Ужгородський національний університет (УжНУ)

Ужгородський національний університет (УжНУ)


 • Ужгород · вул. Університетська, 14, 88000
 • (0312) 61-33-21
 • admission@uzhnu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва
 • ЗВО (вуз) заснований у 1945 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

14946
студентів
1285
викладачів
715
кандидатів
наук
158
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Біологічний факультет.
 • Географічний факультет.
 • Економічний факультет.
 • Інженерно-технічний факультет.
 • Медичний факультет.
 • Стоматологічний факультет.
 • Факультет здоров'я та фізичного виховання.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет історії та міжнародних відносин.
 • Факультет інформаційних технологій.
 • Факультет математики та цифрових технологій.
 • Факультет міжнародних економічних відносин.
 • Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 • Факультет суспільних наук.
 • Факультет туризму та міжнародних комунікацій.
 • Фізичний факультет.
 • Філологічний факультет.
 • Хімічний факультет.
 • Юридичний факультет.
 • Українсько-угорський навчально-науковий інститут.
 • Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень.
 • Природничо-гуманітарний коледж.

Абітурієнтам

Діє факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, на ньому можна здобути наступні медичні спеціальності:

 1. Акушерство та гінекологія.
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія.
 3. Внутрішні хвороби.
 4. Дитяча анестезіологія.
 5. Загальна практика сімейна медицина.
 6. Загальна фармація.
 7. Інфекційні хвороби.
 8. Клінічна онкологія.
 9. Лабораторна діагностика.
 10. Медицина невідкладних станів.
 11. Неврологія.
 12. Нейрохірургія.
 13. Ортопедія і травматологія.
 14. Отоларингологія.
 15. Офтальмологія.
 16. Педіатрія.
 17. Психіатрія.
 18. Пульмонологія та фтизіатрія.
 19. Радіологія.
 20. Хірургія.
 21. Урологія.
 22. Гастроентерологія.
 23. Ендоскопія.
 24. Дерматовенерологія.
 25. Кардіологія.
 26. Медична психологія.
 27. Дитяча психологія.
 28. Психотерапія.
 29. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина.
 30. Організація і управління охороною здоров’я.
 31. Фізіотерапія.
 32. Ультразвукова діагностика.

Аспірантура, докторантура
В УжНУ наявна аспірантура та докторантура. Підготовка аспірантів здійснюється з 18 спеціальностей.

Підготовче відділення

В УжНУ діють підготовчі курси у складі Центру доуніверситетської підготовки та роботи з іноземними громадянами. Підготовка слухачів здійснюється з таких дисциплін: українська мова та література, англійська мова, історія України, географія, біологія, математика, хімія, фізика. Контакти: м. Ужгород, вул. Університетська 14, кабінет 401-а. Телефон для довідки: [відкрити контакти](050) 553-18-24; email: [відкрити контакти]dp-centre@uzhnu.edu.ua [відкрити контакти]training_courses_1@ukr.net

Факультети

 • Біологічний факультет.
 • Географічний факультет.
 • Економічний факультет.
 • Інженерно-технічний факультет.
 • Медичний факультет.
 • Стоматологічний факультет.
 • Факультет здоров'я та фізичного виховання.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет історії та міжнародних відносин.
 • Факультет інформаційних технологій.
 • Факультет математики та цифрових технологій.
 • Факультет міжнародних економічних відносин.
 • Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 • Факультет суспільних наук.
 • Факультет туризму та міжнародних комунікацій.
 • Фізичний факультет.
 • Філологічний факультет.
 • Хімічний факультет.
 • Юридичний факультет.
 • Українсько-угорський навчально-науковий інститут.
 • Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень.
 • Природничо-гуманітарний коледж.

Вся актуальна інформація для абітурієнтів за посиланням:

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](066) 829-35-38, [відкрити контакти](096) 123-89-67, [відкрити контакти](063) 641-66-45.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](066) 829-35-38, [відкрити контакти](096) 123-89-67, [відкрити контакти](063) 641-66-45.

Про ЗВО (вуз)

Ужгородський національний університет (повна назва Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет») український державний вищий навчальний заклад у місті Ужгороді.

Університет входить до переліку найкращих за показниками освітньої, наукової, міжнародної, інноваційної та інформаційної діяльності вищих навчальних закладів України, посідаючи 20 позицію в консолідованому рейтингу, 11 місце у рейтингу Вебометрікс, 14 у рейтингу SciVerse Scopus, 12 у рейтингу U-Multirank, 13 у рейтингу QS EECA University Rankings та 11 позицію у рейтингу ТОП-200 вишів України. Серед закладів вищої освіти в Україні за кількістю викладачів з науковими ступенями УжНУ на 5 місці.

Ужгородський національний університет є членом Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU), яка входить до Асоціації європейських університетів (EUA) та є асоційованим членом Міжнародної асоціації університетів (IAU). Виш співпрацює зі 125 партнерами з різних країн, зокрема з такими, як Карлів університет, Технічний університет у м. Прага (Чехія), Університет Корвіна, Університет держави і права ім. Л.Кошута (Угорщина), Кошицький університет ім. П. Й. Шафарика, Університет ім. Я. А. Коменського (Словаччина), Університет м. Орадеа, Клузький університет м. Бабеш-Бояї (Румунія), Інститут германістики Університету м. Ландау, Університет Регенсбургу (Німеччина), Асоціація гомеопатичної медицини м. Рим (Італія), Загребський університет (Хорватія), Словацьким медичним університетом (Братислава) та іншими. У 2020 році укладено 7 нових міжнародних білатеральних угод, 7 угод з реалізації міжнародних проєктів та 8 угод з метою супроводу академічної мобільності Erasmus+.

Університет включено до загальноєвропейського наукового простору, юнаки та дівчата УжНУ мають змогу навчатися в провідних вишах Польщі, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії, Чехії (Поморська академія, Пряшівський університет, Університет ім. Етвеша Лоранда, Дебреценський університет та інші).

Ужгородський національний університет разом з іншими навчальними закладами України розпочав міжнародний обмін студентів та викладачів у рамках програми Erasmus+ ще у 2014-му році. Європейський Союз надає стипендії та покриває витрати учасників на навчання і проживання. Ужгородський національний університет в рамках програми Erasmus+ співпрацює зі словацькими, польськими, чеськими, угорськими, литовськими, італійськими, французькими, хорватськими, румунськими вишами.

Починаючи з 2014/2015 навчального року в університеті стартувало навчання англійською мовою для іноземних студентів. Станом на 31 грудня 2020 року в університеті навчалося 1635 іноземних студентів, здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр». Студентський актив представлений вихідцями з 52 країн світу.

Цікаві факти

 • Лише в УжНУ серед всіх вишів країн СНД є кафедра словацької філології.
 • У приміщенні головного корпусу університету у червні 2013 року встановлено маятник Фуко.
 • В УжНУ навчається близько 400 іноземних студентів із 15 країн світу.
 • Кожна третя молода людина в місті Ужгороді студент УжНУ.
 • Наукова бібліотека університету налічує понад 1 мільйон 700 тисяч документів.
 • Бібліотека УжНУ зберігає 32 інкунабули перші друковані книги, що побачили світ до 1500 року.
 • У Ботанічному саду університету росте секвойя гігантська, що є найвищим і одним із найстаріших видів дерев на Землі.
 • Зоологічний музей має найкращу в Центральній Європі колекцію хижих птахів і сов (215 експонатів).
 • Археологи УжНУ були першовідкривачами стоянки первісної людини епохи палеоліту поблизу селища Королево, яка є пам'яткою європейського значення.
 • У Лабораторії космічних досліджень одній із трьох станцій оптичних спостережень за штучними супутниками Землі розташований найвищий в Україні телескоп.
 • В УжНУ діє найвисокогірніша в Україні біобаза «Колочава».
 • Один із трьох в Україні класів і місць доступу для осіб із вадами зору.
 • Студенти УжНУ 16 вересня 2015 року встановили рекорд з наймасовішого підкорення Говерли. На її вершину піднялися 416 осіб.

Відгуки155

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
Колишня студентка ФІФ УжНУ, 19.03.2021, 13:59

Дуже прикро,що я пишу саме такий відгук про ФІФ УжНУ.Звичайно,я читала відгуки при вступі в цей університет,але здавалося,що це одиничний випадок.Але як я помилялася!На першому курсі було багато питань щодо доцільності методики викладання.Але вже на другому почали вимагати шалені хабарі! Якщо мрієте займатися перекладацькою діяльністю- вам не у цей університет.Тут радше проводять 4 пари зарубіжної літератури, аніж практику перекладу.Так,так,практика перекладу тут тільки три семестри.А от зарубіжна література три роки підряд.Добре,коли студенти всебічно розвинуті,однак це не про ФІФ. Тут всі предмети,окрім основної та другої іноземної мов,потрібні тільки для здирання грошей,треба платити навіть за допуск до іспиту.Майбутні абітурієнти,безліч разів подумайте,де будете проводити 4 роки свого життя!Платники,враховуйте,що 17000 за рік не кінцева ціна навчання,потрібно додати хабарів за семестр.

Анонім, 18.03.2021, 22:34

ФІФ це чудовий факультет, якщо ваша мета зіпсувати собі нерви. І якщо, звісно, маєте багато грошей і обов‘язково в різних валютах;) В мене виникло враження, що викладачі «зайвих» предметів тільки те і роблять, що наживаються. Звичайно, не всі, але більшість. Щодо процесу навчання: спеціальність «переклад» вчить зарубіжну літературу, замість навчатися правильно перекладати на практиці перекладу. Кумедно, що потім виникають питання: «А де ж спеціалісти?» Платити гроші, щоб вас навчили читати романи

а нєт уж), 18.03.2021, 21:42

тупий факультет ІнЯз, який знає здирати лише бабки, і більше нічого) а ще, викладачі мають звичку не приходити на перездачі, а потім говорять, що ми не проявляли ініціативу:) повністю відсутня хоча б мінімальна відповідальність і повага до студентів) думають, що будуть ходити в дорогих шубах, а платити за це будемо ми

Анонім, 24.02.2021, 14:25

Факультет іноземної філології, не поступайте сюди , вас тут нічого не навчать. Може забути про те ,що ви прийшли вчити сюди іноземну мову . Керівництву всеодно на навчання чи проводить вчитель пару онлайн чи ні . Найбільше моє розчарування в житті це було поступити в цей університет

Иван, 04.02.2021, 20:24

На ФИТ поступить было легко, экзамены впринципе тоже легко сдавать если ваша жизнь это программирование и вы в этом реально разбираетесь то получить корочку не составить труда. Что до преподов, учить надо будет все самому они сами это говорят но это и подразумевает данная профессия.

Журналістка, 23.01.2021, 09:21

Вчилася на Журналістиці в УжНУ. Навчання було супер! Ставлення до студентів класне. Щороку проводили молодіжний фестиваль Інформаційна миска, готувалися до нього, на природі варили бограч усі разом. На відділенні журналістики завжди були міжнародні проєкти, багато практичних проводили іноземці і відомі українські журналісти - Куликов, Мостовий, Остапа та.. Викладачі називають студентів колегами, з іншого боку - вимогливі. З 1 курсу - дисципліни за спеціальністю.

Олексій, 14.12.2020, 23:37

Хочу щиро подякувати інженерно-технічному факультету! Я дуже щасливий, що здобув на ньому вищу освіту, отримавши чудові перспективи у омріяній роботі за фахом. Викладачі дуже хороші і доброзичливі, із якими мені неймовірно пощастило. Козусенок Олександр Веніамінович - найкращий, світла йому пам'ять... Навчання було приємним та цікавим, завжди відчував в усьому підтримку, враження назавжди прекрасні!

Мері, 13.12.2020, 19:30

Закінчила медичний УжНУ, тож тепер можу без зайвих емоцій дати йому оцінку. Отже, вступила на бюджет без хабарів за результатами зно. На цьому плюси закінчилися. Якби ж я тоді знала що мене чекає тих 6 років: скільки сліз буде пролити, скільки я буду терпіти образ і висміювань, то ніколи б не повелася на то бюджетне місце. Вчитися без хабарів можна, але "ціна" тому надто висока, то втрачене здоров'я, угроблена психіка, розхитані нерви, адже матеріалу багато, але щоб закрити сесію, мова йде про трійки, знати треба було дуууже добре, тоді як "своїм" можна було просто не вчитися(тепер ті всі свої гінекологи, хірурги, бо гроші і зв'язки вирішують все ). Стипендію отримували подекуди люди які могли місяць-два під час навчального року сидіти на курортах) круто,правда? А якщо ти без зв'язків то будеш і без стипендії. Все вирішують гроші і зв'язки, медицина вона така. Маючи лише аналітичний склад розуму, гарну пам'ять, клінічне мислення далеко не заїдеш, перспектив немає.

Оля, 26.06.2020, 02:00

Факультет Іноземної Філології. Ласкаво просимо. Тут Вас навчать як терпіти приниження, нахабне ставлення до студента, самоконтролю аби не відповісти грубістю на грубість. Покажуть, що таке безвідповідальність. Навчать всього, крім іноземних мов. Девіз цього факультету можна сформулювати так «Ми відіб‘єм бажання вчити іноземну мову, навіть якщо ти млів нею ціле життя». А так все класно, вижити можна, особливо якщо відростити собі сталеві яйця, навіть якщо ти дівчинка.

Алекс, 07.02.2020, 21:22

А я хочу подякувати медичному факультету. Величезне ДЯКУЮ Вам, бо після Вас мене в житті мало що здивує, Ви мене дуже гарно загартували і підготовили до реального світу. Дякую Вам за зіпсовану юність, розшатані нерви і передчасне сідіння, за несправедливе оцінювання,заниження балів, висміювання, необ'єктивність і приниження. (звісно кожен інший, відноситься не до всіх). А ще дякую за неуважність помиливши тезок і поставивши 3 замість 5 на державному іспиті. Вже пройшло дуже багато років, та я неймовірно вдячна що пройшла ці 7 кругів пекла і залишилась жива. А Фенцик, Петах, Болдіжар Сандра, Бучок, Лавкай, Малярі, Скрипинець,Попович (та інші) - Ви ті, завдяка кому неопустилися руки, залишилися і приємні спогади, дякуючи Вам не зневірилась в людях. Про хабарі-закінчити без грошей можна але добрячи посидівши.

Гость, 30.09.2019, 10:20

Викладачі хороші є всюди, так само як і багато поганих. На фіф вчитися нелегко, хіба будеш весь час присвячувати лише навчанню. Якщо маєте дуже сильну нервову систему - ласкаво просимо.

Надія, 17.08.2019, 19:38

Закінчила медичний факультет УжНУ. Однозначно не рекомендую! Так поступити легко, ніхто не вимагав хабарі, при чому вступила на бюджет. Все залежить від того чи маєте зв'язки і гроші. Великий відсоток викладачів некомпетентні, не зацікавлені в тому щоб навчити, в пріоритеті хабарі. Звичайно були й хороші викладачі, але їх дуже і дуже мало. Вчитися майже без хабарів можна, але для цього часто доводилось вчити матеріал і мати знання на 5 аби отримати 3((( і тут же деяким студентам можна не знати нічого і при цьому отримувати максимальні оцінки... інколи з таким навчанням просто опускалися руки, неодноразово хотіла забирати документи, тому я дуже задоволена що закінчився цей жах. Ставлення до студентів в частини викладачів дуже погане і неприязне. Також були і такі де ти або потрапляєш в "любимчики" і їм можна не вчитися, а до когось просто погане хоч і знаєш матеріал нарівні з викладачем. Були й такі в яких без грошей не здавав ніхто.... 100 раз подумайте перш ніж зіпсувати 6 років життя

Оксана, 13.05.2019, 23:26

Медичний факультет - фармація!! Вчитись важко, викладачі валять, в пріоритеті хабар. Я не платила, здавала все сама, добивалась. Це коштувало мені надзвичайні зусилля і купа часу . Коли половина твоїх одногрупників заплатила і спокійно собі відпочивають, то я сиділа вдома і зубарила матеріал, щоб успішно скласти екзамен. Реально крутих і розумних викладачів можу перерахувати на одній руці. Більшість з них необізнані, некомпетентні, лекції читають з роздруківок, толком пояснити не можуть. Книг нема, методички ужасні, матеріал бери звідки хочеш . Фраза "Ви не в школі, вища освіта це самостійне навчання", то в мене визріває питання, за що ж я плачу університету??? Столової немає, перерву втрачаєш тому, що добираєшся до хімічного, біологічного факультету, жд лікарні, баму і т.д. Практики ноль!!! Більше користі мені принесли книги , які я знайшла самостійно. Практику здобувала теж самостійно. Вимоги надзвичайно високі, проте матеріал пояснити нікому. Я дуже шкодую, що поступила саме сюди!

Крістіна, 10.07.2018, 20:14

фіф не раджу. не навчання, а знущання

Саша, 17.06.2018, 18:16

Закончил факультет истории и международных отношений, специальность "страноведение". 95% предметов - вода, за исключением иностранных языков. Поступал сюда, чтобы не сдавать историю (сдал географию), а в итоге, 70% предметов - это история. Например, история культуры, политических учений, политическая история мира, экономическая история мира и тд. Темы в каждом предмете перекликаются, каждый семестр учишь-повторяешь одно и то же - если не историю, то теории и концепции Челлена, Ратцеля, Хаусхофера и тд. Хорошо, хоть социологию исключили из учебного плана, и на том спасибо. Преподаватели хорошие, взятки никто не требовал. Знаний не получил вообще, хоть и нормально учился. Кем теперь работать по специальности - не знаю, потому что в посольства, консульства и международные организации нужны эксперты в области экономики, кадров, права, экологии, энергетики, специалисты по работе с умственно отсталыми детьми и вообще, кто угодно, но только не переводчик или международник. Мне грустно.

Роман, 12.02.2018, 10:15

Норм

Іван, 23.01.2018, 19:12

Хороший вуз та викладачі. За останні декілька років сильно змінився у кращу с орону. Рекрмендую усім.

Настя, журналістика, реклама і зв'язки з громадськістю., 11.12.2017, 22:09

Навчаюся на 3 курсі і жодного разу не доводилось ні давати, ні бачити, ні чути, що беруть хабарі. Викладачі лояльні, з сучасним поглядом на навчання. Є і теоретики, і практики (що дуже важливо), які готові ділитись своїм знанням та допомагати втілювати будь-які ідеї. У зв'язку, з тим, що програма насичена, іноді доводиться посидіти в Інтернеті та ознайомитись глибше з питаннями. Вважаю, що це не проблема для людини, що хоче стати фахівцем.

студент гіс, 28.11.2017, 23:00

Прочитав коментарі, та дивуюся, що все так добре: "минулого тижня в журналі стояла оцінка "4" а цього тижня бачу н/б", матеріал знаю, як бути?, сказали не даш "х" не "здаш"

Марія, 18.11.2017, 14:54

Учусь в " Природничо-гумунітарному коледжі " при " УжНУ " взагалі не подобається , викладачі погані , авдиторії жахливі , навчання ужас !!!!

Золтан, 08.07.2017, 09:46

Хабарництво викладачів - це проблема номер 1 цього вузу. Для багатьох викладачі - це норма, вони просто не уявляють собі, що це може бути по іншому. Більш того, вони ніколи б не пішли б сюди працювати, якби знали, що тут нема хабарництва

Вася, 14.06.2017, 19:46

Найкращий викладач ІТФ це Козусенок О.В і його кафедра

Наталія, 25.04.2017, 16:35

Я хочу запитати чи можна поступити після 9 го класу в юридичний факультет дуже треба срочно знати і чи ліпше поступати після 11го чи після 9 го класу

Владислав, ІТФ, 24.03.2017, 19:53

Вчуся вже 5 рік поспіль. Викладацький колектив дуже хороший. Вчитися дуже добре, але є і мінуси - багато теорії, а мало практики... УжНУ поки, що мало виділяє коштів для закупки обладнання, програм... Хабарів ніхто від тебе не просить. Є багато різних гуманітарних предметів за, які можуть брати хабарі, але самому все це легко можна здати, тому що викладач не пропонує давати йому гроші, а самі студенти це роблять.

Люсі, 20.03.2017, 21:19

Закінчила медичний. Підручників нема, методички - лайно і дуже нав'язливо продаються студентам. Аудиторій не вистачає, а відколи з'явились іноземні студенти, то іноді пари у нас проходили в коридорах і підсобках (10 людей на 4х квадратних метрах). Викладачі дозволяли собі не з'являтись на заняття. Хабарі процвітають. До організації заходів допускались лише "обрані". Знань на парах не дають, вчися дома. Зате за відвідування длубають мозок як має бути, хоча час проведений поза універом був куди продуктивніший, ніж в його стінах. Корпуси медфаку рознесені по всьому місту. Замість перекусити на перерві ти трясешся в маршрутці, бо треба в інший кінець міста, а за запізнення можуть не пустити на пару. Гуртожитки - страх господній... Злидень УжНУ.

Студентка, 02.02.2017, 21:27

Зараз навчаюся на медичному факультеті. Мже сказати тільки одне: якщо студент вчить і старається, все вчасно здає і та далі, то платити не треба і ніхто не буде вимагати в нього гроші. Студенти самі спокушують викладачів на хабарі. Можна все здавати самому завдяки своїй сумлінній праці, але звичайно, є викладачі, яким потрібний ваш кошельок, а не знання..в таких випадках раджу покращувати оцінки на іспитах, так як їх приймають інші викладачі.

шавкунова катерина, 08.08.2016, 17:20

в основному непогано, но за гарні знання ніхто тобі оцінку відмінно грубо кажучи не ставить))

Kira, 03.08.2016, 11:04

Закінчую економічний факультет! Що до взяток..вони є! Але, у всьому винні студенти, бо було таке що " давайте скинемось та не треба буде здавати, оптом дешевше" ну....і з цього все починається..студенти плачуть щоб викл.взяв взятку бо інакше виключать..от такі справи.

Оленка, 07.07.2016, 13:38

В цьому році закінчила історичний факультет!!! Сесії здавала сама, практику і дипломну також. Ніякої корупції.... РЕКОМЕНДУЮ!!!!!

Tina, 24.06.2016, 12:07

Корупція процвітає! Вчила все,зубрила як незнаю хто, в ітозі 3 перездачі бо не могла заплатити взятку і виключили з університету.

Natalia, 07.10.2015, 22:39

Універ класний!!! Фізичний найкращий факультет! Тут ніяких хабарів нема! Сама відучилась і я радію. Справжні знання, багато талановитих викладачів професорів!!! Раджу всім бажаючим УжНУ!!!

Анна, 04.10.2015, 22:39

цього року закінчила університет і дуже розчарована тому, що працевлаштуватися за фахом неможливо, навіщо тоді випускати стільки студентів, для чого??? викладачі вцілому на слабеньку трійку навчати і не можуть і не хочуть, але хабарів майже не беруть, а якщо і беруть, то точне не від старанних студентів.

Юрій, 30.07.2015, 19:22

Закінчив філфак УждУ в 1995 році. Прекрасні спогади. Радує те, що деканом факультету є Галина Шумицька - моя однокурсниця.

Іринка, 18.07.2015, 21:54

Вчилася в УЖНУ на юридичному, слабенько на 3 тягне. Вчишся ставлять трійку, не більше (звичайно є хороші викладачі які оцінюють адекватне і це радує). Даєш хабар ставлять легко з посмішкою, недаєш гроші - тяжко здати екзамен. Деякі викладачі дуже багато позволяють себе до висказувань по відношенню до студентів (інколи навіть невтему).

МС, 01.05.2015, 12:29

Очень хороший университет. Училась на юрфаке, впечатления замечательные. Никто от нас никаких взяток не требовал. Ставили оценки за твои знания. Преподаватели отличные. Всем рекомендую

ІТФ, 06.04.2015, 23:45

що стосується інженерного то хороший викладацький склад (звичайно є винятки)-це головне нормальні умови навчання мінуси застаріла мат-тех база(дуже впливає на підготовку спеціаліста) занадто теоретична програма- інженеру потрібно більше В загальному нормальний провінційний універ,можна стати хорошим спеціалістом при наявності бажання.Але є декі нюанси - найбільше пригнічує невмотивованість студентів, 70% прийшли не за знаннями а за оцінками і це впливає на весь учбовий ппоцес.Що стосуєтьс корупціїї - то я ще за 2 курса не зустрічав виклачів які вимагають хабарі ( звичайно крім істориків і філософів- тому що ні один технарь це вчити не збирається), але є десь 20% які самі з радістю дають хабарі.Особливо доставляє вивчення іноземної і української не знаю чи вчать це в інших універах на інженерних.Це все стосується ітф, на інших факультетах не знаю. Деяким коментаторам- корупції нема(в таких кількостях як описують.

Студентка, 02.12.2014, 22:35

Не нахвалюватиму універ, бо особливо нема за що. Загалом хороший, буває і набагато гірше... Більшість викладачів знають свою роботу, проте зустрічала кадри, котрі не зрозуміло звідки впали на своє робоче місце. Просто, ганьблять і опускають рівень навчального закладу. Будьте до цього готові. Вчитись тут цілком реально, головне - хотіти. Хто ж налаштований просто платити, то цілком реально з багатьма домовитись(не скажу, що з усіма)... Не скажу, що знаю все, але старанність, сумліннійсть, відповідальність і відвідування занять сильно впливають на успішність. Організаційна частина у ВУЗі трохи хромає, м‘яко кажучи. Гуртожитки - жахливі. У мене все :)

студент, 14.11.2014, 19:40

Стоматологічний, мед фак, ІТФ і Фізфак мабудь самі з кращих факультетів цього університету. Викладачі норм, хабарі беруть у всіх універах!!! проте від старанних студентів хабаря не вимагають. Нежалію що навчаюся саме в цьому університеті. Стомат і медфак найкращі )))

Ференц, 14.08.2014, 13:47

самий корумпований вуз. на все свої розцінки у гривнях або валюті - курсові, дипломні, заліки, екзамени. вчися не вчися - давай лиш плати. беруть майже всі лиш давай. беруть не криючись особливо на заочці. цікаво чим в ужгороді займається СБУ. тут для неї роботи з ранку до ночі. зате ректора послухатито дуже великий борець з хабарями. лицемірство одне.

Саша, 07.08.2014, 12:39

юрфак дуже хороший , за винятком деяких спеців

студентка ужну, 29.07.2014, 14:49

Навчаюсь в УжНУ на платному, філ фак, особисто я хабарів не давала, але навіть на платному в нас студенти самі дають хабарі, тому що не хочуть вчити. Ну і звісно, на кожному факультеті свої розцінки, десь можна і без грошей легко здати, а десь і ні.Самі студенти вчать викладачів на гроші, а потім плачуться. Потрібно просто вчитись,ну а в випадку платників на філ фаці - просто ходити на пари) Люблю УжНУ і місто дуже сподобалось)

марія, 24.07.2014, 19:07

Закінчила математичний факультет у 1980 році. Спогади про студентські роки найкращі. Місто сподобалось, хоч сама приїхала з Рівненщини. Про обраний фах не шкодую. 34 роки працюю учителем математики в рідному селі у Рівненській області. У ті часи ми вчилися, а про хабарі не йшлося . Ми хотіли мати знання

луна, 22.07.2014, 16:12

правильно, вчитися можна без хабарів, особливо на таких факультетах, як ІТФ, фізичний та інші, але треба вчитися не байдикувати і наговорювати

Альона, 22.07.2014, 13:57

Хороший університет, який надає якісну освіту. А про хабарництво можу сказати одне здавати сесії можна і самому, але для того треба вчитись а не байдики бити

Юрій, 05.07.2014, 22:55

Фізфак найкращий, сам там вчився

Тоні, 03.07.2014, 11:48

Всі ми констатуємо певні факти, які є, правдивими. Хотілося б сказати одне: треба, аби студенти були чесними з собою і стали свідомими (і цим подавали приклад викладачам). А серед викладачів є таки справжні науковці, яких хочеться наслідувати. А пройшовши університет, кожен , хто вміє мислити, розпізнає, що варто перейняти і те, яким не треба бути!!! Тому висновок - вчімося мислити, вчімо цього інших, і не скаржімося, що все навколо погано!!! Будьмо свідомими!!!

миша, 26.06.2014, 22:08

Істфак - найкращий. Вступайте і не пожалієте.

Янош Ч., 11.06.2014, 18:08

Стоматологічний фак найкращий. I

віка, 10.06.2014, 16:40

це просто неймовірно

Вікторія, 13.05.2014, 09:07

Це ужасний заклад,тому що університетом його назвати не можна. Я навчаюсь на заочному відділенні. За сесію нас ніколи не предуприждали. Ми ходили завжди запитували,дивились на сайті,говорили,що сесія наприклад почнеться в середині березня місяця, а в лютому місяці за 2 дня до сесії,нас повідомляє староста що через 2 дня сесія,і то вона случайно зайшла до викладачки в контакти на сторінку,та там побачила розклад. Це просто ужас. Я прийшла на екзамен,вчилась, а мені викладачка говорить "Ми що з тобою гратися будемо,ми ж не в садику".....я запитую "скільки", вона назвала ціну,і говорить нагло що "це не мені в карман,це на університет гроші підуть" Всім раджу не поступайте в цей хлів!

Богдана, 20.03.2014, 20:12

Я вже навіть не знаю, вступати в цей ВУЗ чи ні. Начиталась коментарів про хабарництво і тепер страшно якось стало.Так як я на філологічний, то можливо і не буде дуже важко, але я вагаюсь, чи потягнуть мої батьки таке навчання, якщо все вирішується грошима.

Міша, 25.02.2014, 20:55

Ну да я, згоден, там надто беруть на карман но є багато хороших качеств .....наприклад там хороші люди....а все інше не головне)))))\

Виктор, 15.02.2014, 00:47

ІТФ най кращий

Олег, 26.11.2013, 19:13

Матеріальна база - не "ахти". Бібліотека - купа застарілої літератури, студентам не видають даже половини книг які потрібні для вивчення предмета. Хоча, вони і не "горять" бажанням їх отримувати) І багато іншого... На мою думку, потрібно вступати в інші університети які мають кращий рейтинг і в яких ти дійсно зможеш стати високо-кваліфікованим спеціалістом, а то за 5 років Ви, крім свого "Вароша" і діалектики якої Ви нахапаєтесь від своїх гірських одногрупників, нічого знати не будете)

Жанна, 25.08.2013, 13:19

Чудовий Університет,про хабарництво так воно є ,але платять лише мажари і ті хто не хоче вчитися. Подумайте така ситуація не лише у УжНУ а й унших Університетах.Так гуртожитки не найкращі а що в інших університетах номер люкс чи що.І якщо ви там не вчилися до закрийте свої ротиі свої брудні плітки теж залишіть при собі.Не вірте про хабарі.

Олег, 05.07.2013, 13:48

В минулому році закінчив історичній факультет. Платив лишень 6 разів і це з 52 екзаменів і заліків за 6 років. Платив лиш тоді коли не було змоги вивчити матеріал. Чи товін був надто важкий чи не було часу та літератури. Ніхто гроші не вимагає. Є такі що принципово не беруть, дадуть вам кілька неофіційних перездач, поможуть чи відправлять з екзамену на коридор подумати і зайти в кінці і таки відповісти на це питання. В соновному це стосується кафедри нової та новітноьї історії та істореографії. Велика вдячність викладачам Олашину М.В та О.С. Сліпецькому. На їхніх парах нікого не тянуло на сон. Також у номінації самі цікаві та пізнавальні пари можна відмітити декана фаультету (Фенича Волоимира), Івана Олександровича Мандрика (ніхто не забудо "його" 16 дітей Маріїї Терезії і Наполеона про яких він згадує навіть по кілька раз за одну пару). Гануса Сергія Олексійовича - йому для того щоб викладати матеріал не потрібні підготовлені лекції чи навіть шпаргалки. Все з голови. Велика дяка їм.

)...., 04.07.2013, 12:31

Чесно кажучи,це не найкращий ВУЗ в Україні,як багато хто пише,але вчитися можна! Умови в аудиторіях і в гуртожитку бажають бути кращими,але ж живемо якось! Щодо хабарів,то слід сказати,що ,звичайно,є викладачі,які їх беруть,але чого б не брати,якщо студент не хоче нічорта робити,не ходить на пари,а оцінку хоче? Хто вчиться,той не платить!!!

Анжеліка, 28.06.2013, 21:25

Хабарі дають ті студенти, які взагалі нічого не вчать. Це брехня, що викладачі вимагають гроші за екзамени. Вчіться!!!!!! Хоча б для того, щоб реалізувати себе в майбутньому.

москаль, 15.06.2013, 00:50

Не можу зрозуміти - звідки беруться чутки про те, що одним з самих корумпованих являється історичний. Звичайно є частина викладачів, які беруть, але на інших факультетах є ще гірші ситуації в цьому плані. За 6 років (заочно) з мене ніхто нічого не просив, не вимагав і т.д - нормально закінчив. Відносно хабарництва студенти винні самі - самі провокують, навіть не намагаючись нормально навчатись. Ви б інколи відклали свої "глобальні" проблеми подалі і трішки б "вперлись" в навчання, а не при найменшій нагоді мотались за викладачами по всьому Ужгороді, намагаючись "дати". ВУЗ непоганий - кадровий потенціал історичного ф-ту з кращих в Україні (я навчався в інших ВУЗах - маю з чим порівнювати). Не займайтесь пустобріхством - причину шукайте в собі. А хабарників плодите самі - боротися студенти з цим не хочуть, намагаючись не здавати, а "здаватися" без бою.

НІКА, 10.06.2013, 10:54

вуз нібито й непоганий, але сайт УжНУ часто не працює.

Ягодка, 29.05.2013, 18:26

Не погоджуюся з тими хто каже, що потрібно платити хабарі.Потрібні знання, а кожен так говорить як йому вигідно!!!Я вже закінчую 2 курс математичного ф-ту і ще ні разу нічого не платила, сесія звичайно виходить по модулях.І не вірте тим,хто розносить чутки за викладачів!!!

123, 23.05.2013, 15:56

Без "криші" і без товстого гаманця на юрфак не суйтесь...з особистого досвіду...

віка, 11.04.2013, 15:58

Вуз непоганий але треба міняти систему.До студентів часто ставляться зневажливо,можуть заліковкою жбурнути в лице.Одні викладачі навіть можуть не поздороватись.Викладачі у яких цікаві лекції вийняток в основному все поставлено на конвеєр.Платять не всі звичайно,але більшіть все таки платить.Гуртожитки -свинарники,якісь ремонти роблять але до повного порядку ще дуже далеко! Запитайте любого Закарпатця про цей вуз і ви почуєте правду).Прохання до пана Ващука -Робіть щось з цим, бо в студентів просто відпадає бажання вчитись в таких умовах.

ужгородець, 11.04.2013, 15:37

Далеко не найкращий вуз((((. Якщо викладач юрфаку дозволяє собі звертатися до студентів перед початком заліку накшталт -....Перші 5 рил можуть заходити...-то що вам ще казати?(((....Гроші беруть щей як.... особливо економічний і юридичний.Мало того що ви платите за контракт ,тобто ви маете отримати за свої гроші відповідне навчання...та вуз собі дозволяє робити майже 3 місячний перерив на зимній період!!!!!.З початку грудня до кінця лютого студенти просиджували весь час не за партами а вдома.!!!!!...Про яку якість навчання тут можна говорити?Жах...А потім вимагають знання...І хабарі...

колишній студент фізик, 10.04.2013, 23:14

універ як універ, якщо вчитися то можливість є у кожного. За всіх не знаю, але студенти фізики, хто не дурний, реально можуть поїхати за кордон і там продовжувати вчитися в аспірантурі. Багато так поїхало. Фізфак - це ще стара добра школа, преподи реально можуть навчити (якщо правда мають бажання :) ). Сильні кафедри полудротиків і теорфіз.

мама студентки, 05.02.2013, 22:46

Моя дитина у цьому році поступила на філологічний факультет, словацька філологія. Вступна кампанія була абсолютно прозора, дані відразу висвітлювались on-line. На зустрічі декан факультету справив на мене надзвичайно приємне враження, яке підтвердила пізніше моя донька іта інші студенти. Ніяких хабарів ми не давали, навпаки дружелюбність викладачів вразила. Особлива подяка викладачу англійської мови яка допомогла подолати невпевненість у своїх знаннях закладену вчителем у школі. Звичайно щоб з школяра зробити спеціаліста викладач змушений бути вимогливим. Моя сестра закінчила математичний ф-тет у 1995 році і також без хабарів. Хотілося б кращі умови у гуртожитку, але жити можна

***4***, 28.01.2013, 16:45

прочитавши ці коментарі можу сказати лише одне: є факультети де платать більше є де менше, в основному все залежить від студента і його бажання навчатися. Я учусь на 4 курсі на відмінно ще ні за один екзамен не платила, та у моїй групі було що просили n-нну суму, але я вважаю що в даному випадбу більша провинна студента через небажання вчитись. Я спілкуюсь з студентами з інших факультетів і зрозуміла, що студент вважає себе головним і думає, що викладачі повиинні поставити оцінку. Викладачі вважають себе головними і якщо хтось їм не сподобався йому буде важко. Але всеж можна вчитись без хабарів. Викладачі дуже відповідальні і завжди допомагають студентам (більшість), але є винятки , як і серед студентів. Я вважаю, що УжНУ дуже гороший університет і все наше майбутнє залежить не лише від керівництва і викладачів, а й від нас студентів, бо всеж таки нас більшість. Просто треба бути активними і відповідальними!!!!

Ната, 14.01.2013, 14:06

Один з найкращих університетів, закінчила у минулому році. Викладачі на юридичному просто супер, нетреба ніяких взяток нічого, тому не вірте брудним наклепам, що без взяти тут вчитись не можна)Це все брехня, той хто не вчиться той і платить, а якщо вчишся - все без проблем,

Кейт, 10.01.2013, 16:45

Супер!!! Біофак найкращий! Хабарів ніхто не дає і ніхто не бере. Вчіться своїм розумом - і все вийде. А ті, що описують непомірні хабарі, які в них вимагають, то, вибачте, потрібно вчитись, а не прогулювати і хотіти найвищих оцінок...

Тетяна, 23.12.2012, 19:02

Ще жодного разу не пожалкувала, що вчилася в цьому університеті. Навпаки, горжуся тим, що була студенткою математичного факультету з 2003 по 2008р. І в гуртожитку прекрасні умови для проживання та навчання. Все на належному рівні. А про хабарі й гадки ніколи не мала, і ніхто їх від мене впродовж 5 років не вимагав. Причому вчилась на відмінно, отримала диплом магістра без сторонньої допомоги, без знайомств, без грошей. Я задоволена. УжНУ- найкращий вуз і викладацький склад на високому рівні. Велика всім викладачам подяка від Маргітич Тетяни.

з" мажорного" факультету))), 19.12.2012, 19:12

Хабарництво є!Іце вина не тільки студентів...На так званих факультетах "мажорчиках"вчаться діти далеко не всіх заможніх батьків!І коли виникає питання про хабар, вам прямо так і кажуть- А ви що незнали куда ви поступаете?!Шкода,але це так...Якщо маєте зайві гроші то вам сюди, а якщо ні -то краще і не думайте.

Федір, 29.11.2012, 17:59

Я не згоден з тим що тут хабарництво процвітає. Я ще не бачив за 3 роки ніодного викладача, який спеціально валить студента, і не хоче ставити оцінку. Але є у нас факультети "мажорики" - як Ващук каже, такі як економічний, історичний, юридичний, медичний, де викладачі люблять брати хабара. А студенти самі виноваті, бо неможуть вивчити деяку дисципліну (а може і всі), та візьме і поплатить, а потім мамі з батьком треба шось сказати,(а як правило ніхто не скаже шо я тупий і я не вчився), і кажуть що не хотів викладач поставити оцінку, треба заплатити. Вибачте мені, а за що ставити коли студента викладач запитав на екзамені в кінці: А що ви взагалі знаєте, розкажіть, щоб я вам трійку поставив.а той студент сидить з щенячими очима кліпаючи каже: Нічого... такщо реально треба шукати в середині проблему а не ззовні.

студент экономического факутельтета, 16.11.2012, 08:43

Перед выборами ректор пообещал заменить окна и двери в общежитиях и воду круглосуточно. Поставили 20 окон , выборы прошли и выполнение обещаний прекратилось. Так ,что слова ректора - показуха? Пыль в глаза, а зачем мы за него голосовали? Гандьба, а еще говорите, что это самый лучшмий вуз- брехня.

Андрій, 15.11.2012, 17:41

ЖАХ!навчання ніякого. лише гроші. вимагають гроші. особливо ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. хамлять, ставляться як до бидла, занижують оцінки, навтіь не превіряють модульні.не цікаве навчання. ніякої практики. одна теорія. викладача настільки із зневагою ставляться, що без емоцій читають париЮ навіть не вітаються, а в кінці семестру нахабно просять досить солідну суму грошей. побережіть себе і 5 років свого життя.

Світлана, 21.10.2012, 17:43

Мені подобається УжНУ, особливо філологічний факультет. Викладачі вимогливі і розумні. Навчать, пояснять, багато разів перечитають курсові, дипломні. Завжди допоможуть. І хабарів не чекають. Гріх жалітися. Вчитися можна, було би бажання.

Сергей Чередниченко, 13.10.2012, 09:04

Я учился на факультете романо-германской филологии (английский язык) в 1972-1977 годах!!! Это были самые лучшие годы в моей жизни!!! Обо всём вспоминаю с тёплыми чувствами...

Дана, 27.08.2012, 11:45

Жахливі умови створюють собі самі студенти. Керівництво немає ніякого відношення до того, що є деякі молоді люди,які крім того,що шкодити і знищувати, нічого не можуть.

віка, 26.08.2012, 22:59

Так... на жаль хабарництво тут процвітає.Багато з моїх знайомих після закінчення школи пішли вчитися у за межі області- де інде... тільки не в УЖНУ!!!Вже не говорячи про жахливі умови в гуртожитках!Шкода що керівництво не дбає про свою репутацію.А так вуз непоганий.але потрібні серйозні зміни!!!!!

ужгородець, 11.08.2012, 11:41

Один із самих корупованих вузів(((Люди подумайте добре чи ви хочете тут навчатись ...і готові давати хабарі...я радий що закінчився цей жах у моєму житті...Я б нізащо ще раз не вступав сюди!!!!!!

юля, 25.07.2012, 18:01

так себе можно учиться

Вася, 25.07.2012, 17:51

И кому верить,одни говорят одно, другие другое и как быть поступать или нет.

Суб"єктивна думка, 25.07.2012, 14:52

Я цього року закінчила 4 курс іноземна мова, тож про систему в Ужну знаю досить багато. По-перше: так,гроші беруть,особливо при поступленні, але екзамени і заліки можна здати і самому. Не раз був такий випадок,що студенти сували гроші за екзамен викладачу,бо просто лінь було вчитися,а викладач відмовився взяти гроші. Неправда,що аж так завалять....Якщо людина учиться і має мозги в голові,то особоливих проблем немає бути. По-друге: гуртожитки ужасні,але кому не подобається може піти на квартиру. По Україні не всюди такі аж прям ідеальні гуртожитки і університети. моя подруга ,яка у Львові учиться ходила на вокзал у душ,бо небуло можливості покупатися у гуртожитку. Є кімнати і нормальні і погані. Зато там справді весело буває і атмосфера дружня. Тож вирішуйте самі. Ужну не є кращим університетом України,але не є і найгіршим.....

закарпаття, 18.07.2012, 10:41

Хваліть, але всім відомо що там найбільші регіонали-взяточники по Україні.Дуже шкода що ректор-регіонал тож готуйте гроші...

Ксюша, 29.06.2012, 23:08

УжНУ-тільки для багатеньких:((

Люба, 26.06.2012, 16:46

* басейн платний - для студента дорого!!!!!!!

Анастасія, 22.05.2012, 20:36

Стоматологічний факультет - найкращий із факультетів УжНУ! Обожнюю його, раджу всім і кожному !!! = D

ЖЕНЯ, 09.05.2012, 17:33

Універ супер вступайте на хімічний факультет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

аня, 15.04.2012, 19:16

медфак супер!

ольга, 28.03.2012, 22:25

Читаю і дивуюсь: про які хабарі йде мова?Я закінчила УжНУ і пишаюсь цим!!!!! І вступила до цього вузу не тому, що не було куди піти вчитись, а приїхала через пів-України!!!!(в той час, як до Києва було рукою подати!)Викладачам філологічного факультету особлива подяка!)

надя, 03.03.2012, 01:00

чудовий університет!!! І не вигадуйте про хабарі, якщо вчишся як слід, і оцінку відповідну отримаєш!!!

Аліна, 20.02.2012, 16:03

Філологічний факультет найкращий,особливо російське відділення,викладачі наших кафедр просто рулять. Суран Т.І. Лимонова Л.В. неперевершині.Слухати лекції Лимонової одна насолода.Люди поступайте на російське відділення не пошкодуєте!!!=)))

ярослава, 04.02.2012, 18:18

мед фак найкращий)

оксана, 25.01.2012, 17:37

самий продвинутий - це стоматологічний файкультет =)

мерго, 22.01.2012, 13:51

хороший ВНЗ..але...як було написано нище коментарій..потрібно погоджуватися з "бредом" який напридумовували собі викладачі..особливо коли тобі замість того щоб читати лекцію навіюють свої думки про релігію...а якщо ти не погоджуєшся і не вивчиш це - не здаш залік..аааа... УЖНУ є і буде..це один з найкращих університетів Укрваїни..

віка, 19.12.2011, 15:00

юридичний найкращий.

Ярослава Станко, 13.12.2011, 19:50

я вважаю,якщо людина хоче вчитися то платити непотрибно,якщо не хоче то платить,а викладачи нормальни особливо рос.филологии!!

131313, 24.11.2011, 20:24

Невірте тим що хваляться хорошими оцінками здобутими власними силами - в УжНУ навіть якщо ти все вивчив на відмінно, отримаєш слабеньку трійку, якщо не даш на лапу, і то на останній перездачі при комісії!!! Викладачів не цікавить звідки ти візьмеш гроші((( А починаючи з 3-го курсу, так взагалі здирають останню шкуру, і це притому що ти реально вчишся і не пропускаєш пари.Є звичайно кілька викладачів що не беруть хабара,але таких на факультеті 1-3 максимум,але вони зазвичай ставляться до студентів як до лайна!!!Гуртожитки ЖАХ: замість скла у вікні клійонка, к стінах дири і між кімнатами і на вулицю- закладують студенти чим можуть,але тільки уявіть як там зимою(((Вода гаряча є лише коли включають опалення(поч.грудня-поч.березня).АНТИСАНІТАРІЯ!!!У кімнатах 3*2м поселяють до 8 чоловік.В ваній(якщо так її можне назвати 1*1м З забитим унітазом)треба заходити з парасолькою - тече на голову вода з верхніх поверхів.Ну а тепер вирішуйте самі чи стоїть туди поступати...

аня, 23.11.2011, 22:13

фармация в УжНУ-супер!

аня, 23.11.2011, 22:12

УжНУ-самый лучшый фармация-СУПЕР

vlad, 16.11.2011, 21:08

В радянській Україні існувало 6 університетів, і Ужгородський - один з них. Це вже зараз куди не плюнь - університет. Одні трансформувалися з педінститутів, інші з технікумів, а деякі взагалі з дитсадків в декілька етапів. Платять за сесію лиш ті студенти, хто не хоче напрягатися і взяти книжку в руки. А на стипендію реально і самому навчитися на любому факультеті. Але якщо татові з мамою можна сказати, що препод вимагає гроші, і вони їх дають, то на фіга вчитися! А УжНУ - реально в середині між іншими вузами по країні - подивіться рейтинг міносвіти. Тобто є набагато гірші, але, звісно, є й кращі.

Кіна, 23.10.2011, 04:38

В УжНУ є спеціалісти, викладачі, науковці, які завжди допоможуть в навчанні. Хороший ВУЗ, досвідчені спеціалісти, загальний і гармонійний розвиток особистості, одним словом - вища освіта. Раджу всім навчатися в УЖНУ.

Сергій, 20.07.2011, 11:13

Найкращий в УЖНУ -факультет міжнародних відносин. Я його випускник!

Risovannaja, 01.07.2011, 22:08

ненавиджу цей університет.викладачі постійно повторюють,що ми,студенти,дорослі люди,ми їх колеги і т.д.,а самі ставляться як до бидлоти до "колег"!У розмові з викладачем повинен підтакувати,погоджуватись у всьому,завжди (незалежно від ситуації) у відносинах викладач-студент,студент - ніхто і ніщо.Коли ти виправдовуєшся,відстоюєш свою точку зору...викладач каже:"Не хаміть!"(!)...про що може йти річ?..Після такого навіть привітатись боїшся...не те,щоб шось запитати чи сказати..

Сергій, 01.07.2011, 21:22

Оксаночко, я вступив в аспірантуру не заплативши ні копійки (родичів серед викладачів також не маю). Всі екзамени здав на 5 елементарно і без проблем. І всі мої друзі так само. Напевно ви сама захотіли заплати гроші)))))

Leska, 29.06.2011, 10:57

Про взятки в аспірантурі велика тупа брехня! Можливо кому лінь вчитися і треба платити, а я у Гвоздяка здавала філософія без копійки і здала на відмінно, правда 40 хв прийшлося відповідати, але ж здала!!! УжНУ може і не самий крутий, але він РЕАЛЬНО НОРМАЛЬНИЙ!

Оксана, 27.06.2011, 11:00

В УжНУ є класний факультет міжнародних відносин. Я закінчила і Вам раджу

Оксана, 18.05.2011, 11:01

Люди не вступайте в УЖНУ. Тут все на хабарах...особливо юридичний, економічний, медичний іноземна мова... Один факт, з яким зустрічалась сама. Вступний до аспірантури: англійська (проф. Фабіан М.П.) - 700$, філософія (доц. Гвоздяк В.М.) - 250$. Якщо ж не платите, в кращому випадку трійки...

*****, 09.05.2011, 17:37

Ужгородський університет найкращий.Вчилися разом з чоловіком.Дочка буде студентка тільки УжНУ.

Юля, 03.05.2011, 23:44

Учусь сейчас на втором курсе. нет тут никаких взяток сессии 4-5, и не копейки не пошло, тут если знаешь никто тебе и слова не скажет и постаивт достойную оценку, незнаешь - плати, и то не с каждым преподом, большинство не берет взятки а просто выгоняет.

Андрій, 26.03.2011, 00:02

Мені тут подобається. Якщо не халтурити, а працювати то все буде чудово, тіп-топ! :=)

6777, 03.03.2011, 11:11

Якщо хочете лишитися без копійки поступайте в УЖНУ.Самий взяточний університет!!!

Артем, 21.02.2011, 19:18

Я рахую, що на медичному неможна брати хабарів! А мажори плотять і в медецині ноль! Задумайтесь хто буде лічити ваших дітей!!!!!!!!!!!!!! Мені страшно!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Фері, 20.01.2011, 12:04

УжНУ рулить! про матфак правда все там лише сильні до кінця доходять! Суспільні Науки класний факультет.....Медики супер, стоматологів повно! ОДНА БІДА: преподи нагліють з хабарами і останню шкуру деруть.... Гуртожитки хоч і не номери люкс зате там дуже весело.... Приїжджайте в Закарпаття не пожалкуєте!

Іван, 18.01.2011, 15:57

Нема нічого цікавішого ніж історія!!! Вступайте в наш клан.

Маша, 17.01.2011, 14:05

На географічний можна поступати не так і страшно=))))))

klio, 03.12.2010, 17:17

Досинь нормальний,гуртожитки справді найгірші,а так деякі факультети гарні

подклвоплвао, 23.11.2010, 13:20

мед фак супер!

Беата, 21.11.2010, 23:53

Медичний найкращий і найнеобхідніший!!!!=)))

вова, 13.11.2010, 12:43

норма

fred, 05.11.2010, 20:18

філфак - сильний факультет. і викладачі там вимогливі й розумні. правда, треба багато читати.

gambuska, 05.11.2010, 12:04

хто розумний, тому вчитися всюди легко, навіть в УжНу, а хто гальмо - тому біда!!!

Аlexia, 06.10.2010, 21:53

Філфак Ужну - самий суперовий, самий класний!!!!!!! The best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Тімея, 13.09.2010, 18:35

Вибачте але УЖНУ не найкращий ВУЗ в Україні є набагато кращі і в деяких містах його навіть не визнають.....то подумайте де ви вчитеся:)

Віра, 28.08.2010, 15:12

На мою думку, філологічний факультет НАЙКРАЩИЙ!!!!!!!!! І викладачі класні. УжНУ супер.........

Лєнка, 06.08.2010, 18:11

То правда,що на прикладній математиці на 3 курсі вилітають і тут гроші не допоможуть, зате випускаються самі сильні ,не то що на інших факультетах, фуфло

КАМИКАДЗЭ, 03.08.2010, 21:49

самый классный вуз в Украине.

Маряночка, 03.08.2010, 16:07

На хімічному екологи - супер =).Особливо 4 курс.

Ваня, 28.07.2010, 22:44

Економічний ф-тет УжНУ - розплодник взяточників

СЕРГЕЙ, 27.07.2010, 00:09

Я горжуся своім УжНУ

сергей, 27.07.2010, 00:06

класний вуз

Наталя, 09.07.2010, 00:53

Українська філологія класна штука. Але один викладач просто сільський селюк!!!!!!!!!!!!

Іван Феєр, 30.06.2010, 10:38

УжНу найкращий!!!!!!!!!

Андріана, 28.06.2010, 21:54

Журналістика-вищий клас!

Алла, 09.06.2010, 17:25

Юрфак - всім факам фак!!!!!

НАТ, 31.05.2010, 12:34

самі себе обдурюєте, що УЖНУ супер! на Україні є багато супер універів, але ужну до них далеко! дуже! придивіться і подумайте чому!!! підіть в інші міста порівнювати є що!

Вася, 29.04.2010, 19:16

Стоматат - один із найкращих в Україні...!!!!!!

Анька, 28.04.2010, 23:11

х і м і к и л і п ш і .

НОЕЛЬ, 28.04.2010, 17:08

найгірші гуртожитки в україні.ужну фуфло.найгірший університет україни

StudDevchonka, 24.04.2010, 19:36

В этом универе творится полный беспридел

бандюкович А В, 21.03.2010, 12:12

на фізкультурному (заочно) нема фізкультури, а по спорт вже й нічого казати! В БАСЕЙНІ ВЖЕ 2 РОКИ НЕМАЄ ВОДИ !!!

міша, 17.03.2010, 22:53

стомат рулить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ольга, 26.02.2010, 20:20

так себе...физ. факультет - может быть...но остальные неа..

Свєта, 12.02.2010, 18:51

фізфак супер! Матан здала і супер!

Вася, 30.12.2009, 16:19

Я уже там, мат-анализ - зло :)

Вася, 18.12.2009, 22:24

Фізичний факультет третій в Україні.

Вася, 27.11.2009, 11:48

Університет просто супер!!! Фізфак найкращий факультет! 40% професорів на фізичному факультеті.

Сергій, 12.11.2009, 14:31

Дуже класний університет. Всім раджу до нього поступати. А фізичний факультет взагалі - супер :)!!!

Катя, 09.11.2009, 18:51

Класний універ, біофак рулить))

ххх, 09.11.2009, 14:07

тут краще"""""""""""""""""

ЛІНА, 04.10.2009, 06:37

Якщо в університеті буде дистанційна форма навчання для інвалідів, то він тоді буде нормальним університетом.

Иван, 16.09.2009, 12:05

На прикладнк математику не раджу поступати на третьому курсі із за мат. фізики вилітає 30%-40%

Сергій, 12.09.2009, 20:08

Погоджуюсь з моїм попередником і колегою. Дуже класний університет. А фізичний факульет взагалі самий потужний.

сандра))), 12.09.2009, 18:53

у басейні нема води)))

Андрій, 10.09.2009, 11:21

Фізичний факультет самий потужний.

Никита Рихтер, 03.09.2009, 18:23

Я хочу в него вступать он мне очень понравилсяю.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Ужгороді, а також коледжі в Ужгороді, курси в Ужгороді, репетитори в Ужгороді, робота в Ужгороді