Work.ua 16 років! З днем народження! Сховати банер
Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту

Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту


 • Дніпро · вул. Набережна Перемоги, 10, 49094
 • (056) 731-96-89
 • admin_infiz@ukr.net
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1980 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення

880
студентів
114
викладачів
65
кандидатів
наук
13
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет фізичного виховання
 • Факультет фізичної реабілітації
 • Факультет фізичної культури і спорту

Направлення спеціальностей:

 • 014 Середня освіта: предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура) (ступень вищої освіти бакалавр, магістр);
 • 017 Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність, фізичне  виховання (ступень вищої освіти бакалавр); фізична культура і спорт, фізичне виховання різних груп населення (ступень вищої освіти магістр);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія:фізична терапія, ерготерапія (ступень вищої освіти бакалавр, магістр).

Абітурієнтам

Вступні випробування:

Ступень вищої освіти бакалавр:

 • спеціальність 014 Середня освіта– українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів), за вибором вступника або історія України або географія (мінім. – 100 балів), передбачається складання творчого заліку до якого входить складання нормативу з плавання (мінім. – 140 балів);
 • 017 Фізична культура і спорт- українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів) та творчий конкурс до якого входить складання нормативу з плавання (мінімальна кількість балів 140);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія - українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінімальна кількість балів – 120), за вибором вступника або фізика або іноземна мова (мінім. – 100 балів).

Ступень вищої освіти магістр:

 • спеціальність 014 Середня освіта– Теорія та методика фізичного виховання (мінім. – 60 балів);
 • 017 Фізична культура і спорт- Теорія та методика фізичного виховання/Теорія та методика спорту (мінім. – 60 балів);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія – Фізична терапія, ерготерапія (мінім. – 60 балів).

Для вступу на ступень вищої освіти магістр – вступний іспит з іноземної мови є обов”язковим для всіх спеціальностей (мінім. – 60 балів).

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](056) 731-97-12.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](056) 731-97-12.

Про ЗВО (вуз)

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (ПДАФКІС) є правоприємницею Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, який був створений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 21 серпня 1979 року № 795 і постановою Ради Міністрів УРСР від 27 вересня  1979 року № 468 на базі ліквідованого педагогічного факультету Київського державного інституту фізичної культури. У відповідності з наказом Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР від 2 квітня 1980 року № 413 інститут розпочав свою офіційну діяльність та у 2017 році наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2017р. №220  був перейменований у Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту.

Академія підпорядкована Міністерству освіти і науки України, форма власності державна, рівень акредитації ІV.

ПДАФКІС є центром Придніпровського регіону з підготовки фахівців  у сфері фізичної культури і спорту, має великий вплив на розвиток фізичної культури і спорту у Дніпропетровській, Запорізькій,  Херсонській та Міколаєвській областях.

На базі ПДАФКІС та сумісно з Дніпропетровським вищим училищем фізичної культури  створено Придніпровський навчально-методичний комплекс.

Основними структурними підрозділами  ПДАФКІС є 3 факультета: Фізичної культури і спорту, Фізичного виховання та Фізичної реабілітації; 13 кафедр, навчальна лабораторія обчислювальної техніки, навчально-наукова лабораторія, бібліотека.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на першому (бакалаврський) та другому (магістерський) рівнях вищої освіти за освітніми програмами спеціальностей 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт , галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та 227 Фізична реабілітація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузь знань Охорона  здоров'я, на третьому (освітньо-науковий) рівні вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Ліцензійний обсяг згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей на першому  (бакалаврський) рівні складає 510 осіб, другому (магістерський) - 85 осіб, третьому (освітньо-науковий) - 15 осіб.

Організація освітнього процесу забезпечується за денною та заочною формами навчання.

Освітній процес забезпечують 126 науково-педагогічних працівників, у тому числі докторів наук, професорів – 12, кандидатів наук - 58, з них 32 мають вчене звання доцента, 2- заслужені майстри спорту, 7- заслужені тренери України та СРСР, 2 - майстри спорту Міжнародного класу, 28- майстри спорту України та СРСР, 4 - заслужені працівники  фізичної культури і спорту.

За час свого існування вищий навчальний заклад підготував понад п’ятнадцять  тисяч фахівців для галузі фізичної культури, спорту та здоров'я людини, 84 аспіранта, серед яких чимало видатних спортсменів.

Традиції спортивної слави вузу складались протягом всього існування навчального закладу. За цей час наші випускники прославляли Україну на Олімпійських, Паралімпійських іграх, чемпіонатах та кубках світу і Європи, міжнародних змаганнях з різних видів спорту. За цей час 67 випускникам за видатні спортивні досягнення присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту».

З 1980 по 2018 роки приймаючи участь у літніх та зимових Олімпійських іграх завойовано 38 медалей, з них: 12 – золотих, 10 – срібних і 16 – бронзових.

За період з 1994 по цей час нашими студентами і випускниками у зимових та літніх  Паралімпійських іграх завойовано 64 медалі, з них: 24 – золотих, 24 – срібних і 16 – бронзових.

