Університет державної фіскальної служби України

Університет державної фіскальної служби України


 • Ірпінь · вул. Університетська, 31, Київська обл., 08205
 • (04597) 60695
  (04597) 60353
  (068) 619-31-31
  (073) 619-31-31
 • 03.06@nusta.edu.ua
 • денна, заочна, дистанційна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1921 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

7000
студентів
481
викладачів
325
кандидатів
наук
113
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

081«ПРАВО»

 • освітня програма «Правове регулювання публічних та приватних відносин»

293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

 • освітня програма «Міжнародне право»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)»

 • освітня програма «Середня освіта (Історія. Правознавство)»

081«ПРАВО»

освітні програми:

 • «Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері»
 • «Охорона та захист цивільних прав»
 • «Управління господарсько-правовою діяльністю»
 • «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»
 • «Правове забезпечення фінансової безпеки держави»
 • «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»
 • «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я»

293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

 • освітня програма «Міжнародне право»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ,

ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

051 «ЕКОНОМІКА»

 • освітня програма«Економіка підприємства»

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 • освітня програма«Податкове консультування»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

 • освітня програма«Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 • освітня програма«Менеджмент митної справи»

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 • освітня програма«Економіка та організація підприємницької діяльності»

292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 • освітня програма«Міжнародні економічні відносини»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

051 «ЕКОНОМІКА»

 • освітня програма«Управління бізнес-процесами на підприємстві»

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 • освітні програми:«Податкове консультування», «Митна логістика»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

 • освітня програма«Фіскальне адміністрування»(дуальна освіта)

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 • освітня програма«Менеджмент митної справи»

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 • освітня програма«Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 • освітня програма«Міжнародні економічні відносини»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

 • освітня програма«Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

освітні програми:

 • «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

освітні програми:

 • «Управління публічними фінансами»
 • «Управління фінансовою та страховою діяльністю»
 • «Управління процесами в сфері банківського бізнесу»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 • освітня програма«Проектний менеджмент»

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТУВАННЯ»

 • освітня програма«Регіональне управління та самоврядування»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ,

АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 • освітня програма«Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ЗА ПРЕДМЕТНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)»

 • освітня програма«Середня освіта (Математика)»

051 «ЕКОНОМІКА»

 • освітня програма«Економіка міста та регіону»

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітні програми:

 • «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю»
 • «Управлінський облік та бізнес аналітика»
 • «Державний аудит та судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

051 ЕКОНОМІКА

 • освітня програма «Економічна кібернетика»

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • освітня програма«Товарознавство та експертиза у митній справі»

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

освітні програми:

 • «Технології цифрового дизайну»
 • «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

051 ЕКОНОМІКА

 • освітня програма «Економічна кібернетика»

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

освітня програма

 • «Інформаційні управляючі системи і технології в економіці»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

035 «ФІЛОЛОГІЯ»

 • освітня програма«Германські мови та літератури (переклад включно)»

053 «ПСИХОЛОГІЯ»

 • освітня програма«Психологія»

061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

 • освітня програма«Журналістика і зв'язки з громадськістю»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

291.МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

 • освітня програма«Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини»

053. ПСИХОЛОГІЯ

 • Освітня програма:«Психологія. Психологія бізнесу»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ І БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

 • освітня програма«Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

 • освітня програма«Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту»

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

081 «ПРАВО»

освітні програми:

 • «Фінансові розслідування»
 • «Митна безпека»

262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 • освітня програма«Правоохоронна діяльність»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ:

081 «ПРАВО»

освітні програми:

 • «Правове забезпечення митної безпеки»
 • «Фінансові розслідування»

262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

освітня програма

 • «Правоохоронна діяльність»

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ РЕГІОНАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • Вінницький навчально-науковий інститут
 • Кам’янець-Подільський навчально-науковий інститут
 • Сторожинецький навчально-науковий інститут
 • Житомирська філія

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПУНКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

у Львові, Луцьку, Слов’янську, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Одесі, Конотопі.

Абітурієнтам

ПРІОРІТЕТИ НАВЧАННЯ:

 • Державне замовлення !
 • СТУПЕНЕВА ОСВІТА: фаховий молодший бакалавр (Ірпінський державний коледж економіки та права) → бакалавр → магістр → доктор філософії → доктор наук
 • Паралельне навчання за двома спеціальностями
 • Отримання офіцерського звання на власній кафедрі військової підготовки
 • Сучасний спортивний комплекс
 • Викладання дисциплін іноземними мовами (білінгвальна методика)
 • Стипендіальні програми. Соціальне забезпечення
 • Медичне обслуговування у власному Медичномуцентрі
 • Міжнародне визнання дипломів
 • Дуальна освіта
 • Наукові дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Максимальне наближення навчання до практики
 • Працевлаштування за фахом
 • Підвищення кваліфікації
 • Забезпечення гуртожитком

7 КРОКІВ ВСТУПНИКА:

1. Визначитись зі спеціальністю (освітньою програмою), дізнатися про Університет та можливості навчання,

2. Ознайомитись з Правилами прийому на навчання до університету та обрати предмети для складання ЗНО (сайт www.nusta.edu.ua розділ «Вступнику»)

3. Зареєструватись та скласти ЗНО (випускники поточного року реєструються за місцем навчання; минулих років testportal.gov.ua); відвідуйте підготовчі курси для успішного складання ЗНО та вступних випробувань)

4. Підготувати документи для електронного вступу, правильно розставити пріоритети та подати заяву (у визначені Правилами прийому терміни)

5. Відстежити інформацію про рекомендацію щодо зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб у кабінеті вступника (або на сайті Університету www.nusta.edu.ua)

6. Подати оригінали документів до Приймальної комісії Університетута укласти договір про навчання

7. Пройти посвяту у студенти Університету !

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів звертайтеся вПриймальну комісію університету/ Консультаційний центр з питань прийому на начанняза тел.: [відкрити контакти](04597)60-353; [відкрити контакти](068)619-31-31 (м. Ірпінь, вул. Садова,53,каб.108,109,110, корпус Р)

Фейсбук:ProforientUDFSU, @nudfsu

Інстаграм: @udfsu_official

Телеграм:t.me/nudfsu

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCXAYof2RApycLc8vWvAOtsw

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](045) 976-03-53.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](045) 976-03-53.

Про ЗВО (вуз)

Університет державної фіскальної служби України, що підпорядкований Міністерству фінансів України, це один із найбільших закладів за територією та розвиненою інфраструктурою, який облаштований за європейськими стандартами на 23 га у парковій зоні м. Ірпінь.УДФСУ формує потужну кваліфікаційну базу працівників податкової та митної служб по всій Україні. За100-річчясвого існування заклад підготував приблизно 70 000 фахівців, істав унікальним закладом вищої освіти України початку третього тисячоліття.

Орієнтований на європейські стандарти освіти, Університет має у своєму складі сім навчально-наукових інститутів: ННІ права, ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ фінансів, банківської справи, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, ННІ інформаційних технологій, ННІ гуманітарних наук, ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації та Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції; наукову бібліотеку із фондом майже 340 000 примірників книг; 6 читальних залів (у т.ч. 1 зал спец бібліотеки); пункт видачі на військовій кафедрі; 2 навчально-наукові центри; 4 відокремлені підрозділи регіонального навчання у містах: Вінниці, Кам’янці-Подільському, Сторожинці, Житомирі та 8 навчально-консультаційних пунктів дистанційної освіти: Львов, Луцьк, Слов’янськ, Харків, Херсон, Хмельницький, Одеса та Конотоп.

Створено потужну матеріально-технічну базу, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащені новітніми технічними засобами навчання, що дозволяють у нинішніх умовах якісно забезпечувати впровадження дистанційної освіти у період карантинних обмежень (Університет входить у визначну дев’ятку навчальних закладів, які надають можливість навчатися віддалено за даними МОН), лекційні аудиторії, гуртожитки, спортивний комплекс із тренажерними залами, їдальні, молодіжні кафе, Медичний центр, житловий комплекс для працівників та викладачів.

В Університеті налагоджено конструктивні наукові зв’язки з низкою міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Чехії, Південної Кореї, Грузії, Литви та інших країн.

Значну роботу з формування естетичних поглядів та почуттів, ідеалів, котрі ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях, проводить Центр творчого розвитку та виховання студентів «Сузір’я», який нараховує 12 художніх колективів і студію добре відомих в Україніта за її межами.

До послуг понад 16 спортивних секцій із різних видів спорту: вільної боротьби, бойового самбо, дзюдо, боксу, хортингу, тхеквон-до ІТФ, футболу тошо під керівництвом чемпіонів-олімпійців.


Відгуки384

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
Тетяна, 24.04.2021, 08:10

Мін син навчається 2 роки ННІ право,я в шоці від коментарів, нікому не одной копійки не платили і зі слів сина -якщо ти прийшов вчитися всі ідуть тобі назустріч

МАГІСТР, 11.03.2021, 09:46

УНІВЕРСИТЕТ ВЖЕ МАЙЖЕ МІСЯЦЬ НЕ ВІДДАЄ ДИПЛОМИ ВИПУСКНИКАМ, ЩО ЗАКІНЧИЛИ МАГІСТРАТУРУ!!! Нас майже 1000 випускників, а в універі через поділ влади та реорганізацію не віддають наші дипломи та навіть не можуть сказати коли їх віддадуть, та чи віддадуть і зовсім....я в шоці!!! Так мало того що - нам весь час брешуть, а зараз і зовсім перестали відповідали, ...викладачі бояться щось запитати у протектора чи в.о. ректора!

Артем, 20.12.2020, 00:38

Єдине що можу сказати, дуже хороша їдальня. За столовку ставлю величезний жирнющий лайк. Смачно годують і там працюють гідні люди, була б моя воля, поставив би всіх робочих з їдальні в управління вузом! Дорогувато в деяких моментах, можна і дешевше зробити, але якщо поблагати на хрестик, то продають, за це ще один лайк. Так от це єдине місце універу, куди мені хочеться приходити декілька разів на день, спокійна атмосфера, хороші люди поряд, смачно. Тільки заради їдальні вчуся тут до сих пір, крапка.

Олександра, 16.12.2020, 13:20

Унікальний заклад. Якщо багато коштів і Ви готові ними поділитись, то вперед! Всі викладачі мають сезонні заробітки (коли потрібно писати курсові), всі сесії закриваються "добровільними внесками". Корупція на високому рівні!

Дмитро, 28.10.2020, 23:13

Хочеться поставити 0 зірок але не можу.Університет коротко кажучи дно.Все що мені дали зрозуміти за майже 4 роки навчання це те що я ні на що не здатен.Витягнули з мене купу грошей і продовжують це робити.Наприклад через свої помилки в системі дистанційного навчання я отримую перездачу,яку тепер я повинен оплатити.І я впевнений що після того як я оплачу перездачу вони просто виправлять свою помилку. Викладачі необгрунтовуючи в чому проблема просто змушують по декілька разів перероблювати курсову роботу,погрожуючи не допуском до перездачі.Є ще приблизно сотня подібних ситуацій.Про корупцію навіть говорити не хочу ,без неї в цьому університеті нікуди.

Аноним, 25.10.2020, 17:35

Чудовий ВНЗ! Треба тільки ректора змінити.

Наталя, 28.08.2020, 10:03

Чудовий ВУЗ за свої гроші. Нормальні гуртожитки ( не вбиті), є круті викладачі. Перевелась сюди з Каразіна два роки тому. Небо і земля, зовсім інший рівень. Не вагайтесь

Сергей, 28.08.2020, 09:59

Самый лучший ВУЗ. Учусь на специальности право 3 курс и параллельно работаю помощником юриста. Прекрасные преподаватели и хорошее общежитие. Все на высшем уровне. Не жалею ,что 3 года назад отказался от поступления в Ярослава Мудрого, а выбрал Университет государственной фискальной службы Украины.

007, 22.08.2020, 23:52

Главный профиль Налоговой Академии это факультет налоговой милиции и воспитание юристов по профессии и духу. И главные силы будут всегда брошены на этот факультет, поскольку это профильный государственный ВУЗ.

Анонім, 04.08.2020, 12:24

Закінчую 5 курс ННІ права. Після 3 курсу почав працювати за фахом помічником юриста. Зараз вже 2 роки практики юристом. З всієї моєї групи на 5 курсі працюють всі за фахом, окрім 3-ох людей і це при тому, що навчаємося на денній формі і університет сприяє тому, щоб чим більше його студентів практикували у сфері права. В якому університеті не вчитися, все залежить від самого студента та його наполегливості. Я раджу вчитися максимально до 3 курсу (включно), а після 3 курсу вже шукати стажування в держ. органах чи приватних юр. фірмах, нотаріату. Якщо так зробити, то на співбесідах, коли влаштовуватися на роботу, після 4 курсу ви зможете розмазати любого випусника КНУ Шевченка чи Харківської юрки, бо рік практики набагато краще за 4 роки навчання у вищезазначених університетах.

Аноним, 04.07.2020, 20:32

обучение в универе замечательное. Но есть одна ситуация, которая просто не укладывается в голове. Повысили плату за обучение и нужно заключить дополнительные соглашения. Вместо того, чтобы уполномоченными на то лицо, нормально объяснила всем как все правильно делать (не буду указывать фамилию), решила перевести все это на старост. Простите, а какое вы имеете право обзывать и так грубить студентам? Возможно, вас не учили этикету, но вы работаете на такой должности, и получаете за это зарплату! Поэтому пожалуйста выполняйте свою работу, а не перекладывайте все на людей, которые впервые этим занимаются! Чтобы старосты могли донести до студентов, вы должны донести доступно это старостам! У нас в универе есть риторика, пройдите курсы вам будет полезно, а то вы в далекая в этому! Нет желания выполнять свою работу - дату место молодому человеку работать, а не хамить! Спасибо всему персоналу, что всегда все объясняют и понимают нас, студентов. Спасибо всем

Настя, 21.05.2020, 18:38

Университет хорош) был... Когда ректором был Мельник, а сейчас он ничем не отличается от остальних

Наталія, 11.03.2020, 18:02

Закінчую університет, мою хороший багаж знань.Майже всі викладачі майстри своєї справи, хабарі не вимагають, але якщо захочете "віддячити" то проти не будуть. Обіцяють трішки більше ніж є насправді, але взагалом в університеті навчатись добре, а в Ірпені жити комфортно!

Вика, 11.03.2020, 17:55

В этом году заканчиваю данный университет по специальности налоголожение. В принципе университетом довольна. Тот кто хочет учится -тот будет, а кто не хочет - не будет. Преподаватели дают хорошую базу знаний. Хорошая инфраструктура, прекрасное местонахождение ( 20 мин от Академа на маршрутке),в университе сделан ремонт. И на сколько знаю, на рынке труда достаточно ценятся выпускники данного ВУЗа.

Iryna, 03.02.2020, 13:37

У цьому році закінчую УДФСУ по спеціальності "Облік і оподаткування". Можу сміливо сказати, що мені дуже повезло з викладачами. Кожен з них був і є майстром своєї справи та справжнім професіоналом, та дав мені дуже багато знань по бухгалтерії, завдяки яким я зараз працюю на гарній роботі по спеціальності у фірмі міжнародного рівня. Хабарів не брали, бали ставили в основному справедливо. Буду завжди згадувати УДФСУ з теплом у сердці.

Rom Kola, 01.02.2020, 11:57

Після закінчення цього закладу, самостійно без грошей дуже важко знайти роботу. Взагалі незрозуміло навіщо цей навчальний заклад існує, має статус відомчого, якщо фіскальна система не потребує випускників цього навчального закладу. Навчався особисто, тому тобі друже-абітурієнте наполегливо не рекомендую. Але якщо ти готовий до: ===1) "благодійних внесків"; 2) подарунків викладачам; 3) готовий до того,що двієчники-бакалаври, стають раптово відмінниками-магістрами, бо потрібний червоний диплом; 4) готовий працювати у фіскальній системі(якщо батьки влаштують, бо на універ розраховувати не варто), що постійно перебуває у стадії стагнації (отримувати за рік грязним - 176 тис. грн. (див. е-декларації посадовців фіскальної, як приклад) === то велком. Особисто я, щоб повернув час назад ніколи б не йшов до цього навчального закладу. Навчальний заклад - красива мильна бульбашка, із хорошою інфраструктурою, котра готує спеціалістів, що потім нікому не потрібні.

Владимир, 30.01.2020, 18:10

Короче, половина отзывов – бред, поэтому рассказываю всю правду Взятки из вас никто тянуть не будет, преподавателей хороших ОЧЕНЬ много, кому какой попадёт, тут уже лотерея. С поселением в общежитие были проблемы, потому что куча льготников, которые имеют полноценное право быть зачисленными в первую очередь. Но сейчас уже освобождают места и предлагают другим студентам Куча разных образовательных конференций, развлекательных мероприятий, секций. Хороший ремонт, территория университета, проходят дополнительные занятия по изучению иностранных языков (китайский, к примеру). Преподают люди из министерств и других структур Учусь на 6 курсе и понимаю, что условия такие же, как и везде, ибо программа учебная одна и та же. Каждый сам извлекает для себя то, что нужно. Кто возмущается, идите во всеми любимый Шевченко и платите по косарю за зачёт. У меня всё

Иван, 30.01.2020, 17:27

классно всё

Дарьяна, 30.01.2020, 17:26

Университет превосходный. С каждым годом всё лучше.

Ірина, 26.12.2019, 13:40

Честно говоря, университет не плохой, коррупция есть везде с этим надо смериться. Я учусь на кафедре международного права и все преподаватели, которые у меня ведут НЕ требовали денег, есть те, которым просто от чистого сердца хочется отблагодарить. Преподаватели хорошо толкуют информацию, а главное доступно. Не слушайте никого, кто говорит, что универ ужас!!! Правда, при вступе , если вы прошли на контракт, а потом через некоторое время вам говорят, что перевели на бюджет - не слушайте!!! Хорошо проверьте, что именно ВАС перевели на бюджет и, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на бюджете!!! Потому что в этом году были те, которых обманули, сказав, что вы на бюджете, а когда приходит время платить за контракт, выясняется, что вы всё таки не на бюджете

Анонiм, 19.11.2019, 20:06

Хочеш гарну оцiнку? Чхати на все - плати. Незалежно вiд рiвня знань студента та бажання вчитись. Постiйно деруть грошi на лiтературу написану та продавану вчителями, на вазони, на бiблiотеку, на розхiднi матерiали, декоративнi значки для випускникiв та багато чого iншого. Звiсно що позицiонують цi всi побори як добровiльнi. Але чомусь збори коштiв стартують напередоднi екзаменiв, здач практик, здач дипломних робiт та контролюються саме тими вчителями якi приймають участь в контролi знань студента. Тобто, така сабi маленька “добровiльна” премiя за “важку” роботу.

Катя, 13.09.2019, 18:29

Якщо Ви хочете платити за кожну оцінку,а на Ваші знання навіть не будуть звертати уваги-ласкаво просимо у УДФСУ.Провчилась тут 4 роки і не було жодного предмета,коли всій групі не потрібно було б здавати гроші,щоб викладач поставив оцінки такі,які хоче староста.Здають гроші однаково і ті,кому ставлять 5(староста,замісник),і ті,кому поставлять 3.Викладачі не вважають студентів за людей,постійні образи.Особливо кафедра фінансових ринків,ВСІ викладачі беруть гроші,нікому Ваші знання не потрібні взагалі.Не раджу цей університет жодній людині,адже цепросто корупований ВНЗ,де не дають жодних знань. Гарна картинка,не більше.

Вікторія, 13.09.2019, 09:07

Рекламують гарно, а по факту з`ясовуються все нові деталі. Про гуртожиток вже писали. А ось наприклад про стипендію сюрприз для студентів на бюджеті, що поступили на право. Виявляється стипендію будуть отримувати не всі, а тільки 45% найкращих за рейтингом. А де про це була інформація для вступників? Виходить тут полюбляють робити сюрпризи та ставити до відома в останню мить, коли в вас вже нема вибору. Мабуть роками відпрацьована схема. Пильнуйте!

Олена, 08.09.2019, 15:53

Вчимося на першому курсі. Обіцянки, що буде група ділитися по рівню знань з англійської - брехня. Ділити ніхто не буде. Замість проведення навчальних пар, забирають репетирувати танці, до виступу на день миру. Але ж ми поступали сюди не танцювати, а отримувати знання. Куди дивиться дирекція. Чому не проводяться пари?

Денис, 05.09.2019, 11:07

Негативні коментарі абсолютно всі правдиві, тому навіть описувати не буду. З плюсів: відносно легке навчання (щоб студента вигнали треба дуже постаратися); Гарні корпуси; Їдальня; Є деякі непогані викладачі.

Ольга, 29.08.2019, 21:27

Обурені тим, що коїться із поселенням до гуртожитку. Спочатку запевняють, що заселять стовідсотково, розповідають, що міст багато, вистачить всім, в останню мить вони зникають, навіть для пільговиків. То кого ж ви тоді заселяєте?

Олег, 29.08.2019, 18:03

Тому і списки в останні дні робляться, щоби у студентів не залишилось варіантів для подання документів до іншого вишу! Брехня на старті відносин з першокурсниками - це ганьба!

Лариса, 29.08.2019, 13:11

29,08,2019р Навіщо писати в рекламних листівках ,на сайтах ващого університету ,що ви забезпечуєте гуртожитком, Не вірте . Гуртожитком не забезпечують, Направили в санаторій дубок ,але там немає умов для прживання нашим дітям, Виставили списки в останій день ,може б ми краще пішли на контракт в інший заклад . С ьогодні в Ірпіні шукаємо квартиру, Не повезло нам з цим університетом,

Олег, 28.08.2019, 17:18

Дійсно, з поселенням у гуртожиток відбуваються якісь дива. Коли подавали документи, то нас запевняли на 99% що всі першокурсники повинні отримати місця у гуртожитку. По факту ж, коли вже вступна компанія закінчена вам в останню мить 27-28 серпня повідомляють, що вибачте всі вільні місця у гуртожитку довелось віддати пільговикам, а всім іншим не вистачило. Це притому, що тиждень тому на сайті висіла інформація, що в гуртожитках є вільних 266 місць. А потім, коли всіх поставили перед фактом, це оголошення раптом кудись зникло. Не прикрашає це універ і з перших кроків складається враження, що вас починають тут потроху "розводити", а що ж буде далі?!

Яна, 05.08.2019, 16:14

Якщо вам необхідна якісна освіта, приходьте навчатися тільки сюди! Навчаюсь на 3-му курсі і дуже задоволена. Особисто з мене не вимагали ніяких хабарів, викладачі - професіонали свого діла!

Андрій, 05.08.2019, 16:12

Ганрий університет. Навчаюсь вже на 2 курсі. Навчанням задоволений)!

Сергій, 03.08.2019, 00:17

Була можливість і бажання навчатися в даному ВУЗі, але відразу стикнувся з корупційною складовою щодо поселення в гуртожиток. Декілька працівників даного закладу (не рядові працівники) мені повідомили, що в гуртожиток просто так не заселитися, вирішує комісія. А потім, коли потрібно готуватися до навчання і розпаковувати речі 28-29 серпня ставлять студента перед фактом, що Вам відмовлено в поселенні. Тобто треба шукати квартиру, або іти "домовлятися". Ось Вам і "Добрий день" із перших кроків навчання. Я припускаю, що це діє відпрацьована роками корупційна складова ( хоча і гарно замаскована під студентське самоврядування, яке входить в склад комісії). Коли читаєш про ".....селять без питань" відразу хочеться сказати "Без питань, але за гроші, за окрему платню". Як заплатиш в такі умови і поселять, а ні то шукай студенте квартиру за 2000 грн в місяць. Створіть належні умови і студенти будуть стояти до вас у чергу на навчання.

Елена, 27.07.2019, 13:12

Моя дочка очень довольна, учится на Факультете налоговой милиции (студент) знания дают в достаточном объёме, всем советую этот Факультет!!!

Сергій, 27.07.2019, 12:10

Моя дитина вже вчиться рік, я як батько задоволений, гуртожиток є, селять без питань! Рівень знань високий! Якщо є бажання то вчитися будеш!

Оля, 17.07.2019, 16:19

Університет досить гарний, але на цьому, мабуть, усі плюси закінчуються. Навчаюсь тут вже 4-ий рік, але знань мейже не має, хоча хожу на усі пари і маю середній бал 4,8 із 5. Майже усі викладачі роблять "медвежую услугу" для студентів і все дають списувати, за рахунок цього виходимо ми нульві "спеціалісти". За роки навчання жодного разу не платила за оцінки, але на сесіях скидалися по 400 і більше грн. Не раджу вступати на фікультет фінансів, тому що потім будете плакати "крокодилічими сльозами" через педагогічний склад кафедри. В Україні є набагато кращі університети з гарною базою, тому вибір лише за Вами!

Яна, 20.05.2019, 20:32

Досить пристойний університет, хто хоче вчитися, Вам сюди дорога... Викладачі надають інформацію наповну далі ваше діло, ніхто за Вами бігати не буде, тому вирішуйте самі. Працевлаштуватись після цього універу абсолютно реально, адже спочатку проводять співбесіду чисто на ваших знаннях та вміннях, а не по назві навч. закладу в дипломі

Олена, 09.05.2019, 23:17

Закінчила Університет державної фіскальної служби України у 2018 році, і чесно кажучи, дуже жалкую, що вступила саме сюди. По-перше, в університеті процвітає жахлива корупція. Оцінки ставляться по принципу "Заплатив-отримав 4-5, не заплатив - 3, і це навіть не обговорюється". Також існує так званий "ліміт" 5-тірок на групу, тобто на всю групу повинно стояти лише 3 п'ятірки і, зазвичай, це староста, замісник старости, ну і подружка старости. Була навіть така ситуація, коли я не заплатила, і мені змінили мої бали з чесно заробленої п'ятірки на трійку, вважаючи, що це нормально, а тому, хто весь семестр навіть не ходив на пари - поставили 5, тому що він заплатив. По-друге, більшість семінарів проходять так: "Дістаємо листочки и списуєте з інтернету визначення або теоретичне питання". Так само і всі екзамени, які можна списати прямо з телефону, і ніхто тобі і слова не скаже, тому що група ж заплатила кожному викладачу. Не раджу цей університет нікому, від чистого серця. Пожалкуєте.

наталія, 05.04.2019, 22:26

Хороший ВУЗ, як і в усіх потрібно вчитися. Але великим розчаруванням є те,що студентів відраховують на останніх курсах, навіщо!!! Невже не можна дати можливість виправити ситуацію? Дати можливість отримати диплом? Невже та незначна кількість пропусків повинна перекреслити всі роки навчання? Чи є просто план на кількість відрахованих? Це ВУЗ, який не цінує студентів, дуже шкода витраченого часу.

Петро, 05.04.2019, 08:20

Вуз симпатичний, природа ґарна, вчитись нормально. Але є одна проблема, дуже розумні професора. Хіба б дурні додумались відраховувати студентів на 4 курсі, не даючи навіть шансу студенту виправити помилки. І все законно і прозоро. А те , що в дитини психологічна травма і занижена самооцінка на все життя, це нікого не хвилює. Загалом вуз нормальний, але студентів цінять на рівні туалетного паперу(бюджетників)

Софія, 09.03.2019, 11:29

Навчаюсь в університеті півтора року Все дуже подобається) Не шкодую, що саме сюди вступила

павел фитенко, 25.02.2019, 09:46

Закончил Академию в 2002м. Сделал карьеру в МВД. Отзывы о ВУЗе самые теплые. В то время еще были адекватные руководители и преподаватели: Недашковский, Проценко, Самийлык, Плахотнюк, Гончар. фамилии многих к сожалению уже не помню.

мама, 16.01.2019, 00:09

ребята и родители!Особенно родители,не вздумайте сюда.отдавать своих детей!отстой!вуз этот просто красивая картинка,не более!Никому вы здесь не нужны,только деньги,и жилье для студента не получите тоже,знаю что пишу.В Украине много вузов,так что делайте выводы.

Гость, 26.12.2018, 16:17

Учишься хорошо , но надо платить за экзамен , не заплатил , снизили оценку -3 балла .. Коррупция на каждом шагу .. Ребенок не называет фамилии преподавателей , но так хотелось бы написать про всех . И не могу найти телефон горячей линии , чтобы позвонить. Занижают оценки только так ... Последний экзамен-статистика ( не знаю фамилии препода) , Не заплатила , получи 3..А платить не хочет , так как знает предмет . А остальных вызвала к себе -13 человек , чтобы внести "корректировки " и при этом назвала сумму , которую надо . Я понимаю , что во многих ВУзах такое , просто сейчас крик души

Katya, 11.10.2018, 16:10

Закінчую 4 курс ЖДУ Франка....вчитель фіз.вих....хочу на 5 курс поступити до вас на юр.фак, заочно чи можливо?)

Артём, 09.08.2018, 02:52

Да...... Времена меняются.....))) Судя по комментам, раньше за поступление в эту контору нужно было платить суммы с четырьмя нулями. А теперь- куча бюджетных мест плюс вменяемая цена на контракт. А народ (даже не с самыми высокими баллами ЗНО) и на бюджет туда не затянешь.....;))))))))

Віталік, 19.03.2018, 13:52

Вчуся на 1 курсі за спеціальністю облік і аудит. Поки що все подобається. Викладачі хороші, завжди йдуть на поступки. Якщо вчити, то сесію здати не важко, корупції не помітив. Раджу вступати

Аня, 19.03.2018, 13:49

Закінчила минулого року бакалаврат і без проблем влаштувалась на роботу у ДФС, головне пройти конкурс. Університет дав хороші знання, звичайно є свої недоліки як і всюди, але вони малозначні. Загалом, задоволена своєю вищою освітою.

Інна, 15.03.2018, 21:42

Навчаюсь на юридичному, нічого погано про університет сказати не можу, з корупцією за 3 роки навчання не стикалась. Університет дуже гарний, аудиторії нові, викладачі адекватні. Дуже потужне студентське самоврядування, яке вкладає багато в цей університет. Знання дають хороші, а це головне. Тому, раджу!

Марина, 15.03.2018, 13:42

Училась в УДФСУ, год назад закончила по спец. Информационные технологии. Аудитории в хорошем состоянии, все относительно новое, приятно находиться там.. НО было бы вообще супер, если бы обновили компьютеры и некоторые преподаватели кроме теоретических знаний владели и практическими навыками ((

Женя, 14.03.2018, 20:10

Я навчаюсь в Університеті четвертий рік і повністю задоволена. Дуже подобається те, що у розкладі є тільки ті предмети, які необхідні для розуміння моєї спеціальності. Проводиться дуже багато заходів, що не може не подобатися (перегляди фільмів, конкурси, концерти), тож є час не тільки навчатися, але й порозважатися. Анітрохи не шкодую, що навчаюсь саме тут і рекомендую іншим студентам приєднатися до нашої дружної сім'ї.

лена, 21.11.2017, 08:58

класний університет

Саша, 03.11.2017, 20:05

Поступил сюда в 2017году на специальность "Финансы,банковское дело".Ну..Такое.Лично для меня это не Университет Фискальной службы,а Универ Физической подготовки,печально,когда такое внимание уделяется только физре,а не другим предметам.Это тупо,ужасно тупо.Сам наш Институт Финансов довольно таки неплохой,но все равно "не то",что бы хотелось видеть здесь..Не знаю,что я буду делать дальше в этом универе..А учится еще 4 года (Сказать,чтобы сюда не поступали - не скажу..Но универ может похвастаться только достижениями в сфере культуры и спорта. Есть очень хорошие преподаватели:Семко М.М,Телищук М.М - это люди своего дела.За остальные институты ничего сказать не могу,но только не поступайте на "Информационные технологии",где грубо говоря - ну нечего делать и недоборы в группах..Да и вряд ли вы выйдете оттуда хорошими айтишниками.Выбор за вами) База в универе есть,хоть какая-то .И для контрактников -здесь недорого+Сам Ирпень довольно таки уютный город.спокойно и недорого жить для студентов.

Сергей, 13.10.2017, 09:13

Учусь на компьютерных науках, уже работаю по специальности.

Студент, 20.09.2017, 00:31

Ещё учусь в университете на юрфаке.Жалею,что вовремя не пришла мысль бросить.Материал преподают ужасно, всё читать в методичках,делать какие то рефераты за которые получаешь трояки(остальные же заплатят за этот реферат 50-100 грн преподу и оценка выше),преподаватели в целом не считают тебя человеком,если ты подходишь отдельно от группы что либо сдать (им важнее поесть,выпить кофе,или просто посидеть с подругами). Самое обидное - я уже пол года пытаюсь устроиться по специальности, но когда говоришь об обучении в Ирпенском Университете все лишь улыбаются и разводят руками. Родители, не стоит быть настолько слепыми!Разве внешний вид университета и большое поле + тренажёры,парки,помогут вашему ребёнку получить достойные знания? А привить интерес к специальности,если с ней сам не определился?

Александр, 16.08.2017, 00:27

Получил бакалавра в 2013 г. (юридический фак-т). Инфраструктура универа конечно впечатляющая, но вот с самим образованием, конечно большие вопросы. Еще тогда поражало количество молодых и наглых преподавателей, которые чуть ли не семьями работали в ВУЗе. Реальной практики 0, зато гонору и высокомерия выше чем у академиков. Преподы старой школы (Лазебный) или с богатым юр.опытом (Дидук например), конечно выгодно отличались на фоне этого болота, но их было к сожалению меньшинство. Учиться было легко, золотой диплом и красная медаль как говорится). По окончанию ВУЗа (хотя подрабатывать по специальности начал еще с 3 курса), при поиске работы, часто натыкался на косые взгляды и откровенные вопросы, мол что это за бурсу ты заканчивал? Ааа Ирпенский...Тогда все понятно))) По факту, честно отпахав 2 года по специальности, бросил это дело (ибо пахать как проклятый за примерно 8тыс. - такое себе удовольствие) и кардинально сменил специализацию.

володимир, 28.07.2017, 09:34

Всім привіт, перечитав масу коментарів і всі вони різні і в кожного про радісне або наболівше,але хочу зауважити що вони завжди такі будуть і через 10-50 років тому що ми всі різні,від себе особисто хочу розповісти донька захотіла поступати в даний вуз так були пропозиції за хабар все влаштувати,вирішили, поступить буде в читись ні піде в 10 клас ,можете нас привітати поступили на державне забезпечення без всяких хабарів,донька була три неділі на підготовчих курсах всім задоволена а далі буде видно ,відносно гуртожитка так зарахунок великої кількості студентів справді не вистачає мість.Всім хто навчається успіхів в навчанні ,смиренності ,мудрості .А всім нам хочу побажати бути людьми і жити та творити відповідно до божих заповідей і все буде добре адже все починається з кожного з нас!!!!!Всім гарного дня!!!

Стефания, 27.07.2017, 11:53

Ужастнейший ВУЗ Украины!!! Одни коррупционеры и кидаловы! Разводят обычных людей на огромные деньги. Не советую в него поступать, только зря потратите время, силы, нервы и деньги, и не факт, что успеете поступить в другой ВУЗ, когда вас там завалят.

Випусник, 21.07.2017, 13:33

Хто хоче вчитися - той отримає відповідні знання, а хто не хоче буде шукати причини. Єдина проблема то - кумівство

Вікторія, 11.07.2017, 13:06

Найбільший мінус даного навчального закладу - рівень знань і розуміння у викладачів. Багато викладачів ще зовсім юні, вчорашні випускники, які не мають уявлення як і що вкладати, як перевіряти рівень знань студентів. Дуже часто пари проводяться у такому режимі - "я читаю з листка, а ти, студент, все переписуй, а я ще потім у тебе конспект перевірю." І такі викладачі найбільше прискіпливі до дрібниць, на які взагалі не слід звертати увагу. Багато їх на кафедрі кримінального права та кримінології, кафедрі кримінального процесу і криміналістики і т.д. Дуже шкода, адже користь на парах у таких викладачів зводиться нанівець. Я не проти молодих викладачів, але викладачів з розумом і компетентністю.

Злата, 15.06.2017, 12:30

Як тільки приїхала на день відкритих дверей в університет - одразу зрозуміла, що хочу тут навчатись! Ірпінь - приємне зелене місто зі зручною інфраструктурою, парками. Університет також знаходиться в зеленій зоні, крім того, тоді групі абітурієнтів провели екскурсію як територією так і самим закладом - аудиторії нові, не пошарпані, що дуже приємно. Тепер закінчую перший курс, викладачі хороші. жодного разу не пожалкувала що обрала саме цей навчальний заклад.

Павло, 13.06.2017, 13:24

Навчальний заклад прекрасний! Я приїхав з Західної України, навчаюся на ННІ права. З першого погляду сподобався університет - ще такого не бачив гарного, сучасного університету у нас в Україні. Аудиторії просторні, зручні. Університет надає багато можливостей для успішного навчання. Є сучасний стадіон, де можна займатися спортом, гуртожитки, кафе.

Софроний Педалькин, 28.05.2017, 21:05

Прекрасное место для того, чтобы смыть свою молодость в унитаз.

Бывшая студентка, 06.02.2017, 09:37

Лучше учится в Киеве.Те преподаватели, которые ездят из Киеве, ещё дают относительные знания. А вот, местные, ирпенские, ничего не знают, и кроме денег от студентов ничего не ждут. Не понимаю, как сразу, без практики, можно впихивать таких преподавателей, которые ничего, кроме теории, не знают? И что они могут дать студентам?

Студентка, 23.09.2016, 08:26

ВУЗ хороший,но вся проблема его заключается в том,что нету общаги .А точнее в нее селить только льготников.Есть общага 4,но там же и цена в 3 раза дороже.Н:за комнату на 4 -1200,на 3- 1300,на 2-1400.А в облаке от универа за пол года 1600.Многие даже в 4 не смогли заселится.А снимать квартиры очень дорого.Что касаеться самого университета - хорошие преподаватели, дают огромный багаж знаний.

Владимир, 10.08.2016, 12:06

Ничего особенного Вам тут не дадут, как и в любом гуманитарном ВУЗе страны. Не хочешь учиться - заплатил и порядок, благо цены не высоки. Хочешь - учишься и порядок. Без Мельника стройки встали и цены на поступление поднялись. Ну и Ирпень, не город а большое село с толпами наркоманов, гопарей и всякого быдла. Горы мусора, пыль, горящие торфянники. ЛУчше уится в Киеве.

Зоряна Міронішена, 09.08.2016, 15:37

Усі 5 років навчання були важкими, але і багаж знань відповідний. Вчитись важко, але якщо ви самі захочете учитись, то матимете багато знань та умінь для подальшої роботи.

Алина, 14.04.2016, 18:49

Это очень престижный университет!

Дориан Грей, 20.09.2015, 19:32

Университет ни о чем. Заканчиваю 5-ый курс ФПМ. Сразу,как и значительное кол-во однокурсников, буду увольнятся. Учится , ну очень легко. Знания дали. Но этот комментарий посвящается родителям, которые смотрят через розовые очки на нынешнюю власть и рынок труда Украины в общем. Зарплата-2400-2500, даже не 100 евро. При этом рабочий день иногда заканчивается в двенадцать, а то и вообще переходит в следующие сутки безпрерывной рабской работы на начальника и заключается в наполнении бюджета, где каждый чиновник не против засунуть свои загребущие руки. Лейтенант налоговой милиции-это не лейтенант ЗСУ, прошу учесть это, но большинство начальников ФПМ думают наоборот. В своём маленьком мире неограниченной власти они обдерут карманы ваших детей, при этом не забывая наказывать за незастегнутую пуговичку , 0 по непроплаченому предмету или просто, потому-что Ваш ребёнок не стал шестёркой и сохранял чувство собственного достоинства. Вряд-ли вы меня послушание, но я уверен вспомните об этом .

Ольга, 06.09.2015, 10:22

Вступила сама, своїми силами. Усім задоволена. Хочу звернутись до тих, хто говорить, що не заплативши ви сюди не потрапите: треба було навчатись. Не треба звинувачувати всіх і вся у тому, що ви не пройшли, якщо ви, шановні абітурієнти, вступали із конкурсним 160 і нижче

Дарья, 02.09.2015, 12:49

В прошлом году закончила университет с отличием !!! Работу получила быстро и легко после распределения-направили в главное управление фискальной службы. Об университете могу сказать одно: огромное спасибо преподавателям за высокое качество знаний и возможность учиться бесплатно !А любимому юридическому факультету-процветания !!!!

Студентка, 23.08.2015, 14:51

Я цього року сюди вступала,на гроші натяків взагалі не було,вступила за свої знання,без усіляких знайомств. Багато хто мені казав,що без знайомств не можна вступити,але не треба слухати всіх і вся,краще перевірити власноруч)

Максим, 23.08.2015, 08:59

Как по мне то все прозрачно. Поступил на 5 курс на дневную форму. Все заключается в знаниях. Поступил на два факультета естественно остался на бюджете. Но то что говорят что без денег не поступить это вранье. Естественно жаль тех кто плохо сдал экзамены, но это просто плохая видимо была подготовка. Готовьтесь и поступайте в будущем году. За вас никто сдавать не будет. Прежде чем критиковать задайте себе вопрос (почему же я не поступил или не поступила) ответ очевиден...не подготовленность и легкомыслие.А кто поступил хорошо подготовился,молодцы.

Світлана, 21.08.2015, 20:48

На сьогодні ше не можу чесно оцінити сам ВУЗ, але вступна кампанія пройшла чесно. Мій син поступив без проблем, за електронною заявою. Чекаємо, що покаже поселення в гуртожиток...

Аноним, 10.08.2015, 21:02

А я не согласна с коментарием насчет не заплатил - не поступил, мой сын поступил и никому мы не платили, електронно подали все заявления. ВУЗ посетили один раз при подаче оригиналов.

никто, 05.08.2015, 13:50

Полнолстью согласна с предыдущим коментарием. Не заплатил - не поступил, не смотря ни на что, и электронная база оценивания им не помеха, полное разочарование и ужасный осадок в душе.

никто, 19.07.2015, 08:46

Не знаю как сейчас обстоят дела на юридическом отделении, а на экономическом - коррупция взлетела еще выше. Многие идут из-за бюджета, но чтобы получить стипендию нужно заплатить за каждый вздох. Что не выжмут кафедры, дожмет деканат. Этот так называемый ВУЗ создан для обогащения горстки людей - зав.кафедр и деканов. И ни для чего больше. Не давайте своих детей сюда - наплюют им в душу за ваши же деньги.

студент, 15.07.2015, 10:54

Я мама студентки цього університету. Моя дочка навчається на 2 курсі. Я задоволена, що ми поступили саме в цей навчальний заклад. Як і в кожному університеті є свої плюси та мінуси, але взагальному дуже добре. Взимку в аудиторіях та в гуртожитку тепло. Навчальні корпуси та гуртожитки розташовані поруч один коло одного. (15 хв. ход) Працівники гуртожитку приємні та привітні люди (особливо комендант гур. №2) Університет сучасний і гарна природа!!!!

Студент, 08.07.2015, 18:11

Хто хоче вчитись, тому ніяких проблем в університеті не буде, ні корупції, ні проблем, і універ стане найкращим у світі, а хто поступив лише щоб поступити і вчитись як небуть для вигляду, то йому, звісно, нічого не буде подобатись і лише обливатиме багном себе і універ, і корупція для нього буде (Хто з має голову на плечах, той і платити не буде!), і преподи найгірші, і весь світ не таким! Для мене це найкращий універ, проблем ніяких нема, а комусь щось не подобається, то його особисті проблеми. Самі вибирали де вчитись, тому ніхто вам нічого не винен! Хто з має голову на плечах, той і платити не буде!

вечный студент, 17.06.2015, 20:34

Цирк, а не универ....никак не выдадут дипломы, зато с универа уже отчислили!

юрист, 27.03.2015, 16:56

Хто краще роботодавця може оцінити ВНЗ. Студент зрозуміє, що за диплом він отримав коли почне шукати роботу. А потім на протязі всієї кар'єри "диплом" вузу який був торфяним (індустріальним) технікумом буде гирею висіти... Цей диплом не виклика нічого окрім сміху у роботодавців, та моральної шкоди у "щасливого" випускника цього "навчального закладу". Резюме з таким дипломом нормальні роботодавці навіть не розглядають. Для юриста це не профільний навчальний заклад.

Стедент, 22.03.2015, 15:43

Дуже нормальний Вуз.Цього року вступив без проблем. Сам університет дуже красивий і сучасний, матеріальна і навчальна база на такому рівні, що навіть у Києві не кожен Вуз може похвалитися такою.Ніяких хабарів чи подарунків ніхто не вимагає.На сесії здавали по 30грн. " на водичку". За жоден іспит не платив і здав сесію на стипендію.Єдина проблема- важко поселитися у гуртожиток.Але квартиру можна зняти без проблем.І до Києва близько -8грн. на газельці і ти у столиці.Так що хоче вчитися -поступайте і не бійтеся.

преподаватель со стажем, 10.03.2015, 20:50

ничего годами не меняется - становится все хуже и хуже. деканы и зав. кафы жируют все больше и наглее, строят не просто дома - дворцы, плюс еще получают квартиры. Коррупция и хамское отношение такое, какого нет больше нигде. все куплено на корню - что вырастет из студентов? это не университет. это бурса. Пожалейте своих детей - поищите что-нибудь получше.

Уляна, 06.02.2015, 15:01

Мої два сини в різний час навчалися на факультеті податкової міліції. Зазначу відверто: знання біль-менш кращі отримав старший, а той, що начався пізніше, - реально й того не отримав. Заняття були не всі і не завжди, Досить часто робоча сила хлопців з його курсу, не знаю, як з інших, використовувалася на благо особистих новобудов (квартир) викладачів. При вступі хабарів не платили, старший син входив у десятку кращих студентів на курсі. Однак, у процесі роботи за спеціальністю відчувалася відсутність багатьох знань з важливих дисциплін лише тому, що їх або не читали або читали не на належному рівні. Порівнювали в процесі роботи. База навчального закладу хороша, умови теж. Варто потурбуватися про викладацький склад кращого рівня.

Марианна, 22.01.2015, 11:04

Мой сын учится на 1 курсе факультета налоговой милиции.Поступил по результатам ЗНО и Физо.Мы не платили ни одной копейки!Кроме того,он также прошел на бюджет в этом универе ещё на 2 гражданских факультета.Учится мой курсант хорошо,первую сессию сдал без всяких взяток.Так что не верьте всяким росказням!Платят,наверно,полные тупицы.И мы,родители,и сын,довольны выбором этого вуза

Влада, 14.10.2014, 23:22

Всім доброго вечора , прочитавши всі ці коментарі , які прозвучали в сторону НУГНСУ , хочу сказати , якщо ви тут не навчались то не треба обваливать грязю найкращий університет !! НУГНСУ - самий кращий університет України !!

Ігор, 19.09.2014, 11:01

Закінчив юридичний факультет. ВУЗ прекрасний!!! Знання які отримав допомогли влаштуватись на роботу і працювати по спеціальності вже майже 7 років. Дійсно, на той час не вистачало викладання практичної сторони по певній спеціалізації, можливо вже щось змінилось. Разом з тим, хто хоче той вчиться, а хто не хоче нікого не тримають... Повірте маю з чим порівнювати. Питання "коріпції" ніколи не виникало - це питання для тих хто не хоче вчитись.

Ярик, 16.09.2014, 17:26

2005 закончил этот университет, тогда Национальную академию налоговой службы Украины, факультет налоговой милиции, условия учебы очень хороши, сейчас по специальности не работаю уже 6 лет, но совершенно не жалею что учился там, в памяти все друзья, лучшие курсантские годы!!!

Студент, 22.08.2014, 13:45

НУДПСУ - супер=)

Студент, 03.08.2014, 17:21

закінчив перший курс , реально прекрасний ВУЗ , дуже сподобалось , якщо повний рак , і маєш дві ізвілини , то справді важко вчитись , а якщо людина може чогось добитись то ласкаво просимо :Р За перший курс заплатив 95 грн , на квіти і стакани , а платили ті хто реально тормози , і з цим нічого не поробиш , у всіх універах так...)

Нина, 01.08.2014, 12:53

Я училась на юрфаке. Среди преподователей, что самое странное 3-4 чел. практикуюших юристов. Лазебний, Гарбовський, Дяченко, Самилык. Остальные люди случайные, к юриспруденции мало имеющие отношение. Сами плохо понимают, о чём читают. На вопросы - ответов не знают. Моя мама адвокат, поэтому я знаю что значит практический опыт. Также много ненужных предметов читается. Но зато отсутствуют актуальные отрасли права, которые читаются на других юрфаках. Например, медицинское право, антимонопольное, энергетическое, IT право, спортивное и др. Это отрасли сейчас требуют специализированых специалистов о чень актуальні в Европе. А мы их даже не начинали учить. Вуз в целом неплохой, но учитывая качество преподовательського состава, советские подходы к преподованию, после 4 курса решили идти в другой ВУЗ.

Дарина, 24.07.2014, 09:52

Майже два роки звучало прізвище ректора на шпальтах газет та з екранів телевізора... а що змінилось без нього ? Хіба що університет втратив господаря і батька , який ним дихав. А чи беруть? Беруть звичайно, тільки вже не фіксовано і ніхто нікого не боїться.Сьогодні і вступна кампанія проходить як завжди, тільки треба шукати кому дати і все. Питання в іншому навіщо паплюжити одних, якщо і інші такіж? Цікаво, чи пройдуть ті, хто чесно складе іспити?Хто не шукав покровителів. Ось звідси і можна буде говорити про ВУЗ і про те чи потрібно було скільки шуму піднімати.

Алёна, 09.07.2014, 17:07

Закончила этот ВУЗ 4 года назад и абсолютно не жалею.Как и везде,здесь присутствует коррупция,правда,если сравнивать с другими ВУЗами,то расценки низкие.Выбор каждого,учиться самому либо же просто платить.На счет общежитий,ничего сказать не могу,т.к.жила на съемной квартире.Практически все преподаватели идут на встречу студентам,если подходить к ним по человечески.И добавлю по поводу ректора,мой брат учился здесь при Мельнике, я поступала в 2005 году,не помню как фамилия была(не столь важно),могу сказать одно, как бы ни ругали Мельника,он очень многое делал для НУГНСУ!

Наталя, 08.07.2014, 21:07

Доброго дня. Я закінчила факультет фінансів та банківської справи у цьому році. Хочу сказати, що за ці 4 роки було багато чого: і хорошого, й поганого. Але все-таки наш університет один з найкращих. Чудові викладачі, які дійсно дають знання. Наші студенти декілька років підряд займають призові місця у олімпіадах міжнародного ріня, що свідчить про якісну підготовку. Не заперечую трапляються і винятки серед викладачів. Але думаю, що у кожному університеті такі будуть. Щодо того, що потрібно працювати з додатковою літературою, то в цьому заключається Болонський процес. Університет я закінчила з червоним дипломом (хоча й не була ні старостою, ні членом профкому) і можу з чистою совістю сказати, що якщо Ви будете навчатися, здавати всі роботи вчасно, то платити Вам не прийдеться. Часто таке бувало, що студенти жалілися, що викладачі не хочуть брати гроші. От такі вони погані. І ще одне: де ви найдете таку природу і такий гарний сучасний університет?))

1, 29.06.2014, 17:03

Всем доброго времени суток. Закінчила юридичний факультет. Не могу сказать ничего хорошо, кроме "красивой обложки". Деканат юридичного факультету жахливий

олег, 15.06.2014, 16:17

Не поступайте в этот вуз, потяжелеете. Знаний никаких, сплошная несправедливость и деградация. Стипендия - полная чушь, потратите на дорогое жилье и то этого будет недостаточно. Если хотите знаний и перспектив, поступайте в другой вуз.

Леха, 08.06.2014, 15:06

ВУЗ хороший! Учиться не хотят ленивые и создают сами себе проблемы! Закончил факультет налоговой милиции жалоб нет. Преподаватели нормальные. Респект и уважуха Забарному Борису Григорьевичу и Цыганкову Петру Владимировичу!

Александр, 05.06.2014, 18:20

Я учился на юрфаке. Не жалею. Взятки платят те, кто целый семестр гулял и ничего не делал. Никто вам не срежет стипендию, если у вас есть елементарные знания и вы иногда посещаете пары. Отношение преподавателей такое, какое вы заслужили, а именно: чем чаще преподаватель вас видит на парах, тем больше он вас любит. Вся необходимая база для учебы есть. Дипломную можно написать самостоятельно, какая бредовая тема у вас бы не была. Всю необходиму литературу вы найдете в библиотеке. Нужно только желание. После окончания учебы особых проблем с поиском работы не было. Хотя, у каждого свои амбиции. Могу только сказать, что работодатель ценит не вуз, который вы закончили, а ваши знания.

Лена, 03.06.2014, 14:11

Как бы не называли это заведение - университет или академия, уровень образования от этого лучше не станет. А он, к сожалению, довольно низкий. Блат среди студентов, блат среди преподавателей. Конечно, были и хорошие преподаватели, но большинство - кумовья кумовей, знакомые знакомые или династии преподавателей. Вот такие чуть ли не в открытую требовали денег и оценивали уровень достатка студентов. И вот именно эта категория и есть, то бескультурное хамло, которое отбивает всю охоту учиться и само по сути не знает свой предмет, и ни к чему не стремиться. Конечно, если ты есть желание учиться, есть терпение и крепкие нервы, то ты выучишься, несмотря на действующий там беспредел. Хотя придется тяжело. И хотя я сейчас работаю в Киеве, в престижной компании, но чувствуется сильный уровень других вузов, которые оканчивали мои сотрудники, и куча пробелов со стороны Университета, которые мне сейчас приходится навёрстывать и тратить кучу дополнительного времени на их заполнение.

Іван Іванович, 19.05.2014, 21:32

Дитина закінчує перший курс факультету фінансів. Хочемо підвести перші підсумки. 1. Вступили без проблем ЗНО - 770, золота медаль, вільне володіння англійською мовою. Вступали цілеспрямовано з чіткою уявою про майбутню професію. 2. За рік навчання розчарування в університеті повне. Викладачі(осбливо інформатика, англійська...) професійно - дилетанти! весь навчальний процес побудований на принципі дізнайся про все сам і спрбуй мене зловити щоб хоч що-небудь здати. Лекції - в ліс, практичні, якщо є - по дрова. Групи великі і як наслідок викладачі ні дати знання ні перевірити рівень знань не встигають, а фактично не хочуть. Все в підсумку зводиться до банального збирання грошей викладачам. Найвищий "рівень знань" як правило показують старости та профорги. Такий собу "Комунізм". Викладачі студентів не знають і нехочуть знати. Оцінювання проводиться наугад. В підсумку можна сказати, пробачте за прямоту, університет такий собі колгосп із заробляння грошей для малоосвідчених викладачів !

Марина, 10.05.2014, 12:06

Доброго дня усім! Хочу приєднатись до всіх позитивних коментарів, які тут прочитала і спростувати деякі міфи. 1) Низький рівень освіти. Навчальна програма факультету (а я навчалась на фінансовому) дала змогу отримати необхідні знання для подальшого працевлаштування. Чесно кажучи не порадувала тільки англійська. 2) Викладачі. Звичайно зустрічались і не дуже добросовісні (за 5 років навчання знаю таких двоє), однак в 90% - це освічені люди, які переймались не лише своїми проблемами. З деякими спілкуюсь дотепер. 3) Нерівноправність. Так склалось, що з першого курсу відносини зі старостою були не дуже, і знайомих на кафедрах не мала - однак жодної оцінки, яка б не відповідала моєму рівню не отримала (гроші не платила). 4) Важко влаштуватись. З моєї групи без роботи не залишилось жодної людини. Сама працюю в Міністерстві.

Марина, 18.04.2014, 10:48

Мені подобається вислів "Преподаватели среднего класса". Якщо ви такі розумні , що провчившись пару місяців атестуєте професорів, то дійсно вам потрібно - десь туда!!! А универ взагалі то хороший., доречі це один универ в Україні , що має факультет податкової міліції.Цікаво який буде конкурс , якщо податкова міліція реорганізується на факультет фінансового розслідування.

Светлана, 10.04.2014, 19:43

Я лично закончила данный ВУЗ в 2008 году и не капли не жалею! И ни один человек с моей группы не пожалел, не смотря на то за первым "высшим" он приходил или за вторым! Я была старостой и подтверждаю тот факт, что тупой - платит, а толковый - сдаст сессию с минимумом затрат! Большинство проеподоватилей которые у меня преподавали очень умные люди и старались вложить в нас по-максимуму знаний!!!

макс, 06.04.2014, 10:44

НУДПСУ - класс!!! Пишут - берут взятки - но ведь платят те кто гуляет и не хочет учиться , а потом у препода в ногах валяется , что бы сдать . А общаги - так они тоже по любому карману : хотите с евроремонтом и удобствами плати 1000 грн , хочешь за 300 грн. так будеш жить с тараканами . насчет работы тоже пишут , что трудно устроится , а интересно назовите хоть один универ где выпускников на выходе расхватывают как горячие пирожки. Если ты туда поступаеш так надо уже думать ещё тогда - кто и где тебя ждёт . Видите ли некоторые тупеют и знаний им не дают. А может Вы уже сюда пришли такие ? Короче универ очень хороший _ я закончил и поверьте мне живу в Киеве, работаю по специальности и знаниями я тоже доволен.

Татьяна, 05.04.2014, 10:17

Добрый день! Хочу начать с того что это очень хороший университет! По крайней мере пока был в нем ректором П. В. Мельник! При нем был и с общежитиями порядок и со столовой( сейчас много жалоб на то что питаться там могут не все) , без Мельника остановилась стройка стадиона, мед центра..... и т д. никому ничего не надо! Универ начинает потихоньку умирать, нет хозяина, с него выжимают последнее и страдают от этого студенты!

таня, 03.04.2014, 20:23

Университет очень хороший!!!

Виктор, 19.03.2014, 11:35

Оценку снизил в связи с тем , что в университете закрыли столовую и отменили питание. Как питаться тем кто на казарменном положении ? Казармы - общежития кухнями не оборудованы.

студентка, 16.02.2014, 15:16

Була налякана масою негативу, що посилали на універ у коментарах. Але коли поступала, все ж таки наважилась подати оригінали саме в цей ВУЗ. Поступила без проблем, ніхто грошей і "благодійних внесків" не вимагав. Здала сесію ( витратила 120 гривень(вода, квіти - все як в школі)). Ніхто не вимагав грошей, навіть натяку не було. Щоб добре здати сесію достатньо старанно навчатись протягом семестру, щоб був хороший допуск, тоді на екзамені вчителі самі допоможуть(бо добре навчався, писав наукову, словом - старався). Дехто бігав просив викладачів особисто за оцінки(бо балів до стіпухи не вистачало). Але то проблеми особисто кожного ледачого студента, а не поганого університету. Припиніть свої косяки спихать на універ. Хто хоче вчитись - буде вчитись сам, а не проклинати універ. НУДПСУ - гідний університет високого рівня. І якщо тобі випала можливість тут навчатись - буть добрим, навчайсь, якщо не хоч платить або ж не ний. Все справедливо і така система абсолютно у всіх університетах

Неважно., 08.02.2014, 17:42

Всем доброго времени суток. Поступила на юрфак в этом году. Не могу сказать ничего хорошо, кроме "красивой обложки": новые аудитории, техника,все норм. Преподаватели среднего класса.Хороший специалистов мало. Взяток особо не брали,но чтоб "задобрить" препода, надо принести пакетик со стандартным набором. есть пара преподов - абсолютно больных на всю голову. Выносят мозги весь семестр, не подъедешь на кривой козе. А потом оп - взяточкаи нормально. Деканат отвратительный. Руководство студентов за людей не считает. Это я вам как староста говорю. Отношения крайне негуманные. Дают ясно понять, что никто вас тут не держит и без тебя олухов хватает. "Штрафников" заставляют убирать территорию университета, но перед этим тебе расскажут,какой ты низшего сорта человек Учиться нетрудно. Если есть хорошая память и эрудиция - все будет норм. Досуга здесь никакого. Все через обязаловку. Единственное,что радует, это группа. Контингент очень хороший.

Юлия, 01.02.2014, 19:14

Добрый день! В этом Университете я получала 2-е высшее образование, в направлении финансов (заочное отделение). Мне есть с чем сравнивать. Но хочу отметить, что любой ВУЗ дает только базовую основу образования, всё остальное только в Ваших руках. И Ваши знания нужны только Вам, а преподавателю. Ведь Университет, это не школа, преподаватель даёт только 40% общих знаний, всё остальное - Ваша самостоятельная работа. Вы учитесь для себя, и только ради себя. А Ваш будущий работодатель сам примет решение, брать Вас на работу, или нет. Я не буду утверждать, что это лучший ВУЗ страны, но и не самый худший. В некоторых Национальных ВУЗах г. Киева в общежитиях проживает по 6-8 человек в комнате 2*3 м. И так же существуют такса на сдачу зачета/экзамена по каждому предмету или подарки. Или на каждый предмет необходимо освоить по 3-5, а то и 10 монографий на каждую пару, и преподавателю глубоко наплевать, что у тебя еще есть другие предметы, у тебя работа, или семья. Удачи всем

Студентка 1 курсу, 30.01.2014, 00:59

я ненавиджу цей університет.Єдиний його плюс- це те, що тут все нове і красиве.А на рахунок навчання, то я тут тупію.Звичайно поступила сюди і не платила, але краще б я заплатила і не мала ніяких проблем.Помітила те, що хороші оцінки у тих, хто вміє підлизуватися або дружить з деканатом.Також добре живеться старостам груп і тим, хто дружить із ними. Остаточно розчарувало те, що люди із балом зно 610-640 мають кращі оцінки ніж у мене з балом зно 750.Якщо так буде і в другому семестрі, то поступатиму ще раз(

Карелия, 26.01.2014, 00:43

Если Вы в чем-то разочаровались, то пожалуйста, начинайте с себя! А то, что это лучший ВУЗ - я не сомневаюсь!!!!!

Катя, 23.01.2014, 00:11

Очень жалею, что поступила в этот вуз. 1. Общежитий на всех не хватает и стоят они дорого 800-1000 грн. в месяц. Есть более дешёвые варианты, но проживание там по 5-9 ч. в комнате и нужно дать взятку через знакомых чтобы туда устроиться. 2. Абсолютно все решают знакомства, если у вас нету знакомых в этом вузе, скажу сразу, можете не тратить свои нервы, силы и время. 3. Знания никому ваши не надо. Конечно не спорю в группе может найтись конкретный задрот который ни за что не платит и у него 5. Но для этого нужно ботанить день и ночь невылазно и зарекомендовать себя в деканате. На сессиях срезают, чтобы не платить стипендию. Был случай в нашей групе когда 7 людям поставили 2, хотя все были уверены, что работы были написаны хорошо. Экзамены все письменные, поэтому доказать что либо нереально, только потратишь свои силы. 4. Преподавательский склад печальный: квалификации никакой, 70% преподавателей выпускники нашего вуза, как правило люди без глубоких знаний.

ирина, 18.01.2014, 23:33

если в голове есть мозг и естественно ум, то платить ни за что не надо, а если в голове пусто, то платите, тупые и не пугайте народ!!!!!!!!!

ммм, 18.01.2014, 15:08

Вчуся на факультеті податкової міліції , цей університет була моя мрія. Успішно здав ЗНО, пройшов всі ті випробування, тести,екзамени,зібрав масу документів, напевно, вони знають про мене вже більше, ніж я сам. Зразу мені дуже сподобалось,дійсно,дуже гарний університет,хороші викладачі,пройшов курс КМБ. Зараз можу сказати - жалію ,що пішов на цей факультет,деградація вам тут забезпечена 100%,годують на 3 натягнуту, додому не відпускають.Якщо ви готові бачити рідних раз в 3 - місяці і отупівати, тоді ласкаво просимо!! Може це когось і влаштовує, я не знаю.Вступайте краще на юридичний,він норм. вроді,але тільки не сюди,навчання тут 0 . А що з нами буде далі - невідомо, бо податкової міліції вже немае.

Студент, 16.01.2014, 10:28

я учюсь на факультете налоговой милиции и очень доволен, а потом работу найти. А вы верьте .... что тут очень " плохо"...

надежда, 13.01.2014, 22:44

моя дочь окончила коледж, потом университет, муж дочери, его сестра тоже окончили этот университет, все трое с красными дипломами, никому не платили ни разу ( кроме цветов ), нашли работу в К иеве, работают , собираются купить квартиру , так что решайте и думайте сами, мы из провинции, не богатые

Алексей, 22.11.2013, 17:02

Очень хороший университет!

Андрей, 20.11.2013, 13:07

Я навчався на факультеті податковоі' міліціі', мені дуже соромно що я там навчався,оскільки знань не дають ніяких, все навчання вирішується за гроші,або плати або отримаєш 2. Деякі преподи,грошима не беруть а беруть "подарунками" для кафедри,то і'м потрібна плазма,то ще щось. Після начання дають диплом з яким крім податковоі' міліці' на роботу більше нікуди не беруть,а сама робото приносить тільки одне НЕ задоволення, а постійне розчарування,якщо хтось зібрався поступати на факультет податковоі' міліці' і думає,що після випуску буде отримувати гарні гроші,то знайте - ви помиляєтесь, нічого хорошого в цій роботі немає, оскільки це зовсім не потрібна структура яку хочуть прирівняти до МВС, але до МВС ще дуже далеко,не йдіть навчатися в цей ВУЗ і на роботу в лави податковоі' міліці' не йдіть,зіпсуєте собі життя.

Марина, 22.10.2013, 16:41

Вуз отстой.Набрали много народа теперь аудитории переполнены места всем не хватает вынуждены сидеть по 3 человека.общжитий нет.квартиры в городе очень дорогие.пеподаватели ужесказали о тарифах на сдачу сесии и о том что студентов 1 курса очень много.полный отстой.

Марина, 14.10.2013, 18:21

Вибачте , але ці негативні відгуки - повна маячня . Не можу зрозуміти , хто їх пише. Це дійсно або ті , що не поступили сюда , або навчаються у інших ВУЗах і хочють підняти авторитет свого навчального закладу , тому що як зрозуміти те що вказують кокретно якийсь ВУЗ. Я навчаюсь в НУДПСУ і зовсім не шкодую ні про що.

Инна, 05.10.2013, 13:10

Це найкращий ВУЗ України, я закінчую 5 курс і зовсім не шкодую, що саме сюди пішла вчитися; щодо хабарів, то платять тільки ті, в кого зовсім мозгів немає щось зробити!!!а якщо хочеш навчатися, то ні за що платити не треба!!!

СТУДЕНТ, 02.10.2013, 15:45

Я здесь учусь на факультете налоговой милиции и хочю всем сказать , что все негативные отзывы - это полный бред. Пишут те кто сюда не поступил и теперь завидует нам. Самый класный универ в Украине. И не верьте в то что пишут.

Лілія, 24.09.2013, 17:36

Одне всім скажу,яка різниця чи це Вищий навчальний заклад чи це коледж.....Головне не вуз,а щоб в голові щось було (знання)!!!!!

Женя, 15.08.2013, 10:36

это не университет, а бурситет самый настоящий. Ничего толком не научишся. Если поступать на юриста,так только в Я.Мудрого или в Кивалова в Одессу!!!!!!!!!!!!

estkvartira.org, 14.08.2013, 16:26

Так держать! Налоговая в Ирпене самое лучшее учебное заведение!

snayper, 12.08.2013, 22:59

Цього року мій родич поступає в податкову академію,напрям-правоохоронна діяльність.Незважаючи на те,що в 2013 році в академії недобір навіть на держані місця(державний обсяг 220,подано заяв 195 принесли оригінали і будуть зараховані на держбюджет 184 абітурієнти.Недобір на держзамовлення 36 людей),викладачі академії беруть "благодійний внесок" 40-60 тис.грн.В серпнi батьки родича,який поступає,мають передати ці гроші.Дивуюся тим,хто платить такі суми.За ці гроші можна вчитися в нормальному вузі Києва 4роки на контрaкті .Прохання до батьків.Добре проаналізуйте ситуацію,перш ніж прощатися з такими сумами. Тим,хто віддає такі суми можна нагадати українське прислів'я-"Чого бідний,бо дурний.Чого дурний,бо бідний".

Каринка, 08.08.2013, 00:21

Так неприяно читать плохие отзывы) Я живу в Харькове. Поступила сама. Была возможность поступить в любой ВУЗ Харькова, а как известно, в этом городе очень много процветающих учебных заведений. Но большинство моих одноклассников с таким же при поступлении платили огромные суммы, в отличие от меня. Сессии тоже дорого обходятся (только для тех, кто не хочет учиться). Я за две сессии отдала ровно 200 грн))) Было 10 экзаменов) (деньги пошли на цветы, водичку и стаканчики)) Что касается взяток - могу с уверенностью сказать, что, правда, бывает всякое, но тот кто действительно хочет учиться - будет и без затрат. Потратиться могут только те, кому лень получать баллы самостоятельно (курсовые, лабы и прочее - покупает, т.к. у самого руки не доходят или ума нет). Есть свои минусы в НУДПСУ, но скажите где их нет? Я перешла на второй курс и не жалею. Расскажу и подскажу, всё что нужно.

Юлія, 05.08.2013, 21:40

Не знаю що там відбувається в університеті, а от за коледж можу розповісти. Мені, як і багатьом моїм друзям із коледжу, дуже там подобається. Викладачі вимогливі та відповідальні, оцінюють справедливо, одним словом, фахівці своєї справи. Єдине, що мені не подобається - навчання по суботах. А загалом, я не жалкую за вступ сюди, і більше того, збираюсь вступати до цього університету. Якщо ви дійсно хочете вчитися і докладаєте до цього зусилля, то вам обов*язково допоможуть і без грошей.

Мартина, 01.08.2013, 10:57

В этом году должна была получить диплом об окончании второго высшего образования по специальности "финансы и кредит" деньги заплачены за 3 года, дипломы государственного образца не выдают. Репутация академии подорвана!!! А нас ждут длительная бумажная волокита и судебные разбирательства. Кому это интересно нужно???? И это государственный ВУЗ!!! Что уже говорить о частных!

студентка, 30.07.2013, 23:11

Что тут можно сказать...на самом деле бюджета хватает всем, поступить можно и без взяток, если средний балл выше, чем 600, в прошлом году был оооооочень большой недобор, не поступил наверное только ленивый.Но вот самые качели начинаются во время учёбы.Спокойно на хорошо/отлично учиться здесь невозможнно.Да, вы можете не платить конечно за оценки, в открытую никто не вымогает,но помните, что у преподавателей свой лимит, и чем больше в вашей группе положительных оценок (купленных и не очень), тем меньше шансов получить её у вас, причём экзамены письменные, и вы потом не успеете глазом моргнуть, как у вашего одногруппника-двоешника каким-то чудом экзамен сдан на отлично, при том, что допуск еле на минимум вытягивал. Большинство преподавателей некомпетентны (не знаю, как на других факультетах, но на юр-факе так), вчерашние выпускники этого же университета. Поступать ли сюда? Мой совет - если хорошо сдали ЗНО, сюда лучше не суньтесь, особенно после недавнего скандала.

IRINA, 30.07.2013, 08:26

В 2010 году поступила на заочное отделение налоговой милиции! Не поверите! На экзаменах украинского, истории - преподаватели помогали и ко всем доброжелательно настроены. Преподавателю математики, перед экзаменом, с шуткой сказала, что не сдам, давно школу окончила.....но, очень ХОЧУ учиться в этом Вузе. Помогли! И совершенно ничего не затребовав! Прекрасные преподаватели. Так что тем, кто хочет учиться - помогут!!! Все зависит от человека и его стремлений!!! Вуз- отличный!!! Мне нравится.

Олександра, 29.07.2013, 20:23

Ректор університету віддав пів життя для процвітання закладу, багато людей цього не розуміють, саме він допоміг місту Ірпінь процвітати. Всі люди рано чи пізно коли небуть помиляються! І не правда що там тільки хабарництво, якщо ти маєш потяг до навчання, ти хочеш отримати освіту то ти доб*єшся свого, ти можеш не тільки здобувати освіту, а розвиватися!

Людмила, 27.07.2013, 21:29

Найкращий заклад у світі! Тей хто не має розуму той і платить, бо в наш час все щось коштує, а тей хто має знання і має бажання до навчання завжди отримує без "хабаря" ті оцінки, на які він заслужив! Вчителі прекрасні! Заклад чудовій! а тей хто пише негативну оцінку, мабуть просто не вчився там або не хотів докладати зусилля!

Українець, 27.07.2013, 20:03

Ганьба цьому університету! У розпал вступної кампанії ректор-регіонал погорів на надзвичайно великому хабарі. Потрібно припинити існування цього університету. Університет розплідник некомпетентних фахівців, точніше нефахівців!

Лера, 25.07.2013, 21:24

Моя дочь закончила колледж,направление Финансы и кредит,училась на контракте,потому что затребовали сумасшедший "Благотворительный взнос" на бюджет.В основном все бюджетники при поступлении платили на лапу, сами понимаете какой уровень знаний может быть, и при этом никто не скрывает, как кто поступил.Самое обидное,что закончив с красным дипломом,ты его можешь прицепить на лоб,бюджетные места в университет уже будут раскуплены, либо тебе все равно придется давать на лапу.Тогда,пардон,зачем стараться учиться? Поступили в КНТЕУ своими силами и перекрестились.....

випускниця....., 24.07.2013, 14:11

дуже жалкую що тут вчилася......хабарництво на кожному кроці.... особливо юрфак((((

Оксана, 21.07.2013, 20:34

Я не жалею что получила образование в НУДПСУ!Всем советую)

Алег, 05.07.2013, 13:51

Як не крути але там круто)) народ огляньтесь зараз на дворі ххі ст. Зараз так всюди куди не подивись ... Але не зважаючи на все це в нудпсу крутоооооооооооооооооооо

Оксана, 04.07.2013, 00:26

Якщо ти вчишся, то все буде добре, інакше - плати (так як і всюди). Житло дороге і гуртожитки також. 4 гуртожиток - власність ректора (дорого) 800-1000, а в 3 багато людей, 5-9 чоловік в кімнаті. Загалом гроші потрібні всюди, НУДПСУ не виняток!

Іра, 21.06.2013, 23:53

Почну з того, що сюди я поступила безплатно! мені надзвичайно сильно сподобалась естетика вузу, місцевість, 4 гуртожиток, тож я розглядала варіант "дати на лапу" щоб поступити, але це виявилось задорого, тож просто чекала результатів. Але мене прийняли суто по балам!) Початок навчання був прекрасним, я ні секунди не жаліла! Але!усе стало ясним. я з фінансового факультету, був наказ: 1-зрізати стипендію, 2-заставити студентів перевестись на контракт (там 14-16 тис. точно не знаю), 3-заставити перевестись на заочку. (заставляють шляхом повного завалу сесії) На рахунок хабарів- я розчарувалась у двох улюблених викладачках.. як вони багато говорили за взятки, що це гноблення самого себе і так далі тому подібне, виявилось, їм треба було теж дати, щоб не завалили екзамени, це з тим що зачоти 4,5. а лектор з математики за екзамен поставив 2, бо не платила... через не перекриті 4 зайві години лишили стипендії на місяць. заліковки не на руках. усі нахабні і стервозні.

Мира, 27.05.2013, 15:56

Преподавателям знания не нужны,и дети тоже нужны только мани

Олександр, 22.05.2013, 23:35

Шановні друзі!!! Збираюся поступити в цю академію... Всі мої друзі, які вчилися там, кажуть, що все чудово... А про хабарі вони кажуть наступне:"Якщо ти дурень-плати, якщо є хист, бажання до знання- все буде здорово!!!"

провидец, 16.04.2013, 16:31

Время идет, а в студенческом самоуправлении все продолжают штамповать однотипные позитивные комментарии схожей стилистики. А хотите статистику приведу : была такая себе группа 2011 г.в., юридический факультет, так вот из всей группы по специальности работает 5 человек, из них 2 по очень хорошему блату.Вот такие вот перспективы.

Ярик, 03.04.2013, 00:45

Одно скажу... люблю свой вуз... конечно, разное бывает, но хорошего больше... хочешь учиться - пожалуйста... не хочешь -плати... хочешь, иди в квн, хочешь на футбол или бокс, или пой и танцуй в "сузір'ї"...можешь даже заниматься общественной деятельностью... профком, деканат... захотел почитать - иди в зал.. есть интернет.. в общем есть все, для того чтобы развиваться... поверьте, куда бы вы не пошли, вы полюбите свой универ, потому что привыкнете... но нудпсу реально классный универ... я не знаю, конечно, как и где вам повезет с работой, но учиться здесь клёво...

аня, 01.04.2013, 00:49

Я учусь в этом ВУЗе уже 7й год. Сначала была студентом КФЕК, а сейчас 3й год мучаюсь на заочке юрфака...И хочу вот, что вам сказать, очень большой ошибкой считаю свое поступление в эту АЛЬМАМАТЕ.Причины:преподавательский состав очень слабый, в основном вчерашние впускники этого же универа, из них процентов 10% имеют желание преподавать, 30% вообще редко посещает свои занятия, 99% главной своей задачей считают как можно больше заработать на сессии. Если же вам повезет встретить квалифицированого препода со стажем,это еще не означает, что он захочет вас чему-то научить, а просто возьмет в три раза дороже чем остальные. В этом ВУЗе учат только как правильно давать взятки, так что хотите чему-то учиться, развиваться, иметь реальные знания?Тогда нечего вам делать в НУДПСУ- найдете только красивые корпуса и полное отсутствие нормального учебного процеса, будете снимать безумно дорогое жилье и тратить свое время впустую .

Юрист, 28.03.2013, 18:25

Народ, кто может просветить за военку? То что платить 26 штук за 2 года я знаю. А можно ли платить по семестрам? И как насчет физ. подготовки? (просто у меня с этим не очень) Реально туда попасть?)) Заранее спасибо))

Диана, 24.03.2013, 21:42

Что за бред вы пишете про этот университет? Я спокойно сдесь учусь и за время своей учебы я не заплатила ни одной взятки! И знания тоже дают отличные, главное ХОТЕТЬ. А те кто не хочет, пишут что "все ужасно". Если у Вас нет разума, то ни в одном университете Вы не сживетесь. Так судят про НУДПСУ только те, кто нам завидуют!

Наталия, 18.03.2013, 17:04

Я не очень понимаю почему пишут что без военки никуда?? Никто не заставляет туда поступань если не хочеш кроме того там определонное количество учахщихся среди которих проводять отбор...Цена еще не совсем определеная но за 2 года премерно 26-28тис...

светик, 02.03.2013, 18:10

А почему никто не пишет про военную кафедру. Сколько сейчас стоит.! Суммы сногшибательные , в сравнении даже с Киевским Т.Шевченка. Вот вам и набюджете. А без нее никуда.

Алла, 06.02.2013, 17:30

Заканчиваю в этом году юридического факультет,о своей будущей работе еще не могу сказать, так ходят явно неопределенные слухи о том как берут на работу выпускников НУДПСУ. Если у Вас есть ум и вы достаточно старательны о взятках можете даже и не думать,умным в вузе всегда дорога, другое дело личные взгляды преподавателей и то как вы умеете общаться,смех с некоторых тупых шуток преподавателей явно поднимал баллы студентам. Мажоров хватает и детей влиятельных родителей конечно тоже,Вас может иногда огорчить новость что вы не заслуживаете на 5, и ваша оценка перейдет автоматом к тому у кого *папа решает*.Базу знаний дают достаточную,но не радует практика на каникулах,которая заключается в уборке университета и т.д. А те то так громко заявляет о глобальной взяточничестве наверное просто недалек знанием и умом.

Ольга, 02.02.2013, 13:33

Я учусь заочно на 5 курсе и мне нравится. По поводу взяток: у каждого в жизни разные ситуации. У меня например двое детей, как вы думаете могу я нормально выучить что нибудь? Поэтому ни надо никого обсуждать берут взятки ну и хорошо (в моем случае). Ну, а знания все равно дают, если хочешь учиться, то можна и без денег, никто не требует. Мне нравится!!!!!

валерія, 01.02.2013, 11:55

усім привіт)я студентка першого курсу юридичного факультету.Хочу сказати,що перед тим як сюди вступити наслухалась багато різних думок з приводу нашого Університету. Казали,що тільки через кабінет ректора сюди вступають. Але хочу на власному прикладі показати,що сюди можна вступити і без "блату". ЗНО здала на високому рівні,ну не на 200б звичайно,але на бюджет цього вистачало. І у першій же хвилі я пройшла на бюджет. Стипендія у нас 715грн. За гуртожиток можу сказати тільки як "гостя"(ходила до своїх одногрупників у гості)_4-й гуртожик гарний,новий,з хорошим ремонтом. Першу сесію здала без хабарів.Викладачі навіть не давали натяку на гроші.Ну це я за юр.факультет кажу,за інші не знаю. Знання дають високі.Вчитись дійсно важко. А те що говорять про хабарі,то вибачте ,а де у нас в Українських університетах не беруть хабарів? Тому,майбутні наші студенти,вступай у наш ВУЗ якщо хочете вчитись. Провчившись семестр,я ні разу не пожалкувала ,що вступила саме у НУДПСУ.

Ксюша, 29.01.2013, 17:14

Я дуже хочу вступити в цей університет, але прочитавши різні коментарі я засумнівалася чи зможу я здобути дійсно нормальну професію. Адже у школі я навчаюся добре а тут я боюся що через гроші моїх знань ніхто не помітить. Порадьте мені будь-ласка чи потрібно взагалі сюди вступати чи варто обрати інший навчальний заклад?

Ірина, 27.01.2013, 12:21

усім привіт) я студентка першого курсу,навчаюся на факультеті фінанси та банківська справа!щодо того,що в цьому універі беруть хабарі то цього я не зустрічала(про фінансовий фак.),я нічого не платила,головне знання,якщо ти нічого не вчиш іди навчайся в тухнікум,чи ще кудись!!!!ПОТРІБНІ ЗНАННЯ!Сесія пройшла,ні хто нікому не платив,на іспити требе вчити!але це і добре,бо ми і вступаємо до ВУЗу щоб бути висококваліфікованими працівниками)щодо гуртожитка(за ціни) так високі,але хто вам заважає жити в іншому гуртожитку крім нового(№4), там дешевше...welcom)хэх..так що хто де хоче, і живе,у нього э вибір=) Тому абітурієнти,вступайте якщо хочете навчатися!!

Юлія, 18.01.2013, 22:25

Навчалась на заочному відділенні. Юридичний факультет. Гроші здавали лише ті хто не впевнений у власних знаннях (на заоч. таких 98%, але ж є і 2% бажаючих ВСЕ вчити). Я теж здавала кошти. На той час уже працювала... тому не вистачало часу ...та бажання "зубрити" відведений матеріал. Проте була присутня на всіх іспитах та заліках. Що можу сказати? Ціни помірні)).

Юлія, 18.01.2013, 22:21

Навчалась на заочному відділенні. Юридичний факультет. Гроші здавали лише ті хто не впевнений у власних знаннях (на заоч. таких 98%, але ж є і 2% бажаючих ВСЕ вчити). Я теж здавала кошти. На той час уже працювала... тому не вистачало часу ...та бажання "зубрити" відведений матеріал. Проте була присутня на всіх іспитах та заліках. Що можу сказати? Ціни помірні)).

Маша, 18.01.2013, 16:19

Здравствуйте! Хочу сказать, что практически все что говорили здесь все правда! здесь везде берут деньги. За все. И плевать всем знаешь ты материал или не знаешь. Для тех, кто реально хочет учится , поступайте в другой ВУЗ. Здесь только ваша стипендия на общежитие уходит. А + ещё и взятки. Говорили, то на финансовом факультете вообще гребут по полной! Вы за каждый балл будете платить. А что уж говорить уже о справедливости, та ее в этом университете не практикуют. Одним словом, обнаглели. У них только одна цель. И это не дать знания студентам, а срезать как можно больше со стипендии. Приэкономте денег - сдайте получше зно, и поступайте в нормальный ВУЗ, а не в это ПТУ в виде университета.

Оксана, 17.01.2013, 19:45

Навчаюся в цьому університеті. Перед тим як вступати, прочитала тут коментарі і дуже засмутилась. Але при вступі нічого не платила і дуже здивувалась. Ні про які благодійні внески нам нічого не казали, можливо поки що. Щоб отримати семестрові оцінки, деякі пропонували хабара, але ніхно не згодився взяти. Ось пройшов перший екзамен за який теж ніхто нічого не платив. Також ніком не дали списати. Отже все, що я тут прочитала, не відповідає дійсності. Але викладачі кажуть, що так муштрують тільки на факультеті фінансів. Чула, що на юриста і на податкову краще не поступати, але я точно не знаю

буба, 24.12.2012, 20:47

Не поступайте в эту бурсу. пожалеете, знаний никаких.

Саша, 24.12.2012, 11:29

Закончил факультет налоговой милиции, работаю следователем ! На работу устроился без всякой помощи ! Если у родителей есть возможность оплатить поступление, и Вы морально сильный человек, спокойно поступайте! Если есть голова на плечах, платить за оценки не нужно! Кто хочет учиться - учиться сам! Первые два года будет тяжело. И полы в 12 ночи помоете! И на морозе с голым торсом побегаете. Но поверьте, офицеры и преподаватели зла никому не желают и полученный опыт в дальнейшей жизни будет не лишним! Конечно хотелось бы больше практики, на работе пришлось все учить сначала! И самое главное! Кто хочет идти работать в налоговую, что бы зарабатывать миллионы, очень разочаруетесь! Работа творческая и интересная, но без денежная. Хотя на жизнь хватает.

магістр, 23.12.2012, 12:59

Вступала на юридичний факультет ще у 1999р.- коли університет був інститутом. Навчання нагадувало школу, дуже легко вчилося, жодної сесії нічого не платила - не напрягаючись ті, хто хотів відмінні оцінки, їх отримував, хто не хотів - просто кайфував. Про практику - правда, експлуатують студентів: один студент надірвав спину на такому будівництві, то його тишком -нишком звільнили від практики і бігом відправили додому. Про гуртожитки теж правда: один в одного на голові живуть в одній кімнаті, але я жила на квартирі. Неофіційне вільне відвідування і нормальні оцінки мали ті, хто входили до "Сузір'я" і спортсмени. Неприємності почалися у 2003 році, коли отримала диплом і шукала роботу в Києві: як тільки чули про диплом академії посміхаючись відмовляли...а в одній серйозній організації навіть почула як образливо називали тодішніх випускників податкової академії - "академіки"))) А в цілому - дуже приємні спогади залишилися про студентське життя. Рекомендую чи ні - все ж таки рекомендую.

марія, 15.12.2012, 03:02

заклад хороший.і хто подумав що там хоче вчитися-добивайтеся і все у вас получиться.прсто треба покласти собі ціль в житті і непадати духом від прочитаного.успіху всім хто хоче туди поступити.

Александра, 13.12.2012, 20:19

ВУЗ реальний, но для тих кто хочет учиться и имеет в голове мозги. Мажорам туда лучше не соваться, там преподы мастера своего дела, только некоторые берут "на лапу"

юлия демихова, 22.11.2012, 22:15

я всего лишь учусь в 10 классе, но я уже решила что буду поступать в налоговую! только мне бы очень хотелось играть в гандбольной команде, опыт есть и довольно не малый, физические данные позволяют (рост, вес - то что надо) вот только меня интересует реально это вообще или нет, играть за налоговую гандбольную команду? ко мне долшла информация, что некоторых девушке из этой команды и за украину берут играть...если кто-нибудь знает, ответьте)

Вася, 07.11.2012, 07:21

И еще, чуть не забыл, каждый студент вплоть до 3-го курса, каждое лето проходит так называемую "виробничу практику"...тоесть обычный, бесплатный, но в то же время принудительный труд студента!!!! за непрохождение этой практики стипендия тоже снимается))

Вася, 07.11.2012, 07:14

ребята, скажу так, для тех у кого есть деньги и готовое место работы уже ждет твоего прихода - место просто идеально)) взятки берут 98% преподавателей, да и цены не особо высоки))) обложка тоже красива)) тем кто хочет учиться и получать знания, посоветовал бы другой университет, хотя и тут можно выжить)) проблема в том, что с дипломом НУГНСУ во многих престижных фирмах Украины говорят даже не приходить на собеседование!!! стипендию тут снимают за что ни попадя, пропустив 2 пары в месяц с тебя снимают стипендию на месяц, пропустив 15 за семестр - снимают на семестр!!!! но и тут как раз таки есть выход)) в больнице университета можно открыть справку просто отправив смс, стоит она тоже символическую сумму)))) так что университет универсален, но пусть решает каждый сам за себя....но одно предупреждаю, что мозги прокомпасируют всем!!!!))))

Наташа, 19.10.2012, 23:08

я уже заканчиваю факультет налоговой милиции и не понимаю всего,что тут написано!!!!!если вы не подготовлены то не поступайте!!!!Вы все думаете,что в МВД учиться легче????Знали куда поступали,нечего возмущаться!!!Закончите учебу и с улыбкой будете вспоминать всё что с вами было!!!!

Александра, 11.10.2012, 05:16

университет нормальный. как обычное учебное заведение среднего класса по преподавательскому составу и мат.базе, просто хорошо пропиаренный. результат учебы - заурядный. чему там можно научиться - так это правильно ставить акценты и добиваться денег. я мама и хочу сказать что факультет налоговой милиции - просто клондайк для преподавателей и начальника курса. мы ушли в обычный ВУЗ и не жалеем.

Кет, 25.09.2012, 10:46

Ректор чудова людина, універ просто шикарний (крутий стадіон,басейн, нові корпуса), але факультет податкової міліції просто відстій!!! Раджу просто вступати на економічний або юридичний (з власного гіркого досвіду), тому що все нижче написане чиста правда.

светлана, 24.09.2012, 17:51

Уважаемые родители и будущие студенты! ВУЗ хороший, но не поступайте на ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ! К студентам относятся УЖАСНО, кормят УЖАСНО,я понимаю, что бесплатно, но в магазин купить ВОДЫ и чего-то поесть НЕ ПУСКАЮТ, позвонить НЕВОЗМОЖНО, о компьютерах я уже не говорю, что не разрешают привозить из дома. В санчасть не пускают, а если и пускают, то это что-то из ряда вон выходящее, а t37,5 это не показатель, студенты на костылях и с вывихами рук и ног домой на лечение НЕ ОТПУСКАЮТ! Так и хромают за строем, лично видела! Посещение родственникам разрешено только в воскресенье, ЕСЛИ РАЗРЕШАТ! Полы ночью в наказание за ЛЮБУЮ МЕЛОЧЬ моют, на "тумбочках" стоят. Домой, если "заслужат", то пускают 3 раза в год. Для девочек поблажек никаких НЕТ! Курсанта первого курса видно за версту по затравленному взгляду!!! А унижать достоинство как здесь любят... Хоть хлебом их не корми... Что руководитель курса или его "надзиратели-помощники" с 5-го курса, которые считают уже себя "пупами Земли"!

Маша, 08.09.2012, 10:52

Хочу на факультет податкової міліції! Від прочитаних коментарів моя мрія не зміниться нізащо! Кожен пише зі своєї точки зору... І що б не писали, потрібно прислухатися лише до свого серця!

Вика, 05.09.2012, 17:55

суупер!

оксана, 12.08.2012, 01:14

поступила на всі три обрані напрямки.без грошей.та відмовилася

Таня, 10.08.2012, 20:16

ооочень хочу там учится......а много надо дать на лапу что б поступить?

Уляна, 26.07.2012, 18:58

Скажу відверто, син закінчив факультет податкової міліції в числі кращих курсантів. Ніколи нікому не платили, вступав без блату. Працює - фахівець хороший, починав майже без наставників поряд. тобто знання отримав гарні.Жаль, мала зарплата, відсутнє з боку держави належне забезпечення. За 4 з лишнім роки навчання була у ВУЗі разів 6. Але.... знаю й інше - зараз навчається сусід - побори дійсно розраховані не на отримання знань. Дитина розводить руками кожного разу, коли просить чергову пайку в батьків, хоча має здібності. Каже соромно за тих, хто змушує тягти з батьків шкуру, сам же зміг би гарно вчитися.

!!!, 26.07.2012, 12:08

Хотелось бы опровергнуть комментарий Ольги,а в особенности про казарменную жизнь!!!!!!Нечего Вам там делать если Вы бегать в минус 5-7 не можете!!!!!!Надо было в МВД поступать и радоваться, а то Офицеры,преподаватели,знания,Вы видели свой курс со стороны!!!!!!Думали,если факультет при обычном ВУЗе, то вы будете по СОФИТом-ЗАИРом спокойно отдыхать!!!!!!!слабые ВЫ......очень

Егор, 26.07.2012, 00:01

А как на счет общаги? Сильно большая проблема попасть туда и сколько надо заплатить,чтобы тебя поселили? И неужели просто так никто туда не поступает? А юр.фак. дорогой? Стипендию 1семестр все получают?

Дана!!!!!, 25.07.2012, 14:00

Як не крути але це - жах :(((

234, 25.07.2012, 13:02

Атстойный универ. Полностью построен на корупции и выкачивании денег из лохов которые купились на красивую обертку.

Снежана, 23.07.2012, 22:51

Наилучший универ! )

Vitalik, 21.07.2012, 14:43

Кажуть, що вступити сюди без грошей не реально! Ця інформація дуже засмутила(

Тарас, 12.07.2012, 22:11

там одни взятки !!!!!!!

Наташа, 20.06.2012, 12:37

Если у вас есть в дальнейшем перспективы и "волосатая рука", то можете смело идти в этот универ и ничего не бояться, всё там решается. Вцелом универ хороший. МОЙ СОВЕТ, не платите "благодийный внесок" по 40-50 тысяч, а лучше идите сразу на контракт, потому что стипендию вам срежут сто пудова, да еще и за пропущеные две пары за месяц тоже. А на контракте можнона кровате лежать и ничего не делать

111, 20.06.2012, 12:37

Планували подавати документи на вступ у цей вуз, але після прочитаного... Невже все так несправедливо, сер. бал 185, перший розряд з легкої атлетики і що, невже тільки гроші мають вирішальний вплив? Не збираюся платити є ще й інші вузи, спробуємо, можливо получиться.

Наташа, 20.06.2012, 12:36

Все хотят туда поступить, потому что какое красивое название, красивая "тихая" местность, но на самом деле....не очень плохо и не очень хорошо. Насчет того, что писали выше, что нужно платить за всё, это бред, ты платишь только за то, что ты или не понимаешь и тебе в край нужна оценка, или за то, что ты прогулял. Вообщем преподаватели хорошие, но у всех есть свои тараканы в голове, есть такие преподы, что вообще денег не берут, как говорится фанаты своего предмета. В принципе учиться вообще не сложно, с университета не выгонят за плохие оценки, могут только выгнать за очень большие прогулы. Если человек хочет учиться, то он будет учиться, и пофиг на ту степендию, главное, что бы в голове "чето" было.

Володимир, 08.06.2012, 18:11

Дійсно університет класний!

Анастасія, 01.06.2012, 18:46

З коментарів зрозуміло, що ВУЗ не такий вже й прекрасний....не знаю що й думати(Раніше в мене була інша думка.Я навіть всерйоз планувала вступити сюди, а тепер...

Владислав, 31.05.2012, 19:27

Очень хороший ВУЗ, но денег в год тысяч 20 наверное надо . Я бы хотел в нём через год учиться. Наверное мне бы понравился налоговый факультет. Отличный ВУЗ для хороших выпускников.

Амир, 21.05.2012, 15:40

100%овый

ваня, 17.05.2012, 00:13

супер вуз!!!

Наталья, 15.05.2012, 11:37

Заканчиваю, всё нравится, советую поступать.

Надежда, 11.05.2012, 17:30

Отличный вуз. Закончила в 2002 году.

доброжелатель, 09.04.2012, 13:14

Те, кому пришла мысль в голову поступить, выбросте немедля!пожалейте родителей, в первую очередь, они будут страдать и чувствовать себя виновными в том, что у них не хватает средств, чтобы вас туда определить! я закончила школу с золотом, которое доставалось потом и кровью, победами на олимпиадах и гран-при в конкурсах, получила музыкальное образование, причём тоже с красным дипломом, занималась восточными единоборствами, т.е. в физическом плане не увалень, тестирование на 196 и 198 баллов, а вот теперь судите, как чувствовал себя мой безработный папа и как было моей маме (учителю начальных классов), когда по результатам поступления меня опустили ниже тех, кто еле 124 балла набрал, а в плане физ.развититя, не то что бежать, а ходить с трудом может!Первый раз в жизни, я видела, как плачет отец и извиняется за то, что не смог сдать финансовый экзамен!Судите сами, есть за что идти, просите родителей, а если нет, то не заставляйте свох самых родных людей чувствовать себя униженными!!!

Первый, 30.03.2012, 12:41

Не гонитесь вы так за гарантиями поступления, сейчас во многие нормальные вузы Киева недобор, и имея худо-бедно балы по ЗНО (которое уже таки работает) можно без проблем поступить на контракт, или поднапрячься и поступить на бюджет ф-та не с пафосным названием. Платить заоблачные суммы и потом учиться в этом вузе гордо всем отвечая - я на бюджете ( а в уме прикидывая, во сколько этот бюджет обошелся) нет смысла. И уйти оттуда, помня о размере родительских вложений, ты не можешь. Теперь для активных абитуриентов, имеющих высокий бал по ЗНО - не идите сюда в принципе.точка. Несмотря на внушительную мат.базу как был техникум шарашкой, как пролетела академия - так и остался университет все тем же. И дело не только в студентах, а в самой атмосфере. ну а милиция - тут другой разговор. Если папа генерал и потом посадит на хлебное место - идите. Если нет - то люди сверху уже отписывались . И не забывайте о метке на всю жизнь.

ЗЕМА, 29.03.2012, 19:38

Я очень довольна своим вузом! Поступайте_ВУЗ НУ ГНСУ_САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

ТАНИТА ИВАНОВНА, 26.03.2012, 13:51

Чудовий вищий навчальний заклад! Добре поставлена наукова діяльність (організація і проведення науково-практичних конференцій, педагогічних читань, публікації матеріалів, робота з молодими науковцями та ін.).

Саша, 21.03.2012, 20:35

Класний вуз,

Маша, 19.03.2012, 17:19

НУДПСУ-один із найкращих університетів в Україні! Зараз я закінчую перший курс і зовсім не жалію, що сюди вступила, тут дуже приємна атмосфера, чудові викладачі, дружні студенти, які допомагають усім новачкам))) А всіх, хто каже погано про НУДПСУ, я лише хочу запитати: чому ж ви тут навчалися? Якщо тут так погано, то потрібно було кинути!

Светлана, 13.03.2012, 19:20

Проучилась там 5 лет. Более низкого уровня преподавания не встречала. Отстойный ВУЗ для желающий иметь знания, а не просто диплом.

Оленка, 10.03.2012, 22:50

ВУЗ - класний!! Я рада, що навчаюся саме тут. А з приводу корупції, вона зараз повсюди, навіть у школах.

світлана, 05.03.2012, 18:59

ВУЗ просто супер, найкращий в Україні

Евгений, 02.03.2012, 19:08

академия просто с-у-п-е-р!!!

денис, 27.02.2012, 21:55

випускник юрфака. чеснокажучи позитива в цьому "ВНЗ" мало. декого він бере природою, архітектурою, когось простотою вступу через "благодійність"... тим хто реально хоче вчитися і мати дійсно студентське дозвілля порада не вступати сюди. потратите купу грошей, часу і навряд залишитесь задоволеними після років "навчання". обирати вам!

ikid, 26.02.2012, 19:04

Я в то время мало заробатывал, тяжело было. На баколавра сдал с плюсом, на магистра - это ППЦ. (Препод по БС (банківська справа)) тянула бобла не по детски. НАРОД!!!! Обходите стороной эту в кавычках Академию

ольга, 26.02.2012, 12:52

Офицеры ездят на мерседесах ,не последней модели ,и при этом не скрывают это ,а в открытую пафосно выходят по гражданке , и требуют что- бы курсанты им отдавали честь!)Плаца как такового на Факультете «Налоговой милиции» нет! Хотя что за милицию готовят .где нет плаца, нет маршбросков, нет спортивных соревнований ,нет стрельб! Есть только ремонтные работы ,погрузка , розгрузка !Записаться в спортивную секцию нереально если у тебя нет спортивного розряда!!! В Увольнение не отпускают ,только через сан часть ,по «больничке» !Цена увольнений :3 дня 30 гривен,1 неделя 100 гривен ,и не ограниченное лечение 150 гривен!)После выпуска 25 % только выходят на роботу, это те кто платят деньги, все 75% идут работать на рынки ,и т .д !Зарплата 2200 грн! Смысла нет просто тратить времени ,здоровья, нервов! Все кто там учиться на данный момент плюються, и держит их всех там одно, это то что родители заплатили не маленькую сумму денег!!!И уйти оттуда они никак не могут!!!)

ольга, 26.02.2012, 12:51

Действительно время должно быть ,так как за режимом у нас с 15-30 до 19-00 самоподготовка, на которой мы должны заниматься уроками !Но вместо этого ,большую часть курса, после обеда отправляют грузить мебель, поднимать её с первого на 9тый этаж, в Доме который опять же построил П.Мельник!Или же уборка стекловаты, листьев или палить мусор возле казармы !И это всё во время, когда у нас должна проходить самоподготовка ! Экзамены «зимняя сессия» прошла успешно, как преподаватели изначально общаются с командирами взводов ,что – бы те собирали со взвода определённую сумму ,для хорошего бала в зачётке! Когда мороз -5 -7 заставляют бегать, а потом конечно же результат плачевный ,двухсторонняя пневмония, или ангина ,и при этом отпроситься в Санчасть не реально, пока не позвонят родители , и не попросят!)В столовой питание где- то на 3 балла , по 5 б. системе !Супы или пересоленные ,или не досоленные! Есть которые не реально!)Но это не самое страшное!

ольга, 26.02.2012, 12:50

Сделан ремонт ,новые кровати, линолиум ,и выкрашены стены. Нам сразу заявили ,что ремонт сделан очень серьйозный ,и рассчитан для дальнейшего проживания футболистов Евро2012!Так что после нашего проживания, что -бы всё оставалось как было изначально! Вроде бы ничего сложного ,но после месяца проживания «Новый ремонт» резко начался сыпаться ,плинтуса по отклеивались, Стены стали все в «Грибках»,соответственно чем мы там дышали ! После присяги нам заявили, что:»Или вы делаете ремонт и едете домой в первое увольнение ,или же никто никуда не едет!!!Понятно что дома мы не были 2 месяца ,и все резко побежали покупать новые стройматериалы ,что- бы всё отремонтировать уже тогда разломанную казарму!) Дальше лучше! Преподаватели 90% взяточники ,и причем нахальные !Или ты даешь, или у тебя в итоге негативный бал!)В день по четыре пары, после этого все строятся и идут на обед! После обеда на разводе говорят: «У Вас есть все условия учиться ,мы Вас отдаем всё!

Ольга, 26.02.2012, 12:48

Услышали от знакомых ,что очень легко можно поступить в НУДПСУ ,и с этого всё началось!)Родители пошли напрямую к ректору, он открыто заявил сумму ,которая нужна для вступления в Университет! Потом ректор записывает к себе в блокнот И.Ф.О место жительства и всё! Обещает что сын уже поступил, можете не переживать за экзамены Физо , и т .д ! Так оно и было. Началось всё с того, что форму мы должны были закупать за свои деньги(хотя в структурах МВС, полностью формой обеспечивает государство) .Заехали в «казарму» Режим блочный ,в блоке по 10 человек

СВЕТЛАНА, 18.02.2012, 11:09

мой сын через два года загончит школу.и я очень хочу чтобы он учился имено в этом вузе.

татьяна колесова, 17.02.2012, 20:51

я не жалею шо там училась

марго, 09.02.2012, 19:21

Дорогие выпускники НУДПСУ, хоть бы кто-нибудь из Вас написал о своей нынешней работе, зарплате, и как Вы получили эту должность.

Ольга, 04.02.2012, 18:23

Університет яскравий і здійснити багато своїх мрій!!!***)))

Роман Качмар, 01.02.2012, 16:56

Варто реально ватро не пожалієш це я тобі гарантую тут дуже класно

Ирина, 01.02.2012, 16:53

Ну да, университет не для всех, но я не жалею что я выбрала его!

Коля, 31.01.2012, 20:49

Я в 7 классе, выбираю универ, думал в НУДПСУ, но почитал коменты и думаю, поступать или нет. Ребят, помогите!!!!!!!!!!!!!!

Татьяна, 28.01.2012, 17:56

мда..хотіла вступати до цього вузу...але після прочитаних коментарів мене беруть сумніви..Чи варто сюди вступати?)

наташа, 26.01.2012, 15:30

щас в нас час все построєне на корупції!! потрібно мати і мозги і гроші , тоді поступать в цей вуз,

Оля, 25.01.2012, 15:49

Я думаю,що класний

Jacky, 22.01.2012, 16:36

все бред что на работу ни кого не берут с дипломами этого вуза , т.к. он единственный в Украине , кого им еще на работу брать .(c) sweet dreams...

Степан, 19.01.2012, 20:31

Университет вообще построен на корупции!!! Зря потраченное время,преподаватели 95% взяточники! Все кто поступает на какой либо факультет в этом Универе,задумайтесь перед тем как поступать именно в НУГНСУ!Так как будете очень жалеть что сделали такой выбор!!!Обложка очень привлекательная,а на самом деле ничего хорошего!)

Танюшка, 16.01.2012, 20:11

Хто йде до нього здобути знання та для реалізації своїх здіюностей - є всі для цього умови (біблотеки з хорошою базою, аудиторії, викладачі з досвідом, тощо). Це факт. А купити можна все і скрізь, є попит - то є і пропозиція. Це життя.

Дария, 16.01.2012, 15:47

Это мой вуз! Здесь все просто и хорошо.

gudzik, 09.01.2012, 17:20

Уже 10 лет как закончил. Взяток никому не давал. Бакалаврат закончил с красным дипломом. На 5-м курсе расслабился, поэтому магистратура так себе. С работой все нормально. Нормальный университет.

Олег, 24.12.2011, 11:07

Народ не ведіться, університет ніякий, гуртожитку не дають лише за хабар і то не малий, спортивних секцій ніяких, навчання чесно говоря не з найкращих викладачі так і просять на лапу, сумно те що після закінчення ще і на роботу не хочуть брати через поганний рейтинг, це я кажу як воно насправді є.. Я провчився 4 роки в групі 28 чоловік лише 3 не жаліють остальні ех... надіюсь хтось реально оцінить мій коментар і головне не дивіться на обгортку там може бути не все так як здається з першого погляду.

Наталі, 21.12.2011, 22:38

Ну дійсно, читаєш і таке враження, що люди просто не знають про що пишуть. Ті, хто стверджують, що вчаться на першому курсі і ніразу не давали хабарі - довчіться хоча б до 3 курсу, а тоді вже стверджуйте. З приводу матеріальної бази погоджуюсь з усіма - один з найкращих. Ну а от база знань, викладацький склад і ставлення до студентів -,м'яко кажучи,залишають бажати кращого. Особливо останнім часом.Хоча серед викладачів є дійсно хороші люди. Навчаюсь тут вже 5 рік - повірте досвіду - тікайте...

аня, 16.12.2011, 21:38

ужас просто.несправедливость тут бушует!

qwe, 15.12.2011, 14:06

отличный универ) приятная обстановка вокруг и напряга особо не много!

Анолі, 13.12.2011, 01:28

Навчаюся на юридичному факультеті!!!Університет просто чудовий!!! Навчаюся із задоволенням!!!!

Альбина, 10.12.2011, 16:21

Навчаюсь тут, дуже круто)))

Иришка, 08.12.2011, 20:13

Я учусь в НУДПСУ мне здесь очень нравиться.Самый лучший институт в мире!!!!!! =))) вы не пожалеете если поступите!!!! =))

ААА, 02.12.2011, 18:35

я б дуже хотівби тут навчатися, але мої фінансові можливості мені не дозволяють)))

Динара, 16.11.2011, 19:10

Университет не плохой. Преподаватели нормальные( ну конечно не все ... )Внешний вид замечательный ...даже в Киеве таких университетов нет....по поводу взяток так они везде есть и наш университет не исключение....

Кирилл, 12.11.2011, 18:59

Я учился здесь с 2000 по 2005 год на факультете налоговой милиции. Мне очень понравилось. Я из Донецка, я очень рад что учился в налоговой академии, не хотел учиться в Донецке.

люда, 11.11.2011, 01:10

плохой(

Андрій Сергійович, 08.11.2011, 21:04

ІІ курс...Все супер...за стипендію прийдеться попріти як фізично,так і матеріально,але пох.....викручуся......Університет ПРЕКРАСНИЙ!!!!щоб там не гнали заздрісники і лінивці....

Наташа, 08.11.2011, 13:58

Для тих хто пише що НУДПСУ.....і т.д.!!! Так вот,я провчилась в Університеті 5 років!Пройшли вони дуже швидко-тому звертаюсь до першокурсників-студентське життя неповторне,цінуйте його!Цей уривок життя залишиться у вашій пам"яті на довго!=)) Університет....-ідеалу не буває,але з впевненістю можу поставити 5 із 5!Ви бачили інші Універи,Ви бачили що там робиться-навряд!!!!Викладачі нормальні-і не кривіться,треба знайти спільну мову(як і з кожною людиною)!Ректор будує все для студентів-стадіон,гуртожитки,басейн,організовує дискотеки,конкурси,а концерти Сузір"я-СУПЕР+) Поки є можливість беріть все від життя!!!Беріть поради у викладачів!Бо почнеться робота,а там повірте такої "лафи" не буде!!!-Добивайтесь,узнавайте,вчіться-перед вами відкриті величезні можливості!!!Будьте самі собі хазяїном-і все получиться!)) Бажаю всім удачі,розуму і натхнення!!! А НУДПСУ-це правильний вибір!!!!! P/S/-є питання звертайтесь!

Світлана, 22.10.2011, 18:32

Я вже навчаюсь на 3 курсі і мені тут дуже подобається.

инна, 30.09.2011, 23:38

мені тут дуже подобається, отримую повищену стипендію, взагалі нізащо не платила!!!!!!!!звичайно, якщо ти дурень та тупий, то плати!!!а коментарії які пишуть з помилками в кожному слові, хто говорить, що універ халупа!!звичайно розума взагалі нема, тому і пишуть!!!

Студентка нудпсу, 22.09.2011, 16:24

хабарницька халабуда. безкоштовно сюди ніхто не поступить!!!!

Мария, 12.08.2011, 17:34

В этом году я закончила НУГНСУ! Ребята, это очень крутой универ....все, кто имеет желания учиться, милостью просим! Преподы крутые, ректор суппер....и знания дают отличные (если конечно есть желание учиться)!!! И на роботу после нашего универа тоже берут!!!Сама уже работаю, и, хочу заметить, не по "просьбе знакомых", а личная инициатива!!!))) Так что, ребятки, в Ирпень дорога всегда открыта!!!)))

Леся, 10.08.2011, 14:14

На даний час я вибираю навальний заклад після 9 і хотіла б вступити до цього навчального закладу але після стільки різних коментарій не знаю що й думати.

Яна, 05.08.2011, 11:04

Я тоже закончила этот замечательный университет, там настолько легкая и веселая атмосфера, что я с Киева ездила туда как на праздник и не могла дождатся следующей сессии (я училась на заочном)...=)))) Короче, поступайте, не пожалеете=)))

Наталия, 03.08.2011, 23:51

ВУЗ супер!

Олександр, 27.07.2011, 14:03

навчатись добре коли є знання, але знання треба підкріплювати грошима!

лера, 16.07.2011, 13:28

не плохой вуз))))

Лика, 15.07.2011, 22:20

все бред что на работу ни кого не берут с дипломами этого вуза , т.к. он единственный в Украине , кого им еще на работу брать .

Лика, 15.07.2011, 22:16

кто пишет что ему не нравится учится в этом университете , а сами заканчивают его , то что вы там сидели , надо было переводится в другой университет раз вам там так плохо .Я вот лично закончила этот университет и очень очень довольна.

Алинка, 10.07.2011, 19:19

хаха)) такие коменты всцачные) покажите мне один универ где не берут взятки..... и светлое будущее только те у кого родители имеют деньги) всем остальным можно россчитывать на 2000 макс 3000 грн в месяц и то при хороших условиях)(------а ты считаешь 3 тис. в месяц ето мало... та после других универов на ставку берут а ето 800 грн. тьфу.....универ ему плохой... найди лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алинка, 10.07.2011, 19:09

без денег ты в этом вузе пустое место. напрямую в приемной комиссии говорят, что если нет денег, то нет ни одного шанса поступить. вот так вот((( знаешь..в любом универе нужно что то заплатить.будь ето самая галимая бурса. а нащет приемной комисии,я воть поеду на днях документы подавать.посмотрим что они запоют!!!я не уверена что они так скажут. етот универ - моя мечта с детства. и я вам скажу прямо.если не возьмут после 9 на бютжет. пойду сюда после 11..только сюда!!!

сАНТІ кЛАУС ИЗ иРПЕНЛЯНДІІ, 05.07.2011, 19:19

Мне кажется ,кто хотел бы ощутить жизнь студента, все прелести студентской жизни - ето спорт,учеба,гульки.Софіт,заир, местные гандели ,где весело и уютно...а Еще супер общаги, а Особенно КИЧУХА! А еще НАДЕЖДА на первую стипуху,которую я никогда не получал=)супер жизнь студента! Привет Игонину и Лазебному нормальные мужики!

кто-то там, 04.07.2011, 20:31

Я так поняла, что переферия тут учится не потянет, не смотря на знания!Пусть даже я будущий Енштейн, но родителям прийдется не сладко)

Доброжелатель, 03.07.2011, 18:17

Эта оценка касается, конечно, не всех и не всего ВНЗ. Но то, что здесь можно "купить" оценку, а иногда и при знаниях вынужден платить (иначе знания твои будут оценены не справедливо) - очень плачевно!

Василина, 24.06.2011, 13:50

Напевно один з самих відстійних і коррумпованих вузів України. Потрібно платити навіть за ті предмети які знаєш дуже добре, при цьому на іспитах викладачі не перевіряють екзаменаційні листи, а зразу здирають з тебе гроші (правда через старосту). Наприклад 3 коштує 300 грн, 4 - 400 грн, 5 - 500 грн. І повинні платити всі. Цікаво, напевно у вузи вступають повні ідіоти, вибачте на слові, що навіть за трійку потрібно платити. Це вже не кажучи про те, що при вступі на держзамовлення також потрібно відвалити чималу суму. І ще не відомо, чи будеш отримувати стипендію .

Нуся, 21.06.2011, 14:40

Лучший универ! Проучилась сдесь 5 лет и теперь безумно скучаю. Кто пишет "ерунда" (да и еще и не грамотно) не имеет и малейшего понятия,о чем пишет.

Олег, 20.06.2011, 21:36

Універу ДПСУ властивий широкий спектр викладачів: Одні цинічно і нахабно беруть гроші за п"ятірки, четвірки та трійки включно. Але на противагу цим "високопрофесійним педагогам" працюють в НУДПСУ й інші викладачі - справжні люди честі, які з повагою відносяться як і до навчального процесу , так і до студентів.Слава Лазебному!

Юля, 16.06.2011, 15:09

Почитала коментарі... Цікаво.. Я закінчую 4й курс. Можу таке написати: 1) Так, щоб вступити, треба платити. (проте, значно менше, аніж 30-50 тис.!!!) 2) За ті предмети, які вчила, не платила ні разу. За ті, що вчити не хотілося - платила реально чисто символічні суми(робіть висновки) 3) Знайомих, які б могли за мене домовитись нема. Проте стипендію отримую. Просто вчусь і не прогулюю. 4) Будь-який ВУЗ - це місце для дорослих людей, місце абсолютно добровільне. Це не школа, де за вами будуть бігати і просити, щоб ви щось вивчили і перездали. Тому те, які знання ви тут отримаєте, в більшій мірі залежить, в першу чергу, від вас самих! 5) Місце розташування, умови, рівень освіти - все на досить високому рівні. 6) Маю багато знайомих, серед них: ті, хто хотів тут навчатись, вважають, що НУДПСУ - прекрасне місце. Ті, кого батьки примусили чи щось таке, вважають, що це найгірший університет з поганими викладачами і хабарами... 7) Обирайте ВУЗ залежно від своїх бажань і вподобань.

Екатерина, 07.06.2011, 16:04

Везде есть свои "+ " и "-"))))))))) Универ канечно красивый, но не всегда нужно судить по внешному виду))))))))))))))

Натали, 17.05.2011, 16:28

Отучилась 2 года на заочке , планирую поступать в магистратуру. 1.Взятки берут практически все. 2. Невозможно знать все предметы , например высшую маттематику или все приемы экономического анализа. Это в реальной жизни и не нужно. Платила взятки, т.к. по другому преподаватель просто не ставил (а) оценки, открытым текстом об этом говорилось. 3.На госэкзамен готовилась сама. Если в течении месяца хоть что-то читать - проблем со здачей не будет, однако есть такой термин как "представительские расходы".. 4.Взятки тут еще божеские))

конфетка, 30.04.2011, 19:05

То что для учебы в университете нужно много $$$$$$$$ это всем ясно....если сам учишься то чуточку дешевле, чем тем кто ни черта не делает...но для поступления нужна нормальная сума, да и 5 курс нужна кругленькая сумма... а те кто пишет что все сама!!!! вранье!!!!) 100%... если это не учитывать, то действительно университет суперский!!!!

Таня, 25.04.2011, 23:46

Альмаматер податкової справи.

Галина, 17.04.2011, 22:20

Я уже тут учусь на втором вишем. Любимая академия. 9 лет мы уже вмести. Самая лучшая академия.

толя, 06.04.2011, 22:20

супер вуз!!!! рекомендую

мистер инкогнито, 05.04.2011, 19:40

та отличный университет) если ты идиот - плати) а я ни копейки не заплатил) и не собираюсь) знания дают отличные) а если ты не будешь выпендриваться,то преподаватели денег с тебя брать не будут и автоматами будут ставить,как мне) при поступлении ни я,ни отец..да никто из моей семьи не давал взятку и у меня там ни одного знакомого нету из деканата или ещё откуда-то и вообще тут всё отлично и кстати..абсолютно во всех университетах Украины существует коррупция,но не все берут взятки так что не надо тут врать,типу : "в этом универе не берут!" берут везде,либо с тебя её не возьмут вот и вс просто если ты нормальный человек,то тебе либо не надо давать взятку

андрей, 03.04.2011, 19:28

я на 3 курсе. очень жалею - без взяток сдесь никуда. а чтоб поступить на фак налоговой милиции нужно - 80 000 грн, на другие - 30 000-50 000. есть у вас мозги или нет - не имеет никакого значения! а в етом году и стипендии срезают - каждую неделю какие-то банкеты, приезжают "шишки" - вот и деньги все пропили. я отличник, все учу, а стипендии лиш у тех, у кого в универе родители работают! 3 года коту под хвост. очень обидно. Нет, материальная база сдесь - супер. вот только кроме нее больше ничего хорошего и нет. Поступайте ребята в нугнсу. я ведь не один такой идиот.

Наталка, 03.03.2011, 21:55

Навчаюся в університеті на п"ятому курсі на факультеті оподаткування, хочу сказати, студент-заочник майже весь курс проходить сам, але без допомоги викладачів ви нічого самі зрозуміти не зможете. не знаю кому ви даєте хабарі - за п"ять років мені не довелося давати хабар ніразу! дуже хочеться, щоб ті хто іде туди вчитися - хотів вчитися, а не просто ішов відносити гроші зароблені чесною працею їх батьків. тому - кому потрібні знання приходьте ви тут їх знайдете, а кому ні - то шукайте і на далі пристижних ВУЗів.

Алена, 25.02.2011, 22:23

Офигенный универ)))

Любаша, 22.02.2011, 15:11

Отличный Университет

Студент, 21.02.2011, 16:42

Обращаюсь к выпускникам!После оканчания,кого запросто взяли на работу с дипломом от НУГСУ,без связей?Где работаете,каков Ваш ежемесячный доход?Спасибо!

Артем, 18.01.2011, 22:54

Хто вчиться -- майже ніде проблем не матиме у НУДПСУ. Сам навчаюся у магістратурі, тому знаю. Платити найчастіше необхідно при ДЕКах і при вступі до магістратури! Крім цього, жодної копійки я ніде не витратив! Так що нема чого писати про корупцію і інші нісенітниці! Отримання знань -- це особиста справа кожного студента, так що немає чого розхвалювати столичні ВНЗ, вони нічим не кращі. Якщо ти учитися не хочеш або не можеш -- готуй гроші, незалежно від місця навчання!

Лера, 16.01.2011, 13:13

самый-самый лучший универ!!!

Марина, 13.01.2011, 20:30

Не хочу слухати про корупцію університета! Хто хоче вчити , той учиться. Хто хоче платити, платить! Так було завжди. А університет неперевершений, як ззовні, так із середини! Дає хорошу, престижну освіту! Сама маю на меті вступити до цього університету на факультет податкової міліції...

Лена, 12.01.2011, 17:27

Університет - класний!!!!!!!!!!!!!!! Ті, хто оцінюють в одну зірочку і кажуть, що беруть хабарі, а скажіть мені, де їх не беруть???????? Знання - нульові??? А Ви, Бачу хочете, щоб їх Вам в голову прямо вбивали??? Не спіть на парах!!!!

Влад, 20.12.2010, 23:04

Університет на вигляд не поганий,але в середині це щось...дуже багато викладачів беруть хабарі,та сам ректор на цьому підробляє...не бачу нічого гарного в цьому університеті крім зовнішнього вигляду..

Віктор, 19.12.2010, 21:54

Кльовий універ...

я, 19.12.2010, 20:02

після цього вузу на роботу не беруть практично ніде перевірено ав вузі взяток не беруть правда

Лилия, 19.12.2010, 12:57

Отличный Университет.

Лена, 17.12.2010, 19:39

Сааамый лучший Универ в мире!!! ЛЮБЛЮ ЕГО!!!!

студентка), 12.12.2010, 18:58

Как нехотелось сюда поступать, а теперь не могу без ирпеня и даже не хочу дуать о том что через пару лет меня тут не будет))

олег, 09.12.2010, 13:06

Найкорупційніший ВУЗ України

Тоша, 08.12.2010, 12:30

В глубокой печали от такого количества грамматических ошибок в отзывах студентов о таком(!) высшем научном заведениии таких(!) преподавателях этого ВНЗ. Господа преподаватели! Тушите свет! Например: пристижный, лутшая, уневеров, оттачивает харизму(!), соеденяет сердца!, ненадо, Оксворді, лутчего уневера, Не плохой университет....... и так далее.......

Володя, 29.11.2010, 21:46

Баскетболу нема!!!

Эстебан, 29.11.2010, 19:19

Дуже добра їдальня, якби ще не таргани було б зовсім класно! І 1500 - 2500 за сессію це не гроші! Вступити також фігня 40-80тис. грн. Сам вчусь і всіх запрошую!!!

ден, 29.11.2010, 17:06

супер

Даниил, 29.11.2010, 16:56

Хороший университет и пристижный

Настена, 21.11.2010, 13:19

Мне нравится!!!!!!!!!!!

вікуся, 11.11.2010, 13:58

суперрр!!!!!!!!!!!!!!!!!Мені дуже подобається!!!

Костян, 11.11.2010, 12:57

Плавали знаем Ничего хорошего в нем нет

ЮРА, 09.11.2010, 18:20

супер

юля, 08.11.2010, 11:33

самый лучший универ!

Юлічка, 22.10.2010, 23:19

Накращий університет!!!! Я рада що навчаюся саме в ньому!!!!

Женя, 20.10.2010, 18:42

Клас

Жека, 15.10.2010, 12:21

Есть только один универ где не берут даже цветов,не то что взяток!Это Киевский международный Универ(КиМУ). Только международное право там 44 тис.грн в год...Поступайте если не хотите взятки платить... Сейчас с любого университета не хотят брать специалистов.... Потому что они приходят полностью "зелёные". Пусть и теоретическая база хорошая,но практике полный ноль.А если и берут то только за деньги, или за связи...

=Ксюшка=, 08.10.2010, 22:18

Просто мечтаю здесь учится!!!!!!!!!!! Красивый университет. А на счет взяток - то покажите хоть один ВНЗ, где их не берут! Сейчас жизнь такая!

Марина, 08.10.2010, 20:47

Дуже гарно!!!

Лиличка, 04.10.2010, 20:27

Самый лучший университет!!!

ВАСЯ, 30.09.2010, 18:41

не Университет, а бизнесцентр ректора.

Алёнка, 26.09.2010, 19:47

После 11 класса хочу поступить именно в эту Академию!!!Ура!

Алексей, 21.09.2010, 18:43

Полная ерунда

Наташа, 17.09.2010, 23:18

наш університет найкращий !!!

Инна, 06.09.2010, 21:13

академія нас навчає.... ех! люблю свой универ)))))))))))))

Tax, 19.08.2010, 17:46

Весомое учебное заведение. Даёт хороший диплом.

Аня, 18.08.2010, 11:55

я здесь училась.похоже было на школу.не знаю как сейчас.слишком много в нашей стране налоговиков,юристов,экономистов.другие,не такие престижные профессии, тоже важны

Абдулрахман, 15.08.2010, 15:01

хаха)) такие коменты всцачные) покажите мне один универ где не берут взятки..... и светлое будущее только те у кого родители имеют деньги) всем остальным можно россчитывать на 2000 макс 3000 грн в месяц и то при хороших условиях)

Вова, 10.08.2010, 22:31

Дуже ХОРОШЕ!!!

Ксюха, 10.08.2010, 18:54

super!!!!!!!! Лучший универ.

Христя, 18.07.2010, 17:10

най_най_найкращий

Танечка, 18.07.2010, 11:01

Заклад заслуговує високої оцінки!!!Все на вісокому рівні. Люблю НУДПСУ.

Дана, 18.07.2010, 09:54

Вуз просто клас, Я хочу там вчитись...

Елена, 06.07.2010, 20:36

один из самых лучших уневеров в Украине!!!

Павло, 30.06.2010, 17:58

Універ класний але малий вибір.

КАТЕРИНА, 25.06.2010, 23:23

Ребята, наша академия лутшая в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в академии невероятная атмосфера взаимопонимания, доброты и уважения.здесь работают лутшие преподаватели украины!

Александра, 24.06.2010, 00:15

Я на першому курсі і мені подобається. Нікому я не заплатила навіть однієї гривні( хабаря), звичайно якщо не знають таблиці множення то тоді зелені папірці виступають у ролі знань. Тому, на мою думку, хабарі тількі для повних ідіотів, які нічого не тямлять , а розраховують лише на гроші!!! Самі винні!!! Виправляйтесь дурники!!;))))))))))))

Маргарита, 22.06.2010, 10:41

Ребята,не мечтайте! Лучший ВУЗ в Украине на сегоднешний день...это ОНЮА По этому ваша ДПУ - В пролете!!!!

Ксения, 07.06.2010, 10:32

В Академии нужно не только учиться, но и жить! Люди, атмосфера, природа, если ты открыт душой, подарят незабываемые годы - студенческие годы! Академия дарит друзей, формирует твой характер, оттачивает харизму, открывает талант, решает судьбу, соеденяет сердца! Отдаленность от шумного Киева дает возможность настоящего отдыха от суеты, спешки, и, самое, главное, не позволит тебе остаться незамеченым! Ну и на последок, - когда годы учебы подходят к завершению, так провожать как Академия не может ни один ВУЗ, каждый листок ЕЕ многолетних дубов шепчет: "Счастливого пути!"

студент, 05.06.2010, 13:23

ужасный университет. толковых преподавателей единицы взятки берут 99% охоту учиться отбивают моменально тем кто пишет что было бы желание учиться - так может вообще надо поступать куда-нить в селе и ходить в библитеку-интернет? чему может научить человек, думающий только о том сколько он огребет на очередной сессии? из хорошего - действительно красивые корпуса с хорошим ремонтом, природа опять же..

alex, 04.06.2010, 13:07

the best...

КсеніА, 31.05.2010, 19:57

Університететське містечко вражає! Природа, чисте повітря... Щодо викладачів, то 50 на 50: є і класні, які дійсно дають знання, є і такі, що тільки беруть ;). Зараз закінчую 5 курс юрфаку, тому можу з впевненістю сказати - навчаєшся- тобі легко, а ні - відкривай гаманець. Тому вирішувати вам. ;)))

Алёнка, 30.05.2010, 15:46

супер

оленька, 21.05.2010, 23:28

ну вот я лично хочу поступить на 5 курс в этот университет и я думаю что он классный... не смотря на то , некоторые люди пишут о том . что там берут взятки..... ну видимо они их сами и давали так что как говориться суди сам по себе....

Ирина, 21.05.2010, 22:03

вуз - СУПЕР!!!!поступили по ЗНО,никому ничего не платили.А кому денег девать некуда,так таких и в Шевченка,и в Могилянке предостаточно!Хочешь учиться - будешь,а если нет,то ненадо пенять на зеркало

Дарья, 14.05.2010, 10:26

Шикарный ВУЗ!!! ни разу не пожалела о том, что сюда поступила!! сама учусь с удовольствием, еще и всех друзей-знакомых зазываю))

Юлия, 12.04.2010, 13:59

Есть две категории студентов - одни учатся для себя, другие для получения диплома. ВУЗ нормальный, есть на много хуже. Сама училась на заочке, 2-е высшее получала. (т.ч. есть с чем сравнить - 1-е стационар крупного ВУЗа). А работодатели сейчас переборчивые - им есть из кого выбрать, специалистов хороших достаточно. Самое главное какую ты сам себе цель ставишь, для чего (кого) учишься. Удачи всем выпускникам и абитуриетам!!!

мент, 09.04.2010, 16:13

Поганый ВУЗ для сынков мажоров и толстосумов! За 5 лет из 15 знакомых выпускников толковый был только 1! Остальные - бестолочи и маменькины (папенькины) сынки (дочки), которым родители купили светлое будущее до пенсии!!! Недаром в Киеве висят объявления: "Выпускникам НУГНСУ не обращаться!"

Юзер, 07.04.2010, 20:11

Все восхищённые возгласы о том, как здесь здорово учиться - заказная лажа! Из хорошего - только отличная инфраструктура. А квалифицированных преподавателей - единицы.

Тетяна, 07.04.2010, 19:54

Університет просто чудовий. Хто хоче вчитися, той буде, а хто ні - тому і в Оксворді буде тісно. Сама навчаюся. і всіх запрошую!

Тетяна, 07.04.2010, 19:43

Університет просто чудовий. Хто хоче вчитися, той буде, а хто ні - тому і в Оксворді буде тісно. Сама навчаюся. і всіх запрошую!

віта, 01.04.2010, 19:45

супер!!!!!!!!!

дінара, 01.04.2010, 19:43

я вже на четвертому курсі і хочу вам сказати, що не знаю як тут опинилася. і щоб з вами такого не було, не поступайте сюди, якщо хочете вчитися, а якщо просто погуляти, то ласкаво просимо, гульня гарантована.

Анна, 27.03.2010, 01:14

найкращий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Олег, 26.03.2010, 21:44

Скажу так, НУДПСУ рай для всех (ботанам просто царство;для шаровиков, роспездяев, и тому подобных просто лутчего уневера не найдешь, поверте я сам на 4 курсе, книгу открывал только когда списывал а конспекта на 3,4 курсе вообще не вел)

лешка, 26.03.2010, 15:32

без денег ты в этом вузе пустое место. напрямую в приемной комиссии говорят, что если нет денег, то нет ни одного шанса поступить. вот так вот(((

Святик, 24.03.2010, 18:53

Суперский вуз

Катюша, 22.03.2010, 19:50

Лично я закончила этот университет с красным дипломом. ВЗЯТОК НИ РАЗУ НИКОМУ НЕ ДАВАЛА!!!!!!! И сейчас работаю в МИДе..... Так что поступайте и ни о чём не задумывайтесь!)))))))

Олександр, 22.03.2010, 16:20

Людина сама здобувае знання!І немае різниці який навчальний заклад ти закінчив- головне результат- те що ти там отримав, а це впершу чергу залежить від тебе самого!!!!Не шукай причини- шукай шляхи вирішення.ВНЗ- це тільки інструмент для досягнення мети, а все решта залежить від тебе!!!!!!!!!Шкода, що багато молодих талановитих особистостей не вступають до ВНЗ.......Це є проблемою...Яку треба вирішувати!А диплом то квиток в життя....НУДПСУ має всі підстави називатися кузнею висококваліфікованих спеціалістів пристосованих до суворої реальності сьогодення!

Катюшка, 21.03.2010, 19:09

Не очень хорош. Да,красиво!Но знания нулевые.Потому наверно специалистов не хотят брать на работу в Киеве,как только слышат это название.Среди преподавателей единицы только не берут денег.А так все взяточники.У нас в группе девочка выпускается с красным дипломом,а сама даже таблицу умножения не знает))))Вот и судите! кому как!!!!!!! Я закончила этот Университет с красным дипломом ни разу никому не давала взяток!!!!!!!!! на данный момент работаю в МИДе!!!!!!!!!!!

Діма, 21.03.2010, 16:38

Як що ти сам вчишся тут, то ніколи не виникатиме потреби платити виклдачам при здачі сесій. Відносно працевлаштування, то можу сказати що назва ВУЗу на дипломі хоч і має роль але не вирішальну, все залежить від самого себе і від фортуни ... Розташування унів-ту відмінне, навколо чудова природа, нема столичної "метушні". Однозначно створені усі умови для отримання високих знань при наявності відповідного бажання з боку студентів !!! Дуже насичене творче життя учасників Культурно-мистецького центру "Сузіря", що дає незабутні враження від проведених років навчання у цьому ВУЗі !!!!!!!!!!!!!!

Люда, 19.03.2010, 08:44

Не очень хорош. Да,красиво!Но знания нулевые.Потому наверно специалистов не хотят брать на работу в Киеве,как только слышат это название.Среди преподавателей единицы только не берут денег.А так все взяточники.У нас в группе девочка выпускается с красным дипломом,а сама даже таблицу умножения не знает))))Вот и судите!

Валюшка...))), 17.03.2010, 14:43

Я не знаю какой он..... Но по розказам не плохой..... И не против бы там учится...)))

Лилия, 15.03.2010, 17:59

лучший университет в Украине. Знания даются на наивысшем уровне. Ректор очень много делает для университета. очень классно!

Михаил, 11.03.2010, 15:25

класний, але в Украине не буваэ видминих ВНЗ!!!

іра, 02.03.2010, 21:34

класно

Вiкторiя, 26.02.2010, 14:13

Найкращий Унiверситет в Українi)

Віта, 16.02.2010, 14:39

Я дуже рада що поступила в цей університет!!!!!!Тут дуже класно!!!!

андрій, 15.02.2010, 19:57

Дуже класно! Супер! Це моя мрія!

МАРГАРИТА, 04.02.2010, 15:46

Академия-это моя мечта.В ней учатся мои друзья и рассказывали как там интересно.Я надеюсь поступить туда после одиннадцатого класса, но хочу после девятого. Это так классно, надеюсь возьмут.

Димон, 03.02.2010, 20:45

Этот ВУЗ-моя мечта!

Ксюня, 01.02.2010, 14:39

Найкращий вуз.Я його закінчила і усім раджу.

саня штовба, 28.01.2010, 12:54

самий найкращий университет

Наталка, 26.01.2010, 18:31

Мені дуже подобається університет я на четвертому курсі. І дуже хочу щоб туди вступали мої діти. Я просто у захваті.

Катюшка, 21.01.2010, 15:20

Я очень люблю свой универ))))Поступайте сюда не пожелеете)))

Наташа Тригуб, 18.01.2010, 16:24

Отлічний унуверситет.

Тёма, 12.01.2010, 18:46

СУПЕРРР,,

Серега, 12.01.2010, 13:57

По рассказам классный универ!!!

Ксюша, 28.12.2009, 16:33

Наш ВУЗ - самый лучший!!!!!!!!!

неизвемсность, 24.12.2009, 22:05

Я на пятом курсе и хочу сказать не думайте даже поступать!!!!!!!!!!!!!!

Мирослава, 22.12.2009, 13:16

Високий рівень знань. Але чому наша податкова цього не цінить і нехоче брати своїх спеціалістів на роботу????

САША, 18.12.2009, 18:46

Супер

Арсен Крым, 15.12.2009, 13:45

Мне давно нравится этот университет!!!Я хочу в него поступить, на факультет налоговой милиции!!!Универ - Клас-с-с

АНТОН, 14.12.2009, 22:18

СУПЕР

Яна, 11.12.2009, 20:36

Самый лучший университет Украины!!!Очень много перспектив в сфере науки и собственной реализации!КМЦ Сузирье-это вообще супер!!! МЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

Сергей, 11.12.2009, 15:41

норма!!!!!!

ТАНЯ, 20.11.2009, 08:36

Я вже закінчила, але дуже сумую за Академією, я хочу щоб мії діти там теж началися, це просто супер, не пошкодуєте

Каріна, 17.11.2009, 23:09

Я хочу тут навчатись!!!!!!

Ирина, 11.11.2009, 12:15

Я очень хотела здесь учится и добилась этого.... Пусть даже не сразу после школы... Уже на третьем курсе... Ура!!!

лена, 06.11.2009, 19:06

универ просто замечательній, а общество - супер!!!

НАТАША, 12.10.2009, 20:52

Я вважаю,що це найкращий інститут в Україні,який відкривае перед нами дуже багато можливостей у навчанні та роботі.

Вікуля, 06.10.2009, 19:59

Боже, як я хочу тут навчатись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Юрий, 14.09.2009, 20:27

вражає

НАталья, 14.09.2009, 13:50

Я уже закончила академию. Все 5 леь прошли как миг, для себя получила очень много как в своей специальности, так и для жизни. Факультет Учетно-экономический самый крутой! И работают там самые лучшие преподаватели! Все супер! Ребята, не пожалеете! Говорю от чистого сердца. Очень скучаю за всеми!!!!

Любовь, 14.09.2009, 13:41

Просто супер

Вова, 13.09.2009, 11:47

За допомогою цього університету ми можемо здійснити багато своїх мрій)))!.....

Тросік, 11.09.2009, 10:44

Університет яскравий, дає широкі можливості реалізації можливих бажань

Таня, 06.09.2009, 11:28

Не плохой университет! Очень красивый!!! Очень много возможностей в сфере творчества и науки!!!

Таня, 02.09.2009, 08:04

Класний вуз! Таких мало в Україні! А яка краса, коли війдешь!

Елена, 31.08.2009, 13:33

Любимая Академия!

Света, 24.08.2009, 12:15

Найкраща академія в Україні!!!!

катя, 23.08.2009, 16:57

бомба

Марина, 18.08.2009, 11:55

Супер

Юля, 16.08.2009, 22:19

Супер

ніна, 15.08.2009, 08:37

єрунда

Саша, 14.08.2009, 15:47

не очень)))

Александр, 06.08.2009, 01:03

ОТЛИЧНЬІЙ УНИВЕР!!!!

РОС, 28.07.2009, 20:12

ОТЛИЧНО мне нравитса

Віктор, 30.06.2009, 16:58

Найкращий ВНЗ України!


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Ірпені, а також коледжі в Ірпені, курси в Ірпені, репетитори в Ірпені, робота в Ірпені