Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту (ПДАФКіС)

Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту (ПДАФКіС)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Військова кафедра
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення

880
студентів
114
викладачів
65
кандидатів
наук
13
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет фізичного виховання
 • Факультет фізичної реабілітації
 • Факультет фізичної культури і спорту

Направлення спеціальностей:

 • 014 Середня освіта: предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура) (ступень вищої освіти бакалавр, магістр);
 • 017 Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність, фізичне  виховання (ступень вищої освіти бакалавр); фізична культура і спорт, фізичне виховання різних груп населення (ступень вищої освіти магістр);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія:фізична терапія, ерготерапія (ступень вищої освіти бакалавр, магістр).

Абітурієнтам

Вступні випробування:

Ступень вищої освіти бакалавр:

 • спеціальність 014 Середня освіта– українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів), за вибором вступника або історія України або географія (мінім. – 100 балів), передбачається складання творчого заліку до якого входить складання нормативу з плавання (мінім. – 140 балів);
 • 017 Фізична культура і спорт- українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів) та творчий конкурс до якого входить складання нормативу з плавання (мінімальна кількість балів 140);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія - українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінімальна кількість балів – 120), за вибором вступника або фізика або іноземна мова (мінім. – 100 балів).

Ступень вищої освіти магістр:

 • спеціальність 014 Середня освіта– Теорія та методика фізичного виховання (мінім. – 60 балів);
 • 017 Фізична культура і спорт- Теорія та методика фізичного виховання/Теорія та методика спорту (мінім. – 60 балів);
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія – Фізична терапія, ерготерапія (мінім. – 60 балів).

Для вступу на ступень вищої освіти магістр – вступний іспит з іноземної мови є обов”язковим для всіх спеціальностей (мінім. – 60 балів).

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](056) 731-97-12.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](056) 731-97-12.

Про ЗВО/ВНЗ

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (ПДАФКІС) є правоприємницею Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, який був створений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 21 серпня 1979 року № 795 і постановою Ради Міністрів УРСР від 27 вересня  1979 року № 468 на базі ліквідованого педагогічного факультету Київського державного інституту фізичної культури. У відповідності з наказом Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР від 2 квітня 1980 року № 413 інститут розпочав свою офіційну діяльність та у 2017 році наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2017р. №220  був перейменований у Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту.

Академія підпорядкована Міністерству освіти і науки України, форма власності державна, рівень акредитації ІV.

ПДАФКІС є центром Придніпровського регіону з підготовки фахівців  у сфері фізичної культури і спорту, має великий вплив на розвиток фізичної культури і спорту у Дніпропетровській, Запорізькій,  Херсонській та Міколаєвській областях.

На базі ПДАФКІС та сумісно з Дніпропетровським вищим училищем фізичної культури  створено Придніпровський навчально-методичний комплекс.

Основними структурними підрозділами  ПДАФКІС є 3 факультета: Фізичної культури і спорту, Фізичного виховання та Фізичної реабілітації; 13 кафедр, навчальна лабораторія обчислювальної техніки, навчально-наукова лабораторія, бібліотека.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на першому (бакалаврський) та другому (магістерський) рівнях вищої освіти за освітніми програмами спеціальностей 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт , галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та 227 Фізична реабілітація, 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузь знань Охорона  здоров'я, на третьому (освітньо-науковий) рівні вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Ліцензійний обсяг згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей на першому  (бакалаврський) рівні складає 510 осіб, другому (магістерський) - 85 осіб, третьому (освітньо-науковий) - 15 осіб.

Організація освітнього процесу забезпечується за денною та заочною формами навчання.

Освітній процес забезпечують 126 науково-педагогічних працівників, у тому числі докторів наук, професорів – 12, кандидатів наук - 58, з них 32 мають вчене звання доцента, 2- заслужені майстри спорту, 7- заслужені тренери України та СРСР, 2 - майстри спорту Міжнародного класу, 28- майстри спорту України та СРСР, 4 - заслужені працівники  фізичної культури і спорту.

За час свого існування вищий навчальний заклад підготував понад п’ятнадцять  тисяч фахівців для галузі фізичної культури, спорту та здоров'я людини, 84 аспіранта, серед яких чимало видатних спортсменів.

Традиції спортивної слави вузу складались протягом всього існування навчального закладу. За цей час наші випускники прославляли Україну на Олімпійських, Паралімпійських іграх, чемпіонатах та кубках світу і Європи, міжнародних змаганнях з різних видів спорту. За цей час 67 випускникам за видатні спортивні досягнення присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту».

З 1980 по 2018 роки приймаючи участь у літніх та зимових Олімпійських іграх завойовано 38 медалей, з них: 12 – золотих, 10 – срібних і 16 – бронзових.

За період з 1994 по цей час нашими студентами і випускниками у зимових та літніх  Паралімпійських іграх завойовано 64 медалі, з них: 24 – золотих, 24 – срібних і 16 – бронзових.

В чемпіонатах та кубках світу з різних видів спорту ( від юнацьких до дорослих змагань) завойовано 161 медаль, з них: 91 – золотих, 37 – срібних і 33 – бронзових.

В чемпіонатах та кубках Європи завойовано 75 медалей, з них: 34 – золотих, 18 – срібних і 23 – бронзових.

Серед видатних випускників чемпіони та призери літніх та зимових Олімпійських ігор: Савченко В. – бокс; Рахманов С. – важка атлетика; Кравець І., Антонова О., Повх. – легка атлетика; Лютий В., Чередник О., Тищенко Вадим – футбол; Браславець Євген, Матвієнко Ігор, Таран Р., Шайдуко Г. – вітрильний спорт; Ронжина О., Фролова І., Міфтахутдінова Д., Ликов О., Пухаєва О., Тарасенко К., Омельянович В. – веслування; Навка Т., Волосожар Т. – фігурне катання; Ярощук Вадим – плавання. Понад 20 випускників є багаторазовими чемпіонами і призерами Паралімпійських ігор.

За часи свого існування підготовлено понад 20 тис. фахівців, які працюють у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах, колективах фізкультури і спортивних клубах, багатьох дитячо-юнацьких та спеціалізованих спортивних школах. Кращі з них поповнили викладацький склад нашої академії, ряду університетів не тільки Дніпропетровської області, але і держави, стали тренерами збірних команд України, спортивних клубів, футбольних, волейбольних та баскетбольних команд.

З 1999 року  відкрита аспірантура. Підготовка фахівців в аспірантурі здійснювалась на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями  24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 – «Фізична реабілітація». (наказ МОН України, Головне управління керівних та науково-педагогічних кадрів № 9/2–1278  від 18.06.1999 р., витяг з наказу МОН України № 613).

З 2016/2017 навчального року освітня діяльність  на третьому (освітньо -науковому) рівні вищої освіти здійснюється за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з ліцензійним обсягом 15 осіб.

На даний час у аспірантурі навчається 17 аспірантів та прикріплено 2 здобувача.

В 2008 року відкрита спеціалізована вчена рада К 08.881.01 з правом проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» в галузі наук «Фізичне виховання і спорт», а в подальшому захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт .

За року існування спеціалізованої раді було захищено  89 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту, з них 25 викладачів та 19 аспірантів ПДАФКІС.


Відгуки

107
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Пишаюся тим, що я свого часу закінчив цей ВНЗ, викладацький склад та персонал на вищому рівні... Наразі була потрібна архівна довідка для мого виходу на пенсію, я гадав, що це буде проблемою... Але ні, робітники архівного відділу мене дуже приємно здивували своєю високою компетентністю та професіоналізмом... Це ще раз підтверджує високий рівень ПДАФКтаС?? Всім Раджу!!! ???

,

Закончил в 1996 году. Работаю по специальности. ВУЗ нужен тем, кто решил посвятить себя тренерской работе.

,

Хочу поблагодарить всех преподавателей за ,что дали знания за годы обучения которые я провел ,я всегда вас буду помнить особенно Нину Григорьевну ей нет равных говорю как специалист который работает тренером и воспитывает будущих Олимпийских чемпионов .

,

На кафедре баскетбола и лёгкой атлетики работают одни хамы и быдло. И это мягко сказано. Оскорбляют студентов матами, унижают. Нигде не видел такого унижения личности.

,

Полностью совдеповский прогнивший вуз Тотальная коррупция и взяточничество начиная с приёмной комиссии и творческого конкурса, где просто ставят что и кому надо...независимо от результатов


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі