Факультети і спеціальностівгору

Факультет математики та інформаційних технологій:

 • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Математика
 • Аналіз даних, прогноз поведінки об'єктів різної природи та керування ризиками
 • Комп’ютерно-математичне моделювання, комп'ютерні технології, інформаційні технології
 • Сучасні інформаційні технології та програмування

Фізико-технічний факультет:

 • Фізика
 • Фізика та астрономія
 • Технології інтернету речей
 • Кібербезпека
 • Розробка програмного забезпечення та комп'ютерна графіка
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю в інформаційних технологіях
 • Computer science (програма з англійською мовою викладання)

Хімічний факультет:

 • Хімія
 • Біохімія

Біологічний факультет:

 • Біологія
 • Екологія

Історичний факультет:

 • Історія та археологія
 • Політологія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет іноземних мов:

 • Англійська мова і переклад
 • Німецька мова і переклад
 • Французька мова і переклад

Філологічний факультет:

 • Українська мова і література
 • Мова та література (російська); переклад (російська, українська мови)
 • Мова та література (польська); переклад (польська, українська мови)
 • Прикладна лінгвістика
 • Культурологія
 • Психологія
 • Журналістика

Економічний факультет:

 • Бізнес-аналітика
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародна економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Підприємництвo і торгівля
 • Туриcтичний бізнеc
 • International Business (прогpама з англійcькою мовoю викладaння)

Юpидичний факультeт:

 • Право
Абітурієнтамвгору

Костянтинівська філія як структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснює прийом заяв і документів від вступників на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11-ти класів);
 • ОКР «Молодший спеціаліст»;
 • базової або повної вищої освіти;
 • у порядку переведення і поновлення.

Прийом заяв і документівздійснюється на денну і заочну форми навчання наступних факультетів:

 • фізико-технічний факультет;
 • факультет математики та інформаційних технологій;
 • хімічний факультет;
 • біологічний факультет;
 • філологічний факультет;
 • факультет іноземних мов;
 • історичний факультет;
 • економічний факультет;
 • юридичний факультет,
 • а також на кафедру педагогіки та управління освітою, де діють постійні ліцензовані курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, а також здійснюється підготовка магістрів за унікальними в регіоні програмами «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка вищої школи».

З буклетами факультетів можна ознайомитися за посиланням.

Вступники на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подають заяви тільки в електронній формі. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники мають право подати до 9 заяв на місця державного замовлення не більше ніж з 4-х спеціальностей. Кількість поданих заяв для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) не обмежується.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016, 2017 роках.

Особи, які не подають сертифікати ЗНО, мають подати документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в ДонНУ імені Василя Стуса.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua

Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

Приймальна комісія у м. Костянтинівка: пр-т. Ломоносова, 157

Телефон:+380 (272) 2-91-23, +380 (50) 922-32-23, +380 (66) 918-63-62

E-mail: konst@donnu.edu.ua

На базі Костянтинівської філії діє Освітній центр «Донбас-Україна», який створено для надання можливості абітурієнтам з територій проведення антитерористичної операції вступити до ДонНУ імені Василя Стуса за спрощеною процедурою та отримати якісну українську освіту.

В Освітньому центрі «Донбас-Україна» в м. Костянтинівка можна:

 • отримати консультацію та кваліфіковану допомогу в оформленні освітньої декларації;
 • пройти річне оцінювання і державну підсумкову атестацію з української мови та історії України;
 • отримати допомогу при поселенні до гуртожитку на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування;
 • отримати документ державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (атестат і додаток до нього);
 • подати заяву і документи для вступу до ДонНУ імені Василя Стуса;
 • скласти вступні випробування для вступу до вищого навчального закладу.

Освітній центр «Донбас-Україна» у м. Костянтинівка: пр-т. Ломоносова, 157

Телефон:+380 (272) 2-91-23, +380 (50) 922-32-23, +380 (66) 918-63-62

E-mail:pk.@donnu.edu.ua

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0272) 2-91-23, (050) 922-32-23, (066) 918-63-62.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0272) 2-91-23, (050) 922-32-23, (066) 918-63-62.

Докладніше про ВНЗвгору

Костянтинівську філію Донецького національного університету імені Василя Стуса було створеноу 2000 році як Костянтинівський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету (Наказ ректора базового ВНЗ від 02.11.2000 р. № 36/05 і Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2004 р. № 270). У 2015 році Костянтинівський НКЦ було перейменовано на Костянтинівську філію Донецького національного університету відповідно до наказу № 22-8/05 від 29.12.2014 р. «Про перейменування структурних підрозділів».

Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території м. Костянтинівка з метою надання якісної і сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях і наближення місця навчання до місця проживання здобувачів вищої освіти.

Костянтинівська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса разом з іншими підрозділами університету утворює потужний освітньо-науковий комплекс, який за останні роки встиг здобути цілий ряд престижних нагород всеукраїнського і світового значення. Серед них:

 • Премія Свободи, якою в 2015 році під час проведення щорічного саміту Wroclaw Global Forum було нагороджено університет за розбудову свободи у світі;
 • Почесне звання «Лідер вищої освіти України», якиму2016 році був двічі відзначенийДонецький національний університет імені Василя Стусаза результатами участі у міжнародних спеціалізованих виставках «Освіта та кар’єра» (м. Київ);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Інформаційні технології у вищому навчальному закладі» (2015 рік);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Профорієнтаційна робота серед молоді» (2016 рік);
 • Золота медаль у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (2016 рік).

Престиж і висока якість освіти підтверджуються не лише визначними нагородами, а й численними рейтингами:

 • рейтингQS World University Ranking– один з 4-х українських вишів, що увійшов до рейтингу у 2016/2017році;
 • рейтинг Освіта.ua – 2 місце серед вишів Центральної України в 2016 році;
 • рейтинг Наукометричної платформи Scopus – 17 місце серед 128 вишів України у 2016 році;
 • рейтинг «Топ-200 Україна» - 32 місце у 2015/2016 році.

Костянтинівська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса є частиною університету, що має потужні міжнародні зв’язки і є учасником багатьох міжнародних проектів у сфері модернізації освіти:

 • єдиний ВНЗ України, що став членом Guide Association (Асоціація Глобальних Університетів Дистанційної Освіти, Італія), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти;
 • член European University Association (EUA);
 • учасник проекту «Європейський розвиток ДонНУ у м. Вінниця» Міжнародного фонду «Відродження»;
 • учасник міжнародних проектів в рамках програми ТЕМРUS: ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі - InterEULawEast»;
 • учасник програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+».

Завдяки міжнародному визнанню ДонНУ імені Василя Стуса і партнерству з провідними закордонними вишами студенти Костянтинівської філії мають можливість здобувати знання не лише у стінах університету, а й подорожуючи світом. На сьогоднішній день 33 закордонні вищі навчальні заклади є постійними партнерами ДонНУ імені Василя Стуса у сфері модернізації освіти і академічного обміну.

Ще однією перевагою навчання в університеті є створене для студентів надсучасне освітнє онлайн-середовище, яке об’єднує мережеві сервіси щоденного користування. Це надає можливість усім студентам безкоштовно встановлювати програми для спілкування з викладачами і одногрупниками через миттєві повідомлення та аудіо-відео дзвінки, конспектувати лекції у віртуальному записнику і надавати спільний доступ до них будь-кому, брати участь в онлайн-конференціях, організовувати розклад в особистому календарі, листуватися в корпоративній мережі, працювати разом над спільними документами на кількох пристроях одночасно.

Студентські роки пов’язані не лише з навчанням. Це роки незабутніх вражень, активної творчості, студентських веселощів і розваг, роки справжньої студентської дружби. Розуміючи наскільки важливими є збереження та примноження культурних традицій університету, розвиток студентського самоврядування і підтримка університетського духу, у 2016 році у складі університету було утворено Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів. Тож кожен студент може долучитися до участі у таких заходах, як Посвята в студенти, День Університету, студентські фестивалі «Дебют першокурсника» та «Екватор». Окрім цього, значна увага в університеті приділяється і заходам національно-патріотичного та історичного спрямування. Серед них – тематичні фотовиставки, зустрічі з письменниками і громадським діячами, вечори пам’яті.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – цe вeлика рoдина! Щоpоку студeнтами універcитету стaють більш ніж 2500 талановитиx випуcкників з різниx облаcтей Укpаїни! Тoж приєднуйтеcь і ви дo вeликого і дpужнього кoла студeнтів-однодумців!

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Поки ніхто не дав оцінку цьому ВНЗ, і Ви можете поставити свою оцінку першим.
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:

Усі ВНЗ в Костянтинівці, а також коледжі та технікуми в Костянтинівці, курси в Костянтинівці, репетитори в Костянтинівці, робота в Костянтинівці

Зворотній зв'язок