Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)


 • Івано-Франківськ · вул. Шевченка, 57, 76018
 • (0342) 75-23-51
  (0342) 53-15-74
 • inst@pu.if.ua
 • денна, заочна, дистанційна, вечірня
 • бакалавр, спеціаліст, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1940 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

15479
студентів
903
викладачі
629
кандидатів
наук
135
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Ступінь бакалавра

Факультет природничих наук

 • Середня освіта (біологія)
 • Середня освіта (географія)
 • Біологія
 • Біологія (лабораторна діагностика біологічних систем)
 • Екологія
 • Хімія
 • Науки про Землю
 • Агрономія
 • Лісове господарство

Педагогічний факультет

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Соціальна робота(соціальна робота)
 • Соціальна робота (соціальна педагогіка)

Навчально-науковий інститут мистецтв

 • Середня освіта (музичне мистецтво)
 • Середня освіта (образотворче мистецтво)
 • Дизайн
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація (реставрація творів мистецтва)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративно-прикладне мистецтво)
 • Хореографія
 • Музичне мистецтво
 • Сценічне мистецтво

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

 • Політологія
 • Середня освіта (історія)
 • Історія та археологія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет філології

 • Середня освіта (українська мова і література)
 • Середня освіта (польська мова і література)
 • Середня освіта (російська мова)
 • Філологія (українська мова і література)
 • Філологія (польська мова і література)
 • Філологія (чеська мова і література)
 • Філологія (російська мова і література)
 • Журналістика

Навчально-науковий юридичний інститут

 • Право

Факультет туpизму

 • Туризм
 • Готельно-ресторанна справа
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

Коломийський навчально-науковий інcтитут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 • Середня освіта (історія)
 • Середня освіта(українська мова і література)
 • Середня освіта (образотворче мистецтво)
 • Початкова освіта
 • Середня освіта (фізична культура)
 • Психологія

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Середня освіта (фізична культура)
 • Середня освіта (здоров’я людини)
 • Фізична культура і спорт
 • Фізична реабілітація

Філософський факультет

 • Середня освіта (філософія)
 • Соціологія
 • Психологія

Факультет іноземних мов

 • Середня освіта (англійська мова і література)
 • Середня освіта (німецька мова і література)
 • Філологія (англійська мова і література)
 • Філологія (німецька мова і література)
 • Філологія (французька мова і література)

Економічний факультет

 • Економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг

Факультет математики та інформатики

 • Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (інформатика)
 • Математика
 • Статистика
 • Прикладна математика
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фізико-технічний факультет

 • Середня освіта (фізиката математика)
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Матеріалознавство
 • Фізика та астрономія
 • Комп’ютерна інженерія

Ступінь магістра

Факультет природничих наук

 • Середня освіта (біологія)
 • Середня освіта (географія)
 • Біологія
 • Біологія (біохімія)
 • Екологія(екологія та охорона навколишнього середовища)
 • Екологія (екологічний контроль та аудит)
 • Екологія (заповідна справа)
 • Хімія
 • Науки про Землю
 • Агрономія
 • Лісове господарство

Педагогічний факультет

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Соціальна робота
 • Наукипро освіту

Навчально-науковий інститут мистецтв

 • Дизайн
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація(декоративно-прикладне мистецтво)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво)
 • Музичне мистецтво

Факультет історії, політологіїі міжнародних відносин

 • Політологія
 • Середня освіта (історія)
 • Історія та археологія(етнологія)
 • Історія та археологія (історія)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет філології

 • Середня освіта (українська мова і література)
 • Середня освіта (польська мова і література)
 • Філологія (українська моваталітература)
 • Філологія (польська моваталітература)
 • Філологія (російська моваталітература)

Навчально-науковий юридичний інститут

 • Право

Факультет туpизму

 • Туризм
 • Готельно-ресторанна справа

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Середня освіта (фізична культура)
 • Спеціальна освіта
 • Фізична культура і спорт
 • Фізична реабілітація

Філософський факультет

 • Філософія
 • Психологія
 • Соціологія

Факультет іноземних мов

 • Філологія (англійська моваталітература)
 • Філологія (німецька моваталітература)
 • Філологія (французька моваталітература)

Економічний факультет

 • Економіка(прикладна економіка)
 • Економіка (економічна кібернетика)
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування(управління державними фінансами)
 • Менеджмент(зовнішньоекономічної діяльності)
 • Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)
 • Маркетинг

Факультет математики та інформатики

 • Середня освіта (математика)
 • Середня освіта (інформатика)
 • Математика
 • Статистика
 • Прикладна математика
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фізико-теxнічний факультет

 • Середня оcвіта (фізика)
 • Пpикладна фізикa тa наноматеріали
 • Ком’ютерна інженерія
 • Фізика тa аcтрономія

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

 • Бізнес-адміністування
 • Управління навчальним закладом

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: тел. [відкрити контакти](0342) 59-60-81, (034) 59-61-57.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0342) 59-60-60.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0342) 59-60-60.

Про ЗВО (вуз)

Історія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника це історія нашої державності, поступу на шляху до незалежності, національно-культурного і духовного відродження. На початку XX ст. прикарпатський регіон зіткнувся з гострою нестачею учительських кадрів. Томуоргани місцевої влади порушили перед урядом питання про створення в Станіславі учительського інституту, двері якого відчинилисявже 1 березня 1940 року. В інституті було створено три факультети: історичний, фізико-математичний та філологічний з двома відділеннями української мови і літератури та російської мови і літератури.

Пам’ятною датою в історії Івано-Франківського педагогічного інституту стало 5 січня 1971 року: інституту було присвоєно ім’я видатного українського письменника Василя Стефаника. Тепер його з гордістю носить і Прикарпатський національний університет.

Проголошення незалежності України і розбудова національної державності створили принципово нові умови для розвитку всієї системи освіти, в тому числі й вищої, поставила перед педагогами і науковцями якісно нові завдання. Тому 26 серпня 1992 рокуперший Президент України Леонід Кравчук підписавуказ про створення на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. На той час навчальний заклад за своїм науковим потенціалом давно вийшов на одне з провідних місць серед педагогічних закладів України.

Враховуючи вагомий внесок Прикарпатського університету у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову та науково-педагогічну працю колективу, 21 серпня 2004 р. Прикарпатському університету імені Василя Стефаника надано статус національного.

Нині університет це сучасний і потужний навчально-науковий комплекс, який об’єднує 11 факультетів (історії, політології і міжнародних відносин, педагогічний, природничих наук, туризму, філології, економічний, іноземних мов, математики та інформатики, фізичного виховання і спорту, філософський, фізико-технічний), 3 навчально-наукові інститути (мистецтв, юридичний, коломийський), Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», інформаційно-обчислювальний центр, навчально-методичний відділ, науково-дослідну частину, Дендропарк, Ботанічний сад. До послуг працівників та студентів університету 16 навчальні корпуси, 6 гуртожитків, Наукова бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка», 2 музеї, стадіон «Наука», спорткомплекс «Олімп», студентський центр культури і дозвілля, комплекс громадського харчування «Калина».

Сьогодні навчально-виховну та наукову роботу на 78 кафедрах здійснюють 135 докторів наукта 629 кандидати наук.

В університеті 102 спеціальностями навчаються 15479 студенти. Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. За весь час своєї діяльності виш підготував понад 140 тисяч фахівців.

Успішність Прикарпатського національного університеті імені Василя Стефаника відображена в національних та міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів.

Консолідований рейтинг університетів України:

 • 16 позиція у загальному рейтингу
 • 8 позиція серед класичних університетів
 • 4 позиція серед кращих вузів західного регіону України
 • Рейтинг у наукометричній базі «Scopus»11 позиція.

У вебометричному рейтингу університетів світу (Webomentrics ranking of world’s universities»)19 місце серед вузівУкраїни.

За даними міжнародної дослідницької компаніїHayGroupПНУ займає 9 місце серед вищих навчальних закладів України, які дали найбільшу кількість топ-менеджерів великим вітчизняним компаніям.

В рейтингу журналу Фокус «Кращі вузи України за якістю підготовки випускників» 25 місце серед вищих навчальних закладів України.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Івано-Франківську, а також коледжі в Івано-Франківську, курси в Івано-Франківську, репетитори в Івано-Франківську, робота в Івано-Франківську