Факультети і спеціальностівгору

Факультети:

 • Агрономічний 
 • Біотехнологічний
 • Водогосподарcької інженeрії тa еколoгії      
 • Ветeринарної мeдицини
 • Обліку і фінанcів
 • Менеджменту і маркетингу
 • Інженерно-теxнологічний


Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (056) 713-51-74.

Інститут довузівської підготовки є складовою комплексу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Основною метою діяльності Інституту є надання допомоги при підготовці до вступу в університет і незалежного зовнішнього оцінювання знань майбутніх вступників; молоді, у якої з різних обставин утворилась перерва між закінченням середнього загальноосвітнього закладу і часом вступу до вузу; молоді, яка постійно проживає в сільській місцевості; учням загальноосвітніх шкіл; студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, а також надання допомоги при вивченні української (російської) мови і особливостей базових шкільних дисциплін при підготовці до вступу в університет іноземних громадян на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та молодшого спеціаліста.

Підготовка абітурієнтів здійснюється такими структурними підрозділами Інституту:

 • філіями підготовчого відділення за місцем проживання учнів;
 • базовими навчальними закладами за місцем проживання учнів;
 • 6-місячними підготовчими курсами для старшокласників.

 Підготовка здійснюється за напрямами підготовки: агрономія; лісове і садово-паркове господарство; харчові технології та інженерія; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; водні біоресурси і аквакультура; ветеринарна медицина; гідротехніка (водні ресурси); екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; маркетинг; облік і аудит; менеджмент; фінанси і кредит.

Слухачі вивчають:

 • українську мову та літературу;
 • математику;
 • біологію;
 • хімію;
 • історію України;
 • географію. 

Навчальні програми розраховані на 174 годин.

До роботи у структурних підрозділах Інституту довузівської підготовки залучені кращі викладачі університету. При цьому враховуються інтелектуальні та творчі можливості, досвід і професійний рівень викладачів. Заняття зі слухачами проводять понад 50 викладачів, серед яких 45% кандидатів наук, доцентів.

При вступі в ДДАЕУ зарахування випускників Інституту на перший курс здійснюють на конкурсній основі згідно Правил прийому. Випускникам Інституту, громадянам України, які вступають на інженерно-технічні та природничо-математичні напрями підготовки, затверджені Міністерством освіти і науки України (процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; гідротехніка (водні ресурси); харчові технології та інженерія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; лісове і садово-паркове господарство), до загальної рейтингової оцінки атестату і результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань додаються додаткові бали згідно Правил прийому до ДДАЕУ. За умов рівності балів з абітурієнтами ДДАЕУ випускники Інституту, що приймають участь у загальному конкурсі, користуються перевагою як професійно орієнтовані. Випускники Інституту можуть вступати і бути зарахованими, за їх бажанням, на перший курс денної або заочної форми навчання.

Про ефективність роботи системи довузівської підготовки в цілому свідчать результати зарахування абітурієнтів студентами вищих навчальних закладів регіону та України. Щорічно понад 95% випускників Інституту довузівської підготовки стають студентами ДДАЕУ – переважно державної форми навчання.

На 6-місячні підготовчі курси слухачів зараховують за умови попередньої оплати за навчання. Можлива оплата вартості послуг двома або трьома частинами. Комплектування груп розпочинається з 25 серпня, початок занять – з 3 жовтня 2015 р. Заняття проходять щосуботи, з 10.00 до 16.00 (згідно розкладу) за адресою Інституту.

В філіях підготовчого відділення і базових навчальних закладах заняття проводять з вересня по травень у вихідні дні, згідно розкладу, з 9.00 до 16.00.

З питань профорієнтаційної роботи і довузівської підготовки звертатись в деканат Інституту довузівської підготовки ДДАЕУ за адресою:

м. Дніпропетровськ,

Коледж електрифікації ДДАЕУ

пр. Гагаріна, 95, кім. 227

тел. (056) 713-51-67

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (056) 713-51-74.

Докладніше про ВНЗвгору

Більш ніж вісімдесятирічна історія Дніпропетровського державного аграрного університету розпочинається з 11 вересня 1922 року.

ДДАУ - один з найбільш відомих навчальних закладів аграрного спрямування України та за її межами. Має найвищий - IV  рівень акредитації. Завдяки педагогічній і науковій діяльності вчених-викладачів та високим досягненням студентів, за показниками рейтингу, проведеного Міністерством освіти та науки України, університет посідає третє місце серед 20-ти аграрних ВНЗ України.

Навчання у ДДАУ базується на органічному поєднанні науки і практики. Саме це гарантує підготовку висококваліфікованих спеціалістів аграрного спрямування. Випускники університету користуються значним попитом на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Викладання в університеті поєднує сучасні інформаційні, комп'ютерні та педагогічні технології з використанням традиційних і нових форм навчання.

Функціонування інформаційних, комп'ютерних та педагогічних технологій забезпечують більше 600 сучасних ПЕОМ, зосереджених в 26 аудиторіях. Всі ПЕОМ підключені до локальної мережі, електронної бібліотеки ДДАУ та мають вихід в Internet. Наукове забезпечення агроуніверситету визнане на світовому рівні.

З метою постійного підвищення якісних показників науково-педагогічних працівників ректорат ДДАУ плідно співпрацює з науково-дослідними центрами Європи, Азії, Америки. Це дає можливість багатьом студентам проходити практику в провідних агрофірмах України, Великобританії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Франції. Багатогранна сфера діяльності університету постійно розширюється.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проходять вступні випробування у формі тестування в агроуніверситеті.

Культурне життя університету є дуже насиченим і цікавим. У ДДАУ працюють 10 творчих колективів, які виступають у різноманітних творчих заходах вузу, міста та області.

Традиційно ДДАУ славиться своїми спортивними досягненнями. Студенти університету приймають участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, де вони часто займають призові місця. За час навчання деякі студенти ДДАУ виконують розрядні нормативи, а декотрі навіть стають кандидатами в майстри спорту і майстрами спорту.

Також студенти агроуніверситету беруть активну участь у студентських олімпіадах з різних дисциплін. На рахунку наших студентів високі місця у студентських олімпіадах з біології, фізики, сільськогосподарських машин та інших дисциплін.

У ДДАУ працює студентське самоврядування.

Історія бібліотеки ДДАУ досить цікава і пов'язана з історією розвитку аграрної науки, освіти і сільськогосподарського виробництва в Україні. І починається вона з 20-х років XX ст. Зараз бібліотека обслуговує понад 20 тисяч читачів, щоденно її відвідують біля одної тисячі читачів, її бібліотечний фонд налічує 372000 примірників видань. В структурі бібліотеки - 7 читальних залів, абонементи навчальної, наукової та художньої літератури, відділ комплектування та наукової обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та книгосховище. Основа бібліотечного фонду - наукові та навчальні видання.

Спеціалісти довідково-бібліографічного відділу завжди вчасно забезпечать студенту, науковцю, спеціалісту - аграрію вільний, необмежений доступ до інформації через систему каталогів та картотек бібліотек, використовуючи нові технології в своїй роботі, електронні бази даних, які існують в даний час в інформаційному полі. Працює міжбібліотечний абонемент. Читальний зал періодичних видань пропонує своїм читачам біля ЗО назв газет та 150 назв галузевих видань України та Росії, біля 20 назв зарубіжних періодичних видaнь. Бібліотeка агроуніверcитету єдинa нa Укpаїні, якa зaвдяки проeкту "Віpджинія ТЕК" у своїx фондаx мaє наукoві видaння США "Plant disease"("3ахиcт роcлин"), "Рhytopathology" ("Фітопатолoгія").

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 246 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

А я не соглашусь на счет магистратуры на вет.факе, сечас на бюджете в принципе у нас 90 процентов студентов, у которых в течении 4-х лет были и так вясокие баллы

,

Называется накипело. Останусь анонимной личностью, т.к. я все еще получаю обучение в этом «замечательном» ВУЗе, а люди здесь такие, что выгонят под зад без диплома даже за банальный отрицательный отзыв.
Учусь я после техникума от даного заведения. И знаете, что бесит больше всего? То, что КАЖДЫЙ преподаватель считает своим долгом и жизненной необходимостью в течении всех 3-х лет обучения повторять студентам одну и ту же фразу: «Господи, кошмар! Вы же ничего не знаете! Чему Вас только в техникуме учили!» и слушать это по 520 раз в день просто невыносимо. P.S. И это, на секундочку, учитывая то, что весь преподавательский коллектив за глазами студентов (т.е. между собой) обсуждает то, какой же этот самый техникум ужасный и как там все плохо, ведь приходят только идиоты поступать :) И преподавателям здесь на Вас плевать. Заболели воспалением легких? Умер родственник? Попал в аварию? «Меня это не интересует». Вот и весь университет.

