Донецький національний університет імені Василя Стуса

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта

3139
студентів
289
викладачів
165
кандидатів
наук
127
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Юридичний факультет

Спеціальність 081 «Право».

 • Освітня програма «Право» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціальність 293 «Міжнародне право».

 • Освітня програма 293 «Міжнародне право» (ОС «Бакалавр»).

Факультeт іcторії тa міжнародниx відноcин

Спеціальність 032 «Історія та археологія».

 • Освітня програма «Історія та археологія» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма (ОС «Магістр»).

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 • Освітня програма «Міжнародні відносини» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання») (ОС «Магістр»).

Факультет хімії, біології і біотехнологій

Спеціальність 091 «Біологія та біохімія».

 • Освітня програма «Біологія» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціальність 101 «Екологія».

 • Освітня програма «Екологія. Відновлення екосистем» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Екологія» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 102 «Хімія».

 • Освітня програма «Хімія» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Факультeт філології, психології та іноземниx мов

Спеціальність 014 «Середня освіта».

Спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська).

 • Освітня програма «Англійська й українська мови та літератури» (ОС «Бакалавр»).

Спеціальність 035 «Філологія».

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література.

 • Освітня програма «Українська мова та література» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).
 • Освітня програма «Українська та німецька мови та літератури (переклад включно)» ОС «Бакалавр».

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

 • Освітня програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.

 • Освітня програма Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика.

 • Освітня програма «Прикладна лінгвістика» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціальність 053 «Психологія».

 • Освітня програма «Психологія» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).
 • Освітня програма «Кризова психологія» (ОС «Бакалавр»).

Факультeт інформаційниx і прикладниx теxнологій

Спеціальність 014 «Середня освіта».

Спеціалізація 014.04 Середня освіта (Математика).

 • Освітня програма «Середня освіта (Математика)» (ОС «Бакалавр»).

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 • Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 052 «Політологія».

 • Освітня програма «Політологія та державне управління» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 061 «Журналістика».

 • Освітня програма "Журналістика" (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Політична журналістика» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

 • Освітня програма «Технології інтернету речей» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 111 «Математика».

 • Освітня програма «Комп'ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних» (ОС «Бакалавр»).

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

 • Освітня програма "Комп’ютерні науки" (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних») (ОС «Магістр»).

Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації».

 • Освітня програма «Кібербезпека та захист інформації» (ОС «Бакалавр»).

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

 • Освітня програма «Публічна політика та адміністрування» (ОС «Магістр»).

Економічний факультет

Спеціальність 051 «Економіка».

 • Освітня програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Економіка підприємства» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

 • Освітня програма «Диджитал-облік і оподаткування» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Облік і оподаткування» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

 • Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціальність 073 «Менеджмент».

 • Освітня програма «Менеджмент» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Бізнес-адміністрування» (ОС «Магістр»).
 • Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» (ОС «Магістр»).
 • Освітня програма «Менеджмент у судовій сфері» (ОС «Магістр»).
 • Освітня програма «Управління закладами освіти» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 075 «Маркетинг».

 • Освітня програма «Маркетинг» (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»).

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля».

 • Освітня програма «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Інноваційне підприємництво» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення».

 • Освітня програма «Соціальне підприємництво» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини».

 • Освітня програма «Цифрова бізнес-дипломатія» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» (ОС «Бакалавр»).
 • Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» (ОС «Магістр»).

Спеціальність 073 «Менеджмент + 052 Політологія».

 • Міждисциплінарна освітня програма Управління постконфліктними територіями (ОС «Магістр»).

Абітурієнтам

Ви зможете поставити всі хвилюючі питання та отримати розгорнуті відповіді на них від представників Університету.

Ми допоможемо Вам не загубитися в термінах та вимогах, пройти шлях до омріяного навчання!

Будемо раді бачити всіх зацікавлених!

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](098) 46-103-10, [відкрити контакти](043) 250-89-32 або пишіть на електронну скриньку: [відкрити контакти][email protected]

Ми допоможемо Вам не загубитися в термінах та вимогах, пройти шлях до омріяного навчання!

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на основі:

 • повної загальної середньої освіти;
 • ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»;
 • здобутого ОС «Бакалавр, ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» (для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»);
 • у порядку переведення і поновлення.

Перелік документів.
Під час виконання вимог до зарахування та для подальшого формування особової справи здобувача вступник особисто пред’являє оригінали та надає копії:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
  громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • реєстраційної облікової картки платника податків;
 • витяг з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування);
 • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа про раніше здобутий освітній (освітньо кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;
 • сертифікат (-и) ЗНО/НМТ/ЄВІ/ЄФВВ та інформаційна (-і) картка (-и) до нього (них), на підставі якого (яких) здійснюється вступ;
 • документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIІІ Правил Прийому і Порядком прийому.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються лише за наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно) або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту, здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерства освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).

Підготовче відділення

ДонНУ імені Василя Стуса здійснює підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, а також осіб, які мають повну загальну середню освіту. Сьогодні навчання на курсах побудоване так само, як і в університеті: лекції, семінари, практичні заняття в групах, індивідуальні консультації. Програми занять повністю відповідають програмам дисциплін, рекомендованих Українським центром оцінювання якості освіти для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчання на підготовчих курсах здійснюється з таких дисциплін: українська мова та література, історія України, математика, англійська мова, фізика, хімія, біологія.

Для тих, хто планує продовжити навчання в магістратурі, діють підготовчі курси до єдиного вступного іспиту з англійської мови.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](098) 46-103-10, [відкрити контакти](043) 250-89-32 або пишіть на електронну скриньку: [відкрити контакти][email protected]

Про ЗВО/ВНЗ

Донецький національний університет імені Василя Стуса це відкрита академічна спільнота, що є провідним центром освіти, науки та інновацій. Стусівський університет потужний науково-освітній комплекс найвищого ІV рівня акредитації, один із провідних закладів вищої освіти України, найкращий виш Вінниці та Вінницької області.

Свою місію ДонНУ імені Василя Стуса вбачає у формуванні особистості-професіонала: Інтелектуальної, Інформованої, Інноваційної, самоІдентифікованої, Інтегрованої у суспільство (Homo-І).

Історія Донецького національного університету імені Василя Стуса розпочалася в 1937 році. За час свого існування він пройшов складний шлях внутрішнього розвитку від маленького педагогічного інституту до Національного університету. Був двічі евакуйований у 1941 році під час Другої світової війни та у 2014 році через тривалий збройний конфлікт на Сході України. Досвід минулих поколінь і майстерність сучасних допомогли університету гідно пройти випробування і стати потужним закладом із власними унікальними освітніми, науковими та культурними надбаннями.

У 2016 році, з ініціативи випускників ДонНУ, поновилося обговорення питання щодо надання університету імені одного з найвідоміших його випускників вінничанина і донеччанина, поета, правозахисника, політв’язня, Героя України Василя Семеновича Стуса (1938 — 1985 рр.). У результаті рішенням Конференції трудового колективу 10 червня 2016 року університет був перейменований, а вже 21 вересня 2016 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1126 було затверджено Статут Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Навесні 2017 року університет відсвяткував своє вісімдесятиріччя. За цей період понад 200 тисяч випускників університету стали фахівцями природничого, гуманітарного, суспільно-політичного, економічного та юридичного профілів.

Зараз історія Донецького національного університету імені Василя Стуса активно твориться вже в самому «серці» України на Подільській землі. Сьогодні він не лише єдиний класичний університет у Вінницькій області, а й потужний освітній центр Центральноукраїнського регіону, надійний партнер для наукових і освітніх установ, влади, громади і бізнесу, комфортне середовище для розвитку, життя, навчання, роботи.

Однією з найвизначніших нагород, здобутих університетом за час перебування на Подільській землі, стала Премія Свободи, якою в 2015 році, під час проведення щорічного саміту Wroclaw Global Forum, було нагороджено університет за розбудову свободи у світі.

У 2016 році Донецький національний університет імені Василя Стуса був двічі відзначений почесним званням «Лідер вищої освіти України» за результатами участі у міжнародних спеціалізованих виставках. Серед здобутків університету нагороди «Гран-Прі» за напрямами «Інформаційні технології у вищому навчальному закладі», «Профорієнтаційна робота серед молоді», а також золота медаль у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу».

Престиж і висока якість освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса підтверджуються не лише визначними нагородами, а й численними рейтингами національного і світового значення. Так, за результатами щорічного глобального дослідження британської консалтингової компанії ДонНУ імені Василя Стуса увійшов до рейтингу кращих університетів світу QS World University Ranking 2017/2018, а за рейтингом останніх років зберігає традиційно високий показник серед вишів Центральної України.

ДонНУ імені Василя Стуса у сфері міжнародної діяльності це:

 • ЗВО України, що став членом Guide Association (Асоціація глобальних університетів дистанційної освіти, Італія), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти;
 • член European University Association (EUA);
 • учасник проєкту «Європейський розвиток ДонНУ у м. Вінниця» Міжнародного фонду «Відродження»;
 • учасник міжнародних проєктів у рамках програми ТЕМРUS: ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі InterEULawEast»;
 • учасник програм академічної мобільності у рамках програми «Erasmus+».

Завдяки міжнародному визнанню ДонНУ імені Василя Стуса і партнерству з провідними закордонними вишами студенти мають можливість здобувати знання не лише у стінах рідного університету, а й подорожуючи світом. На сьогодні 33 закордонні вищі навчальні заклади є постійними партнерами університету у сфері модернізації освіти й академічного обміну.

З 2015 року на всіх факультетах ДонНУ імені Василя Стуса діють «освітні школи», спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів вступників у виборі майбутньої професії, набуття реальних навичок роботи за фахом, допомогу в професійному самовизначенні та підготовку до вступу. Заняття проводяться у форматі інтерактивного навчання через тренінги, майстер-класи, ділові ігри та воркшопи.

Також у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса створено надсучасне освітнє онлайн-середовище, яке об’єднує мережеві сервіси щоденного користування. Це надає можливість студентам безкоштовно встановлювати програми, які дозволяють спілкуватися з викладачами і одногрупниками через миттєві повідомлення та аудіо-, відеодзвінки, конспектувати лекції у віртуальному записнику й надавати спільний доступ до них будь-кому, брати участь в онлайн-конференціях, організовувати розклад в особистому календарі, листуватися в корпоративній мережі, працювати разом над спільними документами на кількох пристроях одночасно.

Відповідно до Стратегії розвитку 2017 2025 рр. ДонНУ імені Василя Стуса, як відкрита академічна спільнота, не може залишатись осторонь соціальних процесів та змін у суспільстві. Університет активно співпрацює зі 182 установами, закладами, організаціями у таких напрямах:

 • проходження виробничої, педагогічної практики і стажування студентів;
 • стажування та підвищення кваліфікації викладачів;
 • реалізація спільних науково-освітніх, інноваційних, соціально корисних проєктів.

З метою залучення позабюджетних джерел фінансування університет здійснює фандрайзингову діяльність. Це і реалізація проєкту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці 2016» за підтримки МФ «Відродження» та сприяння ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу», який згодом отримав продовження, адже завдяки його реалізації було значно розширено партнерську мережу ДонНУ імені Василя Стуса, напрацьовано низку зв’язків з українськими та зарубіжними організаціями та установами, започатковано традицію обміну інтелектуальним, соціальним і культурним капіталом. Наприклад, завершення «І Всеукраїнської школи публічної політики та адміністрування» дало початок новому інноваційному освітньому проєкту «Школа молодого посадовця», в результаті якого університет підготував 33 держслужбовці нової генерації для Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради (22 з них отримали рекомендації на працевлаштування у ВМР і сьогодні успішно працюють у департаментах міськради).

У межах надання додаткових освітніх послуг та прагнення забезпечити навчання протягом життя університет реалізує низку освітніх програм:

 • курси для школярів, курси з підготовки до ЗНО;
 • дистанційні навчальні курси, у т.ч. для вступників з окупованої частини Донецької і Луганської областей;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • сертифікатні освітні програми («Медичне право» — спільно з ВНМУ ім. М.І. Пирогова, «Основи християнського богослов’я» спільно з Вінницькою єпархією УПЦ, «Переклад науково-технічної літератури» тощо).

Міжнародний напрям діяльності це невід’ємна частина інтеграції університету до європейського та світового освітнього простору. ДонНУ імені Василя Стуса активно співпрацює з навчальними закладами та організаціями з Польщі, Великобританії, Болгарії, Литви, Латвії, Словаччини, Італії, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Чехії, Бельгії, Китаю, Франції та інших країн. За період перебування університету у Вінниці укладено 9 нових партнерських угод та меморандумів із ВНЗ Німеччини, Франції, Польщі, Болгарії, Литви, Сербії, Азербайджану, Казахстану, зокрема щодо програм «подвійних» дипломів. Відновлено діяльність інформаційно-ресурсного центру Представництва ЄС в Україні при ДонНУ імені Василя Стуса.

Крім того, університет залишається авторитетним експертним середовищем, готуючи наукові висновки законопроєктів, надаючи консультації комерційним і бізнес-структурам, здійснюючи експертизу стану ґрунту, води тощо на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу тощо.

За роки перебування у Вінниці Донецький національний університет імені Василя Стуса:

 • поступово відновив матеріально-технічну базу, яка дозволяє на сьогодні здійснювати освітній процес і наукову діяльність;
 • зберіг і якісно покращив професорсько-викладацький склад;
 • почав відновлювати втрачені через переїзд позиції в національних і міжнародних рейтингах;
 • стабільно посідає лідерські позиції серед локальних конкурентів;
 • створив безпрецедентну для регіону мережу партнерства і нову якість відносин між вищою школою, владою і громадою задля реалізації спільних соціально корисних проєктів і справ.

У перспективі наявні ресурси вишу, мережа стратегічного партнерства, інноваційна діяльність будуть спрямовані на вирішення ключового питaння будівництвa академміcтечка власного кампуcу з навчaльними корпуcами, лаборатоpіями, бібліотeкою, гуpтожитками й житлoм для студeнтів і викладaчів.


Відгуки

289
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Заклад який я раджу оминати стороною! Неповага до студентів, висміювання студентів вчителями у соціальних мережах. Серед студентів 50% бидла. Совкові принципи викладання.

,

Якщо шукаєте гарний внз за спеціальністю хімія, то раджу вступати сюди. Чудовий викладацький склад, навчання на високому рівні, викладачі лояльні, корупції немає, всі раді йти на зустріч студенту. Гарантую, ви не пожалкуєте, якщо вступите на факультет хімії, біології і біотехнологій!

,

шикарний університет факультет хімії біології та біотехнології всім раджу у вас буде все дівчата гроші тачки админки всьо буде вступайте не пожалієте Національний самий сексуальний ) Розанцев бусінка

,

Навчаюсь на 4 курсі, нажаль за ці всі роки знань ніяких не отримала. Викладачі не пояснюють матеріал і не хочуть допомагати, а також до студентів відносяться з презирством!Інформація до студентіа надходить в останній момент. Раджу не вступати в цей «найкращий університет»

,

Пасивне відношення до думки студентів .


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Вінниці, коледжі в Вінниці, курси в Вінниці, репетиторів в Вінниці, роботу в Вінниці.