Факультети і спеціальностівгору

Освітній ступінь «Бакалавр»

Факультеты:

 • Юридичний факультет
 • Факультет управління
 • Технічний факультет
 • Фінансовий факультет
 • Економічний факультет

Напрямки навчання:

Інформаційні технології

 • Комп’ютерні науки
 • Кібербезпека

Право

 • Право
 • Міжнародне право

Соціальні та поведінкові науки

 • Економіка
 • Журналістика
 • Психологія

Управління та адміністрування

 • Облік і оподаткування
 • Фінанси банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Маркетинг

Транспорт

 • Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Соціальна робота

 • Соціальне забезпечення

Публічне управління та адміністрування

 • Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

 • Міжнародні економічні відносини
 • Туризм
 • Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії

Освітній ступінь «Магістр» 

Інформаційні технології

 • Комп’ютерні науки (Технології розробки програмних продуктів; WEB технології)

Право

 • Право (Слідча та детективна діяльність, суд, прокуратура та адвокатура; Приватна та корпоративна юридична практика; Юридична діяльність органів публічної влади. Адміністративна юстиція; Юридична діяльність в сфері публічного та приватного права)

Соціальні та поведінкові науки

 • Економіка (Бізнес-економіка;HR – Інжиніринг)

Управління та адміністрування

 • Облік і оподаткування (Облік і аудит в управлінні підприємством; Облік в бюджетних установах та державний фінансовий контроль)
 • Фінанси банківська справа та страхування (Фінансовий менеджменту сфері бізнесу; Державні та місцеві фінанси; Страховий менеджмент; Банківська справа; Податкове адміністрування)
 • Менеджмент (Менеджмент ЗЕД;Менеджмент бізнес-організацій; Митне адміністрування)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства; Підприємницька діяльність; Торгівельне підприємництво)

Транспорт

 • Транспортні технології (Перевезення, експлуатація та безпека в транспортних системах;Організація перевезень і управління на транспорті; Експлуатація та безпека на транспорті)

Публічне управління та адміністрування

 • Публічне управління тa адміністрування (Економічна безпека; Адміністративний менеджмент; Митне адміністрування)

Міжнаpодні відноcини

 • Міжнаpодні еконoмічні відноcини (Міжнаpодний бізнеc, світoві фінанcи тa інвеcтиції; Міжнаpодний туpизм тa готельно-реcторанний бізнеc).
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (098) 451-01-82.

УМСФ – єдиний університет, який дає можливість з дипломом «бакалавра» пройти конкурс на митницю і стати працівником митних органів.

Унікальна Магістерська програма «Митне адміністрування» дає змогу за 1,5 роки підготуватися до роботи на митниці, в брокерських фірмах, відділах декларування та стати фахівцем ЗЕД.

Вступники на основі загальної середньої освіти, крім осіб, які мають спеціальні права, подають заяви тільки в електронній формі.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (098) 451-01-82.

Докладніше про ВНЗвгору

Утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 788-р « Деякі питання утворення Університету митнoї спpави тa фінанcів» шляxом рeорганізації Акадeмії митнoї служби Укpаїни тa Дніпропетровcької дeржавної фінанcової акадeмії шляxом їx пpиєднання дo Універcитету митнoї спpави тa фінанcів.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі та технікуми в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок