Факультетивгору

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Навчально-науковий інститут права та міжнародно-правових відносин
 • Факультет управління
 • Факультет інноваційних технологій
 • Фінансовий факультет
 • Факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин

Освітній ступінь «Бакалавр»

 • Право (Приватна та корпоративна юридична практика(адвокатура, нотаріат, приватні виконавці); Юридична діяльність органів публічної влади (митна та податкова служби, юстиція, міграційна служба).
 • Міжнародне право (Зовнішня політика, дипломатична та консульська служба; Міжнародне корпоративне право (юрист у сфері ЗЕД); Зовнішня політика, дипломатична та консульська служба)
 • Психологія (Професійна психологія (державні та приватні установи); Практична психологія)
 • Облік і оподаткування (Державний аудит; Облік і оподаткування ЗЕД за міжнародними стандартами).
 • Менеджмент (Менеджмент та економіка бізнесу; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародні фінанси та інвестиції)
 • Туризм (Міжнародний туризм та гостинність; Організація туристичного бізнесу)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародне співробітництво та комунікації; Зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні відносини)
 • Журналістика (Публічнікомунікації; Інтернет-журналістика)
 • Публічне управління та адміністрування (Митна справа; Адміністративний менеджмент)
 • Комп’ютерні науки(Web-технології; Технології проектування інформаційних систем)
 • Кібербезпека (Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Системи технічного захисту інформації)
 • Прикладна математика (Математичне та програмне забезпечення систем управління; Сучасні ІТ технології:DataScience,BigData,MachineLearning)
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Міжнародна транспортна логістика; Безпека на транспорті)
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Державні та корпоративні фінанси;Банківський бізнес; Страхова справа)
 • Економіка (Бізнес-аналітика;HR-інжиніринг)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємницька діяльність; Торгівля та біржова діяльність)
 • Маркетинг (Споживчий маркетинг; Реклама таPR)
 • Соціальне забезпечення (Соціальне підприємництво; Соціальне забезпечення)
 • Філологія (Германські мови (англійська, німецька та корейська). Переклад. Можливість вивчення додатково французької, португальської, польської та арабської мов)
 • Історія та археологія (Історія та антропологія права; Історія міжнародної торгівлі)
 • Правоохоронна діяльність (Слідча діяльність; Оперативно-розшукова та детективна діяльність)
 • Готельна-ресторанна справа (Організація готельного бізнесу; Інноваційні технології в ресторанній справі; Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі)
 • Інженерія програмного забезпечення

Освітній ступінь «Магістр» 

Інформаційні технології

 • Комп’ютерні науки (Технології розробки програмних продуктів; WEB технології)
 • Інженерія програмного забезпечення

Право

 • Право (Слідча та детективна діяльність, суд, прокуратура та адвокатура; Приватна та корпоративна юридична практика; Юридична діяльність органів публічної влади. Адміністративна юстиція; Юридична діяльність в сфері публічного та приватного права)

Соціальні та поведінкові науки

 • Економіка (Бізнес-економіка;HR – Інжиніринг)

Управління та адміністрування

 • Облік і оподаткування (Облік і аудит в управлінні підприємством; Облік і аудит в управлінні підприємством)
 • Фінанси банківська справа та страхування (Фінансовий менеджменту сфері бізнесу; Державні та місцеві фінанси; Страховий менеджмент; Банківська справа; Податкове адміністрування)
 • Менеджмент (Менеджмент ЗЕД;Менеджмент бізнес-організацій; Митне адміністрування)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства; Підприємницька діяльність; Торгівельне підприємництво)

Транспорт

 • Транспортні технології (Перевезення, експлуатація та безпека в транспортних системах;Організація перевезень і управління на транспорті; Експлуатація та безпека на транспорті)

Публічне управління та адміністрування

 • Публічне управління тa адміністрування (Економічна безпека; Адміністративний менеджмент; Митне адміністрування)

Міжнаpодні відноcини

 • Міжнаpодні еконoмічні відноcини (Міжнаpодний бізнеc, світoві фінанcи тa інвеcтиції; Міжнаpодний туpизм тa готельно-реcторанний бізнеc)
Абітурієнтамвгору

УМСФ – єдиний університет, який дає можливість з дипломом «бакалавра» пройти конкурс на митницю і стати працівником митних органів.

Унікальна Магістерська програма «Митне адміністрування» дає змогу за 1,5 роки підготуватися до роботи на митниці, в брокерських фірмах, відділах декларування та стати фахівцем ЗЕД.

Вступники на основі загальної середньої освіти, крім осіб, які мають спеціальні права, подають заяви тільки в електронній формі.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (056) 756-05-00, (066) 510-01-35, (098) 451-01-82.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (056) 756-05-00, (066) 510-01-35, (098) 451-01-82.

Докладніше про ВНЗвгору

Утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 788-р « Деякі питання утворення Університету митнoї спpави тa фінанcів» шляxом рeорганізації Акадeмії митнoї служби Укpаїни тa Дніпропетровcької дeржавної фінанcової акадeмії шляxом їx пpиєднання дo Універcитету митнoї спpави тa фінанcів.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі та технікуми в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок