Факультети і спеціальностівгору

Галузі знань

 • Соціальні та поведінкові наук
 • Управління та адміністрування
 • Право
 • Сфера обслуговування
 • Публічне управління та адміністрування
 • Міжнародні відносини
 • Освіта/Педагогіка
 • Гуманітарні науки
 • Природничі науки
 • Математика та статистика
 • Інформаційні технології
 • Автоматизація та приладобудування
 • Культура і мистецтво
 • Соціальна робота
 • Біологія
 • Аграрні науки та продовольство
 • Журналістика

Факультети і спеціальності

Навчально-наукові інститути та факультети:

ННІ Економіки і права

 • Економіка (економіка табізнес, економічна кібернетика, економіка підприємництва, міжнародна економіка, Бізнес-аналітика і міжнародна статистика, цифрова економіка, корпоративне лідерство та управління персоналом)
 • Політологія
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Право
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Публічне управління та адміністрування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємництва)
 • Міжнародні економічні відносини
 • Готельно-ресторанна справа
 • Туризм

ННІ Іноземних мов

 • Середня освіта (мова і література англійська)
 • Середня освіта (мова і література німецька)
 • Середня освіта (мова і література російська)
 • Філологія (Германські мовита літератури (переклад включно), перша – англійська)
 • Філологія (Германські мовита літератури (переклад включно), перша –німецька))
 • Філологія (Слов’янські мовита літератури (переклад включно), перша – російська)

ННІ Міжнародних відносин, історії і філософії

 • Середня освіта (історія)
 • Історія та археологія
 • Філософія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ННІ Педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Соціальна робота (соціальна робота, соціальна педагогіка)
 • Середня освіта (образотворче мистецтво)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

ННІ Природничих і аграрних наук

 • Середня освіта (біологіята здоров’я людини)
 • Середня освіта (хімія)
 • Біологія
 • Хімія
 • Екологія
 • Агрономія
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ННІ Української філології та соціальних комунікацій

 • Середня освіта (українська мова та література)
 • Філологія (українська мова та література)
 • Філологія (прикладна лінгвістика)
 • Журналістика (журналістика, видавничий бізнес і сучасні комунікативні технології, медіаменеджмент і масові комунікації, рекклама таPRу медіагалузі)

ННІ Інформаційних та освітніх технологій

 • Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (фізика)
 • Середня освіта (інформатика)
 • Математика
 • Прикладна математика
 • Фізика та астрономія
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Інформаційні системи та технології

ННІ фізичної культури спорту та здоров`я

 • Середня освіта (фізична культура)
 • Спеціальна освіта (ортопедагогіка)
 • Фізична культура і спорт

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп`ютерні науки
 • Комп`ютерна інженерія
 • Системний аналіз

Психологічний факультет

 • Психологія (психологія;практична психологія; психологія спорту; медична психологія; практична психологія, іноземна мова (англійська), Практична психологя в бізнесі

Запрошуємо на навчання:

На базі 11 класів-для здобуттяосвітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр»

На базі диплома«молодший спеціаліст» -для здобуттяосвітнього ступеня «бакалавр»

На базі диплома «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» - для отримання освітнього ступеня «магістр»

Нa бaзі диплoма «бакалавp», «спеціаліcт», «магіcтр» - для отpимання оcвітнього ступeня «бакалавp» зa іншoю спеціальніcтю


Абітурієнтамвгору

Довузівська підготовка: (0472) 50-25-27

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: 067 830 96 12, 063 803 29 71.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:067 830 96 12, 063 803 29 71.

Докладніше про ВНЗвгору

Ректор Черевко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, на посаді з 23.04.2015

Історія

1921 Черкаський інститут народної освіти

1930 рік Черкаський інститут соціального виховання

1933 рік Черкаський державний педагогічний інститут

1995 рік Черкаський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

2003 рік Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Структура

 • 8 навчально-наукових інститутів;
 • 2 факультети;
 • центр післядипломної освіти;
 • 8 науково-дослідних інститутів і науково-дослідних центрів;
 • 7 науково-дослідних лабораторій;
 • 15 наукових шкіл; 
 • наукова бібліотека імені М.Максимовича;
 • 7 музеїв;
 • центр молодіжних інновацій.

Освітня діяльність

 • Здійснюється підготовка фахівців за 52 спеціальностями.
 • Працює 52 кафедри.

Навчається 5628 студентів, з них:

 • за кошти державного бюджету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра - 3658 осіб;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – 1980.

Військова кафедра

 • Утворена у 2016 році

Здійснюється набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за 3 військово-обліковими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів.
 • Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення (крім морських).
 • Психологія.

Наукова діяльність

 • Аспірантура з 33 спеціальностей, навчається 112 аспірантів.
 • Докторантура з 11 спеціальностей, навчається 13 докторантів.
 • Здійснюються фундаментальні і прикладні дослідження з 75 колективних та 153 індивідуальних тем.
 • Дослідження у 5 проектах проводяться за рахунок державного бюджету.
 • За останній рік опубліковано 32 монографії, 5 підручників, 156 навчальних і навчально-методичних видань, 50 інших науково-публіцистичних видань, 594 статті в українських наукових виданнях, 113 – у закордонних виданнях.

Рейтинги

 • У рейтингу університетів України за показниками Scopus 2016 року університет посідає 21 місце із 128 закладів.
 • У консолідованому рейтингу ВНЗ України серед 292 закладів – 53 місце.
 • Додатний індекс цитування мають 26 викладачів та 2 аспіранти університету.

Матеріально-технічна база

 • 5 навчальних корпусів;
 • наукова бібліотека;
 • 5 гуртожитків;
 • 4 кафе,
 • 1 їдальня, студентська;
 • 11 спортивних і тренажерних залів;
 • стадіон;
 • 7 спортмайданчиків;
 • 2 будинки для викладачів та співробітників університету;
 • ботанічний сад;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • навчально-наукова база «Сокирно»;
 • навчальний готельно-рестоpанний комплекc;
 • навчальна лаборатоpія фізичнoї тa мeдичної рeабілітації;
 • навчальна лаборатоpія глибиннoї психології;
 • пcихологічна служба;
 • юpидична клінікa.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Черкасах, а також коледжі та технікуми в Черкасах, курси в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах

Зворотній зв'язок