Факультети і спеціальностівгору

Медичний інститут

 • Громадське здоров’я;
 • Медицина (Лікувальна справа; Медико-профілактична справа);
 • Педіатрія;
 • Стоматологія;
 • Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація);
 • Фізична культура і спорт.

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького та Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

 • Економіка (Економіка та бізнес-інновації; Економіка довкілля і природних ресурсів; Економічна кібернетика);
 • Маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародна економіка);
 • Облік і оподаткування;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інвестиції, підприємництво та стартапи; Підприємництво, торгівля та логістика);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси; Банківська справа; Фінанси та облік в підприємництві):
 • Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Менеджмент організацій і адміністрування; Управління інноваційною діяльністю; Управління проектами);
 • Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент; Державна служба).

Навчально-науковий інститут права

 • Право (Інтелектуальна власність; Правознавство; Медичне право);
 • Міжнародне право;
 • Історія та археологія.

Факультет електроніки та інформаційних технологій

 • Середня освіта (Фізика);
 • Прикладна математика (Комп’ютерна механіка; Прикладна математика);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології);
 • Кібербезпека;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та автоматика);
 • Біомедична інженерія;
 • Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні системи та компоненти);
 • Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка; Фізична та біомедична електроніка);
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 • Журналістика (Журналістика; Медіа-комунікації; Реклама та зв’язки з громадськістю);
 • Менеджмент соціокультурної діяльності;
 • Психологія;
 • Соціальна робота;
 • Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

 • Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища);
 • Технології захисту навколишнього середовища;
 • Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація);
 • Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство);
 • Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
 • Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво; Комп`ютерна хімічна інженерія; Металорізальні верстати та системи; Обладнання нафто-та газопереробних виробництв; Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів);
 • Хімія;
 • Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук).
 • Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки; Компреcори, пневмоагрeгати тa вакуумнa теxніка);
 • Теплоенергетика (Енергeтичний менеджмeнт);

Цeнтр заочнoї, диcтанційної тa вeчірньої фоpм навчaння

Абітурієнтамвгору

Коротко про Департамент доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи:

 • Центр підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
 • Підготовчі курси (ПК) на базі університету
 • Підготовчі курси на базі загальноосвітніх навчальних закладів
 • Центр науково – технічної творчості учнівської молоді

Навчатися на підготовчих курсах – зручно:

 • заняття проходять як на базі університету, так безпосередньо на базі навчальних закладів. Діють дистанційні курси, вебінари з метою надання допомоги по підготовці до ЗНО.

Навчатися на підготовчих курсах – престижно:

 • заняття проводять кращі викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи зі школярами (кандидати наук, доценти). Наприкінці навчання формується рейтинг успішності, за підсумками якого слухачі отримують додаткові бали при вступі на технічні спеціальності.

Навчатися на підготовчих курсах – отримати найкращий результат ЗНО:

 • слухачі ПК навчаються за програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими Міністерством освіти України, їм гарантована участь у тренувальних тестуваннях (безкоштовних) з предметів, що викладаються на курсах.

Навчатися на підготовчих курсах – цікаво:

 • слухачі ПК мають можливість приймати участь у всіх культурно – масових заходах, що проводяться в університеті: Дні науки, Дні відкритих дверей, КВК, екскурсії, «Золотий інтеграл» (конкурс художньої самодіяльності серед першокурсників), брейн – ринг, Козацьки розваги (спортивні змагання) тощо.

Навчання на підготовчих курсах – атмосфера університетського середовища, новий дружній колектив – все це підвищує мотивацію абітурієнтів і стимулює вчитися краще.

Консультаційний центр з питань вступу до ЗВО України

Центр надає консультації з питань вступу та допомагає абітурієнту оформити електронні заяви у будь-який ЗВО України.

З питань підготовки до вступу та умов прийому в СумДУ звертатися: центральний корпус,
к. 339 А, департамент доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи або за телефонами: 0542-68-78-42, 050-052-70-10

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0542) 68-77-74, (050) 052-70-10.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0542) 68-77-74, (050) 052-70-10.

Докладніше про ВНЗвгору
 • В університеті навчається більше 14 тисяч осіб за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 51 спеціальністю з 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1600 іноземних студентів із майже 50 країн світу. 
 • Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких університетів світу від Шанхайського рейтингу та до авторитетного каталогу кращих університетів світу від рейтингу Times Higher Education (THE).
 • За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи (3 %) провідних університетів світу та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. За цим рейтингом СумДУ у групі лідерів серед українських вишів. Рейтинг QS також визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають».
 • За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ посідає 3 місце та uniRank University Ranking – 4 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення.
 • Університет є першим з українських ЗВО, що пройшов у 2014 році незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною спрямованістю діяльності та E-learning. 
 • Згідно з результатами міжнародного рейтингу Round University Ranking, що складається за даними однієї з найбільших інформаційно-аналітичних компаній світу Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Сумський державний університет – на 557 позиції серед ЗВО світу та на другій серед університетів України.
 • Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський державний університет посідає 7 місце серед  ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи.
 • За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний університет входить до топ-250 університетів світу. СумДУ став першим українським університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.
 • За даними наукометричної бази Scopus за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.
 • За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 2 місце серед вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових робіт СумДУ посідає 1 місце серед ЗВО України та є на 70 позиції в світовій класифікації.
 • Сумський державний університет має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку кращих класичних університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна».
 • За кількістю призових місць у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт СумДУ має найвищий показник, а за кількістю призових місць у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки, спеціальностей знаходиться у лідерах серед вишів України.
 • Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, Міжнародної обсерваторії IREG з академічних рейтингів та кваліфікацій, Мережі інститутів міжнародної освіти та інших міжнародних організацій.
 •  Сумський державний університет співпрацює з більш ніж 200 партнерами зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн світу.
 • CумДУ є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, Британської Ради, Світового банку, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів. Університет реалізує більше 200 грантів щорічно. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 20 разів.
 • Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів, аспірантів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу з перезарахуванням отриманих результатів.
 • В університеті працює більше 3 тисяч співробітників, серед яких члени-кореспонденти НАН України, близько 130 докторів наук, професорів, 660 кандидатів наук, доцентів, діють докторантура, аспірантура за 21 спеціальністю, спецради із захисту дисертацій.
 • За показниками обсягу госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів СумДУ має одні з найвищих показників серед університетів України.
 • Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка містить понад 3,1 мільйона примірників на паперових носіях, електронну бібліотеку, що має доступ до найвідоміших електронних інформаційних баз світового інформаційного простору. Бібліотека університету є дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року».
 • Базою даних Web of Science Core Collection індексуються два наукових журнали університету: «Маркетинг і менеджмент інновацій» («Marketing and Management of Innovations») та «Наноматеріали: властивості і застосування» («Nanomaterials: Applications and Properties»). Останній та  «Журнал нано- та електронної фізики» («Journal of Nano- and Electronic Physics») також індексуються базою даних Scopus.
 • На базі університету діють TOEFL-центр, ресурсні та навчальні центри Microsoft, Cisco, PortaOne, Delcam, Netcracker, Siemens, SAS, MindK та інші.
 • Розвивається 36 видів спорту, працює біля 100 спортивних секцій, спортивні команди вищої ліги, біля 100 студентів є рекордсменами та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, Всесвітніх зимових та літніх універсіад.
 • До складу української збірної на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні увійшли три студенти і магістранти, а на XXII зимових Олімпійських іграх у Сочі – шість студентів і магістрантів Сумського державного університету. На цих іграх вони здобули золоті медалі у естафетній гонці з біатлону, бронзові медалі у боксі та біатлонному спринті.
 • За підсумками універсіад та чемпіонатів України СумДУ є лідером у відповідній категорії ЗВО та знаходиться на високих позиціях серед усіх закладів вищої освіти України.
 • У 2016 році відбулось приєднання до СумДУ Української академії банківської справи шляхом її реорганізації, а у 2018 році – Сумського державного науково-дослідного інституту мінеральних добрив та пігментів. До складу університету входять навчально-наукові інститути: медичний; фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; бізнес-технологій «УАБС»; права; Конотопський та Шосткинський інститути; факультети: електроніки та інформаційних технологій, іноземної філології та соціальних комунікацій, технічних систем та енергоефективних технологій; Конотопський політехнічний та індустріально-педагогічний технікуми; Сумський машинобудівний і Шосткинський хіміко-технологічний коледжі, інші структурні підрозділи.
 • Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ЗВО, а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за такими спеціальностями (спеціалізаціями (освітніми програмами)):

               1.1

 •    Журналістика (Журналістика; Медіа-комунікації; Реклама та зв’язки з громадськістю);
 •    Менеджмент соціокультурної діяльності;
 •    Психологія;
 •    Соціальна робота;
 •                 1.2
 •    Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно);
 •    Історія та археологія;
 •                 2.
 •    Право (Інтелектуальна власність; Правознавство; Менеджмент фінансово-економічної діяльності);
 •    Міжнародне право;
 •                 3.1
 •    Економіка (Економіка і бізнес; Економіка довкілля і природних ресурсів; Економіка підприємства; Економічна кібернетика);
 •    Маркетинг;
 •    Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародна економіка);
 •    Облік і оподаткування;
 •                 3.2
 •    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність; Економіка підприємства; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 •                 3.5
 •    Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та банківська справа; Фінанси і кредит; Фінанси та облік; Фінанси та страхування);
 •                 4.1
 •    Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Менеджмент організацій і адміністрування правоохоронна безпека; Управління інноваційною діяльністю; Управління проектами);
 •                 4.2
 •    Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент; Державна служба; Менеджмент організацій і адміністрування);
 •                 5.1
 •    Середня освіта (Фізика);
 •                 5.2
 •    Прикладна математика (Комп’ютерна механіка; Прикладна математика);
 •                 5.3
 •    Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології);
 •                 5.4
 •    Кібербезпека;
 •                 5.5
 •    Телекомунікації та радіотехніка;
 •                 5.6
 •    Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Комп’ютеризовані системи управління та автоматика);
 •                 6.7
 •    Біомедична інженерія;
 •                 6.8
 •    Електроніка (Електронні прилади та пристрої; Електронні системи);
 •                 6.9
 •    Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка; Фізична та біомедична електроніка);
 •                 7
 •    Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Електротехнічні системи електроспоживання);
 •                 8.1
 •    Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища);
 •                 8.2
 •    Технології захисту навколишнього середовища;
 •                 9.1
 •    Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація);
 •                 9.2
 •    Матеріалознавство (Матеріалознавство; Прикладне матеріалознавство);
 •                 9.3
 •    Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
 •                 9.4
 •    Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво; Комп`ютерна хімічна інженерія; Металорізальні верстати та системи; Обладнання нафто-та газопереробних виробництв; Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів);
 •    Хімія;
 •                 9.5
 •    Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук; Хімічна інженерія).
 •                 9.6
 •    Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки; Компресори пневмоагрегати та вакуумна техніка);
 •                 9.7
 •    Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент);
 •                 10.1
 •    Громадське здоров’я;
 •                 10.2
 •    Медицина (Лікувальна справа; Медико-профілактична справа);
 •                 10.3
 •    Педіатрія;
 •                 10.4
 •    Стоматологія;
 •                 10.5
 •    Фізичнa тeрапія, ерготeрапія (Фізичнa рeабілітація);
 •                11
 •    Фізичнa культуpа і споpт.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 73 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Сильный универ! Отличное отношение к студентам. Получил образование, знания, опыт.

,

хорошая материально-технічнеская база? ребята, вы о чем??? преподы заставляю ходить на пары со своими ноутбуками. а если пришли без ноута, то просто сидим смотрим друг на друга, типа делать нечего - расскажите что-нибудь интересное. Если пара все таки в компьютерном классе, то по 2 человека на комп, потому что либо компы не работают либо на них нету нужных программ.
А вот насчет взяток не соглашусь - кто хочет учится, тот всегда получит оценку. Тут преподаватели всегда идут на уступки без всяких взяток.

,

Очень занижают оценки ,кому что хотят то и ставят ,не знаю почему ,может тому кто под столом деньги даёт ,тому и ставят высокие оценки
Нет никакой справедливости ,злые преподаватели
Не рекомендую

,

СумДУ - это сильный вуз для сильных студентов. Те студенты, которые имеют слабую базу знаний могут на первых порах чувствовать себя не очень уверенно по сравнению с однокурсниками. Но в этом университете есть шанс выровняться и стать лидером. Создаются условия для этого. Но тут с первых дней чувствуешь себя в современных условиях конкуренции, а не в школьном "анабиозе". Еще раз подчеркну, это учебное для сильных и удачливых по жизни.

,

Поступал на специальность, которая мне близка. 1-3 курс было не интересно - информацию которую преподавали я уже знал. С 4го курса было немного напряжно - требования выше. Бакалавра закрыл на 3ки. Диплом магистра получил с отметкой - ибо больше времени тратил на обучение. Если хочешь учиться - научат. Кроме лекций есть куча возможностей получить знания - общение с преподами, электронные сервисы и тд и тп.

,

Рік навчаюся на кафедрі журналістики та філології СумДУ. Немає абсолютно ніяких хабарів, навіть якщо навчання не досить успішне. Так, є неідеальні викладачі (але вони не з моєї кафедри). Переважна більшість викладачів має поважне ставлення до студентів. Запам'ятайте! Хто не вчиться - завжди шукатиме причину у виші.

,

Мед СумДУ это самое ужасное, недобросовестное место на земле, деканат это машина для унижений и насмешек, тут ты никому не нужен вообще, могут сделать все, что угодно и ты ничо не докажешь, проподы наглые до ужаса, никогда и не прикаких обстоятельствах не стоит сюда поступать! Все ужасы и несправедливости, что здесь происходят не описать даже. Это нужно писать 10 томов по 100000 страниц.... Хорошо здесь учиться тем, у кого есть связи...все.только.

,

Це жах людина яка викладає в університеті, їздить зі своїми тренінгами по Україна дає рекомендації для бізнесу, яка сама тільки навчалась і бізнесу свого немала, і його ще слухають люди і платять за це кошти. А саме жахливе що він ще і в політику збирається, як без досвіду тільки по книжках можно щось рекомендувати практикам? В університеті Вашому навчалась і забрала документи, оскільки крім грошей нічого більше не треба.

,

Вчилася тут 6 років, закінчила з відзнакою. Потім три роки в аспірантурі. За цей час жодного хабаря не давала. Хочеш вчитися - приймуть, як рідну дитину (принаймні на моїй кафедрі журналістики та філології), панькатимуться, возитимуть на конкурси наукових робіт і олімпіади. Ледарів не люблять, хоча їх якраз більшість.

,

ВУЗ совсем и неплохой, если учитса никакой корупции нет. Общежития ужасные и отношение к детям плохое. Хотелось бы что-бы коменданты немного мягче были к нашим детям. Не каждый может позволить себе снять квартиру, дети учатся разные.

,

навчаюся на "заочному"!
ціни захмарні! за сесію потрібно віддати місячну зарплату!
нікому не рекомендую!
оплата за перевезення викладачів, за їх їжу!
хай приїзджають з сім"ями будем спонсорами для усіх

,

Вуз не рекомендую, только из-за малого количества бюджетников. Возможности получить бюджетнику стипендию, если нет знакомства, нет. Пока дадут стипендии детям преподавателей, медиков, спортсменам и по блату, нашим детям не хватает уже денег.
Правда учиться каждый для себя, потом работать надо, но понять, как могут учить тупых и тех, кто не хочет учиться, не могу, ведь это медицина это жизни людей. Да, еще, зачем берут читать преподавателей педагогического университета они биологи, химики, но не медики. Если дети на занятиях исправляют ошибки этих преподавателей, чему могут научить они. Моё мнение, в медицине должны быть только медики и читать должны только после прохождения работы в больнице, годика так 3.
Вот может тогда и интерны у нас будут не тупые. Не знал что такой бардак в медицине отговорил бы ребенка поступать.

,

Мед ужасен. Со стипендиями мухлюют. Учи до «опупения» все равно останешься с пустым карманом. А носят детки сами взятки думают, что стипуху получат. Они сами приучили педагогов. Правда если сам учишь, и пропусков нет, сдашь. Знания: есть преподаватели, честно проводят занятия, а есть приходят и к концу урока, наверно поддержка есть в вузе, не бояться. А вообще обучение очень слабое. И еще бы запретил, чтобы дети учились в вузах, где родители и родственники работают. В госслужбе запрещено, а вуз чем отличается. Дети преподавателей все имеют стипендии. Неужели вундеркинды у всех? Вуз не рекомендую, только из-за малого количества бюджетников. Возможности получить бюджетнику стипендию, если нет знакомства, нет.

,

Переводчикам уже три года подряд дают приложения (додатки) к дипломам, в которых куча ошибок. Он, конечно же, не важнее диплома, но, когда филологический факультет дает документ с ошибками это уже слишком. Плюс, учась на переводе с вас будут брать взятки. Называются они "курс повтороного изучения дисциплины" но по сути это взятка.

,

Я приехал сюда в этот ужасный сумской университет и сразу нашел много недостатков.Первое это то что я поступил на бюджет и все учителя хотят что бы я дал им взятку.Мало того что учителя очень плохо все обьясняют
да и еще декан очень странный.Много есть ужасных учителей в этом университете.Сам я приехал из Днепра и я не советую вообще здесь учиться даже если вы поступите сюда на бюджет.КАК БЫ ВЫ ЗНАЛИ КАК БЕСИТ БИОЛОГИЧКА.
ХОЧУ ЧТО-БЫ ОТЧИСЛИЛИ МЕНЯ ИЗ ЭТОГО...

,

Все залежить від самого студента, буде вчитися-будуть знання, буде давати хабарі - буде корупція

,

Я не погоджуюся з усіма коментарями про корупцію і відсутність надання знань, адже можна почати з того, що той, хто захоче завжди знайде можливість, а не причину! Викладачі допомагають і на консультаційних, і навіть можуть залишитися після лекції чи практичної. Головне вчитися, якщо ні, то й корупція буде, зрозуміло, що викладач повинен ставити "F" і на відрахування, але не всі так вчиняють. Особисто у мене випадків з хабарництвом не було. Дуже багато знайомих тут навчалось і навчається, всі задоволені, наприклад, знайома закінчила з червоним диплом, вчилася на медичному на бюджетній основі, за розподіленням отримала стажування в Києві й роботу згодом, сестра після першого курсу почала працювати за спеціальністю і це не заважало навчанню і ще дуже й дуже багато прикладів. Головне вчитися й буде все добре!!! Гуртожитки є різні: дуже хороші, хороші, середні й погані, тут вже як пощастить, але знову ж таки все залежить від людини, як вона слідкує за чистотою та затишком у кімнаті!

,

Отличный вуз. Закончил его, теперь доктор наук, часто езжу в Германию работать. Нужно выбирать актуальные специальности, связанные с естественным наукам. Если вы к примеру экономист, то на них спрос давно закончился. Физика, математика, химия и биология будут актуальны всегда. Правда учиться по таким направлениям сложно.

,

Плюси СумДУ:
- Міжнародна співпраця
- Ресурсний центр досліджень, але ам це не грозить
- Непогане місто: не надто дорогі стандарти життя

Мінуси СумДУ:
- Корупція
- Застаріла радянська система освіти
- Гарні гуртожитки виділяють лише іноземцям
- Колхоз просачівається со всєх старон (с)

,

В целом хороший ВУЗ. Если поступаешь учиться - будешь учиться, если поступаешь заниматься наукой - будет наука, если лоботрясничать - отчислят. Конечно, не все так гладко, как хотелось бы. Но это жизнь и порой сложности добавляют нам опыта, ума и смекалки. Свой диплом я заслуженно получил, мечтаю чтобы ВУЗ развивался дальше.

,

Столько плохих комментариев увидела, катигорически не согласна. О взятках не слышала не разу, что касается олимпиад и конкурсов, то участвуем и выигрываем (посмотрите сколько дипломов в ННИ права), преподаватели отзывчивы и всегда рады помочь, по поводу программного обеспечения, то лично каждому первокурснику давали карточки которые давали нам доступ

,

Вітаю! Валентино, я навчаюся на 1-у курсі на спеціальності менеджмент. А мій кращий друг - на фінансах. І нічого подібного ще не було. Більшість педагогів відкриті до співпрацювання.

,

Доброго дня! Шукаємо університет для своєї дитини по всій Україні і от начебто вже обрали цей універ, та знайомі говоряті що вимагають хабарі та ще і у валюті, особливо ті хто обирає менеджмент та фінанси. Можливо хтось відгукнеться, щоб розсіяти сумнів.

,

Діти захищали манівські роботи (секція українська література), викладачі приймали роботи. Такого хамського відношення до дітей ми ще не бачили!!!!!! Діти плакали на захисті!!!!!! Їх презентації не слухались , викладачі займались особистим спілкуванням !!!!!! А потім вони мали нахабність запрошувати дітей на навчання!!!!! Адмінгістрація!!!! До вас 14 чоловік вже не прийде вчитися (а це майже група). Так тримати!!!!!!

,

Навчалась тут після коледжу. Враження тільки позитивні. Недоліком стало те, що потрапила не на ту секцію, яку хотіла. Навчалась на бюджеті, викладачі добродушні, ніхто не валить.

,

Преподаватели валят специально. Когда вы уже нажретесь.!!!!!

,

нормальные знания даёт мед,не хуже других. а про общежития-то вам просто сравнить не с чем.НМАПО Шупика намного хуже даёт общаги,да и Харьковский тоже

,

При складанні рейтингу випускників на працевлаштування в вузі не висвітлюється методика підрахунку рейтингового балу, котру кардинально змінили в середині останнього року навчання.( Про яку знали лише деякі члени студентського деканату, котрі входять до конкурсу місць). Документ який регламентує нову методику нарахування рейтингового інтегрованого показніка випускника адміністрація відмовляється надавати! Що провокує незрозуміле для студентів нарахування балів за бажанням адміністрації і як наслідок несправедливий розподіл робочих місць.

,

Я очень рад, что я знал Сумской государственный университет, учился в нем. Мне очень нравилось. Спасибо всем-всем преподавателям (специальность перевод 2008 г.).

,

Не розумію чому рейтинг цього ВНЗ такий високий. Студенти цього вишу пасуть задніх на всеукраїнських олімпіадах. Наприклад олімпіада з електропостачання в ОдНТУ. Приїхали двоє студентів, здали пусті листочки, отримали два останніх місця...

,

не знаю как сейчас, я заканчивала кафедру перевода в 2003,мне очень нравилось, да книжечки были старенькие и не всегда всем хватало,сразу же после обучения поехала в Германию, и в первый же день начала говорить на немецком, никто из немцов не верил и даже переспрашивали действительно ли я первый день в Германии, просто учиться надо и тоже приложить какие-то усилия, а не всех обвинять,вот я уже 10 лет работаю в немецкой фирме, даже все спрашивают где училась

,

Один из немногих Вузов нашей страны, где дают настоящие знания. Сам закончил мед, потом в НМАПО блистал) Очень люблю своих преподавателей! А мой однокурсник уже начальник Сумского обздрава (2005 год выпуска, к слову))

,

They will just take your money that's all,
You will graduate with a degree but without any kind of knowledge,
It's a big mistake to study in SSU, Find a better place!

,

каждый раз при открытии word документа, или даже любого документа связанного с программой word выбивает что программа не активированная, а в универе говорят что у них можно получить лицензированный windows, как такой возможно????
причем, на официальном сайте показано что мол у нас самые передовые технологии, студенты работаю на новейшем оборудовании, а на самом во всех аудиториях стоя компьтеры с процессором celeron, на которых даже проводник открывается секунд 20, что там уж говорить о фотошопе или графическом редакторе!!!!
бред полный короче!!!!

,

Если вы надеетесь чему то научиться, получить хороший диплом, стать действительно хорошим, квалифицированным специалистом, то СумДУ вам точно нужно поступать не сюда, в этом "шедевральном" университете вам только убьют мотивацию к учебе, тягу к знаниям и просто как личность, преподаватели настолько высококвалифицированные что вместо того что бы объяснить предмет студентам они просто скидаю лекции на FTP лекции и говорят что бы мы их просто почитали, и это в лучшем случае, в основном преподаватели просто приходят на пары с ноутбуком и просто втыкают в него, занимаюсь своими делами и выставляя оценки рандомным методом, и самое обидно когда ты еще и платишь за вот этот бред свои кровно, тяжелым трудом заработанные деньги!!!!
настоятельно не рекомендую подавать сюда документы, поберегите деньги, нервы и здоровье, лучше пойдите на какие-то курсы к специалисту в области что вас интересует, что будет на много полезней!!!!

,

Если вы загорелись стать студентом кафедры германской филологии, в ожидании, что 5 лет сделают из вас офигенного переводчика или хотя бы подарят вам достойный багаж знаний иностранного языка, оставьте эти надежды. Лучше поищите онлайн-уроки или скачайте те же учебники Волиной по немецкому с аудио, потому что в СУМДУ вы будете раз или, в лучшем случае, три раза в году бывать в лингафонном кабинете, и то еще как повезет с преподавателем. Вас реально будут нагружать левыми предметами, а учебные материалы по профильному направлению далеко не айс. Некоторые преподы некомпетентны и ничему неспособны научить вообще. А тех, кто реально хорош и профессионален, почему-то ставят на 5-м курсе, а лучше бы ставили вначале, было бы больше толку. Учебный процесс скучен - ручка, тетрадка, книжка из прошлого века, куча распечаток. По окончанию у вас будет соответствующий корешок, но вот сколько нервов и часов вашей юной жизни будет потрачено на ничто!

,

Якщо ви хочете вступати на перекладача - то краще не в цей університет. Вас на перекладі навчать всьому - маркетингу, політології ще якоїсь дурні, але вільно володіти, скажімо, німецькою ви не будете, бо ви будете витрачати свій нас не на іноземні мови, а на якийсь маркетинг, який вам не потрібен. Розклад - жах якийсь. Там середа вихідний, там субота. Якщо ви з іншого міста - не раджу. Деякі викладачі можуть ставити оцінки "як їм захочеться", а не за знання. Здавали колись письмовий переклад на аркушах - оцінки вже стояли, хоча виклачад в очі не бачив роботи!!! Звичайно, є достойні викладачі, але їх мало. Так що тричі подумайте. І краще оберіть інший вуз.

,

Вы шутите? На меде взяток не берут? Рассказывайся. Может для кого то обязательные пакеты от группы на экзамен+конвертик и не взятка!!!

,

Навчаюся на заочному відділенні спеціальності "Фінанси і кредит" (філіал в БГПК ім. М.Грушевського). Змушують платити гроші, не залежно від того ходиш на лекції чи ні, сума для всі однакова і вона перевищує 2000 грн. На лекціях нормально нічого не пояснюють. Прошу, звернути на це увагу! Тому що якщо так буде і надалі продовжуватися я не зможу довчитися і одного року!

,

Я очень рад, что я знал Сумской государственный университет, учился в нем. Мне очень нравилось. Спасибо всем-всем преподавателям.

,

Син закінчив перший курс медичного факультету, нічого поганого сказати не можу, ніхто не вимагав взяток, навіть за перездачі, общага правда жахлива, ніяких умов для навчання на жаль, правда поселили сна в общагу якогось коледжу, а не вузівську, через біженців. На наступний рік будуть жити з друзями на квартирі.

,

Я заканчивала университет в 2006 году,экономика предприятия, так получилось что поступила обучаться в Гамбургский университет в Германии, признали много предметов!Университет наш знают!

,

сын учился ,ничего плохого не скажу,общежитие как-то не очень

,

Университет один из лучших. Достойные преподаватели. И оборудование. жаль не у всех специальностей. Развито занятие наукой.

,

Университет - ужас! Сам окончил мед.фак. Взятки гребут лопатой, не объясняют ничего (за редким исключением). Отношение - как к собакам. Общежития - отдельная тема. Такое впечатление, что кланяться надо каждому преподавателю. Единственное, что не вызывает никаких негативных эмоций, это работа методистов. Остальное - плохо. Не дай Вам Бог прочувствовать это "замечательное" учебное заведение..

,

Плюсы: Красивые, тёплые аудитории, огромная библиотека, отличный бассейн.
Минусы: Оборудование устаревшее, некоторые учителя занижают оценки (они сами признавались, что хороших оценок должно быть как можно меньше - приказ ректора).

,

Дочь учится в мединституте, очень довольная, знания крепкие.Будешь учиться - платить не будешь.Но общежития - жесть и кошмар....да еще и ежегодичное выселение и вселение- дурь полнейшая

,

Отличный университет, отличная база знаний. Рекомендую

,

Категорически не советую поступать иногородним студентам. Качество общежитий ужасное, точнее качество людей которые за их отвечают.

,

Отличный университет!Хочу поделится личным субъективным мнением о кафедрах маркетинга и финасов.Маркетинг-сама по себе специальность творческая что и демонстрируют преподаватели на своем примере)) Обучающий процесс построен на лояльном отношении, более-менее индивидуальном подходе, характерны обратные связи " препод-студент"Относительно молодой преподавательский состав (Телетов, Иляшенко, Божкова не взирая на возраст молоды душой))) ) В общем впечатление большой команды, в отличие от "тренировочного лагеря" кафедры финансов)) а, еще парням должна понравится Мицура, симпатичная но требовательная))
Финансы.Здесь все серьезней! Как и полагается в отношении с деньгами. На креативе выехать не выйдет,придется зубрить!))Сама специальность предусматривает формализированые подходы,математические методы... Отдает спартанской школой, требования жестче,никаких компромисов, должны выучить и сдать!))Предпочтение командному духу отдают конкуренции.Преподы строже!Приспосабливают к суровым реалиям.

,

СумДУ самый крутой вуз там есть все что каждому нужно для дальнейшей жизни, этот вуз делает из нас людей з большой буквы!

,

які ціни на навчання??

,

Хороший универ!Окончила в прошлом году и уже работаю по специальности.Преподы дают хорошие знания.Поступайте ребят,не пожалеете.

,

Преподают по старинке. Особенно компьютерные специальности. Про версию Office 2010 даже не слышали. Сидят на 2003.

,

Если реально хорошо учишься, то всё классно, но если же по чем-то запара придется выложить денежки...

,

Вуз отличный))преподаватели замечательные)много перспектив....главное-желание))будет желание-будет всё и полностью))абитуриенты,дерзайте))))ИФСК!

,

Самий корумпований вуз на Україні. Особливо заочна форма.

,

Все там є в цьому ВУЗі і приміщення гарні, і викладачі кваліфіковані, і хабарників вистачає, як і всюди на Україні.

,

родной институт... конечно же самый лучший...

,

очень красивое учебное заведение

,

ВУЗ дійсно гарний за всіма напрямками, але з дипломом факультету перепідготовки фахівців не можна піти на роботу.Цей диплом ніхто не сприймає серйозно.Зате навчання було дійсно кваліфіковане.Що тепер робить з цим дипломом і набутими знаннями ??? Порадьте, будь-ласка! Невже це навчання було насмарку?

,

=)))

,

Відмінний ВУЗ!

,

Сергею Николаевичу, моему дипломному руководителю! Спасибо вам за знания!

,

ВУЗ - классный, есть возможность заниматься тем, чем ты хочешь: хочешь танцевать, петь, учавствовать в КВН - пожалуста, есть студклуб, хочешь заниматься спортом - есть куча секций для этого, спортзалов и площадок, хочешь заниматься наукой - тоже без проблем: студенческие конференции, олимпиады, конкурсы научных работ. Но самое главное преподавательский состав, чтоб с пониманием относились к студентам, здесь на 100% - кафедра маркетинга!!!

,

суперовий університет.навчаюся другий рік на фінансиста,дуже подобається дружній студентський колектив,талановиті викладачі і сам університет.і ніяких хабарів!рекомендую вступати до СумДУ

,

Взагалі - сильний ВНЗ. Ціную працю 2-х ректорів, які надали уніврситету належний рейтинг серед ВНЗ міста.

,

Хочу отметить - кафедра управления очень дружная и научная кафедра. Благодаря такому коллективу хочется учиться и учить дальше. Здесь самые классная профессура, кандидаты наук и аспиранты....беру всегда пример с них!!! кафедра имеет высокий потенциал!!! только бы студенты стремились "впитывать" знания, ведь на этой кафедре их дают вполне....

,

бомба!!!!!!!!

,

Кафедра маркетинга самая классная из всех экономических. Преподаватели не только теоретики, но и практики, успешные специалисты сферы маркетинга. Дружный коллектив и индивидуальный подход ко студентам. Передовые показатели по защитам кандидатских и докторских диссертаций, огромное количество призовых мест на студенческих конкурсах и т.п.
Ни сколько не жалею 5 лет проведенных в университете и о выборе специальности. У кого было желание оторвать задницу от дивана и включить мозги интересно и с пользой провели время.

,

Супер. Сама училась.

,

супер

,

Сын через 2 года будет подавать документы на медицинский факультет - это не дань семейной традиции, а каждодневные занятия в колледже и на подкурсах.

Усі ВНЗ в Сумах, а також коледжі та технікуми в Сумах, курси в Сумах, репетитори в Сумах, робота в Сумах

Зворотній зв'язок