Опис курсу

Практична мета курсу польської мови полягає в опануванні студентами вмінь і навичок усіх видів мовленнєвої діяльності в межах програмової тематики.

Засвоєння структури мови відбувається в типових комунікативних контекстах і основних видах комунікативної діяльності (слуханні, говорінні, читанні, письмі).

Слухання дає змогу сформувати навички та вміння сприймати монологічне й діалогічне мовлення викладача, студентів і носія мови (в аудіозаписі), а також активізувати навички сприйняття на слух лексичного матеріалу, текстів у подачі викладача й аудіо запису за тематикою курсу.

Говоріння сприяє формуванню та розвитку навичок розмовного мовлення в монологічній і діалогічній формах за темами згідно з програмою курсу. Студенти повинні володіти лексичним матеріалом і використовувати його в розмові, враховуючи фонетичні та граматичні особливості польської мови.

Навички читання формуються на базі вправ і текстів. Разом із навичками розуміння прочитаного формуються та розвиваються навички і вміння правильно вимовляти звуки як ізольовано, так і в мовленнєвому потоці.

Письмо сприяє формуванню навичок правопису окремих лексичних одиниць, граматично оформлених речень і самостійних висловлювань відповідно до запропонованої ситуації.

Навчання усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається комплексно, з координуванням процесів навчання та контролю, розвиваючи також у студентів навички самостійної роботи.


Наш центр пропонує наступні форми навчання:

  • мінігрупа;
  • пара;
  • індивідуально.


Мовні курси проводяться за підручниками, які видаються в Польщі: Hurra Po Polsku 1, Hurra Po Polsku 2, Hurra Po Polsku 3

Міжнародні іспити з польської мови: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – екзамен польської мови як іноземної — B1 (poziom podstawowy), B2 (poziom średni ogólny) и C2 (poziom zaawansowany).

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар
Партнери сайту
New Generation
New Generation
Всі партнери | Стати партнером

Усі курси в Чернігові, а також ВНЗ в Чернігові, коледжі та технікуми в Чернігові, репетитори в Чернігові, робота в Чернігові

Зворотній зв'язок