Університет митної справи та фінансів (УМСФ)

Університет митної справи та фінансів (УМСФ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5500
студентів
236
викладачів
145
кандидатів
наук
57
професорів
і докторів наук

Освітні програми 133

Фільтри

014 Середня освіта

 • Спеціальність «Середня освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Інноваційних технологій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (01.10.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 19 — 27 вересня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Середня освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Інноваційних технологій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (04.09.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Середня освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Економіки, бізнесу та міжнародних відносин.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (04.09.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 3.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Середня освіта», на 1 курс.
 • Факультет: Інноваційних технологій.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (04.09.2023 — 31.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

017 Фізична культура і спорт

 • Спеціальність «Фізична культура і спорт», на 1 курс.
 • Факультет: Фінансовий.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

1 ≥ 100 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Освітній ступінь «Бакалавр»:

 • Навчально-науковий інститут права та міжнародно-правових відносин.
 • Факультет управління.
 • Факультет інноваційних технологій.
 • Фінансовий факультет.
 • Факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин.

Освітній ступінь «Бакалавр»:

 • Право (Приватна та корпоративна юридична практика(адвокатура, нотаріат, приватні виконавці); Юридична діяльність органів публічної влади (митна та податкова служби, юстиція, міграційна служба).
 • Міжнародне право (Зовнішня політика, дипломатична та консульська служба; Міжнародне корпоративне право (юрист у сфері ЗЕД); Зовнішня політика, дипломатична та консульська служба).
 • Психологія (Професійна психологія (державні та приватні установи); Практична психологія).
 • Облік і оподаткування (Державний аудит; Облік і оподаткування ЗЕД за міжнародними стандартами).
 • Менеджмент (Менеджмент та економіка бізнесу; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності).
 • Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародні фінанси та інвестиції).
 • Туризм (Міжнародний туризм та гостинність; Організація туристичного бізнесу).
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародне співробітництво та комунікації; Зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні відносини).
 • Журналістика (Публічні комунікації; Інтернет-журналістика).
 • Публічне управління та адміністрування (Митна справа; Адміністративний менеджмент).
 • Комп’ютерні науки (Web-технології; Технології проектування інформаційних систем).
 • Кібербезпека (Безпека інформаційних та комунікаційних систем; Системи технічного захисту інформації).
 • Сучасні ІТ технології: (DataScience, BigData, MachineLearning).
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Міжнародна транспортна логістика; Безпека на транспорті).
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Державні та корпоративні фінанси; Банківський бізнес;  Страхова справа).
 • Економіка (Бізнес-аналітика; HR-інжиніринг).
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємницька діяльність; Торгівля та біржова діяльність).
 • Маркетинг (Споживчий маркетинг; Реклама та PR).
 • Соціальне забезпечення (Соціальне підприємництво; Соціальне забезпечення).
 • Філологія (Германські мови (англійська, німецька та корейська). Переклад. Можливість вивчення додатково французької, португальської, польської та арабської мов).
 • Історія та археологія (Історія та антропологія права; Історія міжнародної торгівлі).
 • Правоохоронна діяльність (Слідча діяльність; Оперативно-розшукова та детективна діяльність).
 • Готельна-ресторанна справа (Організація готельного бізнесу; Інноваційні технології в ресторанній справі; Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі).
 • Інженерія програмного забезпечення.

Освітній ступінь «Магістр»:

Інформаційні технології:

 • Комп’ютерні науки (Технології розробки програмних продуктів; WEB технології).
 • Інженерія програмного забезпечення.

Право:

 • Право (Слідча та детективна діяльність, суд, прокуратура та адвокатура; Приватна та корпоративна юридична практика; Юридична діяльність органів публічної влади. Адміністративна юстиція; Юридична діяльність в сфері публічного та приватного права).

Соціальні та поведінкові науки:

 • Економіка (Бізнес-економіка; HR-Інжиніринг).

Управління та адміністрування:

 • Облік і оподаткування (Облік і аудит в управлінні підприємством; Облік і аудит в управлінні підприємством).
 • Фінанси банківська справа та страхування (Фінансовий менеджменту сфері бізнесу; Державні та місцеві фінанси; Страховий менеджмент; Банківська справа; Податкове адміністрування).
 • Менеджмент (Менеджмент ЗЕД; Менеджмент бізнес-організацій; Митне адміністрування).
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства; Підприємницька діяльність; Торгівельне підприємництво).

Транспорт:

 • Транспортні технології (Перевезення, експлуатація та безпека в транспортних системах; Організація перевезень і управління на транспорті; Експлуатація та безпека на транспорті).

Публічне управління та адміністрування:

 • Публічне управління тa адміністрування (Економічна безпека; Адміністративний менеджмент; Митне адміністрування).

Міжнародні відноcини:

 • Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес, світові фінанси та інвестиції; Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес).

Абітурієнтам

УМСФ — єдиний університет, який дає можливість з дипломом «бакалавра» пройти конкурс на митницю і стати працівником митних органів.

Унікальна Магістерська програма «Митне адміністрування» дає змогу за 1,5 роки підготуватися до роботи на митниці, в брокерських фірмах, відділах декларування та стати фахівцем ЗЕД.

Вступники на основі загальної середньої освіти, крім осіб, які мають спеціальні права, подають заяви тільки в електронній формі.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](056) 756-05-00, [відкрити контакти](066) 510-01-35, [відкрити контакти](098) 451-01-82.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](056) 756-05-00, [відкрити контакти](066) 510-01-35, [відкрити контакти](098) 451-01-82.

Про ЗВО/ВНЗ

Утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 788-р «Деякі питання утворення Університету митнoї спpави тa фінанcів» шляxом рeорганізації Акадeмії митнoї служби Укpаїни тa Дніпропетровcької дeржавної фінанcової акадeмії шляxом їx пpиєднання дo Універcитету митнoї спpави тa фінанcів.

В Університеті створено належні умови для навчального процесу та всебічного розвитку здобувачів освіти.

Комплекс Університету складається з 6 навчальних корпусів і розвиненої соціальної інфраструктури: 4 гуртожитків, 3 актових залів, бібліотеки з читальними залами, тиру, плавального басейну, спортзалів та тренажерних залів, волейбольного та баскетбольного майданчиків,  їдалень та буфетів, гаражів, котелень і трансформаторної підстанції.

Усі кафедри закладу вищої освіти забезпечені комп'ютерною технікою.

Кафедри, і закріплені за ними аудиторії, оснащено сучасною аудіо-, відео-мультимедійною технікою,  що повністю відповідає вимогам освітніх програм щодо використання технічних засобів навчання.

У навчальних корпусах, бібліотеці та гуртожитках Університету забезпечено доступ здобувачів освіти та співробітників до мережі Інтернет за бездротовою технологією (Wi-Fi).


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі