Ужгородський національний університет (УжНУ)

Ужгородський національний університет (УжНУ)
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 1945 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом Держ. Зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

14946
студентів
1285
викладачів
715
кандидатів
наук
158
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Біологічний факультет.
 • Географічний факультет.
 • Економічний факультет.
 • Інженерно-технічний факультет.
 • Медичний факультет.
 • Стоматологічний факультет.
 • Факультет здоров'я та фізичного виховання.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет історії та міжнародних відносин.
 • Факультет інформаційних технологій.
 • Факультет математики та цифрових технологій.
 • Факультет міжнародних економічних відносин.
 • Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 • Факультет суспільних наук.
 • Факультет туризму та міжнародних комунікацій.
 • Фізичний факультет.
 • Філологічний факультет.
 • Хімічний факультет.
 • Юридичний факультет.
 • Українсько-угорський навчально-науковий інститут.
 • Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень.
 • Природничо-гуманітарний коледж.

Абітурієнтам

Діє факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, на ньому можна здобути наступні медичні спеціальності:

 1. Акушерство та гінекологія.
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія.
 3. Внутрішні хвороби.
 4. Дитяча анестезіологія.
 5. Загальна практика – сімейна медицина.
 6. Загальна фармація.
 7. Інфекційні хвороби.
 8. Клінічна онкологія.
 9. Лабораторна діагностика.
 10. Медицина невідкладних станів.
 11. Неврологія.
 12. Нейрохірургія.
 13. Ортопедія і травматологія.
 14. Отоларингологія.
 15. Офтальмологія.
 16. Педіатрія.
 17. Психіатрія.
 18. Пульмонологія та фтизіатрія.
 19. Радіологія.
 20. Хірургія.
 21. Урологія.
 22. Гастроентерологія.
 23. Ендоскопія.
 24. Дерматовенерологія.
 25. Кардіологія.
 26. Медична психологія.
 27. Дитяча психологія.
 28. Психотерапія.
 29. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина.
 30. Організація і управління охороною здоров’я.
 31. Фізіотерапія.
 32. Ультразвукова діагностика.

Аспірантура, докторантура
В УжНУ наявна аспірантура та докторантура. Підготовка аспірантів здійснюється з 18 спеціальностей.

Підготовче відділення

В УжНУ діють підготовчі курси у складі Центру доуніверситетської підготовки та роботи з іноземними громадянами. Підготовка слухачів здійснюється з таких дисциплін: українська мова та література, англійська мова, історія України, географія, біологія, математика, хімія, фізика.  Контакти:  м. Ужгород, вул. Університетська 14, кабінет 401-а. Телефон для довідки: [відкрити контакти](050) 553-18-24;  email: [відкрити контакти]dp-centre@uzhnu.edu.ua [відкрити контакти]training_courses_1@ukr.net

Факультети

 • Біологічний факультет.
 • Географічний факультет.
 • Економічний факультет.
 • Інженерно-технічний факультет.
 • Медичний факультет.
 • Стоматологічний факультет.
 • Факультет здоров'я та фізичного виховання.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет історії та міжнародних відносин.
 • Факультет інформаційних технологій.
 • Факультет математики та цифрових технологій.
 • Факультет міжнародних економічних відносин.
 • Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 • Факультет суспільних наук.
 • Факультет туризму та міжнародних комунікацій.
 • Фізичний факультет.
 • Філологічний факультет.
 • Хімічний факультет.
 • Юридичний факультет.
 • Українсько-угорський навчально-науковий інститут.
 • Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень.
 • Природничо-гуманітарний коледж.

Вся актуальна інформація для абітурієнтів за посиланням:

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](066) 829-35-38, [відкрити контакти](096) 123-89-67, [відкрити контакти](063) 641-66-45.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](066) 829-35-38, [відкрити контакти](096) 123-89-67, [відкрити контакти](063) 641-66-45.

Про ЗВО/ВНЗ

Ужгородський національний університет (повна назва — Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет») — український державний вищий навчальний заклад у місті Ужгороді.

Університет входить до переліку найкращих — за показниками освітньої, наукової, міжнародної, інноваційної та інформаційної діяльності — вищих навчальних закладів України, посідаючи 20 позицію в консолідованому рейтингу, 11 місце у рейтингу Вебометрікс, 14 — у рейтингу SciVerse Scopus, 12 — у рейтингу U-Multirank, 13 — у рейтингу QS EECA University Rankings та 11 позицію у рейтингу ТОП-200 вишів України. Серед закладів вищої освіти в Україні за кількістю викладачів з науковими ступенями УжНУ — на 5 місці.

Ужгородський національний університет є членом Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU), яка входить до Асоціації європейських університетів (EUA) та є асоційованим членом Міжнародної асоціації університетів (IAU). Виш співпрацює зі 125 партнерами з різних країн, зокрема з такими, як Карлів університет, Технічний університет у м. Прага (Чехія), Університет Корвіна, Університет держави і права ім. Л.Кошута (Угорщина), Кошицький університет ім. П. Й. Шафарика, Університет ім. Я. А. Коменського (Словаччина), Університет м. Орадеа, Клузький університет м. Бабеш-Бояї (Румунія), Інститут германістики Університету м. Ландау, Університет Регенсбургу (Німеччина), Асоціація гомеопатичної медицини м. Рим (Італія), Загребський університет (Хорватія), Словацьким медичним університетом (Братислава) та іншими. У 2020 році укладено 7 нових міжнародних білатеральних угод, 7 угод з реалізації міжнародних проєктів та 8 угод з метою супроводу академічної мобільності Erasmus+.

Університет включено до загальноєвропейського наукового простору, юнаки та дівчата УжНУ мають змогу навчатися в провідних вишах Польщі, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії, Чехії (Поморська академія, Пряшівський університет, Університет ім. Етвеша Лоранда, Дебреценський університет та інші).

Ужгородський національний університет разом з іншими навчальними закладами України розпочав міжнародний обмін студентів та викладачів у рамках програми Erasmus+ ще у 2014-му році. Європейський Союз надає стипендії та покриває витрати учасників на навчання і проживання. Ужгородський національний університет в рамках програми Erasmus+ співпрацює зі словацькими, польськими, чеськими, угорськими, литовськими, італійськими, французькими, хорватськими, румунськими вишами.

Починаючи з 2014/2015 навчального року в університеті стартувало навчання англійською мовою для іноземних студентів. Станом на 31 грудня 2020 року в університеті навчалося 1635 іноземних студентів, здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр». Студентський актив представлений вихідцями з 52 країн світу.

Цікаві факти

 • Лише в УжНУ серед всіх вишів країн СНД є кафедра словацької філології.
 • У приміщенні головного корпусу університету у червні 2013 року встановлено маятник Фуко.
 • В УжНУ навчається близько 400 іноземних студентів із 15 країн світу.
 • Кожна третя молода людина в місті Ужгороді — студент УжНУ.
 • Наукова бібліотека університету налічує понад 1 мільйон 700 тисяч документів.
 • Бібліотека УжНУ зберігає 32 інкунабули — перші друковані книги, що побачили світ до 1500 року.
 • У Ботанічному саду університету росте секвойя гігантська, що є найвищим і одним із найстаріших видів дерев на Землі.
 • Зоологічний музей має найкращу в Центральній Європі колекцію хижих птахів і сов (215 експонатів).
 • Археологи УжНУ були першовідкривачами стоянки первісної людини епохи палеоліту поблизу селища Королево, яка є пам'яткою європейського значення.
 • У Лабораторії космічних досліджень — одній із трьох станцій оптичних спостережень за штучними супутниками Землі — розташований найвищий в Україні телескоп.
 • В УжНУ діє найвисокогірніша в Україні біобаза «Колочава».
 • Один із трьох в Україні класів і місць доступу для осіб із вадами зору.
 • Студенти УжНУ 16 вересня 2015 року встановили рекорд з наймасовішого підкорення Говерли. На її вершину піднялися 416 осіб.

Відгуки

166
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії - ТОП! Студеняк, Лавкай, Смоланка - найкращі в світі викладачі! Нажаль, всі інші кафедри і викладачі дуже псують враження від медфаку.

,

Скласти сесію без хабарів реально. АЛЕ. Вступаючи на факультет інформаційних технологій вас чекатиме джек-пот: психологія та педагогіка, методика викладання та практика в школі. Здавалося б не така вже й проблема, але психологію вестиме абсолютно некомпетентний викладач, що на лекціях буде розповідати про самогонні апарати, а на практичних вимагатиме знання педагогіки рівня випускника педагогічного університету. В подарунок йдуть сексистські, расистські та не толерантні жарти. Неадекватне оцінювання, монологи цілу практичну, приниження гідності студентів. Весь букет.

,

Закінчила фізичний факультет УжНУ. Факультет на який варто вступати! Викладачі дуже хороші, по-максимуму допомагають в навчанні. З корупцією не стикалася за весь період навчання. Допомагають студентам та випускникам з працевлаштуванням.

,

Фізичний факультет найпотужніший! Науково-технічна база та викладацький склад просто на вищому рівні. За 4 роки навчання жодного разу не чула про хабарі. Сесію здавати легко. Ви вчите те, що реально пригодиться! Тут завжди допоможуть і підкажуть. Також досить активне позанавчальне життя, багато різних цікавих подій, ніколи не буває нудно.

,

Питання є і до кваліфікації викладачів. Вибачте мене, але коли викладач англійської мови (основної!!) не може нічого перевірити без відповідей, а коли ми просимо пояснити матеріал, то єдина відповідь - "Well, it's philosophical question". Інші викладачі не краще. Пояснення нового матеріалу відбувається наступним чином - нам дають теорію на 4-5 сторінок, 7-10 хв для прочитання і потім ми маємо пояснити цю ж теорію цілій групі( без допомоги викладача) Більшість пар проходить так: викладач задає надмірну кі-сть домашнього завдання, цілу наступну пару ми перевіряємо це домашнє і знову в кінці пари нам дають домашнє(включаючи новий матеріал на самостійне опрацювання) і так цілий семестр. І це я лиш декілька прикладів навів... Це нормально по-вашому? Як вважаєте, скільки спеціалістів випустяться з цього факультету? Висновки робіть самі.. Окреме прохання до Смоланки: хоч раз в житті зверніть увагу на ці повідомлення і зробіть щось ...


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Ужгороді, а також коледжі в Ужгороді, курси в Ужгороді, репетитори в Ужгороді, робота в Ужгороді