Present Continuous/Progressive Tense — коротко про важливе

Present Continuous/Progressive Tense — коротко про важливе

Хочете знати все про англійські дієслова та їхні часи? Пропонуємо почати з вивчення важливих та підступних правил Present Continuous (Progressive) Tense. Навчимо, як розуміти носія мови та говорити з ним на рівні!

Теперішній тривалий (прогресивний) час або Present Continuous (Progressive) Tense застосовується, коли ми говоримо про дії, процеси та події, що тимчасово продовжуються та відбуваються наразі. Цей час в англійській мові використовується дуже часто, як і Present Simple.

‘What is Sam doing now?’ ‘He’s helping his mother around the house.’ 
I’m seeing many beautiful places currently.

Відмінною рисою Present Continuous є те, що події або дії відбуваються в певний момент у часі, який має чітко окреслені часові рамки. Він може тривати, наприклад, кілька секунд або місяців, але головне, що має початок і кінець.

Форми часу

Present Continuous будується за допомогою допоміжного дієслова to be у формі, що відповідає займеннику, та смислового дієслова із закінченням -ing.

 • Ствердження

I am studying
He/she/it is studying
You/we/they are studying.

 • Запитання

Am I studying
Is he/she/it studying
Are you/we/they studying?

 • Заперечення

I am not studying
He/she/it is not studying
You/we/they are not studying.

У спеціальних питаннях (з використанням питальних слів how, where, when і т. п.) порядок слів у реченні залишається таким же, як у загальних питаннях.

Where is she dying hair now? 
How is John doing that?

Особливості приєднання -ing

При приєднанні закінчення -ing дієслова можуть змінювати свою морфологічну форму залежно від літер, на котрі вони закінчуються:

 • Німа випадає
  -е → ɇ

paste + ing pastɇing pasting 
race + ing racɇing racing 

 • -ie переходить в -y
  -ie -y

die + ing → dieying → dying 
lie + ing → lieying → lying 

 • Подвоєння останньої приголосної в односкладових словах
  x xx

get → getting, run → running, put → putting 

Коли ми використовуємо Present Continuous?

1. Поточний відрізок часу

За допомогою Present Progressive ми говоримо про тимчасові дії та ситуації, які відбуваються прямо зараз у рамках певного інтервалу часу: до, під час або після моменту говоріння.

Hurry up! The bus is almost leaving!
‘What are you doing?’ ‘I’m writing a letter.’
She’s working in Panama this month.

Ми також використовуємо Present Progressive, коли говоримо про процеси, що відбуваються в конкретний час, про який ми говоримо.

In the evening, when my husband comes home, I am usually cooking dinner. 
I hate to be disturbed when I’m working.

2. Зміни

Ми також використовуємо Present Progressive для опису ситуацій, що розвиваються або змінюються, навіть якщо вони дуже тривалі.

This tree is getting bigger every day.
The climate is worsening from year to year.

3. Події у майбутньому

У багатьох випадках Present Continuous використовується, щоб говорити про події, які відбуватимуться в майбутньому (втім, як і в українській мові: Сьогодні ввечері я йду до театру). Найчастіше це стосується персональних планів та заходів, особливо, коли визначено їх час та місце.

We are flying to Monaco next Wednesday.
I’m seeing my school friends on Sunday.
What are we having for lunch?

4. Фізичні відчуття

Для опису фізичних відчуттів може використовуватися як Present Continuous, так і Present Simple, сенс буде той самий.

How do you feel? = How are you feeling?
My head aches. = My head is aching.

5. Повторювані дії, що відбуваються в момент говоріння

Present Progressive може відноситися до повторюваних дій та подій (які зазвичай описуються за допомогою Present Simple), якщо вони відбуваються у період, близький до моменту говоріння.

I’m seeing a lot of Jack there days.
Why is he going to work by car? 

Однак, якщо повторювані дії далекі від часу говоріння, то завжди використовується Present Simple.

We go to the mountains twice a year.
Water boils at 100° C.

6. При описі історій

Теперішній час (Simple і Progressive) часто використовується для розповідей історій, особливо в розмовній мові. Simple використовується для подій (які відбуваються одна за одною), а Progressive — для «фону» (подій, які вже відбуваються на початок або під час історії).

So I open the window and look out into the street, and I see this man. He’s wearing a brown jacket and a fireman’s helmet. ‘Hello,’ he says.

Дієслова, які не використовуються в Continuous (Progressive)

Деякі дієслова ніколи чи майже ніколи не використовуються у прогресивних часах. Як правило, це дієслова:

 • Розумовий чи емоційний стан:

love, know, believe, expect, think, imagine, (dis)like,  know, suppose, feel, hate, prefer, realise, recognise, remember, doubt, understand, want, wish, see.

 • Фізичні відчуття: 

smell, taste, appear, hear, look, see, seem, sound.

 • Реакцію:

agree, deny, impress, please, satisfy, astonish, disagree, mean, promise, surprise.

 • Інші дієслова:

be, belong, concern, consist, contain, depend, deserve, fit, include, involve, lack, matter, need, owe, own, possess, measure.

I think he’s a good person. 
I need to talk to you, that’s why I’m calling. 
The pie smells fantastic! 

Це лише базові знання, які допоможуть вам освоїти найпрогресивніший 😊  час англійської мови Present Continuous. Вивчати його можна до втрати пульсу, але краще не доводити себе до крайності, а записатися на наші курси англійської мови. У Grade Education Centre викладають найкращі викладачі як носії мови, так і українські фахівці найвищого рівня.

See ya!👋


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Мовні курси