Факультети і спеціальностівгору

Факультети, інститути та спеціальності:

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти

 • Економіка (економічна безпека підприємства, державна політика та суспільний розвиток). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Математика або біологія.
 • Облік і оподаткування (облік і аудит у сфері торгівельного бізнесу, облік і аудит у сфері готельно-ресторанного бізнесу). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Математика. 3.Географія або історія України.
 •  Фінанси, банківська справа та страхування (автоматизовані системи управління підприємством, фінансовий менеджмент). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Математика. 3.Історія України або англійська мова.
 •  Менеджмент (менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування, державна служба та державне управління, кадровий менеджмент (HR-технології)). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Географія або біологія.
 • Маркетинг (товарознавство та експертиза у митній справі, маркетинг медичного та фармацевтичного обслуговування). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Математика або географія.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Математика або біологія.
 • Готельно-ресторанна справа (інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Географія або англійська мова. 
 • Туризм (менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент у сфері міжнародного туризму). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Географіяабо біологія.

Факультет початкової освіти

 • Початкова освіта (психологія, дошкільна освіта, інформатика, іноземна мова). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Біологія або математика.

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

 • Дошкільна освіта (початкова освіта, практична психологія, спеціальна освіта (логопедія)). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Біологія або математика.
 • Спеціальна освіта (логопедія) (спеціальна психологія, фізична реабілітація). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Біологія або математика.

Факультет мистецтв

 • Середня освіта. Образотворче мистецтво (дизайн, інформатика). Конкурсні предмети:1.Українська мова та література. 2. Історія України. 3.Рисунок, живопис (творчий конкурс).
 • Середня освіта. Хореографія (художня культура).Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Урок класичного танцю, основи композиції танцю (творчий конкурс).
 • Середня освіта. Музичне мистецтво (хореографія, художня культура). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Музичне мистецтво, основи музичної грамоти (творчий конкурс).
 •  Музичне мистецтво. Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Музичне мистецтво, основи теорії музики (творчий конкурс).

Факультет соціальної та психологічної освіти

 • Психологія (PR-менеджмент, асистент вчителя з інклюзивного навчання, медична психологія, практична психологія, екстремальна психологія, соціальна педагогіка, соціальна робота). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Біологія або географія.
 • Соціальна робота (асистент вчителя з інклюзивного навчання, медична психологія, менеджмент соціальної роботи, практична психологія, організація соціально-виховної діяльності в позашкільних закладах та оздоровчих закладах, правознавство і облік у системі соціального захисту населення, фізичне виховання, соціальна педагогіка). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Біологія або географія.

Факультет фізики, математики та інформатики

 • Середня освіта. Фізика (математика, інформатика, біологія, хімія). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Математика. 3.Фізика або історія України.
 • Середня освіта. Математика (економіка, фізика, інформатика). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Математика. 3.Історія України або біологія.
 •  Середня освіта. Інформатика (фізика, математика, комп’ютерні системи та мережі, економіка). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Математика. 3.Історія України або біологія.

Природничо-географічний факультет

 • Середня освіта. Хімія (інформатика, біологія, організація природоохоронної роботи). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Хімія або біологія.
 • Середня освіта. Біологія (практична психологія, природознавство, хімія). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Біологія. 3.Географія або історія України.
 •  Середня освіта. Географія (біологія, українська мова і література). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Географія або біологія.

Факультет професійної та технологічної освіти

 • Середня освіта. Трудова навчання (технології) (інформатика, фізична культура). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3. Математика або біологія.
 • Професійна освіта. Харчові технології. Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3. Математика або біологія.
 • Професійна освіта. Комп`ютерні технології. Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3. Математика або біологія.
 • Професійна освіта. Дизайн. Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3. Математика або біологія.

Факультет фізичного виховання

 • Середня освіта. Фізичне виховання. Конкурсні предмети:1.Українська мова та література. 2.Фізичне виховання (творчий конкурс). 3. Історія України.

Факультет української філології

 • Середня освіта. Українська мова і література (українознавство, польська мова, російська мова, історія, інформатика, логопедія, психологія, соціальна робота, шкільне бібліотекознавство, початкова освіта, мова і література (англійська, німецька). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Англійська мова або біологія.
 •  Середня освіта. Мова і література (російська) (англійська мова).Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Історія України. 3.Англійська мова або біологія.

Факультет іноземних мов

 • Середня освіта. Мова і література (англійська) (німецька мова, французька мова, іспанська мова). Конкурсні предмети: 1.Англійська мова або німецька. 2.Українська мова та література. 3. Історія України.

Історичний факультет

 • Середня освіта. Історія (правознавство, географія, краєзнавчо-туристична робота). Конкурсні предмети: 1.Українська мова та література. 2.Істоpія Укpаїни. 3.Гeографія абo англійcька мова.
 •  Іcторія тa арxеологія. Конкурcні предмeти: 1.Українcька мoва тa літeратура. 2.Іcторія Укpаїни. 3. Гeографія абo англійcька мoва.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (04744) 4-05-20, (063) 149-79-88, (096) 033-96-33, (095) 894-69-25.

В університеті діють підготовчі курси з укр. мови та літератури, історії України, польської мови, математики, біології, англійської мови, фізики, хімії, географії; хореографії, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фізичного виховання.

Зарахування здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО (для осіб, що вступають за ступенем «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти) та вступних випробувань у формі творчих конкурсів (для осіб, що вступають на окремі освітні програми*), або вступних випробувань (для осіб, що вступають за ступенем «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», та осіб, що вступають за ступенем «Магістр»).

Онлайн-консультація для абітурієнтів http://udpu.org.ua/abit.php

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (04744) 4-05-20, (063) 149-79-88, (096) 033-96-33, (095) 894-69-25.

Докладніше про ВНЗвгору

Уманський державний педагогічний університет має потужну матеріально-технічну базу, до якої входять 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, бібліотека, 3 читальні зали, 3 лінгафонні кабінети, два студентські гуртожитки, агробіостанція, 2 студентські їдальні, спортивний комплекс, вільний доступ до мережі Інтернет у 12 комп’ютерних класах та гуртожитках. До послуг студентів функціонує студентський клуб, спортклуб, студії дозвілля, студентський театр.

Університет плідно співпрацює з вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Франції, Туреччини, США, Італії, Канади, Португалії, Іспанії, Швеції, Росії, Білорусії.

УДПУ виступає співкоординатором проекту «Eminence ІІ», успішно реалізує програми академічної мобільності «Mobile+», Action ІІ та подвійного диплома, що дає викладачам і студентам можливість навчатися, стажуватися в провідних університетах європейських країн.

Університет стабільно входить у 200 найкращих ВНЗ України в рейтингу ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, має Почесне звання «Лідер національної освіти». За результатами консолідованого рейтингу ВНЗ України УДПУ імені Павла Тичини ввійшов до 10 кращих вишів центрального регіону країни, посів 3-є місце серед педагогічних навчальних закладів нашої держави та є лідером серед вишів Черкащини (за результатaми рeйтингу станoм нa липeнь 2016 р.)

Дeтальнішу інфоpмацію дивітьcя нa сaйті вищогo навчальногo заклaду udpu.org.ua абo дізнавайтеcь зa телeфоном пpиймальної коміcії: (04744) 4-05-20.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Умані, а також коледжі та технікуми в Умані, курси в Умані, репетитори в Умані, робота в Умані

Зворотній зв'язок