Міжнародний університет фінансів (МУФ)

Міжнародний університет фінансів (МУФ)

Международный университет финансов (МУФ)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Безкоштовне навчання
 • Пiдготовче вiддiлення

2000
студентів
80
викладачів
18
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

54
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

051 Економіка

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (02.10.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 28 вересня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (30.10.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 29 вересня — 26 жовтня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 5 місяців навчання (01.09.2023 — 30.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.10.2023 — 30.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 28 вересня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Економіка», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (30.10.2023 — 30.01.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 29 вересня — 26 жовтня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з економіки та міжнародної економіки

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Програми бакалаврської підготовки

Спеціальність 073 Менеджмент:

 • Програма «Управління бізнесом та інноваціями».
 • Програма «Менеждмент міжнародного бізнеу».
 • Програма «Міжнародний бізнес» (англомовна).

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

 • Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика».
 • Програма «Інформаційні технології в фінансах».
 • Програма «Управління інвестиціями та фінансовими ризиками».

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 • Програма «Економіка підприємництва».

Спеціальність 051 Економіка.

 • Програма «Міжнародна економіка».

Програми магістерської підготовки

Спеціальність 073 Менеджмент:

 • Програма «Управління бізнесом та інноваціями».
 • Програма «Менеждмент міжнародного бізнеу».
 • Програма «Стратегічне управління бізнесом».
 • Програма «Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)».

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

 • Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика».
 • Програма «Інформаційні технології в фінансах».

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 • Програма «Економіка підприємництва».
 • Програма «Управління в індустрії туризмом».
 • Програма «Економіка та управління в рітейлі».
 • Програма «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси».

Спеціальність 051 Економіка:

 • Програма «Міжнародна економіка».

Спеціальність 071 Облік і оподаткування:

 • Програма «Облік, аудит та оподаткування».

Програми підготовки докторів філософії (PhD)

Спеціальність 051 Економіка:

 • Програма «Економіка».

Спеціальність 073 Менеджмент.

 • Програма «Менеджмент та бізнес-адміністування».

Бізнес-освіта

Менеджмент та бізнес-адміністрування (МВА):

 • Програма «Трансформація та розвиток бізнесу: нові рішення».
 • Програма «Інновації, лідерство та бізнес аналітика».
 • Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво».
 • Програма «Комунікації, управління та цифровізація бізнесу».
 • Програма «Управління розвитком бізнесу».
 • Програма «Менеджмент у медіа індустії».

Про ЗВО/ВНЗ

Університет з моменту створення динамічно розвивається, як навчально-методичний комплекс, з одним із найбільш престижних і відомих у світі НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Модель розвитку Міжнародного університету фінансів передбачає успішний синтез традицій класичного університету та інноваційних підходів в освітній діяльності з акцентом на такі стратегічні цінності як поєднання навчальної та наукової діяльності, створення нових знань, інтенсивність зв’язків з бізнес- та міжнародною спільнотою.

Основні зусилля Ректорату та членів Наглядової ради спрямовуються на розробку сучасних освітніх програм, їх удосконалення на основі впровадження кращого досвіду провідних зарубіжних та вітчизняних вищих навчальних закладів з урахуванням потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці.

Переваги навчання в університеті

 1. Індивідуальна освітня траєкторія.Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології.Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ отримують унікальні знання та практичні навички використання нових бізнес-моделей на базі цифрових хмарних технологій за допомогою рішень SAP для фінансового управління, управління людськими ресурсами, логістикою та стратегіями розвитку бізнесу.
 3. Програми є практико-орієнтовані.Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
 4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 5. Сильний викладацький склад.На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
 6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуванняхабо пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.

Міжнародне співробітництво

Міжнародний університет фінансів на даний час реалізує освітні та наукові проекти в рамках Еразмус+, Horizon 2020, налагоджує співпрацю з Університетами в різних куточках світу: Віденським університетом прикладних наук The FHWien University of Applied Sciences of WKW); Університетом дю Мен (Université du Maine ( м. Ле Ман, Франція); Вищою школою менеджменту (IAE Aix Marseille Graduate School of Management (м. Екс-ан-Прованс, Франція; Університетом економіки в м.Бидгощ (WSG), Польща; Міжнародним Університетом Логістики і Транспорту у Вроцлаві (MWSLiT), Польща; Чиказькою Вищою Школою бізнесу (The University of Chicago Booth School of Business), США; Університетом Індіанаполісу (University of Indianapolis), США.

Наукові дослідження

Наукова діяльність в Університеті здійснюється у формі як організаційних досліджень, так і індивідуальних наукових проектів в області підприємництва, фінансової діяльності, менеджменту. Всі наукові дослідження здійснюються в межах науково-дослідної ініціативної теми «Науково-практичні засади розвитку фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ». Кафедри розроблюють власні ініціативні наукові теми, які відповідають науковій сфері діяльності університету.

Основні напрями досліджень підтримуються і розвиваються через проблематику докторських і кандидатських дисертацій, тематику наукових конференцій і семінарів та інші формати.

Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді грунтовних монографічних досліджень, навчальних посібників, наукових статей, навчально-методичних розробок.

Інтерес студентів до наукових досліджень стимулюється низкою заходів, серед яких по всіх освітніх програмах студенти беруть участь у проектах проектно-дослідницького семінару, студентських наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових та дипломних робіт, а також інших професійних конкурсах.


Відгуки

33
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчаюсь в МУФі паралельно з КПІ. Так от в мене не було знайомих, де можна було б пройти економічну практику. Звернулася на кафедру і мені допомогли. Серйозно, без питань. Дуже вдячна.

,

Знайомі скинули посилання на ці відгуки, вирішив підняти рейтинг, бо в мене все ок. Навчався на стаціонарі. Група маленька, але дружня. Викладачі нормальні, знаю, бо сюди на 2 курс прийшов з великого державного економічного вузу. Тут групи малі - все чутно, є можливість в"їхати, бо чекають поки всі зрозуміють. НЕ треба писати піддиктовку, розказують з досвіду, зубрити в більшості не треба, бо сприймають нормальну мову. Відмінником не став, проте бал в дипломі нормальний. Куратори були - водили екскурсії на Оболонь, Росинку, КЗШВ, Новий канал - все безоплатно. Запам"яталось.Тих, хто вчився - рекомендували на співбесіди. Брав участь в конференціях, одній олімпіаді - це додаткові бали. Вже з 4 курсу взяли на роботу провідним спеціалістом. За диплом не платив. Писав сам. Захистив на "відмінно".

,

Выпустилась в 2018. Уже работаю по специальности. Вернее, работать начала уже с 5го курса, потому что учеба позволяла. При этом ходила почти на все пары. Стоит отметить, что когда не ходила- можно было спокойно договориться и сделать доп. работу, чтоб это не повлияло на мою оценку итоговую. При этом мне, как отличнице, не сняли скидку в обучении. Мой парень учился в другом частном универе, так там при любом удобном случае - плати. Здесь же отношение абсолютно другое, практику тоже проходила уже на работе, и проблем не было. Несколько раз участвовала в олимпиадах, но это до работы. Так эти сертификаты все у меня были вместе с резюме, и HR сразу отметил. Я люблю свой универ. Всем спасибо!

,

Что можно сказать, это низкие требования, если работаешь или уже есть диплом то просто покупаешь бумажку о ВО в рассрочку. Преподы дают решать задачи, как в колледже и книжки проходим 10 летней давности. Как там оно в бизнесе реальном - кто знает. Потому что люди, которые нас учат, к бизнесу и финансам отношения не имеют. Деньги студентов посчитать могут. Отдельный привет бухгалтерии - родственникам проректора КПИ.

,

Провчилася тут, згаяла час і гроші. Хочу сказати, що багато залежить від особистості викладача. І це не залежить від того, КПІ це чи МУФ - "контора в конторі". Зубрили старі редакції кодексів, тоді як і юристи всі відповіді завжди шукають у довідковій літературі. Оце і всі пари. Викладач сказав завчити і з конспектом в руках перевірив. Старі методи, старі кадри. Усе на рівні понять. От є модне слово "інновація" - і воно скрізь. Але не на ділі.


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, тренінги в Києві, роботу в Києві.