Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ)

Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ)
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 2016 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом Державного Зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5000
студентів
360
викладачів
158
кандидатів
наук
40
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет судноводіння.
 • Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорту.
 • Факультет управління і технологій.
 • Юридичний факультет.
 • Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць.
 • Факультет управління залізничним транспортом.
 • Дунайський інститут морського та річного транспорту.

Абітурієнтам

Консультації з питань вступу до Державного університету інфраструктури та технологій ви можете отримати в приймальній комісії за телефонами:

Прийом документів для вступу до Державного університету інфраструктури та технологій здійснюється відбірковими комісіями за адресами:

Графік роботи:

 • пн. — пт. з 9:00 до 18:00;
 • сб. з 10:00 до 13:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • нд. — вихідний.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:

 • 053 Психологія.
 • 101 Екологія.
 • 113 Прикладна математика.
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 • 271 Річковий та морський транспорт.

для здобуття ОС «молодший бакалавр» та ОС «магістр»:

 • 271 Річковий та морський транспорт.

Відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту:

 • м. Київ, вул. Івана Огієнкa, буд. 19.

Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць:

Факультет управління залізничним транспортом:

Графік роботи:

 • пн. пт. з 8:00 до 17:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:
101 Екологія:

 • ОПП Екологія транспортної інфраструктури.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

 • ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • ОПП Комп'ютерні технології та системи штучного інтелекту.

273 Залізничний транспорт:

 • ОПП Вагони та вагонне господарство;
 • ОПП Локомотиви і локомотивне господарство;
 • ОПП Залізничні споруди і колійне господарство;
 • ОПП Управління інфраструктурою колійного господарства;
 • ОПП Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті.

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Для здобуття ОС «магістр»:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

 • ОПП Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи;
 • ОПП Автоматизовані системи технологічного зв’язку.

273 Залізничний транспорт:

 • ОПП Вагони та вагонне господарство;
 • ОПП Локомотиви і локомотивне господарство;
 • ОПП Залізничні споруди і колійне господарство.

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Відбіркова комісія Інституту управління, технологій та права:

Графік роботи:

 • пн. — пт. з 8:00 до 17:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. — вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:
022 Дизайн.
051 Економіка.
071 Облік і оподаткування.
072 Фінанси, банківська справа та страхування.
073 Менеджмент:

 • ОПП Транспортний менеджмент;
 • ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • ОПП Логістика.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
075 Маркетинг.
121 Інженерія програмного забезпечення.
122 Комп’ютерні науки.
275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті).
292 Міжнародні економічні відносини.

Для здобуття ОС «магістр»:
051 Економіка.
071 Облік і оподаткування.
072 Фінанси, банківська справа та страхування.
073 Менеджмент:

 • ОПП Менеджмент організацій та адміністрування;
 • ОПП Бізнес-логістика;
 • ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • ОПП Бізнес-адміністрування.

121 Інженерія програмного забезпечення.
281 Публічне управління та адміністрування.

Прийом документів для вступу за спеціальністю:
для здобуття ОС «бакалавр»:
081 Право.

Для здобуття ОС «магістр»:
081 Право.

Відбіркова комісія Дунайського факультету морського та річкового транспорту:

Графік роботи:

 • пн. — пт. з 9:00 до 18:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. — вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальністю:
для здобуття ОС «бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт.

Відбіркова комісія Коледжу морського та річкового флоту:

Графік роботи:

 • пн. пт. з 9:00 до 18:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт.
081 Право.
121 Інженерія програмного забезпечення.
275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті).
Відбіркова комісія Київського транспортно-технологічного коледжу:

Графік роботи:

 • пн. — пт. з 9:00 до 18:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. — вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
133 Галузеве машинобудування.
184 Гірництво.
192 Будівництво та цивільна інженерія.
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Відбіркова комісія Кілійського транспортного коледжу:

Графік роботи:

 • пн.  — пт. з 9:00 до 18:00;
 • перерва з 13:00 до 14:00;
 • сб., нд. — вихідні.

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт.
073 Менеджмент.

Про ЗВО/ВНЗ

Державний університет інфраструктури та технологій — молодий та, одночасно, один із найстарішихнавчальних закладів м. Києва. Він був створений на підставі розпорядження Уряду України 29 лютого 2016 р. шляхом злиття двох столичних вишів — Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту, кожен із яких має схожу, але власну ґенезу. Історичний шлях становлення цих ВНЗ віддзеркалює історію водного та залізничного транспорту, що завжди потребував кваліфікованих фахівців для свого будівництва, розвитку, технічного переоснащення. З’явившись на початку ХХ століття, попередники цих ВНЗ навіть у буремні роки революції та двох світових воєн не припиняли підготовку спеціалістів транспортної інфраструктури України.

Першою кузнею кадрів для залізничного транспорту у Києві на рубежі ХІХ-ХХ століть став Київський політехнічний та Київський комерційний інститути. Цікавим і симптоматичним є той факт, що з 1922 р. у складі КПІ існував факультет інженерів шляхів сполучення, що готував фахівців для сухопутного та водного транспорту, а у створеному Інституті шляхів сполучення функціонували факультети з підготовки спеціалістів як для залізниць, так і для водних шляхів. Зрештою, у 1930 р. був утворений Київський залізничний інститут, який у 1934 р. ввійшов до складу Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. Завершальний етап фундації ВНЗ залізничного транспорту у Києві відбувся в роки незалежності України. Київський філіал Харківської державної академії залізничного транспорту у 1995 р. спочатку став Київським інститутом залізничного транспорту, а у 2001 р. отримав статус самостійного університету. З 2007 по 2016 р.р. він носив назву Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ).

