Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Післядипломна освіта

4228
студентів
362
викладачі
229
кандидатів
наук
42
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

Магістр

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології:

 • 011 — Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).
 • 011 — Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта).
 • 012 — Дошкільна освіта.
 • 013 — Початкова освіта.
 • 016 — Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 016 — Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка).
 • 028 — Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 — Психологія.
 • 073 — Менеджмент.
 • 231 — Соціальна робота.

Навчально-науковий інститут фізичної культури:

 • 014 — Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 — Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 — Фізична культура і спорт.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 • 242 — Туризм.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв:

 • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 — Хореографія.
 • 025 — Музичне мистецтво.
 • 034 — Культурологія.

Навчально-науковий інститут історії та філософії:

 • 014 — Середня освіта (Історія).

Факультет іноземної та слов’янської філології:

 • 014 — Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Російська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Українська мова і література).
 • 035 — Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська).

Природничо-географічний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 — Середня освіта (Географія).
 • 014 — Середня освіта (Хімія).
 • 091 — Біологія.
 • 106 — Географія.

Фізико-математичний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Інформатика).
 • 014 — Середня освіта (Математика).
 • 014 — Середня освіта (Фізика).
 • 051 — Економіка.

Бакалавр

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

 • 012 Дошкільна освіта.
 • 013 Початкова освіта.
 • 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 Психологія.
 • 073 Менеджмент.
 • 231 Соціальна робота.
 • 232 Соціальне забезпечення.

Навчально-науковий інститут фізичної культури

 • 014 Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 Фізична культура і спорт.
 • 227 Терапія та реабілітація.
 • 229 Громадське здоров’я.
 • 242 Туризм і рекреація.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).
 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • 022 Дизайн.
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 Хореографія.
 • 025 Музичне мистецтво.
 • 026 Сценічне мистецтво.

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин

 • 014 Середня освіта (Історія).
 • 032 Історія та археологія.
 • 081 Право.
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Факультет іноземної та слов’янської філології

 • 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)).
 • 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька)).
 • 014 Середня освіта (Українська мова і література).
 • 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (французька)).

Природничо-географічний факультет

 • 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 Середня освіта (Географія).
 • 014 Середня освіта (Хімія).
 • 091 Біологія та біохімія.
 • 106 Географія.

Фізико-математичний факультет

 • 014 Середня освіта (Інформатика).
 • 014 Середня освіта (Математика).
 • 014 Середня освіта (Фізика та астрономія).
 • 051 Економіка.
 • 075 Маркетинг.

Бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології:

 • 012 — Дошкільна освіта.
 • 013 — Початкова освіта.
 • 016 — Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 028 — Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 — Психологія.
 • 073 — Менеджмент.
 • 231 — Соціальна робота.
 • 232 — Соціальне забезпечення.

Навчально-науковий інститут фізичної культури:

 • 014 — Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 — Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 — Фізична культура і спорт.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 • 242 — Туризм.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв:

 • 014 — Середня освіта (Музичне мистецтво).
 • 014 — Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 — Хореографія.
 • 025 — Музичне мистецтво.
 • 034 — Культурологія.

Навчально-науковий інститут історії та філософії:

 • 014 — Середня освіта (Історія).
 • 032 — Історія та археологія.
 • 081 — Право.

Факультет іноземної та слов’янської філології:

 • 014 — Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Українська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Французька мова і література).

Природничо-географічний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 — Середня освіта (Географія).
 • 014 — Середня освіта (Хімія).
 • 091 — Біологія.
 • 106 — Географія.

Фізико-математичний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Інформатика).
 • 014 — Середня освіта (Математика).
 • 014 — Середня освіта (Фізика).
 • 051 — Економіка.
 • 075 — Маркетинг.
 • 122 — Комп’ютерні науки.

Абітурієнтам

Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. Макаренка 18 березня 2023 о 10:00 проводить День відкритих дверей 

На вас чекає: 

 • Знайомство з Природничо-географічним факультетом.
 • Презентація спеціальностей та освітніх програм ПГФ.
 • Тренувальне тестування з підготовки до НТМ.

Zoom: 829 4072 2220

Код доступу 2023.

Центр професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання: 

Інформація для абітурієнтів https://sspu.edu.ua/vstupna-kampaniia-2022

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](054) 268-59-15, [відкрити контакти](093) 256-67-28.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО (для вступу на ОР Бакалавр) / оригінал і копія екзаменаційного листка ЄВІ (для вступу на ОР Магістр);
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • оригінал і копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі для зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності);
 • для вступу на спеціальність Право (ОР Магістр) — екзаменаційний листок ЄФВВ, складеного у рік вступу.

Остаточний список всіх необхідних документів уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](054) 268-59-15, [відкрити контакти](093) 256-67-28.

Про ЗВО/ВНЗ

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, заснований у грудні 1924 року. Він є провідним сучасним навчально-науковим закладом вищої освіти з підготовки педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів всіх рівнів та визнаним в Україні центром педагогічної освіти, одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумщини та Слобожанщини.

Організаційна структура університету складає чотири інститути: навчально-науковий інститут педагогіки і психології; навчально-науковий інститут фізичної культури, навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, навчально-науковий інститут культури і мистецтв, три факультети: природничо-географічний, фізико-математичний та факультет іноземної та слов’янської філології.

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах університету сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотека; 5 музеїв; стадіон; навчальну базу в урочищі Вакалівщина.

Представники СумДПУ імені А. С. Макаренка (студенти, магістранти, аспіранти, слухачі) беруть участь у найбільш поширених програмах студентського культурного обміну та стажування за кордоном, в тому числі програмах підтримуваних урядами зарубіжних країн GlobalUGRAD (США), DAAD (Німеччина), Еразмус+ (ЄС) та ін. Крім того, студенти мають можливість стати учасниками програма «Au-Pair», «CampAmerica», «Work&Travel» і аналогічними програмами Німеччини, Фінляндії, Греції, Туреччини, США.

На постійній основі ведеться співпраця з такими міжнародними організаціями як: Фонд імені Роберта Боша (Німеччина); Громадська організація «Коло підтримки «Суми — Допомога» (Німеччина); Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Ради міжнародної освіти (США), Програма імені Фулбрайта (США), Корпус Миру (США), Французький центр мовного та культурного співробітництва «Альянс Франсез» (Франція) тощо.

Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 67 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 35 країн світу з метою проведення наукової роботи, участі у конференціях, читання лекцій, стажування.

СумДПУ імені А. С. Макаренка займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. У 2013 університет отримав ліцензію на право підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.

У рамках співробітництва з Північним національним університетом (м. Інчуань, Китай) діє спільна програма студентської мобільності 3+1. У рамках програми Еразмус + створено програму академічної мобільності для студентів та викладачів спільно з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова) за спеціальностями соціальна робота, соціальна забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності.


Відгуки

92
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Я дуже задоволений своїм вибором СумДПУ імені А. С. Макаренка для отримання вищої освіти. Університет має великий вибір напрямів підготовки, якістю навчання та зручною інфраструктурою. Викладачі завжди готові допомогти студентам, відповісти на запитання і надати підтримку в усьому, що стосується навчання. Університет також забезпечує багато можливостей для розвитку та самореалізації студентів, включаючи наукову роботу та участь у студентських проектах. Я рекомендую СумДПУ імені А. С. Макаренка для тих, хто бажає отримати якісну вищу освіту та знайти свій шлях до успіху

,

Фізмат віват. Всім рекомендую

,

На фізико-математичному всі викладачі кафедри математики дуже фахові, підтримують студента. Пари всі онлайн проводяться, жодний викладач не пропустив пари. Крім того за рахунок власного часу деякі викладачі консультують нас після пар онлайн. Жодного разу не відмовили. Чудові лекції , все пояснюють. Три роки навчаюсь. А коли були пари в університеті , то це просто свято, тому що ще й спілкування. І декан у нас класний

,

Незважаючи на складні реалії сьогодення навчанням задоволена. Викладачі та адміністрація максимально намагаються йти назустріч студенту. З корупцією особисто я не стикалася

,

Дуже не раджу спеціальність "Туризм" через погане ставлення до студентів, відсутність більшої частини пар та дезінформацію щодо змісту навчання


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Сумах, а також коледжі в Сумах, курси в Сумах, репетитори в Сумах, тренінги в Сумах, робота в Сумах