Державний університет інфраструктури та технологій

Державний університет інфраструктури та технологійvip


 • Київ · вул. Кирилівська, 9
 • (044) 463-74-70
  (067) 433-72-33
 • duit.kyiv@ukr.net
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 2016 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом державного зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5000
студентів
360
викладачів
158
кандидатів
наук
40
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет судноводіння;
 • Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорту;
 • Факультет управління і технологій;
 • Юридичний факультет;
 • Факультет інфраструктури і рухомого складу залізниць;
 • Факультет управління залізничним транспортом;
 • Дунайський інститут морського та річного транспорту.

Абітурієнтам

Консультації з питань вступу до Державного університету інфраструктури та технологій ви можете отримати в приймальній комісії за телефонами:

[відкрити контакти](044) 353-17-83, [відкрити контакти]+38 (068) 002-33-86
пн пт з 9:00 до 18:00
Прийом документів для вступу до Державного університету інфраструктури та технологій здійснюється відбірковими комісіями за адресами:

Відбіркова комісія Київського інституту водного транспорту
ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9 / вул. Щекавицька, буд. 3/9,
тел. [відкрити контакти](044) 353-17-83, [відкрити контакти]+38 (068) 002-33-86
Графік роботи:
пн пт з 9:00 до 18:00
сб. з 10:00 до 13:00
перерва з 13:00 до 14:00
нд. вихідний

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:

 • 053 Психологія
 • 101 Екологія
 • 113 Прикладна математика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 271 Річковий та морський транспорт

для здобуття ОС «молодший бакалавр» та ОС «магістр»:

 • 271 Річковий та морський транспорт

Відбіркова комісія Київського інституту залізничного транспорту (КІЗТ)
м. Київ, вул. Івана Огієнкa, буд. 19
Факультет інфраструктури та рухомого складу залізниць (ІРСЗ)
тел. [відкрити контакти]+38 (099) 360-23-14, e-mail: [відкрити контакти]vpk_irsz@gsuite.duit.edu.ua
Факультет управління залізничним транспортом (УЗТ)
тел. [відкрити контакти]+38 (097) 550-78-33, e-mail: [відкрити контакти]vpk_uzt@gsuite.duit.edu.ua
Графік роботи:
пн пт з 8:00 до 17:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні
Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:
101 Екологія

 • ОПП Екологія транспортної інфраструктури

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

 • ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • ОПП Комп'ютерні технології та системи штучного інтелекту

273 Залізничний транспорт:

 • ОПП Вагони та вагонне господарство
 • ОПП Локомотиви і локомотивне господарство
 • ОПП Залізничні споруди і колійне господарство
 • ОПП Управління інфраструктурою колійного господарства
 • ОПП Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

для здобуття ОС «магістр»:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

 • ОПП Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи
 • ОПП Автоматизовані системи технологічного зв’язку

273 Залізничний транспорт:

 • ОПП Вагони та вагонне господарство
 • ОПП Локомотиви і локомотивне господарство
 • ОПП Залізничні споруди і колійне господарство

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Відбіркова комісія Інституту управління, технологій та права (ІУТП)
м. Київ, вул. Івана Огієнкa, буд. 19
тел. [відкрити контакти]+38 (063) 601-88-93 (факультет управління і технологій)
Графік роботи:
пн пт з 8:00 до 17:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні
Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «бакалавр»:
022 Дизайн
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

 • ОПП Транспортний менеджмент
 • ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • ОПП Логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
075 Маркетинг
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
292 Міжнародні економічні відносини

для здобуття ОС «магістр»:
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

 • ОПП Менеджмент організацій та адміністрування
 • ОПП Бізнес-логістика
 • ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • ОПП Бізнес-адміністрування

121 Інженерія програмного забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування.
Прийом документів для вступу за спеціальністю:
для здобуття ОС «бакалавр»:
081 Право

для здобуття ОС «магістр»:
081 Право
Відбіркова комісія Дунайського факультету морського та річкового транспорту
м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, буд.7
тел. [відкрити контакти]+38 (068) 143-94-14
Графік роботи:
пн пт з 9:00 до 18:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні

Прийом документів для вступу за спеціальністю:
для здобуття ОС «бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт
Відбіркова комісія Коледжу морського та річкового флоту
м. Київ, проспект Героїв Сталінградa, буд. 2
тел. [відкрити контакти](044) 419-92-53
Графік роботи:
пн пт з 9:00 до 18:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт
081 Право
121 Інженерія програмного забезпечення
275.01 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)
Відбіркова комісія Київського транспортно-технологічного коледжу
м. Київ, вул. Вінницька, буд. 10,
тел. [відкрити контакти](044) 249-07-44, [відкрити контакти](044) 249-07-46, [відкрити контакти]+38 (096) 273-33-60
Графік роботи:
пн пт з 9:00 до 18:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
133 Галузеве машинобудування
184 Гірництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Відбіркова комісія Кілійського транспортного коледжу
м. Кілія, вул. Миру, 5, тел. [відкрити контакти](048-43) 4-10-20
Графік роботи:
пн пт з 9:00 до 18:00
перерва з 13:00 до 14:00
сб., нд. вихідні

Прийом документів для вступу за спеціальностями:
для здобуття ОС «фаховий молодший бакалавр»:
271 Річковий та морський транспорт
073 Менеджмент

Про ЗВО (вуз)

Державний університет інфраструктури та технологій молодий та, одночасно, один із найстарішихнавчальних закладів м. Києва. Він був створений на підставі розпорядження Уряду України 29 лютого 2016 р. шляхом злиття двох столичних вишів Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Державного економіко-технологічного університету транспорту, кожен із яких має схожу, але власну ґенезу. Історичний шлях становлення цих ВНЗ віддзеркалює історію водного та залізничного транспорту, що завжди потребував кваліфікованих фахівців для свого будівництва, розвитку, технічного переоснащення. З’явившись на початку ХХ століття, попередники цих ВНЗ навіть у буремні роки революції та двох світових воєн не припиняли підготовку спеціалістів транспортної інфраструктури України.

Першою кузнею кадрів для залізничного транспорту у Києві на рубежі ХІХ-ХХ століть став Київський політехнічний та Київський комерційний інститути. Цікавим і симптоматичним є той факт, що з 1922 р. у складі КПІ існував факультет інженерів шляхів сполучення, що готував фахівців для сухопутного та водного транспорту, а у створеному Інституті шляхів сполучення функціонували факультети з підготовки спеціалістів як для залізниць, так і для водних шляхів. Зрештою, у 1930 р. був утворений Київський залізничний інститут, який у 1934 р. ввійшов до складу Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. Завершальний етап фундації ВНЗ залізничного транспорту у Києві відбувся в роки незалежності України. Київський філіал Харківської державної академії залізничного транспорту у 1995 р. спочатку став Київським інститутом залізничного транспорту, а у 2001 р. отримав статус самостійного університету. З 2007 по 2016 р.р. він носив назву Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ).

Воднотранспортний профіль сучасний ВНЗ веде свій родовід з 1912 року з часу заснування в м. Києві на кошти Спілки судноплавства Київського річкового училища першого розряду Міністерства шляхів сполучення Російської імперії. Училище почалось із невеличкої бібліотеки, трьох макетів річкових суден, макету парової машини та чотирьох десятків парт. У повоєнний час у Києві відкрився факультет Ленінградського інституту водного транспорту для підготовки спеціалістів-водників вищої кваліфікації, що пізніше став Інститутом водного транспорту Одеської морської академії. Завершився ж процес фундації ВНЗ водного транспорту також після здобуття незалежності України, коли на базі Київського річкового училища, Інституту водного транспорту та Суднобудівного технікуму у 1998 р. був організований самостійний вищий навчальний заклад Київська державна академія водного транспорту (КДАВТ), якій у 2003 р. було присвоєне ім’я видатного українського гетьмана-флотоводця Петра Конашевича-Сагайдачного.

Протягом більше ста років та в непростих умовах відбувалось накопичення потенціалу для сучасного Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ), набувалась матеріально-технічна база, формувались покоління викладацького складу, акумулювався досвід навчальної роботи. Зараз до структури університету входять чотири інститути, що об’єднують шість факультетів, ще один факультет знаходиться у м. Ізмаїл Одеської області, два коледжі (один у м. Києві та один у м. Кілії Одеської області), Київський тренажерний центр підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів водного транспорту. Сьогодні матеріальна база та інфраструктура університету дозволяє успішно вести не тільки навчальний процес та науково-дослідну роботу, а й вирішувати соціальні проблеми: забезпечувати житлом іногородніх студентів, проводити лікування і оздоровлення, підвищувати майстерність спортсменів. Збірні команди університету з баскетболу, плавання та легкої атлетики уже протягом багатьох років займають перші та призові місця на чемпіонатах м. Києва та універсіадах. Добру фізичну форму та ігрову майстерність студентам можна підтримувати в спортзалі, тренажерному залі та на стадіоні “Спартак”. Свої художні здібності студенти мають змогу проявити і вдосконалити в самодіяльних творчих об’єднаннях Центру культури і мистецтв, зокрема народному театру-студії “Райдо”.

В універcитеті створeний цeнтр довузівcької підготoвки абітуpієнтів, діє влаcна аcпірантура і докторантуpа, спeціалізовані вчeні рaди пo захиcту диcертацій, є мoжливість отpимати дpугу вищу оcвіту.

ttps://youtu.be/ytm1CN0fv5M
https://youtu.be/NhkZJc-S0iw
https://youtu.be/1CyIR4ff1kU


Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Отвратительна приемная комиссия, позвонила узнать информацию о притуплении на вопросы ответов не знают,грубят,трубку бросают .В легком шоке)Спрашиваю переключить на компетентных сотрудников, а они отвечают: мы не можем удовлетворить ваш запрос )Цирк!

,

Учусь на специальности Электрический Транспорт, при желании, можно учиться, взятки пока никто не требовал, в компьютерном классе стоят новые компьютеры, о поступлении сюда не жалею)

,

Видимо раньше был отдельно ДЕТУТ, так вот тем кто там собирается учиться. Корпуса действительно старые! Бюджетные общаги старые! В преподавательстком составе текучки кадров точно нет! Там самая стабильная стабильность. В целом, видимо на плохо финансируемых кафедрах самое риаритетное оборудование в стране, такое впечатление - что им выгодней будет брать плату за вход в "музей" чем учить кого-либо. Отдельно взятые помещения так вовсе на сарай смахивают (и это не производственные какие-нибудь). Для меня было шоком - это же пректически центр Киева. Сейчас вроде бы как универ занимается инфраструктурой и подобным, но вот что там делают "экономисты" которые достались "по наследстве" - для меня непонятно. Вот поэтому большие сомнения на счёт того, что такие "непрофильные" специальности вообще дадут хоть что-то в жизни. В целом - люди хорошие, правда вот есть исключения в виде "крайностей", не завидую сдающим философию - ведь вокруг именно этого предмета возвели стены этого универа...

,

Учусь на факультете управления и технологий, специальность Менеджмент. Ни разу не пожалел о своём выборе. Во-первых наш корпус находится в пяти минутах хотьбы от Южного ЖД вокзала Киева, а так как я с пригорода и мотаюсь на электричке, то это просто супер. И очень нравится атмосфера. У нас очень дружная группа, замдекана Наталья Александровна просто золотой человек, а завкафедры менеджмента Оксана Александровна просто проффесионал своего дела и на нужном месте. Так держать!

,

Навчаюсь на спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство" Все добре) Знання можна отримати,головне бажання) Викладачі хороші,добрі,допомагають.

,

Навчаюсь на факультеті інфраструктури та рухомого складу залізниці, а саме спеціальність автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологій, подобається навчатися, найкращий університет, найкращі виклалачі, рекомендую друзям і знайомим)))

,

Навчаюсь на спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство" В університеті можна отримати гарні знання. Хабарі ніхто не бере, все прекрасно здається своїми силами. З плюсів можна відмітити гарних викладачів (майже всі викладачі знають свою справу на 100%), непогану навчальну базу і на старших курсах можна поєднувати роботу та навчання. Звичайно є мінуси, а саме: деякі гуртожитки так собі, відсутність нормального спортзалу. А так все подобається, якщо хтось бажає стати залізничником, рекомендую вступати в цей вуз

,

Добрый день. Хотела бы сказать, что этот университет оставил после себя только хорошие воспоминания. Студенческая жизнь на высоком уровне, многое количество мероприятий проводиться студентами университета. Преподаватели – профессионалы своего дела.

,

Цікаво читати деякі коментарі. Я сам закінчив спеціальність КІКС у 2012 році. Під час навчання жодного разу з боку викладачів не було навіть натяку на якісь хабарі. І навіщо їх платити, якщо можна все і так здати? Зараз працюю в ГІОЦ УЗ. І тут працює багато випускників нашого університету. Заробітна плата дещо вища, ніж ви написали. Якщо ви хочете звязати своє життя з залізницею, то вибір має бути однозначно на користь нашого університету.

,

Получил магистра, а работу сложно найти т.к. университет не востребуван и систем образования... ее даженет . Готовят не понятно кого. Лучше остлужить и не тратить время зря. Общаги хлев, образование только бумажка, нагрузка по учебе 40%, преподователи толком ничего не знают, главное взятки и платить за контракт. На "укрзалізницию" не получиться даже устроиться, не говоря про зп 5000-6000 грн (в Киеве). Зачем нужен университет если ничего нет хорошого? Может стоит задуматься?

,

Все подобається . Вуз топ .

,

Навчаюсь уже 3 рік на факультеті Інфраструктури і рухомого складу залізниць. Навчатись подобається, сам навчальний процес проходить цікаво. Університет дає хороші технічні знання для комфортного працевлаштування на роботу. Рекомендую)

,

Вы хотите стать моряком? Тогда обходите этот ВУЗ! Я поступал в этот вуз более пяти лет назад и поступил на бюджет(тогда мест было много и поступить было несложно, со мной училось лишь пару контрактников). Я очень боялся вышек в Одессе и Херсоне, потому что был наслышан о коррупции в них, поэтому наметил эту академию для поступления. Решение было не самое лучшие. В плане возможностей для трудоустройства данный ВУЗ пасет задних. Понимайте, все крюинги находится в Одессе и Херсоне, а у них у большинства (95%) соглашения с местными академиями про устройство ИХ студентов, а не сторонних. Ты приходишь к ним в офис, а они говорят что с твоим учебным заведением не работают. То есть даже не проводят классическое собеседование. Как тогда устроится без связей и каких либо подвязок? Не понятно, хоть и ВУЗ подписал относительно недавно соглашение с хорошо компанией Columbia, но они берут 2-3 студентов с потока так что..

,

Учусь в данном университете и очень довольна! Декан юридического факультета очень хорошая женщина! Относятся ко всем с пониманием! Практически у каждого преподавателя есть практика в той сфере, дисциплину которую он преподаёт и это очень большой плюс! И администрация университета отлично относятся с студентам, если нужна помощь всегда помогут!

,

Прекрасный университет. Очень рада, что поступила именно в этот. Учусь сейчас на факультете управления и технологий. Преподаватели относятся с пониманием, всегда помогают. О взятках даже и речи не может идти. Нагрузка не большая. Цены за обучение лояльные. Общежитие хорошее, комнаты в хорошем состоянии. Мне все очень нравится!!! Благодарю Вас за хорошую атмосферу. Всем советую- поступайте , не пожалеете)

,

Непонятна сама идея оъединить железнодорожный и водный университеты. Зачем, скажите !!! Я сам закончил ДЕТУТ в 2011 году, специальность - СЦБ и связь, работаю на Киевском метрополитене. Был раньше неплохой, добротный технический вуз, подготовка - выше среднего. Запомнились с лучшей стороны преподаватели: Пасичник , Кулик, Аристов, декан Возненко. Общаги - не очень. Взяток я не давал, учился хорошо. Учебники все скачивали с интернета, лабораторная база - на среднем уровне. Найти раобту можно без проблем. Я еще работал на 2 - 3 курсе, преподы относились с пониманием.

,

Навчаюсь в цьому університеті, і хочу сказати, що дуже подобається))) Класні викладачі, добре вчать. За роки навчання в ньому все здавав сам, ні копійки непотратив. Тож невірте людям які пишуть, що викладачі беруть за екзамени чи курсові. Хочу відмітити саме кафедру тягового рухомого складу залізниць. Всі викладачі висококваліфіковані люди, більша кількість з них раніше працювала на підприємствах залізничного транспорту. Нежалію що поступив.

,

Якщо є бажання навчатися, то будеш навчатися без всіляких проблем. До студентів відношення хороше. Довго здавав фізику, але здав. Про гроші і розмови не було. Групи невеликі, навчатися можна

,

Навчався на факультеті інфраструктури і рухомого складу залізниць, спеціальність "Залізничні споруди та колійне господарство". За увесь час навчання жодного разу не довелося давати хабара. Якщо ти ходиш на пари та виконуєш поставлені задачі, то в тебе проблем не буде. Принаймні так було в моїй групі. Зараз працюю на залізниці, якістю навчання в університеті повністю задоволений.

,

Система взяток. Со студентов берут дань за сдачу дисциплин и т. д. Дошли уже до того, что берут плату от студентов интимными услугами (есть даже уголовное дело). Просто нагло вымогают деньги. Не рекомендую поступать в это учебное заведение - будете иметь большие проблемы!!! Пока обходите его стороной - может в дальнейшем что-то изменится в лучшую сторону....... Очень жаль, что Государственный университет инфраструктуры и технологий (ГУИТ) просто изгадили.

,

В этом университете неоправданно много нужно делать, для чего такая нагрузка для студентов и кого они готовят неизвесно. Не смотря на то что что я делала домашку, расчетки и курсовые, все 4 года я была тупой для всех преподавателей,, отношение преподавателей к студентам такое, будто студенты -это жалкие рабы, работают одни компенсаторы, которые между строк пытаются сказать :«да вы даже фикалии на железной дороге убирать не достойны». Со всех сторон идет агитация университета тем что после окончания Детута можно найти работу, только он такой эксклюзивный, а всяких юристов, экономистов, переводкивов и врачей полно и они не могут найти работу, так что поступайте в детут и вы точно найдете себе работу на мин зп . 70% преподавателей — старики, котопые остались жить в своем времени. И сейчас с дипломом бакалавра могу сказать о том, что я убила 4 года своей жизни в никуда.

,

Общаги ужас,кошмар!Детей селят в хлев.Нет ничего в комнате целого.Универу позор!!!

,

Хороший университет, преподователи всё хорошо и понятно объясняют, всегда есть какие-то конкурсы, соревнования, турниры в разных видах спорта. Студентам скучно не будет!)


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві