что закончила на отлично и взяток не платила , но деканат г... преподы г....

София, 08.06.2015, 19:33

Замечательный университет. Учусь на экономическом, ни разу ничего не платила. Преподаватели понимающие, высококвалифицированные. А то, что пятёрка по микроэкономике дорого стоит - не проблема, а достоинство. Ведь так побуждают учиться, а не диплом покупать. Люблю свой универ)

Настя, 17.05.2015, 19:27

Только вот закончила. Буду очень скучать. За все время никому никто из нашей группы ничего не платил. Если учить то что задают - вообще проблем не будет. За пять лет был только один вредный препод.

Кристина, 04.02.2015, 15:40

Не знаю почему вы так плохо отзываетесь о вузе и преподавателях. Если вас учителя в школе не предупреждали о том, что никто за вами бегать не будет, то это конечно же ваши проблемы. Преподаватели разные, хорошие, плохие, но от ВУЗа это не зависит, а только от человека. Учить надо и самому. Тем более можна узнать то что в ВУЗе не дадут. Знания зависят не оттого что вам расскажут, а оттого что вы хотите знать, от вашей инициативы. Никто ничего вам не должен, как это было в школе, нужно самому добиваться. Если вы поставили перед собой цель быть в жизни кем-то то это только от вас зависит станете или нет. ВУЗ хороший, но у каждого есть выбор куда ему поступать.

юлия, 22.01.2015, 23:29

Если вам достаточно посещать большую часть пар и иметь средненький такой уровень знаний (все это сопровождается влегкую полученными 4 и 5), то ВУЗ для вас. Никаких глубоких знаний тут не получите, ибо преподов, которые реально могут научить, можно пересчитать на пальцах одной руки,

Мила, 06.11.2014, 20:15

Самый лучший ВУЗ в Запорожье. Закончила в этом году факультет менеджмента, очень довольна. Преподаватели в основном супер!!! Как доброжелательны так и требовательны. Если есть желание учиться, знания будут, а если желания нет, то могут и отчислить. С теплотой вспоминаю преподавателей кафедры менеджмента организаций и логистики.

Маер, 28.09.2014, 10:03

Граждане, учусь на юриста на заочке, 5 курс, бакалавр, мне выдали там не слабую академ разницу, кому заплатить что ее закрыть, ибо преподов на кафедре бывают только "завтра", а это завтра не календарное в ЗНУ.

Arina, 17.09.2014, 10:24

Лентяй - он и в Африке лентяй! И ему не помогут даже самые лучшие преподаватели! Нытики - идите в детсад. ЗНУ - лучший в Запорожье ВУЗ!

Жкх, 29.08.2014, 12:05

+ можно поступить. - бюрократия сплошная!!! везде нужны бумажки и очереди бешенные что на приеме док-тов в универ что в общагу организации ноль. .ЮРФАК -никак не привязан к общежитию могут и рекомендовать аж у чорта на куличках. не обльщайтесь . но слава богу хоть не отказали и на том спасибо!!!

Мнение каждого важно, 12.08.2014, 16:05

Хороший университет. Что вас не устраивает? Проучилась 4 года и не разу не платила никому денег, ничего не покупала. Доброжелательные преподаватели. Есть,конечно, не особо хорошие, но они везде есть. В целом, хороший коллектив. Не нравится-переходите в другие ВУЗы

Тина, 14.05.2014, 06:20

ВУЗ отличный! За 5 лет не заплатила никому ни копейки на юридическом заочном. Конечно, преподаватели разные, но в большинстве относятся с пониманием и доброжелательно. Если хочешь знать, то будут и знания и диплом. А лентяи и бездельники сами виноваты.

Анила, 20.01.2014, 14:30

В каждом ВУЗе есть свои плюсы и минусы! Я уже на 5 курсе факультета реабилитации и ни разу не пожалела, что сюда поступила и что вообще здесь учусь! Есть замечательные преподаватели, которые всегда тебе помогут и пойдут на уступки безвозмездно! И знания у нас лучше, чем в некоторых работников Америки и т.д.! Так что ВУЗ достаточно хороший для того, чтоб обливать его грязью!

Ирина, 24.12.2013, 19:39

Дизайн. это просто ужасно. поступала на 5-ый курс но предложили место только за деньги. экзамен проводился, но баллы не стояли у некоторых людей, у меня в том числе. хамское обращение было еще при сдаче документов. В итоге я поступила несколькими днями позже в другой ВУЗ на бюджет! причем учебное заведение намного лучше.

Марина, 01.12.2013, 13:10

Нормальный, достаточно сильный ВУЗ. Поступайте и учитесь, не слушайте тех, кто говорит всякие гадости. Если студент стремится получить знания, прикладывает усилия, то он обязательно получит и добьется своего. А если студент - лентяй, хочет без труда получить диплом, то такому всё и все будут плохими. Очень рада, что получаю качественное образование. Довольна тем, что администрация видит главным своим долгом - научить, а не вывести своих студентов на бестолковые и глупые Евромайданы, где студенты даже не понимают чего они добиваются.

Александр, 26.11.2013, 16:25

Плохой уровень образования.

Валерия, 19.10.2013, 14:22

сколько же гнилых слов, не нравится-забирайте документы и валите в классные универы!!! ВУЗ нормальный, ни фига не дыра,даже очень все хорошо, некоторые преподаватели крысы, но в этом вина не ВУЗа, а человека, не путайте!! Учусь на 2м курсе и не разу не пожалела.. Пишите бред, честное слово!!!

Алиса, 13.10.2013, 00:09

Мой совет - не поступайте сюда. ВУЗ - не из лучших, а откровенно гооря - дыра! Готовтесь к тому, что справедливости тут нет, поступить легко, но вот проблемы начнуться потом. Места в общежитии это отдельная больная тема. Если хотите место - то платите, а так всем будет плевать, хоть вы за 1000км живёте, хоть у вас доход минимальный. Ищите квартиру в Запорожье и выкручивайтесь как хотите! Преподователи есть хорошие и требовательные, а есть те, которым на вас плевать и которые открыто вас презирают. Получить знания тут сможет только тот, кто сам будет всего добиваться, от учителей многого не ждите. Готовтесь платить и платить много. Вроде требуют мелочи - книгу купить, бумагу, файли и т.д., но требуют с завидной переодичностью. Такое ощущение, что в ВУЗе только развлекаються, но никак не учаться.

Ксения, 10.10.2013, 11:18

Учусь в этом ВУЗе на 4 курсе. Если есть возможно не поступать в этот ВУЗ, лучше не поступайте. При таком отношении преподавателей мотивация студента падает, так как не весь материал есть в интернете, а его может объяснить преподаватель. Здесь всем пофигу на вас будет, никто никому не нужен будет. Рассматривайте Харьковские, Днепропетровские и др. ВУЗы.

Конфетка, 04.09.2013, 22:25

Преподы непонятно зачем нужны.На лекциях нормально ничего не дают,всё приходится самому делать.С таким раскладом проще на заочку перейти,хоть время не буду убивать на бесполезных парах

Киса, 15.08.2013, 08:25

Дико отстойный вуз!!! Дисциплина это ваще отпад - на расписании одно а на занятии вообще другое. В Мелитополе на первом занятии зашел молоденький заведующий и выдал нам ценник что сколько нам будет стоить. Студенты никому не нужны, поэтому на занятия идет 2-3 человека. Буду переводиться, если успею.

NN, 03.08.2013, 14:54

Закончила магистратуру на ФИФе. Многого от университета не ожидайте, все в основном зависит от личной мотивации и трудолюбия студента. Есть очень-очень хорошие преподаватели, в основном на старших курсах вели, есть и очень посредственные - да как и везде. За пять лет никому ни разу ничего не платила - никакой необходимости не было, хотя особо одаренной себя не считаю. Требования к студентам откровенно занижены.

Тима, 11.07.2013, 19:25

Много лицемерия и вранья.Никому нет дело до студентов, всем пофиг.Все преподы лицемерные! Это ужасно!Ничему не учат-занимайтесь дома сами называется! Опаздывают на пары на мин 40!! или вообще не приходят!Отстой!

Никита, 02.07.2013, 15:56

Афигительный Универ

Валера, 28.05.2013, 17:34

Считаю дни чтоб его закончить. Ужасный вуз! Никому нет дело до студентов, всем пофиг. Каждый качает свои права. Кто прав, кто нет не разберёшь. Бывали и такие случаи, что назначили преподавателя по какой-нибудь работе, а он тебе говорит, я не знаю как это делать, обратись к другому! Да как так!? А потом спрашивает, а почему ко мне не подходили. Все преподы лицемерные! Это ужасно!Ничему не учат-занимайтесь дома сами называется! Опаздывают на пары на мин 40!! или вообще не приходят!

Николаенко Светлана, 09.05.2013, 11:55

Учусь на 5 курсе ЗНУ факультет психологии ,очень довольна ,очень интересно .Даже мне заочнице и то интересно знаний дают достаточно. Особое спасибо Н.А.Губа замечательный преподаватель и зав кафдрой побольше бы таких преподавателей.Да и вообще у нас все преподаватели отличные ,очень интересно ведут лекции. Еще раз огромное им спасибо!!!!!

Инна, 26.03.2013, 15:26

физ реабилитация отстой!!! Пока училась- весело было, теперь работу невозможно после ЗНУ найти, преподают фальшиво.

Кристина, 02.02.2013, 21:00

учусь на заочном економ.фак..Я довольна!взяток не требуют.Очень много хороших преподавателей,которые идут на встречу-Линенко,Гельман,Киселёва,Макаренко.Но есть такие,от которых наизнанку выворачиват-Богма,Колобердянко и т.д.смысла в том,что они читают не вижу!тупо с книжки какой-то!

Владислав, 17.01.2013, 17:07

Учусь на первом курсе юридического факультета. Преподы есть разные, Есть товарищь который вообще за весь семестр моего обучения не пришел вовремя на пару по-моему не разу(не пришел вовремя считаю после 20-ти минутного отсутствия препода) фамилию называть не буду,еще один кадр не на лекции не на семинаре ничего не может толкового сказать(даже фамилию не помню этого препода).Есть и такие на пары которых ходить интересно и хочется,за это отдельное спасибо Ганзенко А.А. он шикарно читает лекции. Со взятками дела обстоят нормально, никто лично у меня взятку не требовал, но есть те которые берут... т.е. если будешь нормально учиться то платить не потребуется.... если же какой то предмет тебе ну уж очень не нравится - есть люди с которыми можно договориться. Большинство преподов свое дело знают, некоторые рассказывают очень подробно и познавательно даже на семинарах(Середа,Бостан,).В целом ставлю университету твердую четверку.

Оля, 04.01.2013, 14:05

просто ничтожный вуз. Не вижу смысла тут учиться, взяточничество и коррупция. Машинка , кстати, не лучше, поэтому поступайте лучше куданибудь в другое место

Ольга, 16.12.2012, 19:42

Учусь на туризме. Нравится очень.

чупранков юрий константинович, 03.12.2012, 17:55

Любой ВУЗ ответственен за своих преподавателей в Украине, но далеко немногие преподаватели ответственны в своих действиях перед учебным заведением. И тем не менее, уровень образования в первую очередь зависит не от преподавателей, а от студентов наполняющих факультеты своими притязаниями к образованию и общей культуры получения хороших знаний. Именно пытливые и требовательные к знаниям студенты диктуют политику высшего учебного заведения. Чем больше таких студентов, тем лучшие знания получают и все середнячки. Никакое образование не бывает лишним и любые знания можно совершенствовать, но лучше начинать делать это пораньше. Поверьте, у студента-выпускника все трудности впереди, а у первокурсника позади.

жана, 09.11.2012, 20:10

ненаижу его...денег не хватит..все учу все сдаю а деньги просят корупция...уроды зну

Настя, 11.10.2012, 19:35

учусь на втором курсе ФИФ. собираюсь на заочное со второго семестра. ибо нет желания платить 10 тысяч за то что сама учусь. нам преподаватели прямо говорят что мы должны сами учить все, и сами заниматся, сами осваивать правили и всякие задания особенно если первый раз видим. никто ничего не объясняет - что понял сам, с тем и остался.. то есть мы по факту учимся на дневном отделении заочно. ну и накой такое надо??!

оавфл, 29.09.2012, 20:13

я люблю свой универ))в школе постоянно агитировали поступать в Киев,но родители не отпустили и я осталась в Запорожье)если честно пока не разу не пожалела,мне очень нравится,единственное что скажу,поступайте только на тот факультет который вам нравится иначе будет вам трудно)+ни о каких взятках и речи нет,я староста так что в курсе событий,преподаватели очень хорошие(очень интересно преподают,сложно учиться не смотря на то что я закончила гимназию и мне есть с чем сравнить)но конечно же многое зависит от факультета)я учусь на фифе)

Екатерина, 28.09.2012, 23:28

Закончила и работаю в ЗНУ методистом заочного отделения деканата факультета социологии и управления. Своим факультетом очень довольна. Преподавательский состав очень ответственный. Если студент лениться, чего-то не понимает всегда тянут до последнего дабы не отчислять. А заочникам, которые возмущаются о продолжительности обучения, вообще стоит молчать. Заочное отделение это пары всего в среднем 30-40 дней в учебном году. А строки обучения придумывают не ВУЗы, а Министерство. И никто не переплачивает за дополнительный год на бакалаврате - выходит практически столько же, сколько бы Вы платили на дневном (немного меньше). Предназначение заочной формы обучения в первую очередь - это получения образования при необходимости продвижения по службе, невозможности посещать дневное отделение, получение второго образования для совмещения обязанностей и т.п.Да и стоимость обучения не ректор пишет, а опять же Министерство!Каждый из нас вправе выбирать где учиться и не будет поливать грязью ВУЗы.

Наташа, 28.09.2012, 09:23

Равных в области нет! Сама закончила и другим советую.

Ілона, 26.09.2012, 10:34

Не можу казати за інші міста, але це найкращий ВНЗ в Запоріжжі. І за рівнем підготовки студентів до професійної діяльності і за складом викладачів. В той час коли мої всі однокласники, навчаючись в Інженерній Академії, КПУ, ЗІЕІТ, гульма гуляли і "не парились" за навчання, бо це виші, під назвою "все продається", ми не бачили світу білого за книжками, бібліотеками і науковою діяльність - це і є справжня підготовка і знання. Непогану підготовку дає і ЗНТУ. Знаю точно, що в ЗНУ навчають за Болонської системою, де чітко окреслено за який вид діяльності студента скільки балів ставлять, а в інших вишах - бардак, хто як вигадав, так і оцінює. Щодо повідомлення: "Яна, 07.09.2012, 11:23 ", то Термін навчання: бакалавр: денна – 4 роки, заочна – 5 років. спеціаліст: денна – 1 рік, заочна – 1 рік. магістр: денна – 1 рік, заочна – 1 рік. Вважаю, що все виправдано, бо між заоч. і ден.- велика різниця! І це не лише в ЗНУ, а й в інших вишах Запоріжжя і України!

Елена, 17.09.2012, 11:05

Поставила 4, так как сужу только по своему факультету (ФИФ). Нагрузка есть, учится сложно, особенно тем кто учится не хочет. Проучилась год без взяток, и надеюсь в дальнейшем так и будет... от студентов слышала что некоторые берут, но не требуют и даже не намекают, тем более если видят что студент сбособный и просто ленится. На кафедре перевода, преподаватели знают своё дело, но не без исключений(!). Обучением в принципе довольна, и абитуриентам этот ВУЗ посоветовала бы. Один минус в том, что на второстепенные предметы иногда уходит намного больше нервов, терпения и т.д. чем на основные...

Євген, 15.09.2012, 06:43

Навчаюся на економічному- подобається все. Відмінно

Яна, 07.09.2012, 11:23

Во всех нормальных государственных ВУЗах на заочном отделении учатся 5 лет чтобы получить специалиста, а в ЗНУ 6 лет! Так что делайте выводы!

НАТАЛЬЯ, 07.09.2012, 10:48

Очень плохо... На данный момент занялись переводом в другой вуз, закончила 4 курс (заочное отделение), оказалось что диплом бакалавра дают после 5-го курса, а специалиста после 6-го, где это прописано пыталась найти не получается, в других вузах возникает проблема, во всех 5 курс специалист. Это просто наглость платить за лишний курс...

Наталья, 07.09.2012, 10:34

На данный момент столкнулась с тем, что на заочном отделении только после пятого курса выдают диплом бакалавра, если во многих учебных учреждениях на заочном выдают специалиста.Сейчас занимаемся переводом в Киев и это затрудняет, т.к. надо сдать большую академ разницу или идти на 4-й курс заново. Просто обдираловка по деньгам, т.к. платить в ЗНУ надо лишний год 6-й курс чтобы получить специалиста....

Виктор, 30.08.2012, 23:03

А больше всего, веселит несчетное количество бабушек, которые каждое утро ползают перед спорткомплексом, выщипывая сухие травинки. Это мне напомнило мою армейскую юность. А неделю назад, по газону ползала девушка с ножницами. Жаль не догадался сфотать. Нет, я не против чистоты, но это уже смахивает на диагноз. Кстати при более рациональном использовании трудовых ресурсов можно было бы и окна во втором корпусе уже поменять.

Виктор, 30.08.2012, 23:02

Я работаю в большом учреждении. Занимаюсь подбором кадров. От большинства выпускников ЗНУ я в тихом ужасе. Экономист не может пояснить, что такое рентабельность?! А мой вопрос: «Умеет ли он читать баланс предприятия?» он вообще не понял. Другой, такой же специалист, долго пытался найти слова, чтобы ответить на вопрос, что такое эффективность производства? Так и ушёл, унеся с собою эту тайну. Потом был юрист, который не подозревал о том, что существует инструкция про виконавче провадження. Очень жалею, что не вел дневник. За десять лет можно было бы много смешного записать. А еще, я каждое утро хожу мимо главного корпуса и не перестаю удивляеться. Первое, это скульптурная безвкусица. Наставили каких то дурацких скульптур, испоганили сквер перед площадью. Большей безвкусицы не найти во всем городе. Раньше там были прекрасные орехи и липы, которые летом давали тень и прохладу. Теперь карликовые березы, ни уму ни сердцу.

Инна, 15.08.2012, 13:10

В любом Университете потихоньку учитесь детки : взяток не будите давать. Бывшая студентка Никопольского Экономического Университета 2001-2001-6г.

Inness Bach, 08.08.2012, 18:58

Закончила ЗНУ в 1998 году (англ.филология), и очень этим горжусь. Преподаватели были у меня отличные, знания дают на все 100%. Если хотите быть действительно спецом своего дела,вам прямо сюда. За все время своей учёбы никому ничего не платила, о каких взятках вы тут говорите?

А.П., 05.08.2012, 21:35

Универ вполне приличный. Факультет, о котором уверенно могу судить - филологический. Преподаватели разные, но чтобы так уж явно требовали взятки - этого нет. Хотя знаю тех, кто не откажется поставить оценку за деньги (именно не откажется, но так, чтоб специально валили - нет). Деканат и кафедры нормальные, в принципе, всё можно объяснить и всё поймут, и любую проблему помогут решить. Хорошо поставлена научная работа и, если захотеть, за время обучения можно стать неплохим молодым учёным. Знания дают крепкие (может, сказывается тот факт, что факультет старый, и опыт преподавания наработан за 80 лет), но при условии, если студент эти знания получать хочет. Если нет - или отчисляют (но уже так, в самом крайнем случае), или всё-таки тянут и дают диплом (вот она, человечность!). В общем, учиться можно.

к, 23.07.2012, 12:36

Университет не хуже чем другие!!!Получить хорошие знания можно везде, было бы желание! Много хороших и талантливых преподавателей, а бездари или те кого их родители пропихнули преподавать везде есть. Не жалею о своем выборе.

Абитуриентка)**, 06.07.2012, 18:39

Прочла все ваши коменты по поводу ВУЗа,. На днях собираюсь подавать туда документы, сама из далека.... Еще такой вопрос , если кто может ответьте: есть ли у меня возможность поступить на бюджет, если я уже год отучилсь на гособеспечении только в другом ВУЗе(естественно потом там перевестись на контракт)??

Данил, 02.07.2012, 16:04

в этом году планирую поступить,очень надеюсь что поступлю...

Наталья, 01.07.2012, 10:45

Здравствуйте всем,у меня вопрос,я из России,смогу ли я поступить туда,если ни когда не изучала украинского языка?на менеджмент,и сколько заочное стоит?)))

Владимир, 11.06.2012, 08:51

товари щи ! ЗНУ-это бледная тень бывшего пединститута Раньше это был ВУЗ Сейчас -это обычное учебное заведение с большими амбициями

Сергей, 09.06.2012, 00:44

И это университет - в школе лучше учат, зачем такие вузы нужны вообще

Виктор, 26.05.2012, 05:22

Рад, что закончил магистратуру именно этого вуза...

Мария, 22.05.2012, 08:54

Учусь-довольна!

Марина, 28.03.2012, 17:21

единственный минус, что не трудоустраивают, все только на словах...жаль мне сказали, что не дадут диплом пока не найду себе работу, что делать?

Елена, 23.03.2012, 17:30

Могу прокомментировать как со стороны бывшей студентки, так и со стороны бывшего работника. Из факультетов сильными считаются: РГФ, биофак, истфак - это те места, где можно что-то получить от учебы.Из преподавателей выделю: Нестеренко, Меняйло, Омельянчик, Кургузова, Омельченко, Николаева. А "халтурщиков"-преподов хватает во всем ЗНУ, есть они даже среди профессуры (те, которые читают лекции по ксероксам), а некоторые уникалы своим старческим маразмом уже довели студентов до истерики. Взятки были, есть и будут. По-поводу общаг, так если бы живущие там студенты поменьше курили траву (до состояния реанимации) и пили как кони, кураторов групп не заставляли бы шляться в вечернее время с инспекциями по общежитиям (напомню ,что львиная доля кураторов женского пола).

Вика, 22.03.2012, 20:46

самый лучший вуз никому деньги не платила,преподаватели клевые,относятся с пониманием,очень жаль что закончила учебу,с удовольствием вернулась бы обратно)))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Станислав, 09.03.2012, 13:19

Я учился в АРИУ(то есть в частном вузе. Поверьте, нет там ничего лучшего. А с некоторыми преподавателями ЗГУ мне пришлось столкнуться, они у нас на 5 курсе принимали госэкзамен и защиту диплома(АРИУ тогда считался филиалом ЗГУ). Каких-то особых знаний я у них не обнаружил, зато строят из себя, как будто они умнее всех, и мы должны перед ними пасть на колени, за то, что они такие умные снизошли до нас, провинциальных бездарей. Если закончил один институт - нечего после этого идти в другой, везде будет то же самое. Есть научные библиотеки - иди туда и изучай сам, что тебе надо - дешевле обойдется.

Аліна, 29.02.2012, 16:54

Я дуже задоволена відношенням до студентів. І тільки раджу віддавати своїх дцітей в ЗНУ. Да, всюди можна знайти недоліки. Але батькам теж потрібно думати про своїх дітей. І хоч раз в місяць поцікавитись їх навчанням і поведінкою. Не можете зізвонитись з куратором, зателефонуйте в деканат. Вам завжди будуть раді і нададуть інформацію.

светлана, 29.02.2012, 10:42

Я недовольна большие обещания,а выполнение нет.Общежитие не получили,с куратором никак не могу связаться. Три месяца ждали студен.билет.Как для родителей иногородних информации никакой нет.

Ангелина, 22.02.2012, 16:45

ЗНУ - один из лучших вузов в Запорожской области. Советую поступать в ЗНУ. Я получила там прекрасные знания и сейчас дети мои учатся. Сын - на юридическом, а дочь на - биологическом. Оба довольны обучением и отношением преподавателей. И с деканами я часто общаюсь. Всегда получаю исчерпывающую информацию. Хороший ВУЗ одним словом.

Студент, 22.02.2012, 09:22

Очень классный ВУЗ. Хотите получить знания поступайте в ЗНУ и не слушайте никого. Учился на биологическом факультете. Могу сказать, если хочешь получить знания, ты их получишь. Честь и хвала проф. Омельянчик Л.А., что факультет развивается и другим профессорам и доцентам, что дают нормальные знания. После окончания нашел нормальную работу. Ваше будущее в Ваших руках. Не валяйте ВАНЬКУ и все получите.

Бурёнка, 17.02.2012, 19:10

В запорожской области 11 докторов юридических наук: 9 в КПУ, 1 в ЗНУ, и 1 в мелитополе! Цена на юр. фак: в ЗНУ-14000, в КПУ-9400(в институте права), в ЗНТУ-10500(на юридической кафедре)!!! Если вы умный и можете поступить на бюджет, то поступайте в ЗНУ, но зачем поступать на контракт в ЗНУ? И в КПУ, и в ЗНУ, и ЗНТУ одинакове дипломы( государственного образца). В ЗНУ у вас будут требовать за сессию в среднем 750 грн., в ЗНТУ-больше 1000, в КПУ-до 200( им не выгодно выгонять студентов). Сравняйте фотографии КПУ, ЗНУ и ЗНТУ и вы поймёте, где лучше!!!

Лена, 16.02.2012, 11:16

Журфак этого универа - один из лучших в Украине!!!

Иринка, 13.02.2012, 18:35

Вообще не плохо!=))

Ксения, 31.01.2012, 13:10

Грубо говоря не очень( Преподаватели бездушные, стены холодные;(

Роман, 18.01.2012, 21:01

Хороший универ. Учился,знаю.Учителя к нормальным людям нормально относятся!

Роман, 18.01.2012, 20:57

Хороший универ. Учился,знаю.Учителя к нормальным людям нормально относятся!

Студентка 3*, 18.01.2012, 02:16

Поставила троечку.Могу судить только о факультете журналистики. Вообщем, база неплохая, только все придется понять/найти/осмыслить самому. Индивидуальные работы, планы...вообщем, обучение индивидуальное) Преподаватели в ЗНУ для красоты. зато взяток не надо, если сам знаешь. во всяком случае на этом факультете. преподаватели нормальные только на кафедре "видавнича справа та редагування", куда и советую поступать, если уж на журналистику решили. аудитории ужасные, знания-сколько сам захочешь выучить) лекций почти не бывает. семинары, семинары, семинары, самообучение...

Сергей, 16.01.2012, 20:47

Вуз может и неплохой, но отношение преподавателей к студентам убивает!особенно к заочникам!никакого даже малейшего шанса на помощь нет,их не найдешь, а если и нашел то на хер послали!так что...а в машинке точно то же самое, даже по-серьезнее.особенно бесят ЗНТУшные-КПУшные преподаватели,которых никогда нет.и строят из себя супер профессионалов! с тем же успехом купи диплом и учи сам,вот и заочное отделение.

Студент, 03.01.2012, 11:59

Очень хороший ВУЗ,особенно биологический факультет. Дают знания и теоретические ,и практические. Понимают и помогают студентам. Преподаватели очень знающие, особенно Бовт В.Д., Омельянчик Л.А.,Панасенко Т.В. и др.Честь им и хвала.

владимир тирон, 17.12.2011, 21:24

два раза заканчивал этот вуз и не жалею. филфак, русский язык и литература - самые теплые воспоминания о преподавателях мурач, борщевский, пахомова, фадеева, муравин, беломорец и др. в 2009 г. закончил магистратуру "педагогика высшей школы". спасибо шевченко, мищик, пащенко, валярской. коррупция для тех, кто не хочет учить, а я не дал никому ни копейки. еще хочу закончить истфак и политологию, и, уверен, сделаю это с огромным удовольствием!

каролина, 09.12.2011, 22:06

закончила экономический факультет в 1999 году, базовые знания дали, жалею, что одновременно не училась на юридич. фак-те, сейчас в работе очень бы пригодилось.

Катя, 16.10.2011, 13:25

если сравнивать с машинкой, то этот вуз намного порядков сильнее как в сфере обучения так и дисциплины, машинка шарашкина контора, хочешь ходи , хочешь не ходи, можно не ходить на пары и не сдавать долги тебе и слова никто не скажет, какая там может быть речь о нормальном образовании. Хотя что касается цен, то машинка в 2 раза дешевле

Филя, 14.10.2011, 18:04

Мне не нравится..а на счёт взяток..ахахаха так смешно читать.))) Всё там берут и очень даже отлично. Наверное сами преподаватели и пишут ,что в ЗНУ взяток нет.. бред........считаю дни,чтобы быстрее закончить этот универ. Есть замечательные преподаватели..но их по пальцам можно сосчитать..остальные...

Анна, 21.08.2011, 18:31

Университет ничем не хуже всех остальных ВУЗов Украины. Аудитории плохие? Ну так посмотрите, сколько денег государство выделяет на поддержание ВУЗов. Хотите красиво учиться - своими ручками делайте ремонты! По поводу взяток.. Поступала на старшие курсы. При сдаче академ. разницы меня усердно запугивали большими суммами (причем, это были сами студенты). НИ КОПЕЙКИ НЕ ЗАПЛАТИЛА! Преподаватели математического факультета - люди, которым просто низкий поклон! Столько балбесов тянуть, заставлять учить и понимать, да еще и за не такие уж и большие деньги - это подвиг! Учиться заставляют. А вы как думали? В любом учебном заведении сейчас такая тактика: хочешь иметь знания - бери книжку и учи сам, не хочешь сам - твои проблемы! Это современная методика не только ВУЗов, но и школы, с первого класса. А "дитятки" думают, что им за красивые глазки в голову вложат томов этак 20 всемирной энциклопедии! В общем, уважаемые родители, если хотите, чтоб ваши дети не были оболтусами, ведите в ЗНУ!!!

выпускница, 18.08.2011, 17:47

Оценки разные из-за того, что на каждом факультете свои тараканы, где-то больше, где-то меньше. Оценить могу только факультет журналистики, который и заканчивала. Две "звездочки" стоит за неплохую материальную базу и за человеческое отношение отдельно взятых преподавателей. В целом все очень, очень плохо. Оцениваются не проф. навыки, а частота посещение и заискивание. Работающие по специальности люди не в почете, т.к. лучшими студентами признают многоопытных подлиз, готовых за чистую монету принимать вливаемый в уши бред. Практических навыков не дают, что и не удивительно, ибо практикующих журналистов или профессоров - мизер, подавляющее большинство - выпускники с филологии. Есть хорошие преподаватели, но некомпетентность некоторых , приправленная чисто бабскими наклонностями к сплетням и необоснованному злословию, присутствует. В общем, искренне не советую вступать на факультет журналистики в ЗНУ

Юрий, 06.08.2011, 21:47

Дочка учится в этом университете.Говорит-"тяжело папа", потому что преподаватели очень требовательные. Так держать ребята!Моя оценка 5! Ну а насчет комментария Юли что могу сказать.Если она "(Х)абрала" документы и перевелась в другой вуз то сочувствую я тем преподавателям, в том вузе, с таким учеником.

Юля, 25.07.2011, 01:56

ужасный вуз, особенно экономический факультет. сплошная коррубция!!!! никому не советую. проучилась 1 курс, хабрала документы перевелась в другой вуз

Елена, 21.07.2011, 16:20

Училась давно... Сейчас заканчивает дочь. По-моему - вуз нормальный. Взятки и успеваемость - все зависит от студента, от желания и от способностей. Не хочешь платить - учи!!! А что касается плохих преподавателей... Опять же: у плохого студента и преподаватель плохой. В общежитии порядок зависит опять же от студентов. Благодарю администрацию 3 общ., особенно Чиненову Т.Н. Она учит наших детей порядку (не важно какими методами). Всем удачи, учитесь в ЗНУ!!!

Данька, 21.07.2011, 02:03

Учиться, учиться и еще раз учиться!!!!! тому кто понял адресовано.

Елена, 20.07.2011, 12:34

реально хорошее отношениепреподователей

Настя, 11.07.2011, 22:18

Отучилась 4 года...сказать, что было слишком трудно просто язык не повернется. Отличный преподавательский состав и сами условия обучения. В большинстве аудиторий сделан ремонт, заменены все старые компьютеры, наличие электронной библиотеки, для мальчиков немаловажный фактор - военная кафедра, возможность участия во всевозможный конференциях, круглых столах, олимпиадах, публикация научных статей и тезис. Взятки есть во всех ВУЗах, и это уже давно не новость, единственная разница - сумма. Купить можно зачет, экзамен только 3, поэтому если хотите получить знания, то надо учить. Оплата не слишком и велика, поскольку в университете преподают доктора и кандидаты в доктора. Большинство преподавателей имеют практику по своим специальностям (судовая и адвокатская практика, свои аудиторские компании, средний и малый бизнес, принимают активное участие в развитии региона и отдельных отраслей).

Василий, 28.06.2011, 22:53

Если кто отважится пойти в артисты то здесь этому не учат, видел дипломные работы - безнадежно и хочется спросить -ребята за такие бабки пять лет заниматься онанизмом не чревато ли творческим бесплодием . Отстойник кому деваться некуда...

яся, 27.06.2011, 21:04

база действительно отсутствует

Настя, 21.06.2011, 15:42

ЗНУ - самый надежный универ Запорожья

Лерка, 21.06.2011, 14:46

Самый отпадный ВУЗ в Украине. ЗНУ РУЛИТ!!!

Олеся, 20.06.2011, 12:32

отучилась 4 года и не жалею о своем выборе люблю ЗНУ

Студенточка, 24.05.2011, 23:00

начиталась всяких отзывов. Вы знаете, я в шоке.)) ну и как можно такое говорить. у меня например были проблемы с учебой.) но все выравнилось, и я этому рада... сейчас заканчиваю эконоический и поступаю на юридческий факультет.)) в нашей стране ЗНУ очень катируется, а взятки берут везде, если не хочеш учить ночами выкладывай денежку... так что всем удачи и позитива.)))

я довольна, 15.05.2011, 00:53

очень довольна образованием и составом преподавателей.не знаю как насчет взяток на других факультетах на на ФСУ при всем желании отвалить бабок не получиться, так как преподаватели за уши вытягивают даже тех кто вообще забил на учебу.

Татьяна, 07.05.2011, 17:30

училась тут давно. преподаватели - замечательные люди. ну, конечно, не без уродов. но куда уж от них денешься... но база не выдерживает никакой критики. не было учебников (это сейчас с интернетом легко, а попробуй поучиться, если учебник только в читалке в двух экземплярах на тысячу человек), в аудиториях разве что на голову не текло, вонь от туалетов. а деньги за обучение были плачены просто огромные. ну и на бюджет попадали такие неподготовленные "товарищи", что волосы дыбом

Оксана,30.04.11,11:17, 30.04.2011, 11:21

закончила это учебное заведение и очень довольна, есть кое-какие недостатки, но они есть везде.В дальнейшем хочу чтобы моя дочь поступила в ЗНУ.

Надежда, 14.04.2011, 15:18

учиться нравиться, но сложно. я на экономической кибернетике. просто учебный процесс очень жесткий, заставляют учиться самому, чтобы хоть что-то знать. больше всего запомнился Лубенец.

Бывшая студентка, 11.04.2011, 14:26

Училась на биологическом факультете. Что касаеться преподавателей, то много замечательных людей: Домбровский К.О., Григорова Н.В., Корж А.П., Копейка В.В., Лашко Н.П......За 5 лет учебы ни одной гривны не заплатила за экзамен, зачёт!!!Почему оценила на 4? Минус в страшных, маленьких аудиториях!Иногородним очень тяжело устроиться в общежитие(в 2004-2005 годах "хабар" составлял 200у.е.(!) при цене самого проживания 700грн, разве ректор не знал эту информацию?В целом, оцениваю университет хорошо!

Настя, 05.04.2011, 08:57

Некоторые люди! Да снимите же вы розовые очки!! Читаю и поражаюсь вашему "уму"! Частный ВУЗ, ремонт аудиторий... А кто-нибудь за границей учился? Аудитории чуть получше, ОГРОМНАЯ стоимость обучения, ОГРОМНЫЙ конкурс при поступлении, там тоже есть нерадивые преподаватели (типа нерадивых учеников нигде нет), тоже есть взятки, процент на "вылет" из универа гораздо больше, чем на поступление!! - ТАК не желаете поучиться? Не нравится расстояние между корпусами... Ах, простите, что не в постель! А на зарплату нашего препода кто-нибудь пойдет работать? Я обрисую "радужные" перспективы: очень(!) напрягаясь (из расчета 12грн/пара) тысячи на 2 в месяц еле вытянете!! Что, желание уже отпало?! А может еще за эти деньги "умных" и "талантливых" учеников по головке погладите? Так вот, ЗНУ нормальный ВУЗ. Такой же нормальный, как и многие в нашей стране. Корону только снимайте почаще, посмотрите что у вас дома, в подъезде, в стране, делается а потом умничайте. Не нравится этот ВУЗ - переведись.

Елена, 25.03.2011, 19:33

Вуз ужасный!!! Когда поступала - наверное смотрела через розовые очки... своих детей никогда сюда не отправлю...

Иван, 03.03.2011, 13:44

Ничего хорошего в этом университете нет ! Лучше в частный университет пойти!

Натали, 26.02.2011, 16:34

Мне нравиться наш уневер. Преподаватели отличные, за всех не могу сказать, потому что учусь на заочном экономическом. Дай Бог им здоровья и сил.

алина, 02.02.2011, 22:58

наш университет самый лучший и знаний дают много и требуют еще больше

Татьяна, 25.01.2011, 07:59

Очень люблю свой универ.горжусь , что учусь здесь.

Виталина, 24.10.2010, 22:13

ЗНУ - самый лучший университет в мире, а именно, факультет социологии и управления! Я магистрант социологии и горжусь этим!!!! Все преподаватели отзывчивые и умные!! Люблю их!!!А наш декан Лепский М. А. - вообще золотой человек!!!!!

Никуличка, 12.10.2010, 15:22

Сам университет хорошиЙ...Знания преподаватели дают. Но отношение педагогов к студентам...Это и отношение назвать невозможно..

Ксюша, 11.10.2010, 14:59

Не знаю как главный университет, но я училась в Мелитополе в ЭГФ ЗНУ на дизайнера. Образование ужасное и никакой дисциплины. Уже три месяца как выпустилась, а до сих пор не могу забрать характеристику. Они её еще не напечатали:)

Константин, 07.10.2010, 20:57

ВУЗ как ВУЗ. Есть недостатки, но они характерны для всех универов. Что касается преподов, то на каждом факультете есть Преподаватели (именно так - с большой буквы), а вокруг них орда д..билов-полупреподов. Из настоящих Преподавателей отмечу Череп (экономфак), Головань и Кургузова (менеджмент), Коломоец (юридический), Ниссельбаум (экс-менеджмент), Чаусовского (биофак).

Дися, 05.10.2010, 20:20

впринципе ВУЗ нормальный и преподы нормальные,незнаю конечно как на других фак-тах,но на ист.факе они очень требовательны ,что есть хорошо=) и аудитории по-тихоньку уже начинают делать и облагораживать тер-рию...)))

Магистр заочник, 27.09.2010, 00:26

Бакалавра получала в соседнем ВУЗе, скажу так, что преподаватели ЗНУ особо ужасно отзываются об этом универ-е (наверное, просто работать туда их не приглашают, а следовательно, и з/п им тех не видать), ушла в ЗНУ только ради одного слова "Национальный" (т.е. чтобы степень магистра иметь от гос ВУЗа)!! Откровенно говоря, если бы целью моего образования являлось получение определенных знаний по специальности - я бы сейчас по настоящему кусала локти... но, учитывая то, что мне нужна просто "корочка" (как и многим другим) - можно потерпеть и ужасное состояние аудиторий, и препод-лей, которые на пары не появляются, и то, что многие из этих препод-лей совсем не умеют даже читать лекции, не говоря уже о каком-то творчестве... очень скучаю по "родному" ВУЗу... "багаж моих знаний" скорее всего останется прежним, т.е. тем, с которым я перешла в ЗНУ... P.S.: бакалавра получила "красного", за все 5 лет обучения только раз платила деньги (60 грн) за к/р на 2-м курсе, но пятикурснику, а не преподу)

Олена, 06.09.2010, 10:55

Нормальний , только корпуса один от одного далеко

Саша, 22.07.2010, 12:10

Это в ЗНУ - то взяток не берут??? Еще как берут! Специально наверное на пары не появляются, чтоб студенты им вовремя здать не могли ничего, а потом чтоб взятки требовать! Не знаю,как на заочном, а на дневном отношение некоторых ( не все конечно) преподавателей к студентам как минимум неуважительное. Знания? С таким же успехом можно учиться самостоятельно - хотябы деньги сэкономишь.

Valeev Jalil`, 10.07.2010, 10:31

Very good and my like University, especially teachers! And high knowleges necessary to let in someone form, absolutely justice! With my big honour for all teachers of The University, Valeev Jalil`!

Екатерина, 09.07.2010, 19:39

Хороший преподавательский состав Некоторые аудитории нуждаются в срочном ремонте ВУЗ - входит в число 25 самых лучших в Украине, в то время, как в Украине их около 350 Когда училась я - взяток никто не берет (что и хорошо), в отличие от ЗНТУ где дипломы покупают непосредственно у преподавателей (что и плохо).

маруся, 30.06.2010, 00:22

обучение заочно- диплом в кредит. И очень дорого. Знаний почти ноль. Практических навыков минус ноль. Жызненый опыт забивают на корню. т Ты для предодавателя ничто. спроси у тех кто....

нина, 26.06.2010, 19:05

организация - нулевая, преподавателей днем с огнем не найдешь. Я учусь на заочном. Бред!

Toni, 20.03.2010, 22:56

Организационная система обучения действительно оставляет желать лучшего. Но утверждать, что "ЗНУ и ЗНТУ в принципе готовят одних и тех же специалистов, только в ЗНТУ уровень подготовки напорядок выше" я бы не спешила, тк это зависит от факультета (причем некоторые, которые есть в ЗНУ в ЗНТУ отсутствуют). Да и наслышаны о так званом "уровне подготовки на порядок выше".

Иван, 06.03.2010, 11:44

На данный момент самый лучший выбор для абитуриента! Высокий уровень преподавания!

Ирина, 09.02.2010, 15:58

Университет не очень хороший. Плохой уровень подготовки и плохая организационная система обучения.Уже не дождусь когда его закончу.

сергей, 08.02.2010, 16:07

университет просто супер

Юлька, 08.02.2010, 14:55

мой любимый!!

Лилёк, 06.02.2010, 17:51

Прикольный ВУЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Люда, 29.01.2010, 22:04

Прекрасный ВУЗ

Юля, 01.10.2009, 21:41

Очень хороший университет- сама заканчивала и горжусь этим.

Студентка, 25.09.2009, 14:38

Если выбирать между ЗНУ и ЗНТУ в принципе готовят одних и тех же специалистов, только в ЗНТУ уровень подготовки напорядок выше, и национальным он стал на несколько лет раньше, а это уже о чем то говорит.

99, 20.09.2009, 23:10

not good and not bad

Юлия, 21.07.2009, 11:50

Очень хороший университет- сама заканчивала))) И горжусь этим)))


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Запоріжжі, а також коледжі в Запоріжжі, курси в Запоріжжі, репетитори в Запоріжжі, робота в Запоріжжі