,

Че за бред ребят,насчет оплаты при поступлении? Сдала ЗНО-бал высокий,привезла документы(оригиналы) сразу сказала в приёмной ,что поступаю только в ДДАЕУ! При регестрации секретарь намекнула,что у меня очень высокие шансы на бюджет,через время позвонили и сказали,что бы приехала и заключила договор...Все,я никому ничего НЕ ПЛАТИЛА....

,

Не знаю, на счёт поступления за деньги первый раз слышу, мы все поступали сами, а то что пишут что платят - слухи, пущенные из-за того что на контракт поступили )

,

Учится в нашем университете не тяжело. Главное чтобы были деньги. Поэтому кому нужны знания не рекомендую поступать. Сейчас поступаю в магистратуру на ветеринарный факультет. Все решается очень просто. Подошел в деканат перед поступлением, заплатил пятнадцать тысяч и все!!! Бюджетное место гарантированно, у них все в доле до ректората. Жаль конечно отличников у которых нет денег, но современная жизнь такова. Проверил на личном опыте, оценки за вступительные экзамены высокие, хотя на бакалаврате не учился как следует.

,

Учусь на двух факультетах, тяжело но надо на перспективу. Именно учусь, а не пытаюсь купить дипломы. Благодарен преподам, что вовремя, без денег разбудили мою мотивацию, показали перспективу и возможности, научили учиться.

,

Корупція для в вступу у магістратуру (корупция ДГАЭУ, взятки ДГАЭУ)
Сьогодні дізналися оцінки з вступних випробовувань по іноземній мові. Результати вражають!!!!!!! Ті особи, які не знають іноземної взагалі та мають відносно невисокий середній бал за 4 роки навчання, якимось "чудом" мають бал майже 4! Виходить, все просто - хочеш на бюджет плати! А хлопці та дівчата які реально навчаються мають набагато нижчі (реальні) оцінки! І коли ти, простий студент який не має грошей, щоб дати на "лапу" вже заздалегідь знаєш що ти наврядчи вступиш на бюджет і підсвідомо розумію, що вплинути на це майже не можливо!
Сумно за Україну. Сумно за таку освіту!

,

Конечно как ни ругай преподов ( а они требуют чтоб к ним только ходили) всё равно придется учиться. Просто так никто не ставит. Я лично ходила на все пары, а у некоторых еще и автоматом можно поставить!!! Кафедре финансов огромное спасибо за все те знания, потому что просто за посещение можно сдать без проблем сессию - принеси только конспект и реферат . Ведь только потом приходит понимание того что в жизни надо всего добиваться своим трудом! Работать пошла в престижный банк по специальности и не жалею что выбрала именно этот факультет!!!

,

Сегодня огласили оценки по англ яз. тем, кто поступает на магистратуру на ветеринарном факультете. Большинство тех, кто добросовестно учился на протяжении 4-х лет получили очень низкие оценки, а те, кто прогуливали занятия и еле закрывали сессии, получили достаточно высокие оценки. Это они так быстро поумнели? Все оказывается гораздо проще - заплати декану (сумму больше чем стоит контракт !!!) и ты получаешь гораздо выше баллы, чем "батаны", которые участвовали в олимпиадах, в конференциях и хорошо учились на протяжении всех 4-х лет обучения. В понедельник экзамен по специальности. Вот думаю, что лучше: позвонить на "Горячую линию" или сразу писать заявление в прокуратуру о расцвете коррупции на ветеринарном факультете. Ректорат в курсе, но никаких кардинальных мер не предпринимает по борьбе с коррупцией.

,

Кафедра финансов, это наверное самое дно универа ( преподы не ходят на пары, бабки тянут, стол им накройте на праздник, подарки подари те которые они хотят) а коррупция так тут всё открыто абсолютно . Люди настолько забрались что не видят меры, у вас совесть есть вообще? Каждый второй там такой. Потраченные деньги на ветер. Не советуйтесь. Идите на облик , агрономов . Только не сюда

,

Не поступайте в этот ужасный университет вообще, особенно на экономический, тут сплошная коррупция, просят деньги прямо, не стесняясь, либо валят до тех пор пока не сдашься и сами им деньги не заплатишь.

,

Очень хороший ВНЗ.
На данный момент я заканчиваю 4 курс факультета водохозяйсвенной инженерии и экологии, проще говоря, заканчиваю ГИДРОФАК. И я скажу вам то, что это настоящая школа выживания!!! Настоящие приключения, которые не каждому по зубам, но это того стоит!

Преподаватели хорошие, сложилось отношение к ним как к отцам. Ну не без исключений, без этого никуда).
Насчет взяток, тут все гладко, если ты хочешь учиться - ты учишься и тебе ставят хорошие оценки, если ты не хочешь учиться, зачастую ты и не доучишься, переведешься, либо отчислят, если не поменяешься в лучшую сторону.
Если ты не хочешь учиться, а хочешь платить - преподаватели пойдут на уступки, но далеко не все.

Рекомендую к просмотру тем, кто не привык искать легкие пути!

,

Если человек пришел учиться, то без проблем, можно все спокойно здать без денег, общага по сравнению с общагами других вузов города просто шикарная, если б еще сами не гадили, то было бы прекрасно. Спасибо универсу, пошел на хорошую работу по специальности

,

Отучилась в этом университете и накопилось достаточно впечатлений. Во-первых, нервы здесь трепают хорошо и даже до сессии. Готовьтесь что на вас будет всем наплевать, на ваши проблемы и конфликты с преподавателями. Взяточничество не такое конечно как его рисуют. Но некоторые преподаватели заслуженную 5 могу поставить не сразу. До 4 курса к студентам чаще всего относятся как к детям, то есть ни какого уважения.
Во-вторых, общежития... Да плюсы есть: 2 человека в комнате, санузел свой, недорогая по сути общага. Но минусы все это перекрывают. Состояние комнаты, клопы, таракны. Для студентов нету матрасов и базовой мебели. Студком: дежурство пропустил плати деньги, не хочешь платить отрабатывай 1 дежурство - 6 дней! Проверка комнат в 12 часов ночи- пожалуйста. При том что сам студком может устроить гулянки на ночь глядя, которые умело прикрывают "свои".
Для меня аграрка оставила только такие впечатления. Были и хорошие, но среди всего этого они затерялись.

,

Закончил GidroFuck -ужас. Было б ума побольше надо было валить или переводиться на что-то другое потерянные годы.

,

Подскажите пожалуйста , сколько тут необходимо обучаться для высшего.

,

Я учился в ДСХИ еще в советские времена бывало по разному и плохо и хорошо подготовка была направлена для работы выпускников в колхозах и совхозах не пойму куда идти выпускнику сейчас а число выпускников не уменшается

,

Я нормально закончила этот ВУЗ, еще и на красный диплом. Не слушайте тех, кто гонит. Если у них не хватило мозгов здесь выучиться, то здесь никто не виноват. В общагах живут по 2-е человек и нормальные условия для жизни. Если вы не знали, то в КАЖДОМ универе есть коррупция. Только здесь,если не сдаешь своим умом, то плати и по сравнению с другими универами еще очень дешево!

,

Я как бы знала, что деньги тут берут, думала вообще будет капец, а на деле те кто учат без проблем получат хорошую оценку, да и те кто ходит тоже, ну уж если вообще ничего не знаешь то кто тут виноват? Вуз нормальный бывает и похуже. К стати общага 3с очень хорошими условиями

,

Никогда не пишу комментарии..Но тут прям задело..ааауу,народ!О каких взятках вы все говорите?? Учусь на магистра,экономический факультет!!Если ты хочешь учиться,никто с тебя лишней копейки не возьмет!!Студенты со знаниями всегда и все сдавали!!Те,кому нужно было в силу определенных обстоятельств,всегда имели возможность заплатить,да,но никто никогда намеренно не требовал!Диплом бакалавра писала сама,все отлично,диплом магистра пришлось купить,т.к. работаю,нет времени!Вывод один:-Просто учи!!Нет мозгов-плати..у меня все!Спасибо за внимание!

,

ДДАКУ - Дніпропетровський Державний аграрно-корупційний університет.

,

До сессии все преподы казались добрыми и очень милыми.И не удивительно,ведь им не нужны ваши знания,им нужны ваши деньги!Самыми святыми преподами здесь,можно назвать берущих взятки,а не требующих взятки. Одно из двух. Есть преподы,которые берут взятки от студентов, ставят хорошую оценку,а тем кто не поддается соблазну,ставят то,что заслуживают,а есть те,кому не устраивает такой расклад и они умудряются валить амбициозных студентов,чтоб сгрести побольше налички. Бедные студенты приходят на пересдачи раз-за-разом и в конце концов сдаются и платят со СТИПЕНДИИ!Представьте,активный,целеустремленный,студент,который положил много надежд на этот вуз,мечтает стать специалистом,развиваться и реально учиться,состоит в рейтинге и знает химию на 4,но придет какое-то дерьмо,даст этой кашелке деньги и она ему влепит 5.И опа,тот дегенерат в рейтинге,бабка при бабках,а молодой студент,тот,кто мог бы сделать много открытий в науке,развить этот мир,остается на дне.

,

Двое детей. Один учится в ДНУ,второй в аграрке... Вобщем,вся семья работает на аграрку... Этому дай,этому дай... Бывает дома одни макароны едим,чтоб сессию сдать... В ДНУ копейки не заплатили,а тут... Ужас! Эти отзывы хоть кто-то читает? Чтоб хоть что-то менялось!((

,

Сплошные взятки, отменили сдачу дипломов, но предупредили на госэкзаменах все равно придется платить солидные суммы, вне зависимости знаешь или нет. Коррупция процветает.

,

Учусь на ФВМ и могу сказать точно, что учится нелегко , надо много учить и знать, но если ты ходишь на все лекции и лабораторные занятия, участвуешь в учебном процессе , а именно поднимаешь руку, отвечаешь или дополняешь,задаёшь вопросы - то проблем с оценкой у тебя не будет и никто не заикнётся сказать "плати!"
Есть преподаватели , которые очень требовательны , а есть такие, которые понимают и идут на уступки
Каждый человек сам строит свою жизнь и будущее

,

Если Вы решили жить в общежитии этого университета, то готовьтесь не только к тараканам, а и к клопам. Хочу обратить внимание на то, что, когда заселяют в общежитие, Вас проверяют на всяких вшей, клопов и т.п. в то время как САМО общежитие содержит в себе клопов.

,

Аграрочка любимая топчик

,

Здесь один взятки! Даже, если ты учишься на платном! Позор таким универам! Жаль бедных студентов.

,

Я думала,что это приличный ВУЗ,но оказалось что это не совсем так. Если Вам предлагают бюджет,но при этом говорят прямым текстом: Внесите благотворительный взнос,то я считаю,что это не бесплатное образование. Куда катится мир,где же та обещанная справедливость?-А справедливость в плинтуса стопталась всей приемной комиссией и ректором университета. Вот так. Не советую поступать,так как кроме бумажки о законченном высшем образовании и потраченных денег у Вас больше ничего не будет.И я очень верю,что так будет не всегда и в университет вернется справедливость и образование,как 10 лет назад. Всем спасибо за внимание.

,

все кто пишут "кто учит , тот и без денег сдает ", Вы вообще думаете о чем вы пишете ? это из разряда "не виновата я , он сам ПРИНЕС" . коррупции от того не меньше и вообще это жесть , а не вуз, если его вообще можно вузом назвать

,

никогда не поступайте в этот "вуз", ничего, кроме потраченных нервов и денег в этом колхозе вы не получите, вымагают на каждом шагу.

,

Мне очень понравилась информация о университете! Хоть я и в седьмом классе я хочу учится в нем. Стремлюсь стать или биологом или экологом. Надеюсь что в дальнейшем будущем меня возьмут в этот университет.

,

В целом ничего, но на 5 курсе есть преподаватель, которая так выносит мозг, что отпадает всякое желание учиться и поступать в магистратуру ((( Одно дело еще когда от очников требуют но когда ты заочник, у тебя работа с которой еле еле вырываешся, дома дети, да еще и тут "будэтэ издыть покы не здастэ")))))) зачем???

,

Це повна яма а не універ. І не вірте нікому.

,

В отличие от других вузов Днепра, и не смотря на сложную ситуацию, вуз работает даже зимой, а про новые специальности вранье, я сама учусь на новой специальности Банковское дело, а кроме нее, я знаю еще открыты несколько, а экзамены, кто учит, тот всегда сдает без проблем, тем более сейчас рейтинговая система и все открыто

,

За останні роки під керівництвом нинішньої команди університет деградує. При попередньому керівництві відкривались нові спеціальності проводились ремонти в корпусах та аудиторіях, підіймався престиж ВНЗ. За останні 10 років не відкрито жодної спеціальності, впав набір на більшість факультетів і з за корумпованості ректора та його підлеглих. Створюються "у мови" для унеможливлення роботи провідних докторів наук та професорів. Півтори тисячі гектарів державної землі приносять прибуток тільки ректору. Клініки практично немає. Практики студентів проводяться тільки на бумазі. Студент заплативши певну суму продовжує собі канікули за рахунок практики. На більшості кафедр практично неможливо здати заліки чи іспити за рахунок власних знань. Слава Богу в цьому році я закінчую цей так званий виш.

,

Отличный вуз. Прекрасные преподаватели. Исключения, конечно, есть, но они есть всегда и во всем. Бакалавра получил на заочном, магистра на очном отделении. Ни разу, никто даже и не намекал на взятку. Да и вообще, получить тройку в этом вузе проще простого. А если нужна 5ка, то уж будьте добры учитесь или не нойте.

,

Отличный вуз. Прекрасные преподаватели. Исключения, конечно, есть, но они есть всегда и во всем. Бакалавра получил на заочном, магистра на очном отделении. Ни разу, никто даже и не намекал на взятку. Да и вообще, получить тройку в этом вузе проще простого. А если нужна 5ка, то уж будьте добры учитесь или не нойте.

,

Я на 4-м курсе (заочник ). Неверьте тем , кто тут кричит о том , что деньги ТРЕБУЮТ . Студенты деньги сами несут . Потому что ничего незнают (всё это от лени) . Сдавай сам и всё будет в порядке . Есть преподаватели которые принципиально не берут , а если предлагаешь , то наоборот будешь ходить и пересдавать . Самое главное ходить на ленты и писать конспекты , это очень помогает при сдаче зачётов и экзаменов . Всем учащимся и поступившим удачи и мира !

,

короче, отучился я 4 года на бюджете. все учил честно. никому ничего не платил. и тут такая хрень пронеслась мимо моих ушей: кто хочет на бюджет на 5 курс - плати 10 кусков. в итоге все двоечники и прогульщики прошли на бюджет. а те кто реально учились, ходили на сранные олимпиады от факультета прошли на контракт, потому что "ну прости, у тебя нет 10 тыс". им еще эти деньги боком выйдут. а так норм универ.

,

Закінчив в 1998 році економічний факультет, кращих бухгалтерів і економістів ні де в Україні на той час не готували! Хто тут пише про хабарі, а ви не пробували навчатись? Працевлашуватись після закінчення цього університету нема проблем! Залишились тільки позитивні враження і спогади!

,

Не понимаю, зачем тут отписываются выпускники 70-80 годов? За 30-40 лет всё изменилось.А взятки берут везде. А кто действительно хочет учиться, кто хочет быть уверен в своих знаниях и компетенции, как специалиста - тот учится без всяких взяток. Если мозги есть - тебя никакой профессор не завалит. Конечно, важно ещё и уметь отстаивать свои права. Советую всем, кто поступает, абы куда-то поступить, и кто рассчитывает платить и ничего не делать - устраивайтесь сразу кассирами в АТБ, поберегите своё время и деньги. Дайте возможность учиться тем, кто этого действительно хочет.

,

Закончила в этом году магистратуру, могу сказать одно, если ты идешь за знаниями, ты их получишь, прошло то время, когда в тебя все вдалбливли, теперь пришло время самому брать знания. На работу взяли без проблем, вузу спасибо

,

Универ сплошная коррупция, особенно экономический факультет. Те кто говорят, что реально сдать сесию своим умом, это ложь, деньги гребут не "маленькие" да ещё и издеваются, говорят "вы же учитесь в самом недорогой универе вот и платите взятки". Преподы наглые, даже деньги возьмут и ещё не сразу зачёт поставят. Это же сколько нужно зарабатывать чтобы их аппетиты умерить? Буду писать жалобы МИН до тех пор (причём не только от себя, нас уже достаточно много) пока не примут меры. Вот и посмотрим как в нашей стране идёт борьба с коррупцией.

,

Колись був добрий університет. А зараз одне поборище. За все потрібно платити. Університет стрімко деградує останні 10 років. Жаль.

,

Каждый, оставив на этой страничке свой отзыв, рассказал больше о себе , чем о ДГАУ... ВУЗ прекрасный и преподаватели всех кафедр на уровне , но у каждого свой уровень. Мне , выпускнику ДСХИ 1974 года , удалось дойти до вершин власти , многое сделать в производстве и даже в литературе найти своё место в СП Ялты, Севастополя, Донецка ... Удачи всем труженикам ДГАУ , а студентам - успехов !

,

В коридорах ремонт приличные аудитории чисто на территории

,

учился когда он назывался дсхи.....было классно

,

Сейчас учусь в этом университете на 3м курсе, универ бомба, всем советую.. тут тебе дадут возможность выучится!!!

,

Закончила ДСХИ економический факультет ЭО-3-81. Самые лучшие годы и самый лучший ВУЗ для тех кто связывает свою жизнь с работой в с/х. А кто несет бред про "трупы коров в морге, которые на практике видел", а что поступал на ветеринара чтобы цветы сажать или в библиотеке работать?Ветеринар и будет всю жизнь иметь дело с животными и не только с милыми котятами. Прекрасные преподователи, про взятки и речи нету - сядь ,почитай учебник, поработай головой и все будет в порядке. А если шальные деньги есть - зачем учиться, заплатил и все, еще кто-то и виноват, что ты бездарь и лентяй.

,

Относительно взяток. Если вы предлагаете деньги, то будьте готовы к тому, что их могут взять. Я отучилась на заочном отделении, сэкономив кучу денег тем, что учила, по-большей мере, всё самостоятельно, что рекомендую всем горе "я столько денег потратил на взятку преподам". Преподаватели адекватные, отношение на заочном отделении факультета финансов просто выше всяких похвал.
Наша декан - просто сказка!
Я всем осталась довольна и мне не жалко ни единой копейки, которой я оплачивала обучение в этом ВУЗе.

,

Декан и его зам. - Взяточники, гребут через "левые" руки, чтобы свои не пачкать. Очень много денег выложил и не я один. А власти закрывают на это глаза. Если не будет никакой реакции, буду писать в МИН. Образования.

,

Часть 4 .
Мои ранние отзывы вы можете увидеть ниже .
Хочу предупредить тех , кто хочет поступать на вет. фак .
Из грязной работы вы будете : убирать за животными в сарае , бегать за неадекватной коровой , и будете дежурить в морге , то есть , будете перемывать органы и трупы , много трупов .
Если вас , и это не останавливает , то милости просим .
Просто , заранее подумайте надо вам это или нет .
Т.к. многие кто поступает , после того как увидит вышеперечисленную картину хочет уйти .
Заранее хорошо обдумайте .

,

Закончила в прошлом году эту шарагу и перекрестилась. Спасибо некоторым преподавателям кафедры Агрохимии за их любовь к взяткам и ненависть к женскому полу! Спасибо огромное также отдельным персонажам этого змеиного кубла.
А вот кафедра растениеводства - прекрасна! Декану агрофака - отдельный респект, Мыцык - отличный мужик! Правда, одной рукой он тебе машет, а другой - подписывает указ на отчисление...
Практика в поле - вы просто тупо ходите по солнцепеку по полю. С сапкой. Из удобств - дорога и лысенькая лесополоса. Из благодарности - бег от коров, которые рядом пасутся без привязи, а также бонус в виде ожегов от солнца и сельхоз загара.
Мораль: держитесь подальше от этого места... не тратьте время зря.

,

Вуз хороший и для те, кто хотят учиться будут учиться. Особо хочеться отметить преподавателя который читает менеджмент. Подход к судентам "особый".Может запросто обращаться к студенту по -хамски, не подбирая особенно слова, может унизить запросто в присутсвии всей группы или потока студентов. Одним словом позволяет непозволительное и все потому что родственник у нее имеет высокий профессорский чин.
Она будет всячески издеваться над студентом, если он ей чет-то не пришелся ко двору. Одним словом она не должна работать преподавателем вообще

,

Закончила университет в 2001году, прекрасный вуз, хорошие преподаватели которые заинтересованы в знаниях студентов и честно еще тогда преподаватели боялись брать взятки , постоянно проводились проверки даже в мое время пару преподавателей уволили за это. Главное ходи на сессии и старайся хотя бы на тройку сдать , никто никого специально не заваливает.

,

ВУЗ хороший,моему ребёнку нравиться учиться,всё интересно,но вот только отношение преподавателя философии к студентам из Донбасса не очень хорошее."Педагог" обзывает детей быдлом,неучами т.д. Хотелось бы что бы руководство вуза уделило внимание этому вопросу,а такие педагоги не отбивали охоту у детей учиться!

,

Вуз ужас!!! Я на дневном поверьте за диплом вывалил денег ещё больше чем заочники!!!!

,

Нормальный ВУЗ!!Я тоже учусь на заочном, на економ.ф-те ,преподаватели хорошие .Нас в группе 20 чел.(те которые ходят) здаем все сами без денег, за первые две сессии я потратила 500грн. и то из-за того, что преподаватель принципиально не захотел нас слушать, мол что мы можем знать))))но таких в этом ВУЗе еденицы,это скорее исключение , чем правило.При желании и хоть капли мозгов все можно здать.Так что всем советую.А оплата за учебу самая низкая в Днепропетровске,ну была на январь 2014 года так точно.

,

Закончил заочное отделение в прошлом году, за всё надо платить!!! Педагоги не пунктуальные, не отзывчивые, пробубнили ленту из - за галочки что бы отметится и всё,а понял кто хоть что то это никому на хер не надо! Потом в конце ленты староста подошла и оглашают вердикт 3 - 200 грн. 4 - 300, а 5 - заочникам практически не ставят! Я брал кредит что бы закончить универ который по жизне вряд ли мне сгодится! Я говорю всем что здесь коррупция везде и на каждом шагу!!!Студенты не могут высидеть на занятиях с 8.00 до 18.40 это нереально и так 3 недели! Вот и посчитайте плюс проезд, питание выходит очень приличная сумма! На последний год потратил 22000 грн. за всё! Кредит выплачивать ещё год, вот и подумайте зачем оно надо!!!

,

Заканчиваю последний курс на пищевом! Что могу сказать: " так как я на заочном отделении" за всё надо платить, может дневники и сдают всё сами,то с нами особо никто не цацкается! Каждая сессия выходит прилично от 1500 - 3000 грн. только преподавателям, берут практически все, те кто вначале сессии деньги не берут то в конце последней недели удваивают ставку и берут!Я поступала после техникума на 3 курс универа, было только 3 бюджетных места, на бюджет попали сироты, и 1 место купили, а те у которых красные дипломы с технаря до одного места и учатся на контракте! Что бы сделали диплом на бакалавра заплатила 4000 грн. , после оказалось половину недоделанного и заплатила ещё 2000 грн. в деканате!Сейчас надо платить за диплом специалиста 6000 грн.! Это всё реальная правда, под этим подписывается вся группа ХТС - з - 2011! После 1 - го года отсеялось пол группы просто за неимением денег! У кого нету платить примерно 15 000 за всё провсё в год, а то и больше то не надо поступать!

,

Часть 3 .
по тому языку , который вы учили в школе ( т.е. который указываете в анкете ) .
2.Сколько человек в группе ?
20-25 . Но мы , в основном , учимся по подгруппам (а или б ) в которых 10 -12 человек
3.Я поступаю с другом/братом/парнем/девушкой и др. можно ли нам учится в одной группе ?
Да . Для этого нужно спросить и попросить у секретаря .
(На моем потоке многие , кто проходил практику на клинике попросились в одну группу ) .
4.Что нужно что бы получать стипендию ?
1-й семестр будут её получать все бюджетники , после чего нужно что бы средний балл зачетки за сессию был 4.0 ( 5-ти бальная система в ВУЗе ) .
5.Какой размер стипендии ?
От 722 грн .
5.Что такое модуль ?
Сессия (16 недель ) состоит из 2-х модулей (8 недель учимся , потом 2 недели на сдачу . После чего еще 8 недель учимся и опять 2 на сдачу .
6.Реально ли учится самому и без взяток ?
Реально , но тяжело .

,

Часть 2
после чего заходите в кабинет к заместителю декана . Там он вам все рассказывает и просит благотворительную помощь в размере 1000 грн ( это касается только бюджетников ) на окна и дают бумажку с реквизитами . Сразу скажу , сдавать не обязательно . Сдают эту "помощь" почти все . Примерно через месяц приходят на лекцию ( или в другом месте ) и напоминают что нужно сдать . Но опять же , тех кто не сдает , потом трогают . Потом вам зам говорит что нужно пройти практику . Её можно проходить на факультете ( красить , шпаклевать и др.) или на клинике (пасти животных (1 корова , 1 коза , 3 барана ) , убирать за ними и др.) . За практику можно заплатить .
Поступить на бюджет реально , просто не нужно втыкать за компом , те кто говорит что не реально , просто не готовятся к ЗНО , и поступают на . контракт.
Так . Теперь напишу вопросы , которые были у меня при поступлении и я не знал на них ответа :
1.Бюджетники и контрактники учатся в одной группе ?
-Да . Формируют по группам

,

Часть 1.
Учусь на ветеринарном факультете , но отзыв будет полезно прочитать и тем , кто собирается поступать на другие факультеты .
Преподаватели здесь классные ( не все конечно ) , есть те , кто действительно учат , а есть те , кто сами своего предмета не знают и читают лекцию по реферату .
Многие пишут что ничему не учат и ВУЗ отстой , но это не так . Даже те преподаватели , которые берут "помощь кафедре" учат . А платят студенты лишь потому что не привыкли к такой нагрузке . ,
И еще , после того , как вы "сдадите" 1-ю сессию вы поймете , что можно и не учится , а только "помогать" , но это не так , большинство преподавателей во 2-м семестре не берут , вот из-за этого многие и слетают со стипендий .
Как только вы поступаете , вас отправляют из ЦК (центральный корпус (где вы подавали документы)) на ветеринарный факультет ( который находится на ул. Мандрыковской, 276 ) . Там вы заполняете анкету ( если не хотите участвовать в концертах в строке "Хобби" пишите ------- ) после

,

ВУЗ норм , кто пишет что здесь "не учать " , тот лентяй . Всему учат

,

А здесь преподают рыбное хозяйство

,

Знакома с этим университетом не понаслышке, на 100% уверена в профессионализме преподавателей! Их состав великолепен, так как попадают в список трудолюбивых, заинтересованных в обучении студентов и их дальнейшей стажировке.

,

Отличный Вуз, хорошие преподаватели, а самое главное атмосфера большой и дружной семьи, кто хочет учиться,тот будет учиться, всем экономистам 3 курса привет

,

преподаватели - взяточники и коррупционеры, которых не только выгнать но и большую часть из ни пересажать. гребут деньги со студентов всеми мыслимыми и немыслимыми способами. студенты предоставлены сами себе-"заплати и учись дальше". Позор.

,

Последний комментарий ерунда полнейшая, кто хочет учиться, тот обязательно будет учиться, тем более на стационаре, я сама студентка и никто с меня денег не требует

,

Закончила этот ВУЗ, еслиб знала что там такой ужас ни за что бы не пошла, во всем университете до 10 человек можно насчитать адекватных, добрых, отзывчивых и не берущих людей, все остальные как на подбор вонючие сельхозники, которые как прыйихалы з сэла такымы и залышилысь до старости, и по деньгам знаете дороговато за "сервис". Люстрировать и пересажать половину так точно, а бездельников уволить. Дети приходят за знаниями, а не за тем ужасом. И не надейтесь что вас там будут учить, учится самим надо будет, и ещё выгрызать бесплатные пятёрки.

,

Институт просто отличный!

,

Мне пришлось стать одним из успешных студентов ДСХИ (ДГАУ). Был агрономом ,директором совхоза им. Петровского Межевского района ,Днепропетровской обл.( 20000 га), Депутатом Верховного Совета Украины (1994-1998), стажировался в Англии (в обеих Палатах Парламента), США (Конгресс),В Венгрии, Германии, Ливане... Открывал посольство Украины в Ливане...Автор 67 книг...Вуз замечательный был и будет! Успехов всем студентам и профессорско - преподавательскому составу! Здоровья и творческих успехов.Благодарю всех за вложенные в меня знания и душевность,которые стараюсь приумножать ...

,

Отличный университет. Рекомендую. Поступайте и будете человеком!

,

Сам учился на агрофаке, за 5 лет заплатил не более 100 доларов, а кто говорит "деньги гребут" - тот в слове три ошибки делает или же замажореный клиент которому все до заднего места "папа проплатит", а деньги везде платят. Только сумы вознаграждений разные и как раз в ДГАУ все отлично по карману мало кому бьет. На парах нужно хотя-бы через слово слушать и все зачеты с экзаменами будут сданы! Отличный ВУЗ после которого можно работать во всех отраслях, ну естественно при желании.

,

ВУЗ Просто супер . И преподаватели нормальные .И корпуса учебного заведения и общежития нормальные . Ведь это-же -Студенчиская жизнь !!! Она и должна быть такой ... Всё было очень класно . Очень скучаю за всем этим.......

,

очень хороший вуз

,

Поступила на факультет ветеринарной медицины, познакомилась с деканом и зам. декана очень приятные и понимающие люди, комендант в общежитии тоже очень приятная женщина!!! С нетерпением жду 2 сентября)

,

Знаем. Учились на экономическом фак-те, закончила в 2001г. На наших кафедрах были один - два "мощных" преподавателя. В принципе, за ними можно было тянуться к знаниям. Остальные - балласт. Вот если там еще есть такие столпы наук, то есть смысл там учится, а если нет, то вуз -пустышка. Ну а о нынешнем препод. составе рассказали бы теперешние студенты...

,

Сейчас учусь на ветфаке. Нормальные преподаватели, никакого там поступления за деньги нет - я с не заоблачными, но и не низкими баллами поступила на бюджет во второй волне. Денег никто не вымогает. Напротив, некоторые из однокурсников рады бы дать, но большинство не берет по профильным кафедрам.
Декан борется за то, чтобы люди на ветфак шли, он вполне нормальный мужик.

,

В принципе главное чтобы был диплом о в/о а если в голове порядок то и с эколого-мелиоративный факультетом не пропадёш.

,

И даже не думайте поступать на эколого-мелиоративный факультет!!!!!!!!Работы вы не найдёте никогда!!!!!(По собственному опыту). Диплом этот выкинула и поступила в другой вуз!Выпуск 2012

,

может быть не самый лучший, но плохим назвать ДГАУ не могу... учеба и преподавательский состав зависит от многих факторов: факультет, декан, группа, подгруппа, семестр... короче кому как повезет... мне лично учёба там понравилась и диплом магистра от университета с IV (высшим) уровнем аккредитации мне уже помог...

,

Отличный ВУЗ!!! Я лично училась на стационаре в период с 1989 по 1994 год, на факультете биотех. После окончания нашла прекрасную работу.Годы проведенные в Универе самые лучшие,вспоминаю даже сейчас и была бы возможность поучиться я бы с удовольствием согласилась.Там действительно учат жить в самых различных условиях.Все нормальные и трудолюбивые студенты после окончания хорошо устроились в жизни ( кто-то имеет свои рестораны на набережной напротив цирка, кто-то свои автомагазины и т.д.) А кто ленивый и тупой пусть поступает в другие ВУЗы, после которых будет работать на рынке реализатором или кем-либо другим за 1.5 тыс грн.

,

Я учусь на 3 курсе в новомосковском коледже на вет факе! Учусь хорошо. Я буду поступать в ДГАУ мне интересно какие преподаватели и декан, как там со взятками, возможно ли не платить и какая возможность поступить на бюджет потому что денег платить нет!?

,

хороший вуз

,

Послание студентам - ДСХИ из вас людей делает

,

Поступил в этом году на "специалиста", пришла сессия - преподаватели поставили в позу - 200 грн зачет, 300 грн экзамен, со всех поголовно. Знают, что выхода у нас нет, жаловатся некому - придется платить.

,

Я закончила вуз в 1993 году экономический факультет по специальности бухучет.Работаю в налоговой инспекции 8 лет.ВУЗ отличный! Преподаватели замечательные. Это были лучшие годы.А вообщем все зависет от человека и желания учиться . Главное делайте правильный выбор специальности.Желаю всем удачи!!!

,

Почему такой скудный сайт, я не могу понять гиде дневная форма обучения где заочная , стоимость контрактного обучения, какие вступительные экзамены.

,

Добрый день посетителям этого сайта. На самом деле ДГАУ как и любой другой ВУЗ - это всего лишь база для студентов, давшая возможность наполнить себя помаксимуму теоретическими знаниями, а опыт прийдет в производстве это 500% (если человек адекватный). Не педагогический коллектив и даже родители не смогут заставить учиться стдента. Только сознание и желание быть реализованым на этом очень тесном для молодого "специалиста" рынке труда. Вольным слушателем быть не выгодно для себя - уходит время. Как показывает жизнь, любой ВУЗ не показатель успешности выпускника в трудовой жизни. Повторюсь - успешный человек - это трудолюбие, желание учиться. А тем кто пишет негативные отзывы о взятках или как тяжело учиться могу сказать одно, в жизни все намного сложнее. Цените время учебы в ВУЗе, и благодарите родителей, что дали вам возможность стать грамотными людьми. Спасибо всем сотрудникам ДГАУ за опыт и знания.

,

Гидрофак мне дал светлое будущее... на ферму!!!!!!!!!!! Ацтойй!

,

Агробурситет!!! Хрень редкосная!!! А гидрофак - полная хрень, преподы уроды! Может другие факультеты и нормальные, но на гидрофак в жизни не поступайте!!! Работать потом только в колхозе!

,

взятки с порга

,

Не плохой, но не дотягивает на оценку 5.

,

Выпуск-2004г-механики-сокращеники. Нормальный вуз.Хочу пожелать вузу процветания и нормальных студентов. Все, кто пишут всякую чепуху-это ненормальные студенты. Я проучился в этом вузе 3 года и закончил с отличием. Привет декану механизации-2004-Кухаренко П.М., и всем студентам моего потока.

,

Хороший ВУЗ... а где находится аудитория 228..?

,

ВУЗ Отличный. Прочитал коментарии.... Тем кто о взятках пишет: " А учиться пробовали?"

,

Отличный университет. Я в 2012 голу заочно закончила с красным дипломом, большое спасибо кафедре бух учета и кафедре финансов за прекрасные знания. Только лентяй нехочет учится. Декану факультета "Учета и аудита" Павловой Галине Евгеньевне и заведующему кафедры Приходько Игорю Павловичу спасибо Вам большое от всей группы бухгалтеров. Група ОА - 06

,

ддау не очень!!!я отматала 5 лет на эколого- мелиоративном факультете!!!люди,ни когда в жизни туда не поступайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!преподы ад.и т.д.работы по специальности инженер-гидротехник нетттттт!Зачем этот факультет существует если специальность даром ни кому не нужна!!!!!!!!!!!!!!1

,

отучилась год - полностью довольна всем=) уже не дождусь начала учебного года!

,

Мені дуже подобається аграрний університет.Всі викладачі, яких я зустріла на першому курсі є дуже розумними та висококваліфікованими!Окремо хочу висловити вдячність викладачу Вищої математики Д'ЯЧЕНКО НІНІ КОНСТАНТИНІВНІ!!!ДЯКУЮ ВАМ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ,РОЗУМІННЯ,ЧЕСНІСТЬ,ЩИРІСТЬ!И ВИБАЧТЕ ЗА ВСЕ ЩО БУЛО НЕ ТАК!ВАШ ОА-1-11!!!

,

Не бывает плохих ВУЗов, бывают ленивые студенты... . Аграрный университет очень хороший ВУЗ, где роботают профессионалы своего дела.
Выпускники этого заведения выходят, либо настоящими специалистами своей професии, либо те, которых можно назвать "малолетками"... .
Хочу выразить свою благодарность декану механического факультета
Кухаренко П.М. за професионализм в организации учебы, и человечность,
а также преподавателям, имеющих отношение к этому факультету.

,

вуз супер закончил его и никогда не жалел об этом эти года прошли на ура

,

закончил биотехфак в 2004 с отличием. очень благодарен своему дипломному руководителю Похилу В.И. за понимание и поддержку, а также Похил Е.Н.( на тот момент Задорожная Е.Н.) за особоую помощь в подготовке дипломной работы. У меня были прекрасные преподаватели. особое спасибо преподам ветфака Степченко Л.М. и Кравцовой Л.В. за отличные знания по физиолгии и микробиологии. очень признателен Людмиле Васильевне Кравцовой за то,что она требовала от нас знаний, и это дало мне через 10 лет возможность к подготовке проекта получения патента на полезную модель.Знание-это сила!! Даже несмотря на то, что мне пришлось уйти позже в юриспруденцию. знания у меня остались и в этом я очень благодарен всему коллективу биотехнологического факультета и фак-тета ветмедицины

,

Никогда не поступайте на еколого-мелиоративный факльтет с ихними дибильными преподавателямии их непомерными требованиями, идите на любой другой факультет и вы выучитесь, а тут вас завалят, опустят, скажут, что вы бездарь и вы потеряете веру в себя!

,

нормально!учиться можно!и мой муж и я отучились и не жалуемся!сейчас все ВУЗы один лучше другого!спросите,как учатся в других и увидите разницу...а по поводу взяток....никто не заставляет вас их давать!учите и сдавайте сами!!!сначала сами бегаете просите сдать как-нибудь,а потом жалуетесь...

,

Преподаватели вет.фака -профессионалы своего дела,вкладывают свои силы и душу в студентов.Особо хочу отметить уважительное отношение к студентам в любых обстоятельствах.Училась при Грибане В.Г.и 5-й курс при Бибене И .А.

,

Не университет, а дар божий випускник 1981г мехфак

,

Я ниразу не пожалела, о том ,что поступила в аграрний.Здесь я встретила настоящих друзей и получаю, как считаю отличные знания...и именно здесь я встретила свою любовь

,

Получил диплом с отличием в 2000 г. Работаю в большом холдинге на хорошей должности.

,

якщо це нормальний ВУЗ то я льотчик

,

Вуз классный,но не так прост как кажется со стороны!!!!

,

ВУЗ нормальный но Есина и Шульга на вет. факе настоящие стервы.Гаврилин лучше в сто раз!

,

я училась на вет факе огромное спасибо препадам за их нахотчевость так как не хватает не книг ни инвентаря но они выполняли свою работу .супруги шулешки общага на любителя ..а взятку берут везде где дают

,

мне нравится, не жалею, что поступила. Общежитие тоже хорошее)

,

все преподаватели на мех-факультете нормальные,
но Вася ужас - такого надо поискать

,

В 2012 хочу поступить на ветеринарна после колледжа)надеюсь на удачу и счастливую студенческую жизнь..

,

Вуз так себе!!! Я после технаря больше знала.

,

Студенческие годы самые лучшие! И пусть мы учились заочно и не в 17лет, ноэто было классно! Закончили учится в 2008 году, а вспоминаем все, как буд-то только вчера расстались с одногрупниками. Заочникам мехфака 2004-2008 года огромный привет!!!

,

Колхоз

,

Нормальный ВУЗ,но колхоза очень много,приезжие селяне вобще не ориентируются,где они находятся!!!

,

Учиться нетрудно: ходи на ленты и улыбайся! И преподы с пониманием. Мне нравится)

,

вуз-лучший Мехфак-сила

,

Закончила в 1969 году экономический факультет, полученным образованием довольна.

,

Достойный

,

Отличный уневерситет!!! Если голова на плечах то и учится нормалько, а чтоб отчислили с аграрки то это вобще в уневере не появлятся надо, предподаватели идут на встречу , к ним нормально относится и они к тебе тоже. Есть конечно такие что после закрытия их предмета перехрестился и пошол=)
А взятки есть во всех уневерситетах!! только это все надо с умом делать ,вот и все!

,

В общем все не так плохо! Я рада, что учусь в ДГАУ, но свои нюансы тоже есть....странные преподаватели!! А гидрофак это отдельный случай!! Короче если у вас есть выдержка и терпение, то вы доживете до 5 курса=)

,

Огромное спасибо Г. В. Чичкань!Чудесная женщина!Идеальный преподователь.Так легко и доступно преподаёт английский!Безмерно ей благодарна!

,

Если бы я вернула время обрато,я бы никогда сюда не поступила!я забыла бы даже дорогу в это страшное место.Это не тот уровень преподования,на который я расчитывала.Я даже боюсь представить,каких агрономов выпустит 2013 год!

,

Универ хороший! Если есть желание учится - нет проблем, ну а если нет то любой ВУЗ будет плохой! Мех.фак - сила...))))

,

Учусь на заочке агроном, наша группа здаёт все предметы сама есть пару человек которые непонимают тогда идут как то договариваються, но преподы очень хорошие если тебе что то непонятно с удовольствием после ленты обьяснят, денег брать не хотят им намного приятнее когда студенты сдают сами, по крайней мере нашей группой очень гордяться, у нас в основном все работают по специальности поэтому в универ пришли не за "корочкой ", а за знаниями и мы их получаем, я очень довольна мне агрономия интересна учусь для себя с перспективой,На мой взгляд это самый лучший универ в городе если не в Украине, а какие интересные предметы, особенно понравилось на первом курсе куча английского, который в школе знала на 4-5, а после сессии свободно общаюсь на фейсбуке с друзьями, а ботаника теперь могу в компании похвастаться названиями растений на латыни спасибо Кетованне Давыдовне, ой да много предметов которые учишь и понимаешь что это интересно, генетика, философия, агроэкология и.т.д,

,

суппер универ!!!!!

,

Хороший универ, хорошие преподы. Вет фак один из лучших факультетов-закончила в феврале 2007, осталась много классных воспоминаний. Кто хочет учиться тот сможет и преподаватели если надо всегда помогут. Всем большое спасибо за замечательные-интересные годы учебы.

,

Боже,как можно говорить что-небудь плохое об этом ВУЗЕ!Моя мама выучилась в этом университете,сейчас главный ветеренарный врач,очень даже не плохую зарплату получает!Живем одни,без папы,но на шикарную машыну и двух-этажный дом хватает и маминой зарплаты!!В следующем году тоже буду поступать,люблю животных..Знайте,если хочешь - сможешь,если же нет - ваши проблемы!!!

,

если бы они не брали взятки я посмотрела бы как бы вы все его закончили!!!!!!!!Самый нормальный университет в Днепре.

,

Спасибо ДГАУ, Мехфаку, дорогому ПМ:) , кафедре высшей математики и лично Профессору (с большой буквы) Тиману Майору Филипповичу, моему тренеру Сан Санычу и еще многим-многим неравнодушным преподавателям, которые сделали Людьми очень много студентов! Совет будущим абитуриентам и теперешним студентам - учитесь! и никакие взятки не понадобятся, преподаватели замечательные, некоторые своеобразные (привет Васе-Ужасу) но со всеми можно найти общий язык и достойно получить высшее образование! Дерзайте! Привет парку имени Шевченко, Магниту и всем-всем-всем! :)

,

ВУЗ класний))))агрофах найкращий))))

,

ВУЗ Супер! В этом году поступила! Мне очень нравится!)*

,

Хороший ВУЗ)) особенно агрономический факультет)

,

Dnipropetrovsk State Agrarian University is the BBBBEEEESSSSSTTTT university of The World

,

Самый лудший вуз. Аграрний факультет Best of the Best of the Best of the Best. Сан Санычи The Best и Владислав Иванович The Best

,

Вийшов в поле, дивлюс гном.
Придивляюсь - АГРОНОМ :)
ДДАУ самий кращій ВУЗ!!!!

,

Аграрный-лучший!

,

Самый нормальный из всех там Сергей Петрович и Коля (он механик, староста факультета,он на 2-м курсе).

,

Класс!

,

Вуз для будущих колхозников, что еще сказать. Хочешь нормальный диплом поступать надо в Каразино или Шевченко

,

Самий найкращий ВУЗ!!!Длякую всим викладачам=))))ДДАУ -forever)

,

Самый лучший:*

,

что могу сказать университет очень приятный, но коррупция процветает, но это помогает жить ;) так что советую аграрку тем кто любит ничего не делать =)

,

Спасибо вузу. Пять лет обучения не прошли даром.

,

Закончил ВУЗ в 2002 году(ф-т механизации с/х). Считаю, что данный ВУЗ один из лучших в Днепропетровске. Есть, конечно, свои "+" и "-", но где их сейчас нет!
А проблемы с учебой обычно появляются у тех, кто сам их себе создает или пошел получать высшее образование просто для получения диплома, а сам даже не понимает чего хочет от жизни!
Факультет механизации THE BEST!!!!!

,

Если там действительно берут.Почему же никто не разу на них не пожаловался хотя бы уже на 5 курсе когда деньги за деплом платили.Или когда за поступление там у многих много требовали .

,

Самый клёвый вуз))))))))))))))))))

,

Училась 2 мес на курсах информ системы и технологии в бух учете, 8-й эт., новый корпус. Удовольствие от общения и обучения неимоверное, знания отличные. Преподаватели выкладывались на все 100%, и при чем все. Спасибо огромное !!! Поразило то, что в наше время еще встречаются люди заинтересованные передать свои знания. Детям, которые учатся там --- повезло!!!

,

универ класный!преподы физкультуры вообще молодцы!!!!

,

Самый лучший ВУЗ , лучше не найдете

,

Классный вуз....биотехнологический факультет супер...

,

Лучше ВУЗА нет!!!!!!!

,

Я, закончил ветеринарному факультет СУПЕР!!! Спасибо всем преподавателям особенно декану так держать!!!!

,

ВУЗ хороший.не во всем конечно,но положительные качества преобладают.=)Преподаватели тоже хорошие,к каждому можно найти подход.=)а вот взятки дают те студенты,которые до сессии гуляют и ничего не делают.а приходит время сессии так все кидаются что-то делать,лишь бы не выгнали.На кафедре химии тоже нормальные преподы!большое спасибо Виктории Викторовне,она смогла заставить меня учить химию.=)
А вообще наш биотехнологический самый лучший!!!Всех вас люблю,даже тех,кого не знаю.=)=*

,

Хороший ВУЗ, много прекрасных специалистов, опытных, знающих свой предмет, бескорыстных преподавателей и молодых, которые тоже пользуются уважением среди студентов. Но есть и другие среди первых и вторых. Как, впрочем, и среди студентов. Многое зависит от цели с которой вы идёте сюда. Кто способен мыслить и трудиться, тому и учиться легко, и "танцевать ничто не мешает," и друзей хороших и верных можно найти. Но если ты - тупой завистливый и злобный как наталья, то "лови удачу" в другом месте.

,

Аграрный пойдёт! Учится лафа, самодеятельность одна из лутших, преподы - заслуженные, кандидаты разные, профессорф, спорт тоже на высшем. Вообщем, кому что надо, всё есть. Мне учится там понравилось, не учёба а просто жерсть!

,

Хочу поступить в ветеринарный факультет ) вуз просто супер )

,

Универ,хороший,жить можно!!!

,

Учусь на заочке, в большинстве случаев взятки предлагают сами студенты чтобы не учить даже минимум с начиток. При желании все можна сдать самому.

,

Как и в техникуме: если голова и руки работают,то считанные единицы преподавателей ставят палки в колёса из-за желания заработать или показать что от них что-то зависит(к несчастью такие люди есть везде).Но подавляющее большинство нормальные,могут и обьяснить и рассказать и показать,за что им огромное спасибо.Все мы не святые и все иногда тормозят и расслабляются,но если ты припёрся на лекцию как на показ мод или в стиле 90-х "за всё заплачено" то и удивлятся нечему!Как ни тривиально это звучит,но "уважай,и будешь уважаем"...хотя на одного индивидуума я бы кирпич нечаянно уронил...Вет.фак

,

Мне кажется ,что про взятки пишут либо заочники,либо самые настоящие дауны,которым тяжело на один модуль выучить 3-5 тем.АУ! А в школе что вы тогда делали? ???!если учишь-то и оценка соответственная,следовательно и взятки не надо будет давать

,

клас

,

Универ просто класс

,

Универ держится на уровне)))

,

Хороший ВУЗ... Получила приличные знания которые пригодились в работе.

,

Вуз нормальний , але кафедра хімії вимотала страшенно , і морально і фінансово. Деякі викладачі вимагають вчити те, що дійсно нам нідочого

,

ВУЗ супер

,

Аграрка отстой!!!!!!!!!!!!!! Преподи ше хуже особенно Линник!!! Т. Валеріївна красавіца. Тіман самий нормальний препод!

,

Факультет механізації с/г найкращий в світі))))) Ще жодного дня не пошкодувала, що тут навчаюсь)))) Гуртожиток №2 суперрррррр))))))

,

Так скучаю по студенческим годам, закончила в 2010 году, а уже опять хочу быть студенткой биофака!!! Кстати,очень интересная творческая жизнь студентов в этом ВУЗЕ, множество талантливых ребят и девчонок!!! Танцы, вокал, КВН!!!! как за всем этим скучаю!!! Люблю ДГАУ!!!! Огромный привет коллективу "Жайвір"!!!
только уровень образования можно и подтянуть,очень мало информации именно по специальности дается!!!обратите внимание дорогие преподаватели....
Всем преподавателям огромный привет и благодарность!!!)))...

,

Я закончила ДГАУ, в 2010 году. Университет хороший, преподаватели в основном тоже, я очень довольна что мне выпала честь там учиться!!!!!!))))

,

в 2003 закончил агрофак ,универ бомба

,

Все в этом вузе супер!!! не гоните на него!!!! мех. фак!!!!!!!!!!!

,

Вы слышали, что творят в Одесском государственном аграрном универе? Говорят, что 50% студентов сдали экзамен (тестами на компе) по овцеводству, а теперь декан ф-та ТППМПЖ Орлова А.В., при этом ректор университета об этом не зная,хочет устроить усный или письменный экзамен.И говорит, что это во благо студенту.Ха-ха!!!!Они точно хотят завалить их. Бедные студенты, как они могут выучить усный экзамен за один день,если они модуля всегда сдавали тестами?

,

Вуз реально крут, кому не нравится - их дело) Взяток помоему не берут...

,

Я, закончил в 2002 году и не жалею ,если есть голова то из сельхоза выходят хорошие специалисты

,

Сдесь учиться мой брат. очень хороший универ.

