Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (ТНМУ)

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (ТНМУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

6338
студентів
642
викладачі
479
кандидатів
наук
99
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Медичний;
 • Фармацевтичний;
 • Стоматологічний;
 • Навчально-науковий інститут медсестринства;
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти;
 • Іноземних студентів.

Спеціальності:

 • Медицина;
 • Стоматологія;
 • Фармація, промислова фармація;
 • Фізична терапія, ерготерапія;
 • Медсестринство (медсестра, парамедик).

Абітурієнтам

https://vstup.tdmu.edu.ua/

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0352) 25-15-72, [відкрити контакти](093) 589-18-78, [відкрити контакти](068) 771-06-35.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0352) 25-15-72, [відкрити контакти](093) 589-18-78, [відкрити контакти](068) 771-06-35.

Про ЗВО/ВНЗ

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського - провідний вищий навчальний заклад України, в якому навчається понад 4 тисячі вітчизняних та біля 2 тисяч іноземних студентів, працює понад 640 викладачів. Функціонує 4 факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний і факультет іноземних студентів), 6 навчально-наукових інститутів, 57 кафедр, університетська лікарня, стоматологічний відділ університетської клініки. Це єдиний університет України, в якому запроваджено дистанційну форму навчання для іноземних і вітчизняних медсестер-бакалаврів і магістрів. Діє навчально-практичний Центр симуляційного навчання,оснащений за провідними світовими стандартами. Відпрацювання практичних навичок, робота із симульованим пацієнтом, робота в команді з використанням сучасних тренажерів і манекенів, проведення дебрифінгів суттєво покращують рівень практичної підготовки студентів. В університеті функціонує6 акредитованих науково-дослідних лабораторій, є власне видавництво «Укрмедкнига», навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина».

У ТНМУ створено усi умови: потужна матерiальна база, сучасне медичне оснащення, комп'ютерна технiка та унікальні авторські віртуальні навчальні тренажери, відремонтовані гуртожитки, сучасна бібліотека.

ТНМУ – організатор перших в Україні серед медичних закладів освіти Міжнародних студентських літніх шкіл, на які з’їжджаються студенти-медики з різних країн світу.

ТНМУ – член Європейської асоціації університетів, приєднався до Великої Хартії Університетів, бере участь у Балтській університетській програмі,співпрацює з 75 закордонними партнерами.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Тернополі, а також коледжі в Тернополі, курси в Тернополі, репетитори в Тернополі, робота в Тернополі