Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

1286
студентів
102
викладачі
54
кандидати
наук
17
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

125
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

035 Філологія

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 10.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2024 — 30.06.2028).
 • Основа вступу: Повна загальна середня освіта (11 класів)
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: контракт — 15.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

Обовʼязкові предмети НМТ

0.4 ≥ 100 Українська мова

0.3 ≥ 100 Математика

0.3 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір НМТ

0.4 ≥ 100 Українська література

0.4 ≥ 100 Іноземна мова

0.2 ≥ 100 Біологія

0.3 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.4 ≥ 100 Українська мова і література

0.4 ≥ 100 Іноземна мова

Предмет на вибір ЗНО

0.3 ≥ 100 Історія України

0.3 ≥ 100 Математика

0.2 ≥ 100 Біологія

0.3 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

 • Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму.
 • Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс за спеціальностями для здобуття ступеня Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (після школи):

у 2022 році вступ здійснюється за результатами Національного
мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України
або за сертифікатами ЗНО 2019-2021 з набором конкурсних предметів
відповідно до Правил прийому 2021 р.:

035 — Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська):

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Історія України або Географія.

051 — Економіка:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

071 — Облік і оподаткування (лише магістратура):

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

072 — Фінанси, банківська справа та страхування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

073 — Менеджмент:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

075 — Маркетинг:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

133 — Галузеве машинобудування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Фізика або Іноземна мова.

142 — Енергетичне машинобудування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Фізика або Іноземна мова.

181 — Харчові технології:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Хімія або Біологія.

241 — Готельно-ресторанна справа:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

242 — Туризм:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

292 — Міжнародні економічні відносини:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

Абітурієнтам

Підготовче відділення.

Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток (посвідчення про приписку), оригінал документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, документи, що підтверджують право на особливі умови вступу вступник подає особисто.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.:

[відкрити контакти](068) 684-46-59, [відкрити контакти](068) 222-60-54 .

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах

Відвідайте і подивіться своїми очима: вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг.

Програма Sandwich Education в ДонНУЕТ

ДонНУЕТ пропонує абітурієнтам сучасну форму здобуття освіти — «Sandwich Education».

Така форма передбачає собою поєднання  здобуття вищої освіти в Університеті з навчанням безпосередньо на робочих місцях  (у підприємствах, закладах, установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації.

Тобто, це поєднання навчання та роботи впродовж навчального року у такому співвідношенні:«Sandwich Education» = теоретичне навчання (6-8 місяців) + виробниче стажування/практика за кордоном (4-6 місяців).

Звертаємо увагу, що при вступі на навчання для здобуття ступеня
бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт)
використовується такий самий набір конкурсних предметів.
За умови вступу на контракт для навчання за спеціальностями 133 «Галузеве
машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування», 181 «Харчові технології» єдиним критерієм відбору є мотиваційний лист.
Для зарахування, до заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
  передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 •  військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
  військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 •  копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній
  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Актуальні телефонні номери приймальної комісії:
[відкрити контакти](068) 222-60-54
E-mail: [відкрити контакти][email protected]

Про ЗВО/ВНЗ

Вища освітня установа України з 100-річною історією, яке своєю освітньою та науковою діяльністю створило передумови для розвитку національної економіки України, підготувало понад 150 тис. Фахівців у сфері економіки і торгівлі. ВНЗ був і залишається потужним дослідницьким і просвітницьким центром.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS).

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного моря, та інших міжнародних організацій.

Університет активно реалізує довгострокові і короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

В Університеті працює аспірантура наступними спеціальностями:

 • 051 — «Економіка».
 • 076 — «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261.

Термін навчання в аспірантурі — 4 роки.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта в спеціалізованій вченій раді.

З 2000 року Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», який віднесений до фахових видань в галузі економічних і технічних наук. Університетом видаються тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових виробництв», «Інтелект. Особистість. Цивілізація», що входять до переліку затверджених наукових видань експертних рад Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських відносин з вузами зарубіжних країн, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.

ДонНУЕТ є членом Європейської Асоціації Університетів, «Велика Хартія Університетів», Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи і Чорноморського регіону, Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації «Євразійський економічний клуб вчених».

У 2015-2016 навчальному році університет продовжив співпрацю з Міжнародною програмою ТЕМПУС в складі консорціуму міжнародного проекту: 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine ( SpinOff)» — «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

Беручи до уваги складну соціально-політичну ситуацію на сході України і продовження збройного конфлікту в місті Донецьку, щоб зберегти життя і здоров’я громадян України та забезпечити конституційні права кожного на безпечні умови праці (в тому числі навчання) постановою Міністерства освіти і науки України №1178 від 17 жовтня 2014 року «Про організацію навчального процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановского». З 3 листопада 2014 року і до закінчення збройного конфлікту на території міста Донецька, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського здійснює свою освітню діяльність (відповідно до існуючої ліцензії на освітню діяльність та сертифікати акредитації) в Кривому Розі, Дніпропетровської області.

Переїхавши до Кривого Рогу в жовтні 2014 року, університет відразу почав відновлювати свою матеріально-технічну базу. Протягом року було отримано новий навчальний корпус, відновлена ​​бібліотека університету, обладнані два комп’ютерні класи з новою оргтехнікою, закуплено нові меблі для обладнання навчальних аудиторій, кафедр і кабінетів співробітників ДонНУЕТ, за рахунок грантових коштів були закуплені нові комп’ютери та інша оргтехніка, створена нова лабораторія спеціальною технологією для студентів навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму. Величезну допомогу у відновленні університету здійснили Міжнародні благодійні фонди та організації, серед яких Незалежне агентство федерального уряду США USAID і УВКБ ООН (UNHCR) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).


Відгуки

176
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Поступал в 2020 году, в приемной работают адекватные, лояльные и понимающие люди - отвечали на вопросы и помогали во всех вопросах

,

Найкращі технологи ОП - технологи випускники ДОННУЕТА.

,

Гарний університет. У мене були викладачі, які колись працювали на митниці. Після закінчення універу довелося працювати на митному посту, де в мене було все пучком, т.я. наша підготовка була вері гуд, а все через те, що деякі викладачі, які колись працювали на митниці, дали максимум знань

,

Дуже вдячна колективу університету за приємні спогади, науку та чудові 5 років. так тримати. ДонНУЕТ- найкращий

,

Окончил в 2009 году,очень доволен своим вузом! Ребята, поступайте, не пожалеете!


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Кривому Розі, коледжі в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетиторів в Кривому Розі, роботу в Кривому Розі.