,

Училась в этом ВУЗе...могу сказать это самая большая моя ошибка в жизни...ужасный ВУЗ,взятки и еще раз взятки...учишься или нет ,все равно плати..Кафедра высшей математики это вообще ужас..начерталка,там такие деньги нужны.В общежитии одни проблемы,то света,то воды нет,о горячей воде вообще не говорю,лифты не работают..ужасно ( До ВУЗа нужно ехать....в общем ничего хорошего нет.Деканы взяточники и все...Ужасный ВУЗ,не советую идти туда..проучилась там ,теперь собираюсь идти в другой ВУЗ,так как хороших знаний я не получила,только деньги просили(Все так красиво снаружи,а внтури.....не советую туда идти..особенно на МЕХ фак!Не самый лучший ВУЗ.если есть деньги то может и возможно учится,но условия для студентов ужасные!!!!!

,

Внимание!!! Училка по английскому валит хороших студентов!!! Своих знакомых тянет за уши!!! Хочет денег - не давайте!!! Поставим еена "достойное" место! На каждого сильного найдется более сильный!

,

Спасибо ДГАУ и его преподавателям. Студенческие годы самые лучшие.А на счет взяток так не давайте, а учитесь и все будет отлично.

,

Вуз просто класс.А мех фак это просто супер.

,

вуз классный

,

Люблю его,потому,что ДГАУ стал родным и расположение клевое!!!!!!Весь эконом фак. и наш учет и аудит-ЛУЧШИЕ!!!!3-ка the BEST=))

,

я тебя люблю,ДГАУ!!!)))

,

Учиться в универститете очень престижно и интересно, тем более что на аграрном учится самая красивая девушка в мире!!!

,

Когда-то закончила этот вуз, было неплохо учиться, но времена меняются и теперь этому вузу могу поставить слабенькую тройку. Дочку не пустила учиться в этот вуз, слишком много захотели за учебу на "бюджете".Учиться теперь в другом более престижном вузе там взяток не берут.

,

мне тоже универ нравиться. кафедра "менеджмента и маркетинга" РУЛИТ.........

,

Вуз просто супер!!!!!Особенно аграрный факультет и наш декан Мыцык О.О. самый ЛУТШИЙ из всех деканов !!!!!!!!Проучилась год и убедилась в этом)) Так что поступайте,всё будет круто))))

,

Этот универ замечательный.Главное учиться, а если валять дурака, то любой универ будет плохим.Я его закочила и нашла хоршую работу.

,

Думаю правильно сделала, что в свое время не поступила к Вам, Харьковский оказался неплохим, а магистратуру в Запорожье закончила

,

ВУЗ суперррр!!!!!Я так за студеньськими роками сумую......

,

Отличный ВУЗ

,

Поступила в этом году и рада!!! Самый лучший универ!!! Биотехнологи рулят)))

,

Многие говорят хреновый ВУЗ ничего о нем не зная и даже не задумываясь. О чем вы говорите? Оглянитесь вокруг... У нас вся страна такая... Знания получить там можно и очень неплохие. Кроме того есть возможность подзаработать (трудом конечно) заграницей на практике. Помните - кто хочет ищет возможности, кто не хочет - ищет причину...

,

Найкращий)))))))

,

Я считаю, что наш университет занимает не последнее место в нашем городе среди всех учебных заведений, а это благодаря нашему любимому ректору Кобцу А.С.Вообщем, я горда тем что учусь здесь, преподаватели мне нравятся, ну за исключением некоторых(ну их не так уж и много).Только одного вот не хватает, так это горячей воды в общежитии №7.А так я люблю тебя мой биотехнологический факультет!!!!!!!The best!!!!!

,

Можна сказати хороший університет,аби тільки більше факультетів було!Також проблема з підручниками!Краще б було зробити для студентів можливість ходити на гуртки волейболу та інші...

,

что бы всe нe говорили, Унивeр сaмый лучший! Особeно Агро фaк! Прeподaвaтeли дeлaют всe что от них зaвисит! Мыцык Сaн Сaнович сaмый лучший дeкaн в мирe! Поступaйтe!

,

А мне нравится атмосфера этого вуза, люди добрые (особенно в приемной комисии). Ничего плохого о нем не могу сказать!!! Кто хочет учиться, у того проблем не будет. Кстати правильно сказали- Люди не путайте Вуз и школу!!!

,

самый лучший вуз... в этом году поступаю=)))))))

,

Я считаю что это офигенный вуз

,

Нормальное учебное заведение.Преподаватели знают свой предмет отлично (покрайней мере на Вет.факе точно ),деканат лояльно относится к студентам.Стараются идти на уступки и помагать. Если есть желание учится-все будет хорошо.Никакого вымогательства нет!!!А взятки нужны только тем студентам, у которых своих мозгов для достойного обучения не хватает, и то, многие преподаватели на это не соглашаются из принципа!

,

ВУЗ клёвый!!!!!=)))))))))

,

Мех фак -это сила !!!

,

Аграрвард best of the best). Эконом фuck)

,

Это вуз который делает из простых людей специалистов и помогает пробиться в жизни. Лично мне он помог. Огромное спасибо Декану мех фака за наставления и дисциплину которую он воспитывает в своих студентах. Нас ценят и уважают.

,

берут взятки

,

ВУЗ ! самый галимый!!!

,

Нормаль, жить можно.....

,

!!!!!!!!!!Мех Фак -The best!!!!!!!!!!

,

взятки тут тоже очень хорошо берут, особенно на кафедре химии! !Молодые препоподовательницы кафедры издеваются над студентами, гнобят их....А сам универ економит на всем:не електоенергии, на отоплении.Вообщем если если нет ума-иди сюда)))))))))

,

нормальній универ,в отличии от метала здесь взятки так не берут.
кафедра "менеджменту и маркетингу" самая класная!!!!!!!!!!!

,

супер

,

Отличный Университет!!!!

,

ВУЗ В принципе не плохой, но некоторые преподаватели (так как и везде оставляют желать лудшего ), закончила "Учет и аудит " в 2006 году - проблем с трудоустройством пока не было. В принципе неплохой вариант высшего образования.

,

Чудовий універ, особливо кафедра " менеджненту и маркетингу ".Декан - просто неймовірно порядна людина . Тамаро Миколаївно , дякуємо вам що ви в нас є.

,

Кому как. Лично я считаю что университет просто замечательный. По своему личному горькому опыту могу сказать что те студенты которые нихрена не делают и путают школу и ВУЗ долго не протянут. Преподаватели хорошие, вот только учебников жутко не хватает. Студентческий коллектив просто супер. Я очень довольна что учусь в ДГАУ.
P.S.Вет.фак круче всех!!

,

Хороший ВУЗ

,

Даже не знаю что сказать, в других вузах не учился) Вроде нормальный, вид из окна красивый)))

,

понимаю, что поступила не туда

,

хуже вуза не придумать!на экономическом число препадов берущих взятки,наверное,самое большое в городе!большая часть не разбираются в предмете,т.к.являются выпускниками этого же ВУЗа!!!деканат-отдельная история!подарки сами заказывают!если ты при своем уме-не советую поступать!

,

тупее университета еще наверно не придумали! самая "лучшая" кафеда- химии-тут вообще половина преподавательского состава незнает свой предмет и что -то еще требуют,особенно В.В! Деканаты это вообще отдельная тема-тут действует только одно правило- СТУДЕНТ ВСЕГДА ВИНОВАТ!вообщем сложилось такое впечатление что если ты закомплексованый,слабоумный деспот то тогда прямая дорога преподовать в ДГАУ!очень жалею,что не пошла в Хаьков,хотя поступила на бюджет туда!(((

,

обожаю животный,мечтала быть ветеринаром,док-ты подала только сюда,выкинула кучу бабла,а преподы ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!!!!!!!!!!!!!

,

Универ то универом, но некоторые руководители не на своем месте!!!

,

Супер

,

Самый класный ВУЗ в Украине.Мех фак. мы лучшие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Самый лучший универ Днепропетровска

,

самый лучший!!!

,

смотрится прикольно

,

в общежитии ветеринарного факультета полностью отключена горячая вода, т.е. будущие врачи не имеют возможности придерживаться элементарных правил гигиены; электроплиты неисправны- бытовые условия еле тянут на троечку. преподаватели работают по принципу " чем меньше научу студента, тем больше смогу с него содрать денег".

,

The best

,

BEST

,

вуз- отличный!!!!!! но некоторых преподов нужно уничтожить....

,

Мой ВУЗ самый лучший!!!

,

оценка -1

,

я в нем учусь 5 лет

,

хороший вуз

,

самиый галимый административный состав!!!!

,

Кращого ВНЗ - не зустрічав...

Усі ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі та технікуми в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок