Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія музики» Дніпропетровської обласної ради»

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія музики» Дніпропетровської обласної ради»

Коммунальное заведение высшего образования «Днепровская академия музыки» Днепропетровского областного совета»

 • Безкоштовне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Пiдготовче вiддiлення

500
студентів
200
викладачів

Спеціальності

Про ЗВО/ВНЗ

Академія – це єдиний вищий навчальний заклад у Дніпропетровському регіоні, який здійснює освітню, наукову та інноваційну діяльність у сфері професійної музичної вищої освіти. 

Стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії.

Реалізація Стратегії забезпечується існуючими та потенційними можливостями кадрової, науково-методичної та матеріально-технічної бази Академії.

Головною метою діяльності Академії є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі культури та мистецтва згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.

Місією Академії є забезпечення організацій, установ, професійних колективів, навчальних закладів мистецького спрямування Дніпропетровської області та суміжних областей висококваліфікованими кадрами за спеціальністю Музичне мистецтво, задля розкриття можливостей культури, як потужного суб’єкта комунікативного середовища.

Основними напрямами діяльності Академії є: 

 • підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтва за відповідними освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти, на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, освітньо-науковими, освітньо-творчими програмами на третьому (доктор філософії, доктор мистецтва) рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; 
 • освітня, науково-дослідницька, навчально-методична, концертно-виконавська, творча, видавнича діяльність;
 • атестація осіб, які здобувають ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора мистецтва; 
 • атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників; присвоєння вчених звань доцента і професора;
 • організація та проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів;
 • проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, міських фестивалів та конкурсів;
 • міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти, науки і культури;
 • впровадження інноваційних форм та методів в освітньому процесі;
 • реалізація програми дослідження історико-культурної спадщини Дніпропетровського регіону.

Основними завданнями освітньої діяльності Академії є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої та вищої освіти відповідного ступеня за обраною ними освітньою програмою;
 • провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • забезпечення якості вищої освіти;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, мистецтва і культури;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • формування  сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості; 
 • розвиток гуманістичної освіти, яка ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;
 • інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу; 
 • застосування сучасних засобів навчання;
 • використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

Сертифікат про акредитацію

№ 1544

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 травня 2021 р. протокол № 8 освітня програма Музичне мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво визнано акредитованим за першим ступенем вищої освіти «бакалавр».

Термін дії сертифіката до 01 липня 2026 р.

Сертифікат про акредитацію

Серія АК № 04003373

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол № 133 (наказ МОН України від 08.01.2019 № 13) освітньо-професійна програма Музичне мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво визнано акредитованим за другим ступенем вищої освіти «магістр».

Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р.

Сертифікат про акредитацію

№ 4938

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 20 червня 2023 р. протокол № 10 освітньо-творча програма Музичне мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво визнано акредитованим за третім ступенем вищої освіти «доктор мистецтва».

Термін дії сертифіката до 01 липня 2028 р.

Сертифікат про акредитацію

№ 4939

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 20 червня 2023 р. протокол № 10 освітньо-наукова програма Музичне мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво визнано акредитованим за третім ступенем вищої освіти «доктор філософії».

Термін дії сертифіката до 01 липня 2028 р.

Матеріально-технічна база закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та соціальна інфраструктура академії в повному обсязі
відповідає чинним Ліцензійним умовам:

Приміщення Академії із загальною площею 13535 м² має 111 аудиторій, 2 лабораторії, бібліотеку площею 212 м2, також є Велика концертна зала площею 526,9 м2 на 348 місць, Зала оркестрової майстерності площею 141,3 м2 на 80 місць, Хорова зала площею 135,5 м2 на 120 місць, Фортепіанна зала площею 64,5 м2 на 100 місць, Зала виконавської майстерності площею 137,4 м2 на 110 місць, Конференц-зала площею 60,1 м2 на 60 місць, навчально-спортивний комплекс, у тому числі спортивна зала площею 755,4 м2, зал хореографії площею 218,2 м2, медичний пункт, пандус, ліфт та санітарні кімнати для людей з особливими потребами, їдальня та кафетерій, майстерня з ремонту інструментів.

В освітньому процесі використовується мультимедійне обладнання для проведення лекцій та практичних занять, лабораторії (звукозапису та фольклору і етнографії) забезпечені сучасним обладнанням.

Для забезпечення якості освітнього процесу академія має наступний музичний інструментарій: піаніно – 91, рояль – 57, орган – 1, концертний орган – 1, клавесин – 1, бандура – 29, скрипка – 23, віолончель –3, флейта – 3, кларнет – 10, гобой – 4, фагот – 4, труба – 21, саксофон – 7, тромбон – 15, домра – 28, балалайка – 24, литаври – 1, гітара – 3, акордеон – 8, кобза – 3, баян – 10, цимбали – 2, контрабас –10, синтезатор – 21.

Старших викладачів – 9


Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Згуртований дружній колектив і принципи гуманної педагогіки - життєве кредо нашої Академії!!!

,

Очень хорошая академия! Отличная администрация, преподаватели, сотрудники. Бесплатное обучение, стипендия, премии. Есть общежитие. Рекомендую всем!


Залишити відгук

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Дніпрі, коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетиторів в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, роботу в Дніпрі.