В чемпіонатах та кубках світу з різних видів спорту ( від юнацьких до дорослих змагань) завойовано 161 медаль, з них: 91 – золотих, 37 – срібних і 33 – бронзових.

В чемпіонатах та кубках Європи завойовано 75 медалей, з них: 34 – золотих, 18 – срібних і 23 – бронзових.

Серед видатних випускників чемпіони та призери літніх та зимових Олімпійських ігор: Савченко В. – бокс; Рахманов С. – важка атлетика; Кравець І., Антонова О., Повх. – легка атлетика; Лютий В., Чередник О., Тищенко Вадим – футбол; Браславець Євген, Матвієнко Ігор, Таран Р., Шайдуко Г. – вітрильний спорт; Ронжина О., Фролова І., Міфтахутдінова Д., Ликов О., Пухаєва О., Тарасенко К., Омельянович В. – веслування; Навка Т., Волосожар Т. – фігурне катання; Ярощук Вадим – плавання. Понад 20 випускників є багаторазовими чемпіонами і призерами Паралімпійських ігор.

За часи свого існування підготовлено понад 20 тис. фахівців, які працюють у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах, колективах фізкультури і спортивних клубах, багатьох дитячо-юнацьких та спеціалізованих спортивних школах. Кращі з них поповнили викладацький склад нашої академії, ряду університетів не тільки Дніпропетровської області, але і держави, стали тренерами збірних команд України, спортивних клубів, футбольних, волейбольних та баскетбольних команд.

З 1999 року  відкрита аспірантура. Підготовка фахівців в аспірантурі здійснювалась на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями  24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 – «Фізична реабілітація». (наказ МОН України, Головне управління керівних та науково-педагогічних кадрів № 9/2–1278  від 18.06.1999 р., витяг з наказу МОН України № 613).

З 2016/2017 навчального року освітня діяльність  на третьому (освітньо -науковому) рівні вищої освіти здійснюється за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з ліцензійним обсягом 15 осіб.

На даний час у аспірантурі навчається 17 аспірантів та прикріплено 2 здобувача.

В 2008 року відкрита спеціалізована вчена рада К 08.881.01 з правом проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» в галузі наук «Фізичне виховання і спорт», а в подальшому захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт .

За року існування спеціалізованої раді було захищено  89 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту, з них 25 викладачів та 19 аспірантів ПДАФКІС.


Відгуки107

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Закончил в 1996 году. Работаю по специальности. ВУЗ нужен тем, кто решил посвятить себя тренерской работе.

,

Хочу поблагодарить всех преподавателей за ,что дали знания за годы обучения которые я провел ,я всегда вас буду помнить особенно Нину Григорьевну ей нет равных говорю как специалист который работает тренером и воспитывает будущих Олимпийских чемпионов .

,

На кафедре баскетбола и лёгкой атлетики работают одни хамы и быдло. И это мягко сказано. Оскорбляют студентов матами, унижают. Нигде не видел такого унижения личности.

,

Полностью совдеповский прогнивший вуз Тотальная коррупция и взяточничество начиная с приёмной комиссии и творческого конкурса, где просто ставят что и кому надо...независимо от результатов

,

не учат, а просто тянут с тебя деньги. Ходи на пары, учи материал, но не забудь положить денежку в зачётку. 2 года назад закончил это учебное заведение, хорошо знаю как тут всё происходит))

,

Закончила первый курс этой академии .При поступлении сдавала творческий конкурс,условий не было,не дали время и зал для разминки,НО я все равно сдала. Читая комментарии,не поняла...В смысле не дают знания? На каждой лекции и не только все детально объясняют и т.п Можно легко сдать зачёт и экзамен автоматом,если ходить Вывод,люди,вы сначала ходите на пары,а потом пишите отзывы!

,

Заканчиваю в этом году факультет физ.реабилитации. За 4 года обучения не было ни одного предмета, который реально помог бы мне в освоении этой профессии. Все необходимые знания начал приобретать только тогда когда пошёл на курсы массажа а затем кинезиотейпирования. Ни один из преподавателей профилирующей кафедры не является специалистом в области физической терапии/эрготерапии, и соответственно ничего не могут дать. Поступать или нет конечно решать вам, но была-бы возможность вернуть время назад, я бы смотрел в сторону мед-вуза или мед колледжа, в дополнение с курсами того же массажа.

,

Зашёл прочитать про свой ВУЗ, и мне кажется что я учусь в каком то другом вузе, лично я получил и продолжаю получать те знания которые мне дают, и если я чего-то не знаю то это моя проблема и я это принимаю, преподаватели прекрасные(Дарья Сергеевна, Павел Алексеевич, Андрей Викторович, Светлана Михайловна, Елена Александровна, Юлия Дмитриевна, Юлия Юрьевна, цены вам нет) P.s если студент не получает знания и жалеет о потраченом времени, то скорее всего этот студент сам ничего не учил и тратил время не туда, и во всем этом виноват сам, и не важно в каком вузе он учится...

,

Самое то, чтобы разочароваться в выбранной профессии. Закончила физ.реабилитацию и очень жалею. Намного эффективнее закончить любую медицинскую специальность в мед вузе или колледже + курсы ЛФК, массажа итд. Проблемы трудоустройства с дипломом инфиза гарантированны

,

М-да… Зайшов почитати відгуки про свій вуз. Здається, я не один такий))) З більшістю коментарів згоден… Нажаль…

,

Учусь сейчас на 4 курсе. Слава богу это всё почти закончилось!!!! Студенты и родители студентов, одумайтесь, не идите в инфищ ни в коем случае!!! С уверенностью скажу, что будете жалеть!!!

,

Учусь уже полтора года, сейчас на втором курсе. После зимней сессии забираю)) Никому не советую поступать, здесь не учат. Разве что вы просто хотите получить корочку. Как учебное заведение - безполезно

,

Много где учился, на данный момент получаю здесь 3-е высшее образование. В прошлом году поступил на факультет физической терапии, ерготерапия. Такого откровенно плохого обучения ни в одном из прошлых вузов не видел. Коррупция это вообще отдельная тема. Здесь она возведена в культ. В общем, прежде чем поступать, 100 раз подумайте. Со всеми комментариями ниже согласен. Сам все это видел своими глазами...

,

Ужас ,а не академия.Корупция процветает.Причем в других вузах ,если учишься и ходишь на пары,то нет проблем.А здесь нет ,ходишь и учишь в денежку положи.Особенно наглая преподаватель одна,она думает что все сойдет с рук.Особенно удивляет наглость декана и бездействие соответствующих органов.Но думаю не долго им осталось ждать.

,

В прошлом году дочь поступала в магистратуру после бакалаврата. Училась отлично, не прогуливала занятия, всё сдавала сама, своим трудом. На вступительных экзаменах не доставили 1 балл до проходного! На следующий день звонок из академии с предложением решить этот вопрос "полюбовно", т.е. взяткой в размере 15 тыс. Стыд и позор этой академии! Поступайте в нормальные вузы, не тратьте зря свои студенчиские годы!

,

Учился на кафедре баскетбола , преподаватели обзывают студентов матами , на прямую запрашивают взятки , любят вызвать на кафедру и толпой по глумится . С учителями не возможно вести корректный диалог , тебе сразу закрывают рот. В общежитии процветает антисанитария , тараканы бегают стаями, ночью не однократно просыпался от насекомых которые по мне ползали . Летом хотел закрыть сессию и продолжить обучение, не понятно по каким причинам пришли ко мне в комнату ,начали снимать видео на телефоне указывая на бардак , но почему то тараканов вокруг и технического состояния комнаты они не замечали , поглумившись надо мной на видео , меня , иногороднего 18 летнего студента , в тот же день выселили . На этом мое обучение в этом тараканьем логове закончилось и Слава богу ! Не в коем случаи никому не рекомендую !!!

,

К счастью закончил это отвратительное заведение. С отличием. Насоятельно не рекомендую сюда поступать. Ужасно ВСЁ! Не понятно, как ещё не прикрыли эту коррупционную контору!?

,

Потерянные годы..эх!!! Родители,не позволяйте своим детям совершить такую большую ошибку в своей жизни!!!! коррупция! А особенно кафедра гимнастики!!! вообще даже вспоминать не хочу!! Борисова Юлия Юрьевна статья плачет!причем в крупных размерах!!

,

Закончил в этом году. Никому не советую. Хорошо знаю систему этого "вуза". Большинство негативных комментариев абсолютно правдивые. Коррупция начинается на этапе поступления. Ставят три оценки: 200 - те кто проплатил, 140 - тем кому случайно повезло, 0 - кого просто решили отсеять без непонятных причин. Преподаватели в большинстве случаев некомпетентны, хамы. В инфизе нет преподавателей, которые не берут взятки. При поступлении в магистратуру бюджетные места заранее проплачены! Не важно, есть ли знания, отличник ли ты и т д. В общем никому категорически не советую! Один из самых коррупционных вузов Днепра!

,

Закончила эту академию. Честно скажу - ужас, потерянные годы. Очень жалею что не бросила. Продается все - оценки на вступительных экзаменах, сессии, гос. экзамены, практики. Стыдно, что училась в такой "шараге". Категорически никому не советую поступать.

,

Заключительная часть Марлезонского балета...) Дочка кроме этого недоВУЗа еще поступала в два харьковских, киевский и львовский... По балам она везде прошла на бюджет...) Но больше всего ей понравился Львов, само отношение к абитуриентам, не как к быдлу, а как как к людям... В результате Львов первый приоритет и сегодня туда сдали документы... Тем кто поступил в Днепр можно только посочувствовать...(

,

Проходной балл у них 140, все что ниже 140 это 0. Но при анализе выставленных баллов у всех детей, можно сделать вывод, что кроме 0, 140 и 200 , других баллов не существует. Не рекомендую данное коррупционное учебное заведение.

,

Дети с родителями ехали с других городов, чтобы сдать творч.конкурс. Тратили деньги, снимали жилье, а академия растянула конкурс на два дня. И это, чтобы в конце получить 0 баллов, при том дети физически сильные, чемпионы областей и призеры украинских соревнований. Вопрос академии - Нельзя ли было сделать творческий конкурс в один день, как во всех спортивных университетах , академиях страны и на специальность Тренерская деятельность- экзамен по виду спорта, как во всех университетах страны?. Вы что особенные? Гнать вас в шею надо с вашим ректором. Бардак.

,

Приехали поступать,коррупция ужасная,в первом туре прошли,второй тур хорошо сдали,в итоге на следующий день были выставлены баллы и как оказалось у нас 0!это вообще как?вы с ума все посходили,такого быть не может...хоть какая-то оценка должна быть!но точно не 0!

,

Сдавали творческий конкурс 8-9 июля. Организации нет, базы нет, порядка нет. Отношение экзаменаторов ужасное. Все злые и нервные . Результаты не говорят. Это уже говорит о коррупции. И об этом говорят баллы опубликованные на сайте.Обратите внимание , баллы или 0 или 140 (проходной балл 140) или 200 и все , а между этими баллами, 140 и 200, баллов и нет. На 200 никто реально и не выполнил. Полный ужас , что творится в этой академии. Не советую туда поступать, не тратьте время и нервы.Коррупция при выше всего.Впечатление от института и от экзаменаторов ужасное. Самое худшее спортивное учреждение в Украине. Были везде, знаем.

,

Вторая часть Марлезонского балета...) Сегодня выставили результаты "сдачи нормативов"... Те кто больше всех подтянулись, отжались, быстрей пробежали и т.д., получили 0 баллов... Те кто эти нормативы с треском провалили, те кто даже подтянуться и отжаться не смогли, получили проходные баллы... "Чудны дела твои, Господи!"...) Коррумпированная физкультура... И МЫ еще говорим о физическом и моральном здоровье нации...

,

Добрый день. Согласен с предыдущим отзывом. За год ничего не изменилось... На нормативы пришли единицы, причем после первого дня, большинство их не сдало, но они вдруг "чудесным" образом были допущены ко второму туру... Большинство поступающих местные и они не парятся, потому что уверены в своем поступлении. Интересно? Откуда такая уверенность) На сайте написано, что нужны копии документов, но норовят забрать оригиналы. Это что сделано для того, чтобы больше никуда не пытались поступать еще?)

,

Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями после попытки поступления в ваше заведение. Судя по нормативам, готовят спецназывцев, информацию на официальном сайте дают не правдивую, имея довольно не плохие физические данные и занимая в рейтенге 25 место из 150- ти возможных не поступить на контракт. Как это понимать и воспринимать? В какие двери стучаться и сколько нести? Люди, куда мы катимся, если за ФИЗЬКУЛЬТУРУ нужно платить!!! Сказать нечего, Я В ШОКЕ.

,

Я студентка 1 курса. Институт классный, преподаватели все хорошо объясняют и с радостью идут на встречу. Они рады если берешь доп занятие. Учится не сложно. Не жалею, что учусь в инфизе.

,

работал в ДПФКГИ освобожденным секретарем комсомольской организации факультета в еще в период 1978-79 года. Тогда Факультет гремел - студенты Султан Рахманов, Савченко ... В эти годы киевский факультет бился о самостоятельности - стать отдельным институтом. После моего отъезда в Москву это свершилось!!!!!!!!! Очень интересное было время!! Какие были преподы и коллектив. Всем старожилам, кто помнит меня, большущий привет из Москвы. Будьте здоровы, живите в радости!!!!!!

,

ИнФиз рулит!!! Для того что бы поступать надо любить спорт и иметь желание учиться в подобном учебно-спортивном заведении! Необходимо хоть немного быть физически развитым и быть неглупым, чтобы там учится на отлично...а учиться там легко и интересно...платили там только лентяи и тупицы...преподы есть разные, но в основном очень все хорошие и очень квалифицированый педагогический состав!!!

,

Кто сейчас учиться на кафедре гребного спорта помогите расшифровать предмет. МБПС Перевожу диплом , сейчас в Нью Йорке. Закончила более 20 лет назад. Стыдно сказать но не помню что это было... Очень удовлетворена образованием, по нашему диплому можно работать и здесь.

,

Для тех, кто пишет, что институт ничего не дал в плане знаний, то это, прошу прощения, ваши личные проблемы в первую очередь, ибо материала дают дай боже. Преподаватели все прекрасные, не хочешь учиться, вникать, плати, хочешь, пожалуйста, бери и сдавай! Скажу что очень удивлена тем, как преподаватели иной раз отправляют тебя учить материал, когда хочешь "договориться", потому как учиться на самом деле не сложно, и элементарно сдать самому не проблема, если вы выбрали правильное направление конечно. Это спорт, и здесь много нужно учить и знать, поэтому прежде чем поступать, подумайте, если так, лишь бы куда то поступить то не стоит тратить время,деньги и силы на то, что не нужно и не интересно. Удачи поступающим Студентка ,3й курс

,

Был на дне открытых дверей все понравилось все рассказали. Прекрасный институт надеюсь что поступлю.

,

прикрасный институт

,

Дорогие товарищи, да брали взятки и будут брать только у тех кому лень учиться. Закончил этот институт в 2013. Я очень доволен, что здесь учился.На кафедре ТМФВ за предложение взятки могли вообще отчислить!!! А это основные предметы по специальности.

,

Не советую поступать, никто на встречу не идёт. Захотела отчислиться или поступить, так знайте что они вас ещё помучают!!! Не рекомендую

,

В наше время иметь любое высшее образование очень важно. Главное результат. А результат какой? Полученный диплом. Считаю, что в основе твоих знаний лежит самообразование. Литературы разной направленности в библиотеке много. Хочешь знать и быть профессионалом в своем деле? Бери и учи. А преподователь может подвести, натолкнуть, помочь. Но знания вам в голову никто кроме вас не засунет. Есть действительно классные преподаватели, есть не очень. Не понимаю нытиков, которые хают институт. Но да ладно... У каждого свое мнение. Закончил 4 курс, буду поступать на 5-й. Несмотря на все плюсы, минусы этого института впечатление сложилось положительное. Не жалею, что поступил, того и вам желаю. Студент кафедры бокса...

,

Напутствие волейболистке и всем кто не доволен институтом! Туда не поступают, чтобы "чего-то научиться", а чтобы повысить спортивное мастерство, уже имея разряды,кмс, спортивные достижения. Институт дает возможность стать профессионалом в своем виде спорта,быть квалифицированным тренером, спортивным врачом,массажистом. Я окончил институт в 1999 г., кафедра- Борьбы. Наш наставник- Король Г.С., зав.каф. Махинько Н.П. . Не жалею ни грамма, работал тренером, поездки за границу, выступления, соревнования... Сейчас имею свой массажный салон, имею большую клиентуру, бабосы зарабатываю хорошие. Опыт массажиста получил все в том же институте. Да,имею второе образование-- ДУЭП. Вот,где фуфло людям толкают,за твои же бабки. Уровень преподавания знаний-- ноль. Ты главное плати вовремя 600 $, и мы тебе корочку выдадим об успешном окончании. Понты, только с виду все чинно и благородно.

,

напутствие абитуриентам:поступайте на любые факультеты,кроме волейбола.пришли на волейбол чего то научиться,но кроме оскорблений и унижений...учиться нечему.на тренировки не хочется идти потому,что понимаешь....получишь сейчас порцию не знаний....порцию гадостей.наша группа в ужасе.жаль коменты о кафедре прочитали поздно.

,

...балдёж ,а не институт, если выразиться мило... Жалею, что тогда в 17 лет мне казалось-как классно! Институт абсолютно не чего не дал в смысле знаний. Действительно - полный отстой! Слава Богу тогда взяток не было, но было другое...сексизм...со стороны препадов....и даже ректора... По спорту то же самое. Поступала на олимпийский факультет/тогда спортивный/с активным, действительным 1 взрослым по л/атлетике.Была талантом и надеждой России. Выступала за сборную России по юниорам в 1985. После поступления в ДГИФК-результыты плачевные.Депресия. Общежитие-в конце 90-х было хорошее.Но пьянки, бездельничество-было и тогда. Жалею, что училась в этом институте.Но сама виновата.Не поняла сразу, была молода...

,

очень очень хороший вуз))))))советую всем

,

Если учится, а не бегать за преподами и самим "тыкать" им деньги, то из вас будут классные специалисты!!

,

этот вуз полный отстой. 5 лет потратите зря!!!!!!!!!Заканчиваю в этом году! Поступила в ДНУ на 2 специальность и не жалею.

,

Однозначно!!!!!!!!Не рекомендую

,

По сравнению с другими ВУЗами институт физкультуры это просто какой то кошмар. Работая там создаётся впечатление что попал на рынок Озёрку где всё покупается и продаётся. Единственное солнышко от которого веет добром и порядочностью это Сергей Николаевич Афанасьев. Человек необыкновенный. Он всегда поможет и разберётся со всеми незадачами посправедливости, чего не скажеш о зав компьютерной лаборатории. Человек она мерзкий и отвратительный, со студентами разговаривает очень непосредственно и вся грязь которая от неё исходит гуляет по институту на каждом углу. Преподавательский коллектив как везде разносторонний. Но честно всё зависит от человека и поставленных задач. Учиться там я бы не хотела, а работать мерзко, очень мерзко ...Так что моё мнение об этом институте ниже среднего отвратительное место.

,

Учусь заочно на 5 курсе, контракт. Да, взятки есть, но самому сдать очень реально. Меня тоже возмущало при вступительных экзаменах, что не говорили сразу итоги творческого конкурса, если бы не контрактная основа - не прошла бы. Но больше всего обидно и я не смирюсь с крайне низким уровнем преподавания! Смело ставлю институту преподавание на уровне техникума или хорошего училища (есть с чем сравнить). Также возмущает халатное отношение к чтению дисциплин. Понимаю, что заочное это заочное, но есть определенные нормы, которые все же должны соблюдаться. Зато очень довольна кафедрой ТМФВ и кафедрой олимпийского и профессионального спорта. А моя родная кафедра крайне слаба.

,

Прочитала много интересных комментариев. впечатления не однозначные. да, действительно, при поступлении были проблемы со здачей физ.подготовки, результаты не говорили и уж точно подтасовывали, но слава Богу поступила. По поводу учебы и преподователей: как и во всем мире люди разные встречаются. Есть такие преподы которым хочется стоя хлопать, а есть обычные. Ничего смертельного. Проучилась уже полтора года и очень довольна. Все три сессии сдала на отлично и нахожусь на повышенной стипендии. Коррупция есть, однако у каждого свой выбор. преподаватели дают возможность и самому отвечать. было бы желание.... По поводу поисков работы. сотрудники в сфере спорта сейчас одна из самых востребованных профессий. Так что советую задуматься....

,

зачем врать,что важно ЗНО (..если по биологии хоть 139,9 бал.,можете даже не приходить), а сами набрали с еще меньшими баллами. А результаты твор.конкурса даже не сказали. По какому праву поставили 2,ведь по любому человек как то сдал и положено допустить в конкурс, а в списке уже даже фамилии другие. Откуда они взялись и с низкими проф.баллами-как не стыдно! Вся надежда рухнула!

,

Общежитие нормальное если сделать кос метический ремонт. Большенство преподавателей нормальные адекватные люди. Преподаватетель тяжелой атлетики Солодкая Оксана Василевна вообще золотой человек, как и декан факультета Физического воспитания Соловей Александр Михайлович . А вот кафедра волейбола как и ее преподаватели ужасны , отношение к студентам как к собакам. Институт хороший только если не идти на кафедру волейбола.

,

Не знаю кому как-а мне нравиться институт и общежитие,условия для проживание нормальные.У меня учиться дочь на первом курсе.Общежитие-это просто однокомнатная квартира,есть и вода,и газ,ванная,туалет,кухня,спальня.Когда заселялись-сделали косметический ремонт,установили бойлер,получилась красота-живи и учись. Кто хочет учиться-тот будет.А по поводу курить и бухать-все дети разные,если ребенок нормальный-то он не курит и не пьет,знает куда он поступил.

,

Плохой институт!корупция!!!! Взяточники все!!! должно быть стыдно!так нельзя!бешеные суммы!

,

Поражаюсь некоторым особям которые хают институт и общежитие. Обо всем по порядку. Во-первых в наше время создавать условия в общежитиях нужно самим уважаемые родители. А как вы хотели? Это не гостиница. Я не говорю что условия идеальные, но точно не хуже чем у других общежитий. По сути в общаге инфиза не комнаты, а однокомнатные полноценные квартиры. В каждой комнате есть кухня (газовая плита), туалет, душ. О каких деньгах идет речь? Какие бешеные суммы??? Около 230 грн в месяц это бешенная сумма? Дешевле наверное на вокзале. Лично меня что притягивает в этом институте так это то, что в нем ненапряжно учиться (а для спортсменов это особенно важно) и имея начальную базу знаний можно стать отличником. Мастера спорта и выше имеют индивидуальный график посещений занятий и сдачи сессии. Газ есть и был всегда, единственный минус - в зимнее время (вечером) выключают свет на 10-15 минут (из-за перегруза сети, т.к студенты пользуются обогревателями, а это большой удар по электричеству)

,

Да,позор такому общежитию.В наше то время....

,

Да,я согласна с комментарием Константина.Условия студентов,проживающих в общежитии ужасны,можно сказать первобытные (на сегодняшний день). Мой ребенок,проживающий в общежитии сейчас находится дома с простудой благодаря условиям,а платим не малые деньги,да и еще на перед.Говорят,что отключили за неуплату,но никого не поселяют в общежитие без предоплаты.Так какие же долги.Дети сидят в холоде,не могут нагреть чая(нет газа и света). За что платим? Наверное надо обращаться в прокуратуру, потому что дети бояться, что их исключат из института.

,

Согласен с отрицательными отзывами. Помимо всего прочего не уважительное отношение к иногородним студентам проживающим в общежитии. Разбитая общага. Да к тому же с отключенным электричеством, газом и отоплением.

,

супер)))))))

,

Вы так плохо отзываетесь о ВУЗе, в котором учитесь!!! так почему еще учитесь, если все просто ужасно, почему платите деньги???Есть много других учебных заведений!!! Если что-то не нравится, нужно самому что-то менять, а не сидеть в сети и ныть!!!

,

Самый коррумпированый ВУЗ в Днепропетровске! Из 8 бюджетных мест: 2 льготника и 6 человек, которые сдали физ.подготовку на 200 балов(очень подозрительно, что люди, которые плохо сдала ЗНО так ХОРОШО бегают) Даже спортсмены не имеют ни единого шанса против таких любимчиков фортуны! Сам ВУЗ - шарага, похожая на общежитие и умных людей там не ждут. Вывод только один: хотите учиться на хорошей специальности - платите деньги. Это уже не тот инфиз, который был раньше, а сплошное разочарование!

,

Куда смотрит Министерство образования.Прочитала отзывы о работе приемной комиссии 2012года и очевидно,что коррупция процветает и в этом году! Экзамены проводятся по воскресеньям,принимает нормативы один преподаватель,фиксирует уровень физ.подготовки "очень умно" результаты знает только он один.Своих неучей выводят на лидирующие позиции в рейтинге.Условия приема в Вуз меняются за один день до сдачи экзамена по физ.подготовке.В итоге поступают абитуриенты которые занимают последние места по сдаче ЗНО

,

Беспредел в этом вузе поражает. За день до вступительного экзамена, руководство института полностью меняет систему зачисления абитуриентов, объявив об этом только на консультации (меньше чем за сутки до экзамена). Все мастера-спорта, олимпиадники, и другие спортсмены имеющие высокие достижения в спортивной сфере теряют все свои привилегии и становятся в одну очередь с простыми абитуриентами в списке на поступление. По видимому руководство в последний момент "привлекает" к сдачи экзамена "лучших" с целью увеличить количество бюджетных мест для проталкивания "свояков". Во время сдачи нормативов запрещается присутствие кого либо кроме абитуриентов, таким способом администрация университета получает возможность, при любых исходах, выставить "нужные" балы "проталкиваемой массе" псевдостудентов.

,

ужас а не институт тут учусь второй год и понимаю что хорошему тут точно не научат разве что бухать и курить и давать взятки. так что забираю документы на неделе и убегаю....

,

сегодня подавал документы в этот "институт" это было что то с чем то не кто не че не знает приемная комиссия принимает одного человека пол часа такое ощущение что при приеме они вспоминают буквы... в диспансере ощущения работают люди которые купили диплом за сало ... не чего прочитать не могут хамят ты сам им все рассказуешь и показуешь что в справках написано это ужас.. Еще меня убил тот факт когда приходили родители с детьми узнавать по поводу здачи документов при зно ниже 124 балов где им хамили и слали домой !!! Но есть одно но в правилах приема в институт пункт 7.1. написано что если ты набрал меньше 124 балов не по проф придемту а по проф 170 то расматривается решение на поступление.. Днепропетровский ИНФИЗ это ужас не кому не советую !!! Если преподаватели сами там что читать не умеют что и общаться с людьми то не вижу смысла туда вообще поступать .....

,

училась и довольна любимым институтом!ниче подобного работаю и получаю хорошо.воспитатели супер козловская александра григорьевна по анатомии спасибо за такие знания!

,

показываешь диплом этого вуза при трудоустройстве и тебе диагноз творот-поворот. все с этим сталкиваются - это факт

,

учиться очень интересно,но на работу устроится тяжело))

,

закончил это учебное заведение в 2003 году.Поверьте,очень проблематично найти нормальную работу .

,

В этом институте учиться мой друг, и он сказал что учёба и преподы там нормальные просто учиться надо ,а не прогуливать.Там учился мой тренер ,а он воспитал многих чемпионов мира и Европы (не говоря уже о множестве призёров и чемпионов Украины),и он очень хвалил этот институт.В этом году я собираюсь сюда поступать .

,

Ребята, читаю комментарии и нахожусь в шоковом состоянии!я поступала сама, училась, тренировплась и работала! Успевали делать все и еще ночью диплом и курсовые писали, помогали друг другу и никто не платил! Что за бред! Если спать до обеда, гулять ленты,а также бухать и ничего не делать, вот и ростете бездарно, как растения! На данный момент я работаю по специальности, зарабатываю хорошие деньги, отдыхаю, путишествую, тренирую и дети показывают результат, вышла замуж и живу полной грудью, спасибо всем препадавателям и нашему институту за сильный дух и большие перспективы! Ребята, все в ваших руках, а не в кошельке родителей

,

как можно сравнивать этот вуз 90 годы и сейчас.я закончила этот вуз в 2009 году.это не образование , а жалкое подобие.Поговорите со студентами сегодняшними и теми,которые закончили этот вуз лет 5-7 назад.коррупция!Коррупция!

,

Училась в институте давно, в 90-е, тогда было всем трудно, но спортивный дух помогал нам во всем. Очень жаль, что молодежь все оценивает материально, моральные принципы как то ушли вместе с "Союзом". А не пробовали, привыкшие все обсуждать студенты, просто учиться и тренироваться ? Мало того, может поменять контекст жизни из все потребляемого на созидаемое существование и стремление к лучшему. По-моему всем нужно начать с себя. Институт Нам дал закалку на многие годы силу, выносливость, самодостаточность, умение добываться успеха трудом. Я очень благодарна ВСЕМ преподавателям. Не жалею о первом своем образовании, это была база и фундамент на всю жизнь, хотя уже имею и другое высшее образование, так сложилось.

,

я активно займаю спортом але в мене астма я її перехворів і можу дихати як нормальні здорові люди чи приймуть мене довузу

,

сейчас тут учусь.ЦЕ-ЖАХ!!!!!!!

,

уровень образования самый низкий .закончила в 11 году.срочно переучиваюсь чтобы хоть куда-нибудь устроиться.

,

При поступлении страшная коррупция. Физподготовку принимала маловменяемая дама сама. Как можно это делать одному человеку? Никому не говорила результаты , т.к. она их даже смотрела. Это просто ужас!!!!! Ставила в журнал какие то иероглифы и всё время прижимала его к груди. Никому не озвучивались результаты бега, плаванья , НИЧЕГО НИКОМУ!!!!!!!!!!!! Раньше как было - пробежал дистанцию - тебе сказали твоё время и его записали в журнал, и так всё. А сейчас это просто наглая подтасовка результатов!!!!!!!!!!!!!!!! , а потом спрашивают почему наши спортсмены недалёкие?), да потому что таких набирают!!!!! А ЧЁ, СВЕТА, НЕ ПОСТУПИЛА???)))))))))

,

Вуз ужасно коррупционный!!!!! Не ходишь пол года - на сессии забашлял - прошел! А еще с коррупцией борьба идет!))) Не смешите! Это караул!! И никакой не универ))) -ребятишки, институт это - до универа 20.000 лет еще раком ползти!!))))

,

сам знаю это.Это чистая правда

,

При поступлении страшная коррупция. Физподготовку принимала маловменяемая дама сама. Как можно это делать одному человеку? Никому не говорила результаты , т.к. она их даже смотрела. Это просто ужас!!!!! Ставила в журнал какие то иероглифы и всё время прижимала его к груди. Никому не озвучивались результаты бега, плаванья , НИЧЕГО НИКОМУ!!!!!!!!!!!! Раньше как было - пробежал дистанцию - тебе сказали твоё время и его записали в журнал, и так всё. А сейчас это просто наглая подтасовка результатов!!!!!!!!!!!!!!!! , а потом спрашивают почему наши спортсмены недалёкие?), да потому что таких набирают!!!!!

,

если кто нибудь знает,то момогите пожалуйста,я бы хотела узнать можно ли перевестись в этот институт с другого государства или нужно экзамены сдавать и поступать опять на 1 курс?

,

Не легко потом найти высокооплачеемую по этой спецыальности место работы))

,

институт суперррррр,закончила 2 года назад.Все сюда!!!!

,

если не хочешь учиться,то поступай в инфиз.Образование некоторые преподы дают 0 баллов.я закончила инфиз в 2009 году и поверьте что я никуда по специальности не устроилась.на первом месте у декана -деньги.Я знаю многие отзывы по инфизу пишут сами преподы или их знакомые.

,

хороший универ, думаю туда поступать))

,

Вуз ниче, безпорядка больше, чем порядка, большая половина бухарей, чем студентов, и какое будущие им воспитовать.

,

Степендия малая, Все бухают спортом и не пахнет! Но все равно класно!

,

ВУЗ просто супер, я уже магистр))) Рекомендую!!!)))

,

Мне лично он очень понравился !!! Вот в него и хочу поступить потому как он нормальный уневер!!!

,

я закончила в этом году этот институт, и, если честно, то горжусь этим. Атмосфера прекрасная, преподаватели супер, особенно на кафедре ТМФВ. Ребята, поступайте на ФВ-декан у нас супер. Я очень скучаю за всеми, и завидую тем, кто там еще учиться. Так что желаю всем успехов, давайте продвигайте наш инфиз вперед.

,

Прекрасно

,

Клевый институт в двух словах)

,

а мне очень даже понравился институт. А особенно приемная комисия. Желаю всем сюда поступить!

,

отличный спортивный институт

,

Универ супер)))

,

Сегодня сдавали документы иииии в шоке. Заплатили за 2 конверта (обычные) 20 грн. Отксерить одна сторона - 1грн. И того оставили там около 50 грн. Ну и расценоски у Вас. А что же будет если туда поступить??? Подали в 3 института документы. В первом (в Харькове) оставили - 0грн., во втором (вХарькове) - 10грн., а в нашем - 50грн. ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ИНСТИТУТ.

,

Класный вуз,большая благодарность тренерам и преподавателям,крепкого здровья им на долгие годы

,

Классный институт поступаю туда в этом году...неоднократно была на соревнованиях

,

Я учился заочно. Остались хорошие воспоминания.

,

Институт неплохой,,,

,

супер =)

,

ВУЗ-очень классный**))

,

да вуз просто супер!

,

Хороший ВУЗ, хорошие преподаватели. Было бы желание учиться...

,

Я тут навчалась і як на мене,то супер!

,

4балла

,

Супер мне очень нравится

,

очень хороший ВУЗ

,

Мне оч нрав=0))))


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Дніпрі, а також коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі