Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ)

Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

3337
студентів
320
викладачів
207
кандидатів
наук
47
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Географії, туризму та історії.
 • Психолого-педагогічний факультет.
 • Факультет дошкільної та технологічної освіти
 • Природничий факультет.
 • Факультет української філології.
 • Факультет іноземних мов.
 • Фізико-математичний факультет.
 • Факультет мистецтв.

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (Математика) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Фізика) та Середня освіта (Математика).
 • Середня освіта (Інформатика) та спеціалізація: Програмування.
 • Середня освіта (Інформатика) та спеціалізація: Робототехніка.

Природничий факультет

 • Середня освіта (Хімія) та Середня освіта (Інформатика).
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Психологія.
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (Хімія).
 • Екологія, спеціалізація: Екологія міських ландшафтів і садово-паркових об’єктів.
 • Середня освіта (Фізична культура) та спеціалізація: Спортивний туризм.

Факультет географії, туризму та історії

 • Середня освіта (Історія) та спеціалізація: суспільствознавчі дисципліни.
 • Середня освіта (Географія) та спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота.
 • Туризм.
 • Соціологія, спеціалізація: Соціологія масової комунікації, журналістики та реклами.

Психолого-педагогічний факультет

 • Початкова освіта та Психологія.
 • Початкова освіта та спеціалізація: Англійська мова. В початковій школі. 
 • Початкова освіта та спеціалізація: Інформатика. В початковій школі. 
 • Психологія, спеціалізації: Спеціальна психологія; Сімейне консультування та психотерапія; Психологічна абілітація та реабілітація дітей з особливими потребами; Організаційна психологія; Практична психологія в освітніх закладах.
 • Соціальна робота, спеціалізація: Соціальна педагогіка.

Факультет дошкільної та технологічної освіти

 • Дошкільна освіта та Психологія.
 • Середня освіта (Трудове навчання та технології) та Середня освіта (Інформатика).
 • Профілі основної спеціальності: Конструювання та моделювання одягу; Конструювання та дизайн меблів; Автосправа; Кулінарія та сервіс у ресторанному бізнесі.
 • Професійна освіта (Сфера обслуговування), спеціалізація: Організація готельно-ресторанного бізнесу.
 • Професійна освіта (Транспорт), спеціалізації: Експлуатація та ремонт автомобільного транспорту; Логістика; Агротехсервіс.
 • Спеціальна освіта, спеціалізація: Логопедія.

Факультет мистецтв

 • Хореографія, спеціалізація: Організація роботи хореографічного колективу.
 • Середня освіта (Музичне мистецтво) та спеціалізація: Художня культура.
 • Середня освіта (Образотворче мистецтво) та спеціалізація: Декоративне мистецтво.
 • Дизайн, спеціалізації: Графічний дизайн; Дизайн одягу; Дизайн середовища.

Факультет української філології

 • Середня освіта (Українська мова і література) та Середня освіта (Англійська мова і література).
 • Середня освіта (Українська мова і література) та Середня освіта (Історія).
 • Середня освіта (Українська мова і література) та Психологія.
 • Середня освіта (Українська мова і література) та спеціалізація: Редагування освітніх видань.

Факультет іноземних мов

 • Філологія, спеціалізація: Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська, друга мова на вибір (німецька, французська, російська).
 • Середня освіта (Ангглійська мова і література) та Зарубіжна література. Друга мова на вибір (німецька, французська, російська).
 • Середня освіта (Німецька мова і література) та Середня освіта (Англійська мова і література).

Абітурієнтам

Криворізький державний педагогічний університет проводить заняття для слухачів підготовчих курсів за програмами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з таких дисциплін:

 • українська мова;
 • українська література;
 • англійська мова;
 • біологія;
 • математика;
 • історія України;
 • фізика;
 • хімія;
 • географія.

Слухачі підготовчих курсів користуються бібліотечним фондом КДПУ, беруть участь у наукових, виховних і розважальних заходах університету. За результатами підсумкової атестації слухачам підготовчих курсів додаються бали до заяв, поданих до КДПУ. Щороку студентами Криворізького державного педагогічного університету стають близько 95 % слухачів підготовчих курсів. 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](056) 470-13-47, [відкрити контакти](068) 265-95-77 .

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](056) 470-13-47, [відкрити контакти](068) 265-95-77 .

Про ЗВО/ВНЗ

Матеріально-технічна база: 5 навчальних та лабораторних корпусів, оранжерея, 3 гуртожитки, бібліотека, 5 читальних залів, 4 музеї, 2 актові зали, 2 спортивні зали, 2 їдальні, 4 буфети.

Університет засновано в 1930 році. За роки існування університет підготував близько 30 тисяч спеціалістів для народної освіти, які працюють у закладах дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної, вищої освіти, у закладах культури.

Колишні студенти КДПУ нині заслужені вчителі, відмінники народної освіти України, керівники шкіл, департаментів та управлінь освіти. В університеті навчалися відомий український поет-гуморист Павло Глазовий, письменник Панас Ногін.

Також користуються попитом на ринку праці випускники непедагогічних спеціальностей університету (дизайну, хореографії, екології тощо). Завдяки отриманим ґрунтовним знанням, випускники будь-яких спеціальностей університету можуть реалізувати себе у різноманітних професіях: наприклад, випускники спеціальностей Середня освіта (Хімія) та Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) працюють у лабораторіях підприємств та установ міста,
випускники спеціальності Середня освіта (Інформатика) у ІТ-сфері тощо.

Сьогодні в університеті здійснюється цілеспрямована робота з модернізації змісту педагогічної освіти, приведення його у відповідність до сучасних надбань науки, завдань розвитку національної школи, суспільства.

В освітній процес впроваджуються нові технології й активні методи навчання, наукові доробки викладачів кафедр, зміцнюється навчально-матеріальна база, поліпшуються умови навчання й побуту студентів.

Високий рівень наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу, педагогічної майстерності, свідоме ставлення студентської молоді до навчання є гарантією того, що випускники університету будуть і надалі гідними поповненнями учительської інтелігенції України.

Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття проводяться у відповідно обладнаних аудиторіях, лабораторіях та інших приміщеннях.

До читання лекцій залучаються висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, провідні науковці та спеціалісти.

Значна увага приділяється інтенсивним технологіям навчання, які визначаються конкретними завданнями навчання, особливостями навчальних дисциплін, навчальним досвідом студентів, формою навчальної діяльності тощо. На факультетах введена модульно-предметна система навчання, розширена самостійна робота студентів, практикується читання лекцій за наперед даними студентам опорними конспектами, використання так званих фрагментів діяльності майбутнього вчителя найсучасніших засобів навчання тощо.

В університеті здібна молодь навчається за індивідуальними планами підготовки, що забезпечує поглиблену співпрацю педагогів та студентів. Поширюється впровадження комп'ютерної техніки до навчального процесу.

Щорічно проводяться загальноуніверситетські науково-практичні конференції, на яких розглядаються актуальні проблеми навчання та виховання молоді.

Народженню всебічно, гармонійно розвиненої особистості майбутніх учителів сприяє студентський клуб університету, який створено задля задоволення духовних інтересів і потреб, організації дозвілля, реалізації творчого потенціалу студентства молоді.

Студентський клуб підтримує творчі задуми студентів, розвиток мистецьких здібностей, тому в університеті все більше поповнюються форми клубної роботи організація лекцій та цікавих зустрічей, тематичні вечори тa вeчори відпoчинку, робoта гуpтків художньoї самодіяльноcті тa любительcьких об'єднaнь зa інтереcами, оpганізація екскурcій, виставок, образотворчиx рoбіт, дeкоративно-прикладного, кінo тa фото-миcтецтва.


Відгуки

219
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Якщо хочете здорову психіку - не вступайте, бо за 4 роки навіть заочного навчання у вас відіб'ють охоту від не лише від навчання, а від роботи у цій сфері. Дуже погане ставлення до студентів. Деякими виклавдачами завдання надаються в останню хвилину... Теми самостійних робіт сформульовані так, щоб в тебе взірвалась голова, бо знайти такі матеріали можна лише перевівши їх російською мовою та лише в російських джерелах, і так відбувається майже на всих дисциплінах, дуже сумно.

,

Деньги гребут за всё, даже если учишься и хочешь сдавать сам. Для большинства преподавателей немецкой кафедры учащиеся - никто, отношение ужас, денег сдавать много-профком, деканат и взятки. Нервы трепают для развлечения, норма ставить оценки0,1;0,2 балла, а собрать нужно 100. Не дают условия оформление работ, а потом за "неправильное" снимает половину баллов. Кафедра философии тоже ещё те "великие мыслители". В итоге отношение скотское, деньги на ветер, знания не дают. Пары ставят и (от)меняют в любой момент, экзамен был с 12 часов перенесён на 9 в тот же день, просто старосте написали в вайбер, а там кто проснулся заранее - увидел, кто нет - тот не сдал.

,

Хочется пожелать преподавателям иметь больше уважения и такта. Университет хамов и хамок (хамок на много больше). Повышение квалификации - да где угодно, хоть на Марсе или Луне, но не в Педуниверситете!!! Отношение как к быдлу. За несколько десятков лет после окончания так ничего и не изменилось. Пишу для того что бы руководство университета прочитало сделало выводы.

,

06.06.2022 року був опублікований рейтинг 200 найкращих вишів України який включає комплексну оцінку (наука, якість освіти тощо). КНУ - 26 місце, Криворізький педагогічний - 68 місце. Криворізькі виші показали реально високий результат. Вітання.

,

Обучение на заочном отделении не стоит времени.Просто гребут бабки


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Кривому Розі, а також коледжі в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі