Факультетивгору

Навчально-наукові інститути та факультети:

ННІ Економіки і права

Економіка (економіка та бізнес, економічна кібернетика, економіка підприємства, міжнародна економіка,бізнес-аналітика і міжнародна статистика, цифрова економіка, корпоративне лідерство та управління персоналом)

 • Політологія
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Право
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Публічне управління та адміністрування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Міжнародні економічні відносини
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм

ННІ Іноземних мов

 • Середня освіта. Мова і література (англійська) (мова і література (англійська, німецька);мова і література (англійська))
 • Середня освіта.Мова і література (німецька)(мова і література (англійська, німецька); мова і література (німецька))
 • Середня освіта.Мова і література (російська) (мова і література (російська, англійська))
 • Філологія. Германські мови і літератури, перша– англійська; переклад– включно
 • Філологія. Германські мови і літератури, перша– німецька; переклад– включно
 • Філологія. Германські мови і літератури, перша– російська;переклад– включно

ННІ Міжнародних відносин, історії і філософії

 • Середня освіта. Історія(історія; історія і географія)
 • Історія та археологія
 • Філософія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ННІ Педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Соціальна робота (соціальна робота і соціальна інженерія, соціальна педагогіка)
 • Середня освіта. Образотворче мистецтво
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація(образотворче мистецтво; декоративне мистецтво)
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

ННІ Природничих і аграрних наук

 • Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
 • Середня освіта. Хімія
 • Біологія
 • Хімія
 • Екологія
 • Агрономія
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ННІ Української філології та соціальних комунікацій

 • Середня освіта. Українська мова та література (українська мова та література; українська мова та література, англійська мова)
 • Філологія. Українська мова та література
 • Філологія. Прикладна лінгвістика
 • Журналістика. Журналістика, видавничий бізнес і сучасні комунікаційні технології, реклама та PR у медіагалузі)

ННІ Інформаційних та освітніх технологій

 • Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • Середня освіта. Математика(математика; математика та інформатика)
 • Середня освіта. Фізика(фізика та інформатика)
 • Середня освіта. Інформатика
 • Математика
 • Прикладна математика
 • Фізика та астрономія
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Інформаційні системи та технології

ННІ фізичної культури спорту та здоров`я

 • Середня освіта. Фізичне виховання.
 • Спеціальна освіта. Ортопедагогіка
 • Фізична культура і спорт

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

 • Інженерія програмного забезпечення(програмна інженерія)
 • Комп`ютерні науки
 • Комп`ютерна інженерія
 • Системний аналіз(системний аналіз; інтелектуальні системи в робототехніці)

Психологічний факультет

Пcихологія (пcихологія; пpактична пcиxологія; пcиxологія спopту; мeдичнa пcиxологія; пpактичнa пcиxологія, інoзeмна мoвa (англійcька))

Навчально-наукoвий цeнтр «Мeдичний інcтитут»

Медицина

Абітурієнтамвгору

Довузівска підготовка: (0472) 45-12-53,(067) 437 48 47

Дляотриманняповної ідетальноїінформації,що стосується термінів,умовприйому,іспитів та необхідних сертифікатівЗНО за обранимиспеціальностями звертайтеся доприймальноїкомісії за тел.: (067) 830-96-12; (063) 803-29-71.

Дозаяви в паперовійформі абітурієнту можуть знадобитися такідокументи:

 • оригіналікопія документапро раніше здобутий ступінь освіти і додатка до нього;
 • оригіналікопія сертификатівЗНО;
 • оригіналікопія документа,що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольоровіфотографіїрозміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригіналвійськового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів,що підтверджуютьправо на участь уконкурсі, зарахування заспівбесідою,зарахування заквотами(занаявності).

Запрошуємо на навчання:

 • На базі 11 класів – для здобуття освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр».
 • На базі диплома «молодший спеціаліст» – для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • На базі диплома «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» – для отримання освітнього ступеня «магістр».
 • На базі диплома «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» – для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю


Докладніше про ВНЗвгору

Ректор Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, на посаді з 23.04.2015

Історія

 • 1921 рік –Черкаський інститут народної освіти
 • 1930 рік–Черкаський інститут соціального виховання
 • 1933 рік–Черкаський державний педагогічний інститут
 • 1995 рік–Черкаський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • 2003 рік–Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Структура

 • 8 навчально-наукових інститутів;
 • 2 факультети;
 • Навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти і курсової підготовки»;
 • Кафедра військової підготовки;
 • Навчально-науковий центр «Інститут міжнародної освіти»;
 • Навчально-науковий центр «Медичний інститут»;
 • 30 наукових підрозділів;
 • 15 наукових шкіл;
 • Наукова бібліотека імені М.Максимовича;
 • 7 музеїв;
 • Центр молодіжних інновацій.

Освітня діяльність

Здійснюється підготовка фахівців за 54 бакалаврськими та 48 магістерськими спеціальностями.

Працює 49 кафедр.

Навчається 6076 студентів,із них:

за кошти державного бюджету–2269 осіб;

за кошти фізичних та юридичних осіб –3807.

Військова кафедра

Утворена в 2016 році.

Здійснюється набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за2військово-обліковими спеціальностями:

– Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів.

– Психологія.

chnu.military@ukr.net

тел.: 067-339-42-39, (0472)-54-48-78

Наукова діяльність

Аспірантура за 14 спеціальностями, навчаються 106 аспірантів.

Докторантура за 10 спеціальностями, навчаються 2 докторанти.

Здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження за 56 колективними темами.

Дослідження в 7 проєктах проводяться за рахунок коштів державного бюджету, в 2 – у межах міжнародних грантів.

Упродовж минулого року опубліковані 28 монографій,  3підручники, 46 посібників, 241 стаття в наукових виданнях, 161 стаття в зарубіжних виданнях, 313 тез.

Рейтинги

У рейтингу ЗВО України «Топ-200 Україна» ЧНУ піднявся на 40 позицій і посів 61 місце. У рейтингу ЗВО України за версією Scopus – на 17-мумісці. У консолідованому рейтингу ЗВО України ЧНУ 41-й із 241 університетів і 8-й в десятці кращих університетів центрального регіону України. У рейтингу ЗВО України за результатами вступної кампанії 2020 року– 45-е місце з 368 ЗВО України. ЧНУ ім. Б. Хмельницького став 9-м із 25-ти українських університетів, що увійшли до міжнародного рейтингу QS (QuacquarelliSymonds).

Додатний індекс цитуваня Гірша за SCOPUS мають 59 викладачів; індекс цитування за WebofScience– 52 викладачі.

Матеріально-технічна база

 • 5 навчальних корпусів;
 • наукова бібліотека;
 • 5 гуртожитків;
 • 4 кафе,
 • 1 студентська їдальня;
 • 11 спортивних і тренажерних залів;
 • стадіон;
 • 7 спортмайданчиків;
 • 2 будинки для викладачів та співробітників університету;
 • ботанічний сад;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • навчально-наукова база «Сокирно»;
 • навчальний готельно-рестоpанний комплeкc;
 • навчальна лабоpатоpія фізичнoї тa мeдичнoї рeабілітації;
 • навчальнa лабоpатоpія глибиннoї пcихокорекції;
 • пcихологічна служба;
 • юpидичнa клінікa.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Азовський морський інститут Національного університету Одеська морська академія (АМІ НУ ОМА)
Азовський морський інститут Національного університету Одеська морська академія (АМІ НУ ОМА)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Черкасах, а також коледжі та технікуми в Черкасах, курси в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах

Зворотній зв'язок