Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка


 • Суми · вул. Роменська, 87, 40002
 • (054) 268-59-02
  (054) 222-15-17
 • prcom@sspu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1924 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Післядипломна освіта

4228
студентів
362
викладачі
229
кандидатів
наук
42
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

Магістр

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології:

 • 011 — Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).
 • 011 — Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта).
 • 012 — Дошкільна освіта.
 • 013 — Початкова освіта.
 • 016 — Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 016 — Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка).
 • 028 — Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 — Психологія.
 • 073 — Менеджмент.
 • 231 — Соціальна робота.

Навчально-науковий інститут фізичної культури:

 • 014 — Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 — Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 — Фізична культура і спорт.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 • 242 — Туризм.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв:

 • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 — Хореографія.
 • 025 — Музичне мистецтво.
 • 034 — Культурологія.

Навчально-науковий інститут історії та філософії:

 • 014 — Середня освіта (Історія).

Факультет іноземної та слов’янської філології:

 • 014 — Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Російська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Українська мова і література).
 • 035 — Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська).

Природничо-географічний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 — Середня освіта (Географія).
 • 014 — Середня освіта (Хімія).
 • 091 — Біологія.
 • 106 — Географія.

Фізико-математичний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Інформатика).
 • 014 — Середня освіта (Математика).
 • 014 — Середня освіта (Фізика).
 • 051 — Економіка.

Бакалавр

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології:

 • 012 — Дошкільна освіта.
 • 013 — Початкова освіта.
 • 016 — Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 028 — Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 — Психологія.
 • 073 — Менеджмент.
 • 231 — Соціальна робота.
 • 232 — Соціальне забезпечення.

Навчально-науковий інститут фізичної культури:

 • 014 — Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 — Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 — Фізична культура і спорт.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 • 229 — Громадське здоров’я.
 • 242 — Туризм.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв:

 • 014 — Середня освіта (Музичне мистецтво).
 • 014 — Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • 022 — Дизайн.
 • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 — Хореографія.
 • 025 — Музичне мистецтво.
 • 026 — Сценічне мистецтво.
 • 034 — Культурологія.

Навчально-науковий інститут історії та філософії:

 • 014 — Середня освіта (Історія).
 • 032 — Історія та археологія.
 • 033 — Філософія.
 • 081 — Право.
 • 291 — Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Факультет іноземної та слов’янської філології:

 • 014 — Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Російська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Українська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Французька мова і література).

Природничо-географічний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 — Середня освіта (Географія).
 • 014 — Середня освіта (Хімія).
 • 091 — Біологія.
 • 106 — Географія.

Фізико-математичний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Інформатика).
 • 014 — Середня освіта (Математика).
 • 014 — Середня освіта (Фізика).
 • 051 — Економіка.
 • 075 — Маркетинг.
 • 122 — Комп’ютерні науки.

Бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології:

 • 012 — Дошкільна освіта.
 • 013 — Початкова освіта.
 • 016 — Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка).
 • 028 — Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • 053 — Психологія.
 • 073 — Менеджмент.
 • 231 — Соціальна робота.
 • 232 — Соціальне забезпечення.

Навчально-науковий інститут фізичної культури:

 • 014 — Середня освіта (Фізична культура).
 • 016 — Спеціальна освіта (Логопедія).
 • 017 — Фізична культура і спорт.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 • 242 — Туризм.

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв:

 • 014 — Середня освіта (Музичне мистецтво).
 • 014 — Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • 023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 • 024 — Хореографія.
 • 025 — Музичне мистецтво.
 • 034 — Культурологія.

Навчально-науковий інститут історії та філософії:

 • 014 — Середня освіта (Історія).
 • 032 — Історія та археологія.
 • 081 — Право.

Факультет іноземної та слов’янської філології:

 • 014 — Середня освіта (Англійська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Німецька мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Українська мова і література).
 • 014 — Середня освіта (Французька мова і література).

Природничо-географічний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • 014 — Середня освіта (Географія).
 • 014 — Середня освіта (Хімія).
 • 091 — Біологія.
 • 106 — Географія.

Фізико-математичний факультет:

 • 014 — Середня освіта (Інформатика).
 • 014 — Середня освіта (Математика).
 • 014 — Середня освіта (Фізика).
 • 051 — Економіка.
 • 075 — Маркетинг.
 • 122 — Комп’ютерні науки.

Абітурієнтам

Центр професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання: 

Інформація для абітурієнтів https://sspu.edu.ua/vstupna-kampaniia-2022

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](054) 268-59-15, [відкрити контакти](093) 256-67-28.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО (для вступу на ОР Бакалавр) / оригінал і копія екзаменаційного листка ЄВІ (для вступу на ОР Магістр);
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • оригінал і копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі для зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності);
 • для вступу на спеціальність Право (ОР Магістр) — екзаменаційний листок ЄФВВ, складеного у рік вступу.

Остаточний список всіх необхідних документів уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](054) 268-59-15, [відкрити контакти](093) 256-67-28.

Про ЗВО (вуз)

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, заснований у грудні 1924 року. Він є провідним сучасним навчально-науковим закладом вищої освіти з підготовки педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів всіх рівнів та визнаним в Україні центром педагогічної освіти, одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумщини та Слобожанщини.

Організаційна структура університету складає чотири інститути: навчально-науковий інститут педагогіки і психології; навчально-науковий інститут фізичної культури, навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, навчально-науковий інститут культури і мистецтв, три факультети: природничо-географічний, фізико-математичний та факультет іноземної та слов’янської філології.

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах університету сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотека; 5 музеїв; стадіон; навчальну базу в урочищі Вакалівщина.

Представники СумДПУ імені А. С. Макаренка (студенти, магістранти, аспіранти, слухачі) беруть участь у найбільш поширених програмах студентського культурного обміну та стажування за кордоном, в тому числі програмах підтримуваних урядами зарубіжних країн GlobalUGRAD (США), DAAD (Німеччина), Еразмус+ (ЄС) та ін. Крім того, студенти мають можливість стати учасниками програма «Au-Pair», «CampAmerica», «Work&Travel» і аналогічними програмами Німеччини, Фінляндії, Греції, Туреччини, США.

На постійній основі ведеться співпраця з такими міжнародними організаціями як: Фонд імені Роберта Боша (Німеччина); Громадська організація «Коло підтримки «Суми — Допомога» (Німеччина); Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Ради міжнародної освіти (США), Програма імені Фулбрайта (США), Корпус Миру (США), Французький центр мовного та культурного співробітництва «Альянс Франсез» (Франція) тощо.

Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 67 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 35 країн світу з метою проведення наукової роботи, участі у конференціях, читання лекцій, стажування.

СумДПУ імені А. С. Макаренка займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. У 2013 університет отримав ліцензію на право підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.

У рамках співробітництва з Північним національним університетом (м. Інчуань, Китай) діє спільна програма студентської мобільності 3+1. У рамках програми Еразмус + створено програму академічної мобільності для студентів та викладачів спільно з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова) за спеціальностями соціальна робота, соціальна забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності.


Відгуки107

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Если бы можно было поставить 0, то поставила бы, пустая трата денег и времени это во-первых, а во-вторых такую лапшу при поступлении вешали что капец, если бы была умнее то раньше бы отзывы почитала, обращаются как к собакам, если ты не любимчик то сразу 100% того что тебя морально унизят и будут ещё и подкалывать, мало того что за учебу платить, так еще практика, походы, вся экипировка для туризма и т. д. тоже за ваш счет, не знаю как на других кафедрах, но "туризм" это что-то, так что не советую совсем, если хотите сохранить ваши нервы в порядке. Есть хорошие преподаватели, но их единицы. И также не уточнили при поступлении что это "спортивный туризм", хотя спортом заниматься категорически запрещено из-за проблем со здоровьем((( слава богу вовремя ушла оттуда )))

,

Навчання як такого немає. Деяких викладачів не разу не бачили. Діють корупційні схеми.

,

Плохое отношение к студентам, часто повышают стоимость

,

Не вступайте сюди, виберіть щось краще, щоб не втрачати кошти і час!

,

Поддержки и информирования студентов нет совсем. Даже в такое трудное время. При поступлении обманывают о квалификации в дипломе

,

Це не університет, а ларьок з продажу дипломів

,

Я училась в институте в конце 80-х в рамках обмена студентами из Казазстана. Остались самые лучшие воспоминания о преподавателях. Это были времена Пал Палыча и Ольги Григорьевны Охрименко, Ирины Владимировны Немченко, Ирины Борисовны Звагельской... Высокий уровень подготовки, увлекательные лекции - спасибо им огромное!

,

Викладають переважно пенсіонери, які вже не встигають за часом, та блатні, які навіть на пари не ходять. Практикуются "благодійні внески". Тому до магістратури пішла в інший універ.

,

Знаний не дают, но требуют, деньги в том числе! Никаких положительных эмоций. Отношение к студентам ужасное.

,

Обучение нормальное, но практики очень мало. Отделы и деканаты состоят из неквалифицированного и невоспитанного персонала.

,

Закінчила університет в 2020 році, роки навчання згадую лише з теплотою. Щиро вдячна викладачам за отримані знання і досвід

,

Внизу вже вірно написано, що університет викачує нерви та гроші. 1,5 роки магістратури були дуже складними з цієї точки зору.

,

Ні в якому разі! Знань нуль. Відношення жахливе. Бажання навчатись і отримувати знання, яких по суті і не отримаєш, вбивають повністю.

,

Якщо ви хочете отримати знання, ставлення до вас, як до людини, здорову нервову систему і не займати грошей у знайомих то не вступайте сюди, якщо ради диплому то welcome.

,

В універ заманили обманом, розповідали та обіцяли те, чому не навчають взагалі. Більшу частину групи ніколи не бачимо, але оцінки вони отримують вище тих, хто ходить на пари. В сесію корупція або вимагають канцелярію.

,

Преподавателей нет, пар нет, уровень образования ниже некуда, постоянно повышают и так крайне высокую стоимость обучения, общежитие кошмарное, отношение к студентам ужасное, выбора дисциплин нет

,

Таке враження, що в університеті зупинився час в 80-х роках минулого століття. Це стосується лекцій, викладачів, матеріальної бази, гуртожитків. Лише неофіційні розцінки за все, що тільки можна, на вищому рівні. У викладачів кругова порука, всі покривають один одного. Cтудентів не поважають. Вступити сюди було помилкою.

,

Факультети та інститути університету дуже різняться між собою. Є повністю корумповані історичний та фізкультури. Є класний філологічний. Мені з цим не пощастило. Дуже не раджу спеціальність туризм через корупцію, обман щодо змісту навчання і дисциплін, експлуатацію студентів, непрозоре оцінювання, хамське ставлення.

,

За полтора года магистратуры в услових карантина на дневной форме ни одного занятия проведено не было, материалы низкого качества были только в системе Мудл. Выяснить, кто научный руководитель, не удалось до защиты. Корупция. Поступал сюда на второе высшее, первое у меня с "красным" дипломом другого университета.

,

Вот читаю отзывы и не понимаю о каких взятках идёт речь? Год назад выпустилась и по своему опыту могу сказать: преподаватели всячески пытаются заинтересовать студента, дать хорошие знания, научить хоть чему-то. Практически все - очень лояльные люди, которые идут на встречу. Вы уж извините, но если у человека нет даже малейшего уважения к преподавателям, то не стоит ожидать что ваша лень, нежелание и/или неспособность к обучению будут положительно восприняты.

,

Тут жахливо! Я Ледве перевелася в інший університет після першого курсу. Маю досить високі бали зно. Дуже не ражду сюди поступати!

,

В університеті не залишилося адекватних викладачів, групи менше 10 студентів, пари фактично не проводяться. Дуже не рекомендую!

,

Ціни не відповідають якості. В умовах дистанційки навчальний процес взагалі відсутній, а сесія потім лише за гроші.

,

Жахливий університет, високі ціни, корупція, студенти безправні

,

Провідний університет Сумської області з підготовки педагогічних кадрів, який має потужну матеріально-технічну базу і висококваліфікований науково-педагогічний склад. Здобувати другу вищу освіту прийду тільки сюди.

,

Хороший вуз! Нареканий к нему не имею. Окончила в прошлом году, работаю по специальности.

,

читаю коментарі і особливо сміюся з сарказмом про тих хто закінчив університет у 80-90 роках і розповідають, який крутий університет знання дають і ін. Але люди на вулиці 21 рік і цей університет за ці роки так зіпсувався ви просто не уявляєте, корупція така ви б просто знали, що можна купити macbook за сесію і це з одного викладача, залежить скільки він веде предметів. За знання і повагу до студентів взагалі мовчу.

,

Университет, отличный, сам его заканчивал в 1988 году, многие друзья и знакомые там учились и успешно там работают. За последние 5 лет педагогический университет не узнать, открыто много новых престижных специальностей, много преподавателей защитили кандидатские и докторские диссертации, активно проводятся капитальные ремонты и в общежитиях, в актовом зале, спортивном комплексе, на территории университета, классная новая столовая, молодой и порядочный ректор, опытные и активные проректора и вообще чувствуется общая командная работа всего коллектива, активные студенты, проводится много различных полезных мероприятий, скучать не приходится. В универе много знаменитых и успешных выпускников, ИФК закончили сотни знаменитых спортсменов сестры Семеренки, Олег Гусев, Александр Зинченко, много чемпионов мира и Европы, участников Олимпийских игр, здесь работаю много успешных тренеров, ВУЗ супер! Рекомендую!

,

Мой родной вуз! Окончил физмат, очень благодарен преподавателям не только за знания, но и за огромный жизненный опыт, и за вовремя вправленные мозги. Благодаря им я тот, кем являюсь сейчас. Однозначно рекомендую

,

Закінчила ННІПП у 2015 році. Особисто я задоволена, ніхто ніяких хабарів з мене не вимагав, навчалася виключно власними розумом і цього було цілком достатньо. Деякі мої одногрупники навпаки самі не ходили на заняття протягом семестру, нічого не вчили, а тоді самі бігли до викладача з пропозиціями як би його "порішать". Ходіть на пари, вчіться і буде вам щастя.

,

Після 1 курсу навчання дуже пожалкувала про вступ сюди, довелося переводится в інший вуз з великими труднощами. Знань тут не отримаєте!

,

Абсолютно корумпований університет, навчання не відповідає тому, що розказували при вступі. Навчаюсь на інституті фізичної культури.

,

Этот университет - место, где со студентом вообще не считаются, вспоминают о нем только при акредитации и разыгрывают спектакль о том, как все хорошо. Поборы с каждым курсом все больше, оцениване непрозрачное, куча виртуальных студентов, которых никто никогда не видел.

,

Це просто жахливий університет мабуть у світі. Корупція тут так процвітає це жах, особливо вбиває те що навіть вимагають гроші з тих студентів які навчаються на добре, неповага до студентів взагалі їх не тримають за людей. І тому майбутні абітурієнти не вступайте сюди, оберіть якийсь інший університет, там надіюся до вас будуть ставитися як до студентів і навчатимуть

,

Ужасный университет!!!!ни когда и ни за каких обстоятельств не поступайте на кафедру логопедии !!! Знания минимальные !!! Лекции по профильному предмету "Логопедия" читаются как попало, материала нооль . Зато заведующий всем говорит какие студенты негодяи , и лентяи , а то что сам ничего толкового не рассказывает его не волнует. Студентов за людей не считают . Материал ищешь весь сам . На просьбу объяснить материал они говорят нужно самим больше времени уделять и самим искать. Не рекомендую. Литературы и книг ноль .Очень много студентов отчисляются потому что учится невозможно. Некоторые преподаватели морально тебя подавляюь говорят что у тебя нету логики и т.д. До конца 4 курса остаётся максимально человек 10 из 25 . Руководству вообще все равно .

,

Коротко і ясно те що: знань нуль, викладачі вважають що студенти взагалі якісь барани, корупція ви навіть і не уявляєте яка. Дуже розчарована за те що навчалась тут

,

Самый худший вуз который только может быть, закрывают только любимчикам, просто лишняя трата времени и денег!!! А при поступлении такую лапшу на уши вешали, короче кафедру " Туризм" не советую!!!

,

Суцільна корупція та зневага до студентів! Навіть з того, хто хоче і може вчитися вимагають гроші.

,

Не рекомендую спец туризм. Прошло более 5 лет, училась 2 с половиной семетра (отчислилась. сменила вуз). Потому что, никто при звонке преподователя! с кафедры!! мне не скзали что это Спортивный туризм, а не Менеджмент туризм. Никто мне не говорил на что обратить внимание. На практику за рубеж Не отправляют. на одной из пар куски потолка упали, аудитории в "спорт комплексе" холодно. (может сейчас отремонтировали) На момент моего обучения в главом корпусе бывали только на сторонних предметах. А подбор предметов странный! фитнес, рекреация (больше в сторону физиотерапии)..можно приплести к спорт туризму, но всё равно. Отношение ко мне было хорошим, но не всем кто со мной учился так повезло. Сходите на экскур, зайдите на кафедру, тщательно выбирайте вуз! Тур походы за ваши деньги, обувь кутки тоже, будете учавствовать в региональных соревнованиях (добровольно принудительно). (обидно что меня не предупредили о том, что это Спортивный туризм, тогда бы притензий и разачарования было меньше)

,

Закінчила ВУЗ в 1985 році. Дякую викладачам за отримані знання. Викладачі були найкращі ! Чайченко Н, Н. Стеблянко М.І. та інші Минуло 35 років. Та в пам"яті залишилися ті прекрасні роки навчання в ВУЗі.

,

Училась в конце 80-х., как студенты по обмену из Казахстана. ВУЗ был очень сильный. Таких преподавателей как Евграфова, Фокина (к сожалению имя и отчество забыла) Охрименко П.П. и Охрименко О.Г. и Борисова Т.В. помню до сих пор. У них было чему учиться и эта база осталась навсегда.

,

Пожалуйста,не поступайте в этот вуз, не повторяйте моих ошибок!Во-первых, знания-на нуле.Пользуемся книгами и методичками с прошлого века,которые давно нужно выбросить на свалку. Студенчесская жизнь только на словах,никаких мероприятий,и тому подобное.В 4 общежитие-жить невозможно+там еще и преподы живут, во 2-условия нормальные,жить можно.Но в общем негативное впечатление,вуз самыцй последний в рейтингах Сум, и в остальных тоже.Не повторяйте ощибок,а выберите нормальный стоящий вуз!

,

Вуз хороший. Пускай он по внешнему виду не идеален, но на многих кафедрах начинают делать ремонт, пускай самый дешевый, но ремонт, глаз радует. Тех денег что плачу за учёбу не жалко, так как знаний дают достаточно. Если хочешь знать больше, то база уже будет и можно продолжать обучение. А так же есть не мало разных курсов вне пар. Преподаватели: есть те кто относится не очень хорошо к студентам, но у них скорее всё от настроения зависит, раздражает что у некоторых есть любимчики-студенты, но в большинстве преподаватели отличные, а некоторые просто поражают своими знаниями и умениями, они будто живут своей профессией и мечтают обучить студента, передать свои знания. Есть корупция немного, как и во многих вузах Украины, но всё зависит от студента, не заставляют давать деньги или носить "пакеты", можешь и хочешь сам сдать - сдашь, лень - будь добр твой вариант корупция. Всё зависит от нас самих - какое будущее университета будет, ведь мы - студенты меняем его с каждым годом своими идеями.

,

Закінчила університет у 2011 році, Інститут філології, бюджет. Дуже вдячна викладачам за отримані знання та навички. Зараз маю свій невеликий приватний навчальний центр, 7 років пропрацювала в школі.

,

Університет дає гарну базу, фахівці природничо-географічного досить конкурентні)

,

не знаю как сдать курсовую работу преподу который студентов-заочников за людей не считает

,

Тоже учусть на заочке ИПП, все устраивает. Смотря на одногрупников, вижу, что кто хочет учиться тот учится, а кто не хочет - тот поливает преподов грязью

,

Я тоже заочница. Преподы в этом институте обнаглели полностью. Деньги за экзамены лупят не меньше 500.

,

Учусь на заочном в ИПП С появлением нового директора взятки возросли в два раза , а знаний дают понолям. За каждый шаг студента-заочника надо давать в конверте приличную сумму . Вот где борьба со взятками, в этом институте можно поучиться сколько и как брать

,

Відповідаю на коментар нижче щодо гуртожитку та коменданта.Так дійсно гуртожиток не в найкращому стані,але жити цілком можливо,про тарганів також можу сказати:якщо не розводити безлад, вчасно мити посуд,виносити сміття то і тарганів небуде,комендант хороший !Просто людина нова ще не звикла,все стало набагато краще,людяно відноситься студентів,якщо і до неї нормально відносяться.

,

В університеті бюджетний дефіцит - 6 мільйонів гривень

,

Поки що не можу судити про сам універ, та одна з кімнат (бо інших не бачила) в гуртожитку №4 - це ЖАХ! На 8 поверх мабуть ніхто з робітників не "залізе". Такого срачу і занехаяності я ще не бачила(((( Не по-хазяйськи якось воно. Та зате комендант диктувала які ремонти потрібно робити. Там треба робити все з нуля... Величезний мінус-------- Про навчання поки що не можу сказати нічого

,

Університет хороший, але гуртожиток який вони надають портить його повністю. Хто поступає на природничо-географічний факультет не йдіть в гуртожиток. Таких тараканів нема даже на свалці. Комендант нема права зайти в кімнату. Вдягнута на 4000 а ума як у дитини 2 років, вміє тільки кричати та й порядок навести не може - це просто жах.

,

Заканчиваю 4й курс ин яза. Не могу говорить особо о других специальностях, но наш факультет - просто прекрасен. Мне очень повезло и все 4 года по профильным предметам у меня были прекрасные преподаватели, которые дали мне очень хорошие знания, хотя по отзывам других студентов может сложиться впечатление, что не всем так повезло, но опять же это субъективное мнение. Замечательный декан, преподаватели любят свой предмет, хорошо относятся к студентам. Очень рада, что получала бакалавра именно здесь, некоторые преподаватели особенно вдохновили, привили любовь к своему предмету буду долго вспоминать с любовью и благодарностью. Также много хороших преподавателей на других кафедрах, например на кафедре психологии.

,

Знания - отличные. Надо только взять. Сужу по 80-х прошлого столетия и 20-х 21. Учитесь !!! Вот и все.

,

Очень хороший ВУЗ ! Помню и люблю всех преподавателей . Помню и люблю город.Преподаватели дают очень высокие знания

,

Я закончила Исторический ф-т в 2005 году.Самый четкий факультет преподаватили отличные особенно Турков, Бугрий, Прыймак, Петренко.

,

Найкращий університет у найкращому місті для найкращих людей!

,

Приехала в Сумы из другой области за вторым высшим образованием. Группа не набралась, и я обучалась индивидуально. Тем не менее, за два года на взятку не намекнули ни разу, прекрасно обошлась своими знаниями :) Педагоги вежливые и компетентные, библиотека - зачитаешься! СтОящее учебное заведение!

,

Корупція зараз скрізь є! Викладачі є різні! Щоб тут не казали про наш універ, я люблю його! Він мені самий найкращій та самий найрідніший! Тут мої найкращі дні :)

,

закончила ПЕД и не жалею еще и вторую специальность здесь получала

,

Закончила физмат в 1995 году. Живу далеко. Институт хороший. Жаль что сейчас можно учиться на коммерческом отделении, это портит репутацию. Помню и люблю всех преподавателей, особенно кафедры физиков.

,

честно сказать... университет ну очень хороший... преподаватели вообще умнички... за деньги здесь вообще нечего не надо говорить!!!! Студенты сами предлагают деньги за экзамены, зачеты..... ноют в кабинетах, при этом выходят с пустыми головами..... а смысл???? смысл учиться 5или 6 лет.... а потом по своей специальности, не где не работать.... и при этом занимая бюджетные места и кататься только на 3..... Преподаватели дают высокие знания !!!!!

,

В апреле 2014 года группа русского и зарубежной литература второго курса расформировали за недостаточным количеством студентов и детям ничего в замен не предложили кроме как поступать на 1 й курс или на платную форму обучения. Два года "коту под хвост". Теперь ребята будут начинать всё с начала вместе с абитуриентами. Класс?

,

Я работаю в спорте.Специальность очень хорошая.Друзей много в ИФК.Очень плохо - это коррупционеры в педуниверситете преподаватели.

,

Чудовий університет, як на мою думку!) Закінчила ф-тет іноземних мов. Жодного разу не пошкодувала, що тут навчалася!:) Знання дають класні! Викладачі дуже хороші!:) Якщо хочете вивчити іноземні мови - вступайте сюди й не зважайте на пропоганду політеху: вони тільки кічатся своїми регаліями, а якість низька; як тільки виникає потреба в перекладачах - шукають саме в Макаренко, а не в СумДУ. От і подумайте!) Словом - рекомендую!:) Дуже люблю свою Alma Mater!:)) P.S. Стосовно корупції: за 6 років навчання (з магістратурою включно) ні я, ні одногрупники жодного разу не стикалися з цією проблемою й ні за що не платили! Вчитись треба, а не йти корупційними манівцями, панове)

,

Жах ,університет дуже хороший але через деякого педагога діти йдуть з університету)))припеніть таке знущання дітей обража педагог,а це ж пристижний навчальний заклад!!!

,

Закончила университет в 2001году ,факультет физ.воспитания.Преподаватели очень хорошие были,хочу отметить Ежову О.А., Брижатого А.В., Лозу Т.А. Только очень жаль,что в жизни специальность не пригодилась.Работаю в другой сфере.

,

учится здесь классно) хорошая атмосфера,хорошие преподы,красивый город.....

,

институт просто супер . в этои году поступил на физрука. всем советую сюда поступать . ГЛАВНОЕ БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ.

,

продажный институт-если есть предварительный вступительный взнос 1000 доларов вперед,а нет .........но не известно кто потерял.лишний раз убеждаюсь в том что скоро не будет специалистов(врачей учителей у которых действительно должны быть знания-мозги за деньги не купишь)совет лучше купить диплом в метро будет одно и тоже что учиться в пед институте имени макаренко.

,

Закінчила цей ВУЗ у 2011 році.....і дуже дуже сумую. Звичайно в університеті багато проблем, дійсно є величезна потреба в дещо новіших підручниках та методичках. За 5 років навчання "заплатила" лише за один іспит, але й сама винна (треба було ходити на пари). Взагалі, дуже вдячна рідненькому СумДПУ за дорогу в життя, гарних викладачів, купу позитивних моментів, друзів, колег та звичайно ж за професію!!!!

,

ВУЗ не плохой, но хочу предупредить тех, кто хочет поступать в Институт физической культуры на специальность "Туризм". Если Вы помешаны на спортивном туризме, соревнованиях и походах - тогда "Добро пожаловать". Но если Вы хотите в будущем быть менеджерами - лучше сюда не поступать, не повторяйте моих (и не только) ошибок. С первого по четвертый курс Вы будете ездить в походы в Крым или Карпаты, естественно за свои деньги. Также Вы постоянно будете ездить на соревнования, участвовать в них и даже организовывать. И все это во время учебы или сессии. Не будете принимать в этом участие - наживете влиятельных врагов. Поэтому сначала хорошо подумайте, стоит ли платить деньги (а бюджета на специальности нет) за такое обучение.

,

Очень хочется здесь учиться!

,

klasss

,

А мне нравится)

,

В наше время коррупции не было! Было желание учиться и весело жить: мы умели и то и другое!Замечательное было время и прекрасные преподаватели на музпеде!Не все были гениальными.Но многие очень талантливыми и человечными!

,

ВУЗ дійсно гарний! Підготовка пречудова. Корупція хоч і є, але для тих, хто дійсно не ходить на заняття, нічого не учить і не робить!!! І в порівнянні з іншими ВУЗами тут дійсно чогось навчають.

,

Замечательный ВУЗ! Помню всех преподавателей и только хорошее!!!

,

Вуз пойдет. Конечно дорого учится если ты на платном, если бы было дешевле больше людей бы поступало!Препады деньги берут, но не все и берут в том случае если ты сам не можешь закрыть предмет, я считаю это нормаль , а что лучше было бы если бы просто брали и выгоняли!!!!!?? Общежитие №4 вообще супер!!!

,

Вуз - супер! Не жалею, что студенческие годы мои прошли именно в его стенах!)) Огромное СПАСИБО всем без исключения преподавателям, которые учили и продолжают учить уму-разуму биологов-химиков!!!!

,

Закінчила цей ВНЗ у 1984 році. Ні про які побори у нас і мови не було. Люблю цей вуз, люблю Суми, хоча зараз далеко ї., останній раз була на зустрічі -10 років після закінчення.. - у 1994 році. Це частинка моєї юності, тому згадую тільки добре.

,

Природничий факультет - найкращий!!! Ніяких поборів, глибокі знання, досвідчені викладачі. Вчитися - одне задоволення. А дають хабарі ті, хто нічого не знає, не бажає знати та ще й кричить на кожному розі. Найкращі побажання!!!

,

Мій улюблений ВУЗ. Дає не тільки знання, а й путівник у життя.

,

Мой институт педагогики и психологии суперовский, там дают знания для жизни, а насчет коррупции, так платил и платит тот, кто не хочет учится,, гуляки или недалекие, я не плачу никому и никто у меня не требует. Поэтому все у меня с совестью хоккей!

,

В универе вчаться майбутні вчителі, чесно кажучи по-різному, хто хоче має знання, хто не хоче має проблеми. Найстрашніше, що процвітає стукачество і традиційні підстави. Тому побажання вчителям-гоніть їх всіх в бібліотеку, хай гризуть граніт науки. Подловатенький зараз студентський народ: всунул пачку бумаги, получил залік-і вперед в общагу побазикати, а вчив би нічку-другу- і не було б ГАНЬБИ.А моєму дорогому універу бажаю гарних та працьовитих, відданих студентів, а викладачам здоровя і гарних зарплат, щоб гади не чіплялися!

,

Гарний ВУЗ, особливо інститут педагогіки і психології, молоді викладачі хай самі вчаться, серед зрілих є багато просто людяних, котрі допомагають морально. А корупція, то не були в Київі чи Харькові, там все в у.е (100 у.е і т.п.). Краще їхали ви б туди, ніж паскудити сайти.

,

Вчилася на факультеті мистецтв. За час навчання жодної зайвої копійки не витратила, хоча вчилась заочно. Гроші ніхто не бере!!! Навіть із заочниками займаються так, як треба і навіть більше того!!! Вдячна всім викладачам факультету, що вчили мене, особливо Карпенко Є.В. - золота людина!!! А ще низький уклін Панасюку В.Ю. - класний спеціаліст, ходяча енциклопедія, цікава людина. Велика подяка Фоломеєвій Н.А. - висококласний спеціаліст! Також із вдячністю згадую Тарапату-Більченко Л.Г., Чарікову Л.А., Стахевича О.Г., Шевченко Н.Т. (якої на жаль вже немає). Справжні інтелігенти. Люди працюють на своєму місці.

,

The best of

,

Закінчила фізмат. Дякую моїм викладачам!!!! Про взятки там говорити не можна - вчитися складно, бо предмети непрості,туди йдуть ті, хто не боїться працювати постійно (інакше там не можна). Працюю в часному ліцеї в Києві. Мене обрали за конкурсом (дві дівчини-претендентки були із Рівного, одна - з Тернопіля), виявилося, що моя підготовка -найкраща (хоча відмінницею не була, але вчилася без трійок). Сестра - на істфаці, платить (тому що вимагають) постійно. Жінка брата закінчила СумДу (славетний, бо самі кричать про славу свою). Вчилася добре, але з неї також тягнули - там це політика. Брат - так само. Сусідка моїх батьків - в аграрному. Ну, це комбінат по витяганню грошей. "Ладика і Ко"

,

ВУЗ ничего. Но больше за годы учёбы запомнилось общежитие в котором прожила 5 лет. Знания тоже пригодились

,

як сказати..з одного боку вуз - фігня, є набагато кращі і престижніші і всі це знають, з іншого - хочеш вчитися-вчися й не хникай! а з третього викидати шалені гроші за навчання (близько 9000грн/рік) щоб стати педагогом який отримує 800 грн/міс. просто смішно. Ця професія зараз не цінується.

,

один із кращих вузів, хоча б тому, що готує педагогів, вчителів майбутнього покоління...

,

На гуманитарных факультетах (психология, филология, история) взятки гребут по полной. Кто хочет действительно учиться, и не опустошать свой карман, смело идите на физ-мат. Там преподаватели умнички

,

На физ-мате нет никакой коррупции. Преподают действительно толковые люди, фанаты науки. Мне кажется, берут взятки те, кто сам купил диплом, и пришел туда лишь-бы бабла срубить.

,

Поддерживаю выше изложеное! Корупция и ВУЗ одно целое!

,

ВУЗ действительно имеет нехорошую славу, поскольку коррупция разрослась на столько, что на эти деньги можно было бы еще один ВУЗ построить. Но не смотря на коррупцию, приспособленчество, формализм, подлость, стукачество, есть еще преподаватели, которым можно низко поклониться за их талант, мастерство, человечность.

,

Плохие комментари явно написаны теми людьми, которые пропускали пары или не хотели учить требуемый минимум, вот и пишут о корупции. Сами же деньги и тыкали - что б облегчить свою участь. Да есть проблемы как и у всех вузов с книжным фондом (а муся просто, наверное, не знает где находится областная бибилиотека (там книг хоть одбавляй) или как скачать БЕСПЛАТНО нужную книгу в инете - и нет проблем. Вообщем как говорится "Плохому танцору....". Все кто действительно пришел за знаниями - их получил

,

найконченіший унівєр в усьому світі... ненавиджу його..навіщо я туди вступала... організації ніякої, роботи студентського деканату немає, одна п`янь в актовому залі... підручників немає, не знаю про який фонд бібліотечний йде мова вище.. стипендію як хочуть падли так і мутять...мені наприклад завтра вже їхати на навчання, а в мене грошей 20 грн, бо стипендію, вибачте, не дали, бо універу гроші треба...**** і це вже не перший раз таке... люди такі гроші за навчання платять, а вони навіть ремонт не можуть зробити, та підручники хоча б по педагогіці(яку до речі всі вивчають по одним і тим же книжкам)купити. грошей нема... коротше нічого було сюди їхати...фігня ваш СумДПУ

,

Вуз супер !!!

,

А как по мне так это вуз для физруков,просто у людей другого выбора нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Чесно Вуз фуфло!!! Зачем платить окло 40 000 грн . и куда вопрос с этой корочкой. Купите диплом дешевле ..... обойдется.

,

Прекрасный ВУЗ! Замечательные преподаватели!!!

,

Просто суперский университет!!!

,

ВУЗ мой дорогой-наглый корупционер, деньги тянут не по детски, единственное, что любила, 2-ю любимую общагу :))))

,

вуз- супер

,

ВУЗ..который дает не только профессию ..но и указывает дорожку по жизни.Я благодарна многим преподавателям ..которые меня обучали.!!!!!


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Сумах, а також коледжі в Сумах, курси в Сумах, репетитори в Сумах, робота в Сумах