Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський національний університет радіоелектроніки


 • Харків · просп. Науки, 14, 61166
 • (057) 702-18-07
 • info@nure.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1930 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом державного зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

8500
студентів
650
викладачів
370
кандидатів
наук
160
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

І Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ):

 • Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем.
 • Мікро- та наноелектроніка.
 • Біомедична інженерія.
 • Електронні пристрої та системи.

ІІ Факультет інфокомунікацій (ІК):

 • Інфокомунікаційна інженерія.
 • Інформаційно-мережна інженерія.
 • Управління інформаційною безпекою.
 • Якість продукції, процесів та програмного забезпечення.

ІІІ  Факультет комп’ютерних наук (КН):

 • Програмна інженерія.
 • Комп’ютерні науки та технології.
 • Штучний інтелект.
 • Інформаційні технології управління.
 • Видавничо-поліграфічна справа.

IV  Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації  (ІРТЗІ):

 • Системи технічного захисту інформації.
 • Інформаційні технології інтернету речей.
 • Системи, технології  і комп’ютерні засоби мультимедіа.
 • Радіотехніка.
 • Медіаінженерія.

V Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій  (АКТ):

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 • Системна інженерія.
 • Радіоелектронні засоби вбудованих систем.
 • Вбудовані системи авіоніки.

VI Факультет комп’ютерної інженерії та управління (КІУ):

 • Комп’ютерна інженерія.
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

VII Факультет інформаційно-аналітичниx теxнологій тa менеджмeнту (ІТМ):

 • Еконoмічна кібернeтика.
 • Прикладна математика.
 • Інформатика.
 • Системний аналіз.

Абітурієнтам

Підготовче відділення багатофункціональний навчально-методичний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, який забезпечує поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін інформатики, фізики, української мови, математики, а також займається підготовкою учнів шкіл та технічних ліцеїв, студентів технікумів та коледжів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступу до закладів вищої освіти України.

На базі ПВ працюють:

 • групи поглибленої підготовки для учнів 9-11 класів терміном навчання 2 3 роки (недільна, заочна, навчально-консультаційна форма навчання);
 • курси базової комп’ютерної підготовки, інтернет-програмістів, основ дизайну тощо;
 • недільний клуб «Юний програміст».

Контакти: Головний корпус, 1 поверх, кімн. 144, [відкрити контакти](057) 702-14-55, [відкрити контакти]cdp@nure.ua

Центр післядипломної освіти:

 Основна діяльність центру полягає у наданні таких освітніх послуг:

Освіта за іншою спеціальністю (2 роки) ступінь бакалавра за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем), тощо;

Заочна магістратура з застосуванням дистанційних технологій (1,5 або 2 роки), за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (освітня програма Інженерія програмного забезпечення);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем);
 • Видавництво та поліграфія (освітня програма Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв);
 • Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма Телекомунікаційні системи та мережі) тощо.

Професійний розвиток за основними спеціальностями.

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 20000 фахівців.

Навчання здійснюється в сучасних комп’ютерних класах. Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Центр організовує курси навчання, призначені для професійного розвитку людей, які мають базову та вищу освіту.

Випускники отримують документи про закінчення навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом бакалавра або магістра).

Контакти: кімн. 283, 283-а, [відкрити контакти](057) 702-18-05, [відкрити контакти]catr@nure.ua

Навчально-науковий центр заочної форми навчання:

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає:

 • 5 років навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;
 • З роки або 4 роки навчання з третього або другого курсів (відповідно) за умови зарахування на старший курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 5 місяців або 1 рік 10 місяців) для отримання освітнього рівня «магістр».

Контакти: Головний корпус, 2 поверх, кімн. 227, 225, 223, [відкрити контакти](057) 702-14-75, [відкрити контакти]ceme@nure.ua

До заяви абітурієнти мають подати такі документи:

 1. Паспорт громадянина України (з довідкою про реєстрацію).
 2. Копії паспорта та довідки про реєстрацію 2 шт.
 3. Військовий квиток або приписне свідоцтво для військовозобов’язаних (обов’язково для чоловіків з 16,5 років) і копія 2 шт.
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код 2 шт.
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копія 2 шт. Приклад.
 6. Додаток до атестата з оцінками і копія 2 шт. Приклад.
 7. Сертифікат ЗНО та копія сертифіката 2 шт.
 8. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
 9. Медична довідка за формою 086 та картка щеплень (копія, засвідчується у медпрацівника ХНУРЕ на вході до Приймальної комісії)

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](057) 702-17-20.

Про ЗВО (вуз)

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах:

 • архітектурному;
 • будівельному;
 • сантехнічном;
 • геодезичному.

1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ).

Факультети:

 • машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування);
 • гірничо-електромеханічний; промислового транспорту.

1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР.

Факультети:

 • гірничий;
 • шахтобудівельний;
 • гірничо-електромеханічний;
 • промислового транспорту.

1962 року ХГІІ отримав назву Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ).

Факультети:

 • автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості;
 • радіотехнічний;
 • гірничого машинобудування.

1966 року ХІГМАОТ перейменований у Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

Факультети 1966 року:

 • автоматики, обчислювальної техніки
 • радіотехнічний,
 • радіофізичний
 • електроніки
 • гірничого машинобудування

1972 року:

 • систем керування;
 • конструювання радіоапаратури;
 • радіотехнічний;
 • обчислювальної техніки;
 • електроніки.

На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами:

 • 0606 — автоматики і телемеханіки;
 • 0608 — математичні й обчислювально-вирішальні пристрої;
 • 0611 — електронні прилади;
 • 0612 — промислова електроніка;
 • 0704 — радіофізика й електроніка;
 • 0701 — радіотехніка;
 • 0705 — конструювання і технологія виробництва радіоапаратури.

1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

Сучасність

Університет складається з 8 факультетів, 34 кафедр. В університеті навчається понад 8 000 студентів за різними формами навчання. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.
Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus), Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.
В університеті працюють близько 160 докторів наук, професорів, 370 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури. На цей час в університеті працюють  7 спеціалізованих вчених рад  із захисту дисертаційних робіт, з них 6 — докторських, 1 — кандидатська (PhD).

Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях.
Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

У 2020 році Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Університет вперше включено до рейтингу університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA від британського консалтингового агентства QS.

 • у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2021 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у групі 801-1000 і третє місце серед українських університетів;
 • у предметних рейтингах Times Higher Education https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject по Комп’ютерним наукам ХНУРЕ посів позицію у групі 301-400, по Інженерії та технології — у групі 601-800;
 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2020 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 601+;
 • у регіональному рейтингу британського консалтингового агентства Quacquarelli Symonds QS EECA https://www.topuniversities.com/universities/kharkiv-national-university-radio-electronics ХНУРЕ зайняв позицію у діапазоні 251-300;
 • у GreenMetric World University Rankings Університет посів 716 місце.Серед українських університетів ХНУРЕ займає — 13 місце;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20 станом на січень 2021 року ХНУРЕ займає 8 місце серед 316 ЗВО Україні. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 5 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics http://www.webometrics.info/en/transparent у січні 2021р. ХНУРЕ зайняв 8 позицію;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking https://www.4icu.org/ua/ у липні 2020р.ХНУРЕпосів 41 місце серед 171 ЗВО України;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2020 року https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=UKR&sector=all ХНУРЕ зайняв 18 місце серед 29 університетів України;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank 2020 https://www.umultirank.org/ ХНУРЕ займає 3 місце за кількістю кращих індикаторів;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2020 році http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091 Університет займає 9 місце;
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України»  https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ Університет у 2020 році зайняв 11-12 позицію серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу від «Вступ.ОСВІТА.UA» закладів вищої освіти за кількістю осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету, ХНУРЕ посів 8 місце;
 • у рейтингу університетів від порталу DOU-2019 https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2019/ ХНУРЕ посів 6 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.
На честь університету названа мала планета — 10681 ХТУРЕ.


Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Всё супер!.. Хотел бы я сказать после моей первой сессии. Есть вопросы к процессу формирования баллов... По некоторым предметам такое ощущение, что включили генератор случайных чисел. Самое интересное, что там где должны были быть проблемы- оказалось более/менее хорошо, а там где посадил зрение на дистанционке и закипятил мозг- что-то странное выставили. Итог: баллы-случайны, прайс-конкретный.

,

Положительные отзывы только о прошлом вуза. Сейчас качество обучения ниже плинтуса, а требования потолок. На дистанционке уже 1,5 года. За это время преподаватели только рады, что даже лекции часто переносят, подстраивая расписание под себя. Заданий куча, но без объяснений. Все учатся только по роликам в инете. Это не высшее образование. Это самообразование. Зрение у всех упало, проблемы со здоровьем. В других вузах на аналогичных специальностях требуют гораздо меньше, понимая, что дистанционка. Минимум 10 -12 часов в день у компа - не гарантия что вообще сдашь сессию. Мероприятия о которых радостно пишут на официальном сайте зачастую вообще не доносятся до студентов.

,

Учусь в этом универе. Ситуация тут очень печальная сидим на дистанционке. Заданий куча глаза просто отпадают. Приходить уже сюда надо со знаниями программирования это точно. Физкультуру это обязательный предмет не напишешь тест правильно отчислят. Те кто готовы сидеть по 10-16 часов в день за компьютером приходите . Те кто хотят иметь Здоровье в будущем выбирайте другой универ

,

Отзыв первых 10 дней: преподаватели-в основном интересные, аудитории-уставшие, общага-подубитая, самое интересное:// расценки на экзамены - ко$мо$

,

Ложь начинается здесь с самого начала. Никому не верьте здесь. Я закончил ХРТК и хотел изначально поступить в ХЕРЕ так как это далеко не худший вуз (как я думал) и практически возле дома. Представителями ХЕРЕ, которые неоднократно приходили в колледж, было сказано, что гарантией поступления на бюджет это своевременная подача оригиналов документов к ним, так как под эти оригиналы будут заказываться места. Я выполнил все условия и рекомендации, которые от меня требовались. Документы принес сразу как получил, в кабинете всё выбрал как надо. Сегодня узнаю, что не прохожу на бюджет никуда. При этом обратил внимание, что некоторые мои одногруппники, которые учились очень посредственно, каким-то магическим образом написали экзамен на 200. Как? Я не знаю. Теперь мне мило предлагают контракт. Я очень сожалею, что не подстраховался в другом вузе.

,

я закончил наш харьковский радиотехникум и хотел поступить в нуре. у нас многие доверились и подали документы. за сданные оригиналы обещали бюджетные места так как их будут заказывать под нас. дальше меня (и не только) просто кинули - сказали, что мест нет и настоятельно предлагают пойти на контракт. причём в разговоре я понял, что просто им абсолютно всё равно и эта ситуация не случайность, а такой подход. баллы за экзамен они расставляют в произвольном варианте т.к. мой деревянный одногруппник сдал на 200, тут вопрос - что именно и кому он там сдал... естественно, я принципиально сюда поступать не буду так как тут на старте брешут. я сделал ошибку и не подстраховался и всё подал в эту брендовую помойку.

,

Закончил вуз в 2020 году. Сплошные взятки, никакой базы. Проще было бы закончить подкурсы чем поступать в этот вуз. Много слов и пустых обещаний на этапе поступления. Итог - пустота.

,

Закончил второй курс,ничего хорошего нету.Сплошные взятки и всё,преподаватели не хотят тянуть студентов,не понимаешь-плати.Хотя средний бал по ЗНО был 171

,

Годы учебы 1982-1987 ,факультет КРВА , группа КВА 82-2, общежитие №4, Алексеевка - лучший ВУЗ, лучшие преподаватели, лучшие друзья! Преподаватели давали знания,а с однокурсниками набирались жизненного опыта . Помню и люблю! Всем добра и мира !

,

Прекрасный ВУЗ. Я окончил его в 1997. Те, кому это было интересно, получили огромный запас знаний. Кому нужна была "корочка" платили. Нужно просто определиться или корочка или знания. Мне знания очень пригодились! Преподавательский состав 90-х супер! Дай Бог процветания вузу.

,

Смешно видеть, как ХНУРЭ позиционирует себя, как один из лучших университетов Украины и при этом нормальный сайт, нормальное дистанционное обучение отсутствует. Сайты ХНУРЭ сделаны убого, есть куча ненужной информации, но вот нужная информация отсутствует, вы не найдёте ваших текущих оценок онлайн. Деканат работает только если вы должны денег (долги за контракт, общежитие). Преподаватели +/- как везде есть требовательные, а есть не очень. Моя оценка ХНУРЭ 1 сайт с оценками который перестал работать в 2019 из 10 убогих сайтов. В ХНУРЭ поступают не за знаниями. Хотите вообще ничего не делать поступайте на ЭЛБИ.

,

Почти закончил первый курс. говорю только за кафедру прикладной математики, факультет ИТМ. Последние годы конечно очень тёмные и сложные из-за китайского вируса: все два семестра сидели на дистанционке. Но это никак не помешало нашему учебному процессу. Преподы объясняют и отвечают на любые вопросы. Преподавание фундаментальных математических наук на высшем уровне. Отдельно конечно все отмечают Сидорова Максима Викторовича, препода матана. Молодой профессионал, который умеет и любит преподавать предмет, отвечает на почту в 11 вечера, готов в любой момент провести консультации, а его шутки и харизма - отдельный вид искусства. Конечно и другие преподаватели тоже большие умницы: Литвин Александра Григорьевна и Тевяшев Андрей Дмитриевич не смотря на свой почтенный возраст на "ты" с технологиями и тоже очень отзывчивые. В заключение хочу сказать, что выбирать ПМ нужно, если вы хотите пойти в Data Science или заниматься ИИ. В этих отраслях ПМ из-за математики превосходит тот же факультет КН.

,

Хочу поделится впечатлением от работы одного преподавателя. Преподаватель вообще ничего не объясняет, не показывает, а только психует на студентов, что те не понимают его "гениальности". Как может преподаватель говорить, что выбросит тетради, если ему что-то не понравится, а нравится ему ничего не может. О каком уважении можно говорить, когда он унижает студентов. Повезло тем группам, где другие преподаватели. Зачем устраивать из такого предмета самое важное, если в будущей профессии, он точно не понадобится.

,

Ничего хорошего, кроме архитектуры, в этом университете вы не найдёте! Остальное оставляет желать лучшего. Сто раз подумайте, прежде чем поступать в ХНУРЭ. Почитал комментарии, и скажу, люди перестаньте заходить в свою пыльную, поросшую мхом библиотеку под названием "ПАМЯТНЫЕ МОМЕНТЫ МОЕЙ ЖИЗНИ", и разглагольствовать на каком уровне КОГДА-ТО был данный университет. Это было в 20 веке, и к сожалению, то БЫЛОЕ величие осталось в прошлом. Единственное, что дошло до наших дней - методы обучения, которые в ТЕ времена бесспорно были если не лучшими, то как минимум целиком и полностью отвечали ТОМУ этапу развития технологий. НО, в данный момент времени, когда прогресс набирает всё большие обороты...Вектор обучения, оборудование, макулатура и т.д. себя ДАВНО изжили, но до сих пор студенты изучают то, что уже НЕАКТУАЛЬНО. Плюс к этому требуется огромный объём НЕАКТУАЛЬНЫХ работ, которые после их изучения/выполнения останутся ТОЛЬКО на бумаге, либо в архиве, либо под ножкой стола преподавателя.

,

Отучился пока 2 года, факультет ИТМ, должен сказать, что ХНУРЭ уже совсем не тот, каким его помнят, уровень очень сильно упал. Мой факультет далеко не самый последний в универе, но хорошие преподы бегут отсюда прямо на глазах. За 2 года из множества преподавателей, действительно добросовестно обучали только 4-5. При этом ХНУРЭ мешает и самообучению, поскольку нагрузка очень большая, придётся сдавать по 30-40 лаб за семестр, каждые пол года курсовая, множество контрольных работ, практических и т.д. Здоровье и нервы вы убьёте очень быстро, множество бессонных ночей обеспечено, только не понятно, ради чего. И желательно приходить уже с хорошей базой, т.к. без неё будет намного сложнее и бессмысленнее (скорее всего не усвоите материал). Но плюс ко всему, на моём факультете даже денег не берут, так что если будут проблемы или вы решите, что некоторые предметы вам не нужны, даже так вы это не решите. В общем, крайне не советую поступать, поскольку здоровье важнее всего.

,

Говорю про КИУ, на первом курсе застал прекрасных преподавателей по программированию( Куликов, Гуреев, Шляхтун), сейчас у первого курса их нет, преподы просто бегут из универа, и каждый год все больше и больше, знаний получите мало, самую обычную базу посредственного универа, не больше(хотя самый раскрученный айти-вуз Харькова). Сдавать можно всё без "божьей помощи".Декан много говорит и обещает, а на деле толку мало. Мало вариативности предметов на факультете, а также наличие преподов со своими загонами(хотя даже свой предмет не знают). Много придется учить самому, того материала, что дают на лекциях, пз - мало, как и во всех универах. Не могу сейчас советовать абитуриентам идти сюда, раньше было очень даже хорошо, сейчас направление держится на нескольких преподавателях. Также ужасные условия проживания в общежитии(клопы, тараканы, плохой ремонт), когда будете заезжать, много самому придется улучшать. Итог: понтов много, а на деле уже сдулись. Пс: не могут сделать норм расписание.

,

Для меня ХИРЭ самый лучший, родной. Сейчас одни академии и университеты, а бывший союз знает именно ХИРЭ. Это школа, это знак качества. Желаю институту продолжать славные традиции!

,

Из лучшего у этого ВУЗа только его реклама и кафедра физ-ры. А в остальном.. Оборудование старое. У меня осциллограф на лабе, например, полетел, едва я его коснулся. И всем же пофиг. Говоришь преподу, а он такой "И что?". Вообще отношение к первокурсникам довольно брезгливое. Никто ничего не помагает, отказывается объяснять, если спросишь. Не все, конечно так делают, но большинство. Просто отбубнил лекцию(а то и не всегда) и ушёл. Организация мероприятий тоже хромает. При "техничности и современности" в ХНУРЭ вечный стимулятор огромных живых очередей. Я когда заселялся в общагу простоял часов 6, и ушёл ну далеко не последний. В общем, идите только если готовы учиться сами. При чём не учиться чему то полезном, а зубрить тонны текста, мало связанного с будущей профессией. Общаги это как повезёт, хотя в 8-ке, где я жил, комендант на самом деле старается улучшить жизнь, хотя пол года без горячей воды. Как итог забрал документы, поступил в куда менее известный ВУЗ и ни о чём не жалею.

,

Всем привет. Закончил вуз год назад. КИУ. Сложно было по началу - года 4 ))))) шучу - 2-2,5. На КН легче, но и там свои приколы. не жалею уже Один раз за 4 года платил - загруз был на 2-м курсе. Мозгов и знаний добавило знатно. За работу уже не боюсь. Свои 200 у.е. уже зарабатываю.

,

Хороший ВУЗ для тех, кто имеет сильную базу, или готов не имея изначально сильной базы "учиться, учиться и учиться" и жертвовать здоровьем на протяжении всего периода обучения т.к. нагрузка ОЧЕНЬ большая. Готовьтесь к хроническим стрессам и дедлайнам 24/7. Будете сдавать по 40 лаб. за семестр + пз + высиживать по 8 часов в очереди на сдачу лаб перед сессией. Учиться без взяток реально, базовые знания получите (самостоятельно, в основном т.к. задача преподов не разжевать, а жестко проконтролировать). Если в процессе обучения поймете, что it - это "не ваше", то ХНУРЭ станет для вас прижизненным адом, если поймете, что выбрали правильное направление - все будет неплохо. В любом случае, обучение в ХНУРЭ развивает мозг и работу вы после окончания ВУЗа найдете. Люди тут учатся адекватные, хотя и депрессивные (но это из-за хронической усталости), преподы, в основном, вменяемые (хотя и прессуют), общаги жуткие (но жить можно).

,

Прекрасный ВУЗ. Закончил его в 2011. Ни капли не жалею что учился здесь. Из минусов - тяжело договориться было на сессии. Никто из преподавателей не хотел получать "бонусы" в виде денег. Постоянно заставляли учить. Если чего не понимаешь - всегда помогали (по крайней мере у нас).

,

Хороший вуз. Поступила в этом году. НО у ХНУРЭ есть большая проблема, он изначально будет давать сложные задания. У всех студентов разный уровень знаний, кто - то на лекциях спит, а кто - то работает до посинения. На лабораторных задания не из легких, в некоторых группах достаточное количество практических, а в некоторых, как в моей, нет. Перед первой лабораторной по программированию вообще не было практических. Если честно, то я думала, что моя душа покинет тело) Будьте готовы к самообучению

,

Учусь в ХНУРЭ сейчас. Не знаю как учили раньше, но сейчас преподавателям не особо хочется затрудняться и нормально объяснять материал. Фактически самообучение, будешь сам разбираться, будут знания. Взяточничество процветает, руководство вуза об этом наверняка знает, но закрывает глаза. Самая отбитая кафедра- охраны труда.

,

Поступил в ХИГМАВТ в 1965 г. Закончил ХИРЭ в 1970 г. Год проработал в ХИРЭ руководителем группы студенческого проектно-конструкторского бюро (рук. СПКБ Блакитный Анатолий Маркович). С 1971 г. живу и работаю в г. Кургане.Работающий пенсионер. В настоящее время работаю заведующим кафедрой, д-р техн. наук, засл. изобретатель РФ, засл. рационализатор РСФСР, автор более 700 печатных работ. Все свои научные и инженерные заслуги связываю с любимым вузом - ХИРЭ!!! Часто вспоминаю свою группу ПЭ 65-2 (староста группы Борячок Михаил Дмитриевич). Желаю всем выпускникам и сегодняшним студентам этого прекрасного вуза здоровья, добра и творческих удач! ХИРЭвцы!!! Помню и люблю Вас! Всегда Ваш Иван Манило.

,

Клопы.. тараканы - это и общежитие номер 5 ..

,

Кто хочет иметь профессию и знания - Вам в ХНУРЭ. Окончил в 1981. Отличный вуз. В этом университете нечего делать тем, кому нужен только диплом, здесь дают знания и учат мыслить.

,

Скажите пожалуйста, как обстановка с клопами в 7 общежитии! Ребенок приехал домой, а они в сумке кишат. Какой выход из этой ситуации.. Теперь вывожу дома, это ведь издевательство. А во время сессии не спать каждый день до 5 утра, это норма? Вы ведь идёте домой, в чистую кровать. Дайте возможность к сентябрю детям жить нормально. Есть видео, и не одно, где ночью количество их просто умопомрочительное.

,

Я не могу передать своего восторга от пребывания в этом ВУЗе. Я очень сильно люблю и горжусь ХНУРЭ, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ ВУЗ, где не ставят оценки просто за то, что ты пришёл, отсидел пару или сдал пару работ. Здесь заставляют пахать, и именно по этой причине отсюда выпускаются первоклассные специалисты. Даже я, будучи гуманитарием, заинтересовалась в физике, которая мне никогда не была понятной. Тем не менее, большинство преподавателей имеют свой подход, чтобы каждому студенту был доступен и понятен их предмет. В аудиториях и коридорах чисто, хороший ремонт, в столовой очень вкусно и стерильно. Мероприятия все проходят на высшем уровне. И в ВУЗе, и вне его пределов. Учиться тяжело, правда, но всегда можно договориться, преподаватели идут навстречу, всегда помогают. Любимое место - кофейня на первом этаже главного корпуса. Там очень атмосферно и продавец Яна просто замечательная! ХНУРЭ даёт возможности развиваться в любых сферах. И не только в технических. ВУЗ МЕЧТЫ

,

7 общежитие зажирают клопы. Коменданту сколько не говори ей все равно. Дети ночами не спят, все чешутся. 21 век. В месяц 520 грн. с этим строго, . А вот решить проблему некому, о тараканах я молчу,они хоть не кусают.примите меру, жду реакции начинаю звонить везде,дойду до Киева.

,

Университет хороший, но отнести его к лучшему техническому ВУЗу - нельзя. Причина снижения качества образования, на мой взгляд, в нежелании части преподавательского состава помогать учиться. Делается всё так, чтобы получить выгоду в виде денежных фантиков. Коммерческий подход в действии.

,

Поступил в 2015 году, факультет КН, кафедра СТ. На мое мнение это лучший технический вуз в Украине (хоть в других и не учился). С коррупцией не связывался, лекции не посещал, практические сдавал вовремя. Рекомендую!

,

Учился с 2006 по 2011 год, пошел в аспирантуру, работаю преподавателем. Вуз хороший и люди хорошие. Жаль, потрепало вуз после смерти Бондаренко М.Ф., но сейчас активный рост вверх, так как и команда слаженная и современные технологии на первом месте.

,

навчався в 2006-2011 роках , мені він не сподобався бо преподавателі ничогоне знають та щей беруть взятки поганий вуз

,

...математики , Литвин Александра Григорьевна . Это прекрасный человек, который всегда рад тебе помочь: пиши на почту, в скайп, хенгаутс, куда угодно, и знай, что она тебе всегда ответит. А ей, между-прочем ,далеко за 65. Супер бабуля))) Вообще , университет хороший. Много интересных фишек. Если ты хочешь научится ,действительно научится, а не протереть штаны, то приходи сюда. Тут тебя нагнут так, что спать не будешь, но потом будешь за это благодарить.)) Никакой Каразин, ХПИ и прочие универы и рядом не стояли. По моему мнению это лучший универ IT образования.

,

учусь на Прогр. инж. чтоб получить тройки нужно работать.То ,что вы супер умный в школе, еще не значит,что вы будете тут хватать кометы, которые несутся к автомату по экзаменам. Есть хорошие преподаватели , а есть не очень. Я б сказал 90% преподавателей , что у меня ведут ,адекватные люди, которые помогут и расскажут, а есть 10% . Ой ,трындец, она хороший специалист ,мастер своего дела, но у неё слишком переменчивое настроение. На практическом занятии говорит:" подходите, задавайте вопросы", подхожу --- её реакция :" ты нифига не знаешь, с твоим уровнем только в 3 класс идти, сгинь с моих глаз ". И вот как подойти к ней в следующий раз,чтоб она объяснила непонятную тему? я не знаю. Бывает,что она нормально реагирует, но зачастую орет и непонятно почему агрится. Я такой человек , что мне мало того ,что я прочитаю в книжке и нужно задать вопросы преподавателю, а тут пока задашь-- обосрешься 300 раз . Особого внимания стоит преподаватель Высшей математики ...

,

В цьому році вступив доХНУРЕ на заочне. Проблема з виіздом на сесію.Я контрактник ЗСУ . Аргумент проти це цивільний виш. Що робити не знаю

,

Нравится. Хороший универ. Ни капли не жалею что поступила сюда именно. )

,

Супер ВУЗ!!!

,

Учился с 72 по 77 годы, окончил с красным дипломом. Очень благодарен моим преподавателям за великую науку обучения. Хождением на лекции и лабы, без самостоятельной работы я бы такой базы не получил. Благо еще то, что в 70е годы был отличный преподавательский состав "старой закалки". Это понял до конца только после немалого опыта самостоятельной работы (от инженера до гл. специалиста и нач.отдела. Молодым настоятельно советую учиться всему, что дают и плюс всему, что вы сможете почерпнуть самостоятельно. Это для вас золотой период приобретения знаний Сам в свое время бОльшую часть времени проводил на выбранной 1-м курсе профилирующей кафедре. Прочитал отзывы - прескорбно, что коррупция раползлась и в этом универе. Говорят, что это связано с нынешним временем и т.д. Но ведь раньше такого не было. Поступали по школьным знаниям (да были и льготники, но не очень много), сдавали экзамены 5 лет "по уму" и по труду. ВУЗ отличный. Надеюсь, что он будет и дальше в числе передовых.

,

Отличный университет. Дал хорошую базу для построения карьеры. Но надо помнить: без труда - не выловишь и рыбку из пруда. Учиться трудно, но оно того стоит!

,

Классный ВУЗ! Преподаватели почти все замечательные! Учусь последний год, и ни разу не жалею.Знание дает хорошие, если хочешь конечно...

,

Нравится. Хороший универ. Ни капли не жалею что поступил сюда именно. И всем советую !

,

Поступила в этот университет в 2010 году на КН, сейчас учусь на магистратуре. 1. Взяточничество. По обоюдному желанию, никакого вымогательства. 2. Преподавательский состав. Если ты гибкий, смышлённый человек, быстро схватывающий требования и правила игры преподавателя, ты получишь максимальный балл. 3. Посещение. Важно, если тебя интересует 4,5. 5. Теория. Теория остаётся монолитом информации, которую ты обязан сдать. С будущей профессией это мало связано. 4. Знания. Учись сам. Тебе покажут что и где искать, остальное самостоятельное обучение. Но не обольщайтесь, это система образования всей Украины. 5. Общее: хорошая кафедра спорта, библиотека (читальный зал, электронная всё ок.) , в нашу столовую приходят люди из офисов по соседству. Из универов Харькова один из самых толковых. При желании учится и жить студ жизнью, учитывая то, что мы находимся в Украине - отличный вариант. При особом усердии можно жить абсолютно беззаботно.

,

Университет так себе, если сам будеш разбиратся, то знания будут. Есть педагоги откровенные психопаты, с кафедры ПИ. Постоянно устраивает истерики на занятиях, а сама дуб дубом.

,

В общем, вуз классный. Хорошее оборудование, чистый, красивый, удобные аудитории, в принципе много неплохих преподавателей. Но здесь вы будете пахать, не будет такого как в других вузах: ходишь - автомат, что-то делаешь - автомат. Здесь будешь делать, и ходить,(можно и не ходить, главное потом все хвосты сдать.) но автомат можно получить только при оценке 5(от 90), т.е. те, кто и так все хорошо знают. Это единственный минус, как по мне, бо завидно, когда другие целый месяц сидят дома, ты сдаешь экзамены. Ну это у меня так. Что касается взяток, то здесь их берут, но если хочешь выучить сам, то никто не мешает, и легко поставят все 100, если знаешь на 100. А так, хожу в универ с удовольствием. Милости просим.

,

Поступил 1978. Окончил 1983. Судя по научным тематикам, уровень института поддерживается исключительно за счёт разработок 70-х, 80-х годов. По крайней мере складывается такое впечатление при просмотре сайта. По обучению вызывает шок заочное обучение - заочно обучаться по радиотехническим специальностям невозможно! Даже вечернее обучение - это, извините, блеф. Емельянов Виктор Васильевич как-то говорил, что мы узнаем уровень своего образования тогда, когда на работу будем принимать сотрудников, окончивших другие Высшие учебные заведения. Это действительно так! С уважением.

,

Прекрасный вуз! Прекрасные преподователи! Очень понравился Хаханов Владимир, низкий Вам поклон. Любит и уважает студентов. Сейчас на третьем курсе! Учусь и не жалею Еще ни одной взятки не дал) Всем советую!!!

,

Отличный ВУЗ!

,

Если бы еще и взятки не брали.

,

Я закончила ХНУРЭ в 2006, ребята факультета КН всем привет. Бондарев, Шабанов-Кушнаренко, Калиниченко, Вечур, Репка, Дюбко,Шубин, Зоя Владимировна И многим другим преподавателям Всем спасибо. Особенно Требовательной была кафедра Охрана труда.

,

Очень хороший ВУЗ!!! Все поступайте!!!)

,

КТВЭС 92-97. ХИРЭ научило выживать в экстремальной ситуации. К сожалению преподы далеки от реальной жизни. Понятия не имеют что радиоэлектроника меняется быстрыми темпами и эти дуболомы за ней ни разу не успевают. Поэтому учить приходиться все самому. Одна радость диплом прокатывает на западе. Но времени того не стоит. Лучше становитесь спецами в своей области и начинайте стартапы.

,

Закончила в 2007 году.НИЗКИЙ поклон Емельянову В.В. и дай Бог ОГРОМНОГО здоровья и ещё не одно поколение научить уму разуму.Работаю по специальности и не жалею, интересно и всегда есть чему учиться. Вспоминаю эти годы,как одни из самых счастливых. Вот теперь племянницу отправляю учиться)))) Так держать!!!!

,

Поступил, учился, закончил с красным дипломом (направление Телекоммуникации), не понравилось отношение преподавателей к студентам, которые хотят научиться - все приходилось выгрызать самому, толковую помощь оказывали редко - всего таких два-три препода. Ощущение, будто работают по принципу: чем меньше знает студент - тем они более востребованы как специалисты. Может так и в других вузах, но мне в ХНУРЕ не понравилось.

,

Отлично просто безупречные учителя и студентки !!!

,

Супер очень хочу сюда поступить!!!

,

И сессия дешовая)

,

Университет классный и состав преподавателей в нем тоже отличный. Насчет взяток, так это есть везде, но это не говорит о том что все берут. У меня только теплые воспоминания о студенческих годах.

,

Университет отличный и преподаватели тоже, но только старой закалки. Молодые учёные и преподаватели, скажем так, не все блещут знаниями, а некоторым и блистать-то нечем,особенно тем, кто первый раз увидел свои кандидатские работы за день до защиты...Уровень, сила и мощь передаваемых знаний снижается...

,

Закончил в 1993 РТ факультет. Тогда ВУЗ был шикарный. По специальности давно не работаю, но научили решать практически любые задачи. Спасибо.

,

Закончила в 2008. Ни разу не платила взятку, получала стипендию по своим знаниям (не повышенную ;) Образование нормальное, время не потеряно даром! Сравнивать не с чем, но у меня лично жалоб нет.

,

Вуз очень хороший, сам закончил учебу в 2004 году, работаю инженером. Спасибо преподавателям кафедры сетей связи прфессорам Емельянову В.В., Зеленину А.Н., доценту Бидному Ю.М. Очень хороший читальный зал, много полезной литературы. При желании учится можно.

,

Очень хороший преподавательский состав много знают. Но об самой организационной учебы не очень хорошо работает библиотека в связи отсутствия электронного каталога всех книг и шифров к ним также не все преподаватели достаточно хорошо обьясняют лекцию и вобще все студенты сами за себя учишь ты или нет лекции такова чтоб тебе преподаватель индивидуально чтото обьяснил нету тоесть студентов не тянут ево успеваемость и повысить уровень знания студента. Ну также существует коррупция как и во всех вузах я думаю чем меньше статус вуза тем меньше коррупции. Я думаю что надо менять вобще принцип образования в вузах есть предметы которые вобще не нужны и не пригодятся в дальнейшем эти предметы лучше б изучали те люди которые будут работать только поэтому направлению а не тем кому эти предметы не пригодятся в дальнейшим, а те предметы которые нужны их надо изучать эти предметы возможно пригодятся.

,

Хороший вуз, для всех найдется место: для бездельников с деньгами, и для тех, кто учит ) Слава богу здесь можно закрывать предметы своими знаниями, не то, что в полтавских вузах.

,

К вам дозвониться нереально! Узнать поступил ли просто невозможно!!!! делайте что-то, а то пару тысяч не дозвонившихся выпускников уйдут в другие ВУЗЫ! По крайней мере в них сами звонят абитуриентам и приглашают поступить, сообщая о бюджете.

,

Хороший вуз, для всех найдется место: для бездельников с деньгами, и для тех, кто учит ) Слава богу здесь можно закрывать предметы своими знаниями, не то, что в полтавских вузах.

,

Учусь с 2008 года до сих пор. Универ вроди как хороший, но хватает всего, все зависит от желания учится. Взятками можно закрыть всю сессию даже не ходивши в институт, естественно можно даже при этом получать стипендию. Но можно, если учится, совсем без взяток обходится. Правда не факт что при этом оценки будут хорошие, так как часто умышленно занижают бал. Обидно когда батрачил весь семестр, а в итоге у тебя бал ниже чем у коррупционеров. Желание учится отбивает здорово такой расклад. Коррупция загубит этот университет. Не знаю как где, а в нашей группе с 17 человек 3 человека знают на 4-5. Еще парочку на 3, остальные дуб-дерево (не получилось списать - заплатит). Вообщем то можно здесь учиться, но надо быть терпилой Либо учиццо, работать, и приходить два раза в год денег отдать, можно прямо в деканат, там не стесняются. Чему тут удивляться что Украина отсталая, когда те кому надо быть трактористом отсиживают в университетах, да таких везде сейчас хватает... Прискорбно...

,

учусь здесь,и горжусь этим!!!!!

,

Закончила ХИРЭ в 2003 году. До сих пор вспоминаю универ, супер там!!!!!!!!

,

. Закончил ВУЗ в 1992г. Отличное образование, до сих пор мне помогает, самые тёплые воспоминания

,

Моя оценка дана за период моей учёбы. Поступил в 1965 закончил в 1970. Институт отличный, но период отвратительный. Сколько времени было потрачено на изучение такого муссора, как история КПСС, Диалектический материализм, Политэкономия капиталлизма и социализма, Научного коммунизма. Ведь нужны были предметы, которые пришлось изучать позже, после инстита. Молодое поколение врядли поймёт. Я бы и сегодня пошёл туда учиться, если бы можно повторить всё сначала. Посмотрел, какие интересные предметы предлагают и просто завидую тем, кто учится там.

,

Мда, мозги мне тут хорошо вынесли. Это они умеют. И еще кучами ходят страшные чуваки волосатые, такое впечатление, что других в этот универ не берут(((

,

Хирэшник - это почётное звание. Не всё шло гладко, не всё было супер. Но ХНУРЭ - отличная школа жизни, творческой реализации и особого мышления. Не жалею. 100% "5"

,

Самый клевый универ. Отучился и нежалею. Всем советую поступать.

,

Убедительная просьба к администратору заменить мой предыдущий комментарий на исправленный Учился в ХИРЭ с 1966. Воспоминания самые теплые: толковые преподаватели, футбол, туризм, киноклуб, столовая с вкуснейшими отбивными, общежитие на Инженерной. Но тяга к прекрасному победила. Ушел в академотпуск и не вернулся - стал художником. После многих лет заграницы снова в Украине и счастлив. Увидел фото и обрадовался - фасад не изменился. А как там внутри? Побольше бы фото! Буду в Харькове - обязательно зайду.

,

Учился в ХИРЭ с 1966. Воспоминания самые теплые: классные преподаватели, футбол, туризм, киноклуб, столовая с вкуснейшими отбивными, общежитие на Инжинерной. Но тяга к прекрасному победила. Ушел в академотпуск и не вернулся - стал художником. После многих лет заграницы снова в Украине и счастлив. Увидел фото и обрадовался - фасад не изменился. А как там внутри? Побольше бы фото! Буду в Харькове - обязательно зайдую

,

впервые вижу, чтобы так восхищались учебным заведением. не знаю как по остальным предметам, но, насколько мне известно, в этом заведении сильнейшие преподаватели иностранных языков. особенно радуют своей квалификацией молодые специалисты, преподаватели англ. языка

,

самый-самый..я горжусь тем,что там учусь..

,

впервые слышу столько положительного:) всё зависит от факультета и желания учиться

,

Суперррррррр))))))))))))))))))

,

Самый лучший универ!!! Очень хорошие высококвалифированные преподователи. Есть свобода выбора.

,

Очень сильный университет для получения высшего образования!

,

Бомбездный универ)))

,

Самый лучший универ!!!!!!!!

,

Отличное начало успешной карьеры

,

Очень хороший,сильный университет

,

очень класный ВУЗ для получения высшего образования

,

Высокий уровень преподавателей

,

Очень качественное обучение (при желании учиться, конечно же). Есть возможность совмещать обучение с работой (опять же, при желании).


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, робота в Харкові