Дніпровський гуманітарний університет

Дніпровський гуманітарний університетvip


 • Дніпро · вул. Єрмолової, 35, 49033
 • (056) 767-35-24
  (067) 568-44-30
 • _dgu@ukr.net
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 2003 році. Статус приватний. III рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Безкоштовне навчання
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

1200
студентів
64
викладачі
25
кандидатів
наук
15
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Юридичний факультет:

Право:

 • Державно-правова спеціалізація.
 • Кримінально-правова спеціалізація.
 • Цивільно-правова спеціалізація.

Факультет психології:

Психологія:

 • Психологія праці та управління.
 • Педагогічна психологія.
 • Практична психологія.
 • Медична психологія.

Факультет туризму та готельно-ресторанної справи:

Туризм:

 • Міжнародний туризм.
 • Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу.

Готельно-реcторанна справа:

 • Менеджмeнт в індуcтрії гостинноcті. .
 • Оpганізація готельно-реcторанного обcлуговування .

Абітурієнтам

«Дніпровський гуманітарний університет» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр.

Спеціальності:

 • Психологія.
 • Право.
 • Туризм.
 • Готельно-ресторанна справа.
 1. Вступ за результатами ЗНО.
 2. Здобуття освіти за іншою спеціальністю (на основі ступеня бакалавра, магістра).
 3. Вступ на старші курси (на основі диплому молодшого спеціаліста).
 4. Міжнародне стажування.

Студент отримує наступні переваги:

 • найвигіднішу цінову пропозицію у регіоні;
 • фіксовану вартість освітніх послуг на весь термін навчання;
 • гнучку систему оплати за навчання (щороку, щосеместрово, щомісяця);
 • здобуття освіти за двома спеціальностями одночасно;
 • зручний графік освітнього процесу;
 • широкий перелік пільг і знижок в оплаті за навчання;
 • цікаве студентське життя: активна позиція, наукова робота, спорт та дозвілля.

Контактна інформація
Поштова адреса: 49033, вул. Єрмолової, 35, корп. 1, м. Дніпро.
Тел. [відкрити контакти](067) 637-58-15, [відкрити контакти](066) 511-85-81, [відкрити контакти](063) 705-91-21 
Сайт: https://dgu.edu.ua/ e-mail: [відкрити контакти]vstupdgu@ukr.net

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](067) 637-58-15, [відкрити контакти](066) 511-85-81, [відкрити контакти](063) 705-91-21.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](067) 637-58-15, [відкрити контакти](066) 511-85-81, [відкрити контакти](063) 705-91-21.

Про ЗВО (вуз)

Лідер 2016-2019 років:

 • в регіоні — за категорією «Доступне навчання».
 • в Україні — за результатами набору першокурсників за спеціальностями «Право», «Психологія», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» серед вишів приватної форми.

Дніпровський гуманітарний університет — акредитований Акредитаційною комісією України за ІІІ рівнем в цілому та за IV рівнем — за спеціальностями «Психологія», «Право», «Туризм», і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях освіти.

Освітній процес в університеті здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти.

Загальна кількість здобувачів вищої освіти складає понад 1500 осіб. На кафедрах університету працюють понад 70 науково-педагогічних працівників.

Сукупний ліцензований обсяг прийому — 695 осіб.

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умови реалізації освітнього процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг трьохповерховий навчальний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет (ethernet, Wi-Fi), буфет, їдальня, медичний кабінет тощо. Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає понад 5000 м2. Студенти мають можливість поселитися у гуртожиток.

Освітній процес в університеті забезпечують 16 докторів наук, професорів та 33 кандидати наук, доценти. Питома вага фахівців з науковими ступенями і вченими званнями серед науково-педагогічних працівників становить понад 70%.

Висока професійна майстерність викладачів дозволяє здійснювати підготовку високо­кваліфікованих фахівців — майбутніх юристів, психологів, менеджерів туристичних підприємств і фахівців з готельної та ресторанної справи — на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування по завершенню навчання в університеті на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

Діяльність університету сприяє налагодженню партнерства з вітчизняними закладами вищої освіти гуманітарного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з університетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Литви, Білорусії та інших країн. Зокрема на базі університету реалізуються спільні навчально-наукові програми з Академією туризму в Анталії (Туреччина), Гуманітарно-економічною академією у Лодзі (Польща), Вищою школою підприємництва та адміністрації в місті Люблін (Польща), Варшавською вищою гуманітарною школою імені Болеслава Пруса (Польща), Вищою школою міжнародних відносин та американістики (Польща), Вищою школою комунікації, політології та міжнародних стосунків в місті Варшава (Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) та Міжнародною академією інформаційних технологій (Білорусь). Студенти університету, відповідно до договорів про співпрацю, мають можливість здобувати освіту за програмою «Подвійний диплом».

Практичне навчання здобувачів освіти проходить на підприємствах державного і приватного сектора економіки. Також студенти університету мають можливості стажуватися за кордоном в компаніях-партнерах (період 5-6 місяців) з оплатою праці під час стажування.

Цінова політика Дніпровського гуманітарного університету побудована з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні і розрахована на споживача якісних освітніх послуг з невеликим прибутком. За даними моніторингу ціноутворення за спорідненими спеціальностями університет є лідером за доступністю вартості контрактної форми навчання в регіоні!

Також унікальною пропозицією для абітурієнтів є знижка в оплаті за навчання на другій спеціальності (за заочною формою навчання) — 20%. Таким чином, здобуваючи освіту за двома спеціальностями одночасно (перша — денна, друга — заочно), студент отримує два диплома державного зразка.

Крім того, діє система пільг і знижок в оплаті за навчання як для категорій випускників закладів освіти, що мають високі успіхи у навчанні, так і для соціально незахищених категорій населення. Розмір зазначених соціальних пільг абітурієнтам становить від 15 до 100%.

Знижку на оплату навчання можуть отримати (https://dgu.edu.ua/abiturientu/vartist-osvitnih-poslug/):

 • переможці четвертого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України – 100% (1-2 семестри при вступі на денну форму навчання; 3-8 семестри при здачі екзаменаційних сесій на » у кожному семестрі на весь період навчання);
 • переможці третього етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України, члени збірних команд України, які брали участь у визначених МОН міжнародних учнівських олімпіадах – 100% (1-2 семестри - вступ на форму навчання;3 семестр – здача екзаменаційних сесій на «відмінно» протягом першого курсу);
 • особи, які мають суму балів сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів понад 520 – 100% (8 семестр при вступі на денну форму навчання);
 • особи, нагороджені золотою або срібною медалями за успіхи в навчанні – 50% (1 семестр – вступ на денну форму навчання; 2 семестр – складання екзаменаційної сесії у першому семестрі на «відмінно»);
 • особи, які отримують в університеті ступінь бакалавра з двох спеціальностей – 40% (на весь період навчання);
 • особи з особливими освітніми потребами, особи, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, особи, які мають статус дитини з багатодітної сім'ї, особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 25% (на весь період навчання);
 • особи, які отримали ступінь бакалавра у Дніпровському гуманітарному університеті, та продовжують навчання для здобуття ступеня магістра – 10% (на весь період навчання).

Доcтупніcть, якіcть, преcтижніcть оcвіти тa індивідуaльний підxід дo кожнoгo студeнтa — гаpантованo!


Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Університет хороший) Часто проводяться цікаві заходи,особливо на кафедрі права ... Судові засідання , зустрічі з експертами та адвокатами. Викладачі хороші,завжди допоможуть та підкажуть.Навчальний процес організований ,аби тільки у студентів було бажання навчатися) Бажаю університету тільки процвітання та рекомендую вступати до нас!

,

Шановний анонім! Дніпровський гуманітарний університет бажає висловити слова вдячності за це повідомлення. Ми звернули увагу на Ваші зауваження. Університет обов’язково проаналізує всі наведені Вами факти. За результатами буде вжито заходи, спрямовані на їх усунення та покращення організації освітнього процесу. Дякуємо Вам за небайдужість. Кожне висловлене Вами зауваження сприяє удосконаленню та розвиткові нашого університету. Щиро сподіваємося, що наступний Ваш пост буде позитивним. З повагою, Дніпровський гуманітарний університет.

