Третє видання книги "Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами"

Третє видання книги "Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами"

Книга "Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами" (методичні рекомендації), третє перероблене та доповнене відання, за редакцією доктора економічних наук С.Ф. Голова.

Третє видання було перероблене та доповнено з урахуванням змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Ця методика розроблена фахівцями ФПБАУ з метою спияння процесу розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності .
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Рішення №723 від 02.06.2010) методика трансформації рекомендована для впровадження та апробована на практиці.Автори методики - члени ФПБАУ:
С. Ф. Голов,
В. М. Костюченко,
О.М. Кулага. - Викладач нашого центру!


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Новини