Воднотранспортний профіль сучасний ВНЗ веде свій родовід з 1912 року — з часу заснування в м. Києві на кошти Спілки судноплавства Київського річкового училища першого розряду Міністерства шляхів сполучення Російської імперії. Училище почалось із невеличкої бібліотеки, трьох макетів річкових суден, макету парової машини та чотирьох десятків парт. У повоєнний час у Києві відкрився факультет Ленінградського інституту водного транспорту для підготовки спеціалістів-водників вищої кваліфікації, що пізніше став Інститутом водного транспорту Одеської морської академії. Завершився ж процес фундації ВНЗ водного транспорту також після здобуття незалежності України, коли на базі Київського річкового училища, Інституту водного транспорту та Суднобудівного технікуму у 1998 р. був організований самостійний вищий навчальний заклад — Київська державна академія водного транспорту (КДАВТ), якій у 2003 р. було присвоєне ім’я видатного українського гетьмана-флотоводця Петра Конашевича-Сагайдачного.

Протягом більше ста років та в непростих умовах відбувалось накопичення потенціалу для сучасного Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ), набувалась матеріально-технічна база, формувались покоління викладацького складу, акумулювався досвід навчальної роботи. Зараз до структури університету входять чотири інститути, що об’єднують шість факультетів, ще один факультет знаходиться у м. Ізмаїл Одеської області, два коледжі (один — у м. Києві та один — у м. Кілії Одеської області), Київський тренажерний центр підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів водного транспорту. Сьогодні матеріальна база та інфраструктура університету дозволяє успішно вести не тільки навчальний процес та науково-дослідну роботу, а й вирішувати соціальні проблеми: забезпечувати житлом іногородніх студентів, проводити лікування і оздоровлення, підвищувати майстерність спортсменів. Збірні команди університету з баскетболу, плавання та легкої атлетики уже протягом багатьох років займають перші та призові місця на чемпіонатах м. Києва та універсіадах. Добру фізичну форму та ігрову майстерність студентам можна підтримувати в спортзалі, тренажерному залі та на стадіоні «Спартак». Свої художні здібності студенти мають змогу проявити і вдосконалити в самодіяльних творчих об’єднаннях Центру культури і мистецтв, зокрема — народному театру-студії «Райдо».

В універcитеті створeний цeнтр довузівcької підготoвки абітуpієнтів, діє влаcна аcпірантура і докторантуpа, спeціалізовані вчeні рaди пo захиcту диcертацій, є мoжливість отpимати дpугу вищу оcвіту.

https://youtu.be/ytm1CN0fv5M
https://youtu.be/NhkZJc-S0iw
https://youtu.be/1CyIR4ff1kU


Відгуки

34
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчалась за спеціальністю "Облік та аудит", здобувши ступені бакалавр та магістр. За усі роки навчання були лише позитивні враження від усіх викладачів, які завжди готові прийти на допомогу якщо щось незрозуміло. Усі викладачі кафедри обліку дуже цікаво та доступно викладають матеріал, показуючи усе на реальних прикладах. Пощастило навчатись до початку усіх карантинів - тому студентське життя було наповнене підготовками до різноманітних конкурсів, концертів та заходів.

,

За ці роки ДУІТ став рідною домівкою. Я навчалася чотири роки за спеціальністю Економіка. Зажди з задоволенням з одногрупниками згадуємо, як готувалися до всіляких конкурсів, традиційну прогулянку по Дніпру 1-го вересня та інші заходи, зустрічі та свята. У цьому році я навчаюся у магістратурі на факультеті управління і технологій. Незважаючи на тяжкий період в країні, життя університету продовжується. Зараз, під керівництвом Творонович Вікторії Ігорівни, ми проводимо підготовку до Міжнародного конкурсу Institute Research Challenge, який проводить асоціація інвестиційних аналітиків CFA Society Ukraine. Дуже дякую за цікавий досвід!

,

Навчаюся на 2 курсі маркетингу . З першого курсу задоволена викладачами , навчальною програмою, атмосферою. Усі високо кваліфіковані та завжди підтримають та зроблять все для твого розуміння навчального матеріалу та здобуття оцінок. З моменту початку навчання не жаліла про своє рішення обрати саме цей заклад .

,

Я навчаюся на 2-му курсі ФУТ. Зпочатку карантин, потім війна не дають можливості повноцінно відчути студентське життя. Але, завдяки супроводу викладачів, все одно, відчуваєш підтримку. Міжнародний конкурс реклами у минулому році об’єднав нас. Дуже дякуємо нашій кафедрі економіки, маркетингу та бізнес адміністрування за організацію онлайн зустрічей з нашими однокурсниками і з перспективними організаціями щодо проходження практики та працевлаштування в перспективі. Зараз з іншими студентами факультету ми беремо участь у Всеукраїнському конкурсі «Етичні і професійні стандарти».

,

Закінчив рік тому. Отримав другу вищу освіту за спеціальністю Економіка. Дякую свому науковому керівнику Яновській Вікторії Петрівні. Кожна лекція цікава і актуальна.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві