Принципи теорії «людських відносин» Е. Мейо

Принципи теорії «людських відносин» Е. Мейо

У статті охарактеризовано основні принципи теорії «людських відносин» Е. Мейо».

В управлінні і соціології праці розроблена теорія «людських відносин», одним з авторів якої був американський соціолог і психолог Е. Мейо (1880-1949).

Підставою створення концепції «людських відносин» та її принципів стали результати Хоторнських експериментів, які здійснювались на підприємствах фірми «Вестерн електрик». Цей експеримент став першим у світі, який досліджував вплив різних аспектів робочого середовища на продуктивність працівників.

Теорія людських відносин — це підхід, який зосереджується на вивченні взаємодій і стосунків між людьми в контексті роботи. Ця теорія була розроблена як відповідь на класичні теорії менеджменту, які зосереджувалися переважно на ефективності та продуктивності праці, не враховуючи людський фактор.

Головна ідея теорії людських відносин полягає у тому, що зростання продуктивності праці може бути досягнете без суттєвого матеріально-технічного оновлення виробництва, а успіх трудової діяльності здебільшого залежить від морально-психологічного клімату, який склався всередині трудового колективу, ніж від матеріально-речових умов.

Теорія людських відносин визначає принципи всебічного розвитку й використання організацією здібностей працівників, задоволення їхніх різнобічних потреб, стимулювання механізмів самоорганізації, процесів групової динаміки, демократизації управління, гуманізації праці.

Принципи теорії людських відносин:

  1. Оцінка особистості. Теорія людських відносин визнає важливість цінування кожної людини як унікальної людини з емоційними потребами. Зосереджується на особистому розвитку та задоволенні потреб співробітників.
  2. Ефективне спілкування. Спілкування є фундаментальним у людських стосунках. Теорія людських відносин наголошує на важливості відкритого, двостороннього спілкування між працівниками та керівництвом. Це зміцнює довіру та створює позитивну робочу атмосферу.
  3. Мотивація та мораль. Теорія людських стосунків визнає, що мотивація працівників є ключовою для їх продуктивності та задоволеності роботою. Він зосереджений на створенні робочого середовища, яке заохочує внутрішню мотивацію та особистий розвиток працівників.
  4. Лідерство за участю або демократизація управління. Теорія людських відносин сприяє стилю лідерства за участю, за якого лідери залучають працівників до прийняття рішень і цінують їхній внесок. Це створює відчуття причетності та розширення можливостей співробітників, а також заохочення їх до управлення, творчої та ініціативної праці.
  5. Командна робота. Теорія людських відносин підкреслює важливість командної роботи та співпраці між працівниками. Сприяє створенню середовища для співпраці, де цінуються навички та внесок кожного члена команди. Усвідомлення робочим причетності до «команди» або колективу. Заміна індивідуальної винагороди груповою (колективною), економічної — соціально-психологічною.
  6. Гуманізація праці. Під гуманізацією праці розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму та професійній деформації працівника, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості.
  7. Ефективність управління. Вона визначається неформальною структурою, колективним контролем, колективною винагородою, відмовою від вузької спеціалізації, можливостями творчого зростання, демократичним стилем керівництва, відповідністю структури людям, а не навпаки.

Висновок:

Отже, згідно з принципами концепції людських стосунків Е. Мейо, проблеми  виробництва слід розглядати й розв’язувати з позицій людських відносин, адже на продуктивність праці впливають не тільки техніко-економічні, а й соціально-психологічні чинники (згуртованість трудового колективу, взаємовідносини з керівництвом, атмосфера на робочому місці, задоволеність працею).

Особисто я вважаю, що саме люди працюють на підприємствах; саме люди для інших людей виробляють товари, виконують роботи та надають послуги; саме люди працюють із іншими людьми. Тому саме людина та її потреби повинні бути завжди на першому місці. Мені дуже імпонує теорія людських відносин. Бо, якщо не буде людей, не буде нічого.

 Список використаних джерел:

  1. Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilization. London : Routledge & Kegan Paul, 1949. 216 p. URL:https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.264316/page/n3 (дата звернення: 20.03.2024).
  2. Єнін М. Н. Доктрина людських відносин Е. Мейо. Соціологія: терміни і поняття / За заг. ред. В. М. Пічі. Львів : Новий Світ-2000, 2018. С. 138; 581. URL: https://vue.gov.ua/ (дата звернення: 20.03.2024).


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Відносини, комунікація Психологія, саморозвиток