Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

12346
студентів
993
викладачі
752
кандидати
наук
156
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Навчально-наукові інститути, факультети і кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів:

 • Кафедра біохімії та біотехнології.
 • Кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства.
 • Кафедра агротехнологій та ґрунтознавства.
 • Кафедра екології та біомоніторингу.
 • Кафедра землевпорядкування та кадастру.
 • Кафедра молекулярної генетики та біотехнології.
 • Кафедра хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції.
 • Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства.

Географічний факультет:

 • Кафедра географії та менеджменту туризму.
 • Кафедра географії України та регіоналістики.
 • Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів.
 • Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту.
 • Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування.
 • Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.
 • Кафедра геодезії, картографії та управління територіями.

Економічний факультет:

 • Кафедра бізнесу та управління персоналом.
 • Кафедра економіко-математичного моделювання.
 • Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування.
 • Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку.
 • Кафедра міжнародної економіки.
 • Кафедра обліку, аналізу та аудиту.
 • Кафедра фінансів і кредиту.
 • Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва.

Факультет іноземних мов:

 • Кафедра англійської мови.
 • Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства.
 • Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів.
 • Кафедра іноземних мов для природничих факультетів.
 • Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу.
 • Кафедра романської філології та перекладу.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин:

 • Кафедра всесвітньої історії.
 • Кафедра історії України.
 • Кафедра міжнародних відносин.
 • Кафедра міжнародної інформації.
 • Кафедра політології та державного управління.
 • Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу.

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук:

Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»

 • Кафедра електроніки і енергетики.
 • Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур.

Відділ «Інфокомунікацій та інженерії»

 • Кафедра кореляційної оптики.
 • Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи.
 • Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки.

Відділ «Комп’ютерних технологій»

 • Кафедра комп’ютерних наук.
 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж.
 • Кафедра математичних проблем управління і кібернетики.
 • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем.

Відділ «Фізики»

 • Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.
 • Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики.
 • Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання.
 • Кафедра термоелектрики та медичної фізики.

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Вас, Ваших батьків, друзів та всіх охочих у неділю, 30 квітня, на День відкритих дверей до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Це чудова нагода не лише поближче познайомитися з архітектурною перлиною
Буковини — Резиденцією Митрополитів Буковини і Далмації, а й поспілкуватися з
керівництвом університету, факультетів та інститутів, з представниками приймальної комісії; дізнатися про особливості вступної кампанії 2023 року; ознайомитися з престижними спеціальностями нашого ЗВО, можливостями працевлаштування після закінчення навчання; почути думки студентів про переваги навчання в ЧНУ.

Захід розпочнеться об 11:00 у Мармуровій залі Університету (5 корпус, вул.
Коцюбинського, 2) і триватиме до 14:00.

Чекаємо на зустріч!

Обирай кращих! Навчайся у кращих! Будь кращи!

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](037) 252-56-69, [відкрити контакти](037) 258-47-11.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](037) 252-56-69, [відкрити контакти](037) 258-47-11.

Про ЗВО/ВНЗ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні. Розташований у величній будівлі сучасних Чернівців — комплексі, спорудженому в 1864-1882 рр. як резиденція митрополитів Буковини і Далмації за проєктом відомого австрійського архітектора чеського походження Йозефа Главки.

Указом австрійського імператора Франца-Йосифа від 31 березня 1875 р. було засновано Чернівецький університет, у тому числі й богословський греко-православний факультет — єдиний православний факультет в Австрійській імперії. 

4 жовтня 1875 р. відбулося урочисте відкриття університету, якому було надано назву Чернівецький університет ім. Франца-Йосифа.

Відкриття і подальша діяльність університету в Чернівцях надали провінційному місту європейського шарму, яким ми пишаємося й понині. Цим завдячуємо депутатові Австрійського Рейхстагу і крайового сейму, професору, доктору, у подальшому першому ректорові університету Костянтинові Томащуку. Адже саме він зумів переконати депутатів австрійського парламенту про необхідність створення університету саме в Чернівцях.

Упродовж ХХ століття він декілька разів змінював назву: університет імені Франца Йосифа (нім. Franz Josephs) у 1875–1918 pp., університет імені короля Фердинанда І (1920); Universitatea Regele Carol I din Cernăuţi (1933), Чернівецький державний університет (1940 р.).

З 1989 року Чернівецькому університетові присвоєно ім’я Юрія Федьковича. У 2000 р., після надання закладові статусу національного, він отримав сучасну назву — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Тут викладали і вели дослідницьку роботу науковці європейського та світового рівня: економіст Йозеф Шумпетер, правники Євген Ерліх і Ганс Гросс, історик Раймунд Фрідріх Кайндль, математики Леопольд Гегенбауер і Ганс Ган, хімік Ріхард Пшібрам, філологи Степан Смаль-Стоцький, Омелян Калужняцький, Іон Сбієра та ін.

Станом на початок 2022 року в університеті — 1977 працівник (у т.ч. науково-педагогічних працівників — 993), з них — 5 лауреатів Держпремій, 1 член-кореспондент НАН України та 1 член-кореспондент НАПН України.

У структурі університету діє 2 навчально-наукових інститути та 10 факультетів, які складаються із 80 кафедр, 77 з яких випускові.

Доктори наук очолюють 60 кафедр, що складає 75 %.
Підготовка наукових кадрів в аспірантурі університету здійснюється за 22 науковими спеціальностями та відповідними освітньо-науковими програмами, з яких 7 — акредитовані.

Станом на початок 2022 року контингент аспірантів в університеті складає 174 особи, з яких 120 осіб — аспіранти денної форми навчання; 54 — аспіранти вечірньої та заочної форм навчання. З-поміж усіх аспірантів, 127 осіб здобувають науковий ступінь за кошти державного бюджету, 47 — за кошти фізичних осіб.

Закінчили аспірантуру в 2021 р. 15 осіб, з яких 2 — із наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

У 2021 р. в університеті створено 11 разових спецрад для захисту дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Серед здобувачів ступеня доктора філософії університету, 2 аспірантам призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України; 7 аспірантам — академічну стипендію імені М. С. Грушевського.

Докторантура відкрита за 10-ма науковими спеціальностями. Докторантів в університеті станом на 01 грудня 2021 року — 8 осіб денної форми навчання. З них 7 — за державним замовленням і 1 — за кошти фізичних осіб. У 2021 році закінчили докторантуру 2 особи.

При Університеті діють: центр канадських студій імені Рамона Гнатишина, центр американських студій, центр румунських студій,  центр німецькомовних студій «Ґеданкендах», центр євроатлантичної інтеграції та безпеки та ін.

Університет має 18 корпусів, з яких 15 – навчальних. Серед них красою і неповторністю вирізняється архітектурний ансамбль колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, який постановою Ради Міністрів УРСР у 1955 р. переданий на баланс Чернівецького державного університету. Це невипадково, адже в її стінах традиційно навчалися студенти-теологи.

Для потреб студентів — 7 гуртожитків та понад три тисячі ліжко-місць.

В університеті діє одна з найбагатших книгозбірень — Наукова бібліотека з фондом у майже 2,8 млн примірників, видавництво ЧНУ «Рута», спорткомплекс, дослідне господарство, ботанічний сад, геофізична обсерваторія, природничий, геологічний та етнографічний музеї, історико-архітектурний музейний комплекс, Центр управління об’єктом ЮНЕСКО та ін. Поряд з університетом вдало спланований мальовничий дендрологічний парк з рідкісними видами рослин.

Діє розгалужена система органів студентського самоврядування, які беруть активну участь у навчально-виховному процесі, науковому і громадському життю міста й області.

Міжнародна діяльність в системі освіти та науки була і залишається важливою складовою функціонування нашого університету.

Протягом останніх років Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича розвиває тісні зв’язки з навчальними, науковими, культурними та іншими закладами з понад 30 зарубіжними країнами. Загальна кількість міжнародних чинних угод станом на початок 2022 року — 206 із ЗВО з понад 12 країн світу.

ЧНУ входить у трійку лідерів в Україні за кількістю виграних проектів ЕРАЗМУС+ КА2 (6 проектів) та в п’ятірку — підписаних проєктів ЕРАЗМУС+ КА1 («Кредитна мобільність» — виконуються 36 проектів із університетами країн ЄС, що забезпечує мобільність наших студентів, викладачів та співробітників).

Також упродовж 2021 року 198 викладачів і 93 студенти взяли участь у програмах мобільності (всього — 231). Студенти, які навчаються за 16 освітніми програмами, мають змогу отримати подвійні дипломи.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів 14 місце серед 76 ЗВО України за міжнародним рейтингом U-Multirank 2020.

Наш університет вперше потрапив до світового рейтингу університетів — Times Higher Education World University Rankings 2021 та увійшов до рейтингової групи 1001+ серед університетів світу.

Рейтинги Чернівецького національного університету у різноманітних всеукраїнських і світових рейтингах закладів вищої освіти. Так, університет посідає 6 місце за показниками наукометричної бази даних Scopus (індекс Гірша в базі Scopus — 64; у Web of Sience — 59).

У консолідованому рейтингу університет 15-й; серед класичних закладів вищої освіти України — на 9 місці, за рейтингом Топ-200 України — 10-й (у 2020 р. — 20-й). Уже вдруге ЧНУ увійшов до світового рейтингу університетів Times Higher Education World University Ranking та рейтингової групи 1200+1 серед університетів світу. Загалом у рейтинг The World University Ranking 2021 увійшло лише 10 українських ЗВО. А в рейтингу QS для освітньо-наукових інституцій Східної Європи і Центральної Азії (QS EECA) посів 301-350-ту позицію. За показниками ефективності інституційних досліджень із природничих наук ЧНУ на високому 5-му місці.

Важливим етапом в історії університету було рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від 28 червня 2011 року включити архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації є третім, власне, українським об’єктом, що входить до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини цієї авторитетної міжнародної організації.

Нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (єдиний в Україні) виконує подвійну функцію: з одного боку, центр освіти, науки й духовності буковинського краю, а з іншого — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Університет пройшов складний шлях існування й розвитку, став значним осередком освіти, науки, культури Буковинського краю і всього західного регіону України.

Кількість студентів станом на 1 грудня 2021 року — 12 346.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Чернівцях, а також коледжі в Чернівцях, курси в Чернівцях, репетитори в Чернівцях, робота в Чернівцях