Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ)

Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ)

Волынский национальный университет имени Леси Украинки (ВНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

7244
студенти
705
викладачів
579
кандидатів
наук
129
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

273
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри
1

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

 • Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство», на 1 курс.
 • Факультет: Історії, політології та національної безпеки.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (01.09.2024 — 31.12.2025).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство», на 1 курс.
 • Факультет: Історії, політології та національної безпеки.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2024 — 30.06.2028).
 • Основа вступу: Повна загальна середня освіта (11 класів)
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 30.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

Обовʼязкові предмети НМТ

0.25 ≥ 100 Українська мова

0.25 ≥ 100 Математика

0.5 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір НМТ

0.25 ≥ 100 Українська література

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.2 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

або ЗНО 2020 - 2021

Обовʼязкові предмети ЗНО

0.25 ≥ 100 Українська мова і література

0.5 ≥ 100 Історія України

Предмет на вибір ЗНО

0.25 ≥ 100 Іноземна мова

0.25 ≥ 100 Математика

0.2 ≥ 100 Біологія

0.5 ≥ 100 Географія

0.2 ≥ 100 Фізика

0.2 ≥ 100 Хімія

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

 • інформаційних технологій і математики;
 • хімії,
 • екології та фармації;
 • біології та лісового господарства;
 • географічний;
 • міжнародних відносин;
 • юридичний;
 • психології;
 • педагогічної освіти та соціальної роботи;
 • фізичної культури, спорту та здоров’я; культури і мистецтв;
 • філології та журналістики;
 • економіки та управління;
 • іноземної філології; історії,
 • політології та національної безпеки;
 • медичний.

Інститути:

 • навчально-науковий фізико-технологічний;
 • навчально-науковий інститут неперервної освіти;
 • відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки».

Абітурієнтам

Підготовче відділення працює як один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Мета діяльності — забезпечення умов якісної підготовки громадян до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до закладів вищої освіти через поглиблене вивчення навчальних дисциплін.

Посилання на сайт: https://vnu.edu.ua/uk/pidhotovche-viddilennya

Електронна пошта: [відкрити контакти][email protected].

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся
в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](033) 224-84-31, [відкрити контакти](095) 356-35-83  (Viber, Telegram).

Е-mail: [відкрити контакти][email protected]

Посилання на сайт: https://vstup.vnu.edu.ua/

Документи для вступу:

 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка).
 • Копія реєстрації місця проживання (11 ст. паспорту у формі книжечки).
 • Витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (до ІD-картки).
 • Довідки про реєстрацію місця проживання (Форма 13).
 • Копія документа про зміну прізвища або інший документ, який підтверджує зміну прізвища, ім'я чи по батькові (свідоцтво про реєстрацію/розірвання шлюбу тощо) (за необхідності).
 • Копія військово-облікового документу (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення до призовних дільниць).
 • Копія документу державного зразка про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (Свідоцтво/Атестат про здобуття повної загальної середньої освіти; Диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра; Диплом бакалавра / магістра / ОКР спеціаліста).
 • Сертифікати НМТ / екзаменаційний листок ЄВІ/ЄФВВ та картка результатів.
 • 4 фото, розміром 3х4.
 • Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за спеціальними умовами вступу. (за наявності).

Ми в соціальних мережах: 

Про ЗВО/ВНЗ

Волинський державний університет імені Лесі Українки засновано в 1993 році у зв’язку з реорганізацією Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Перший вищий
навчальний заклад Волині — Луцький державний учительський інститут почав діяти 1940 року. Функціонування навчального закладу, перерване Другою світовою війною,
відновлено в 1946 році. 25 вересня 1951 року на базі Луцького державного учительського інституту створено Луцький державний педагогічний інститут, якому в 1952 році
присвоєно ім'я видатної української письменниці, інтелектуалки Лесі Українки. На той час у ЗВО було два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний. 1959 року розпочав роботу факультет підготовки вчителів початкових класів, у 1962 — факультет фізичного виховання, у 1975 — природничо-географічний факультет, у 1981 — факультет підвищення кваліфікації керівників шкіл (з 1993-го — факультет післядипломної освіти).

У 1969 році історико-філологічний факультет реорганізовано в історичний та філологічний факультети.

16 липня 1993 року Указом Президента України створено Волинський державний університет імені Лесі Українки. 4 жовтня 2007 року Указом Президента України Університету наданий статус національного. Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 1012 від 13.09.2012 року ВНУ імені Лесі Українки перейменований на Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2020 року № 1057 «Щодо перейменування Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки перейменовано на Волинський національний університет імені Лесі Українки.

У структурі ВНУ імені Лесі Українки є 15 факультетів:

 • інформаційних технологій і математики;
 • хімії, екології та фармації;
 • біології та лісового господарства;
 • географічний;
 • міжнародних відносин;
 • юридичний;
 • психології;
 • педагогічної освіти та соціальної роботи;
 • фізичної культури, спорту та здоров’я;
 • культури і мистецтв;
 • філології та журналістики;
 • економіки та управління;
 • іноземної філології;
 • історії, політології та національної безпеки;
 • медичний;
 • два інститути — навчально-науковий фізико-технологічний, навчально-науковий неперервної освіти, складі якого — підготовче відділення.

До структурних підрозділів Університету належать: науково-дослідна частина, навчальний, навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, молодіжної політики та соціальної роботи, планово-фінансовий, кадрів, юридичний, міжнародних зв’язків, загальний, інформаційно обчислювальний центр, відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», охорони праці та безпеки життєдіяльності, постачання, експлуатаційно-технічний відділ, музей Лесі
Українки, науково-дослідний інститут Лесі Українки, відділ зв’язків із громадськістю, студмістечко, приймальна комісія, а також бухгалтерія, ботанічний сад «Волинь», бібліотека, Центр культури і дозвілля тощо. Університет має 69 кафедр, 18 науково-дослідних лабораторій, 9 центрів та 2 науково-дослідні інститути.

З 2009 року у структурі ВНУ імені Лесі Українки знаходиться Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки».

ВНУ імені Лесі Українки готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за 19 галузями знань, 48 спеціальностями та 71 освітньою програмою; за другим (магістерським) рівнем — за 18 галузями знань, 44 спеціальностями та 65 освітніми програмами, а також докторів філософії — за 12 галузями знань, 26 спеціальностями та 29 освітньо-науковими програмами.

Фактичний контингент студентів Університету (станом на 01.01.2022 р.) — 6080 студентів денної форми та 1164 студенти заочної форми навчання, усього — 7244 особи.

Станом на 1 січня 2022 року в ВНУ імені Лесі Українки навчалося 46 іноземних здобувачів освіти, із них 14 аспірантів, а станом на 01 липня 2022 року навчаються 33 іноземці.

Освітній процес в Університеті станом на 31 грудня 2021 р. забезпечувало 705 штатних працівників, з них 5 наукових працівників та 97 науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом. Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітніми (освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами, включає 129 докторів наук, 99 професорів, 579 кандидатів наук, 482 доцентів. Показник науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями в Університеті становить 89,4 %. Серед завідувачів кафедр 28 — доктори наук, професори, 8 — доктори наук, доценти, 25 — кандидати наук, доценти, 3 — кандидати наук, професори, 3 — кандидати наук, 1 — доктор наук, 1 — заслужений артист України, доцент. Частка кафедр, які очолюють викладачі з науковими ступенями і вченими званнями, становить 100 %. Усі 69 кафедр очолюють фахівці відповідних спеціальностей, їх частка становить 100 %.

Станом на 01.01.2022 року в аспірантурі навчається 253 осіб, у докторантурі — 14 осіб.

Протягом 2021 року зараховано на перший курс аспірантури 62 осіб, докторантури — 6 осіб.

2021 р. у Волинському університеті імені Лесі Українки працювало 5 спеціалізованих вчених рад, у яких було захищено 4 роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук і 13 — кандидата наук. Водночас 2021 року наказом МОН України було утворено 15 разових спеціалізованих вчених рад, у яких успішно було проведено захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Позитивна динаміка спостерігається щодо захисту докторських дисертацій науково-педагогічними працівниками Університету. У звітному році дисертації на здобуття доктора наук захистили 14 науковців.

За рішеннями Атестаційних колегій МОН України 2021р. вчене звання професора було присвоєно 16 науково-педагогічним працівникам, доцента — 44.

Учені Університету мають авторитет і визнання серед науковців України, про що свідчить залучення їх до роботи як експертів та членів галузевих рад НАЗЯВО, а також членство в спеціалізованих радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Про успішне здійснення наукових досліджень, актуальних науково-технічних розробок свідчить кількість лауреатів стипендій і премій регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів.

В Університеті продовжуються реалізація програм «Подвійний диплом» та академічної мобільності з такими партнерськими ЗВО: Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська Академія в Слупську, Вища школа економіки та інновацій у Любліні, Університет Вітовта Великого у Каунасі. Студенти навчаються за такими спеціальностями: «Фізична реабілітація», «Комп’ютерні науки», «Фізика», «Хімія», «Фізичне виховання», «Інформатика», «Математика», «Біологія», «Біотехнологія», «Соціальна робота», «Туризм», «Культура і мистецтво», «Екологія» і «Музичне мистецтво».

У межах міжнародної співпраці та популяризації іноземних мов у ВНУ імені Лесі Українки діють Центр німецької мови та культури, Центр французької мови та культури, Центр шведської мови, Центр арабської мови та культури, Центр канадознавства, Центр британської культури.

Матеріально-технічна база. На балансі Волинського національного університету імені Лесі Українки перебувають 12 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, бібліотека, 3 актові зали, стадіон, спортивний майданчик, агробіологічна станція, база-практик — спортивно оздоровчий табір «Гарт», що розташований на території Шацького національного парку, ботанічний сад.

В Університеті функціонує студентське містечко. Наявна мережа гуртожитків в цілому забезпечує потреби студентів, що потребують житла. Система планування та заселення гуртожитків дозволяє забезпечити окреме (у межах блоків, секцій, кімнат) компактне проживання студентів одного факультету (інституту). У приміщеннях гуртожитків діє пропускний режим, контроль за дотриманням якого покладено на відповідну службу охорони. В кожному із гуртожитків є кімната студентського самоврядування.
Спортивна еліта Волині формується на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я Університету. У ВНУ імені Лесі Українки отримали високу підготовку десятки спортсменів, які вибороли медалі та дипломи на найпрестижніших змаганнях світу.

Зокрема, важкоатлетка Надія Миронюк, метальниця молота Ірина Климець, легкоатлетка Надія Боровська, боксерка Тетяна Коб, футболіст Андрій Шевчук, велосипедистка з маунтенбайку в крос-кантрі Яна Беломоїна, метальник спису Максим Богдан, кікбоксери Андрій Подвальний, Анастасія Коновальчук, Софія Неділько й ін.

Університет пишається художніми колективами факультету культури і мистецтв, які відомі в Україні й у світі. Це, зокрема, чоловічий вокальний квартет «Акорд», тріо бандуристок «Дивоструни», ансамбль народних інструментів «Джерела», ансамбль пісні і танцю «Розмай», інструментальний ансамбль «Експромт».

Ректорат і колектив Університету працює над рівнем підготовки випускників міжнародного стандарту. Докладаємо максимум зусиль для примноження традицій, які спрямовані на європейську ідентичність, повагу до загальнолюдських і національних цінностей, академічну доброчесність, патріотизм; створення доброзичливої атмосфери та сприятливих умов для творчої реалізації кожного члена колективу.


Відгуки

315
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Читаю окремі відгуки і дивуюся. Університет дає високий рівень знань і забезпечує якісну практичну підготовку студентів.Хто прийшов сюди за знаннями, той їх отримає, а хто лише за дипломом - розчарується. Півтора року навчалася за контрактом, а потім ( за рейтингом) була переведена на бюджет. І це, на хвилинку, без будь-якого блату. За перших 2 роки навчання на нашому філологічному факультеті таких студентів було п'ятеро. Троє з них завершили навчання з червоним дипломом. Викладачі - майстри своєї справи ( людський фактор до уваги не беру). За роки навчання ( 2000-2005) не зіткнулася навіть з натяком на хабар. Усі сесії здавала з першого разу, як і переважна більшість моїх однокурсників. Атмосфера навчання позитивна, у закладі присутній дух патріотизму, спілкування з викладачами залишило найкращі спогади. Мала за честь бути студенткою Громика Ю.В., Рисака О.О. та його доньки Маланій О.О.( яка, до речі, має особливий підхід у роботі зі студентською молоддю). Прекрасний заклад освіти.

,

Не знаю, як там у на інших факультетах, але історичний - це місце де розуміють і допомагають. Більшість є спеціалістами. До того ж, якщо ти працюєш і не маєш можливості відвідувати всі заняття, то більшість викладачів робить поступки, приймає ІНДЗ і виставляє бали, закриваючи пропуски

,

Якщо ви хочете кожного дня знаходитись в супер токсичній обстановці тоді вам сюди .Викладачі ніякі не профі своєї справи .Вони профі у іншому :погрози студентам , заниження самооцінки , приниження перед одногрупниками,знецінення роботи студентів , ставлення як до л+йна , дозволяють собі називати вас некоректними словами . Булінг від викладачів це напевно і є пріорітет цього університету.Все що в ньому покращується лише булінг.

,

Самий захмуришний університет , а викладачі ведуть себе ніби вони висококваліфіковані представники Гарварду .Не рекомендую якщо хочете вберегти своє ментальне здоров'я і не отримати додатково нульові знання та зневагу від викладачів.

,

Не рекомендую.корупція(((


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Луцьку, коледжі в Луцьку, курси в Луцьку, репетиторів в Луцьку, роботу в Луцьку.