,

Не рекомендую) Нет полноценной организованности учебного процесса, особенно на дистанционке, на первом карантине вообще мало кто пары проводил, кидали задания, не проведя ни одной пары, гугл классом никто почти не пользуется до сих пор, в отличии от других универов, где все предметы занесены туда. Расписание всегда кидают поздно, из-за этого сложно заранее планировать, например, как совмещать работу и учебу. Но самая вишенка на торте, это когда дали расписание на сессию, внимание, в День начала сессии. Темы для курсовых дают поздно, короче всё поздно.. И так со всем. Было желание огромное сменить вуз, но отговорили. Спортзала нормального нет, и не собираются даже в этом плане что-то менять. Ведь в приоритете сдавать в аренду помещения для всяких ноготочков, фитнессов и кафешек. Было место для студенческих дискотек в столовой-кафе, теперь там ноготочки или что-то в этом роде. Из хорошего - некоторые преподы реально классные) В общем, за такое платить еще ну такое себе.. Находясь в универе этом, всегда ощущение меня не покидает, будто я в бурсе какой-то. Конечно, в плане ремонта есть места похуже, но ощущение всё равно такое

,

Университет прекрасный. Поступила в этом году и ничуть не жалею. Здесь добрые преподаватели и студенты, всегда помогут и поддержат. Материал подают понятно и очень интересно. Рекомендую всем!

,

Ребенок учится! Практику проходила в Турции. Все отлично

,

Коли моя дитина вступала в цей вуз, була розмова про те, що практику діти проходять за кордоном ( Болгарія, Туреччина тощо). Спеціальність - готельно - ресторанна справа. Успіхи в навчанні добрі. Після першого курсу дійсно пропонували працювати за кордоном. Коли стало питання обов"язкової практики, нам запропонували лише пансіонат на Азовському морі. Але виявилось, що то ще нічого...Коли дитина прийшла здавати документи і підписувати договір про проходження практики, виявилось, що практику вона буде проходити в дитячому таборі поблизу Дніпра. Окрім того, серед вакансій запропонували ТІЛЬКИ прибиральника хоз.приміщень або двірника! Коли дитина звернулась до куратора, куратор відповіла , що вона не в курсі... Я в шоці...

,

Университет хороший. Преподы хорошо знают свое дело и дают хорошие знания. Всегда идут на встречу и помогают, если есть желание учиться. Учился сам, а в прошлом году поступило несколько моих знакомых по моей рекомендации. Говорят, что правильно сделали, что подали туда документы. Да вуз маленький, но очень даже не плох.

,

Отличный выбор для поступления, если хотите отупеть за 4 года))). Если хотите получать знания, то вам точно не сюда. Фраза "можно и самому получать инфу" - конечно могу, но за это платятся деньги. Преподаватель хорошие, но очень идут на уступки, можно ничего не делать и быть отличником. Отсутствует дисциплина. Так как приватный, его могут прикрыть, рано или поздно это когда-то случится. А учитывая, что универ бедный - это произойдёт скоро. А еще посмотрите, что универ находится внизу списка "топ-200 вузов". Находится универ на отшибе города, во время карантина посещали занятия со смешанным режимом (когда все сидят дома). Вам предложат загран практику, если себя не уважаете - можете ехать. В принципе можно долго расписывать минусы и плюсы. Такова правда. Это ваш выбор)

,

Хороший университет, преподаватели хорошое и идут навстречу, помогают студентам Не вижу смысла предъявлять какие-то претензии, из-за своего же нежелания учиться, другие вузы такие же, а в некоторых даже хуже Рада что поступила сюда и нахожусь в этом коллективе

,

Лучший вуз!!! Документы принимали хорошие, толковые, внимательные и отзывчивые молодые люди приёмной комиссии. Спасибо за тёплый приём))))

,

Приятного времени суток ! Пришла с дочерью подавать документы, нас очень тепло приняли сотрудники приёмной комиссии - технический секретариат. Отдельное спасибо и слова благодарности хочу сказать Светлане Васильевне за радушный приём и предоставлении подробной информации.

,

Большое спасибо сотрудникам приёмной комиссии за компетентность и оперативность ! Приняли быстро, при этом, ответили на все интересующие вопросы.

,

Университет очень нравится. Преподаватели интересно и грамотно подают учебный материал, если есть какие то проблемы, то всегда пойдут студенту на встречу. Часто проходят разного рода мероприятия (мастер-классы, концерты, соревнования и т.д.), которые сплочают студентов и дают раскрыть их творческие таланты.

,

Закончила 2 курс психологии. Могу сказать, что университет хороший. Студенты все дружные. Преподавательский состав замечательный. Рада, что поступила сюда)

,

Хороший вуз, заканчиваю 2 курс отельно-ресторанного дела. Хочу сказать, что здесь приятный коллектив педагогов. Ни один студент не остаётся без внимания. По уровню знаний и цене за обучения - это один из лучший вариантов.

,

Хороший университет и сильный преподавательский состав, студенты дружные и чувствуется сплоченность. Если думаете куда поступать, то по уровню знаний и цене за обучения - это один из лучший вариантов.

,

Заканчиваю 4 курс, могу с уверенностью сказать, что буду скучать) Всем кто думает поступать ли, искренне советую)

,

Хороший универ с достойным уровнем знаний

,

Хороший университет!

,

Не знаю, за 2 года не один преподаватель не намикал на взятку. Всегда пр ходят на пары, а если задержаться или по личным обстоятельствам не могут прийти всегда сообщают о этом.

,

Перешла сюда из другого большого вуза Днепра. Универ очень хороший. Преподаватели знают свое дело. Умею грамотно преподавать. В крайних ситуацях могут пойти на встречу. Очень довольна своим выбором и менять этот универ на другой - точно не собираюсь.

,

Все замечательно. Преподаватели - грамотные, отношение дружелюбное. Учитывается мнение студента, особенно ценятся размышления на актуальные академ темы. Радует, что нужно быть готовым к нестандартным вопросам по предмету, с точки зрения теории и практики. Всех всегда можно найти - досдать, пересдать. Но, иногда бывает, что меняют преподавателя (на начитке - один, который дал задание на сдачу, а на сдаче - другой, и у него свои (другие) задания, это очень неожиданно бывает.). Логику ведет, правда, абсолютный ноль (информатичка), если хотите знать логику, вы ее знать здесь не будете, оценки ставит с потолка.

,

Прошёл год , заканчиваем первый курс , всё нравится , грамотные адекватные преподаватели , в здании чисто , тепло и уютно , сына огорчает только , то что мало внимания уделяется физкультуре и спорту .Не далее , что поступил именно сюда , рекомендуем .

,

Коллектив душевный. Подача учебного материала на высшем уровне. Вообщем всё супер

,

Ответьте пожалуйста! Я подала документы на базе 11 классов, (оригинальные), сдала зно нормально,заплатила за пол года обучения, сейчас я захожу на сайт, а меня нетоже в списке поступивших, что делать куда обращаться ?

,

Сын подал документы , впечатления о работе приёмной комиссии самые приятные ! Никто из знакомых , кто здесь учится не жаловался .Деньги потрачены именно на обучение !

,

Сегодня были с дочкой на дне открытых дверей в гуманитарном университете и была откровенно удивлена радушием и гостеприимством! Нам ведь в школе толком не могут рассказать о поступлении в 2017 году - что, как и когда, а здесь мы услышали от проректора Евгения Ивановича и ответственного секретаря Юлии Ивановны все новое и для нас до этого "непонятное" на доступном языке. Все заинтересовало, особенно стоимость обучения и льгот в оплате, что для нас очень актуально. Это спасибо ректору, который дает такую возможность! Особенно нас интересовало обучение с получение двух дипломов. Думаю что свой выбор остановим на ДГУ!? Спасибо за теплый прием (в прямом и переносном смысле) - с мороза отогрелись в теплом большом и красивом кабинете и обстановка при общении располагает по-домашнему!

,

при подаче документов была приятно удивлена отношением приемной комиссии к абитуриентам ,Аудитории аккуратные очень понравилось

,

Сдавала в нем химию 17 июня и пойду на психолога. Надеюсь набрать максимально баллов по ЗНО чтобы получить бесплатное обучение на первый год. Гуманитарный университет понравился своим гостеприимством и отношением .

,

Сенодня проходила пробник ЗНО по укр.мове. Увидела институт, мне очень понравился. Все комфортненько и опрятно! С ребятами получила и скидки, которыми планирую воспользоваться при поступлении.

,

С виду не большой университет, но когда зашел понял, что буду здесь учиться! Все красиво классно, по сравнению с другими универами все доступно объяснили. Особое спасибо Юлии Ивановне с приемной комиссии.

,

Була у лютому на днях відкритих дверей в універі. Все сподобалось, все доступно розповіли. Також сподобалися аудиторії - в кожної групи своя аудиторія обладнана на смак студентів. навчальний корпус новий. Особливо приємним було те, що я підпадаю під пільгу як дитина з багатодітної сім'ї - отримаю знижку у 25% на весь період навчання! Планую вступати на ТУРИЗМ на стаціонар. В рік буду платити 7350 грн.!!!! ще й помісячно))) Я з батьками задоволена!

,

Да, то что говорили во время поступления, теперь как студент могу подтвердить это классный универ ! Я доволен, а дальше посмотрем. Цена вопроса оплаты в год самая доступная по сравнению с другими академиями и универами. И не меняется за все 4 года!! Таково я не видал в других даже государств. институтах. Еще и помесячно можна платить! Все новое приятно учиться и книг не надо докупать.

,

Подали документы на 5 курс, приятно общаться с руководством и секретарями приемной комиссии. Все доступно объяснили и рассказали. Рекомендуем этот ВУЗ.

,

Приехав подавать документы в университет, я была сразу приятно удивлена отношением комиссии, чего не скажешь о других вузах. Проучившись, я поняла, что сделала правильный выбор. Преподавательский состав сильный, требует знания и если учиться не лень, то знания действительно достойные. Прогулы подразумевают в себе дальнейшую отработку, всё не просто так. За взятки никто из преподавателей ни слова, если уж о них и заходит речь, то в индивидуальном порядке и заводится самими студентами, ибо ленивые до жути, хоть и сильного напряжения при изучении нет. Люди в университете приветливые и студенты хорошие, дружные. Это лучший университет, поступайте и не пожалеете! Удачи всем при поступлении!)))

,

Отличный ВУЗ. С поступлением проблем не возникло! в ходе обучения особо никто к студентам не придирается.Что касается взяток...тут могу сказать со 100-% уверенностью, что тот кто хоть как-то учит (на среднем уровне) материал - получает свое "добре" без каких-либо материальных стимулов для преподавателя. большая ж масса самих студентов вместо того, чтобы учить - ищет лазейки!!! А потом жалуются как их здесь обижали...ДГУ желаю только развития. Для тех, кто собирается поступать. Не верьте тем, кто говорит, что требуют взятки. Да, немалая часть преподавателей взятки берет, но никто и никогда даже не намекнул об этом. Конечно, очень удобно сначала водку пить в общаге вместо учебы, а потом нести денежки и рассказывать, как преподаватель тебя валит! Ни разу не заплатила, чего и вам советую. Учитесь!))))))

,

ДГУ лучший !!!. Просто нет слов, преподаватели все супер , приходишь в университет как во второй дом .

,

Хороший университет, преподаватели отличные, дают все знания. Те кто считают что если в это частный вуз,то учиться не надо,глубоко ошибаются,взяток не берут,знания требуют,кому надо тот учиться, а кому нет-только жалуется как тяжело. Хоть вуз и маленький, но очень классный)

,

80 % викладачів - це штатні співробітники з науковими ступенями та званнями, професійність яких доведена багатолітнім досвітом викладання у вищій школі.

,

Наш университет - Замечательный ВУЗ. Профессорско - преподавательский состав - это высоко профессиональные и весьма толлерантный люди, которые дают прочные знания. С большим вниманием и уважением относятся к своим студентам ректор университета и декан факультета психологии. В этом году я получила диплом бакалавра и хочу продолжить обучение в магистратуре...

,

Сегодня с утра была в этом университете и меня очень обрадовало отношение к абитуриентам. В приемной комиссии все очень культурные и все понятно рассказали. Девушки сотрудницы приняли у меня документы, объяснили когда мне надо приехать в следующий раз и когда линейка, а сам ректор университета говорил со мной (это потом я узнала что он ректор) на тему поступления. Первый раз я была здесь на тестировании с украинского языка, у меня еще тогда было хорошее впечатление о университете и я рассматривала Дгу как один из вариантов. В общем у меня сложились самые хорошие впечатления!

,

Отличнейший универ)

,

Могу себе представить знания студентов и преподавателей этого гуманитарного университете, которые в нарушении и закона о курении и приказа министра образования постоянно курят общественном месте, а мусор бросают в подъезд соседнего дома. Вот вам цитата из закона господа правоведы:"громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди".

,

мне все нравиться в этом универе...преподователи отличные) если есть желание учиться то они сами тебя же подтолкнут и помогут всегда) а также новое красивое здание в которое приятно приходить каждый день)

,

есть плюсы и минусы. а так Универ хороший. Поступайте! )

,

сегодня получила диплом бакалавра! отличный универ, поступайте ! :)

,

сегодня была в приемной комиссии университета и скажу что все выший класс! и зала приемной какой не видела ни в одном вузе и здание, а самое главное вежливые и грамотные работники приемной. все объяснили, рассказали о специальностях, учебе, практике. Подала оригинал на Менеджера туристического бизнеса и на второе по заочному Провознавство. И все вместе всего за 11500 гривень! плюс поетапная проплата. Завтра и подружку притащу чтобы вместе учится

,

отличный универ. я не капельки не жалею что здесь учусь..)) охеренные преподаватели..) высокий уровень преподавания..) мне оооооооооооооооочнь нравится..) поступайте сюда- не пожалеете)

,

Я учусь по двум специальностям одновременно - на дневной и заочной формах, причем по второй за 50%!!! Да и стоимость за обучение здесь на 15-25% ниже чем в других вузах Днепра! Преподы отличные - не "выжимают" соки, а наоборот дают отличную базу для дальнейшей работы, к тому же почти все кандидаты и доктора! С трудоустройством помогли - работаю в юридической фирме по договору о сотрудничестве. Так что абитура-2013 давай к нам в команду ДГУ !

,

Ребята отличный универ!!!Педсостав-замечательный!Новое здание-вообще хорошо.Согласна с теми кто говорил:хочешь учиться-все будет!Так же и с работой:если есть знания-все получится.

,

Ребята, нормальный универ! Хочешь учиться - учись! преподавательский состав отличный. если знаешь то и деньги платить не надо.

,

Круто, у нас недавно сотоялось посвящении в студенты!!! Но и разочарования тоже есть, МНЕ НЕ ДАЛИ ГРАМОТУ, и я сделала выводы что надо лудше учится. Концерт был супер, особенно девченка пела очень хорошо, в нашем универе одни таланты.

,

Ребята у нас недавно состоялась встреча с ректором, очень приятно что он дал ответы на все вопросы и действительно мы поверили что это университет будущего! И я понял кто хочет тот все получит.

,

Всем привет, мне очень понравилось высказывание магистара, прикольно платить меньше, и при этом получить два димплома. Скажите где можно узнать или у кого более подробно.

,

Да ребята - это КРУТО! Я пережила с ним ВСЕ, и очень приятно что у нас есть свое здание. Мы растем и это здорово. А поповоду "покупок" хочу вам сказать, если бы имели зания не пришлось бы платить деньги. А то вы не хотите делать ни того ни другого, так не бывает. Я сама училась и знаю что если хочешь можешь сдать сам, и нечего пургу молоть. Где с вами будут так носится, преподаватели как не здесь, помоему ребята вы зажрались.

,

Мені дуже подобається, що ми тепер є окремим університетом і у нас є окрема будівля. Але є багато недоліків, які потрібно найшвидше усунути: - треба зробити перехід через дорогу; - потрібно зробити дзвінок на перерву.

,

Я выпускник этого ВУЗА и работаю в органах внутренних дел, и знаю многих выпускников которые нашли хорошую работу. Главное в нашем деле, не диплом а желание найти работу. Значи Вы так хотите ее найти.

,

В этом университете, очень сильный преподавательский состав и мне все нравится. Учусь на двух специальностях имею льготу на оплату 50%. Я этому безумно рада. Мне очень нравятся экскурсии на которые я хожу. А те кто льет грязь на вуз, это скорее всего ... Пусть попробуют поучится в другом ВУЗЕ, я хотела бы на это посмотреть.

,

Вижу здесь оставляют отзывы очень далекие студенты,которые сами не ходят на пары и не хотят брать знания, что дают преподаватели!!!! А здание сейчас отличное,другие университеты могут позавидовать!

,

На факультете психология преподаватели отличные!!! А обстановочка заведения желает лучшего!!!(((

,

Хотим в нормальное здание!!!!!!ближе к центру или набережной!!!...)))А по поводу учебы скажу что все на легке проходит)) кто не хочит мучатся в других универах сидя по 6 лент в день идите учится к нам)))

,

универ класній преподаватели просто супер

,

Просто хорошие преподаватели.

,

ВУЗ действительно очень хороший и преподаватели в нем тоже!!!

,

Так вышло, что пришлось сюда перевестись из ДНУ им.О.Гончара и вы знаете, мне здесь даже как-то больше нравится. По качеству преподавания профильных для психолога предметов абсолютно не уступает ДНУ.

,

настенька прийди в себя, это самый лучший ВУЗ в днепре.

,

Досить добре організована навчальна та виховна робота студентів, гуртожиток в хорошому стані


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Дніпрі, а також коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі