Формирование инновационной управленческой команды

Формирование инновационной управленческой команды

Обоснована необходимость формирования инновационного подхода к управлению предприятием

Солодуха Олег Вікторович

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова
м. Одеса
Формування інноваційної управлінської команди як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Кілька десятиліть тому в епоху «традиційного ринку», в якості основних факторів
конкурентоспроможності будь-якого підприємства можна було вказати: якість, ціну, сервіс, технології. За останні десятиліття ситуація кардинально змінилась: зростає невизначеність та динамічність ринків, бізнес стає інтернаціональним, комунікації глобальними. Вартість як економічна категорія змінюється, відбувається її інтелектуалізація, до того ж ця тенденція посилюється. Кардинальні зміни відбуваються в усьому: сьогодні з усіх працівників, які мають відношення до продукту, лише 15% торкаються його руками (виготовляють, переміщують), а решта 85% додають вартості, хоча навіть не бачили продукту. Стає очевидним, що при управлінні менеджери більше не можуть використовувати попередні управлінські теорії, що вони змушені розробляти і застосовувати нові підходи до управління, орієнтовані на всебічний розвиток інноваційної діяльності для того, щоб зберегти свою конкурентоспроможність. Основна проблема в зв’язку з цим полягає в визначенні змісту інноваційності сучасного менеджменту.
В більшості джерел проаналізованої літератури (А.Дж.Б.Фішера, Д.Белла,
Дж.К.Гелбрейта, П.Друкера) подається теза щодо необхідності менеджменту бути
інноваційним, оскільки інноваційний менеджмент підвищує конкурентоспроможність
підприємства. Проте, чітко не вказано, який менеджмент вважати інноваційним, а також за
якими критеріями оцінювати рівень інноваційності управлінських команд.
Аналізуючі інноваційні фактори забезпечення конкурентних переваг організації в умовах трансформаційної економіки, можна стверджувати, що все більше значення і ефект мають управлінські інновації і саме інновації в процеси формування і розвитку структурно-функціонального людського капіталу компанії. Однією з таких інновацій можна назвати необхідність формування інноваційних управлінських команд, які є необхідною передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Це зумовлено тим, що команда створює конкурентну перевагу, викликаючи у своїх
учасників враження, що вони є власниками. Також команда створює середовище, яке
максимально сприяє співробітництву, яке дозволяє проводити перехресну підготовку та
забезпечує взаємну підтримку яка гарантує зростання ефективності. Завдяки командам
покращується швидкість та повнота рішення потреб споживачів. Команда, розвиваючи
лідерські якості в кожному з своїх членів добивається того, що її учасники беруть на себе
більше відповідальності для досягнення поставлених цілей, стимулює участь персоналу в
капіталі компанії. Команда заохочує реалізацію лідерських амбіцій, надаючи всім
можливість брати участь у визначенні напрямку подальшого розвитку. В командах лідерство носить не жорсткий, фіксований характер, а навпаки, пластичний, адекватний даному моменту, має багато проявів. Лідер не призначається зверху, а висувається колегами за єдиним критерієм та здібностями. Лідер, вибір якого буде оптимальним для рішення одного завдання для іншого повинен буде зайняти місце серед звичайних учасників команди. Природне прагнення навчатися стимулюють підвищення особистої кваліфікації та досвіду команди за допомогою механізмів перехресних тренувань, зворотнього зв’язку, наставництва. Завдяки цьому лідерство характеризується пропорційною відповідальністю, коли немає особистого звеличення та прагнення кар’єрного зростання за рахунок інших. Дослідження, проведене Центром ефективних організацій при Південно-каліфорнійському університеті показало, що в 680 компаніях із переліку «1000 кращих» функціонує такий тип команд як самокеровані команди, хоча за даними самих компаній ці команди об’єднують не більш ніж 10 % співробітників.

Менеджери повинні мати на увазі, що сам факт створення та функціонування
управлінських команд не гарантує підприємству позбавлення від всіх проблем. Команда,
скоріше, є найбільш сприятливою формою акумуляції та раціонального розподілу
інноваційного управлінського потенціалу компанії і, відповідно, передумовою забезпечення конкурентних переваг. Тому ефективність роботи сучасної організації залежить, насамперед, від якості професійної підготовки учасників команди зокрема, та рівня компетенції людського капіталу в цілому. Даний факт вказує на необхідність удосконалення професійної підготовки як в межах освітньої системи України, так і в контексті самопідготовки менеджера в процесі практичної діяльності.
Сучасні проблеми підприємства передбачають роботу по їх своєчасному і якісному
вирішенню професіональною управлінською командою. Ця діяльність може бути
ефективною лише в тому разі, коли лідер команди володіє певними професійними якостями.
Найважливішим серед цих якостей є вміння адмініструвати як процес створення, так і
процес безпосереднього функціонування управлінської команди. Слід відзначити ключові
особливості формування управлінської команди з позиції адміністрування цього процесу:
1. лідер управлінської команди повинен володіти граничним рівнем
професійної компетенції за всіма напрямками діяльності команди;
2. управлінська команда повинна бути структурована за рівнями лінійної
підлеглості та функціональними службами підприємства;
3. за ключовими напрямками діяльності управлінської команди, лідеру, як
координатору процесу адміністрування всіх робіт, повинен
підпорядковуватися лише один член команди, що має визначені лінійні або
функціональні повноваження;
4. необхідно чітко прописати структурно-функціональні права та обов’язки
всіх членів команди;
5. лідером команди повинен бути представлений ланцюжок делегування
повноважень і персоніфікації відповідальності в точках критичної
активності менеджменту (це ті місця в організаційно-управлінській
структурі, де виникають проблеми, що вимагають втручання членів
управлінської команди);
6. по кожному лінійному та функціональному напрямку діяльності
підприємства в управлінській команді повинен бути спеціаліст, який знає
даний напрямок краще інших членів команди, включаючи лідера.
Література:
1. Кузнецов Э.А. О природе системности менеджмента в процессе формирования
предпринимательской экономики // Право та економіка: актуальні проблеми теорії
та практики. Одеса: Астропринт, 2008. – 416 с.
2. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: «Дело», 2000. –
322 с.
3. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие
компании. М.: 1998. – 276 с.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Менеджмент, керування, KPI